[Previous] Return to main page [Next]

If you don't see Hebrew Select UTF-8 Encoding

The, Definite Articleהַ הָ הֶ
AH HA HE
Theהַ
AH
Patriarchsהָאָבוֹת אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֳקֹב
HA'AVOT 'AVRAHAM YITZCHAK VEYA"AKOV
Heה הֵא
H HE'
Fight; Warהֵאָבְקוּת קְרָב מִלְחָמָה
HE'AVKUT KERAV MILCHAMAH
Annihilateהֶאֳבִיד
HE'AVID
Magnify; Glorify, Toהֶאְדִּיר
HE'DHIR
Afflict, Toהֶאֱדִיב אדב
HE'EDIV 'DV
Eleventh Mהָאַחַד עָשָר
HA'ACHAD "ASAR
Listen to, heedהֶאֳזִין
HE'AZIN
Haitiהָאִיטִי
HA'ITI
Eleventh Fהָאַחַת עֶשְרֵה
HA'ACHAT "ESREH
Illuminate; Brightenהֵאִיר
HE'IR
Maldives Islandsהאִייּם הַמַלְדִיוִויִיּם
H'IYM HAMALDIVIVYIM
The Hebrew Alphabetהָאָלֶף בֵּית הָעִבְּרִי
HA'ALEPH BAET HA"IBRI
Feed, Toהֶאֱכִיל
HE'EKIL
Interrogative particleהַאִם
HA'IM
Question markerהַאִם
HA'IM
Do you speak Spanish? Fהַאִם אַתְּ מְדַבֶּרֶת סְפָרַדִּית
HA'IM 'ATH MEDABERET SEPHARADHIT
Do you speak English? Fהַאִם אַתְּ מְדַבֶּרֶת אַנְגְּלִית
HA'IM 'ATH MEDABERET 'ANGHELIT
Do you speak Russian? Fהַאִם אַתְּ מְדַבֶּרֶת רוּסִית
HA'IM 'ATH MEDABERET RUSIT
Do you speak French? Fהַאִם אַתְּ מְדַבֶּרֶת צָרְפָתִית
HA'IM 'ATH MEDABERET TZARPHATIT
Do you speak Spanish? Mהַאִם אַתָּה מְדַבֵּר סְפָרַדִּית
HA'IM 'ATHAH MEDABER SEPHARADHIT
Do you speak English? Mהַאִם אַתָּה מְדַבֵּר אַנְגְּלִית
HA'IM 'ATHAH MEDABER 'ANGHELIT
Do you speak Russian? Mהַאִם אַתָּה מְדַבֵּר רוּסִית
HA'IM 'ATHAH MEDABER RUSIT
Do you speak French? Mהַאִם אַתָּה מְדַבֵּר צָרְפָתִית
HA'IM 'ATHAH MEDABER TZARPHATIT
Is this a good movie?הַאִם זֶה סֶרֶט טוֹב
HA'IM ZEH SERET TOV
Is this a good restaurant?הַאִם הַמְּסָדָה הַזּוֹת טוֹבָה
HA'IM HAMSADAH HAZOT TOVAH
The United Arab Emiratesהָאֶמֵירוּיוֹת הַמְאוּחָדוֹת
HA'EMAERUYOT HAM'UCHADOT
Believe, Toהֶאֳמִין
HE'AMIN
The Land; The Earthהַאֳרֶץ
HA'ARETZ
Prolong; Lengthen, Toהֶאֳרִיךְ
HE'ARIK
Next; Followingהַבָּא הבָּאָה
HABA' HBA'AH
Accuse, Blameהֶאֳשִים
HE'ASHIM
Next Adj Advהַבָּא אַחַר
HABA' 'ACHAR
Nextהַבָּא אַחַר
HABA' 'ACHAR
Next; Followingהַבָּא הבָּאָה
HABA' HBA'AH
Bringing; Takingהֳבָאָה
HAVA'AH
Differentiate Between, Toהִבְדִיל בֵין
HIVDIL VAEN
Differentiate; Distinguish, Toהִבְדִיל לְהַבְדִיל
HIVDIL LEHAVDIL
Differentiationהַבְדָּלָה בִּדּוּל
HAVDHALAH BIDHUL
Habdalah; Differentiationהַבְדָּלָה
HAVDHALAH
Flicker, To; Blink, Toהִבהֵב לְהֵבהֵב
HIVHEV LEHEVHEV
Come on; Let sהָבָה
HAVAH
Interrupt, Toהִבְטִיל בטל
HIVTIL VTL
Frightenהִבְהִיל
HIVHIL
Look at, Toהִבִּיט
HIBIT
Bring, Toהֵבִיא
HEVI'
Express; Pronounce, Toבִיטֵּא הֶבִיעַ
VITE' HEVIA"
Understand, Toהֵבִין לְהָבִין
HEVIN LEHAVIN
Nothingnessהֶבֶל
HEVEL
Put to Shame, Toהֵבִיש
HEVISH
Expression, Facialהַבָּעָה
HABA"AH
Vain, To Beהָבַל
HAVAL
The Syllableהֳבָרוּת
HAVARUT
Set on Fireהִבְעִיר
HIV"IR
Passoverפֶּסַח הַג הַפֶּסַח
PhESACH HAG HAPhESACH
Cause to Flee; Bolt, Toהִבְרִיחַ
HIVRIACH
Modify, Toשִנָה הִגְבִּיל
SHINAH HIGBIL
Sounds; Moans; Ruddersהֳגָאִים הֳגָיִים
HAGA'IM HAGAYIM
Strenghten, Toגִּבֵּר הִגְבִּיר
GHIBER HIGBIR
Set Bounds; Limit, Toהִגְבִּיל
HIGBIL
Modification N; Change Nשִנּוּי הַגְבָּלָה
SHINUY HAGBALAH
Strengthen, Toהִגְבִּיר
HIGBIR
Passover Book, Serviceהַגָדָה שֶל פֶּסַח
HAGADAH ShEL PhESACH
The West Bankהַגָּדָה הַמַּעֳרָבִית
HAGHADAH HAMA"ARAVIT
Define, Toהִגְדִּיר להגדיר
HIGDHIR LHGDYR
Magnify, Toהִגְדִיל הִלֵּל
HIGDIL HILEL
Sound; Moan; Rudderהֶגֶה
HEGEH
Encodingהגדרת הקדוד
HGDRT HKDVD
Exaggerate, Toהִגְזִים בְ גזם הִפְלִיג הִפְרִיג
HIGZIM VE GZM HIPHLIG HIPHRIG
Diaspora, Theהֵגוֹלָה
HEGOLAH
Declare; Inform, Toהִגִיד
HIGID
Say, To; Tell, Toהִגִּיד לְהַגִּיד
HIGHID LEHAGHID
Pronunciationהֳגָיָה הֳגִיָּה מִבְטָא
HAGAYAH HAGIAH MIVTA'
Revise; Correct, Make Shine Toהִגִיהַּ
HIGIAH
Sounds; Moans; Ruddersהֳגָאִים הֳגָיִים
HAGA'IM HAGAYIM
Pronunciationsהֳגָיוֹת הֳגִיּוֹת
HAGAYOT HAGIOT
Pour, Toשָפַך מָגַז הִגִּיר יָצַק
ShAPHAK MAGAZ HIGHIR YATZAK
Arrive, To; Reach, Toהִגִּיעַ לִהַגִיעַ הִשִיג
HIGHIA" LIHAGIA" HISIG
Defend, Toהֵגֵן
HEGEN
Spill; Pour, Toהִגִּיר מָזַג
HIGHIR MAZAG
Smuggle in, Toהִגְנִיב לְהִגְנִיב
HIGNIV LEHIGNIV
Defense; Defenceהֳגָנָה סַנַּגוֹרִיָּה טֵעוּן
HAGANAH SANAGORIAH TE"UN
Rinsing with boiling waterהַגְעָלָה
HAG"ALAH
Income Nounהַכְנָסָה הַגָּעָה בִּיאָה
HAKNASAH HAGHA"AH BI'AH
Raffle, Cast lotsהִגְרִיל גרל
HIGRIL GRL
The Vineהַגָּפֶן
HAGHAPHEN
Materialize; Make Rain, Toהִגְשִים
HIGSHIM
Lotteryהִגְרָלָה
HIGRALAH
Preoccupy, To, Cause to Worryהִדְאִיג
