[Previous] Return to main page [Next]

If you don't see Hebrew Select UTF-8 Encoding

Rabbi; Master; Chiefרַב
RAV
Rabbiרַבִּי
RABI
Rabbi s Wifeרַבָּנִית
RABANIT
Rabbinateרַבָּנוּת
RABANUT
Rabbinical Courtבֵּית דִין רַבָּנִי
BAET DIN RABANI
Rabbinical Courtבֵּית דִין רַבָּנִי בֵּית דִין צֶדֶק
BAET DIN RABANI BAET DIN TZEDEK
Rabbit; Bunnyאַרנָב
'ARNAV
Rabbitשָפָן
SHAPHAN
Rabbleאֳסַפְסֻף
'ASAPHSUPH
Raccoonרָקוּן
RAKUN
Rachelרָחֵל
RACHEL
Radiate, To, Have Horns, Toקָרַן לִקרוֹן
KARAN LIKRON
Radical Fקִיצוֹנִית
KITZONIT
Radical Mקִיצוֹנִי
KITZONI
Radioרַדְיוֹ אַלְחוּט
RADYO 'ALCHUT
Radishצְנוֹנִית
TZENONIT
Raffle, Cast lotsהִגְרִיל גרל
HIGRIL GRL
Rage; Fury; Froth Foamקֶצֶף
KETZEPH
Rail; Iron barמָטִיל
MATIL
Railroad; Railwayמְסִלַּת בַּרְזֶל
MESILAT BARZEL
Wagon; Railroad Carקָרוֹן
KARON
Railroad Trackפַּסֵּי הָרַכֶּבֶת
PhASAE HARAKHEVET
Train; Railwayרַכֶּבֶת
RAKHEVET
Railroad; Railwayמְסִלַּת בַּרְזֶל
MESILAT BARZEL
Trains; Railwaysרַכָּבוֹת
RAKHAVOT
Rainגֶּשֶם
GHEShEM
Rain, Localגֶּשֶם מְקוֹמִי
GHEShEM MEKOMI
Rain, To; Showerהִמטִיר לְהַמטִיר
HIMTIR LEHAMTIR
Rain Gaugeמַד גֶשֶם
MAD GEShEM
Rainbowקֶשֶת
KESHET
Raincoatמְעִיל גֶּשֶם
ME"IL GHESHEM
Raining; Showeringהַמטָרָה
HAMTARAH
Rainyגָּשוּם
GHAShUM
Raiseרוּם
RUM
Raise a Finger, To; Vote, Toהִצְבִּיעַ
HITZBIA"
Raisinצִמּוּק
TZIMUK
Rakeמַגרֵפָה
MAGREPHAH
Sheep M; Ramצֹאן כֶּבֶש
TZO'N KHEVES
Ramאַיִל
'AYIL
Ram s hornשוֹפָר
SHOPHAR
Ramalahרַמְלָה
RAMLAH
Random Access Memoryזִיכָּרוֹן גִּישָה אַקְרָאִית
ZIKHARON GHISHAH 'AKRA'IT
Ransom; Redemptionפִּדְיוֹם פִּדְיוֹן
PhIDYOM PhIDYON
Redeem, To; Ransom, Toפָּדָה
PhADAH
Rapeאוֹנֶס
'ONES
Compel; Force; Rape, toאָנַס
'ANAS
Raphaelרְפָאֵל
REPHA'EL
Rare F; Scarce Fנְדִירָה
NEDIRAH
Rare M; Scarce Mנָדִיר
NADIR
Rarely; Seldomלְעִתִים רְחוֹקוֹת
LE"ITIM RECHOKOT
Rascalשֵדוֹן
SHEDON
Raspberryפֶטֶל
PHETEL
Ratחֵלְדָּה עַכְבְּרוֹש
CHELDHAH "AKBEROSH
Ravenעוֹרֵב
"OREV
Raven s Callקְרַק
KERAK
Ray; Sparkנִיצוֹץ
NITZOTZ
Obtain, Achieve, Get; Reachהִשִּיג
HISIG
Arrive, To; Reach, Toהִגִּיעַ לִהַגִיעַ הִשִיג
HIGHIA" LIHAGIA" HISIG
Read; Proclaimקָרָא לִקְרא לקרוא
KARA' LIKR' LKRV'
Readקְרִיאָה
KERI'AH
Call, To; Read, Toקָרָא לִקְרְא
KARA' LIKRE'
Read Only Memoryזִיכָּרוֹן קְרִיאָה בִּלְבֵד
ZIKHARON KERI'AH BILVED
Reading; Convocation; Tanajמִקְרָא
MIKRA'
Ready; Future Mעֳתִיד
"ATID
Ready; Future Fעֳתִידָה
"ATIDAH
Ready; Preparedמוּכָן
MUKAN
Ready; Prepared; Cash Mמְזוּמָן
MEZUMAN
Ready; Prepared; Cash Fמְזוּמֶנֶת
MEZUMENET
Ready Advהָכֵן
HAKEN
Prepared F; Ready Fעֳרוּכָה
"ARUKAH
Prepared M; Ready Mעָרוּךְ
"ARUK
Real Estateמְקַרקעִין נֵדלָן
MEKARK"IN NEDLAN
Real Estate Agentסוֹכֵן נַדלָן מְתַווֵך דִירוֹת
SOKEN NADLAN METAVVEK DIROT
Realityמַמָּש
MAMASH
Realityעֳלִיל
"ALIL
Realize, Toהִגְשִים הִשִיג
HIGSHIM HISIG
Realized, To Be; Come true, Toהִתמֵמֵש
HITMEMESh
Reallyבַּעֳלִיל
BA"ALIL
Indeed; Really; Trulyבֶּאֳמֶת
BE'AMET
Really... Reproachful questionוְכִי כִּי
VEKI KHI
Reap; Harvest; Be Shortקָצַר
KATZAR
Rear, To; Nurse, Toאָמַן
'AMAN
Reasonסִבָּה סִיבָּה
SIBAH SIBAH
Flavor; Reason; Accentטְעַמִים
TE"AMIM
Reasonable doubtסָפֵק סָבִיו
SAPHEK SAVIV
Rebeccaרִבְקָה
RIVKAH
Transgress; Rebel; Neglect, Toפָּשַע
PhASHA"
Guilt; Rebellionפֶּשַע
PhESHA"
Disobedient; Rebellious, To Beמָרָה
MARAH
Rebelliousnessמְרִי
MERI
Rebuildבָּנָה שֵנִית
BANAH SHENIT
Rebuke; Reproach; Reprimandתּוֹכָחָה תּוֹכַחַת
THOKACHAH THOKACHAT
Receiptקַבָּלָה
KABALAH
Receipt of Moneyתַּקְבּוּל
THAKBUL
Receive; Get, Toקִבֵּל קִיבֵּל לְקַבֵּל
KIBEL KIBEL LEKABEL
Receiverכּוֹנֵס נְכָסִים
KHONES NEKASIM
Receiving the Shabbatקַבָּלַת שַבָּת
KABALAT SHABAT
Recipeתְּרוּפָה פִּרְטָה מִרְשָם
THERUPHAH PhIRTAH MIRSHAM
Recipeמִרְשָם
MIRSHAM
Bin; Recipientטְנִי
TENI
Reciprocal Fהֳדִידָה
HADIDAH
Reciprocal Mהֳדִיד
HADID
Recite, Toהִקְרִיא
HIKRI'
Recognitionהֶכֵּר
HEKHER
Know; Recognize; Acknowledgeהִכִּיר
HIKHIR
Recognize, To; Acknowledge, Toנָכַר
NAKAR
Recognized, To Beנִכַּר
NIKHAR
Recommend, Toהִמלִיץ לְהֵמלִיץ
HIMLITZ LEHEMLITZ
Recommendationהֵמלָצָה
HEMLATZAH
Atone; Expiate; Reconcile, Toכִּפֵר
KHIPHER
Complete; Reconcile with, Toהִשְלִים לְהַשלִים עִם
HISHLIM LEHAShLIM "IM
Recordרְשוּמָה תַּקְלִיט
RESHUMAH THAKLIT
Record, Toרָשַם הִקלִיט
RAShAM HIKLIT
Record, Toהִקֶלִיט
HIKELIT
Record Nרְשוּמָה עֵדוּת תַּיקלִית
RESHUMAH "EDUT THAYKLIT
Recordedמֻקְלַט
MUKLAT
Recover youרְפוּאָה שְלְמָה
REPHU'AH SHELEMAH
Recoveryהִתאוֹששוֹת
HIT'OSHSHOT
Cure; Healing; Recoveryמַרְפֵּא
MARPhE'
Recovery from illnessאַחְלָמָה
'ACHLAMAH
Recruitטוּרַאִי
TURA'I
Rectangleמַלְבֵּן
MALBEN
Recyclingמִחזוּר
MICHZUR
Red Crossהַצְּלָב הָאָדוֹם
HATZLAV HA'ADOM
Red Fאֳדֻמָּה אֳדוּמָּה
'ADUMAH 'ADUMAH
Red lightאוֹר אָדוֹם
'OR 'ADOM
Red Mאָדֹם אָדוֹם
'ADOM 'ADOM
Red Seaיַם סוּף
YAM SUPH
Red Shieldמָגֵן דָּוִד אָדֹם
MAGEN DHAVID 'ADOM
Red wineיַיִן אָדוֹם
YAYIN 'ADOM
Reddishאֳדַמְדָּם
'ADAMDHAM
Redeem, To; Ransom, Toפָּדָה
PhADAH
Redeem, To; Save, Toגַּאַל
GHA'AL
Redeemed Fפְּדוּיָה
PhEDUYAH
Redeemed Mפָּדוּי
PhADUY
Redemption; Victory; Welfareיְשוּעָה
YESHU"AH
Redemptionגְּאוּלָה
GHE'ULAH
Ransom; Redemptionפִּדְיוֹם פִּדְיוֹן
PhIDYOM PhIDYON
Redemptionגְּאֻלָּה
GHE'ULAH
Redemption, Salvationגְּאוּלָה
GHE'ULAH
Redemption of captivesפִּידְּיוֹן שְבוּיִים
PhIDHYON SHEVUYIM
Redemption of first bornפִּידוֹן הַבֵּן
PhIDON HABEN
Redemption of the First Bornפִּידְּיוֹן הַבֵּן
PhIDHYON HABEN
Redheadאַדְמוֹנִי
'ADMONI
Reduce, Lose weight; Slim, Toהִרזָה לְהֵרזוֹת
HIRZAH LEHERZOT
Chop, To; Reduce, Toקִצֵּץ
KITZETZ
Reed; Stalkקָנֶה
KANEH
Referee; Judgeשוֹפֵט
SHOPHET
Mention; Referenceאִזכּוּר
'IZKHUR
Referendumמִשְאַל עָם
MISH'AL "AM
Delicate F; Refined Fעֳדִינָה
"ADINAH
Delicate M; Refined Mעָדִין
"ADIN
Seen Through; Reflected, To Beהִשְתַּקַּף
HISHTHAKAPH
Reflectorמַחֳזִירוֹר מַקְרִין
MACHAZIROR MAKRIN
Reflexרֶפלֶקס
REPHLEKS
Hitpael; Reflexive Verbהִתְפַּעֵל
HITPhA"EL
Reforestיִעֵר שוּב
YI"ER SHUV
Refrainחִזֹּרֶת
CHIZORET
Refrigerationצִנּוּן
TZINUN
Refrigeratorמַקְרֵר מְקָרֵר
MAKRER MEKARER
Rock; Refuge; Godצוּר
TZUR
Trust; Reliance; Refugeמִבתָח
MIVTACH
Shelter; Refugeמַחְסֶה
MACHSEH
Refuge Fמָנוּסָה
MANUSAH
Refuge Mמָנוֹס
MANOS
Refundהֶחזֵר
HECHZER
Refuse, Literaryמֵאֵן לְמָאֵן
ME'EN LEMA'EN
Refuse, To; Urge, Toסֵרַב
SERAV
Refutationפִּרְכָה פִּירְכָה
PhIRKAH PhIRKAH
Contradict; Refute; Destroyסָתַר לִסתוֹר
SATAR LISTOR
Regardsפְּרִיסַת שָלוֹם
PhERISAT SHALOM
Greetings to; Regards toדְרִישַת שָלוֹם לְ
DERISAT SHALOM LE
Regionמָחוֹז
MACHOZ
Rope; Region Bandחֶבֶל
CHEVEL
Regionsמְחוֹזוֹת
MECHOZOT
Registrar of Companiesרַשָּם תֶברוֹת
RASHAM TEVROT
Registrar of Trademarksרַשָם פַּטֶנטִים
RASHAM PhATENTIM
Registrationהַרְשָמָה
HARSHAMAH
Consoled, To Be; Regret, Toנִחַם
NICHAM
Regret, Toצָעַר חָרַט
TZA"AR CHARAT
Regret, To, Oneselfהִצְטַעֵר הִתְחָרַט
HITZTA"ER HITCHARAT
Regret, To, V Inf.לְהִצְטָעֵר
LEHITZTA"ER
Regretfulמִצְטָעֵר
MITZTA"ER
Regular F; Common Fרְגִילהָ
REGILHA
Regular M; Common Mרָגִיל
RAGIL
Regulationתַּקֳנָה
THAKANAH
Regulatorמַכְוֵן
MAKVEN
Rehabilitationשִקּוּם
SHIKUM
Repetition; Return; Rehearsalחֳזָרָה
CHAZARAH
Kingdom; Reignמַלְכּוּת
MALKHUT
Reign, Toמָלַךְ
MALAK
Reindeerרְאֵם
RE'EM
Reishר רֵיש
R RAESh
Reject; Spurnזָנַח
ZANACH
Despise, To; Reject, Toמָאַס לִמאוֹס
MA'AS LIM'OS
Rejoice, Toשָמַח
SAMACH
Rejoice, Toעָלַס
"ALAS
Rejoice, Toעָלַז
"ALAZ
Rejoice, To, To Be Gladבָּדַח
BADACH
Rejoice, Triumphגִּיל
GHIL
Joy; Rejoicingשִמְחָה
SIMCHAH
Praising; Rejoicingהַלוּל
HALUL
Happy F; Gay F; Rejoicing Fצוֹהֶלֶת צֹהֶלֶת
TZOHELET TZOHELET
Happy M; Gay M; Rejoicing Mצוֹהֵל צֹהֵל
TZOHEL TZOHEL
Relate, Toשִיֵּךֶ
SHIEKE
Relation; Intercourse Nמַּגָּע וּמַשָא שְכִיבָה עִם
MAGHA" UMASA' SHEKIVAH "IM
Close F; Near F; Relative Fקְרוֹבָה
KEROVAH
Close M; Near M; Relative Mקָרוֹב
KAROV
Relativesקְרוֹבֵי מִשְפָּחָה
KEROVAE MISHPhACHAH
Let go of; Loosen; Relax, Toהִרפָּה לְהַרפּוֹת מ
HIRPhAH LEHARPhOT M
Split; Release; Cancel, Toהִפְקִיעַ
HIPHKIA"
Faithful; Reliableנֶאֳמַן
NE'AMAN
Trust; Reliance; Refugeמִבתָח
