[Previous] Return to main page

If you don't see Hebrew Select UTF-8 Encoding

T shirtחוֹלצָת טִי
CHOLTZAT TI
T shirtחֻלְצַת טִי
CHULTZAT TI
T Shirtחוּלדַת טְרִיקוֹ
CHULDAT TERIKO
Booths; Tabernaclesסוּכּוֹת סֻכּוֹת
SUKHOT SUKHOT
Tableשֻלְחָן שוּלחָן
SHULCHAN SHULCHAN
Tableשֻלְחָן שוּלחָן
SHULCHAN SHULCHAN
Table; Deskשֻלְחָן שוּלְחָן
ShULCHAN SHULCHAN
Extension table; Tableשוּלחָן מִתְאָרֵךְ
SHULCHAN MIT'AREK
Table of Contentsתֹּכֶן הָעִנְיָנִים
THOKEN HA"INYANIM
Tableclothמַפַת שוּלְחַן
MAPHAT ShULCHAN
Tablesשוּלחָנוֹת
SHULCHANOT
Tablesשֻלְחָנוֹת
SHULCHANOT
Spoon; Tablespoonכַּף
KHAPH
Tablespoonsכַּפּוֹת
KHAPhOT
Strategy; Tactics; Tactתֵּכְסִיס
THEKSIS
Strategy; Tactics; Tactתֵּכְסִיס
THEKSIS
Tahini sauceטְחִינָה
TECHINAH
Tail; Stumpזָנָב
ZANAV
Tailorחַייָט חַיָּט תּוֹפֵר
CHAYYAT CHAYAT THOPHER
Tailor Shopמִתְפָּרָה
MITPhARAH
Tails; Stumpsזְנָבִים זְנָבוֹת
ZENAVIM ZENAVOT
Take, Toקָח קוֹח
KOCH KOCH
Take, Toלוֹקֵחַ
LOKEACH
Take, To; Accept, Toלָקַח
LAKACH
Shower; Take a showerהִתְקַלֵּחַ להתקלח
HITKALEACH LHTKLCH
Take a Walkטִיֵּל טייל לטייל
TIEL TYYL LTYYL
Swear; Take an Oathנִשְבַע
NISHVA"
Draw off; Take off shoeחָלַץ
CHALATZ
Inherit; Take Possessionיָרַש
YARASH
Occupied F; Taken Fתְּפוּסָה תְּפוּשָה
THEPHUSAH THEPHUSAH
Occupied M; Taken Mתָּפוּס תָּפוּש
THAPHUS THAPHUS
Bringing; Takingהֳבָאָה
HAVA'AH
Taking, Betrothalלְקִיחָה
LEKICHAH
Talcטַלְק
TALK
Aggadah; Legend; Taleאַגָּדָה
'AGHADAH
Tale; Exampleמָשָל
MASHAL
Talk, Toשָח שיח
SACH SYCH
Tall, Highגָּבוֹהַ
GHAVOAH
Talmud; Teaching; Learningתַּלְמוּד
THALMUD
Talmudתַּלְמוּד גְּמָרָה
THALMUD GHEMARAH
Talmud, Mishnah and Gemarahמִשְנָה וּגְמָרָא
MISHNAH UGMARA'
Tambourineתוֹף מִרִיָם
TOPH MIRIAM
Tammuz, Monthתַּמּוּז
THAMUZ
Tanaj; Bibleתָנָך
TANAK
Reading; Convocation; Tanajמִקְרָא
MIKRA'
Tannerבּוּרְסִי בֻּרְסִי
BURSI BURSI
Tanzaniaטַנְזַנְיָה
TANZANYAH
Faucet; Tapבֶּרֶז
BEREZ
Tapeסֶרֶט
SERET
Tariff, List priceתַעֳרִיף
TA"ARIPH
Linnet; Tarpaulinצַדְרָה
TZADRAH
Stand; Arise; Delay; Tarryעוֹמֶדֶת
"OMEDET
Tassel; Forelock; Fringeצִיצִית
TZITZIT
Taste, Toטָעַם
TA"AM
Tasteless F; Insipid Fתְּפֵלָה
THEPHELAH
Tasteless M; Insipid Mתָּפֵל
THAPHEL
Tastyטָעִים
TA"IM
Tattered Fפּוֹחֵחַת
PhOCHECHAT
Tattered Mפּוֹחֵחַ
PhOCHEACH
Tavת תָו
T TAV
Taxמַס
MAS
Tax; Customמֶכֶס
MEKES
Tax bracketsמַדרֵגוֹת מַס
MADREGOT MAS
Tax Freeפִטוּר מַס
PHITUR MAS
Taxableחַיָיב בְּמַס
CHAYAYV BEMAS
Taxesמִסִים
MISIM
Taxiמוֹנִית
MONIT
Taxi cabטַקסי
TAKSY
Taxicabsמוֹנִיּוֹת
MONIOT
Teaתֵּה
THEH
Teach, Toיָרַה לְהוֹרוֹת
YARAH LEHOROT
Teach, Toלִמֵּד לִימֵּד לְלַמֵּד
LIMED LIMED LELAMED
Teach, To; Warn, Toהִזְהִיר
HIZHIR
Sharp, To; Teach Diligentlyשִנָן
ShINAN
Teacher Fמוֹרָה
MORAH
Teacher Mמוֹרֶה
MOREH
Teachers Fמוֹרוֹת
MOROT
Teachers Mמוֹרִים
MORIM
Talmud; Teaching; Learningתַּלְמוּד
THALMUD
Teaching; Law; Instructionתּוֹרָה
THORAH
Group; Team; Cooperative Farmקְבוּצָה
KEVUTZAH
Teapotתֵּיוֹן
THAEON
Tearדִּמְעָה
DHIM"AH
Pull down, To; Tear away, Toסַח
SACH
Tear To; Rip, Toקָרַע
KARA"
Teaspoonכַּפִּית
KHAPhIT
Teaspoonsכַּפִּיוֹת
KHAPhIOT
Girl; Teenagerנַעֳרָה
NA"ARAH
Girls; Teenagersנְעָרוֹת
NE"AROT
Teethשִינַּיִים
SHINAYIM
Teethשִנַיִם שִינַיִים
ShINAYIM ShINAYIM
Psalms; Tehilim; Praisesתְהִלִּים
TEHILIM
Tel Avivתֵל אָבִיב
TEL 'AVIV
Cablegram; Telegramמִבְרָק
MIVRAK
Telephone; Phoneטֶלֶפוֹן
TELEPHON
Telephone Boothתאָּ טֶלֶפוֹן
T'A TELEPHON
Telephone Directoryמַדרִיך טֶלֶפוֹן
MADRIK TELEPHON
Telescopeטֶלֶסקוֹף
TELESKOPH
Televisionטֶלֶוִיזְיָה טלוויזיה
TELEVIZYAH TLVVYZYH
Say; Intend; Tellאָמֶר לוֹמֵר
'AMER LOMER
Tell; Cut Hair, Toסִיפֵר
SIPHER
Say, To; Tell, Toהִגִּיד לְהַגִּיד
HIGHID LEHAGHID
Tell Story; Cut hairסִפֵּר
SIPhER
Casher; Tellerקוּפַּאי
KUPhA'Y
Trembling; Temblorרְעָדָה רַעַד
RE"ADAH RA"AD
Fever; Temperatureחֹם חוֹם אֳבָבִית
CHOM CHOM 'AVAVIT
Temperatureטֶמְפֵּרָטוּרָה
TEMPhERATURAH
Temperature Degreesמַעֳלוֹת חוֹם
MA"ALOT CHOM
Palace; Templeהֵיכָל
HAEKAL
Sanctuary; Templeמִקְדָּש
MIKDHASH
Temple in Jerusalemבֵּית הַמִקדָש
BAET HAMIKDASH
Ten days of repentanceעַשֶרֶת יְמֵי תְּשוּבָה
"ASERET YEMAE THESHUVAH
Ten Fעֶשֶר
"ESER
Ten Mעֳשָרָה
"ASARAH
Ten of Tevet, fast dayעֳשָרָה בְּטֵבֵת
"ASARAH BETEVET
Ten Thousandעֳשֶרֶת אֳלָפִים
"ASERET 'ALAPHIM
Direction; Tendencyתַּפְנִית
THAPHNIT
Compassion; Tender; Love, Haveרָחַם
RACHAM
Soft; Timid; Tender; Delicateרַךְ
RAK
Soft; Timid; Tender; Delicateרַכָה
RAKAH
Tendrilזַלְזַל
ZALZAL
Small Basket; Tendrilסַלסִלָה
SALSILAH
Sneakers; Tennis Shoesנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALAE HIT"AMLUT
Sneakers; Tennis Shoesנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALAE HIT"AMLUT
Tentאֹהֶל
'OHEL
Curtain; Tent clothיְרִיעָה
YERI"AH
Curtain; Tent cloth; Sheetיְרִיעָה
YERI"AH
Tenth Fעֳשִירִית
"ASIRIT
Tenth Mעֳשִירִי
"ASIRI
Tentsאֳהָלִים
'AHALIM
Horrible; Terrible Fאֳיֻמָּה
'AYUMAH
Horrible; Terrible Mאָיֹם אָיוֹם
'AYOM 'AYOM
Terrify; Startleהֶחֳרִיד
HECHARID
Terrorמוֹרָא
MORA'
Terroristאִימְתָן
'IMTAN
Test; Destructionמַסָּה
MASAH
Exam; Quiz; Testמִבְחָן
MIVCHAN
Test; Inspect; Examine, Toבָּחַן לִבחוֹן
BACHAN LIVCHON
Testבֹּחַן
BOCHAN
Exam; Quiz; Testבְּחִינָה
BECHINAH
Testimonyעֵדוּת
"EDUT
Testsמִבְחָנִים
MIVCHANIM
Tetט טֵית
T TAET
Tevet, Monthטֵבֵת
TEVET
Textטֶקְסְט
TEKSET
Thailandתּאילֶנְד
TH'YLEND
Than, Comparativeמִי מאֳשֶר
MI M'ASHER
Thank; Admitהוּדָה
HUDAH
Thank G dתּוֹדָה לָאֵל
THODAH LA'EL
Thanks a Lotתּוֹדָה רַבָּה
THODAH RABAH
Thanks Pתּוֹדוֹת
THODOT
Thanks Sתּוֹדָה
THODAH
That; Which; Who; Whomאֳשֶר שֶ
'ASHER SHE
That; Who; Whichשֶ
SHE
That conj.כִּי
KHI
That Fהִיא
HI'
That is to Sayכְּלוֹמֵר
KHELOMER
That oneהַלָּה
HALAH
Theהַ
AH
The, Definite Articleהַ הָ הֶ
AH HA HE
The Almightyשַדַּי
SHADHAY
The Bill Pleaseחֶשְבּוֹן בְּבַקָּשָה
CHESHBON BEVAKASHAH
The cave of Machpelahמְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה
ME"ARAT HAMAKPhELAH
The coming week; Following weeבַּשָבוּעַ הבָּא
BASHAVUA" HBA'
The coming year; following yeaבַּשָנָה הַבָּאָה
BASHANAH HABA'AH
The Land; The Earthהַאֳרֶץ
HA'ARETZ
The Hebrew Alphabetהָאָלֶף בֵּית הָעִבְּרִי
HA'ALEPH BAET HA"IBRI
The Holy Cityעִיר הַקּוֹדֶש
"IR HAKODESH
The Hopeהַתִּקְוָה
HATHIKVAH
The Immersionהַטְבִּלָה הַטְבִּילָה
HATBILAH HATBILAH