HID'IG
Realize, Toהִגְשִים הִשִיג
HIGSHIM HISIG
Glue; Infect; Catch upהִדְבִּיק
HIDBIK
Infect; Overtake, Toהִדְבִּיק
HIDBIK
Demonstrate; Exemplify, Toהִדְגִים לְהִדגִים
HIDGIM LEHIDGIM
Paste the tail to the donkeyהִדְבֵּק אֶת הַזָנָב לַחֳמוֹר
HIDBEK 'ET HAZANAV LACHAMOR
Emphasizeהִדְגִּיש לְהִדְגִּיש
HIDGHISh LEHIDGHISh
Exemplify, Toהִדְגִּים לְהִדְגִּים
HIDGHIM LEHIDGHIM
Cause to Fadeהִדְהָה
HIDHAH
Demonstration; Modelingהַדְגָּמָה
HADGHAMAH
Enhance the ritual, Toהִדוּר מִצִוָוה
HIDUR MITZIVAVH
Decorated Mהָדוּר
HADUR
Simmer, Boil on Low Fireהִדִיד הִתְבַּשֵל עַל אֵש קְטָנָה
HIDID HITBASHEL "AL 'ESH KETANAH
Decorated Fהֳדוּרָה
HADURAH
Reciprocal Fהֳדִידָה
HADIDAH
Reciprocal Mהֳדִיד
HADID
Trellis, Toעָרִיס הִדְלָה דלה
"ARIS HIDLAH DLH
Rinse; Flush; Cleanseהֵדִיחַ
HEDIACH
Light, Set Fire toהִדְלִיק לְהַדלִיק
HIDLIK LEHADLIK
Leak Informationהִדְלִיף
HIDLIPH
Lit, Sheהִדְלִיקָה הִיא
HIDLIKAH HI'
Lit, Heהִדְלִיק הוּא
HIDLIK HU'
Lit, Theyהִדְלִיקוּ הֵם
HIDLIKU HEM
Light, You M Pהַדְלִיקוּ אַתֶּם
HADLIKU 'ATHEM
Light, You F Pהַדְלִיקְנָה אַתֶּן
HADLIKNAH 'ATHEN
Light, You Fהַדְלִיקִי אַתְּ
HADLIKI 'ATH
Light, You Mהַדְלֵק אַתָּה
HADLEK 'ATHAH
Lit, You Fהִדְלַיקְתְּ אַתְּ
HIDLAYKTH 'ATH
Lit, You Mהִדְלַקְתָּ אַתָּה
HIDLAKTHA 'ATHAH
Lit, Weהִדְלַקְנוּ אֳנַחְנוּ
HIDLAKNU 'ANACHNU
Kindling of Shabbat candlesהַדְלָקַת נֵרוֹת שַבָּת
HADLAKAT NEROT SHABAT
Candle Lightingהַדְלָקָת נֵירוֹת
HADLAKAT NAEROT
Lit, You M Pהִדְלַקְתֶּם אַתֶּם
HIDLAKTHEM 'ATHEM
Lit, Iהִדְלַקְתִּי אֳנִי
HIDLAKTHI 'ANI
Shed tears, Toדָמַע הִדְמִיעַ
DAMA" HIDMIA"
Lit, You F Pהִדְלַקְתֶּן אַתֶּן
HIDLAKTHEN 'ATHEN
Hadassahהֳדַסָּה
HADASAH
Myrtleהֳדַס
HADAS
Print, Toהִדְפִּיס
HIDPhIS
Myrtlesהֶדָסִים
HEDASIM
Guide, Toהִדְרִיך
HIDRIK
Ornamentהֶדֶר
HEDER
He, Itהוּא
HU'
Guidance; Directionהַדְרָכָּה
HADRAKHAH
Give Thanksהוֹדָה
HODAH
Splendor; Majestyהוֹד
HOD
Indiaהוֹדוּ
HODU
Thank; Admitהוּדָה
HUDAH
Informationהוֹדֶעָה יְדִיעָה
HODE"AH YEDI"AH
Announce; Inform, Make Knownהוֹדִיעַ
HODIA"
Present Tense, Gram.הוֹוֶה
HOVEH
Error messageהוֹדַעַת שֶגִיאָה
HODA"AT SHEGI'AH
Prove; Reprove, Toהוֹכִיחַ
HOKIACH
Become Better, Toהוּטַב
HUTAV
Beget, Toהוֹלִיד לְהוֹלִיד
HOLID LEHOLID
Birthdaysיְמֵי הֻלֶּדֶת הוּלֶדֶת
YEMAE HULEDET HULEDET
Netherlandsהוֹלַנְד
HOLAND
Goes; Walksהוֹלֵךְ
HOLEK
Hungaryהוּנְגַרְיָה
HUNGARYAH
Humming, activity; Bustlingהוֹמֶה
HOMEH
Addהוֹסִיף להוסיף חִּבֵּר
HOSIPH LHVSYPH CHIBER
Hondurasהוֹנְדוּרַס
HONDURAS
Distributed; Disseminated, Beהוּפֵץ
HUPHETZ
Appear, Shine, Toהוֹפִיעַ
HOPHIA"
Parent, Motherהוֹרָה
HORAH
Washing instructionsהוֹרָאוֹת כְּבִיסָה
HORA'OT KHEVISAH
Direct, To; Instruct, Toהוֹרָה
HORAH
Parent, Fatherהוֹרֶה
HOREH
Download, Filesהוֹרִיד קָבַצִים
HORID KOVATZIM
Bring Down; Lead Down; Lowerהוֹרִיד הִנְמִיךְ
HORID HINMIK
Parents, Father, Motherהוֹרִים הוֹרֶה הוֹרָה
HORIM HOREH HORAH
Parentsהוֹרִים
HORIM
Hold Out; Stretch Out, Toהוֹשִיט
HOSHIT
Bequeath; Make to Inheriteהוֹרִיש
HORISH
Hosanna Rabah,Seventh of Sucotהוֹשַעְנָה רַבָּה
HOSHA"NAH RABAH
Save; Deliver, Toהוֹשִיעַ
HOSHIA"
Is this ..? Fהֳזֹאת
HAZO'T
Leave, Let Remainהוֹתִיר
HOTIR
Pure; Clean, To Becomeהִזְדַּכֵּךְ
HIZDHAKHEK
Sold, To Beהִזְדַּבֵּן
HIZDHABEN
Chanceסִכּוּי סִּיכּוּי הִזְדַּמְּנוּת
SIKHUY SIKHUY HIZDHAMNUT
Prepare; Meet; Change Oneselfהִזְדַמֵּן
HIZDAMEN
Only opportunityהִזְדֶּמְּנוּת פָּז
HIZDHEMNUT PhAZ
Last opportunityהִזְדֶּמְּנוּת אַחֳרוֹנָה
HIZDHEMNUT 'ACHARONAH
Is this ..? Mהֳזֶה
HAZEH
Grow oldהִזְדַקֵן להזדקן
HIZDAKEN LHZDKN
Warningהַתְרָאָה הַזְהָרָה אַזְהָרָה
HATRA'AH HAZHARAH 'AZHARAH
Teach, To; Warn, Toהִזְהִיר
HIZHIR
Move, To, Transהֵזִיז הֵנִיעַ הִתְנִיעַ הֶעֱבִיר טִלְטֵל
HEZIZ HENIA" HITNIA" HE"EVIR TILTEL
Squirt Nהַזָּיָה הַתָּזָה
HAZAYAH HATHAZAH
Cheapen, Toהֵזִּיל
HEZIL
Move; Remove, Toהֵזִיז
HEZIZ
Damage, Injure, To causeהִזִיק
HIZIK
Feed, Toהֵזִין
HEZIN
Reminded, She wasהֻזְכְּרָה הִיא
HUZKHERAH HI'
Reminded, He wasהֻזְכַּר הוּא
HUZKHAR HU'
Reminded, We wereהֻזְכַּרְנוּ אֳנַחְנוּ
HUZKHARNU 'ANACHNU
Reminded, They wereהֻזְכְּרוּ הֵם הֵן
HUZKHERU HEM HEN
Reminded, You were Mהֻזְכַרְתָּ אַתָּה
HUZKARTHA 'ATHAH
Reminded, You were Fהֻזְכַּרְתְּ אַתְּ
HUZKHARTH 'ATH
Reminded, You wereהֻזְכַרְתֶּם אַתֶּם
HUZKARTHEM 'ATHEM
Reminded, I wasהֻזְכַּרְתִּי אֳנִי
HUZKHARTHI 'ANI
Invite; Order; Reserve placeהַזְמִין
HAZMIN
Reminded, You were Fהֻזְכַּרְתֶּן אַתֶּן
HUZKHARTHEN 'ATHEN
I reserved placeהִזְמַנְתִי מָקוֹם