MIVTACH
Gain; Earn; Profit; Reliefהִרְוַיחַ
HIRVAYACH
Religionדָּת אֱמוּנָה
DHAT 'EMUNAH
Religiousדָּתִי
DHATI
Religious poemפַּיִט פִּיוּט
PhAYIT PhIUT
Apostasy; Religious Prosecutioשְמָד
SHEMAD
Religious Repentanceחֳזָרָה בִּתְשוּבָה
CHAZARAH BITSHUVAH
Religious songsזֶמִירוֹת
ZEMIROT
Remain; Be Leftנִשְאַר
NISH'AR
Remain; Leave; Spareהִשְאִיר
HISH'IR
Remain; Left over, To Beיָתַר נוֹתַר
YATAR NOTAR
Remain, Toשָאַר
SHA'AR
Remain, To; Stay, Toנִשְאַר להִשָאֵר לְהִישָאֵר
NISh'AR LHIShA'ER LEHIShA'ER
Remain silentהֶחֳרִיש
HECHARISH
Remainderיֶתֶר
YETER
Rest; Remainderשְאֵרִית
SHE'ERIT
Remainder Fנוֹתֶרֶת
NOTERET
Remainder Mנוֹתָר
NOTAR
Remainingשְיָר
SHEYAR
Drug; Remedyתְּרוּפָה סַם
THERUPHAH SAM
Remember, Toזָכַר
ZAKAR
Remembranceזֵכֶר
ZEKER
Reminded, He wasהֻזְכַּר הוּא
HUZKHAR HU'
Reminded, He will beיֻזְכַּר הוּא
YUZKHAR HU'
Reminded, I wasהֻזְכַּרְתִּי אֳנִי
HUZKHARTHI 'ANI
Reminded, I will beאֻזְכַּר אֳנִי
'UZKHAR 'ANI
Reminded, I You He isמֻזְכָּר אֳנִי אַתָּה הוּא
MUZKHAR 'ANI 'ATHAH HU'
Reminded, I You She isמֻזְכָּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MUZKHARET 'ANI 'ATH HI'
Reminded, She wasהֻזְכְּרָה הִיא
HUZKHERAH HI'
Reminded, She will beתֻּזְכַּר הִיא
THUZKHAR HI'
Reminded, They wereהֻזְכְּרוּ הֵם הֵן
HUZKHERU HEM HEN
Reminded, They will be Fתֻּזְכַּרְנָה הֵן
THUZKHARNAH HEN
Reminded, They will be Mיֻזְכְּרוּ הֵם
YUZKHERU HEM
Reminded, We wereהֻזְכַּרְנוּ אֳנַחְנוּ
HUZKHARNU 'ANACHNU
Reminded, We will beנֻזְכַּר אֳנַחְנוּ
NUZKHAR 'ANACHNU
Reminded, We You They are Fמֻזְכָּרוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MUZKHAROT 'ANACHNU 'ATHEN HEN
Reminded, We You They are Mמֻזְכָרִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MUZKARIM 'ANACHNU 'ATHEM HEM
Reminded, You wereהֻזְכַרְתֶּם אַתֶּם
HUZKARTHEM 'ATHEM
Reminded, You were Fהֻזְכַּרְתֶּן אַתֶּן
HUZKHARTHEN 'ATHEN
Reminded, You were Fהֻזְכַּרְתְּ אַתְּ
HUZKHARTH 'ATH
Reminded, You were Mהֻזְכַרְתָּ אַתָּה
HUZKARTHA 'ATHAH
Reminded, You will be Fתֻּזְכַּרִי אַתְּ
THUZKHARI 'ATH
Reminded, You will be F Pתֻּזְכַּרְנָה אַתֶּן
THUZKHARNAH 'ATHEN
Reminded, You will be Mתֻּזְכַּר אַתָּה
THUZKHAR 'ATHAH
Reminded, You will be M Pתֻּזְכְּרוּ אַתֶּם
THUZKHERU 'ATHEM
Remnantשְאָר
SHE'AR
Remove; Excommunicate, Toנִדָּה
NIDHAH
Removeהֵסִיר
HESIR
Negate; Remove; Plunderשָלָל
SHALAL
Remove; Keep away; Go farהִרהִיק לְהִרחִיק
HIRHIK LEHIRCHIK
Remove; To Take off; Stretchפָּשַט
PhASHAT
Removeסור
SVR
Remove, To; Empty, Toפִּנָה
PhINAH
Cause To Pass, To; Remove, Toהֶעֱבִיר
HE"EVIR
Copy; Translate; Remove, toהֶעְתִּיק
HE"THIK
Move; Remove, Toהֵזִיז
HEZIZ
Renounce, To; Forgive, Toמָחַל
MACHAL
Abandon; Renounce Propertyהִפְקִיר לְהַפקִיר
HIPHKIR LEHAPHKIR
Rent, Toהִשְכִּר הֶחְכִּיר לְהַחְכִּיר
HISHKHIR HECHKHIR LEHACHKHIR
Rent, To; Hire out, Toהִשְכִּיר
HISKHIR
Correction; Repairתִּקּוּן תִּיקּוּן
THIKUN THIKUN
Repair, To, Make Straightתָּקַן
THAKAN
Return, To; Repent, Toחָזַר
CHAZAR
Repentanceתְּשוּבָה בִּתְּשוּבָה
THESHUVAH BITHSHUVAH
Repentanceחֳרָטָה
CHARATAH
Repentanceתְּשוּבָה
THESHUVAH
Repentantתוֹזֵר בְּתְּשוּבָה
TOZER BETHESHUVAH
Repetition; Return; Rehearsalחֳזָרָה
CHAZARAH
Exchange, To; Replace, Toהֶחֱלִיף
HECHELIPH
Reply, Toעָנָה לַעֳנוֹת
"ANAH LA"ANOT
Reply Nמַעֳנֶה תְּשוּבָה
MA"ANEH THESHUVAH
Reportשְמוּעָה
SHEMU"AH
Reporter F; Correspondent Fעִיתּוֹנַאִית מוֹדִיעַה
"ITHONA'IT MODI"AH
Reporter M; Correspondent Mעִיתּוֹנַאִי מוֹדִיעַ
"ITHONA'I MODIA"
Represent. Toיִצֵּג ליַצֵּג
YITZEG LYATZEG
Representativeנָצִיג
NATZIG
Rebuke; Reproach; Reprimandתּוֹכָחָה תּוֹכַחַת
THOKACHAH THOKACHAT
Chastisement; Reprimandמוּסָר
MUSAR
Shame; Reproachחֶרְפָּה
CHERPhAH
Rebuke; Reproach; Reprimandתּוֹכָחָה תּוֹכַחַת
THOKACHAH THOKACHAT
Increase; Multiply; Reproduceהִתְרָבֵה לְהִתרַבּוֹת
HITRAVEH LEHITRABOT
Prove; Reprove, Toהוֹכִיחַ
HOKIACH
Reptileשֶרֶץ רַחַש רֶמֶש
SHERETZ RACHASH REMES
Request; Desire; Wishבַּקָּשָה
BAKASHAH
Ask; Request; Order, Toבִּקֵּש ביקש לְבַקֵּש
BIKESh VYKSh LEVAKESh
Request, To; Seek, Toבִּקֵּש
BIKESH
Requests; Desiresבַּקָּשוֹת
BAKASHOT
Requiescat In Peace; RIPשָלוֹם לַעֳפָרוֹ
SHALOM LA"APHARO
Compel; Bind; Require, Toחִייֵב לְחֵייֵב
CHIYEV LECHAEYEV
Required F, Requisiteדְרוּשָה
DERUShAH
Required Mדְרוּש
DERUSh
Requisition; Expropriate, Teהִפְקִיעַ לְהַפקִיעַ
HIPHKIA" LEHAPHKIA"
Investigation; Researchחַקִירָה
CHAKIRAH
Research and Developmentמֶחְקָר וּפִיתוּחַ
MECHKAR UPHITUACH
Resembleדָּמָה לְ
DHAMAH LE
Compared, To Be; Resemble, Toנִמְשַל
NIMSHAL
Resembling; Similarדּוֹמֶה
DHOMEH
Invite; Order; Reserve placeהַזְמִין
HAZMIN
Reserves militaryמִלּוּאִים
MILV'IM
Ritual bath; Reservoirמִקְוֶה
MIKVEH
Reservoir; Data Bankמֵאֳגֶר
ME'AGER
Live; Reside; Dwell, Toגָּר לָגוּר
GHAR LAGUR
Residenceמְגוּרִים
MEGURIM
Residenceגְבוּל דִירָה מְגוּרִים מִשְכָּן מָעוֹן
GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKHAN MA"ON
Resides; Livesגּוּר
GHUR
Decision; Resolutionהַחְלָטָה
HACHLATAH
Honor; Respectכָּבוֹד
KHAVOD
Respected; Important; Dear Mנִכבַּד
NIKBAD
Respected; Important; Dear Fנִכבֶּדֶת
NIKBEDET
Responsibilityאַחֳרְיוּת
'ACHARYUT
Responsible Fאֵחֳרֵאִית
'ECHARE'IT
Responsible Mאֵחֳרֵאִי
'ECHARE'I
Rest; Quietness Mמְנוּחַ
MENUACH
Restנוּחַ נֹח
NUACH NOCH
Rest; Quietness Fמְנוּחָה
MENUCHAH
Rest; Remainderשְאֵרִית
SHE'ERIT
Restשֶבֶת
SHEVET
Restנָח לָנוּחַ
NACH LANUACH
Cease; Rest, Keep Shabbatשָבַת
SHAVAT
Rest, Toנָח נוֹח
NOCH NOCH
Restaurantבֵּית אֹכֶל
BAET 'OKEL
Restaurantמִסְעָדָה
MIS"ADAH
Restaurantsמִסְעָדוֹת
MIS"ADOT
Rested V Intrנָח לָנוּחַ
NACH LANUACH
Restore, To; Revoke, Toהְחֱזִיר
HECHEZIR
Restore To; Charge Battery, Toשִחְזַר
SHICHZAR
Returning; Restoringהָשֵב הֳשָבָה
HASHEV HASHAVAH
Abstain, To; Restrain, Toנִמְנַע
NIMNA"
Restrain, To; Squeeze, Toעָצַר
"ATZAR
Restricted; Limited Mמְצוּמצֶם
METZUMTZEM
Restricted; Limited Fמְצוּמצֶמֶת
METZUMTZEMET
Result; Extremityתּוֹצָאָה
THOTZA'AH
Resuscitationהִחֳיָיאָה
HICHAYAY'AH
Absorb, To; Retain, Toקָלַט
KALAT
Retirement homeבֵּית אָבוֹת
BAET 'AVOT
Retractionהֳשָבָה
HASHAVAH
Repetition; Return; Rehearsalחֳזָרָה
CHAZARAH
Return, Toשָב לָשוּב
SHAV LASHUV
Return, Toהֶחֱזִיר לְהַחֳזִיר
HECHEZIR LEHACHAZIR
Bring Back, To; Return, Toשָב שוב
SHAV SHVV
Return, To; Repent, Toחָזַר
CHAZAR
Return Nהחלָרָה
HCHLARAH
Return Nounחֳזָרָה הִחֳזָרָה הֳשָבָה
CHAZARAH HICHAZARAH HASHAVAH
Returning; Restoringהָשֵב הֳשָבָה
HASHEV HASHAVAH
Reubenרְאוּבֵן
RE'UVEN
Reunion of Diasporasקְבּוּץ גָּלוּיוֹת
KEBUTZ GHALUYOT
Reveal, Discover, Showגִּלָּה לְגַלּוֹת
GHILAH LEGALOT
Instructive; Revealingמֵחכִּים
MECHKHIM
Discovery; Revealingגִּילּוּי גִּלּוּי
GHILUY GHILUY
Revengeנָקָם
NAKOM
Avenge, To; Revenge, Toנָקַם
NAKAM
Awe Inspiring F; Revered Fנוֹרָאָה
NORA'AH
Awe Inspiring M; Revered Mנוֹרָא
NORA'
Reverenceיֶראַת שָמַים
YER'AT SHAMAYM
Reversalהִפּוּךְ
HIPhUK
Review, return, rehearsalחֳזָרָה
CHAZARAH
Revileחָרַף
CHARAPH
Revise; Correct, Make Shine Toהִגִיהַּ
HIGIAH
Corrected; Revised; Fixed Fמְתוּקֶּנֶת
METUKENET
Corrected; Revised; Fixed Mמְתוּקָּן
METUKAN
Restore, To; Revoke, Toהְחֱזִיר
HECHEZIR
Revoltמֶרֶד
MERED
Revolutionמַהְפֵּכָה
MAHPhEKAH
Revolve, Toסָבַב סִבֵּב הִסְתּוֹבֵב
SAVAV SIBEV HISTHOVEV
Gun; Revolverאֶקְדָּח
'EKDHACH
Rewardשָכָר
SHAKAR
Reward; Payoffגְּמוּל
GHEMVL
Reward, Repayגָּמַל
GHAMAL
Reward, Toנָתַן שָכָר גָּמַל
NATAN SAKAR GHAMAL
Reward Nounתַּגְמוּל
THAGMUL
Rewriteכָּתַב שוּב
KHATAV SHUV
Rhombusמְעוּיָן
ME"UYAN
Rhubarbרִבָּס חָמִיץ
RIBAS CHAMITZ
Rhymeחֳרִיזָה
CHARIZAH
Rhymeחָרוּז שִיר חָרוּז
CHARUZ ShIR CHARUZ
Movie; Ribbonסֶרֶט
SERET
Movies; Ribbonsסֶרֶטִים
SERETIM
Riceאֹרֶז אוֹרֶז
'OREZ 'OREZ
Rich Fעֳשִירָה
"ASHIRAH
Rich Mעָשִיר
"ASHIR
Richnessעֳשִירוּת
"ASHIRUT
Riddleחִידָה
CHIDAH
Riddle; Puzzleחִידָה מְבוּכָה
CHIDAH MEVUKAH
Ride, Toרָכַב
RAKAV
Straight; Rightיָשָר
YASHAR
Right; Southיָמִין
YAMIN
Rightיָמִין
YAMIN
Fine; Right; Wellבְּסֵדֶר
BESEDER
Right, Privilegeזְכוּת
ZEKUT
Right of wayזְכוּת קְדִימָה
ZEKUT KEDIMAH
Righteous; Just; Mercifulצַדִּיק