The innerפְּנִימִי
PhENIMI
The king s son; Princeבֶּן הַמֶּלֶך
BEN HAMELEK
The Land; The Earthהַאֳרֶץ
HA'ARETZ
The Macabeesהֵמַּכַּבִּים
HEMAKHABIM
The main Streetהָרחוֹב הָרָאשִי
HARCHOV HARA'SI
The Mediterraneanהַיָּם הַתִּיכוֹן
HAYAM HATHIKON
The Mediterranean Seaהַיָּם הַתִּיכוֹן הַיָּם הַגָּדוֹל
HAYAM HATHIKON HAYAM HAGHADOL
The next dayלַמָּחֲרָת
LAMACHORAT
The North Poleהַקוֹטֶב הַצפוֹנִי
HAKOTEV HATZPHONI
The Pacific Oceanהַיָּם הַשָּקֵט
HAYAM HASHAKET
The Schoolבֵּית הַסֵּפֶר
BAET HASEPHER
The sky, The Heavensהַשָּמַיִם
HASHAMAYIM
The state of being a widowerאַלְמָנוּת
'ALMANUT
The Syllableהֳבָרוּת
HAVARUT
Name of Jerusalem; The Templeאֳרִיֵאל
'ARIE'L
The Ten Commandmentsעֵשֶרֶת הַדִבּרוֹת
"ESERET HADIBROT
The time is One, It is Oneהַשָעָה אַחַת
HASHA"AH 'ACHAT
The United Arab Emiratesהָאֶמֵירוּיוֹת הַמְאוּחָדוֹת
HA'EMAERUYOT HAM'UCHADOT
The World; The Universeהָעוֹלָם
HA"OLAM
The Vaticanוָטִיקָן
VATIKAN
The Vineהַגָּפֶן
HAGHAPHEN
The Wailing Wallהַכֹּתֶל הַמַּעֳרָבִי
HAKHOTEL HAMA"ARAVI
The West Bankהַגָּדָה הַמַּעֳרָבִית
HAGHADAH HAMA"ARAVIT
The western wallהַכּוֹתֶל
HAKHOTEL
The whole day; All dayכָּל הַיּוֹם
KHOL HAYOM
The World; The Universeהָעוֹלָם
HA"OLAM
Movie; Theaterבֵּית קוֹלְנוֹעַ
BAET KOLNOA"
Theater; Theatreתֵּאַטְרוֹן גֵּיא חִזָּיוֹן
THE'ATRON GHAE' CHIZAYON
Theater; Theatreתֵּאַטְרוֹן גֵּיא חִזָּיוֹן
THE'ATRON GHAE' CHIZAYON
Theirs Fשֶלַהֶן
SHELAHEN
Theirs Mשֶלַהֶם
SHELAHEM
Them F, Definite Accusativeאוֹתָן
'OTAN
Them M, Definite Accusativeאוֹתָם
'OTAM
Subjects; Topics; Themesנוֹשֵאִים
NOSE'IM
So; Then; Thereforeאָז אֳזַי
'AZ 'AZAY
Then; Soאֵפוֹא אֵפוֹ אֵיפוֹא
'EPHO' 'EPHO 'AEPHO'
Thenאָז אַחַר כֵּן
'AZ 'ACHAR KHEN
Then, Soאֵיפוֹא אֵיפוֹ אֵפוֹא
'AEPHO' 'AEPHO 'EPHO'
Then Conjאִם כֵּן וּבְכֵן אפוֹא לָקֵ
'IM KHEN UVKEN 'PHO' LAKE
There; Thitherשָם שָמָּה
SHAM SHAMAH
Thereשָם שָמָּה
SHAM SHAMAH
There are no classesאֵין שִעוּרִים
'AEN SHI"URIM
There is, There areיֵש
YESH
There is hopeיֵש תִּקְוָה
YESH THIKVAH
There is no luckאֵין מַזָל
'AEN MAZAL
There is no moreאֵין עוֹד
'AEN "OD
There Is Notאֵין
'AEN
Thereafterלְאַחַר מִכַּאן
LE'ACHAR MIKHA'N
Thereforeעַל כֵּן
"AL KHEN
So; Then; Thereforeאָז אֳזַי
'AZ 'AZAY
Thereforeלָכֵן לְפִיכָךְ עַל כֵּן
LAKEN LEPHIKAK "AL KHEN
Theseאְלֶה
'ELEH
They F; Those Fהֵן
HEN
They M; Those Mהֵם
HEM
Thiefגַּנָּב
GHANAV
Thighיַרֵך
YAREK
Thimble, Flowerאֶצְבְּעוֹנִית
'ETZBE"ONIT
Needle; Thin Wireמַחַט
MACHAT
Needles; Thin wiresמְחַטִים
MECHATIM
Word; Thingדָּבָר
DHAVAR
Object; Thingעֶצֶם
"ETZEM
Objects; Thingsעצמים
"TZMYM
Things; Wordsדְּבָרִים
DHEVARIM
Think, To; Consider, Toחָשַב לַחשוֹב
CHASHAV LACHShOV
Think, To; Intercede, Toפִּלֵּל
PhILEL
Think bigרֹאש גָדוֹל
RO'SH GADOL
Think Deeply, Toהִתְעַמֵּק
HIT"AMEK
Think Over; Calculate, Toחִשֵּב
CHISHEV
Thinkerחוֹשֵב
CHOSHEV
Thinkingחֳשִיבָה
CHASHIVAH
Third degree burnכּוִויָיּה קָשָה
KHVIVYAYH KASHAH
Third Fשְלִישִית
SHELISHIT
Third Mשְלִישִי
SHELISHI
Third Mealסְעוּדָה שְלִישִית
SE"UDAH SHELIShIT
Thirsty Fצְמֵאָה
TZEME'AH
Thirsty Mצָמֵא
TZAME'
Thirteen Fשָלוֹש עֶשְרֵה
SHALOSH "ESREH
Thirteen Mשְלוֹשָה עָשָר
SHELOSHAH "ASAR
Thirtyשְלֹשִים שְלוֹשִים
SHELOSHIM SHELOSHIM
Thirty three of Omerלַג בָּעוֹמֶר
LAG BA"OMER
This F Sזֹאת
ZO'T
This is Fזוֹ זֹאת
ZO ZO'T
This is Mזֶהוּ
ZEHU
This M Sזֶה
ZEH
This Timeהַפַּעַם
HAPhA"AM
Thistle; Diamondשָמִיר
SHAMIR
There; Thitherשָם שָמָּה
SHAM SHAMAH
They F; Those Fהֵן
HEN
Those given to the templeנְתִינִים
NETINIM
They M; Those Mהֵם
HEM
Thoughtמַחֳשֶבֶת
MACHASHEVET
Thought; Purpose; Intentionמַחֳשָבָה
MACHASHAVAH
Thousandאֶלֶף
'ELEPH
Three Dimensionalתְּלַת מְמַדִי
THELAT MEMADI
Three Fשָלֹש
SHALOSH
Three Fשָלוֹש
SHALOSH
Three Hundredשלוֹש מֵאוֹת
SHLOSH ME'OT
Three hundredשְלש מֵאוֹת
SHELSH ME'OT
Three Mשְלוֹשָה
SHELOSHAH
Three short Blasts of t Shofarשְבַרִים
SHEVARIM
Three Thousandשְלוֹשֶת אֳלָפִים
SHELOSHET 'ALAPHIM
Three thousandשְלשֶת אֳלָפִים
SHELSHET 'ALAPHIM
Threshing Floorגֹּרֶן גּוֹרֶן
GHOREN GHOREN
Savings N; Thrifts Nחֶסְּכוֹנוֹת
CHESKONOT
Thrill; Vibrate; Quiver, Makeהִרְטִיט לְהִרטִיט
HIRTIT LEHIRTIT
Thrive, Toהִצְלִיחַ
HITZLIACH
Blossom; Flower; Thrive, Toפָּרַח
PhARACH
Throatגָּרוֹן
GHARON
Throatsגְּרוֹנוֹת
GHERONOT
Clot, blood; Thrombosisפַּקֶקֶת
PhAKEKET
Throughדֶּרֶךְ
DHEREK
Shoot; Throwיָרָה
YARAH
Throw; Cast Away, Down, Toשָלַךְ
SHALAK
Throw; Sprinkleזָרַק
ZARAK
Impose; Throwהִטִּיל
HITIL
Thunderstorm; Heavy Thunderst.סוּפַת רְעַמִים עַזָת
SUPHAT RE"AMIM "AZAT
Thursdayיוֹם חֳמִישִי
YOM CHAMIShI
Thusכֵּן
KHEN
Thusכֹּה
KHOH
So; Thusכָּךְ כָּכָה
KHAK KHAKAH
Exactly; Only; Thusדַּוְקָא דַּוְקָה
DHAVKA' DHAVKAH
Thymeצֶתֶר
TZETER
Tic tac toeאִיקְס מִיקְס דְּרִיקס
'IKS MIKS DHERIKS
Ticket; Cardכַּרְטִיס
KHARTIS
Tie; Necktieעֳנִיבָה
"ANIVAH
Tie; Knot; Conspiracyקֶשֶר
KESHER
Tie; Bind; Conspire, Toקָשַר
KASHAR
Bind; Tie; Be Hostile, Toצָרַר
TZARAR
Button, To; Tie, Toכִּפְתֵּר פָּרַף רָכַס
KHIPHTHER PhARAPH RAKAS
Tie, To; Bind, Toכָּפַת
KHAPHAT
Tigerטִיגְרִיס
TIGRIS
Leopard; Tigerנָמֵר
NAMER
Tree; Wood; Timberעֵץ
"ETZ
Trees; Woods; Timbersעֵצִים
"ETZIM
Timeעֵת
"ET
Numerator; Timeמוֹנֶה
MONEH
Time, Era, Tenseזְמָן
ZEMAN
Timesזְמַנִּים
ZEMANIM
Timesעִתים
"ITYM
Instances; Occasions; Timesפְּעָמִים
PhE"AMIM
Timetableלוּחַ זְמַנִים
LUACH ZEMANIM
Soft; Timid; Tender; Delicateרַכָה
RAKAH
Soft; Timid; Tender; Delicateרַךְ
RAK
Tray, Metal Plate; Tin Foilטַס
TAS
Trays, Metal Plates; Tin foilsטַסִּים
TASIM
Small F; Tiny Fזְעִירָה
ZE"IRAH
Small M; Tiny Mזָעִיר
ZA"IR
Tipטִיפּ
TIPh
Tire, Rubber Tireצָמִיג
TZAMIG
Tired Fעֳיֵפָה
"AYEPHAH
Tired Mעָיֵף
"AYEPH
Tishrei, Monthתִּשרֵי
THISHRAE
Name; Title; Valuationשוּם
SHUM
To; Toward; For; Intoאֶל
'EL
To; For; Towardsלִ
LI
Innocent; To Beהִתַּמֵּם
HITHAMEM
To be an in Law, To Marryחָתַן
CHATAN
Amos; to be burdenedסֶפֶר עָמוֹס
SEPHER "AMOS
Break; To buy Grainשָבַר
SHAVAR
To choreנֶחֱנַק
NECHENAK
Create; To createבָּרָא
BARA'
To Herלָהּ
LAH
To Himלוֹ
LO
To Meלִי
LI
To Oursלָנוּ
LANU
Find Favor; To Pleaseמָצָא חֵן
MATZA' CHEN
Remove; To Take off; Stretchפָּשַט
PhASHAT
To the Leftשְמֹאלָה
SHEMO'LAH
To the rightיָמִינָה
YAMINAH
To the side; Sidewaysהַצִדָּה הַצִידָּה
HATZIDHAH HATZIDHAH
To Them Fלָהֶן
LAHEN
To Them Mלָהֶם
LAHEM