HIZMANTI MAKOM
Invitationהַזְמָנָה
HAZMANAH
Become Old, Toהִזְקִין זָקַן
HIZKIN ZAKAN
Nourishmentמָזוֹן הֳזָנָה
MAZON HAZANAH
Hide, To trהֶחְבִּיא
HECHBI'
Inject, Toהִזְרִיק
HIZRIK
Hold, Toאָחַז הִחְזִיק
'ACHAZ HICHZIK
National budgedהַחוֹב הַלאוּמִי
HACHOV HAL'UMI
Restore, To; Revoke, Toהְחֱזִיר
HECHEZIR
Seize; Grasp, Toהֶחֳזִיק
HECHAZIK
Refundהֶחזֵר
HECHZER
Return, Toהֶחֱזִיר לְהַחֳזִיר
HECHEZIR LEHACHAZIR
Resuscitationהִחֳיָיאָה
HICHAYAY'AH
Return Nounחֳזָרָה הִחֳזָרָה הֳשָבָה
CHAZARAH HICHAZARAH HASHAVAH
Rent, Toהִשְכִּר הֶחְכִּיר לְהַחְכִּיר
HISHKHIR HECHKHIR LEHACHKHIR
Hasten, Toהֵחִיש
HECHISH
Decisionהֶחְלֵט
HECHLET
Begin; Profaneהֵחֵל
HECHEL
Decide, Toהֶחֱלִיט חלט הִכְרִיעַ כרע
HECHELIT CHLT HIKRIA" KR"
Decision; Resolutionהַחְלָטָה
HACHLATAH
Exchange, To; Replace, Toהֶחֱלִיף
HECHELIPH
Decide Oneself, Toהֶחֳלִיט להחליט
HECHALIT LHCHLYT
Return Nהחלָרָה
HCHLARAH
Exchangeהַחלָפָה
HACHLAPHAH
Terrify; Startleהֶחֳרִיד
HECHARID
Ferment, Delayהֶחְמִיץ
HECHMITZ
Destroyהֶחֳרִים
HECHARIM
Ban, Toהֶחֱרִים חָרַם אָסַר
HECHERIM CHARAM 'ASAR
Bonus on Sales, American Wordהֲטֶבָה מֵעֳנָק
HOTEVAH ME"ANAK
Remain silentהֶחֳרִיש
HECHARISH
The Immersionהַטְבִּלָה הַטְבִּילָה
HATBILAH HATBILAH
The Immersionהַטְבִּלָה הַטְבִּילָה
HATBILAH HATBILAH
Turn; Seduce; Entice, Toהִטָּה
HITAH
Bettermentהַטֶּבַע
HATEVA"
Impose; Throwהִטִּיל
HITIL
Turn, To; Seduce, Toהִטָּה נטה
HITAH NTH
Mend, Toהִטְלִיא
HITLI'
Flyהֵטִיס
HETIS
Load, Verbמֶעֱמִיס הִטְעֵין הִכְבִּיד
ME"EMIS HIT"AEN HIKBID
Hide, Toהִטְמִין הִסְתִּיר
HITMIN HISTHIR
That Fהִיא
HI'
Bother; Trouble, Toהִטְרִיד
HITRID
Immigrate; Emigrate toהיגר ל
HYGR L
Sheהִיא
HI'
Be done; Happenהָיָה
HAYAH
Emigrate; Immigrate fromהיגר מ
HYGR M
Wasהָיָה
HAYAH
Beהָיָה לִהְיוֹת
HAYAH LIHYOT
Was advisableהָיָה כְּדַאִי
HAYAH KHEDA'I
Be; Happen; Becomeהָיָה
HAYAH
Becameהָיָה לְ
HAYAH LE
Have To... , Toהָיָה לְ
HAYAH LE
Wellהֵיטֵב
HAETEV
Todayהַיּוֹם
HAYOM
Where?אֵיפָה הֵיכָן
'AEPHOH HAEKAN
Palace; Templeהֵיכָל
HAEKAL
The Mediterranean Seaהַיָּם הַתִּיכוֹן הַיָּם הַגָּדוֹל
HAYAM HATHIKON HAYAM HAGHADOL
Whereהֵיכָן
HAEKAN
The Mediterraneanהַיָּם הַתִּיכוֹן
HAYAM HATHIKON
The Pacific Oceanהַיָּם הַשָּקֵט
HAYAM HASHAKET
Nurse, Toטִפַּל הַינִיק יָנַק
TIPhAL HAYNIK YANAK
The Mediterranean Seaהַיָּם הַתִּיכוֹן הַיָּם הַגָּדוֹל
HAYAM HATHIKON HAYAM HAGHADOL
Jewish Historyהִיסְטוֹרִיָה יְהוּדִית
HISTORIAH YEHUDIT
Breast feed, suckleהֵינִיק
HAENIK
Hypoallergenicהיפואלרגני
HYPHV'LRGNY
Hesitate, Toהִיסֵּס הִסֵּס
HISES HISES
Go straightהישיר
HYSHYR
Jordan, Riverיַּרְדֵּן הֳיַּרְדֵּן נָהָר יַּרְדֵּן
YARDHEN HAYARDHEN NAHAR YARDHEN
Load, Verbמֶעֱמִיס הִטְעֵין הִכְבִּיד
ME"EMIS HIT"AEN HIKBID
Hurtהִכְאִיב
HIK'IV
Strike; Beat; Killנכה הִכָה
NKH HIKAH
Hit, Smiteהִכָּה
HIKHAH
Wipe out; Annihilate, Toהִכְחִיד לְהַכחִיד
HIKCHID LEHAKCHID
The western wallהַכּוֹתֶל
HAKHOTEL
Containהֵכִיל
HEKIL
Denyהִכְחִיש
HIKCHISH
Prepare, Readyהֵכִין
HEKIN
Prepare, Toהֵכִין להכין
HEKIN LHKYN
Know, Be Acquainted Familiarהִכִּיר לְהַכִּיר
HIKHIR LEHAKHIR
Know; Recognize; Acknowledgeהִכִּיר
HIKHIR
Everything is fineהַכֹּל בְּסֵדֶר
HAKHOL BESEDER
Everythingהַכֹּל
HAKHOL
Shame; Insultהִכְלִים
HIKLIM
Everything is for goodהַכֹּל לְטוֹבָה
HAKHOL LETOVAH
Preparationהֳכָנָה
HAKANAH
Ready Advהָכֵן
HAKEN
Bring in; Insert; Put inהִכְנִיס
HIKNIS
Preparations for Shabbatהַכָנוֹת לְשַבָּת
HAKANOT LESHABAT
Bring in, Take inהִכְנִיס להכניס
HIKNIS LHKNYS
Admit, To; Bring In, Toהִכּנִיס
HIKHNIS
Get in, You Mהִכָּנֵס אֳתָּה
HIKHANES 'ATHAH
Subdue; Overpowerהִכְנִיעַ
HIKNIA"
Get in, You M Pהִכָּנְסוּ אַתֶּם
HIKHANSU 'ATHEM
Income Nounהַכְנָסָה הַגָּעָה בִּיאָה
HAKNASAH HAGHA"AH BI'AH
Get in, You F Pהִכָּנַסְנָה אַתֶּן
HIKHANASNAH 'ATHEN
Get in, You Fהִכָּנְסִי אַתְּ
HIKHANSI 'ATH
Become Pale, Toהִכְסִיף
HIKSIPH
Hospitalityהַכְנָסַת אוֹרְחִים
HAKNASAT 'ORCHIM
Recognitionהֶכֵּר
HEKHER
Angerהִכְעִיס
HIK"IS
Declarationהַכְרָזָה
HAKRAZAH
Perceptionהַכָּרָה
HAKHARAH
Necessary Adjנָחוּץ הֶכְרַחִי נִצְרָךְ
NACHUTZ HEKRACHI NITZRAK
Forceהַכְרָחָה
HAKRACHAH
Compel, Toהִכְרִיחַ כרח
HIKRIACH KRCH
Declareהִכְרִיז עַל
HIKRIZ "AL
Trainingהַכְשָרָה
HAKSHARAH
Decide, Toהֶחֱלִיט חלט הִכְרִיעַ כרע
HECHELIT CHLT HIKRIA" KR"
Is it not?; Has it not?הַלֹא
HALO'
The Wailing Wallהַכֹּתֶל הַמַּעֳרָבִי
HAKHOTEL HAMA"ARAVI
Further; Beyondהָלְאָה
HAL'AH
Awayרָהוֹק הָלְאַה
RAHOK HAL'AH
Bleachהִלְבִּין
HILBIN