TZADHIK
Pious Men; Righteous Menצַדִּיקִים
TZADHIKIM
Justice; Righteousnessצְדָקָה
TZEDAKAH
Righteousnessצֶדֶק
TZEDEK
Rightnessיִשְרָה
YISHRAH
Rightsזָכוּיוֹת
ZAKUYOT
Rimכַּרְכֹּב
KHARKHOV
Ornament; Desire; Rim, Toחָשַק
CHASHAK
Rimonaרִימוֹנָה
RIMONAH
Skin; Peel; Rind; Shell; Huskקְלִפָּה
KELIPhAH
Ring Cakeכַּעַךְ
KHA"AK
Wash Away; Rinse; Flood, Toשָטַף
SHATAPH
Rinse; Flush; Cleanseהֵדִיחַ
HEDIACH
Rinsing with boiling waterהַגְעָלָה
HAG"ALAH
Riot; Pogromפְּרָעָה
PhERO"AH
Requiescat In Peace; RIPשָלוֹם לַעֳפָרוֹ
SHALOM LA"APHARO
Tear To; Rip, Toקָרַע
KARA"
Ripe; Boiled; Doneבָּשֵל
BASHEL
Rise; Arise, Toקָם קוֹם
KOM KOM
Rise; Be high, Toרָם
RAM
Rise Early, Toהִשְכִּים שכם
HISHKHIM SHKM
Rise Early, Toהִשְכִּים
HISHKHIM
Shine, To; Rise the Sunזָרַח
ZARACH
Risk, Toלְסֵכֵּן לְהִסתַכֵּן
LESEKHEN LEHISTAKHEN
Riskyמְסוּכָּן כָּרוּךְ בְּסִיכּוּן
MESUKHAN KHARUK BESIKHUN
Ritual bath; Reservoirמִקְוֶה
MIKVEH
Ritual purificationטָהָרָה
TAHARAH
Ritual Slaughterשְחִיטָה
SHECHITAH
Ritual Slaughtererשוֹחֵט
SHOCHET
Ritually Fit F, Honest Fכְּשֵרָה
KHESHERAH
Ritually Fit M, Honest Mכָּשֵר
KHASHER
Compete; Rivalהִתְחָרָה
HITCHARAH
River; Canal; Nile, riverיְאר יאור
YE'R Y'VR
Riverנָהָר
NAHAR
Riversנְהָרוֹת נְהָרִים
NEHAROT NEHARIM
Road; Wayדֶּרֶךְ
DHEREK
Roads; Waysדְּרָכִים
DHERAKIM
Move, To; Wander, To; Roam, Toנָע
NA"
Roar, Growl; Coo Doveהָמָה
HAMAH
Roar, To, Rave, To, Rage, Toרָעַם
RA"AM
Rob, Plunderגָּזַל
GHAZAL
Robberשוֹדֵד
SHODED
Robbersשוֹדְדִים
SHODEDIM
Robbery; violence, devastationשוֹד שֹד
SHOD SHOD
Rockסֶלַע
SELA"
Rock; Refuge; Godצוּר
TZUR
Rock; Stoneאֶבֶן
'EVEN
Rocketזִקּוּקִית
ZIKUKIT
Jet Plane; Rocketמְטוֹס סִילוֹן
METOS SILON
Rocking chairכִיסֶא נַגְנֵדָה כֵסְנוֹעַ
KISE' NAGNEDAH KESNOA"
Rod, Staff, Tribeמַטֶּה
MATEH
Rod, Walking Stickמַקַּל
MAKAL
Rods, Walking Sticksמַקְּלוֹת
MAKLOT
Roll, Fritterכְּרוּכִית
KHERUKIT
Fold, To; Roll Up, Toקָפַל
KAPHAL
Roller skatesגַּלְגִּילִיוֹת
GHALGHILIOT
Rolling Pinמַעֳרוֹךְ
MA"AROK
Rolls, Bunsלַחְמָנִיוֹת
LACHMANIOT
Romaniaרוֹמַנִיָה
ROMANIAH
Roofגַּג
GHAG
Ceiling; Roofingתִּקְרָה
THIKRAH
Roofsגַּגוֹת
GHAGOT
Room, In a Houseחֶדֶר
CHEDER
Room, In a Houseחֶדֶר
CHEDER
Roomsחֳדָרִים
CHADARIM
Roomy Fמְרֻוַּחַת מְרוּוַּחַת
MERUVACHAT MERUVACHAT
Roomy Mמְרֻוָּח מְרוּוָּח
MERUVACH MERUVACH
Cock; Roosterשֶכְוִי
SEKVI
Roosterתַּרְנְגֹל תַּרְנְגוֹל
THARNEGOL THARNEGOL
Roostersתַּרְנְגלִים
THARNEGLIM
Rootשוֹרֶש שֹרֶש
SHORESH SHORESH
Root, Stem Gramשֹרֶש שוֹרֶש
SHORESH SHORESH
Ropeחֶבֶל
CHEVEL
Rope; Region Bandחֶבֶל
CHEVEL
Lily; Roseשוֹשַנָּה
SHOSHANAH
Lily; Roseשוֹשָן
SHOSHAN
Rose Marine, Flowerרוֹזמָרִין
ROZMARIN
Lilies; Rosesשוֹשַנּוֹת שוֹשַנִּים
SHOSHANOT SHOSHANIM
Rot, To; Decay, Toרָקַּב הרקיב לְהַרְקִיב
RAKAV HRKYV LEHARKIV
Rotaryסִבּוּבִי
SIBUVI
Rottennessרִקָּבוֹן
RIKAVON
Arouse; Rouse; Wake Upעָר עוֹר
"OR "OR
Route; Course; Pathמַסְלוּל
MASLUL
Line; Rowשוּרָה
SHURAH
Order; Arrange; Rowסֵדֶּר
SEDHER
Row; Lineשִטָּה שִיטָה
SHITAH SHITAH
Float, To; Row, Toשָט לָשְוֹט
SHAT LASHOT
Avenue; Row of Soldiersשְדֵרָה
SHEDERAH
Lines; rowsשוּרוֹת
SHUROT
Royal Garmentsלֶבוּש מַלְכוּת
LEVUSH MALKUT
Kingdom; Royalty; Kingshipמְלוּכָה
MELUKAH
Rubyאֹדָם כַּדְכֹּד
'ODAM KHADKHOD
Sound; Moan; Rudderהֶגֶה
HEGEH
Sounds; Moans; Ruddersהֳגָאִים הֳגָיִים
HAGA'IM HAGAYIM
Rug; Carpetשָטִיחַ
SHATIACH
Spoil; Ruinשִחֵת
SHICHET
Destruction; Ruin; Lossאָבְדָן אַבְדָן
'AVDAN 'AVDAN
Ruin, Destructionמְחִתָּה
MECHITHAH
Destroy, To; Ruin, Toהָרַס
HARAS
Rule; Compare, Toמָשַל
MASHAL
Draw Lines To; Rule, Toסִרְגֵּל
SIRGHEL
Rule To; Dominate, Toשָלַט לִשלוֹט לֵחלוֹש
SHALAT LIShLOT LECHLOSh
Rulerסַרְגֵל שַלִּיט
SARGEL SHALIT
Rulerשְלִיט
SHELIT
Run, Computer Programהֳרִיצָה
HARITZAH
Run, Toרָצָא
RATZA'
Run, Toרָץ לָרוּץ
RATZ LARUTZ
Run, Toרוּץ
RUTZ
Dispatch; Run program or a carהֵרִיץ לְהָרִיץ
HERITZ LEHARITZ
Run wildהִשְתּוֹלֵל להשתולל
HIShTHOLEL LHShTVLL
Rung of a Ladderחֳוָקִים
CHAVAKIM
Runnerרָץ
RATZ
Runningרִיצָה
RITZAH
Rural Fכַּפְרִית
KHAPHRIT
Rural Mכַּפְרִי
KHAPHRI
Hasten; Rushנֶחפֵּז לְהֵיחָפֵז
NECHPhEZ LEHAECHAPHEZ
Rush after; Greedy To, To Beהִמָּה
HIMAH
Rusk Biscuitsצַנִים צְנִימִים
TZANIM TZENIMIM
Russiaרוּסִיָה
RUSIAH
Rustחֳלוּדָה חֳלֻדָּה
CHALUDAH CHALUDHAH
Rut; Scroll of Rut, friendshipרוּת מֶגִילָּה רוּת
RUT MEGILAH RUT
Ruthרוּת
RUT
Rwandaרוּאַנְדָה
RU'ANDAH
Ryeשִיפּוֹן
ShIPhON
Rye breadלֶחֶם שִיפּוֹן
LECHEM ShIPhON
Sabbath eve; Fridayעֶרֶב שַבָּת
"EREV SHABAT
Sabbatical observanceשַבָּתוֹן
SHABATON
Sacred, To Beקָדַש
KADASH
Sacred society; Burial societyחֶבְרָה קַדִישָא
CHEVRAH KADISHA'
Sacrifice; Slaughterזֶבַח
ZEVACH
Offering; Sacrificeקָרְבָּן
KORBAN
Sad Fעֳצוּבָה
"ATZUVAH
Sad F, Depressed Fעֳנוּמָה
"ANUMAH
Sad Mעָצוּב
"ATZUV
Sad M, Depressed Mעָנוּם
"ANUM
Complete; Finished; Safe To Beשָלַּם
SHALAM
Safetyבִּטָּחוֹן
BITACHON
Confidence; Safetyבִּטְחָה
BITCHAH
Safety; Securityבְּטִיחוּת
BETICHUT
Safflowerקוֹצָה
KOTZAH
Depart; Sail; Embarkהִפְלִיג
HIPHLIG
Sailboatמִפְרָשִית
MIPHRASIT
Sailorחוֹבֵל חֹבֵל
CHOVEL CHOVEL
Sailorסָפַּן
SAPhAN
Sailorsחוֹבֵלִים
CHOVELIM
Salad; Sauce; Gravyרֹטֶב רוֹטֶב
ROTEV ROTEV
Saladסָלָט מָלִיחַ
SALAT MALIACH
Sale; Merchandiseמִמְכָּר
MIMKHAR
Sale oneselfהִתְמַכֵּר
HITMAKHER
Salesmanאִיש מְכִירוֹת
'ISh MEKIROT
Saleswomanאֵשֶת מְכִירוֹת
'EShET MEKIROT
Salmonלָכִיס
LAKIS
Salon; Living roomסָלוֹן
SALON
Saltמֶלַח
MELACH
Salt Shakerמִלחִיָה
MILCHIAH
Salted Mמְמֻלַּחַת מְמוּלַּחַת
MEMULACHAT MEMULACHAT
Salted Mמְמֻלָּח מְמוּלָּח
MEMULACH MEMULACH
Salutingהַצְדָּעָה
HATZDHA"AH
Hosea; Salvationסֶפֶר הוֹשֵע
SEPHER HOSHE"
Samariaשמְרוֹן
SHMRON
Samech, S like in Songס סַמֶך
S SAMEK
Samsonשִמְשוֹן
SHIMSHON
Samuelשְמוּאֵל
SHEMU'EL
Samuel, his name is G dסֶפֶר שְמוּאֵל
SEPHER SHEMU'EL
Sanatoriumבֵּית הַבְרְאָה מִבְרָאָה
BAET HAVRE'AH MIVRO'AH
Sanctified Usקִדְּשָנוּ
KIDHSHANU
Sanctityקֹדֶש קוֹדֶש
KODESH KODESH
Sanctuary; Templeמִקְדָּש
MIKDHASH
Sandחוֹל
CHOL
Sandal; Horseshoeסַנְדָּל
SANDHAL
Sandalsסַנְדָּלִים
SANDHALIM
Sandpaperנְיָר חוֹל נְיָר שָמִיר נְיָר זְכוּכִית
NEYAR CHOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEKUKIT
Sandsחוֹלוֹת
CHOLOT
Sandstormסוּפָת חוֹל
SUPHAT CHOL
Sandwichסֶנְדְוִיץ סנדוויץ
SENDEVITZ SNDVVYTZ
Sandwichכָּרִיךְ
KHARIK
Sant of Saintsקוֹדֶש הַקוֹדָשִים
KODESH HAKODASHIM
Saplingעֵץ צָעִיר עֵץ רַךְ
"ETZ TZA"IR "ETZ RAK
Suckling Baby; Sapling; Sproutיוֹנֵק
YONEK
Sapphireסַפִּיר
SAPhIR
Sarahשָרָה
SARAH
Sardineטָרִית
TARIT
Sardinesסַרדִינִים
SARDINIM
Belt; Sash; Girdleאַבְּנֵט
'ABNET
Adversary; Accuser; Satanשָטָן
SATAN
Satchelיַלְקוּט
YALKUT
Metaphor; Satireמְלִיצָה
MELITZAH
Satisfy; Confirm; Endure, Toקִיֵּם
KIEM
Satisfy, Toהִשְבִיעַ
HISVIA"
Satisfy, To; Fill, Toשָבַע
SAVA"
Shabbat; Saturdayשַבָּת
SHABAT
Saturday; Shabbatשַבָּת יוֹם שַבָת יוֹם הַשְבִיעִי
SHABAT YOM SHAVAT YOM HASHVI"I
Saturnשַבְּתַאי
SHABTA'Y
Salad; Sauce; Gravyרֹטֶב רוֹטֶב
ROTEV ROTEV
Sauce, condiment of Passoverחֳרֹסֶת חֳרוֹסֶת
CHAROSET CHAROSET
Saucepanמַשְרֵת
MASRET
Plate; Saucerצַלַּחַת
TZALACHAT
Saudi Arabiaעֳרָב הַסָּעוּדִית
"ARAV HASA"UDIT
Saulשָאוּל
SHA'UL
Sausage in Bread, Hot Dogנַקְנִיקִיָה בְּלַחְמָנִיָּיה
NAKNIKIAH BELACHMANIAYH
Save; Give Birth, To, Animalהִמְלִיט
HIMLIT
Save; Give Birth, Animalהִמְלִיטָה
HIMLITAH
Save; Deliver, Toהוֹשִיעַ
HOSHIA"
Save, Toהִצִּיל שָמַר חָסַך
HITZIL SHAMAR CHASAK
Deliver, To; Save, Toהִצִיל
HITZIL
Redeem, To; Save, Toגַּאַל
GHA'AL
Save, To; Exploit, Toנִצֵל
NITZEL
Save Prepמִלִּבַד חוֹץ מִבִּלִעדַי
MILIVAD CHOTZ MIBILI"DAY
Save Time, Moneyחָסֵקְ
CHASEK
Saved; Helped, To Beנוֹשַע
NOSHA"
Delivered, To Be; Saved, To Beנִצַּל
NITZAL
Saving N, Thriftחִסָּכוֹן
CHISAKON
Savingsחִיסָּכוֹן
CHISAKON
Savings accountחֶשבוֹן חִיסּכוֹן
CHESHVON CHISKON
Savings N; Thrifts Nחֶסְּכוֹנוֹת
CHESKONOT
Sawמַסּוֹר מַשוֹר
MASOR MASOR
Chips; Sawdustנְסֹרֶת
NESORET
Say; Intend; Tellאָמֶר לוֹמֵר
'AMER LOMER
Say, To; Tell, Toהִגִּיד לְהַגִּיד
HIGHID LEHAGHID
Sayingאִמְרָה
'IMRAH
Saysאוֹמֵר
'OMER
Scabiesגָּרֶדֶת
GHAREDET
Boiling; Scaldingשְלִיקָה