To Wag Tailכִּשְכֵּש
KHISHKHESH
To what direction need to turnלְאֵיזֶה כִּיוּוּן צָרִיךְ לִפְנוֹת
LE'AEZEH KHIVUN TZARIK LIPHNOT
To whom?; For whom?לְמִי
LEMI
To You F Pלָכֶנָה
LAKENAH
To You F Sלָךְ
LAK
To You M Pלָכֶם
LAKEM
To You M Sלְךָ
LEKA
Toastטוֹסְט
TOST
Todayהַיּוֹם
HAYOM
Finger; Toeאֶצְבַּע
'ETZBA"
Toeבֹּהֶן
BOHEN
Fingers; Toesאֶצְבָּעוֹת
'ETZBA"OT
Tofu, Soy Milk Cheeseטוֹפוּ גְבִינָה עָשוּי מִחַלַב מִסוֹיה
TOPHU GEVINAH "OSUY MICHALAV MISOYH
Togetherיַחַד
YACHAD
Togetherיַחְדָּו
YACHDHAV
Toil, To; Trouble, To be inהִתְלַבֵּט
HITLABET
Toiletמוֹצָאָה
MOTZA'AH
Toilet Paperנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Toilet Paperנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Bathroom; Toiletsחֳדַר שֵירוּתִים שֵירוּתִים
CHADAR SHAERUTIM SHAERUTIM
Token, Old Coinאֳסִימוֹן
'ASIMON
Suffered; Toleratedסָבַל לִסְבּל
SAVAL LISBL
Tomatoעַגְבָנִיָה
"AGVANIAH
Tomato juiceמִיץ עַגְבָנִיוֹת
MITZ "AGVANIOT
Tomatoes Soupמְרָק עַגְבָנִיוֹת
MERAK "AGVANIOT
Grave; Tombקֶבֶר
KEVER
Tomorrowמָחָר
MACHAR
Tonטוֹן
TON
Tongaקְבוּצַת אִיֵיּ טוֹנְגָה
KEVUTZAT 'IAE TONGAH
Tongueלָשוֹן
LASHON
Tonightהַלֵילָה
HALAELAH
Also; Too; Likewiseגַּם
GHAM
Tooיוֹתֵר מִדַּי גַּם כֵּן
YOTER MIDHAY GHAM KHEN
Too badעַל הַפָּנִים
"AL HAPhANIM
Toolמַכשִיר
MAKSHIR
Tool boxאַרגַּז כֵלִים
'ARGHAZ KELIM
Toothשֵן
SHEN
Toothbrushמִברֶשֶת שִינַיִים
MIVRESHET SHINAYIM
Toothpasteמִשחַת שִנַּיִים
MISHCHAT SHINAYIM
Topazפִּטְדָה
PhITDAH
Topic; Subjectנוֹשֵא
NOSE'
Subjects; Topics; Themesנוֹשֵאִים
NOSE'IM
Torahתּוֹרָה
THORAH
Tosephta, Supplement of Mishnaתּוֹסֶפְתָּא
THOSEPHTHA'
Totality; Whole; Allכֹּל כָּל
KHOL KHOL
Tote bagיַלְקוּט
YALKUT
Tote bagsיַלְקוּטִים
YALKUTIM
Totter, Waver, Staggerמָט
MAT
Totteringפִּיק
PhIK
Touch; Contactמַגָּע
MAGHA"
Touch, Toנָגַע לִנְגּעַ
NAGA" LINGHA"
Trip; Tourטִיוּל
TIUL
Touringסִיוֹר
SIOR
Tourismתַּיָּרוּת
THAYARUT
Touristתַּיָּר
THAYAR
Touristתַּיֶּרֶת
THAYERET
Tourist Fתַּיֶרֶת תיירת
THAYERET TYYRT
Tourist Mתַּיָּר תייר
THAYAR TYYR
Tourists Fתַּיָּרוֹת
THAYAROT
Tourists Mתַּיָּרים
THAYARYM
Drag; Pull; Tow; Effectגָּרַר
GHARAR
Drag, To; Tow, Toסָחַב
SACHAV
Tow, Toלִגרוֹר
LIGROR
To; Toward; For; Intoאֶל
'EL
To; For; Towardsלִ
LI
Towards; Withגַּב
GHAV
Towelמַגֶבֶת
MAGEVET
Towerמִגְדָּל
MIGDHAL
Tower, chessצְרִיחַ
TZERIACH
Town; Villageעֳיָרָה
"AYARAH
Cities; Townsעָרִים
"ARIM
Toy; Playingצַעֳצֻעַ צַעֳצוּעַ
TZA"ATZUA" TZA"ATZUA"
Toyshopחֳנוּת צֵעֳצוּעִים
CHANUT TZE"ATZU"IM
Tractorטְרַקְטוֹר
TERAKTOR
Commerce; Tradeמִסְחָר
MISCHAR
Market; Trade; Wareסַחַר
SACHAR
Be Busy, To; Trade, Toעָסַק
"ASAK
Trade markסִימַן מִסחָר
SIMAN MISCHAR
Canaan; Traderכְּנַעַן
KHENA"AN
Traditionמוֹרֶשֶת
MORESHET
Traditionמָסֹרֶת מָסוֹרֶת
MASORET MASORET
Traditionalמָסוֹרְתִּי
MASORTHI
Traditional Jewish Breadחַלָּה
CHALAH
Traditional law; Halakahהֳלָכָה
HALAKAH
Movement; Trafficתְּנוּעָה
THENU"AH
Low ground; Loaf; Traffic Circכִּכָּר
KHIKHAR
Traffic circleמַעגַל תְּנוּעָה כִּיכַּר תְּנוּעָה
MA"GAL THENU"AH KHIKHAR THENU"AH
Traffic Jamפִּקָק תְּנוּעָה
PhIKAK THENU"AH
Traffic Lightרַמְזוֹר
RAMZOR
Traffic Lightsרַמְזוֹרִים
RAMZORIM
Traffic policeמְשטֶרֶת תְּנוּעָה
MEShTERET THENU"AH
Traffic Signתַּמרוּר
THAMRUR
Train; Railwayרַכֶּבֶת
RAKHEVET
Train, Teach, Toאִמֵן
'IMEN
Trainer F; Coach Fמְאַמֵּנִת
ME'AMENIT
Trainer M; Coach Mמְאַמֵּן
ME'AMEN
Trainingהַכְשָרָה
HAKSHARAH
Trains; Railwaysרַכָּבוֹת
RAKHAVOT
Trait; Characterתְּכוּנָה
THEKUNAH
Traitors Fבּגְדוֹת
BGDOT
Trans Jordaniaעֶבֶר הַיַּרְדֵּן
"EVER HAYARDHEN
Transmit; Transfer; Pass onמָסַר למסור
MASAR LMSVR
Change; Transformסִבֵּב
SIBEV
Transformerשֵנַאי
SENA'Y
Transgress; Rebel; Neglect, Toפָּשַע
PhASHA"
Transgressor; Guiltyרָשָע
RASHA"
Transgressorעֳבַרְיָן
"AVARYAN
Transientעוֹבֵר חוֹלֵף
"OVER CHOLEPH
Transitהַעֳבָרָה
HA"AVORAH
Transitionשִנּוּי מַעֳבָר
SHINUY MA"AVAR
Transitive Verbפֹּעַל יוֹצֵא פֹּעַל עוֹבֵר
PhO"AL YOTZE' PhO"AL "OVER
Copy; Translate; Remove, toהֶעְתִּיק
HE"THIK
Translate, Toתִּרְגַּם תירגם לתרגם
THIRGHAM TYRGM LTRGM
Translatingתִּרְגּוּם
THIRGHUM
Translationתַּרְגּוּם
THARGHUM
Translationsתַּרְגּוּמִים
THARGHUMIM
Transliterate, Toלִעֵז
LI"EZ
Transliterationתַּעְתִּיק לִעוּז
THA"THIK LI"UZ
Transmit; Transfer; Pass onמָסַר למסור
MASAR LMSVR
Broadcast F; Transmitted Fמְשוּדֶרֶת
MEShUDERET
Broadcast M; Transmitted Mמְשוּדָר
MEShUDAR
Transport; Liftהִסָעַה
HISA"AH
Transportתּוֹבָלָה
THOVALAH
Transportationתַּחְבוֹרָה
THACHVORAH
Trapמַלְכֹּדֶת
MALKHODET
Trapezium; Trapezoidמִשְּוֶרֶת טְרַפֵּז
MIShVERET TERAPhEZ
Trapezium; Trapezoidמִשְּוֶרֶת טְרַפֵּז
MIShVERET TERAPhEZ
Travelנְסִיעָה
NESI"AH
Travel, Toנָסַע לִנסוֹעַ
NASA" LINSOA"
Travel Agencyמִשרַד נְסִיוֹת
MISRAD NESIOT
Travelerנוֹסֵעַ
NOSEA"
Tray, Metal Plate; Tin Foilטַס
TAS
Trays, Metal Plates; Tin foilsטַסִּים
TASIM
Tread, Toבָּסַס
BASAS
Treasureאוֹצָר
'OTZAR
Value; Treasureסְגֻלָּה סְגוּלָּה
SEGULAH SEGULAH
Treatment; Care; Attendanceטִיפּוּל טִפּוּל
TIPhUL TIPhUL
Treats Nמַמְתָּקִים
MAMTHOKIM
Treeעֵץ
"ETZ
Tree; Wood; Timberעֵץ
"ETZ
Tree s New Yearראֹש הַשָּנָה לָאִילָנוֹת
R'OSH HASHANAH LA'ILANOT
Trees; Woods; Timbersעֵצִים
"ETZIM
Treesעֵצִים
"ETZIM
Clover; Trefoilתלְתָּן שִלָּשוֹן
TLTHAN SHILOSHON
Trellis, Toעָרִיס הִדְלָה דלה
"ARIS HIDLAH DLH
Shake, To; Tremble, Toרָחַף
RACHAPH
Tremble, Toרָעַש
RA"ASH
Tremble, To; Quake, Toרָעַד
RA"AD
Agitate, To; Tremble, Toרָגַז לִרגוֹז
RAGAZ LIRGOZ
Tremble, To, Anxious, Worriedחָרַד
CHARAD
Trembles; Shiversרוֹעֵד
RO"ED
Trembling; Temblorרְעָדָה רַעַד
RE"ADAH RA"AD
Invade; Trespassפָּלַש
PhALASH
Trespasserמַסִיג גְבוּל
MASIG GEVUL
Attempt; Trialנִיסָיוֹן
NISAYON
Trial, Judgment, Sentenceמִשְפָּט
MIShPhAT
Triangleמְשוּלָש
MESHULASH
Tribal chiefאַלּוּף
'ALUPH
Load; Burden; Tributeמַשָּא
MASA'
Gift; Tribute; Presentשַי
SHAY
Tributeתְּרוּמָה
THERUMAH
Trickle; Flow, To makeפִּכָּה
PhIKHAH
Trickle, Toפִּכָּה
PhIKHAH
Trim, To; Prune, Toקָנַב קִנֵּב
KANAV KINEV
Trimmingכִּסּוּחַ
KHISUACH
Trinidad and Tobagoטְרִינִידַד וְטוֹבָּגוֹ
TERINIDAD VETOBAGO
Trip; Tourטִיוּל
TIUL
Stumble; Trip, Toמָעַד לִמעוֹד
MA"AD LIM"OD
Tropical Stormסוּפֵה טְרוֹפִּית
SUPHEH TEROPhIT
Troubleאָוֶן
'AVEN
Bother; Troubleטְרחָה
TERCHAH
Trouble, Misfortune; Distressצָרָה
TZARAH