Beyondמֵאַחוֹרִי מֵאֵבֶר לְ הָלְאָה מֵרָחוֹק
ME'ACHORI ME'EVER LE HAL'AH MERACHOK
Inspire, Toהִלְהִיב
HILHIV
That oneהַלָּה
HALAH
Lend, To Intrהִלְוֶה הִשְאִיל
HILVEH HISH'IL
Oh that; Would thatלְוַאי לָוַי הַלְּוַאי
LEVA'Y LAVAY HALVA'Y
Praising; Rejoicingהַלוּל
HALUL
Loanהֵלוָואָה
HELVAV'AH
Pant, Toלחת הִלְחִית
LCHT HILCHIT
Wedding Feastהִלוּלִים
HILULIM
Asparagusהֶלְיוֹן אַסְפָּרָגוּס
HELYON 'ASPhARAGUS
Solderingהַלְחָמָה
HALCHAMAH
Tonightהַלֵילָה
HALAELAH
Hikeטִיּוּל הֳלִיכָה
TIUL HALIKAH
Change, Nounהֳלִיפִין חִלּוּף הֳמָרָה שִנּוּי פֶּרֶט
HALIPHIN CHILUPH HAMARAH SHINUY PhERET
Lodge, Toהֵלִין
HELIN
Go, To; Walk, Toהָלַךְ לָלֶכֶת
HALAK LALEKET
Joke, Mockהֵלִיץ לִיץ
HELITZ LITZ
Followעָקַב הָלַךְ אַחֳרֵי
"AKAV HALAK 'ACHARAE
Go; Walk, Toיֵלֶךְ הֵלֶךְ לָלֶכֶת
YELEK HELEK LALEKET
Jewish Lawהֳלָכָה
HALAKAH
He went awayהָלַךְ לוֹ
HALAK LO
Walkerהַלְכָן
HALKAN
Traditional law; Halakahהֳלָכָה
HALAKAH
Psalms of praiseהַלֵל
HALEL
Praiseהִלֵּל
HILEL
Praise G dהַלְלוּיָהּ
HALELUYAH
Magnify, Toהִגְדִיל הִלֵּל
HIGDIL HILEL
Helenismהֶלֶּנִיזְם יְוָוִיני הֶלֶנִי
HELENIZM YEVAVINY HELENI
Shockהֶלֶם
HELEM
Glut, Toהִלְעִיט לעט
HIL"IT L"T
Helenismהֶלֶּנִיזְם יְוָוִיני הֶלֶנִי
HELENIZM YEVAVINY HELENI
Rush after; Greedy To, To Beהִמָּה
HIMAH
They M; Those Mהֵם
HEM
Mob; Multitude; Turmoilהָמוֹן
HAMON
Roar, Growl; Coo Doveהָמָה
HAMAH
Money Orderהַמחָאַת כֶּסֶף
HAMCHA'AT KHESEPH
Outsideבֵּחוּץ הַמוּצָה
BECHUTZ HAMUTZAH
Raining; Showeringהַמטָרָה
HAMTARAH
Rain, To; Showerהִמטִיר לְהַמטִיר
HIMTIR LEHAMTIR
The Macabeesהֵמַּכַּבִּים
HEMAKHABIM
Killמוֹתֵת הֵמִית
MOTET HEMIT
Save; Give Birth, To, Animalהִמְלִיט
HIMLIT
Be rubbed with salt, Toהֻמְלַח
HUMLACH
Recommend, Toהִמלִיץ לְהֵמלִיץ
HIMLITZ LEHEMLITZ
Save; Give Birth, Animalהִמְלִיטָה
HIMLITAH
United Kingdomהַמַּמְלָכָה הַמֵאוּחֶדֶד
HAMAMLAKAH HAME'UCHEDED
Recommendationהֵמלָצָה
HEMLATZAH
Hamantashen, in Yiddishהָמֶנְטַאש
HAMENTA'SH
Hymnהִמְנוֹן
HIMNON
Incitement of Rebellionהַמְרָדָה
HAMRADAH
Invent, Toהִמְצִיא לְהִמְצִיא
HIMTZI' LEHIMTZI'
Continue, Toהִמְשִיךְ מָשַך
HIMSHIK MASHAK
Change, Nounהֳלִיפִין חִלּוּף הֳמָרָה שִנּוּי פֶּרֶט
HALIPHIN CHILUPH HAMARAH SHINUY PhERET
Sweeten, Toהִמְתִּיק
HIMTHIK
Continuationהֶמְשֵךְ
HEMSHEK
They F; Those Fהֵן
HEN
Sweeten the pillהִמתִיק אֶת הַגלוּלָה
HIMTIK 'ET HAGLULAH
Geometrical Mהַנְדָּסִי
HANDHASI
Engineeringהַנְדָּסָה
HANDHASAH
Definitionהִנְדָּרָה
HINDHARAH
Geometrical Fהַנְדָּסִית
HANDHASIT
Benefit, Toהִנָּה
HINAH
Behold; Hereהִנֵּה
HINEH
Leadהִנְהִיג
HINHIG
Behold; Here isהִנֵּה
HINEH
Managementהַנְהָלָה
HANHALAH
Illuminate, To Give Lightהִנְהִיר
HINHIR
Discountהַנָּחָה
HANACHAH
Veil Nצָעִיף הִנּוּמָה רְעָלָה מַסְוֶע
TZA"IPH HINUMAH RE"ALAH MASVE"
Lay to rest; Permit; Assume Toהֵנִיחַ
HENIACH
Bestow, Toהִנְחִיל
HINCHIL
Move, To, Transהֵזִיז הֵנִיעַ הִתְנִיעַ הֶעֱבִיר טִלְטֵל
HEZIZ HENIA" HITNIA" HE"EVIR TILTEL
Make to Flee, Toהֵנִיס
HENIS
Bring Down; Lead Down; Lowerהוֹרִיד הִנְמִיךְ
HORID HINMIK
Swing, Waveהֵנִיף
HENIPH
I amהִנֵּנִי
HINENI
We areהִנֵּנוּ
HINENU
Perpetuate, Toהִנְצִיחַ
HINTZIACH
Movementהֵנָעָה
HENA"AH
Enlightenment Nהַסְבָּרָה הַשְכָּלָה
HASBARAH HASKHALAH
Explain, Toהִסְבִּיר
HISBIR
Accustom, Toהִסְגִיל
HISGIL
Explanationהַסְבָּרָה
HASBARAH
Enclosure; Quarantineהֶסְגֵּר
HESGHER
Shut; Deliver, Toהִסְגִּיר
HISGHIR
Camouflageהִסְוָאָה
HISVA'AH
Organize, Toהִסְדִיר
HISDIR
Historyהִסְטוֹריָה
HISTORYAH
Camouflage; Hideהִסְוָה
HISVAH
Divert one s attention fromהִסִיחַ אֶת הַדַעַת מִ
HISIACH 'ET HADA"AT MI
Divert, Toהִסִּיחַ לְהַסִיחַ
HISIACH LEHASIACH
Removeהֵסִיר
HESIR
Heat; Conclude, Toהִסִּיק
HISIK
Agreeהִסְּכִּים לְ
HISKHIM LE
Instigate; Inciteהֵסִית
HESIT
Prenuptial agreementהֶסכֵּם מָמוּן בְּנֵיזוּג
HESKHEM MAMUN BENAEZUG
Agreementהֶסכֵּם
HESKHEM
Hesitate, Toהִיסֵּס הִסֵּס
HISES HISES
Agreementהַסכָּמָה
HASKHAMAH
Transport; Liftהִסָעַה
HISA"AH
Cateringהֵסעָדָה
HES"ADAH
Have, Give Opportunity, Toהִסְפִּיק סִפֵּק
HISPhIK SIPhEK
Agitate; Excite; Stir, Toהִסעִיר לְהִסעִיר
HIS"IR LEHIS"IR
Abilityהֶסְפֵּק
HESPhEK
Load, Nounמַשָּא מִטְעָן עֹנֶס נֵטֶל הֶסְפֵּק
MASHA' MIT"AN "ONES NETEL HESPhEK
Central Calefactionהַסָּקה מֶרְכָּזִית
HASAKH MERKHAZIT
Supply; Mantenanceהַסְפָּקָה
HASPhAKAH
Film, Toהִסְרִיט לְהִסְרִיט
HISRIT LEHISRIT
Stink, Toהִסְרִיחַ לְהִסַרִיחַ
HISRIACH LEHISARIACH
Soap oneself, Toהִסְתַבֵן לְהִסְתַּבֵּן
HISTAVEN LEHISTHABEN
Become entangledהִסְתַּבֵּךְ
HISTHABEK