SHELIKAH
Weight; Scaleמִשְקָל
MISHKAL
Scalesמֹאזנַיִים
MO'ZNAYIM
Scallion; Green Onionאַשְקְלוֹן בְּצַלְצוּל בָצָל יָרוֹק
'ASHKELON BETZALTZUL VATZAL YAROK
Rare F; Scarce Fנְדִירָה
NEDIRAH
Rare M; Scarce Mנָדִיר
NADIR
Scarecrowדַּחְלִיל
DHACHLIL
Scarf; Shawlסְוֶדֶר סְווֶדֶר רְדִיד
SEVEDER SEVVEDER REDID
Scarfצַעִיף
TZA"IPH
Worm; Scarlet Dyedתּוּלָע
THULA"
Scatter; Winnow, Toזֵרָה
ZERAH
Scattered, To Beפָּץ פוץ
PhATZ PHVTZ
Scattered Mמְפוּזָּר מְפֻזָּר
MEPHUZAR MEPHUZAR
Scenarioתַרחִיש
TARCHISh
Scenery, Landscapeנוֹף
NOPH
Birch; Scepterשֵבֶט
SHEVET
Scholarתַּלְמִיד חָכָם
THALMID CHAKAM
Schoolבֵּית סֵפֶר
BAET SEPHER
Schoolsבָּתֵּי סֵפֶר
BATHAE SEPHER
Science; Knowledgeמַדָע
MADA"
Scientistמַדְעָן
MAD"AN
Scissorsמִספָּרַיִים
MISPhARAYIM
Scooterקַטְנוֹעַ
KATNOA"
Scour, To, Dry, Toנִגֵּב
NIGHEV
Scrape, To; Curry, Toקַרַד
KARAD
Scrapperמַזְרֵד
MAZRED
Scream, Shoutצְרִיחָה
TZERICHAH
Shouted, To; Scream, Toצָעַק
TZA"AK
Screams; Shouts N F Pצְעָקוֹת
TZE"AKOT
Screenמָסָך
MASAK
Screen, of TVמָרקַע
MARKA"
Screwבוֹרֵג
VOREG
Screwdriverמַברֵג
MAVREG
Screwdriver Crossמַברֵג צְלָב
MAVREG TZELAV
Copyist; Scribeכּוֹתֵב
KHOTEV
Scribeסוֹפֵר סְתָם
SOPHER SETAM
Scribe; Author; writerסוֹפֵר
SOPHER
Scrollמֶגִלָּה מֶגִילָּה
MEGILAH MEGILAH
Ester; Scroll of Esterמֶגִילַּת אֶסְתֵר
MEGILAT 'ESTER
Rut; Scroll of Rut, friendshipרוּת מֶגִילָּה רוּת
RUT MEGILAH RUT
Sculptorפַּסָּל
PhASAL
Seaיָם
YAM
Sea beltחַגוֹרַת בֵּטִּיחוֹת
CHAGORAT BETICHOT
Crocodile, Serpent; Sea Monsteתַּנִּים תַּנִּין
THANIM THANIN
Seacoast; Shoreחוֹף
CHOPH
Seagullשַחַף
SHACHAPH
Sealחוֹתֶמֶת אֶטַם
CHOTEMET 'ETAM
Seal Mכֶּלֶב יַם
KHELEV YAM
Stitches; Seamsתְּפָרִים
THEPHARIM
Dressmaker; Seamstressחַיֶּטֶת תּוֹפֶרֶת
CHAYETET THOPHERET
Search; Seek; Look for, Toחָפַש לְחַפֵּש
CHAPHAS LECHAPhES
Search for Leavenבְּדִיקַת חַמֵץ
BEDIKAT CHAMETZ
Search Nחִיפּוּש
CHIPhUS
Search Warrantצַו חִיפּוֹש
TZAV CHIPhOS
Searchlightזַרְקוֹן
ZARKON
Seasיַמִּים
YAMIM
Seashoreחוֹף הַיָּם
CHOPH HAYAM
Seasonעוֹנָה תְּקוּפָה
"ONAH THEKUPHAH
Seasoningתְּבָלִים תִּבּוּל
THEVALIM THIBUL
Spice; Seasoningתַּבְלִינִים
THAVLINIM
Seat; Dwellingמוֹשָב
MOSHAV
Place; Seatמָקוֹם
MAKOM
Places; Seatsמְקוֹמוֹת
MEKOMOT
Second, Timeשְנִיָּיה
SHENIAYH
Second Breadמִשְנֵה לֵחֶם
MISHNEH LECHEM
Second degree burnכְּוויָיּה בּועוֹת
KHEVVYAYH BV"OT
Second Fשְנִיָּה שֵנִית
SHENIAH SHENIT
Second Mשֵנִי
SHENI
Second Qualityסוּג בֵּית
SUG BAET
Seconds, Timeשְנִיּוֹת
SHENIOT
Preserved; Secretנָצוּר
NATZUR
Secretסוֹדִי
SODI
Hidden F; Secret Fשְפוּנָה
SHEPHUNAH
Hiding Place F; Secret Fסִתְרָה
SITRAH
Hiding Place M; Secret Mסֵתֶר
SETER
Hidden M; Secret Mשָפוּן
SHAPHUN
Secretariatמַזְכִּירוּת
MAZKHIRUT
Secretary Fמֳזְכִּירָה
MAZKHIRAH
Secretary Mמַזְכִּיר
MAZKHIR
Secretlyבַּמִּסְתָּרִים
BAMISTHARIM
Sections; Clauses or contractסְעִיפִים
SE"IPHIM
Sections; Clauses or contractסְעִיפוֹת
SE"IPHOT
Secularחִילוֹנִי
CHILONI
Secure, Trust, Be, Toבֶּטַח
BETACH
Sure F; Secure Fבְּטוּחַה
BETUCHAH
Sure M; Secure Mבָּטוּחַ
BATUACH
Safety; Securityבְּטִיחוּת
BETICHUT
Security conditionמַצָּב בְּטחוֹנִי
MATZAV BETCHONI
Turn; Seduce; Entice, Toהִטָּה
HITAH
Turn, To; Seduce, Toהִטָּה נטה
HITAH NTH
Seductionפִּתּוּי
PhITHUY
See; Perceive; Consider, Toרָאָה לִרְאוֹת
RA'AH LIR'OT
See, look atחָזָה
CHAZAH
See, Toרוֹאֶה
RO'EH
See far aheadהִרהִיק רְאוֹת
HIRHIK RE'OT
See someone; Meet someone, Toהִתְרָאָה עִם לְהִתְרָאוֹת עִם
HITRA'AH "IM LEHITRA'OT "IM
Bye; See youלְהִתְרָאוֹת לְהִת
LEHITRA'OT LEHIT
See you againלְהִתְרָאוֹת
LEHITRA'OT
Seed; Descendantsזֶרַע
ZERA"
Seedingשָתִיל
SHATIL
Search; Seek; Look for, Toחָפַש לְחַפֵּש
CHAPHAS LECHAPhES
Request, To; Seek, Toבִּקֵּש
BIKESH
Seek Refuge; Trust, Toחָסָה
CHASAH
Seen Through; Reflected, To Beהִשְתַּקַּף
HISHTHAKAPH
Seerחזֶה
CHZEH
Seesawנַדְנֵדָה
NADNEDAH
Segmentקֶטֵע
KETE"
Segmentsקְטָעִים
KETA"IM
Segol,short E,like petסֶגוֹל
SEGOL
Seize; Grasp, Toהֶחֳזִיק
HECHAZIK
Hold; Seizeאָחַז
'ACHAZ
Seize, To; Catch, Toתָּפַס
THAPHAS
Seize, To; Grasp, Toתָפֵס לִתפּוֹס תָפַש
TAPHES LITPhOS TAPHAS
Capture, To; Seize, Toלָכַד
LAKAD
Capture; Seizingלְכִידָה
LEKIDAH
Selah, Musical Foreverסֶלָה
SELAH
Rarely; Seldomלְעִתִים רְחוֹקוֹת
LE"ITIM RECHOKOT
Pick, To; Select, Toבָּרַר לִברוֹר
BARAR LIVROR
Selection Nבְּחִירָה בְּרַרָה סֶלֶקְצִיָה
BECHIRAH BERARAH SELEKTZIAH
Person; Self; Soulנֶפֶש
NEPHESH
Self Adjעַצְמוֹ אוֹתוֹ גּוּף
"ATZMO 'OTO GHUPH
Self serviceשֵירוּת עַצְמִי
SHAERUT "ATZMI
Sellמָכַר
MAKAR
Sell, Toזִבֵּן
ZIBEN
Sell, Toמָכַר לִמְכּוֹר
MAKAR LIMKHOR
Sell, To Beנִמְחַר
NIMCHAR
Sell by...תַאֳרִיךְ אַחֳרוֹן לְשִיווּק
TA'ARIK 'ACHARON LEShIVUK
Make Break; Sell Grain, Toהִשְבִיר
HISHVIR
Seller, Vendorמוֹכֵר
MOKER
Selling, saleמְכִירָה
MEKIRAH
Semesterסְמֵסְטֶר
SEMESTER
Semicolonנְקוּדָה וּפְּסִיק
NEKUDAH UPhSIK
Nominal F; Semitic Fשְמִית
SHEMIT
Nominal M; Semitic Mשְמִי
SHEMI
Send, Send away, Toשָלַח לִשלוֹחַ
ShALACH LIShLOACH
Send, To; Stretch Out, Toשָלַח
SHALACH
Send Greetings Fתִּמְסְרִי דַּש
THIMSERI DHASH
Send Greetings Mתִּמְסוֹר דַּש
THIMSOR DHASH
Sendingמִשְלוֹחַ
MISHLOACH
Sending of giftsמִשלוֹחַ מָנוֹת
MISHLOACH MANOT
Senegalסֶנֶגָל
SENEGAL
Understanding; Sense; Prudenceתְּבוּנָה
THEVUNAH
Hearing; Sense of Hearingשְמִיעָה
SHEMI"AH
Sensibilityחוּשִיוּת רְגִישוּת
CHUSHIUT REGISHUT
Sensible F, Understandingמוּחָשִית נְבוֹנָה
MUCHASHIT NEVONAH
Sensible M, Understandingמוּחֳשִי נָבוֹן
MUCHASHI NAVON
Sensitive Fרְגִישָה
REGISHAH
Sensitive Mרָגִיש
RAGISH
Sent Plague, Toהִשְלִיחַ
HISHLIACH
Sentenceמִשְפָּט מַאֳמָר
MISHPhAT MA'AMAR
Sentence, Judgeמִשְפָּט מַאֳמָר גְּזַר דִּין פְּסֵק דִּין
MISHPhAT MA'AMAR GHEZAR DHIN PhESEK DHIN
Sentencesמִשְפָּטִים מַאֳמָרִים
MISHPhATIM MA'AMARIM
Sentimentalityרִגְשִיּוּת
RIGSHIUT
Separate, Toבָּדַל
BADAL
Separate, To; Divide, Toפָּרַד
PhARAD
Septemberסֶפְּטֶמְבֶּר
SEPhTEMBER
Serpent, Snakeנָחָש
NACHASH
Serumזֶרֶק
ZEREK
Servant candleשַמַש
SHAMASH
Servant Mמַשְרֵת
MASHRET
Serve, Toשִמֵּש שִימֵּש לִשְמֵּש
SHIMESH SHIMESH LISHMESH
Work, To; Serve, Toעָבַד לַעֳבד לעבוד
"AVAD LA"AVD L"VVD
Work, To; Serve, Toעָבַד
"AVAD
Serve, Toשֵרֵת
SHERET
Slave; Serverעֶבֶד
"EVED
Serviceשֵרוּת
ShERUT
Serviceעֳבדָה
"AVDAH
Work; Service; Worshipעֳבוֹדָה
"AVODAH
Service, In Temple; Worshipפֻּלְחָן פּוּלְחָן
PhULCHAN PhULCHAN
Sesame; Sesame Seedשֻמְשֹם שֻמְשוֹם
SHUMSHOM SHUMSHOM
Sesame; Sesame Seedשֻמְשֹם שֻמְשוֹם
SHUMSHOM SHUMSHOM
Put; Set; Make; Establish, Toשָם שים
SAM SYM
Place; Set; Appoint, Toהֶעֱמִיד
HE"EMID
Sink; Set; Invest, To Cause Toהִשְקִיעַ
HISHKIA"
Put, To; Set, Toשָם שִים לְשִים
SAM SIM LESIM
Set Bounds; Limit, Toהִגְבִּיל
HIGBIL
Light; Set Fire, Toלְהַדְלִיק
LEHADLIK
Set on Fireהִבְעִיר
HIV"IR
Set pot on Fire, Toשָפַת
ShAPHAT
Set up; Establish, Toכּוֹנֵן
KHONEN
Set up, Erectהִצִיב
HITZIV
Dive, To; Sink, To; Settle, Toצָלַל
TZALAL
Dwell; Abide; Settle Down, Toשָכֵן
SHAKEN
Settlement; Colonyשְכוּנָה
SHEKUNAH
Settlement; Civilizationיִשּוּב
YISHUV
Settlement; Courtyardחָצֵר
CHATZER
Inhabitant; Settlerתּוֹשָב
THOSHAV
Sits; Settlesיוֹשִב
YOSHIV
Seven Fשֶבַע
SHEVA"
Seven Mשִבְעָה
SHIV"AH
Seven Thousandשִבְעַת אֳלָפִים
SHIV"AT 'ALAPHIM
Seventeen Fשְבַע עֶשְרֵה
SHEVA" "ESREH
Seventeen Mשִבְעָה עָשָר
SHIV"AH "ASAR
Seventeen of Tamuz, fast dayשִבְעָה עָשָר בְּתַמּוּז
SHIV"AH "ASAR BETAMUZ
Seventh Fשְבִיעִית
SHEVI"IT
Seventh Mשְבִיעִי
SHEVI"I
Seventyשִבְעִים
SHIV"IM
Several; Few Fאֳחָדוֹת
'ACHADOT
Several; Few Mאֳחָדִים
'ACHADIM
Sew, Toתָּפַר
THAPHAR
Sewage; Drainageבִּיוּב
BIUV
Sewingתִּפּוּר
THIPhUR
Sexמִין
MIN
Desire; Fervor; Sexual Exciteיִחוּם
YICHUM
Seychelles Islandsאִיֵי סֵיישֶל
'IAE SAEYSHEL
Shabbat; Saturdayשַבָּת
SHABAT
Saturday; Shabbatשַבָּת יוֹם שַבָת יוֹם הַשְבִיעִי
SHABAT YOM SHAVAT YOM HASHVI"I
Shabbat candlesנֶרוֹת שַבָּת
NEROT SHABAT
Shabbat evening mealסְּעוּדַת לֵיל שַבָּת
SE"UDAT LAEL SHABAT
Shabbat Pleasuresעוֹנֶג שַבָּת
"ONEG SHABAT
Shabbat Shalomשַבָּת שָלוֹם
SHABAT SHALOM
Shabby; Shaggyמְרֻפָּט מְרוּפָּט
MERUPhAT MERUPhAT