Bother; Trouble, Toהִטְרִיד
HITRID
Toil, To; Trouble, To be inהִתְלַבֵּט
HITLABET
Truckמַשָּאִית
MASA'IT
Firm F; True Fיֵצִּיבָה
YETZIVAH
Firm M; True Mיֵצִּיב
YETZIV
True nightmareמַמַּש סִיוּט
MAMASH SIUT
Indeed; Really; Trulyבֶּאֳמֶת
BE'AMET
Trulyאָמְנָה
'AMNAH
Trumpetחֳצוֹצִרָה
CHATZOTZIRAH
Trustאֵמוּן
'EMUN
Trust; Confidenceמִבְטָח
MIVTACH
Trust; Reliance; Refugeמִבתָח
MIVTACH
Seek Refuge; Trust, Toחָסָה
CHASAH
Truthאֶמֶת
'EMET
Try; Attemptנִסָּה נִיסָּה לנַסּוֹת
NISAH NISAH LNASOT
Tryמַגָּש
MAGHASH
Try, Testנִסָּה
NISAH
Try on; Measure, Toמָדַד לִמְדֹד לִמְדוֹד
MADAD LIMDOD LIMDOD
Tsfatצְפָת
TZEPHAT
Tsiri Chaser,long E,like petצִירִי חָסֵר
TZIRI CHASER
Tsiri Male, long AE, like madי צִירִי מָלֵא
AE TZIRI MALE'
Tuesdayיוֹם שלִישִי
YOM SHLISHI
Tulip Mצִבְעוֹנִי
TZIV"ONI
Tulips Mצִבְעוֹנִים
TZIV"ONIM
Tunisiaטוּנִיסְיָה
TUNISYAH
Orifice; Tunnelנִקְבָּה נְקָבוֹת
NIKBAH NEKAVOT
Turban; Headdressמִתנֶפֶת
MITNEPHET
Turkeyתַרנגוֹל חוֹדוּ תַּרְנְהוֹד
TARNGOL CHODU THARNEHOD
Turkeyטוּרְקְיָיּה
TURKEYAYH
Turkian coffeeקָפֶה תוּרְכִּי
KAPHEH TURKHI
Mob; Multitude; Turmoilהָמוֹן
HAMON
Turn; Seduce; Entice, Toהִטָּה
HITAH
Turn; Change; Overturn, Toהָפַךְ
HAPHAK
Turnפְּנִייָּה
PhENIYAH
Turn; Surround; Encircle, Toסָבַב
SAVAV
Turn, To; Conjugate, Toנָטָה
NATAH
Turn, To; Seduce, Toהִטָּה נטה
HITAH NTH
Turn, Toפָּנָה
PhANAH
Turn over; Invertהָפַךְ
HAPHAK
Turn pages; Browse Vדִפְדַף
DIPHDAPH
Turn Pages; Skim, Toעִלְעֵל
"IL"EL
Turnipצְנוֹן
TZENON
Cycle; Circuit; Turnoverמַחֳזוֹר
MACHAZOR
Turtleצָב
TZAV
Turtle neck shirtחוּלצָת גוֹלְף
CHULTZAT GOLPH
Turtlesצַבִּים
TZABIM
Twelfth Fהַשְּתֵּים עֶשְרֵה
HASHTHAEM "ESREH
Twelfth Mהָשְּנֵים עָשָר
HASHNAEM "ASAR
Twelve Fשְתֵּים עֶשְרֵה
SHETHAEM "ESREH
Twelve Mשְנֵים עָשָר
SHENAEM "ASAR
Twentyעֶשְרִים
"ESRIM
Twenty one Fעֶשְרִים וְאַחַת
"ESRIM VE'ACHAT
Twenty one Mעֶשְרִים וְאֶחָד
"ESRIM VE'ECHAD
Twiceפַּעֳמַיִם
PhA"AMAYIM
Twilightבֵּין עֳרְבַּיִם בֵּין הַשְמָשוֹת
BAEN "ARBAYIM BAEN HASHMASHOT
Dim Light; Twilightדִּמְדּוּם
DHIMDHUM
Twins, Boysתְּאוֹמִים
THE'OMIM
Twins, Girlsתְּאוֹמוֹת
THE'OMOT
Wick F; Twisted Fפְּתִילָה
PhETILAH
Two daysיוֹמַיִם יוֹמַיִים
YOMAYIM YOMAYIM
Two Fשְתַּיִם שְתֵּי
SHETHAYIM ShETHAE
Two F Dשְתַּיִים
SHETHAYIM
Two Hoursשעָתַיִים
SH"ATAYIM
Two hundredמָאתַים
MA'TAYM
Two Mשְנַיִם
SHENAYIM
Two Mשְנַיִם שְנֵי
ShENAYIM ShENAE
Two M Dשְנַיִים
SHENAYIM
Two thousandאַלְפַּיִם אַלְפַּיִים
'ALPhAYIM 'ALPhAYIM
Two weeks; Fortnightשְבוּעַיִם שְבוּעַיִים
SHEVU"AYIM SHEVU"AYIM
Kind; Typeמִין
MIN
Type faceסְגְנוֹן גוּפָן
SEGENON GUPHAN
Kinds of; Types ofמִינֵי
MINAE
Tzadiצ צֵדִי ץ
TZ TZEDI TZ
U turnפְּנִיַיּת פַּרסָה
PhENIAYT PhARSAH
Ugandaאוּגַנְדָה
'UGANDAH
Ukraineאוּקְרַייְנָה
'UKRAYYNAH
Umbrellaשִמְשִיָּה
SHIMSHIAH
Unanimouslyפֶּה אֶחָד
PhEH 'ECHAD
Gentile M; Uncircumcisedעָרַל
"ARAL
Uncle; Belovedדּוֹד
DHOD
Uncleדּוֹד
DHOD
Uncle, Hersדּוֹדָהּ
DHODAH
Uncle, Hisדּוֹדוֹ
DHODO
Uncle, Mineדּוֹדִי
DHODI
Uncle, Oursדּוֹדֵנוּ
DHODENU
Uncle, Theirs F Pדּוֹדָן
DHODAN
Uncle, Theirs M Pדּוֹדָם
DHODAM
Uncle, Yours Fדּוֹדֵךְ
DHODEK
Uncle, Yours F Pדּוֹדְכֶן
DHODKEN
Uncle, Yours M Pדּוֹדְכֶם
DHODKEM
Uncle, Yours M Sדּוֹדְךָ
DHODKA
Unclean, Contaminatedטָמֵא
TAME'
Unclean, Contaminated Fטְמֵאָה
TEME'AH
Uncleannessטֻמְאָה
TUM'AH
Uncles, Hersדּוֹדֶיהָ
DHODEYHA
Uncles, Hisדּוֹדָיו
DHODAYV
Uncles, Oursדּוֹדֵינוּ
DHODAENU
Uncles, Theirs F Pדּוֹדֵיהֶן
DHODAEHEN
Uncles, Theirs M Pדּוֹדֵיהֶם
DHODAEHEM
Uncles, Your F Sדּוֹדֶיִךְ
DHODEYIK
Uncles, Yours F Pדּוֹדֵיכֶן
DHODAEKEN
Uncles, Yours M Pדּוֹדֵיכֶם
DHODAEKEM
Uncles, Yours M Sדּוֹדֶיךָ
DHODEYKA
Uncles Mineדּוֹדַי
DHODAY
Uncover; Go awayגלה
GLH
Underתַּחַת
THACHAT
Under, Instead Ofתַּחַת
THACHAT
Under whom?אֶת מִי
'ET MI
Slip; Undergarmentתַּחתוֹנִית
THACHTONIT
Appeal against; Undermineעִרְעֵר עַל
"IR"ER "AL
Underneath; Beneathמִתַּחַת תַּחַת
MITHACHAT THACHAT
Undershirtגוּפִיָּה גוּפיִיָה
GUPHIAH GUPHYIAH
Hear; Obey; Understandשָמַע
SHAMA"
Understandבַּין
BAYN
Understand, To; Prosper, Toשָכַל
SAKAL
Understand, Toהֵבִין לְהָבִין
HEVIN LEHAVIN
Understanding; Sense; Prudenceתְּבוּנָה
THEVUNAH
Briefs; Panties; Underwearתַּחְתּוֹנִים
THACHTHONIM
Underwear; Lingerieלְבָנִים
LEVANIM
Undress Intransitiveהִתְפֵּשֵּט להתפשט
HITPhEShET LHTPHShT
Unfit; Unlawful; Improperפָּסוּל
PhASUL
Measure; Uniformמַד
MAD
Uniform, for schoolתִּלבֹּשֶת אֳחִידָה
THILBOShET 'ACHIDAH
Unite, Toלִיכֵּד לְלֵכֵּד
LIKHED LELEKHED
United Kingdomהַמַּמְלָכָה הַמֵאוּחֶדֶד
HAMAMLAKAH HAME'UCHEDED
United Nations; UNOאֻמּוֹת מְאֻחָדוֹת אומ
'UMOT ME'UCHADOT 'VM
United States of America; USAאַרֶצוֹת הַבְּרִית ארהב
'ARETZOT HABRIT 'RHV
Unity; Consolidationלִיכּוּד
LIKHUD
World; Eternity; Universeעוֹלָם
"OLAM
Universitiesאוּנִיבֶרְסִיטָאוֹת
'UNIVERSITA'OT
Universityאוּנִיבֶרסִיטָה
'UNIVERSITAH
Unfit; Unlawful; Improperפָּסוּל
PhASUL
Unleavened breadמַצָּה
MATZAH
If Not; Were it Not; Unlessלוּלֵא לוּלֵי
LULE' LULAE
Unlimited, Without Limitבְּלִי גִבוּל
BELI GIVVL
Unload, To; Free, Toפָּרַק
PhARAK
United Nations; UNOאֻמּוֹת מְאֻחָדוֹת אומ
'UMOT ME'UCHADOT 'VM
Unreliability, Deceitתַּהְפֻּכוֹת
THAHPhUKOT
Unseal, Openשָתַם
SHATAM
Until; Duringעַד
"AD
Upלְמַעלָה
LEMA"LAH
Above; Up; Upwardsלְמַעְלָה מִמַּעַל מֵעַל לְ
LEMA"LAH MIMA"AL ME"AL LE
Up to Date Adjעֵדכֵּנִי
"EDKHENI
Update, Toעִדכֵּן לְעַדכֵּן
"IDKHEN LE"ADKHEN
On; Upon; Over; About; Concernעַל
"AL
Highest; Upperעֶלְיוֹן
"ELYON
Attic; Upper Roomעֳלִיָּה
"ALIAH
Upper thighיָרֵךְ
YAREK
Upwards; Aboveמַעַל
MA"AL
Above; Up; Upwardsלְמַעְלָה מִמַּעַל מֵעַל לְ
LEMA"LAH MIMA"AL ME"AL LE
Upwardsאֶל עַל
'EL "AL
Uranusאוֹרֶנְס
'ORENS
Press, To; Urge, Toנָחַץ
NACHATZ
Refuse, To; Urge, Toסֵרַב
SERAV
Urgentדּוֹחֵק מֵאִיץ תָּכוּף
DHOCHEK ME'ITZ THOKUPH
Urgent Fדְּחוּפָה
DHECHUPHAH
Urgent Mדָּחוּף
DHACHUPH
Uruguayאוּרוּגְוַוי
'URUGVAVY
We; Us, Definite Accusativeאוֹתָנוּ
'OTANU
United States of America; USAאַרֶצוֹת הַבְּרִית ארהב
'ARETZOT HABRIT 'RHV
Useהִשְתַּמֵּש להשתמש
HIShTHAMESh LHShTMSh
Use, To; Make Use, Toהִשְתַּמֵּש
HISHTHAMESH
Use of Letters as Numbersגִּימַטְרִיָּה גַּמַטְרִיָּה
GHIMATRIAH GHAMATRIAH
Usuryרִיבִּית קְצוּצָה
RIBIT KETZUTZAH
Vessel; Dish; Utensilכְּלִי
KHELI
Vessels; Dishes; Utensilsכֵּלִים
KHELIM