Concluded; Finished, To Beהִסְתִּיֵּם
HISTHIEM
Revolve, Toסָבַב סִבֵּב הִסְתּוֹבֵב
SAVAV SIBEV HISTHOVEV
Hide, To; Conceal, Toהִסתִיר לְהַסתִיר
HISTIR LEHASTIR
Hide, Toהִטְמִין הִסְתִּיר
HITMIN HISTHIR
Look; Watch, Toהִסְתַכֵּל ב על להסתכל ב על
HISTAKHEL V "L LHSTKL V "L
Hidingהֶסְתֵּיר
HESTHAER
Infiltrate, Toהִסְתַּנֵן לְהִסְתַנֵּן
HISTHANEN LEHISTANEN
Depart; Get awayהִסְתַּלֵּק מ
HISTHALEK M
Hair cut, To Haveהִסְתַּפֵּר
HISTHAPhER
Branch outהִסְתָּעֵף
HISTHA"EPH
Hide intrהִסְתַּתָּר מ
HISTHATHAR M
Comb one s hair, Toהִסְתָּרֵק
HISTHAREK
Move, To, Transהֵזִיז הֵנִיעַ הִתְנִיעַ הֶעֱבִיר טִלְטֵל
HEZIZ HENIA" HITNIA" HE"EVIR TILTEL
Employהֶעֳבִיד
HE"AVID
Transitהַעֳבָרָה
HA"AVORAH
Cause To Pass, To; Remove, Toהֶעֱבִיר
HE"EVIR
The World; The Universeהָעוֹלָם
HA"OLAM
Prefer, Toהֶעֳדִיף לִהעַדִיף
HE"ADIPH LIH"ADIPH
Give Evidence, Bear Witnessהֵעִיד
HE"ID
Dare Toהֵעֵז ל
HE"EZ L
Arise; Get up; Stand upקָם הֵעִיר
KAM HE"IR
Fly Vהֵעִיף
HE"IPH
Place; Set; Appoint, Toהֶעֱמִיד
HE"EMID
Insult, To; Injure, Toפָגַע הִעְלִיב
PHAGA" HI"LIV
Giveהֶעֳנִיק להַעֳניק
HE"ANIK LHA"ANYK
Load with Gifts; Grantהֶעֱנִיק
HE"ENIK
Presume; Arrogant; Dare, Toהֶעְפִּיל
HE"PhIL
Employ; Occupy, Toהֶעֱסִיק לְהֵעֳסִיק
HE"ESIK LEHE"ASIK
No smokingהָעִשּוּן אָסוּר
HA"ISHUN 'ASUR
Appreciate; Evaluate, Toהֶעֳרִיךְ
HE"ARIK
Copy, To; Move, Toהֶעתִיק לְהַעתִיק
HE"TIK LEHA"TIK
Copy; Translate; Remove, toהֶעְתִּיק
HE"THIK
Copy Fהַעְתָּקָה
HA"THAKAH
Copy Mהֶעַתֵּק
HE"ATHEK
Demonstrate, To Makeהִפְגִּין פגן
HIPHGHIN PHGN
Demonstrate; Display, Toהִפְגִין לְהַפגִין
HIPHGIN LEHAPHGIN
Display Nתְּצוּגָה הַפגָנָה מֵיצָג מָסְן מִיְרָקע
THETZUGAH HAPHGANAH MAETZAG MASN MIRAK"
Display Vהִצִיג הִפְגִּין הֶרְאַה גּוֹלֵל פָּרַש
HITZIG HIPHGHIN HER'AH GHOLEL PhARAS
Frighten; Intimidate, Toהִפְחִיד לְהַפחִיד
HIPHCHID LEHAPHCHID
Reversalהִפּוּךְ
HIPhUK
Conclusion Lesson frm prophetsהַפְטָרָה
HAPHTARAH
Conclude, To Read in Synagogueהֵפְטִיר
HEPHTIR
Turn over; Invertהָפַךְ
HAPHAK
Distributeהֵפִיץ
HEPHITZ
Change, Toשִנָה הָפַךְ חִלֵּף
SHINAH HAPHAK CHILEPH
Turn; Change; Overturn, Toהָפַךְ
HAPHAK
Destruction; Overthrowהֳפֵכָה
HAPHEKAH
Opposite; Contraryהֵפֶךְ
HEPHEK
Depart; Sail; Embarkהִפְלִיג
HIPHLIG
Fickle Personהֳפַכְפְּכָן
HAPHAKPhEKAN
Loseהִפְסִיד להַפְסִיד
HIPHSID LHAPHSID
Exaggerate, Toהִגְזִים בְ גזם הִפְלִיג הִפְרִיג
HIGZIM VE GZM HIPHLIG HIPHRIG
Interruptionהֶפְסֵק
HEPHSEK
Quit, Toעַזַב הִתְפַטר הִפָסִיק חָדַל יצא
"AZAV HITPHATR HIPHASIK CHADAL YTZ'
Hophal; Causative Passive Verbהָפְעַל
HOPH"AL
Hiphil; Causative Active Verbהִפְעִיל
HIPH"IL
Deposit, To; Entrust, Toהִפקִיד לְהַפקִיד
HIPHKID LEHAPHKID
This Timeהַפַּעַם
HAPhA"AM
Split; Release; Cancel, Toהִפְקִיעַ
HIPHKIA"
Requisition; Expropriate, Teהִפְקִיעַ לְהַפקִיעַ
HIPHKIA" LEHAPHKIA"
Abandonment; Desertingהֵפקָרָה
HEPHKARAH
Abandon; Renounce Propertyהִפְקִיר לְהַפקִיר
HIPHKIR LEHAPHKIR
Be Fruitfulהִפְרִיא
HIPHRI'
Interrupt; Violate; Invalidateהֵפֵר
HEPHER
Have parted Hoofs, Toהִפְרִיס
HIPHRIS
Exaggerate, Toהִגְזִים בְ גזם הִפְלִיג הִפְרִיג
HIGZIM VE GZM HIPHLIG HIPHRIG
Disturbanceהַפְרָעָה
HAPHRA"AH
Disturb; Botherהִפְרִיעַ
HIPHRIA"
Innocentהַץ מִפֶשַע
HATZ MIPHESHA"
Surpriseהַפתָּעָה
HAPHTHA"AH
Chose, To; Elect, Toבָּחַר לִבְחר הִצְבִּיעַ
BACHAR LIVCHR HITZBIA"
Raise a Finger, To; Vote, Toהִצְבִּיעַ
HITZBIA"
To the side; Sidewaysהַצִדָּה הַצִידָּה
HATZIDHAH HATZIDHAH
Show; Presentation, Theatricalהַצָּגָה
HATZAGAH
Excuse Oneself, Toהִצְדִּיק הִצְטַדֵּק
HITZDHIK HITZTADHEK
Justify, Do Justiceהִצְדִּיק
HITZDHIK
Salutingהַצְדָּעָה
HATZDHA"AH
Excuse, Toמָחַל סָלַח הִצְדִּיק הִצְטַדֵּק
MACHAL SALACH HITZDHIK HITZTADHEK
Excuse Oneself, Toהִצְדִּיק הִצְטַדֵּק
HITZDHIK HITZTADHEK
Amuse; Make laugh, Toהֵצְחַיק לְהֵצחִיק
HETZCHAYK LEHETZCHIK
Smile; Laughהִצְטַחֵק
HITZTACHEK
Excuse, Toמָחַל סָלַח הִצְדִּיק הִצְטַדֵּק
MACHAL SALACH HITZDHIK HITZTADHEK
Intersect, Toהִצְטַלֵּב צלב
HITZTALEV TZLV
Distinguish Oneself, Toהִצְטַיַּן
HITZTAYAN
Regret, To, Oneselfהִצְטַעֵר הִתְחָרַט
HITZTA"ER HITCHARAT
Catch coldהִצְטַנֵּן
HITZTANEN
Necessary; In Need, To Beהִצְטָרַךְ
HITZTARAK
Hoarse, To Beהִצְטָרַד
HITZTARAD
Be willing, Wantרָצָה חָפֵץ חָסַר הִצְטָרַךְ צרך
RATZAH CHAPHETZ CHASAR HITZTARAK TZRK
Need, Toצֹרֶךְ חָסַר הִצְטָרַךְ
TZOREK CHASAR HITZTARAK
Join, To, Attached, To Beהִצְטָרַף
HITZTARAPH
Join Oneself, Toהִצְטַרֵף
HITZTAREPH
Set up, Erectהִצִיב
HITZIV
Join intransitiveהִצְטָרֵף להצטרף