Shabby; Shaggyמְרֻפָּט מְרוּפָּט
MERUPhAT MERUPhAT
Shake, Toנִעְנַע נוע
NI"NA" NV"
Shake, To; Tremble, Toרָחַף
RACHAPH
Shake Oneself; Free Oneselfהִתְנַעֵר
HITNA"ER
Swinging; Waving; Shakingתְּנוּפָה
THENUPHAH
Domestic Harmony; Shalom Baitשְלוֹם בֵּית
SHELOM BAET
Shameבּשֶת
BSHET
Shameבּוּשָה
BUSHAH
Shame; Insultהִכְלִים
HIKLIM
Shame; Reproachחֶרְפָּה
CHERPhAH
Shame; Insultכְּלִימָה כְּלִמָּה כְּלִמּוֹת
KHELIMAH KHELIMAH KHELIMOT
Shame, disgraceכְּלִימָּה
KHELIMAH
Shampooשַמפוּ
SHAMPHU
Shank boneגֶרוּעַ
GERUA"
Likeness; Image; Figure; Shapeדְּמוּת
DHEMUT
Figure; Form; Shapeצוּרָה
TZURAH
Construction; Shape; Imageתַּבְנִית
THAVNIT
Figures; Forms; Shapesצוּרוֹת
TZUROT
Share; Divideחֵלֶק
CHELEK
Portion; Share; Doseמָנָה
MANAH
Sharkכָּרִיש
KHARISH
Diligent; Determinated; Sharpחַרַוּץ
CHARAUTZ
Diligent; Determinated; Sharpחֳרוּצָה
CHARUTZAH
Sharp, To; Teach Diligentlyשִנָן
ShINAN
Sharpen, Toשָנַן
SHANAN
Sharpened Fשְחוּזָה
SHECHUZAH
Sharpened Mשָחוּז
SHACHUZ
Sharpenerמַלְטֶשֶת
MALTESHET
Shattered; Dismayed, To Beחָתַת
CHATAT
Shave, Toגִּלַח לִגְלֵח
GHILACH LIGLECH
Shaverמְגַלֵחַ
MEGALEACH
Scarf; Shawlסְוֶדֶר סְווֶדֶר רְדִיד
SEVEDER SEVVEDER REDID
Shawl; Veilרְדִיד
REDID
Sheהִיא
HI'
She Camelנָקָה נָאקָה
NAKAH NA'KAH
She Deerצְבִיָה
TZEVIAH
Goat F; She Goatצְפִירָה
TZEPHIRAH
She Goat; Goat Fעֵז
"EZ
Sheep F; She ram; Eweכִּבְשָה
KHIVSAH
Sheafאֳלֻמָּה
'ALUMAH
Sheafצֶבֶת
TZEVET
Sheafעֹמֶר עוֹמֶר
"OMER "OMER
Shear; Bald, To Beקָרַח
KARACH
Sheath; Caseנָרְתִיק
NARTIK
Shed tears, Toדָמַע הִדְמִיעַ
DAMA" HIDMIA"
Sheep; Flocksצֹאן צֹנֶה צֹאנֶה
TZO'N TZONEH TZO'NEH
Sheep and Goats; Flockצֹאן כֶּבֶש
TZO'N KHEVES
Sheep F; She ram; Eweכִּבְשָה
KHIVSAH
Sheep M; Ramצֹאן כֶּבֶש
TZO'N KHEVES
Curtain; Tent cloth; Sheetיְרִיעָה
YERI"AH
Leaf; Leafage; Sheetעָלֶה
"ALEH
Shekelשֶקֶל
SHEKEL
Shekel, Israeli Moneyשֶקֶל
SHEKEL
Shekels, Israeli Moneyשְקָלִים
SHEKALIM
Shelfמַדַּף כֹּנָנִית
MADHAPH KHONANIT
Skin; Peel; Rind; Shell; Huskקְלִפָּה
KELIPhAH
Fortress; Shelterמִשְגָּב
MISGHAV
Shelter; Refugeמַחְסֶה
MACHSEH
Shema Confession Of G d sUnityשְמַע
SHEMA"
Shepherdרוֹעֶה
RO"EH
Shepherdsרוֹעִים
RO"IM
Sheva, silent or short Eשְוַא
SHEVA'
Shevat, Monthשְבָט
SHEVAT
Shieldמָגֵן
MAGEN
Shin, Sin, SHinש שִין ש ש
Sh ShIN S SH
Sparkle; Shine; Bloom, Toנָצַר
NATZAR
Shineבָּהַק
BAHAK
Shine, Toנָגַהּ
NAGAH
Flow, To; Shine, Toנָהַר
NAHAR
Shine, To; Rise the Sunזָרַח
ZARACH
Boat; Shipאֲנִיָּה אוֹניִיָּה
'ONIAH 'ONYIAH
Shipאֲנִיָּה
'ONIAH
Shirtכֻּתֹּנֶת חָלוּק
KHUTHONET CHALUK
Shirtכֻּתְנֶת כְּתֹנֶת כֶּתָנוֹת
KHUTNET KHETONET KHETONOT
Trembles; Shiversרוֹעֵד
RO"ED
Shmot; Exodus, Namesשְמוֹת
SHEMOT
Shockהֶלֶם
HELEM
Shoeנַעַל
NA"AL
Shoehornכַּף לְנַעֳלַיִים
KHAPH LENA"ALAYIM
Shoemakerסַנְדְּלָר רַצְעָן
SANDHELAR RATZ"AN
Shoesנַעֳלַיִם נַעֳלַיִים
NA"ALAYIM NA"ALAYIM
Shoot; Throwיָרָה
YARAH
Shoot; Sprout; Willowנֵצֶר
NETZER
Shoot; Sproutזֶרֶד
ZERED
Shop; Storeחַנּוּת
CHANUT
Shop Nחֳנוּת
CHANUT
Shopkeeperחֶנְוָנִי
CHENVANI
Shopperקוֹנֶה
KONEH
Shopping Bagסַל קְנִיוֹת
SAL KENIOT
Shopping bagשַקִּית
SAKIT
Shopping Centerקַנִיוֹן
KANION
Shops; Storesחַנֻּיוֹת חַנּוִּיוֹת
CHANUYOT CHANVIOT
Seacoast; Shoreחוֹף
CHOPH
Short, To; Insufficient, To Beקָצָר
KATZAR
Short Cutקִיצוּר דֶרֶךְ
KITZUR DEREK
Brief F; Short Fקְצָרָה קְצָרה
KETZARAH KETZARH
Brief M; Short Mקָצַר קָצֵר
KATZAR KATZER
Shorteningשוּמַן לַאֳפִייָא
ShUMAN LA'APHIYA'
Soon; Shortlyבְּקָרוֹב
BEKAROV
Shorts, Pantsמִכנָסַיִים קְצָרִים
MIKNASAYIM KETZARIM
Shoshannahשוֹשַנָּה
SHOSHANAH
Shoulderשֶכֶם
SHEKEM
Shoulderכָּתֵף
KHATEPH
Shouldersכְּתֵפַיִם כתפיים
KHETEPHAYIM KTPHYYM
Cheer; Shoutתְּרוּעָה
THERU"AH
Cheer; Shout; Acclaimהֵרִיעַ לְהָרִיעַ
HERIA" LEHARIA"
Shout; Yellצְעָקָה
TZE"AKAH
Shouted, To; Scream, Toצָעַק
TZA"AK
Screams; Shouts N F Pצְעָקוֹת
TZE"AKOT
Show; Presentation, Theatricalהַצָּגָה
HATZAGAH
Show, Toהִרְאָה
HIR'AH
Show Compassion, Spare, Pityחָמַל
CHAMAL
Show Mercy; Favor; Favour, Toחָנַן
CHANAN
Show Windowחַלּוֹן רַאֳוֶה
CHALON RA'AVEH
Shower; Take a showerהִתְקַלֵּחַ להתקלח
HITKALEACH LHTKLCH
Rain, To; Showerהִמטִיר לְהַמטִיר
HIMTIR LEHAMTIR
Showerמִקְלַחַת
MIKLACHAT
Showerמֶמטָר מִקְלַחַת
MEMTAR MIKLACHAT
Shower boothמִקְלָחוֹן
MIKLACHON
Raining; Showeringהַמטָרָה
HAMTARAH
Showersמִקְלָחוֹת
MIKLACHOT
Shriek Nצְוָחָה צְרִיחָה
TZEVACHAH TZERICHAH
Shrink, Toכָּוַץ
KHAVATZ
Code of Laws; Shulchan Aruchשוּלחָן עָרוּךְ
SHULCHAN "ARUK
Shuruk, long U, like tooוּ שוּרוּק
U SHURUK
Shut; Deliver, Toהִסְגִּיר
HISGHIR
Shwa, Silent, Emptynessשָוְא
SHAV'
Sick Fחוֹלָה
CHOLAH
Sick F; Menstruating Fדָּוָה דָּווּיָה
DHAVAH DHAVUYAH
Sick Mחוֹלֶה
CHOLEH
Sick M; Menstruatingדָּוֶה דָּווּי
DHAVEH DHAVUY
Sicknessחֲלִי
CHOLI
Sideצַד
TZAD
Side, Opposite, Passingעִבֶר
"IVER
Side, To; Edge, Toפֵּאָה
PhE'AH
Sidesצדָדים
TZDADYM
Sidewalkמִדרָכָה
MIDRAKAH
Sidewalkמִדְרָכָה
MIDRAKAH
Sidewalksמִדְרָכוֹת
MIDRAKOT
Sidewaysהַצִידָה
HATZIDAH
To the side; Sidewaysהַצִדָּה הַצִידָּה
HATZIDHAH HATZIDHAH
Siegeמָצוֹר
MATZOR
Sierra Leoneסְיֶירָה לִיאוֹן
SEYEYRAH LI'ON
Sieve; Sifterנָפָה כְּבָרָה
NAPHAH KHEVARAH
Sieve, Toלְנֵפּוֹת לְסֵנֵן לְהֵפרִיד
LENEPhOT LESENEN LEHEPHRID
Sift, Toלְנֵפּוֹת לְהֵפרִיד לִבדוֹק הֵיטֵב
LENEPhOT LEHEPHRID LIVDOK HAETEV
Sieve; Sifterנָפָה כְּבָרָה
NAPHAH KHEVARAH
Moan; Sighאֳנָחָה
'ANACHAH
Sightרַאֳוָה
RA'AVAH
Sightמַרְאֶה
MAR'EH
Sign; Signalאוֹת
'OT
Sign; Markסִמָן סִימָן
SIMAN SIMAN
Sign of the Definite Objectאֶת
'ET
Miracle; Signalנֵס
NES
Sign; Signalאוֹת
'OT
Signal to signalאִיתוּת אוֹתֵת
'ITUT 'OTET
Signatureחֳתִימָה
CHATIMAH
Signpost; Markצִיּוּן
TZIUN
Silent Fשְתוּקָה
SHETUKAH
Silent Mשָתוּק
SHATUK
Silentlyדוֹם
DOM
Silk Wormתּוּלַעַת מֶשִי
THULA"AT MESHI
Sillinessשְטוּיוֹת
SHETUYOT
Money; Silverכְּסָפִים
KHESAPHIM
Silver; Moneyכֶּסֶף
KHESEPH
Silver Coin, Quarter of Shekelזוּז
ZUZ
Simchat Torahשִמְחַת תּוֹרָה
SIMCHAT THORAH
Simeonשִמְעוֹן
ShIM"ON
Resembling; Similarדּוֹמֶה
DHOMEH
Simmer, Boil on Low Fireהִדִיד הִתְבַּשֵל עַל אֵש קְטָנָה
HIDID HITBASHEL "AL 'ESH KETANAH
Paal; Qal; Simple Active Verbפָּעַל קַל
PhA"AL KAL
Simple Mפָּשוּט פָּשוֹטֶה
PhASHUT PhASHOTEH
Niphal; Simple Passive Verbנִפְעַל
NIPH"AL
Iniquity; Guilt; Sinעָוֹן
"AON
Sin; Miss a Mark, Toחָטָא
CHATA'
Sin; Sin offeringחַטָּאָה חֳטָאָה חַטָּאת
CHATA'AH CHATA'AH CHATA'T
Sinחָטָא עֳבִרָה עֳבִירָה
CHATA' "AVIRAH "AVIRAH
Sin, Toחָטָא
CHATA'
Sin; Sin offeringחַטָּאָה חֳטָאָה חַטָּאת
CHATA'AH CHATA'AH CHATA'T
Err; Sin Without Intentionשָגַג
SHAGAG
Sinaiסִינַי
SINAY
Sinew; Penisגיִד
GYID
Sing; Play musical instrumentזִמֵּר
ZIMER
Sing, Toרנן רַן
RNN RAN
Sing, To; Chant, Toשָר לַשִיר
SHAR LASHIR
Singaporeסִינְגַפּוּר
SINGAPhUR
Poetry; Singingשִירָה
SHIRAH
Singing; Nightingaleזָמִיר
ZAMIR
Single F; Alone Fיְחִידִית
YECHIDIT
Single M; Alone Mיְחִידִי
YECHIDI
Singular Fיְחִידָה
YECHIDAH
Singular Mיָחִיד
YACHID
Sinkכִיוֹר
KIOR
Sink; Set; Invest, To Cause Toהִשְקִיעַ
HISHKIA"
Sink; Sunset; Descend, Toשָקַע
SHAKA"
Sinkכִּיּוֹר
KHIOR
Sink; Drown; Coinטָבַע
TAVA"
Weak, To; Sink, Toרָפָה
RAPHAH
Dive, To; Sink, To; Settle, Toצָלַל
TZALAL
Drowning; Sinkingטְבִיעָה
TEVI"AH
Sinnerחַטָּא
CHATA'
Mr.; Sir; Gentlemanמַר אָדוֹן
MAR 'ADON
Sir; Misterאָדוֹן
'ADON
Sir, Mineאֳדֹנָי
'ADONAY
Sisterאָחוֹת
'ACHOT
Sister; Nurseאָחוֹת
'ACHOT
Sister in Lawיְבָמָה
YEVAMAH
Sister in lawגִּיסָה
GHISAH
Sisters; Nursesאֳחָיוֹת
'ACHAYOT
Sit, Dwellיָשַב
YASHAV
Sit, Toיָשַב לָשֶבֶת
YAShAV LAShEVET
Sit at the Table, Toלָשֶבֶת אֶל הַשֻלְחָן
LASHEVET 'EL HASHULCHAN
Sit please Fשְבִי בְּבַקָּשָה
SHEVI BEVAKASHAH
Sit please Mשֶב בְּבַקָּשָה
SHEV BEVAKASHAH
Site; Placeאֳתָר
'ATAR
Sites; Placesאֳתַרִים
'ATARIM
Sits; Settlesיוֹשִב
YOSHIV
Situation; State; Positionמַצָּב
MATZAV
Situation; Conditionמַצָּב
MATZAV
Sivan, Monthסִיוָון
SIVAVN
Six Fשֵש
SHESH
Six Mשִשָּה שישה
ShIShAH ShYShH
Six Thousandשֶשֶת אֳלָפִים
SHESHET 'ALAPHIM
Sixteen Fשֵש עֶשְרֵה
SHESH "ESREH
Sixteen Mשִשָּה עָשָר
SHISHAH "ASAR
Sixthשִשִּית שישית
ShIShIT ShYShYT
Sixth Fשִשִּית
SHISHIT
Sixth Mשִשִּי שישי
ShIShI ShYShY