Liberty; Freedom; Vacationחפֶש חוֹפֶש חֵרוּת דְּרוֹר
CHPHESH CHOPHESh CHERUT DHEROR
Vacuum Cleanerשוֹאֵב אָבָק שַרֳקָב
SHO'EV 'AVAK SHARAKAV
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק קֲבָה בֵּית הָרֶחֶם
VAGINAH NARTIK KOVAH BAET HARECHEM
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק
VAGINAH NARTIK
Vain, To Beהָבַל
HAVAL
Strength; Validityתֹּקֶף
THOKEPH
Valleyבִּקְעָה
BIK"AH
Valleyגֵּיְא גֵי
GHAE' GAE
Valleyעֵמֶק
"EMEK
Valley of the shadow of deathגֵּיא צַלְמָוֶת
GHAE' TZALMAVET
Name; Title; Valuationשוּם
SHUM
Value; Treasureסְגֻלָּה סְגוּלָּה
SEGULAH SEGULAH
Value added tax VATמַס יֵרֶד מוֹסָף מעמ
MAS YERED MOSAPH M"M
Value Nמְחִיר עֵרֶךְ שֹוִי
MECHIR "EREK SHOVI
Valuedרַב עֵרֶךְ יָקָר
RAV "EREK YAKAR
Valuelessחֳסַר עֵרֶךְ
CHASAR "EREK
Vanishingחַלוֹף
CHALOPH
Worthless; Vanityשָוְא
SHAV'
Vanuatuוָנְוּאַטוּ
VANU'ATU
Burning Incense; Vaporizationקִטּוּר
KITUR
Variable Weatherשַבְשֶבֶת
SHAVSHEVET
Vaseאֳגַרְטָל
'AGARTAL
Vavו וָו
V VAV
Vegetableיֶרֶק
YEREK
Vegetable saladסָלָט יְרָקוֹת
SALAT YERAKOT
Vegetablesיְרָקוֹת
YERAKOT
Vegetables Soupמְרָק יְרָקוֹת
MERAK YERAKOT
Vegetarianצִמְחוֹנִי
TZIMCHONI
Flora; Vegetationצִמְחִיָּה
TZIMCHIAH
Shawl; Veilרְדִיד
REDID
Veilצָעִיף
TZA"IPH
Veil Nצָעִיף הִנּוּמָה רְעָלָה מַסְוֶע
TZA"IPH HINUMAH RE"ALAH MASVE"
Veinוָרִיד
VARID
Venezuelaוֶנֶזוּאֶלָה
VENEZU'ELAH
Vengeance, Revengeנְקָמָה נָקָם
NEKAMAH NAKAM
Venomרוֹש רֹאש
ROSH RO'SH
Ventilatorמְאַוְרֵר
ME'AVRER
Venusנוֹגָה
NOGAH
Balcony; Verandahמִרְפֶּסֶת
MIRPhESET
Verbפֹּעַל פּוֹעַל
PhO"AL PhO"AL
Verbsפְּעָלִים
PhE"ALIM
Clarify; Verifyבָּרֵר לְבַרֵר
BARER LEVARER
Vermin; Beetleכְּנִימָה
KHENIMAH
Vernal Equinoxהַשְוָאֵת הַקַּיִץ
HASHVA'ET HAKAYITZ
Verseמַחֳרֹזֶת
MACHAROZET
Verticalאֳנָךְ מְאֻנָּךְ זָקוּף קָדְקֱדִי
'ANAK ME'UNAK ZAKUPH KADKEDI
Vertigoסְחַרְּחֹרֶת
SECHARCHORET
Veryמְאֹד מְאוֹד
ME'OD ME'OD
Very goodטוֹב מְאֹד
TOV ME'OD
Very Little Fקַלִּילָה
KALILAH
Very Little Mקַלִּיל
KALIL
Very Lowמַטָּא מַטָּא
MATA' MATA'
Very slowlyלְאַט לְאַט
LE'AT LE'AT
Vessel; Dish; Utensilכְּלִי
KHELI
Vessels; Dishes; Utensilsכֵּלִים
KHELIM
Vestאֳפֻדָּה
'APHUDHAH
Vestזִיג
ZIG
Vestוֶסט
VEST
Hall; Vestibuleאוּלָם
'ULAM
Corridor; Hall; Vestibuleמִסְדְּרוֹן
MISDHERON
Corridors; Halls; Vestibulesמִסְדְּרוֹנִים מִסְדְּרוֹנוֹת
MISDHERONIM MISDHERONOT
Halls; Vestibulesאוּלַמִּים
'ULAMIM
Bet; Vetב בֵית
V VAET
Veterinarianרוֹפֵא בְּהֵמוֹת
ROPHE' BEHEMOT
Flask; Vialפַּךְ
PhAK
Flasks; Vialsפַּכִּים
PhAKHIM
Thrill; Vibrate; Quiver, Makeהִרְטִיט לְהִרטִיט
HIRTIT LEHIRTIT
Vibrationתְּנּוּדָה זַעְזוּעַ רִטּוּט
THENUDAH ZA"ZUA" RITUT
Redemption; Victory; Welfareיְשוּעָה
YESHU"AH
Victoryנִצָּחוֹן יֵשַע
NITZACHON YESHA"
Vietnamוֶיֶיט נָם
VEYEYT NAM
Villageכְּפָר כֹּפֶר
KHEPHAR KHOPHER
Town; Villageעֳיָרָה
"AYARAH
Villainבְּלִיַּעַל
BELIA"AL
Vine; Grapevine; Grape Plantגֶּפֶן
GHEPHEN
Vinegar; Acidחוֹמֶץ
CHOMETZ
Vines, Grape Plantsגְּפָנִים
GHEPHANIM
Vineyard; Fieldשְדַמָה
SHEDAMAH
Vineyardכֶּרֶם
KHEREM
Vineyards; Fieldsשְדַמוֹת
SHEDAMOT
Vintage; Grape harvestבָצִיר
VATZIR
Interrupt; Violate; Invalidateהֵפֵר
HEPHER
Violenceחָמָס
CHAMAS
Robbery; violence, devastationשוֹד שֹד
SHOD SHOD
Light blue; Violet Blueתְכֵלֶת
TEKELET
Violet Fסְגֻלָה
SEGULAH
Violet F, Flowerסְגָלִית
SEGOLIT
Violet Mסָגוֹל
SAGOL
Violet M, Flowerסֶגֶל
SEGEL
Violin; Lyreכִּינוֹר
KHINOR
Virginבְּתוּלָה
BETULAH
Virusוִירוּס
VIRUS
Viscous Mצָמִיג
TZAMIG
Vision; Mirrorמַרְאָה
MAR'AH
Vision; Playחִזָּיוֹן
CHIZAYON
Vision, Prophecyחָזוֹן
CHAZON
Investigation; Visitבִּיקּוּר בִּקּוּר
BIKUR BIKUR
Visit, Toבִּקֵּר בִּיקַּר לְבִקַר
BIKER BIKAR LEVIKAR
Command; Assign; Visit, Toפָּקַד
PhAKAD
Visit The Sickבִּיקוּר חוֹלִים
BIKUR CHOLIM
Visual Fרְאוּתִית
RE'UTIT
Visual Mרְאוּתִי
RE'UTI
Dictionary; Vocabularyאֶגְרוֹן
'EGRON
Vowel; Vocalתְּנוּעָה אוֹת קוֹלִית
THENU"AH 'OT KOLIT
Vocational; Skilledמְקצוֹי
MEKTZOY
Vodkaווֹדקָה
VODKAH
Sound; Voiceקוֹל
KOL
Voices; Soundsקוֹלוֹת
KOLOT
Volcanoהַר אֵש גַּעַש
HAR 'ESH GHA"ASH
Volleyballכַּדּוּר אָף
KHADHUR 'APH
Volunteer Fמִתְנַדֶבֶת
MITNADEVET
Volunteer Mמִתְנַדֵּב
MITNADHEV
Vomitקִיאָה קִא
KI'AH KI'
Vomit, Toקִיא קָא
KI' KA'
Vomit, Toהֵקִיא
HEKI'
Voteהַצפָּעָה
HATZPhA"AH
Raise a Finger, To; Vote, Toהִצְבִּיעַ
HITZBIA"
Vow, Toנָדַר
NADAR
Vowel; Vocalתְּנוּעָה אוֹת קוֹלִית
THENU"AH 'OT KOLIT
Motion; Movement; Vowelתִּנוּעָה
THINU"AH
Vowelsתְּנוּעוֹת
THENU"OT
Vultureעַיִט
"AYIT
Privy; W.C.בֵּית כִּסֵּא
BAET KHISE'
Dry river bed; Wadiוָאדִי
VA'DI
Waferצַפִּיחִית
TZAPhICHIT
Eat, To; Wage War, Toלָחַם
LACHAM
Wagon; Railroad Carקָרוֹן
KARON
Cart; Wagonעֳגְלָה
"AGLAH
Wagtail, Birdנַחֳלִיאֵלִי
NACHALI'ELI
Meow Cat; Howl; Wailיִלֵּל
YILEL
Waistמוֹתנַרִים
MOTNARIM
Blouse; Waistcoatחוֹלצָה
CHOLTZAH
Wait; Expect; Hopeיִחֵל שִבֵּר
YICHEL SIBER
Wait, Toחִכָּה חִיכָּה לְחַכּוֹת
CHIKHAH CHIKHAH LECHAKHOT
Waiterמַגִּיש
MAGHISH
Waiterמֶלְצַר
MELTZAR
Waitersמֶלְצָרִים
MELTZARIM
Waitressמֶלְצָרִית
MELTZARIT
Waitressesמֶלְצָרִיוֹת
MELTZARIOT
Waive, to Waiveוִיתֵּר
VITHER
Waiverוִיתּוּר
VITHUR
Arouse; Rouse; Wake Upעָר עוֹר
"OR "OR
Wake up, oneself, Toהִתְעוֹרֵר
HIT"ORER
Go; Walk, Toיֵלֶךְ הֵלֶךְ לָלֶכֶת
YELEK HELEK LALEKET
Go, To; Walk, Toהָלַךְ לָלֶכֶת
HALAK LALEKET
Walk in closetחֳדַר אֳרוֹנוֹת
CHADAR 'ARONOT
Walkerהַלְכָן
HALKAN
Goes; Walksהוֹלֵךְ
HOLEK
Wallחוֹמָה
CHOMAH
Wallכֹּתֶל כּוֹתֶל
KHOTEL KHOTEL
Wallקִיר
KIR
Wallsקִירִוֹת
KIRIOT
Walnutאֱגוֹז מַוֹחַ
'EGOZ MAOACH
Move, To; Wander, To; Roam, Toנָע
NA"
Wandering, Erringתְּעִיָּה
THE"IAH
Need; Consume; Want, Toצָרַךְ
TZARAK
Want, Toרָצָה לִרְצוֹת
RATZAH LIRTZOT
Want to see you,Appear to youFנִרְאֶה אוֹתָךְ
NIR'EH 'OTAK
Want to see you,Appear to youMנִרְאֶה אוֹתְךָ
NIR'EH 'OTKA
Wantsרוֹצֶה
ROTZEH
Fight; Warהֵאָבְקוּת קְרָב מִלְחָמָה
HE'AVKUT KERAV MILCHAMAH
Wardrobeמֶלְתָּחָה
MELTHACHAH
Market; Trade; Wareסַחַר
SACHAR
Warm beverageשְתִיָּיה חַמָּה
SHETIAYH CHAMAH
Warm Fחֳמִיָמה
CHAMIAMH
Warm Fחַמָּה
CHAMAH
Warm Mחָמִים
CHAMIM
Warm Mחַם
CHAM
Warm oneself, Toהִתְחַמֵּם
HITCHAMEM
Teach, To; Warn, Toהִזְהִיר
HIZHIR
Warned Fמֻזְהֶרֶת מוּזהֶרֶת
MUZHERET MUZHERET
Warned Mמֻזְהָר מוּזהָר
MUZHAR MUZHAR
Warningהַתְרָאָה הַזְהָרָה אַזְהָרָה
HATRA'AH HAZHARAH 'AZHARAH
Warrantצַו
TZAV
Wasהָיָה
HAYAH
Was advisableהָיָה כְּדַאִי