HITZTAREPH LHTZTRPH
Display; Introduce to someoneהִצִּיג לְהַצִיג
HITZIG LEHATZIG
Display Vהִצִיג הִפְגִּין הֶרְאַה גּוֹלֵל פָּרַש
HITZIG HIPHGHIN HER'AH GHOLEL PhARAS
Sidewaysהַצִידָה
HATZIDAH
To the side; Sidewaysהַצִדָּה הַצִידָּה
HATZIDHAH HATZIDHAH
Save, Toהִצִּיל שָמַר חָסַך
HITZIL SHAMAR CHASAK
Deliver, To; Save, Toהִצִיל
HITZIL
Flood, Toהֵצִיף צוף שָטַף
HETZIPH TZVPH SHATAPH
Propose; Suggestהִצִיעַ לְהַצִיע
HITZIA" LEHATZI"
Happinessאשֶר הַצְלָחָה
'SHER HATZLACHAH
Red Crossהַצְּלָב הָאָדוֹם
HATZLAV HA'ADOM
Supplyהֶצֵעֵ
HETZE"E
Thrive, Toהִצְלִיחַ
HITZLIACH
Inundation; Floodingהֳצָפָה מַבּוּל שִטּפוֹן גֵּאוּת הַיָּם
HATZAPHAH MABUL SHITPHON GHE'UT HAYAM
Proposal; Suggestion, Offerהַצָּעָה
HATZA"AH
Encryptionהצפנה
HTZPHNH
Code, Toקוֹדֵד הִצְפִין
KODED HITZPHIN
Anticipate, Toהִקְדִּים
HIKDHIM
Voteהַצפָּעָה
HATZPhA"AH
Blunt, Toהִקְהָה
HIKHAH
Earlinessהֶקְדֵּם
HEKDHEM
Central African Republicהַקְּהִילִייָּה הַמֶּרְכַּז אַפְרִיקָנִית
HAKHILIYAH HAMERKHAZ 'APHRIKANIT
Summon a Meeting; Assemble, Toהִקְהִיל
HIKHIL
Make Smoke, Toהִקְטִיר
HIKTIR
The North Poleהַקוֹטֶב הַצפוֹנִי
HAKOTEV HATZPHONI
Make Light; Be Lenientהִקַל
HIKAL
Vomit, Toהֵקִיא
HEKI'
Record, Toרָשַם הִקלִיט
RAShAM HIKLIT
Record, Toהִקֶלִיט
HIKELIT
Procession with the Torahהַקֳפוֹת
HAKAPHOT
Spell, Toאִיֵּת כִּשֵּף הְקְסִים
'IET KHISHEPH HEKESIM
Boil, To; Whip Cream, Toהִקְצִיף
HIKTZIPH
Be strictהִקְפִּיד עַל
HIKPhID "AL
Attention, Imperativeהֵקשֵב עֳמוֹד דוֹם
HEKShEV "AMOD DOM
Recite, Toהִקְרִיא
HIKRI'
Mountainהַר
HAR
Attend, To; Pay Attentionהִקְשִיב
HIKSHIV
Mount of The Templeהַר הַבֵּית
HAR HABAET
Volcanoהַר אֵש גַּעַש
HAR 'ESH GHA"ASH
Display Vהִצִיג הִפְגִּין הֶרְאַה גּוֹלֵל פָּרַש
HITZIG HIPHGHIN HER'AH GHOLEL PhARAS
Mount Sinaiהַר סִינִי
HAR SINI
Many; Muchהַרְבֵּה
HARBEH
Show, Toהִרְאָה
HIR'AH
Multiply, To Make Manyהִרְבָּה
HIRBAH
A lot; By far Adv.בְּהַרבֵּה הַרבֵּה
BEHARBEH HARBEH
Kill, toהָרַג לַהֳרג
HARAG LAHARG
Killing; Slaughterהֶרֶג
HEREG
Feel; Noticeהִרְגִּיש לְהַרְגִּיש
HIRGHISh LEHARGHISh
Annoyהִרְגִיז
HIRGIZ
Put to sleepהִרדִים לְהַרדִים
HIRDIM LEHARDIM
Feel, To; Notice, Toהִרְגִּיש
HIRGHISH
Conceive,be pregnant; Pregnantהָרָה
HARAH
Putting to Sleepהֵרְדָּמָה
HERDHAMAH
Go too farהִרהִיק לֶכֶת
HIRHIK LEKET
Remove; Keep away; Go farהִרהִיק לְהִרחִיק
HIRHIK LEHIRCHIK
Far away; Far offהַרהֵק
HARHEK
See far aheadהִרהִיק רְאוֹת
HIRHIK RE'OT
Reduce, Lose weight; Slim, Toהִרזָה לְהֵרזוֹת
HIRZAH LEHERZOT
Gain; Earn; Profit; Reliefהִרְוַיחַ
HIRVAYACH
Expand, Toהִרְחִיב
HIRCHIV
The main Streetהָרחוֹב הָרָאשִי
HARCHOV HARA'SI
Moisten, To; Wet, toהִרטִיב לְהַרטִיב
HIRTIV LEHARTIV
Distance; Preventionהִרְחִיק
HIRCHIK
Here He isהֵרֵיהוּ
HERAEHU
Thrill; Vibrate; Quiver, Makeהִרְטִיט לְהִרטִיט
HIRTIT LEHIRTIT
Smell, toהֵרִיחַ לְהָרִיח
HERIACH LEHARICH
Here She isהֵרֵיהִי
HERAEHI
Give upהֵרִים יָדַיִים
HERIM YADAYIM
Mountainsהָרִים
HARIM
Dispatch; Run program or a carהֵרִיץ לְהָרִיץ
HERITZ LEHARITZ
Cheer; Shout; Acclaimהֵרִיעַ לְהָרִיעַ
HERIA" LEHARIA"
Empty; Pour out, Toהֵרִיק
HERIK
Run, Computer Programהֳרִיצָה
HARITZAH
Destroy, To; Ruin, Toהָרַס
HARAS
Make Ride; Assemble; Composeהִרְכִּיב לְהַרכִּיב
HIRKHIV LEHARKHIV
Let go of; Loosen; Relax, Toהִרפָּה לְהַרפּוֹת מ
HIRPhAH LEHARPhOT M
Pause; Momentהֶרֶף
HEREPH
Wintryנוֹרְפִּי הָרְפִּי
NORPhI HORPhI
Dominican Republicהָרֶפּוּבְּלִיקָה הַדּוֹמִינִיקָנִית
HAREPhUBLIKAH HADHOMINIKANIT
Lecture, Satisfy; Pay, Toהִרְצָה לְהַרצוֹת
HIRTZAH LEHARTZOT
Lectureהַרְצָאָה
HARTZA'AH
Debauched Personהָרָר
HAROR
Rot, To; Decay, Toרָקַּב הרקיב לְהַרְקִיב
RAKAV HRKYV LEHARKIV
Mountainous; Mountain Dwellerהֳרָרִי
HARARI
Mountainהֶרֶר
HERER
Access rightsהַרְשָאוֹת
HARSHA'OT
Mountainsהֳרָרִים
HARARIM
Registrationהַרְשָמָה
HARSHAMAH
Allowהִרְשָּה
HIRSHAH
Lend, To Intrהִלְוֶה הִשְאִיל
HILVEH HISH'IL
Condemnationהַרְשָעָה
HARSHA"AH
Returning; Restoringהָשֵב הֳשָבָה
HASHEV HASHAVAH
Remain; Leave; Spareהִשְאִיר
HISH'IR
Returning; Restoringהָשֵב הֳשָבָה
HASHEV HASHAVAH
Retractionהֳשָבָה
HASHAVAH
Satisfy, Toהִשְבִיעַ
HISVIA"
Return Nounחֳזָרָה הִחֳזָרָה הֳשָבָה
CHAZARAH HICHAZARAH HASHAVAH
Make Break; Sell Grain, Toהִשְבִיר
HISHVIR
Make Swearהִשְבִּיעַ
HISHBIA"
Comparison; Equationהַשְוָאָה הַשְוָיָא
HASHVA'AH HASHVAYA'
Fire, To; Lay off from Workהִשְבִּית
HISBIT
Vernal Equinoxהַשְוָאֵת הַקַּיִץ
HASHVA'ET HAKAYITZ
Winter Equinoxהַשְוָאֵת הַחֹרֶף
HASHVA'ET HACHOREPH