Sixtyשִשִּים שישים
ShIShIM ShYShYM
Sizeגוֹדֶל מִידָה
GODEL MIDAH
Skateboardסְקֶטְבּוֹרְד
SEKETBORD
Skillכִּשְרוֹן
KHISHRON
Vocational; Skilledמְקצוֹי
MEKTZOY
Frying pan; Skilletמַחֳבַת
MACHAVAT
Turn Pages; Skim, Toעִלְעֵל
"IL"EL
Hide; Skinעוֹר
"OR
Skin; Peel; Rind; Shell; Huskקְלִפָּה
KELIPhAH
Skin; Crustקְרוּם
KERUM
Skip, To; Jump over, Toדִילֵג לְדַלֵג עַל
DILEG LEDALEG "AL
Skirtחֳצָאִית
CHATZA'IT
Skirtשִמְלָנִית
SIMLANIT
Skirtsחֳצָאִיוֹת
CHATZA'IOT
Skullגּוּלְגוֹלֶת
GHULGOLET
Skull capכִּיפָּה
KHIPhAH
Skunkבַּאֲשָן בּוֹאִש צֵחֳנָן
BA'OSHAN BO'ISH TZECHANAN
Heaven; Sky, Literaryרָקִיעַ
RAKIA"
Glide; Slide; Sky, Toגָּלַש
GHALASH
Sky M Pשָמַיִם שמיים
ShAMAYIM ShMYYM
Sky N Pשָמַיִם
SHAMAYIM
Gossiper; Slandererרָכִיל רְכִילֵאי
RAKIL REKILE'Y
Slangסְלֶנְג
SELENG
Slashסְלֶש קַו נָטוּי
SELESH KAV NATUY
Dirt F; Slatternלִכְלוּכִית
LIKLUKIT
Killing; Slaughterהֶרֶג
HEREG
Sacrifice; Slaughterזֶבַח
ZEVACH
Slaughter, Toזָבַח
ZAVACH
Slave; Serverעֶבֶד
"EVED
Maidservant; Slave Fאָמָה
'AMAH
Slavesעֳבָדִים
"AVADIM
Slavesעֳבָדִים
"AVADIM
Slaying of the first bornמַכָּת בְּכוֹרוֹת
MAKHAT BEKOROT
Sleep, Toיָשֵן לִישוֹן
YASHEN LISHON
Lie Down, To; Sleep, Toשָכַב
SHAKAV
Sleep wellלֵיל מְנוּחָה
LAEL MENUCHAH
Sleeping Fנִימָה
NIMAH
Sleeping Mנִים
NIM
Old F; Sleepy Fמְיֻשָּנֶתֶ מְיוּשֶּנֶת
MEYUSHANETE MEYUSHENET
Old M; Sleepy Mמְיֻשָּן מְיוּשָּן
MEYUSHAN MEYUSHAN
Sleeveשַרְווּל
ShARVUL
Sleeveיָדָה
YADAH
Sliceפְרוּסָה פֶּלַח נֵתַח חֳתִיכָה
PHERUSAH PhELACH NETACH CHATIKAH
Slice, Toפָרַס בָּצַע
PHARAS BATZA"
Slicing; Spreadingפְּרִיסָה
PhERISAH
Glide; Slide; Sky, Toגָּלַש
GHALASH
Glide; Slideגְּלִישָה
GHELISHAH
Reduce, Lose weight; Slim, Toהִרזָה לְהֵרזוֹת
HIRZAH LEHERZOT
Slimy; Slugשַבֵּלוּל
SHABELUL
Slip; Undergarmentתַּחתוֹנִית
THACHTONIT
Sneak; Slip awayחָמַק לֵחֳמוֹק
CHAMAK LECHAMOK
Slippersנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALAE HIT"AMLUT
Slippersנַעֳלֵי בַּיִת
NA"ALAE BAYIT
Careless; Sloppy; Carelessרֵשלָנִי
REShLANI
Slowlyבְּלָאט
BELA'T
Slowlyאַט לְאַט
'AT LE'AT
Slownessאִיטִיוּת אִטִיוּת
'ITIUT 'ITIUT
Slimy; Slugשַבֵּלוּל
SHABELUL
Slumbering Fרְדוּמָה
REDUMAH
Slumbering Mרָדוּם
RADUM
Small Basket; Tendrilסַלסִלָה
SALSILAH
Small Bellמְצִילָה
METZILAH
Small Childפָּעוֹט
PhA"OT
Small claims courtבֵית מִשפָט לִתבִיעוֹת קְטַנוֹת
VAET MISHPHAT LITVI"OT KETANOT
Small F; Little Fקְטַנָה
KETANAH
Small F; Tiny Fזְעִירָה
ZE"IRAH
Small M; Little Mקָטָן
KATAN
Small M; Tiny Mזָעִיר
ZA"IR
Small vegetables gardenגִנָה גַּנָה
GINAH GHANAH
Small vegetables gardensגִנוֹת
GINOT
Wise; Smart; Intelligent Mחָכָם
CHAKAM
Wise; Smart; Intelligent Fחֳכָמָה
CHAKAMAH
Anoint; Smear; Oil, Toמָשַח
MASHACH
Smellרֵיחַ
RAEACH
Smell, toהֵרִיחַ לְהָרִיח
HERIACH LEHARICH
Combine; Smelt; Join, Toצָרָף
TZARAPH
Smeltingהִתְוּךְ
HITUK
Smile; Laughהִצְטַחֵק
HITZTACHEK
Smileחִיּוּךְ בַּת צְחוֹק
CHIUK BAT TZECHOK
Laugh, To; Smile, To, Mockשָחַק
SACHAK
Smokeעָשָן
"ASHAN
Smoke, Toעָשַן
"ASHAN
Smoke inhalationשֶאִיפַת עֳשַן
SHE'IPHAT "ASHAN
Smoke N Pעֳשָנִים
"ASHANIM
Directly; Smoothlyבְּמֵשָרִין
BEMESHARIN
Smuggle in, Toהִגְנִיב לְהִגְנִיב
HIGNIV LEHIGNIV
Snailחִלָּזוֹן
CHILAZON
Snakeנָחָש
NACHASH
Snatch; Hijack; Kidnapחָטַף לַחֳטוֹף
CHATAPH LACHATOPH
Sneak; Slip awayחָמַק לֵחֳמוֹק
CHAMAK LECHAMOK
Sneakers; Tennis Shoesנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALAE HIT"AMLUT
Sneakers; Tennis Shoesנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALAE HIT"AMLUT
Sneeze, Toעָטַש עִטֵּש
"ATASH "ITESH
Sneezingעֳטִישָה
"ATISHAH
Snowשֶלֶג
SHELEG
Snow Stormסוּפֵה שֶלֶג
SUPHEH SHELEG
So; So Much Advכָּל כָּךְ
KHOL KHAK
So; Thusכָּךְ כָּכָה
KHAK KHAKAH
Then; Soאֵפוֹא אֵפוֹ אֵיפוֹא
'EPHO' 'EPHO 'AEPHO'
So; Then; Thereforeאָז אֳזַי
'AZ 'AZAY
So as notלְבֵל
LEVEL
So as notלְבֵל
LEVEL
So be it; Amenאָמֵן
'AMEN
So; So Much Advכָּל כָּךְ
KHOL KHAK
So that; Because ofלְמַעַן
LEMA"AN
Soapסַבוֹן
SAVON
Soap oneself, Toהִסְתַבֵן לְהִסְתַּבֵּן
HISTAVEN LEHISTHABEN
Hover, To; Soar, Toרִחֵף
RICHEPH
Sober Fפִּכַּחַת
PhIKHACHAT
Sober Mפִּכַּח
PhIKHACH
Soccer; Footballכַּדּוּרֶגֶל כַּדּוּר רֶגֶל
KHADHUREGEL KHADHUR REGEL
Social Fחֶבְרָתִית
CHEVRATIT
Social Mחֶבְרָתִי
CHEVRATI
Sociologyסוֹצְיוֹלוֹגְיָה
SOTZYOLOGYAH
Sockגֱּרֶב
GHEREV
Pedestal; Socketאֶדֶן
'EDEN
Pipe; Drain; Socketצִנּוּר
TZINUR
Socksגַּרְבַּיִם גַּרְבַּיִים
GHARBAYIM GHARBAYIM
Soda popגַזוֹז שוֹרָשִים
GAZOZ SHORAShIM
Sodiumנַתְרָן
NATRAN
Sofaסַפָּה
SAPhAH
Soft; Timid; Tender; Delicateרַךְ
RAK
Soft; Timid; Tender; Delicateרַכָה
RAKAH
Soft drinkמַשקֶה קַל
MASHKEH KAL
Soilאֳדָמָה
'ADAMAH
Earth; Ground; Soil, Landאֳדָמָה
'ADAMAH
Dirty, To; Soil, Toלִכְלֵךְ לִיכְלֵךְ
LIKLEK LIKLEK
Solar systemמַעֳרֶכֶת הַשֶמֶש
MA"AREKET HASHEMESH
Sold, To Beהִזְדַּבֵּן
HIZDHABEN
Solderingהַלְחָמָה
HALCHAMAH
Soldering Ironמַלְחֵם
MALCHEM
Soldier Fחַיֶלֶת חַייֶלֶת
CHAYELET CHAYYELET
Soldier Mחַיָּל חַייָל
CHAYAL CHAYYAL
Sole of Shoeגִּלְדָּה
GHILDHAH
Solemn; Festive Mחֳגִיגִי
CHAGIGI
Solemn Days New Year,Atonementיָמִים נוֹרָאִים
YAMIM NORA'IM
Solemn F; Festive Fחֳגִיגִית
CHAGIGIT
Solid; Firmמוֹצָק
MOTZAK
Solomonשְלֹמֹה
SHELOMOH
Solomon Islandsאִיַי סוֹלוֹמוֹן
'IAY SOLOMON
Solsticeתְּקוּפַת הַחַמָּה תְּקוּפָה
THEKUPHAT HACHAMAH THEKUPHAH
Solutionפִּתָּרוֹן
PhITHARON
Answer; Solution; Excuseתֵּרוּץ תֵּירוּץ
THERUTZ THAERUTZ
Solutionsפִּתָּרוֹנִים
PhITHARONIM
Solutionsפִּתָּרוֹנוֹת
PhITHARONOT
Somaliaסוֹמַלִיָה
SOMALIAH
Some; Certainאֵי אֵילוּ
'AE 'AELU
Some time; A short whileזְמַן מָה
ZEMAN MAH
Somehowאֵיכְשֶהוּ
'AEKSHEHU
Someoneמִישֶהוּ מִי שֶהוּא
MISHEHU MI SHEHU'
Anything; Somethingכְּלוּם
KHELUM
Something; Somewhatמַשֶהוּ
MASHEHU
Sometimeאֵי פַּעַם
'AE PhA"AM
Sometimes; At timesלִפְעָמִים לְעִתִּים מִזְּמַן לִזְמַן
LIPH"AMIM LE"ITHIM MIZMAN LIZMAN
Something; Somewhatמַשֶהוּ
MASHEHU
Somewhereאֵי שָם
'AE SHAM
Sonבֵּן
BEN
Son in lawבֶּן חוֹרֶג
BEN CHOREG
Son ofבֶּן
BEN
Song; Poemשִיר
SHIR
Song of Joy, Toרִנָּה רִינָּה
RINAH RINAH
Song of Songsשִיר הַשִירִים
SHIR HASHIRIM
Songs; Poemsשִירִים
SHIRIM
Sonnetשִיר זָהָב
SHIR ZAHAV
Sonsבָּנִים
BANIM
Soonבְּקָרוֹב מַהֵר מִיָד
BEKAROV MAHER MIAD
Immediately; Soonתֵּכֶף תֵּיכֶף
THEKEPH THAEKEPH
Soon; Shortlyבְּקָרוֹב
BEKAROV
Immediately; Soonחֵכֶף
CHEKEPH
Wizard; Sooth seerיִדְּענִי
YIDH"NI
Soothing; Sweet Odor; Aromaנִיחוֹחַ
NICHOACH
Magician; Sorcererקוֹסֵם
KOSEM
Sorceressיִדְּענִי
YIDH"NI
Sorceryכֶּשֶף
KHESHEPH
Sorrow, Regretדְאָבוֹן
DE'AVON
Sort, Toמִיֵּן סִוֵּג הִתְרעֵעַ חָבַר
MIEN SIVEG HITR"EA" CHAVAR
Sort Nסוֵּג מִין טִיפוּס
SVEG MIN TIPHUS
Soul; Spirit; Living Creatureנְשָמָה
NESHAMAH
Soul; Breathנֶשֶם
NESHEM
Person; Self; Soulנֶפֶש
NEPHESH
Sound; Moan; Rudderהֶגֶה
HEGEH
Sound; Voiceקוֹל
KOL
Sound of the Shofarקוֹל שוֹפָר
KOL SHOPHAR
Sounds; Moans; Ruddersהֳגָאִים הֳגָיִים
HAGA'IM HAGAYIM
Voices; Soundsקוֹלוֹת
KOLOT
Sounds goodנִשמַע טוֹב
NISHMA" TOV
Soupמָרָק
MARAK
Soup bowlמְרָקִיָּה
MERAKIAH
Sourחָמוּץ
CHAMUTZ
Fountain; Sourceמַעְיָן
MA"YAN
Fountain; Sourceמַעְיָנוֹת
MA"YANOT
Sourceעַיִן
"AYIN
Source; Fountain; Originמָקוֹר
MAKOR
Soured, To Be, Degenerateהִתְחַמֵּץ
HITCHAMETZ
Right; Southיָמִין
YAMIN
Southדָּרוֹם
DHAROM
South Africaדְּרוּם אַפְרִיקָה
DHERUM 'APHRIKAH
South Americaאַמְרִיקָה הַדְּרוֹמִית דְּרוּם אַמְרִיקָה
'AMRIKAH HADHROMIT DHERUM 'AMRIKAH
Souvenirמַזְכֶּרֶת
MAZKHERET
Kingdom; Sovereigntyמַמְלָכָה
MAMLAKAH
Sovereigntyרִבּוֹנוּת רִיבוֹנוּת
RIBONUT RIVONUT
Sow, Toזָרַע
ZARA"
Soyסוֹיָה
SOYAH
Spaceחָלָל
CHALAL
Space Stationתַּחֳנַת חָלָל
THACHANAT CHALAL
Wide F; Spacious Fרְחָבָה
RECHAVAH
Spadeאֵת
'ET
Spainסֶפָרַד
SEPHARAD
Spanish, Language, Spanish Fסְפָרַדִּית
SEPHARADHIT
Remain; Leave; Spareהִשְאִיר
HISH'IR
Meteor; Sparkזִיק
ZIK
Ray; Sparkנִיצוֹץ
NITZOTZ
Meteor; Sparkזִיקָה
ZIKAH
Sparkle; Shine; Bloom, Toנָצַר
NATZAR
Sparrowדְּרוֹר אַנְקוֹר
DHEROR 'ANKOR
Spatulaמָרִית
MARIT
Speak; Speaks, I, You, Heמְדַבֵּר אַתָּה
MEDABER 'ATHAH
Speak; Speaks, I, You, Sheמְדַבֶּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEDABERET 'ANI 'ATH HI'