HAYAH KHEDA'I
Launder; Wash, Toכִּיבֵּס לְכֵבֵּס
KHIBES LEKEBES
Bathe, To; Wash, Toרָחַץ
RACHATZ
Wash, Toרָחַץ לִרְחץ
RACHATZ LIRCHTZ
Wash Away; Rinse; Flood, Toשָטַף
SHATAPH
Wash Clothes, Toכִּבֵּס
KHIBES
Laudering; Washingכִּיבּוּס
KHIBUS
Washing, of clothesתִּכְבֹּסֶת
THIKBOSET
Washing, of handsרְחְצָה
RECHETZAH
Washing Dishesשְטִיף כֵלִים
SHETIPH KELIM
Washing hands after Mealsמַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM 'ACHARONIM
Washing hands before and afterמַיִם רִאשוֹנִים מַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM MAYIM 'ACHARONIM
Washing hands before Mealsמַיִם רִאשוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM
Washing instructionsהוֹרָאוֹת כְּבִיסָה
HORA'OT KHEVISAH
Washing of handsנְטִילַת יָדָיִם
NETILAT YADAYIM
Washingtonוַושִינְגְטוֹן
VAVSHINGETON
Wastelandשְמָמָה
SHEMAMAH
Clock; Watchשָעוֹן
SHA"ON
Look; Watch, Toהִסְתַכֵּל ב על להסתכל ב על
HISTAKHEL V "L LHSTKL V "L
Watch Towerמִצְפֶּה
MITZPhEH
Watched; Preserved; Guarded Fשָמוּרָה
SHAMURAH
Watched; Preserved; Guarded Mשָמוּר
SHAMUR
Watching; Preservingשִמּוּר
SHIMUR
Watchmanמִצַפֶּה
MITZAPhEH
Password; Watchwordסִיסְמָה שִבֹּלֶת שִבּוֹלֶת
SISMAH SHIBOLET SHIBOLET
Water; Watersמַיִּם מַיִים
MAYIM MAYIM
Water Colorsצִבְעֵי מַיִים
TZIV"AE MAYIM
Water courseתְּעָלָה
THE"ALAH
Water N M Pמַיִם
MAYIM
Water ofמֵי
MAE
Watering Troughשֹקֶת שוֹקֶת
SHOKET SHOKET
Watermelonאֳבַטִּיחַ
'AVATIACH
Watermelonsאֳבַטִּחִים
'AVATICHIM
Water; Watersמַיִּם מַיִים
MAYIM MAYIM
Waveגַּל
GHAL
Wavesגַּלִּים
GHALIM
Swinging; Waving; Shakingתְּנוּפָה
THENUPHAH
Road; Wayדֶּרֶךְ
DHEREK
Observe, To; Waylay, Toצָפָה
TZAPHAH
Roads; Waysדְּרָכִים
DHERAKIM
We; Us, Definite Accusativeאוֹתָנוּ
'OTANU
We areהִנֵּנוּ
HINENU
We are fineשְלוֹמֵנוּ טוֹב
SHELOMENU TOV
We are only friendsאֳנַחֵנוּ רַק יְדִידִים
'ANACHENU RAK YEDIDIM
We MoFאֳנַחְנוּ
'ANACHNU
Weak, To; Sink, Toרָפָה
RAPHAH
Liable; Susceptible; Weak Fעָלוּלָה
"ALULAH
Weak Fחַלָּשָה
CHALASHAH
Weak Mחָלָש
CHALASh
Liable; Susceptible; Weak Mעָלוּל
"ALUL
Leanness; Weaknessכְּחֵישָה
KHECHAESHAH
Wealthעֹשֶר עוֹשֶר
"OSHER "OSHER
Strength; Wealthחַיִל
CHAYIL
Arms; Weapons; Equipנֶשֶק
NESHEK
Weaselחוּלְדָּה חֻלְדָּה
CHULDHAH CHULDHAH
Climate; Clime; Weatherאֳוִיר מֶזֶג אֳווִיר אַקְלִים
'AVIR MEZEG 'AVVIR 'AKLIM
Weave, To; Spin, Toאַרַג טָוַה שָלַר קֵלע רָקָם
'ARAG TAVAH SHALAR KEL" RAKAM
Web Pageעַמוּד רֶשֶת
"AMUD REShET
Weddingנִכּוּש
NIKHUSH
Marriage; Weddingחֳתוּנָה חֳתֻנָּה
CHATUNAH CHATUNAH
Wedding Feastהִלוּלִים
HILULIM
Marriages; Weddingsחֳתוּנוֹת חֳתֻנּוֹת
CHATUNOT CHATUNOT
Wednesdayיוֹם רְבִיעִי
YOM REVI"I
Weed, Toנִיכּוּש לְנַכֵּש לְסַלֵק לֵעֳקוֹר
NIKHUSh LENAKHESh LESALEK LE"AKOR
Week M Sשָבוּעַ
SHAVUA"
Weekendסוֹף שָבוּעַ
SOPH SHAVUA"
Weekly Review; Magazineשְבוּעוֹן
ShEVU"ON
Weeks M Pשָבוּעוֹת
SHAVU"OT
Cry; Weep, Toבָּכָה לִבכּוֹת
BAKAH LIVKHOT
Weeping; Balsam treeבָּכָא
BAKA'
Consider, To; Weigh, Toשָקַל
SHAKAL
Honor, Glory; Weightכָּבוֹד
KHAVOD
Weight; Scaleמִשְקָל
MISHKAL
Weightsמִשְקָלִים מִשְקָלוֹת
MISHKALIM MISHKALOT
Welcome Fבְּרוּכָה הַבָּאָה
BERUKAH HABA'AH
Welcome Mבָּרוּךְ הַבָּא
BARUK HABA'
Welcome M Pבְּרוּכִים הַבָּאִים
BERUKIM HABA'IM
Redemption; Victory; Welfareיְשוּעָה
YESHU"AH
Fine; Right; Wellבְּסֵדֶר
BESEDER
Wellהֵיטֵב
HAETEV
Well doingמֵטִיב מֵיטִיב
METIV MAETIV
Well of waterבְּאֵר
BE'ER
If Not; Were it Not; Unlessלוּלֵא לוּלֵי
LULE' LULAE
Westמַעֳרָב
MA"ARAV
Moisten, To; Wet, toהִרטִיב לְהַרטִיב
HIRTIV LEHARTIV
Whaleלִוויָיתָן לִוְיָתָן
LIVVYAYTAN LIVYATAN
What?מַה מָה מֶה
MAH MAH MEH
What can do?מָה אֶפְשָר לַעֳשוֹת
MAH 'EPHSHAR LA"ASOT
What did you say? Fמָה אָמֳרְתְּ
MAH 'AMARTH
What did you say? Mמָה אָמֳרְתָּ
MAH 'AMARTHA
What does it mean?מָה זֹאת אוֹמֶרֶת
MAH ZO'T 'OMERET
What else?מָה עוֹד
MAH "OD
Why?; What For?לָמָּה
LAMAH
What happened?מָה קָּרָה
MAH KARAH
What happens?מָה קּוֹרֶה
MAH KOREH
What is this?מָה זֶּה
MAH ZEH
What is your name? Fמַה שִמֵךְ
MAH SHIMEK
What is your name? Fאֵיךְ קוֹרְאִים לָךְ
'AEK KOR'IM LAK
What is your name? Mמַה שִמְךָ
MAH SHIMKA
What is your name? Mאֵיךְ קוֹרְאִים לְךָ
'AEK KOR'IM LEKA
What New?מָה חָדָש
MAH CHADASH
What street do you live on?באיזה רחוב אתה גר
V'YZH RCHVV 'TH GR
What time does gathering finisבְּאֵיזוֹ שָעָה נִגְמֶרֶת הַמְסִיבָּה
BE'AEZO SHA"AH NIGMERET HAMSIBAH
What time does meeting beginבְּאֵיזוֹ שָעָה מַתְחִילָה הַיְשִיבָה
BE'AEZO SHA"AH MATCHILAH HAYSHIVAH
What time is it?מָה הַשָּעָה
MAH HASHA"AH
Whateverמַה שֶ כָּל שֶהוּא אֵיזֶה שֶהוּא
MAH SHE KHOL SHEHU' 'AEZEH SHEHU'
Wheat Flour; Fine Flourסֹלֶת סוֹלֶת
SOLET SOLET
Wheelגַּלְגַּל
GHALGHAL
Wheelsגַּלְגַלִּים
GHALGALIM
When; As, Comparativeכַּאֳשֶר כְּשֶ
KHA'ASHER KHESHE
Whenכַּאֳשֶר
KHA'ASHER
When?מָתַי
MATAY
Because; For that; Whenכִּי
KHI
When...כְּשֶ
KHESHE
When Adverbלְעֵת
LE"ET
When, at the time that...כְּשֶ
KHESHE
When does arrive next bus?מָתַי יַגִּיעַ הָאוֹתוֹבּוּס הַבָּא
MATAY YAGHIA" HA'OTOBUS HABA'
When does the store open?מָתַי הַחֳנוּת נִפְתַּחַת
MATAY HACHANUT NIPHTHACHAT
Whenceאֵי מִזֶּה
'AE MIZEH
Where?אֵיפָה הֵיכָן
'AEPHOH HAEKAN
Whereאַיָּה
'AYAH
Where?אַיֵּה
'AYEH
Whereאֵי
'AE
Whereהֵיכָן
HAEKAN
Where are you from? Fמֵאֵיפֹה אַתְ
ME'AEPHOH 'AT
Where are you from? Mמֵאֵיפֹה אַתָה
ME'AEPHOH 'ATAH
Where fromמִנֵיִין
MINAEIN
Where fromמֵאַיִן
ME'AYIN
Where is a automatic teller?אֵיפֹה יֵש כַּסְפּוֹמָט
'AEPHOH YESH KHASPhOMAT
Where is a restaurant?אֵיפֹה יֵש מִסְעָדָה
'AEPHOH YESH MIS"ADAH
Where is the bathroom?אֵיפֹה הַשֵירוּתִים
'AEPHOH HASHAERUTIM
Where is the bus station?אֵיפֹה תַּחֳנַת הָאוֹטוֹבּוּס
'AEPHOH THACHANAT HA'OTOBUS
Where is there a...?אֵיפֹה יֵש
'AEPHOH YESH
Where to?לְאָן
LE'AN
Whereasבַּאֳשֶר
BA'ASHER
Whereverבְּאֵיזֶה מָקוֹם בְּכָל מָקוֹם
BE'AEZEH MAKOM BEKAL MAKOM
Wheyמֶצֶל
METZEL
That; Which; Who; Whomאֳשֶר שֶ
'ASHER SHE
That; Who; Whichשֶ
SHE
Which?, F Sאֵיזוֹ
'AEZO
Which?, M Sאֵיזֶה
'AEZEH
Which? What?אֵיזֶה אֵיזוֹ אֵילוּ
'AEZEH 'AEZO 'AELU
Which bus goes to the city?אֵיזֶה אוֹטוֹבוּס מַגִיעַ לָעִיר
'AEZEH 'OTOVUS MAGIA" LA"IR
Whimsical Mצִבְיוֹנִי
TZIVYONI
Whipפַּרְגוּל
PhARGUL
Boil, To; Whip Cream, Toהִקְצִיף
HIKTZIPH
Whipped Creamקַצֶפֶת
KATZEPHET
Circle; Whirlכִרְכּוּר
KIRKHUR