Comparison; Equationהַשְוָאָה הַשְוָיָא
HASHVA'AH HASHVAYA'
Compare, Toהִשְוָה לְהַשְווֹת
HISHVAH LEHASHVOT
Arrive, To; Reach, Toהִגִּיעַ לִהַגִיעַ הִשִיג
HIGHIA" LIHAGIA" HISIG
Give In Marriage, Toהִשִּיא
HISI'
Realize, Toהִגְשִים הִשִיג
HIGSHIM HISIG
Obtain, Achieve, Get; Reachהִשִּיג
HISIG
Lay Down, Put to bed, Toהִשכִּיב לְהַשכִּיב
HIShKHIV LEHAShKHIV
Laying Downהַשְכָּבָה
HASHKHAVAH
Rise Early, Toהִשְכִּים שכם
HISHKHIM SHKM
Prosper, Toהִשְכִּיל
HISKHIL
Rent, To; Hire out, Toהִשְכִּיר
HISKHIR
Rise Early, Toהִשְכִּים
HISHKHIM
Enlightenment Nהַסְבָּרָה הַשְכָּלָה
HASBARAH HASKHALAH
Common senseהַשֵּכֶל הַיָּשָר
HASEKEL HAYASHAR
Rent, Toהִשְכִּר הֶחְכִּיר לְהַחְכִּיר
HISHKHIR HECHKHIR LEHACHKHIR
Early in the Morningהַשְכֵּם
HASHKHEM
Complete; Reconcile with, Toהִשְלִים לְהַשלִים עִם
HISHLIM LEHAShLIM "IM
Sent Plague, Toהִשְלִיחַ
HISHLIACH
Cancel Nבִּטוּל מְחִיקָה הַשְמָטָה
BITUL MECHIKAH HASHMATAH
G d, The nameהַשֶם
HAShEM
Destroy, To; Exterminate, Toהִשְמִיד
HISHMID
Annihilate, Destroyהִשְמִיד
HISHMID
Fatten, To; Grow Fat, Toהִשְמּין
HISHMYN
The sky, The Heavensהַשָּמַיִם
HASHAMAYIM
Twelfth Mהָשְּנֵים עָשָר
HASHNAEM "ASAR
Proclaim; Summon, Toהִשְמִיעַ
HISHMIA"
It is One and Halfהַשָעָה אַחַת וחֵצִי
HASHA"AH 'ACHAT VCHETZI
The time is One, It is Oneהַשָעָה אַחַת
HASHA"AH 'ACHAT
It is Fiveהַשָעָה חַמֵש
HASHA"AH CHAMESH
It is One and Quarterהַשָעָה אַחַת וַרֶבַע
HASHA"AH 'ACHAT VAREVA"
It is Twenty to Sixהַשָעָה עֶשְרִים דַקוֹת לְשֵש
HASHA"AH "ESRIM DAKOT LESHESH
It is Five with Ten minutesהַשָעָה חַמֵש וְעֶשֶר דַקוֹת
HASHA"AH CHAMESH VE"ESER DAKOT
It is Sixהַשָעָה שֵש
HASHA"AH SHESH
It is Quarter to Twoהַשָעָה רֶבַע לְשְתַּיִם
HASHA"AH REVA" LESHETHAYIM
Influenceהַשְפָּעָה
HASHPhA"AH
Humiliateהִשְפִיל
HISHPHIL
Give To Drink; Irrigate, Toהִשְקָה שקה
HISHKAH SHKH
Give a drinkהִשְקָה
HISHKAH
Investmentהַשקָעָה
HASHKA"AH
Sink; Set; Invest, To Cause Toהִשְקִיעַ
HISHKIA"
Run wildהִשְתּוֹלֵל להשתולל
HIShTHOLEL LHShTVLL
Persuaded, To Beהִשְתַּדֵּל
HISHTHADHEL
Bow Down, Prostrate; Worshipהִשְתַּחֳוָה
HISHTHACHAVAH
Interlace, Toשָזַר הִשְתַּזֵּר שזר
SHAZAR HISHTHAZER SHZR
Twelfth Fהַשְּתֵּים עֶשְרֵה
HASHTHAEM "ESREH
Belong, Toהִשְתַּיֵּךְ
HISHTHAYEK
Earn, Toהִשְתַּכֵּר
HISTHAKHER
Get Drunk, Toהִשְתַּכֵּר
HISHTHAKHER
Become Insane, Toהִשְתַּמֵעַ
HISHTHAMEA"
Evade, Toהִשְתַּמֵט
HISHTHAMET
Use, To; Make Use, Toהִשְתַּמֵּש
HISHTHAMESH
Useהִשְתַּמֵּש להשתמש
HIShTHAMESh LHShTMSh
Change Oneselfהִשְתַּנָּה
HISHTHANAH
Changeשִנָּה הִשְתַּנָּה
SHINAH HISHTHANAH
Seen Through; Reflected, To Beהִשְתַּקַּף
HISHTHAKAPH
Cough, Toהִשְתַּעֳל
HISHTHA"AL
Dominate; Control; Prevail, Toהִשְתָּרֵר
HISTHARER
Dominate; Prevail; Control, Toהִשְתָּרַר
HISTHARAR
Participateהִשְתַּתֵּף להשתתף
HIShTHATHEPH LHShTTPH
Implanted, To Beהִשְתָּרֵש
HISHTHARESH
Evaporate, Toהִתְאַדה
HIT'ADH
Commit Suicide, Toהִתְאַבֵּד
HIT'ABED
Recoveryהִתאוֹששוֹת
HIT'OSHSHOT
Fall in love ofהִתְאַהֵב ב
HIT'AHEV V
Match, Toתָּאַם הִתְאִים
THA'AM HIT'IM
Manufacturers association ofהִתאַחֳדוֹת הַתַעֳשִייָּנִים בִיִשראֵל
HIT'ACHADOT HATA"ASIYANIM VIISR'EL
Adapt oneself, Toהִתאִים אֶת עַצמוֹ
HIT'IM 'ET "ATZMO
Coordinate; Adjust; Adapt, Toהִתְאִים לְהַתאִים
HIT'IM LEHAT'IM
Match Nהִתְאַמָה גַפרוּר
HIT'AMAH GAPHRUR
Be cruelהִתְאַכְזֵר
HIT'AKZER
Become confusedהִתְבַּלְבֵּל
HITBALBEL
Assemble, collectהִתְאַסֵּף
HIT'ASEPH
Enlistהִתְגַּיֵּס ל
HITGHAYES L
Simmer, Boil on Low Fireהִדִיד הִתְבַּשֵל עַל אֵש קְטָנָה
HIDID HITBASHEL "AL 'ESH KETANAH
Dress Up; Decorate Oneselfהִתְגַּנְדֵּר
HITGHANDHER
Become a Proselyte to Judaismהִתְגַּיֵּר
HITGHAYER
Attorney generalהַתּוֹבֵעַ הַכְּלֳלִי
HATHOVEA" HAKHLALI
Boast, Toהִתְהַלֵּל
HITHALEL
Confessionהִתֶּוַדוּת
HITHEVADUT
Confess, Toהִתְוַדָּה
HITVADHAH
Discuss, To; Argue, Toוִכַּח הִתְוַכַּח
VIKHACH HITVAKHACH
Smeltingהִתְוּךְ
HITUK
Squirt Nהַזָּיָה הַתָּזָה
HAZAYAH HATHAZAH
Argue, Toהִתְוַכֵּחַ עִם
HITVAKHEACH "IM
Added, To beהִתְחַבֵּר חִבֵּר
HITCHABER CHIBER
Hide Oneself, Toהִתְחַבֵּא
HITCHABE'
Pledge oneselfהִתְחַיֵּיב ל
HITCHAYAEV L
Associateהִתְחַבֵּר עִם
HITCHABER "IM
Begin, To; Commence, Toתָחַל הִתְחִיל
TACHAL HITCHIL
Begin, Startהִתְחִיל להַתְחִיל
HITCHIL LHATCHIL
Altered, Transformed, To Beהִתחַלֵּף
HITCHALEPH
Beginהִתְחִיל לְ
HITCHIL LE
Warm oneself, Toהִתְחַמֵּם
HITCHAMEM
Initialרִאשוֹנִי הַתְחָלָתִי
RI'SHONI HATCHALATI
Plead; beg for mercyהִתְחַנֵּן
HITCHANEN