Address, To; Speak, Toפָּנָה אֶל נָאַם מִעֵן
PhANAH 'EL NA'AM MI"EN
Speak, Toדִּבֵּר דִּיבֵּר לְדַבֵּר
DHIBER DHIBER LEDABER
Speak, We, You, They Fמְדַבְרוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MEDAVROT 'ANACHNU 'ATHEN HEN
Speak, We, You, They Mמְדַבְּרִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MEDABRIM 'ANACHNU 'ATHEM HEM
Speak, You Fדַבְרִי אַתְּ
DAVRI 'ATH
Speak, You F Pדַּבֵּרְנָה אַתֶּן
DHABERNAH 'ATHEN
Speak, You Mדַּבֵּר אַתָּה
DHABER 'ATHAH
Speak, You M Pדַּבְּרוּ אַתֶּם
DHABRU 'ATHEM
Speak Louder Fדַּבְּרִי יוֹתֵר בְּקוֹל
DHABRI YOTER BEKOL
Speak Louder Mדַּבֵּר יוֹתֵר בְּקוֹל
DHABER YOTER BEKOL
Speak; Speaks, I, You, Heמְדַבֵּר אַתָּה
MEDABER 'ATHAH
Speak; Speaks, I, You, Sheמְדַבֶּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEDABERET 'ANI 'ATH HI'
Special Fמְיֻחֶדֶת מְיוּחֶדֶת
MEYUCHEDET MEYUCHEDET
Special Mמְיֻחָד מְיוּחָד
MEYUCHAD MEYUCHAD
Special penitential prayersסְלִיחוֹת
SELICHOT
Change Money; Specify, Toפָּרַט
PhARAT
Prediction; Spectrum; Prognostתַּחֳזִית
THACHAZIT
Idiom; Speech; Dialectנִיב
NIV
Word; Speechדִּבּוּר
DHIBUR
Speed Limitמְהִירוּת מַקסִימַלִית מוּתֶרֶת
MEHIRUT MAKSIMALIT MUTERET
Speeding ticketדוֹח תּנוּעָה
DOCH THNU"AH
Spell, Toאִיֵּת כִּשֵּף הְקְסִים
'IET KHISHEPH HEKESIM
Spellingכְּתִיב אִיּוּת
KHETIV 'IUT
Spend the Nightלין
LYN
Spend the Summer, Toקָץ קיץ
KATZ KYTZ
Spend timeבִּלָּה בילה לבלות
BILAH VYLH LVLVT
Sphere Nגַּלְגַּל כַּדּוּר מַזָּל חוּג
GHALGHAL KHADHUR MAZAL CHUG
Sphericalכַּדוּרִי עֳגַלְגַּל
KHADURI "AGALGHAL
Spiceתֶּבֶל
THEVEL
Spice; Seasoningתַּבְלִינִים
THAVLINIM
Perfume; Spice, Toבִּשֵם
BISEM
Spicesתֱּבָלִים תַּבְלִין
THEVALIM THAVLIN
Spicesבְּשָמִים
BESAMIM
Spicesבְּשָמִים
BESAMIM
Spiderעַכָּבִיש
"AKHAVISH
Spider Webקוּרַי עַכָּבִיש
KURAY "AKHAVISH
Spidersעַכְבִישִים
"AKVISHIM
Spill; Pour, Toהִגִּיר מָזַג
HIGHIR MAZAG
Spilled, Be; Poured; Fall, Toנִשְפַּךְ להישפך
NIShPhAK LHYShPHK
Weave, To; Spin, Toאַרַג טָוַה שָלַר קֵלע רָקָם
'ARAG TAVAH SHALAR KEL" RAKAM
Spine; Spinal Columnעַמּוּד הַשִּדְרָה
"AMUD HASHIDRAH
Spinal Cordחוּט הַשִּדְרָה
CHUT HASHIDRAH
Spine; Spinal Columnעַמּוּד הַשִּדְרָה
"AMUD HASHIDRAH
Dreidal; Spinning topסְבִיבוֹן
SEVIVON
Spiral Fבָּרְגִּית
BORGHIT
Spiral Mבָּרְגִּי
BORGHI
Spiral staircase; Playpenלוּל
LUL
Wind; Spirit; Breathרוּחַ
RUACH
Soul; Spirit; Living Creatureנְשָמָה
NESHAMAH
Cough, To; Spit, Toכָּח כוֹח
KHOCH KOCH
Spittle; Needleצְנּוֹרָה
TZENORAH
Spleenטְחוֹל
TECHOL
Beautiful; Splendidיפִי
YPHI
Splendid Mנֶהְדָּר
NEHDHAR
Splendor; Beautyיִפְעָה יִפְעָוֹת
YIPH"AH YIPH"AOT
Brightness; Splendorזִיו זִו
ZIV ZIV
Splendor; Majestyהוֹד
HOD
Splintגָּשִיש
GHASHISH
Split; Release; Cancel, Toהִפְקִיעַ
HIPHKIA"
Split; Cleave, Toבָּקַע לִבקוֹעַ
BAKA" LIVKOA"
Split; Explode; Detonate, Toפּוֹצֵץ
PhOTZETZ
Split, Openפָצַם
PHATZAM
Cancel; Expire; Split, Toפָּקַע
PhAKA"
Spoil; Plunderשַסָּה
SHASAH
Spoil; Plunderבַּז
BAZ
Spoil; Ruinשִחֵת
SHICHET
Corrupt; Spoiled, To Beנִשְחַת
NISHCHAT
Spoilsבָזַז
VAZAZ
Spoke, Heדִבֵּר הוּא
DIBER HU'
Spoke, Iדִבַּרְתִּי אֳנִי
DIBARTHI 'ANI
Spoke, Sheדִבְּרָתּ הִיא
DIBRATH HI'
Spoke, They M Fדִבְּרוּ הֵם הֵן
DIBRU HEM HEN
Spoke, Weדִבַּרְנוּ אֳנַחְנוּ
DIBARNU 'ANACHNU
Spoke, You Fדִבַּרְתְּ אַתְּ
DIBARTH 'ATH
Spoke, You F Pדִבַּרְתֶּן אַתֶּן
DIBARTHEN 'ATHEN
Spoke, You Mדִבַּרְתָּ אַתָּה
DIBARTHA 'ATHAH
Spoke, You M Pדִבַּרְתֶּם אַתֶּם
DIBARTHEM 'ATHEM
Sponge cakeסוּפְגָּן סֻפְגָּן
SUPHGHON SUPHGHON
Spoon; Tablespoonכַּף
KHAPH
Spray, for hairתַרסִיס
TARSIS
Stretch Out, To; Spread, Toשָטַח
SHATACH
Spread, To; Stretch, Toפָרַש
PHARAS
Slicing; Spreadingפְּרִיסָה
PhERISAH
Jump; Spring; Chopקָפַץ
KAPHATZ
Springאָבִיב
'AVIV
Throw; Sprinkleזָרַק
ZARAK
Sprinkling bowl, biblicalמִזְרָק
MIZRAK
Sproutצֶמַח
TZEMACH
Shoot; Sprout; Willowנֵצֶר
NETZER
Suckling Baby; Sapling; Sproutיוֹנֵק
YONEK
Shoot; Sproutזֶרֶד
ZERED
Sprout, To; Grow Grass, Toדָּשָא
DHASHA'
Sprout, Toצָמַח
TZAMACH
Reject; Spurnזָנַח
ZANACH
Squabגּוֹזָל
GHOZAL
Square, Squaredרָבוּעַ מְרֻבַּע מְרוּבַּע
RAVUA" MERUBA" MERUBA"
Square footפוּט מְרֻבָּע
PHUT MERUBA"
Square inchאִינְטְש מְרֻבָּע
'INTESH MERUBA"
Square kilometersקִילוֹמֶטְרִים מְרֻבָּעִים
KILOMETRIM MERUBA"IM
Square Mileמִיל מְרֻבָּע
MIL MERUBA"
Square Yardיַרְד מְרֻבָּע
YARD MERUBA"
Squashדְּלַעַת קִשּוּא
DHELA"AT KISHU'
Squeeze, Toסָחַט לָחַץ דָּחַק
SACHAT LACHATZ DHACHAK
Restrain, To; Squeeze, Toעָצַר
"ATZAR
Squirrelסְנָאִי
SENA'I
Squirt, Toחִזָּה הִתִּיז
CHIZAH HITHIZ
Squirt Nהַזָּיָה הַתָּזָה
HAZAYAH HATHAZAH
Sri Lankaסְרִי לַנְקָה
SERI LANKAH
Pierce; Prick; Stab, Toדְּקַר
DHEKAR
Stabilityיַצִיבוּת
YATZIVUT
Stable for horsesאֻרְוָה
'URVAH
Stadium, Sports Fieldאִצְטַדְיוֹן
'ITZTADYON
Staffמַנְגָּנוֹן
MANGHANON
Journey; Stageמַסַּע
MASA"
Altar; Stageבָּמָה
BAMAH
Stain, Gameתַּוֹפֶסֶת
THAOPHESET
Step; Stair; Staircaseמַעֳלָה
MA"ALAH
Step; Stair; Staircaseמַעֳלָה
MA"ALAH
Stairsמַדְרֵגוֹת
MADREGOT
Focal point; Stakeמִוקֶד
MIVKED
Reed; Stalkקָנֶה
KANEH
Stampבּוּל
BUL
Stampsבּוּלִים
BULIM
Standעָמַד
"AMAD
Standדּוֹכָן עַמּדה עמוד
DHOKAN "AMDH "MVD
Stand; Arise; Delay; Tarryעוֹמֶדֶת
"OMEDET
Establish; Stand, Toנצב
NTZV
Arise; Get up; Stand upקָם הֵעִיר
KAM HE"IR
Standing Grainקָמָה
KAMAH
Standing Prayerעֳמִידָה
"AMIDAH
Starכּוּכָב
KHUKAV
Star, shield of Davidמָגֵן דָּוִד
MAGEN DHAVID
Star Shapeכּוֹכָב
KHOKAV
Terrify; Startleהֶחֳרִיד
HECHARID
Situation; State; Positionמַצָּב
MATZAV
State comptrollerמְבַקֵּר הַמּדִינָה
MEVAKER HAMDINAH
State of Israelמְדִינַת יִשְרָאֵל
MEDINAT YISRA'EL
State politicalמְדִינָה
MEDINAH
Station, Stopתַּחֳנָה
THACHANAH
Idol; Statue; Imageפֶּסֶל פָּסִיל
PhESEL PhASIL
Statuesפְּסָלים
PhESALYM
Statues of idolsפְּסִלים
PhESILYM
Status; Positionמַעֳמָד
MA"AMAD
Statuteחֻקָּה
CHUKAH
Remain, To; Stay, Toנִשְאַר להִשָאֵר לְהִישָאֵר
NISh'AR LHIShA'ER LEHIShA'ER
Conscientiousness; Steadinessוְתִיקוּת
VETIKUT
Steakסְטֵיְק אֻמְצַה
SETAEK 'UMTZAH
Steal, Toגָּנַב
GHANAV
Steam; Evaporateאִדָּה לְאִדּוּת
'IDHAH LE'IDHUT
Locomotive; Steam Engineקַטָּר
KATAR
Steelמַתֶּכֶת
MATHEKET
Stenchבּוֹאִש
BO'ISH
Step; Advance; March, Verbצָעַד
TZA"AD
Step; Stair; Staircaseמַעֳלָה
MA"ALAH
Step, Nounצַעַד
TZA"AD
Step, To; Advance, Toצָעַד
TZA"AD
Step, Walk, Toדָּרַךְ
DHARAK
Step chairכִיסֶא גָבוֹחַ
KISE' GAVOACH
Stepfatherאָב חוֹרֵג
'AV CHOREG
Desert; Steppeמִדְבָּר
MIDBAR
Stewardדַּייָל דַּיָּל
DHAYYAL DHAYAL
Stewardessדַּייֶלת דַּיֶּלֶת
DHAYYELT DHAYELET
Stickמַטֶּה
MATEH
Again; Stillעוֹד
"OD
Still; Yetעַדַיִן עַדַיִין עוֹד
"ADAYIN "ADAYIN "OD
Still; Yetדּוֹמֵם מַחֳשֶה שוֹתֵק שוֹקֵט
DHOMEM MACHASHEH SHOTEK SHOKET
Still Nדְּמָמָה מִזְקֶקֶת מַזְקֵקָה
DHEMAMAH MIZKEKET MAZKEKAH
Stink, Toהִסְרִיחַ לְהִסַרִיחַ
HISRIACH LEHISARIACH
Stink, to, Bad, to beבָּאֵש
BA'ESH
Agitate; Excite; Stir, Toהִסעִיר לְהִסעִיר
HIS"IR LEHIS"IR
Stitches; Seamsתְּפָרִים
THEPHARIM
Stock marketבּוֹרסָה שוּק הַמּנָיוֹת
BORSAH ShUK HAMNAYOT
Stocking hoseגַּרבִּיוֹנִים
GHARBIONIM
Stomachקֶיבָה
KEYVAH
Stomachבֶּטֶן
BETEN
Rock; Stoneאֶבֶן
'EVEN
Stone to Death, Toסָקַל
SAKAL
Stones N Nאֳבָנים
'AVANYM
Bend; Stoopהִתְכּוֹפֵף
HITKHOPHEPH
Stopחדל
CHDL
Stopעָצַר לַעֳצור
"ATZAR LA"ATZVR
Cease; Stop; Decide; Divideפָסַק
PHASAK
Stop Signתַּמרוּר עַצוֹר
THAMRUR "ATZOR
Storageאִיחְסוּן אִחְסוּן
'ICHSUN 'ICHSUN
Shop; Storeחַנּוּת
CHANUT
Storeאַחְסֵן
'ACHSEN
Store, Toאִחְסֵן לְאַחְסֵן
'ICHSEN LE'ACHSEN
Cellar; Storeroom; Basementמַרְתֵּף
MARTHEPH
Cellars; Storerooms; Basementsמַרְתְּפִים
MARTHEPHIM
Hiding places; Storeroomsמַחְבּוֹאִים
MACHBO'IM
Shops; Storesחַנֻּיוֹת חַנּוִּיוֹת
CHANUYOT CHANVIOT
Storiesסִפּוּרִים
SIPhURIM
Storkחֳסִידָה
CHASIDAH
Current; Storm; Streamזֶרֶם
ZEREM
Storm Fסְעָרָה
SE"ARAH
Storm Mסַעַר
SA"AR
Storyסִפּוּר
SIPhUR
Story; Haircutסִפּוּר סִיפּוּר
SIPhUR SIPhUR
Stoveכִּירַיִים
KHIRAYIM
Stoveתַּנּוּר חִימוּם
THANUR CHIMUM
Straight; Rightיָשָר
YASHAR
Correct; Straight Fמְיֻשֶּרֶת מְיוּשֶּרֶת
MEYUSHERET MEYUSHERET
Correct; Straight Mמְיֻשָּר מְיוּשָּר
MEYUSHAR MEYUSHAR