Whisper, To; Feel, Toרָחַש
RACHASH
Whisper, Toלָחַש
LACHASH
Whistleשָרַק לְשָרוֹק
SHARAK LESHAROK
Hoot; Honk; Whistle, Toצָפַר לִצפּוֹר
TZAPHAR LITZPhOR
Whistle, Toצִפְצֵף
TZIPHTZEPH
White breadלֶחֶם לָבָן
LECHEM LAVAN
White clottingבִגְדֵי לָבָן
VIGDAE LAVAN
White Fלְבָנָה
LEVANAH
White F Adjצְחֹרָה
TZECHORAH
White Mלָבָן
LAVAN
White M Adjצָחֹר
TZACHOR
White wineיַיִן לָבָן
YAYIN LAVAN
Whitewash, Toסִיֵּד
SIED
Whitish Fצְחַרְחֶרֶת
TZECHARCHERET
Whitish Mצְחַרְחַר
TZECHARCHAR
Who?מִי
MI
That; Who; Whichשֶ
SHE
That; Which; Who; Whomאֳשֶר שֶ
'ASHER SHE
Whoמִי
MI
Who does know the answer?מִי יוֹדֵעַ אֶת הַתְּשוּבָה
MI YODEA" 'ET HATHSHUVAH
Who does not have... ?לְמִי אֵין
LEMI 'AEN
Who does want to eat?מִי רוֹצֶה לֶאֱכוֹל
MI ROTZEH LE'EKOL
Who else?מִה עוֹד
MIH "OD
Who has... ?לְמִי יֵש
LEMI YESH
Whoeverכָּל אֳשֶר כָּל מִי שֶ
KHOL 'ASHER KHOL MI SHE
Totality; Whole; Allכֹּל כָּל
KHOL KHOL
Complete F; Whole Fשְלֵמָה
SHELEMAH
Complete M; Whole Mשָלֵם
SHALEM
That; Which; Who; Whomאֳשֶר שֶ
'ASHER SHE
Whomever; Whomsoeverאֶת מִי שֶהוּא
'ET MI ShEHU'
Whomever; Whomsoeverאֶת מִי שֶהוּא
'ET MI ShEHU'
Why?; What For?לָמָּה
LAMAH
Why?, For what reason?מַדּוּעַ
MADHUA"
Wick F; Twisted Fפְּתִילָה
PhETILAH
Evil; Wickednessרַע
RA"
Wickedness, Evilרֶשַע
RESHA"
Wide F; Spacious Fרְחָבָה
RECHAVAH
Wide M; Broad Mרָחָב
RACHAV
Widowאַלְמָנָה
'ALMANAH
Widowerאַלְמָן
'ALMAN
Widowsאַלְמָנוֹת
'ALMANOT
Widthרְחַב
RECHAV
Wifeבַּת זוּג
BAT ZUG
Wifeרַאְיָה
RA'YAH
Beloved; Wife, Friendרַעֳיָה רַעְיָה
RA"AYAH RA"YAH
Wife, Help if front of himעֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ
"EZER KHENEGDHO
Wigפֵּאָה נָכְרִית
PhE'AH NAKRIT
Wild ass, Savageפֶּרֶא
PhERE'
Will be fineיִהְיֶה טוֹב
YIHYEH TOV
Will be fine, in orderיִהְיֶה בְּסֵדֶר
YIHYEH BESEDER
Will Close, Heיִסְגֹר הוּא
YISGOR HU'
Will Close, Iאֶסְגֹר אֳנִי
'ESGOR 'ANI
Will Close, Sheתִּסְגֹר הִיא
THISGOR HI'
Will Close, They Fתִסְגֹרְנָה הֵן
TISGORNAH HEN
Will Close, They Mיִסְגְרוּ הֵם
YISGERU HEM
Will Close, Weנִסְגֹר אֳנַחְנוּ
NISGOR 'ANACHNU
Will Close, You Fתִּסְגְרִי אַתְּ
THISGERI 'ATH
Will Close, You F Pתִּסְגֹרְנָה אַתֶּן
THISGORNAH 'ATHEN
Will Close, You M Pתִּסְגְרוּ אַתֶּם
THISGERU 'ATHEM
Will Close, You M Sתִּסְגֹר אֳתָּה
THISGOR 'ATHAH
Will get dress, Herselfתִּתְלַבֵּש הִיא
THITLABESH HI'
Will get dress, Himselfיִתְלַבֵּש הוּא
YITLABESH HU'
Will get dress, Myselfאֶתְלַבֵּש אֳנִי
'ETLABESH 'ANI
Will get dress, Themselves Fתִּתְלַבֵּשְנָה הֵן
THITLABESHNAH HEN
Will get dress, Themselves Mיִתְלַבְּשוּ הֵם
YITLABSHU HEM
Will get dress, We You Themselנִתְלַבֵּש אֳנַחְנוּ
NITLABESH 'ANACHNU
Will get dress, Yourself Fתִּתְלַבְּשִי אַתְּ
THITLABSHI 'ATH
Will get dress, Yourself Mתִּתְלַבֵּש אַתָּה
THITLABESH 'ATHAH
Will get dress, Yourselves Fתִּתְלַבֵּשְנָה אַתֶּן
THITLABESHNAH 'ATHEN
Will get dress, Yourselves Mתִתְלַבְּשוּ אַתֶּם
TITLABSHU 'ATHEM
Will get in, Heיִכָּנֵס הוּא
YIKHANES HU'
Will get in, Iאֶכָּנֵס אֳנִי
'EKHANES 'ANI
Will get in, Sheתִכָּנֵס הִיא
TIKHANES HI'
Will get in, They Fתִּכָּנַסְנָה הֵן
THIKHANASNAH HEN
Will get in, They Mיִכָּנְסוּ הֵם
YIKHANSU HEM
Will get in, Weנִכָּנֵס אֳנַחְנוּ
NIKHANES 'ANACHNU
Will get in, You Fתִּכָּנְסִי אַתְּ
THIKHANSI 'ATH
Will get in, You F Pתִכָנַסְנָה אַתֶּן
TIKANASNAH 'ATHEN
Will get in, You Mתִּכָּנֵס אֳתָּה
THIKHANES 'ATHAH
Will get in, You M Pתִּכָּנְסוּ אַתֶּם
THIKHANSU 'ATHEM
Will light, Heיַדְלִיק הוּא
YADLIK HU'
Will Light, Iאַדְלִיק אֳנִי
'ADLIK 'ANI
Will Light, Sheתַּדְלִיק הִיא
THADLIK HI'
Will Light, They Fתַדְלֵקְנָה הֵן
TADLEKNAH HEN
Will Light, They Mיַדְלִיקוּ הֵם
YADLIKU HEM
Will Light, Weנַדְלִיק אֳנַחְנוּ
NADLIK 'ANACHNU
Will Light, You Fתַּדְלִיקִי אַתְּ
THADLIKI 'ATH
Will Light, You F Pתַּדְלֵקְנָה אַתֶּן
THADLEKNAH 'ATHEN
Will Light, You Mתַּדְלִיק אַתָּה
THADLIK 'ATHAH
Will Light, You M Pתַּדְלִיקוּ אַתֶּם
THADLIKU 'ATHEM
Will speak, Heיְדַבֵּר הוּא
YEDABER HU'
Will speak, Iאֳדַבֵּר אֳנִי
'ADABER 'ANI
Will speak, Sheתְּדַבֵּר הִיא
THEDABER HI'
Will speak, They Fתְּדַבֵּרְנָה הֵן
THEDABERNAH HEN
Will speak, They Mיְדַבְּרוּ הֵם
YEDABRU HEM
Will speak, Weנְדַבֵּר אֳנַחְנוּ
NEDABER 'ANACHNU
Will Speak, You Fתְּדַבְּרִי אַתְּ
THEDABRI 'ATH
Will speak, You F Pתְּדַבֵּרְנָה אַתֶּן
THEDABERNAH 'ATHEN
Will Speak, You Mתְּדַבֵּר אַתָּה
THEDABER 'ATHAH
Will speak, You M Pתְּדַבֵּרוּ אַתֶּם
THEDABERU 'ATHEM
Willowעֵל אֳרָבָה
"EL 'ARAVAH
Shoot; Sprout; Willowנֵצֶר
NETZER
Willow branchesאֳרָבוֹת
'ARAVOT
Prevail, To; Win, Toנִצַּח לנַצֵּחַ
NITZACH LNATZEACH
Supervise, To; Win, Toנִצֵּח
NITZECH
Innocent, To Be; Win, Toזָכָה
ZAKAH
Wind; Spirit; Breathרוּחַ
RUACH
Wind Directionכִיוּוּן הָרוּחַ
KIVUN HARUACH
Wind Speedמְכִירוּת הָרוּחַ
MEKIRUT HARUACH
Windmillטַחֳנַת רוּחַ
TACHANAT RUACH
Windowחַלּוֹן
CHALON
Windowsחַלּוֹנִּים
CHALONIM
Windowsחַלּוֹנּוֹת
CHALONOT
Winds N F Mרוּחוֹת
RUCHOT
Wineיַיֶן
YAYEN
Wineיַיִן
YAYIN
Winesיֵינוֹת
YAENOT
Wing; Extremityכָּנָף
KHANAPH
Wings; Extremitiesכְנָפַיִם כְּנָפוֹת
KENAPHAYIM KHENAPHOT
Scatter; Winnow, Toזֵרָה
ZERAH
Winterחֹרֶף חוֹרֶף
CHOREPH CHOREPH
Winter Equinoxהַשְוָאֵת הַחֹרֶף
HASHVA'ET HACHOREPH
Winter Scheduleשְעוֹן חוֹרֶף
SHE"ON CHOREPH
Wintryנוֹרְפִּי הָרְפִּי
NORPhI HORPhI
Wipe Tears; Wipe; Protestמָחָה לִמחוֹת
MACHAH LIMCHOT
Wipe, To; Clean, Toקִנֵּחַ
KINEACH
Wipe out; Annihilate, Toהִכְחִיד לְהַכחִיד
HIKCHID LEHAKCHID
Wipe Tears; Wipe; Protestמָחָה לִמחוֹת
MACHAH LIMCHOT
Wire; Cordחוּט
CHUT
Wire Tapingצִיתּוּת לְטֶלֶפוֹן
TZITHUT LETELEPHON
Wisdom; Aptitudeחָכְמָה
CHAKMAH
Wisdomבִּינָה
BINAH
Wisdomבִּינָה חָכְמָה חָכְמוֹת
BINAH CHAKMAH CHAKMOT
Wise; Smart; Intelligent Fחֳכָמָה
CHAKAMAH
Be successful; Wiseשֵכֶל
SEKEL
Wise; Smart; Intelligent Mחָכָם
CHAKAM
Wise manאִיש חָכָם
'ISH CHAKAM
Wishרָצָה
RATZAH
Wish; Desire; Favorרָצוֹן
RATZON
Wish; Pleasure; Desireרָצוֹן מִשְאָלָה אִחוּל
RATZON MISH'ALAH 'ICHUL
Request; Desire; Wishבַּקָּשָה
BAKASHAH
Wish; Desire; Belongingחֵפֶץ
CHEPHETZ
Withאֶת
'ET
In; Withבְּ
BE
Towards; Withגַּב
GHAV
Withעִם
"IM
With careבִּזְהִירוּת
BIZHIRUT
With decision; Decidedlyבְּהֶחְלֵט
BEHECHLET
With favorבְּרָצוֹן
BERATZON
With feelingבְּרֶגֶש
BEREGESH
With G d s helpבְּעֶזְרַת הַשֵם
BE"EZRAT HASHEM
With great joy; Gladlyבְּשִמְחָה רַבָּה