Straighten, To; Direct, Toכִּוֵּן
KHIVEN
Straighten up or outזָקַף לִזקוֹף
ZAKAPH LIZKOPH
Dislocation; Strainנֶקַע
NEKA"
Strange F; Queer Fמְשוּנָּה מְשֻנָּה
MESHUNAH MESHUNAH
Strange M; Queer Mמְשוּנֶּה מְשֻנֶּה
MESHUNEH MESHUNEH
Stranger; Alienגֵּר
GHER
Stranger F; Foreigner Fזָרָה
ZARAH
Stranger M; Foreigner Mזָר
ZAR
Strangle, to; Suffocate, Toחָנַק לֵחֳנוֹק
CHANAK LECHANOK
Strap; Stripרְצוּעָה
RETZU"AH
Strap of Sandalחֶבֶת
CHEVET
Straps of Sandalsחֳבָתִים
CHAVATIM
Strategy; Tactics; Tactתֵּכְסִיס
THEKSIS
Strawקַש
KASh
Strawberries and Creamתוּת שָדֶה בְקַצֶפֶת
TUT SADEH VEKATZEPHET
Strawberryתוּת שָדֶה
TUT SADEH
Flood; Pour Down; Streamזָרַם
ZARAM
Current; Storm; Streamזֶרֶם
ZEREM
Stream, Bed of Riverאָפִיק
'APHIK
Stream. Toקָלַח
KALACH
Stream Bedנַחַל
NACHAL
Streams, Beds of Riversאֳפִיקִים
'APHIKIM
Streetרְחוֹב
RECHOV
Outside; Streetחוּץ
CHUTZ
Streetsרְחוֹבוֹת
RECHOVOT
Strenghten, Toגִּבֵּר הִגְבִּיר
GHIBER HIGBIR
Eternity; Strength; Gloryנֶצַח נֵצַח
NETZACH NETZACH
Force; Power; Strengthכֹּחַ
KHOACH
Strengthחֶזְקָה חָזְקָה
CHEZKAH CHAZKAH
Strength; Validityתֹּקֶף
THOKEPH
Might; Power; Strengthעָצְמָה
"ATZMAH
Strength; Heroismגְּבוּרָה
GHEVURAH
Strength; Wealthחַיִל
CHAYIL
Strengthעֹז
"OZ
Heights; Strengthתּוֹעָפָה תּוֹעֶפֶת
THO"APHAH THO"EPHET
Strengthenחִזֵּק
CHIZEK
Adopt Idea, Child; Strengthenאִמֵּץ
'IMETZ
Strengthen, Toהִגְבִּיר
HIGBIR
Strengtheningחִזוּק
CHIZUK
Pressure; Stress; Oppression Nלַחַץ
LACHATZ
Remove; To Take off; Stretchפָּשַט
PhASHAT
Spread, To; Stretch, Toפָרַש
PHARAS
Stretch Out, To; Spread, Toשָטַח
SHATACH
Send, To; Stretch Out, Toשָלַח
SHALACH
Hold Out; Stretch Out, Toהוֹשִיט
HOSHIT
Stretched Fשְטוּחָה
SHETUCHAH
Stretched Mשָטוּחַ
SHATUACH
Stretcherאְלוּנקָה
'ELUNKAH
Strife; Quarrel Nמָדוֹן רִיב קְטָטָה סִכְסוּךְ
MADON RIV KETATAH SIKSUK
Strike; Beat; Killנכה הִכָה
NKH HIKAH
Attack N; Strike Nפִּגוּעַ
PhIGUA"
Necklace; String of Beadsמֵחֳרוֹזֶת
MECHAROZET
Strip; Stripesפַסִּים
PHASIM
Strap; Stripרְצוּעָה
RETZU"AH
Line; Stripeפַּס
PhAS
Striped Squirrelסְנָאִי מְפוּסְפָּס
SENA'I MEPHUSPhAS
Strip; Stripesפַסִּים
PHASIM
Aspire; Strive; Inhale, Toשָאֵף
SHA'EPH
Stroke; Plagueנֶגַע
NEGA"
Blow, To; Stroke, Toמַכָּה
MAKHAH
Stroll, Toשָח שוח
SACH SVCH
Strollerטִילוּן אַגְלַת יְלָדִים
TILUN 'AGLAT YELADIM
Strongאֵיתָן
'AETAN
Brave; Strong; Mightyאַבִּיר
'ABIR
Conquer, To; Strong, To Beגָּבַר
GHAVAR
Strong, To Beחָזַק
CHAZAK
Structureמִבְנֶה
MIVNEH
Structuresמִבְנִים
MIVNIM
Stubbleקַשְקָש
KASHKASH
Stubborn Fסָרְבָנִית
SARVANIT
Stubborn Mסָרְבָן
SARVAN
Student Fסטוּדֶנְטִית
STVDENTIT
Student Fתַּלְמִידָה
THALMIDAH
Student Mסְטוּדֶנְט
SETVDENT
Student Mתַּלְמִיד
THALMID
Students F Pתַּלְמִידוֹת
THALMIDOT
Students M Pתַּלְמִידִים
THALMIDIM
Learns; studiesלוֹמֵד
LOMED
Learn; Study, To; Learntלָמַד לִלְמוֹד
LAMAD LILMOD
Learn; Study, To; Learntלְהִיווָדֵה לִשמוֹעַ
LEHIVVADEH LIShMOA"
Study hallבֵּית מֶדְרַש
BAET MEDRASH
Stuffed tomatoesעַגְבָנִיוֹת מְמוּלָאוֹת
"AGVANIOT MEMULA'OT
Stumbleכָּשַל
KHASHAL
Stumble; Trip, Toמָעַד לִמעוֹד
MA"AD LIM"OD
Stumbleנִתְקַל
NITKAL
Fail, To; Stumble, Toנִכְשַל
NIKSHAL
Stumbling blockמִכְשוֹל
MIKSHOL
Stumbling Blockפּוּקָה
PhUKAH
Tail; Stumpזָנָב
ZANAV
Tails; Stumpsזְנָבִים זְנָבוֹת
ZENAVIM ZENAVOT
Stupidityאִוֶּלֶת
'IVELET
Subdue; Overpowerהִכְנִיעַ
HIKNIA"
Oppress, To; Subdue, Toדִּכָּא
DHIKHA'
Subdued Fדַּכָּאָה
DHAKHA'AH
Subdued Mדַּכָּא
DHAKHA'
Topic; Subjectנוֹשֵא
NOSE'
Subjects; Topics; Themesנוֹשֵאִים
NOSE'IM
Submarineצוֹלֶלֶת
TZOLELET
Subscriptionמָנוִּי
MANVI
Substitute person Fמֵחַלִיפָה
MECHALIPHAH
Substitute person Mמֵחַלִיף
MECHALIPH
Succeed, To; Prosper, Toצָלַח
TZALACH
Suck, Toמָצַץ לִמצוֹץ
MATZATZ LIMTZOTZ
Suckling Baby; Sapling; Sproutיוֹנֵק
YONEK
Mammal; Suckling child; Youngיוֹנֵק
YONEK
Sudanסוּדָן
SUDAN
Suddenlyפִּתְאם פֶּתַע
PhIT'M PhETA"
Sue toלֶתְּבוֹעַ לְדִין
LETHVOA" LEDIN
Carry; Suffer; Endure, Toסָבַל
SAVAL
Suffered; Toleratedסָבַל לִסְבּל
SAVAL LISBL
Suffering Fסוֹבֶלֶת
SOVELET
Suffering Mסוֹבֵל
SOVEL
Suffering Nחֵבֶל
CHEVEL
Sufficient, To Beסָפַק
SAPHAK
Suffixסוֹפִית סִיֹּמֶת
SOPHIT SIOMET
Suffixסוֹפִית סִיֹּמֶת
SOPHIT SIOMET
Strangle, to; Suffocate, Toחָנַק לֵחֳנוֹק
CHANAK LECHANOK
Sugarסֻכָּר סוּכָּר
SUKHAR SUKHAR
Propose; Suggestהִצִיעַ לְהַצִיע
HITZIA" LEHATZI"
Proposal; Suggestion, Offerהַצָּעָה
HATZA"AH
Attire; Suitחֳלִיפָה
CHALIPHAH
Suitableמַתְאִים
MAT'IM
Sukkah Booth; Boothסוּכָּה סֻכָּה
SUKHAH SUKHAH
Summerקַיִץ קַיִיץ
KAYITZ KAYITZ
Summer Scheduleשְעוֹן קַיִץ
SHE"ON KAYITZ
Summeryבְּקִיצוּר
BEKITZUR
Summitפִּסְגָּה
PhISGHAH
Proclaim; Summon, Toהִשְמִיעַ
HISHMIA"
Summon a Meeting; Assemble, Toהִקְהִיל
HIKHIL
Sunשֶמֶש
SHEMESH
Sun blockקִרֶ שִדוּף
KIRE SHIDUPH
Sun strokeמַכַּת שֶמֶש
MAKHAT SHEMESH
Burn; Sunburnשָזַף
SHAZAPH
Sunburned Fשְזוּפָה
SHEZUPHAH
Sunburned Mשָזוּף
SHAZUPH
Sundayיוֹם רִאשוֹן
YOM RI'SHON
Sunflower Fחַמָּנִית
CHAMANIT
Sunflower Mשִמְשוֹן
SHIMSHON
Sunglassesמִשְקְפֵי שֶמֶש
MIShKEPHAE ShEMESh
Sunnyמעצַף שֶמֶש
M"TZAPH ShEMESh
Sink; Sunset; Descend, Toשָקַע
SHAKA"
Supermarketסוּפֶּרמַרְקֶט מַרכּוֹל
SUPhERMARKET MARKHOL
Supervise, To; Win, Toנִצֵּח
NITZECH
Implore; Supplicateהִתְחַנֵּן
HITCHANEN
Supplicationתְּחִנָּה
THECHINAH
Supplicationתַּחֳנוּן
THACHANUN
Supplyהֶצֵעֵ
HETZE"E
Supply; Mantenanceהַסְפָּקָה
HASPhAKAH
Supportסָמַךְ
SAMAK
Provide; Maintain; Support, Toפַּאְנָס
PhA'NAS
Eat, To; Support, Toסָעַד
SA"AD
Support Oneself, Toהִתְפַּאְנֵס
HITPhA'NES
Supreme courtבֵית מִשפָּט הָעֶלִיוֹן
VAET MISHPhAT HA"ELION
Sure F; Secure Fבְּטוּחַה
BETUCHAH
Sure M; Secure Mבָּטוּחַ
BATUACH
Certainly; Surelyוַדַּאי בְּוַּדַּאי
VADHA'Y BEVADHA'Y
Only; Surelyאַךְ
'AK
Surinameסוּרִינָם
SURINAM
Surnameשֵם מִשְפָּחָה
SHEM MISHPhACHAH
Change; Surplusעוֹדֶף
"ODEPH
Excesses; Surpluses; Changes Mעוֹדָפִּים
"ODAPhIM
Surpriseהַפתָּעָה
HAPHTHA"AH
Wonder, To; Surprised, Getהִתְפַּאֵל
HITPhA'EL
Turn; Surround; Encircle, Toסָבַב
SAVAV
Surround; Crown, Toעָטַר
"ATAR
All around; Surroundingסָבִיב
SAVIV
Liable; Susceptible; Weak Fעָלוּלָה
"ALULAH
Liable; Susceptible; Weak Mעָלוּל
"ALUL
Hang; Attach; Suspense, Toתָּלָה
THALAH
Food; Sustenance; Alimonyמָזוֹן
MAZON
Sustenance; Nourishmentמִחְיָה
MICHYAH
Foods; Sustenances; Alimoniesמְזוֹנוֹת
MEZONOT
Drink, To; Swallow, Toגָּמַע גָּמָא
GHAMA" GHAMA'
Swallow, Toבָּלַע
BALA"
Bog; Swampבִּצָּה
BITZAH
Swanבַּרְבֻּר בַּרבּוּר
BARBUR BARBUR
Swazilandסְוָוזִילֶנֶד
SEVAVZILENED
Swear; Take an Oathנִשְבַע
NISHVA"
Swear, Toשְבַּע
SHEBA"
Swedenשְוְודְיָה
SHEVEVDYAH
Sweepטֵאֵט טִאטֵא
TE'ET TI'TE'
Prostrate; Sweep away, Toסָחַף
SACHAPH
Sweepingטֵאוּט טִאטוּא
TE'UT TI'TU'
Sweet, Tasty, To Beמָתַק
MATAK
Sweet, To become oneselfהִתְמַתֵּק
HITMATHEK
Soothing; Sweet Odor; Aromaנִיחוֹחַ
NICHOACH
Sweet wineיַיִן מָתוֹק
YAYIN MATOK
Sweet yearשָנָה מְתוּקָה
SHANAH METUKAH
Sweeten, Toהִמְתִּיק
HIMTHIK
Sweeten the pillהִמתִיק אֶת הַגלוּלָה
HIMTIK 'ET HAGLULAH
Candies; Sweetsמַמתָקִים
MAMTAKIM
Easy; Swift; Light, To Beקַל קלל
KAL KLL
Light; Easy; Swift Fקַלָּה
KALAH
Lightly; Swiftlyבְּקַלוּת
BEKALUT
Lightness; Swiftnessקַלוּת
KALUT
Swim, Toשָחָה
SACHAH
Swimmer Fשֳחְיָנִית
SACHYANIT
Swimmer Mשַחְיָן
SACHYAN
Swimmingשְחֶיָּה
SECHEYAH
Pig; Swineחֳזִיר
CHAZIR
Swing, Waveהֵנִיף
HENIPH
Swinging; Waving; Shakingתְּנוּפָה
THENUPHAH
Switzerlandשְוַויץ
SHEVAVYTZ
Swordחֶרֶב סַיִף
CHEREV SAYIPH
Syllableבָרוּת
VARUT
Image; Symbolסִמֶל סֶמֶל
SIMEL SEMEL
Symbol; Letter of alphabetאוֹת
'OT
Symbols; Lettersאוֹתוֹת
'OTOT
Symmetryתְּאִימוּת
THE'IMUT
Sympathyאַהֳדָה
'AHADAH
Synagogueבֵּית כְּנֶסֶת
BAET KHENESET
Synagogueבֵּית כְּנֶסֶת
BAET KHENESET
Synagoguesבָּתֵּי כְּנֶסֶת
BATHAE KHENESET
Synchronizationתִּזְמֹנֶת
THIZMONET
Synonymשֵּם נִרְדָּף
ShEM NIRDHAPH
Syntaxתַּחְבִּיר
THACHBIR
Syriaסוּרְיָה
SURYAH
Syrian kingמֶלֶך סוּרִי
MELEK SURI
Enema; Syringeחֹקֶן חוֹקֶן מַזְרֵק
CHOKEN CHOKEN MAZREK
Syringeמַזְרֵק
MAZREK
Systemמַעֳרֶכֶת
MA"AREKET

If you don't see Hebrew Select UTF-8 Encoding

[Previous] Return to main page [Next]