BESIMCHAH RABAH
With Herעִמָּהּ
"IMAH
With Himעִמּוֹ
"IMO
With his commandmentsבְּמִצְוֹתָיו
BEMITZOTAYV
With Meעִמִּי
"IMI
With Oursעִמָּנוּ
"IMANU
With Them Fעִמָּן
"IMAN
With Them Mעִמָּם
"IMAM
With what?בַּמֶּה
BAMEH
With You Fעִמָּךְ
"IMAK
With You Mעִמְּךָ
"IMKA
With You M Pעִמָּכֶם
"IMAKEM
Withinפְּנִימָה
PhENIMAH
Withoutבִּלְעֳדֵי
BIL"ADAE
Withoutבְּלִי
BELI
Withoutבְּלֹא
BELO'
Without any problemבְּלִי בְּעָיוֹת
BELI BE"AYOT
Without meבִּלְעֳדַי
BIL"ADAY
Women; Wivesנָשִים
NASHIM
Wizard; Sooth seerיִדְּענִי
YIDH"NI
No; Not; Woeאִי
'I
Wolfזְאֵב
ZE'EV
Woman, Wifeאִשָה אִישָה
'ISHAH 'ISHAH
Woman in Marriage Ageעַלְמָה
"ALMAH
Wombרֶחֶם
RECHEM
Womenגְבָרוֹת
GEVAROT
Women; Wivesנָשִים
NASHIM
Women ofנְשֵי
NESHAE
Marvel; Miracle; Wonderפֶּלֶא
PhELE'
Wonder, To; Surprised, Getהִתְפַּאֵל
HITPhA'EL
Marvel; Wonder Oneselfהִתְפַּלֵּא להתפלא
HITPhALE' LHTPHL'
Wonderful; Incomprehensible Fפֶּלִית פִּלְאִית
PhELIT PhIL'IT
Wonderful; Incomprehensible Mפֶּלִי פִּלְאִי
PhELI PhIL'I
Wonderful Fנֶהְדֶּרֶת
NEHDHERET
Wonderful F Pנֶהֶדָּרוֹת
NEHEDHAROT
Wonderful Mנֶהֶדָּר
NEHEDHAR
Wonderful M Pנֶהֶדָּרִים
NEHEDHARIM
Tree; Wood; Timberעֵץ
"ETZ
Advice; Counsel; Woodinessעֵצָה
"ETZAH
Woodpeckerנַקָּר
NAKAR
Trees; Woods; Timbersעֵצִים
"ETZIM
Woolצֶמֶר
TZEMER
Wooly; Woollenצֵמרִי
TZEMRI
Wooly; Woollenצֵמרִי
TZEMRI
Wordמִלָּה
MILAH
Word; Thingדָּבָר
DHAVAR
Word; Speechדִּבּוּר
DHIBUR
Word Processingעַיבּוּד תַּמְלִילִים
"AYBUD THAMLILIM
Things; Wordsדְּבָרִים
DHEVARIM
Wordsמִלִּים מִלּוֹת
MILIM MILOT
Wordsמִלִּים
MILIM
Work; Service; Worshipעֳבוֹדָה
"AVODAH
Workעֳבוֹדָה
"AVODAH
Workמַעֳשֶה
MA"ASEH
Business; Workמְלָאכָה
MELA'KAH
Work, To; Serve, Toעָבַד
"AVAD
Work, To; Serve, Toעָבַד לַעֳבד לעבוד
"AVAD LA"AVD L"VVD
Work, Toלַעֳבד
LA"AVD
Labor, To; Work, Toעָמַל לְעַמוֹל
"AMAL LE"AMOL
Work room, officeחֳדַר עֳבוֹדָה
CHADAR "AVODAH
Worker; Laborerפּוֹעֵל
PhO"EL
Employed; Workerעוֹבֵּד
"OBED
Workers; Laborersפּוֹעֳלִים
PhO"ALIM
Worksעֳבוֹדוֹת
"AVODOT
Workshopבֵּית מְלָאכָה
BAET MELA'KAH
World; Eternity; Universeעוֹלָם
"OLAM
Forever; World, Universeעוֹלָם
"OLAM
Worldsעוֹלָמוֹת עוֹלָמִים
"OLAMOT "OLAMIM
Worm; Scarlet Dyedתּוּלָע
THULA"
Wormsרִמָּה
RIMAH
Worn Garments F, Rags Fבְּלָאוֹת
BELA'OT
Worn Garments M, Rags Mבְּלָאִים
BELA'IM
Worryדְּאָגָה
DHE'AGAH
Care; Concern; Worry, Toדָאַג לִדאוֹג
DA'AG LID'OG
Work; Service; Worshipעֳבוֹדָה
"AVODAH
Bow Down, Prostrate; Worshipהִשְתַּחֳוָה
HISHTHACHAVAH
Service, In Temple; Worshipפֻּלְחָן פּוּלְחָן
PhULCHAN PhULCHAN
Worthless; Vanityשָוְא
SHAV'
Worthwhileכְּדַאי
KHEDA'Y
Worthy; Deservingכְּדַאי כְּדַי
KHEDA'Y KHEDAY
Oh; Wouldלְוַאי לְוַי
LEVA'Y LEVAY
Oh that; Would thatלְוַאי לָוַי הַלְּוַאי
LEVA'Y LAVAY HALVA'Y
On that; Would thatאַחֳלַי
'ACHALAY
Pierced; Woundחָלָל
CHALAL
Woundפֶצַע
PHETZA"
Wound, Toחָבַל
CHAVAL
Wound Toפָצַע
PHATZA"
Wrapעִיטוּף
"ITUPH
Covered; Wrappedמְעֻטָּף מְעוּטָּף
ME"UTAPH ME"UTAPH
Wrappingעֳטִיפָה
"ATIPHAH
Wrenchמַפְתֵחַ בְּרָגִים
MAPHTEACH BERAGIM
Wringסָחַט מָלַק
SACHAT MALAK
Wrinkle, Toקָמַט
KAMAT
Write, Toכָּתַב לִכְתֹב לִכְתוֹב
KHATAV LIKTOV LIKTOV
Writerסֹפֵר סוֹפֵר כּוֹתֵב
SOPHER SOPHER KHOTEV
Scribe; Author; writerסוֹפֵר
SOPHER
Authors; writersסוֹפְרִים
SOPHRIM
Writings; Ketuvimכְתוּבִים
KETUVIM
Written Lawתּוֹרָה שֶ בִּכתָב
THORAH SHE BIKTAV
Wrongdoerעַוָּל
"AVAL
Wrung Out, To Beנִמְצָה
NIMTZAH
Wry Adjעָקֹם מְעֻקָּל
"AKOM ME"UKAL
Xylophoneמַכּוֹשִית
MAKHOSHIT
Yamתַּפּוּחַ אֳדָמָה מָתוֹק
THAPhUACH 'ADAMAH MATOK
Yardיַרְד
YARD
Yard, Temple yardעֳזָרָה
"AZARAH
Yavnehיבנה
YVNH
Yawnפִּחוּק
PhICHUK
Yawn, Toפָהַק
PHAHAK
Yearשָנָה
SHANAH
Yearsשָנִים
SHANIM
Ezekiel; Yechezkelסֶפֶר יְחֶזְקֵאל
SEPHER YECHEZKE'L
Shout; Yellצְעָקָה
TZE"AKAH
Yellow Fצְהֻבָּה
TZEHUBAH
Yellow lightאוֹר צַהוֹב
'OR TZAHOV
Yellow Mצַהוֹב
TZAHOV
Yelp, Toיִלֵּל נָבַח
YILEL NAVACH
Yelp Nיְלָלָה נְבִיחָה
YELALAH NEVICHAH
Yemenתֵּימָן
THAEMAN
Yesכֵּן
KHEN
Isaiah; Yeshayahuסֶפֶר יְשַעִיָה
SEPHER YESHA"IAH
Yeshiva; Academyיְשִיבָה
YESHIVAH
Yeshivas; Academiesיְשִיבוֹת
YESHIVOT
Yesterdayאֶתְמוֹל
'ETMOL
Yesterday Night; Last Nightאֶמֶש
'EMESH
Still; Yetדּוֹמֵם מַחֳשֶה שוֹתֵק שוֹקֵט
DHOMEM MACHASHEH SHOTEK SHOKET
Still; Yetעַדַיִן עַדַיִין עוֹד
"ADAYIN "ADAYIN "OD
Yiddishאִידִיש אִידִית יְהוּדִית זַירְגּוֹן
'IDISH 'IDIT YEHUDIT ZAYRGHON
Grain Produce; Yield; Incomeתְּבוּאָה
THEVU'AH
Yield Signתַּמרוּר תֵּן זְכוּת קַדִימָה
THAMRUR THEN ZEKUT KADIMAH
Joel; Yoel; G d is willingסֶפֶר יוֹאֵל
SEPHER YO'EL
Yoelיוֹאֵל
YO'EL
Yoghurtיוֹגוּרְט
YOGURT
Yokeעוֹל עֹל
"OL "OL
Yoke, oppressionמוֹטָה
MOTAH
Yolk, Yellow of Eggחֶלְמוֹן
CHELMON
Jonah; Yonah; Doveיוֹנָה
YONAH
Yosephיוֹסֵף
YOSEPH
Yosephיוֹסֵף
YOSEPH
You are welcome; pleaseבְּבַקָּשָה
BEVAKASHAH
You F, Definite Accusativeאוֹתָךְ
'OTAK
You F Pאַתֶּן
'ATHEN
You F Pאֶתְכֶן
'ETKEN
You F Sאַתְּ
'ATH
You M, Definite Accusativeאוֹתְךָ
'OTKA
You M Pאַתֶּם
'ATHEM
You M Pאֶתְכֶם
'ETKEM
You M Sאַתָּה
'ATHAH
Youngצָעִיר
TZA"IR
Mammal; Suckling child; Youngיוֹנֵק
YONEK
Young bullפַּר
PhAR
Young Fבַּחוּרָה
BACHURAH
Young Ladyנַעֳרָה
NA"ARAH
Young lionכְּפִיר
KHEPHIR
Young M; Lad; Guy; Bachelorבָּחוּר
BACHUR
Young Mבָּחוּר
BACHUR
Young Manעֶלֶם
"ELEM
Young manגֶּבֶר
GHEVER
Young Menעֳלָמִים
"ALAMIM
Young Men; Ladsבַּחוּרִים
BACHURIM
Young Shootיִחוּר
YICHUR
Young Womanעַלְמָה
"ALMAH
Young Womenבְּחוּרוֹת
BECHUROT
Young Womenעֳלָמוֹת
"ALAMOT
Yours F Pשֶלַכֶן
SHELAKEN
Yours F Sשֶלַךְ
SHELAK
Yours M Pשֶלַכֶם
SHELAKEM
Yours M Sשֶלְךָ
SHELKA
Yudי יוּד
Y YUD
Yugoslaviaיוּגוֹסְלַבְיָה
YUGOSLAVYAH
Zachariahזֶכַרִיָהוּ
ZEKARIAHU
Zainז זַיִן
Z ZAYIN
Zambiaזַמְבִּיָיּה
ZAMBIAYH
Zebraזֶבְּרָה סוּס עָקֹד
ZEBRAH SUS "AKOD
Zebuזֶבּוּ שוֹר גִּבֵּן
ZEBU SHOR GHIBEN
Zebulonזְבֻלוּן
ZEVULUN
Zechariah; Zecharyah, Rememberזֶכַרִיְה
ZEKARIH
Zechariah; Zecharyah, Rememberזֶכַרִיְה
ZEKARIH
Zedekiahצִדְקִיָּה
TZIDKIAH
Zephaniah, hidden by G dצְפַנִיָה
TZEPHANIAH
Zeroאֶפֶס
'EPHES
Zimbabweזִימְבַּבְּוֶוה
ZIMBABVEVH
Zionצִיוֹן
TZION
Zionismצִיוֹנוּת
TZIONUT
Zionistצִיוֹנִי
TZIONI
Zip codeמִקּוּד מיקוד
MIKVD MYKVD
Zipperרוֹכְסָן
ROKSAN
Zooגַּן חַיּוֹת
GHAN CHAYOT
Zoologyזוֹאוֹלוֹגְיָה
ZO'OLOGYAH

If you don't see Hebrew Select UTF-8 Encoding

[Previous] Return to main page