Soured, To Be, Degenerateהִתְחַמֵּץ
HITCHAMETZ
Disguise, Hide oneselfהִתְחַפֵּש
HITCHAPhES
Implore; Supplicateהִתְחַנֵּן
HITCHANEN
Regret, To, Oneselfהִצְטַעֵר הִתְחָרַט
HITZTA"ER HITCHARAT
Compete; Rivalהִתְחָרָה
HITCHARAH
Lustful, To Beהִתְחַשֵּק
HITCHASHEK
Consider, Esteemed, To Beהִתְחַשֵּב
HITCHASHEV
Despairהִתְיָאֵש
HITYA'ESH
Get married, marryהִתְחַתֵּן לְהִתְחַתֵּן
HITCHATHEN LEHITCHATHEN
Befriend, To, To Be Friendlyהִתְיִדֵּד
HITYIDHED
Despair, Toיאש נוֹאַש הִתְיָאֵש
Y'Sh NO'ASH HITYA'ESH
Endure, Stand Firmly, Toהִתְיַצֵב
HITYATZEV
Squirt, Toחִזָּה הִתִּיז
CHIZAH HITHIZ
Bend; Stoopהִתְכּוֹפֵף
HITKHOPHEPH
Mean, Intend, Toהִתְכַּוֵּן
HITKHAVEN
Toil, To; Trouble, To be inהִתְלַבֵּט
HITLABET
Correspond, Toהִתְכַּתֵּב
HITKHATHEV
Got dress, Himselfהִתְלַבֵּש הוּא
HITLABESH HU'
Get dress, Yourself Mהִתְלַבֵּש אַתָּה
HITLABESH 'ATHAH
Got dress, Herselfהִתְלַבֵּשָה הִיא
HITLABESHAH HI'
Get dressed, Toהִתְלַבֵּש לְהִתְלַבֵּש
HITLABESh LEHITLABESH
Got dress, Themselvesהִתְלַבְּשוּ הֵם הֵן
HITLABSHU HEM HEN
Get dress, Yourselvesהִתְלַבְּשוּ אַתֶּם
HITLABSHU 'ATHEM
Get dress, Yourselves Fהִתְלַבְּשְנָה אַתֶּן
HITLABSHENAH 'ATHEN
Get dress, Yourself Fהִתְלַבְּשִי אַתְּ
HITLABSHI 'ATH
Got dress, Yourself Fהִתְלַבַּשְתְּ אָתְּ
HITLABASHTH 'ATH
Got Dress, We You Themselvesהִתְלַבַּשְנוּ אֳנַחְנוּ
HITLABASHNU 'ANACHNU
Got dress, Myselfהִתְלַבַּשְתִּי אֳנִי
HITLABASHTHI 'ANI
Got dress, Yourself Mהִתְלַבַּשְתָּ אַתָּה
HITLABASHTHA 'ATHAH
Got dress, Yourselves Fהִתְלַבַּשְתֶּן אַתֶּן
HITLABASHTHEN 'ATHEN
Got dress, Yourselves Mהִתְלַבַּשְתֶּם אַתֶּם
HITLABASHTHEM 'ATHEM
Faint Nהִתַלּפוּת
HITALPHUT
Complain, Seek Shelter, Toהִתְלוֹנֵן
HITLONEN
Collapse, Toהִתְמוֹטֵט
HITMOTET
Diligenceחֳרִיצוּת הַתְמָדָה שְקִידָה
CHARITZUT HATMADAH SHEKIDAH
Innocent; To Beהִתַּמֵּם
HITHAMEM
Sale oneselfהִתְמַכֵּר
HITMAKHER
Bargainהִתְמַקֵּחַ
HITMAKEACH
Realized, To Be; Come true, Toהִתמֵמֵש
HITMEMESh
Sweet, To become oneselfהִתְמַתֵּק
HITMATHEK
Get situated, Locate oneselfהִתְמַקֵּם להתמקם
HITMAKEM LHTMKM
Prophesize, Toהִתְנַבֵּא
HITNABE'
Beautifying, Oneselfהִתְנָאוּת
HITNA'UT
Clash; Collide, Toהִתנַגֵש
HITNAGESh
Dry Oneself, Toהִתְנַגֵּב
HITNAGHEV
Behave, Toהִתְנַהֵג
HITNAHEG
Clash; Collisionהְתנַגשוּת
HETNAGSHUT
Move, To, Transהֵזִיז הֵנִיעַ הִתְנִיעַ הֶעֱבִיר טִלְטֵל
HEZIZ HENIA" HITNIA" HE"EVIR TILTEL
Degenerateהתנוּן
HTNVN
Estranged, Alienate, Be, Toהִתְנַכֵּר
HITNAKHER
Conspire, Toהִתְנַכֵּל
HITNAKHEL
Shake Oneself; Free Oneselfהִתְנַעֵר
HITNA"ER
Experience, go throughהִתְנַסָּה
HITNASAH
Apologize oneself, Toהִתְנַצֵּל
HITNATZEL
Assault; Fall on, Toהִתְנַפֵּל
HITNAPhEL
Wake up, oneself, Toהִתְעוֹרֵר
HIT"ORER
Attempt murderהִתְנַקֵּש בְּ
HITNAKESH BE
Hide Oneselfהִתְעַלֵּם
HIT"ALEM
Abuse, Maltreatהִתְעַלֵּל
HIT"ALEL
Exercise; Gymnasticsהִתְעַמְלוּת
HIT"AMLUT
Faint oneselfהִתְעַלֵּף
HIT"ALEPH
Delight, Enjoy Oneself, Toהִתְעַנֵג
HIT"ANEG
Think Deeply, Toהִתְעַמֵּק
HIT"AMEK
Crooked; Bent, To Becomeהִתְעַקֵּם
HIT"AKEM
Become Cloudyהִתְעַנֵּן
HIT"ANEN
Wonder, To; Surprised, Getהִתְפַּאֵל
HITPhA'EL
Interfere; Intermingle; Bet Toהִתְעָרַב
HIT"ARAV
Quit, Toעַזַב הִתְפַטר הִפָסִיק חָדַל יצא
"AZAV HITPHATR HIPHASIK CHADAL YTZ'
Support Oneself, Toהִתְפַּאְנֵס
HITPhA'NES
Pray, Toהִתְפַּלֵּל להתפלל
HITPhALEL LHTPHLL
Marvel; Wonder Oneselfהִתְפַּלֵּא להתפלא
HITPhALE' LHTPHL'
Burglaryהִתפַּרצוּת
HITPhARTZUT
Hitpael; Reflexive Verbהִתְפַּעֵל
HITPhA"EL
Compromise, To Oneselfהִתְפַּשֵר
HITPhASHER
Undress Intransitiveהִתְפֵּשֵּט להתפשט
HITPhEShET LHTPHShT
Be acceptedהִתְקַבֵּל
HITKABEL
Developmentהִתְפַּתְּחוּת
HITPhATHCHUT
The Hopeהַתִּקְוָה
HATHIKVAH
Make progress, Advanceהִתְקַדֵּם לְהִתְקַדֵּם
HITKADHEM LEHITKADHEM
Existהִתְקִים
HITKIM
Quarrel, Toקָטַט קָט הִתְקוֹטֵט
KATAT KAT HITKOTET
Attackהִתְקִיף
HITKIPH
Install, Toהִתְקִין
HITKIN
Heart attackהֶתקֵץ לֵב
HETKETZ LEV
Shower; Take a showerהִתְקַלֵּחַ להתקלח
HITKALEACH LHTKLCH
Aproach Nגִּישָה הִתְקָרְבוּת
GHISHAH HITKARVUT
Approach, To Oneselfהִתְקָרֵב
HITKAREV
Contact, Callהִתְקַשֵר ל
HITKASHER L
Catch Cold, Toהִתְקָרֵר
HITKARER
See someone; Meet someone, Toהִתְרָאָה עִם לְהִתְרָאוֹת עִם
HITRA'AH "IM LEHITRA'OT "IM
Warningהַתְרָאָה הַזְהָרָה אַזְהָרָה
HATRA'AH HAZHARAH 'AZHARAH
Get used toהִתְרַגֵּל להתרגל
HITRAGHEL LHTRGL
Increase; Multiply; Reproduceהִתְרָבֵה לְהִתרַבּוֹת
HITRAVEH LEHITRABOT
Get excitedהִתְרַגֵּש לְהִתְרַגֵּש
HITRAGHESh LEHITRAGHESh
Become accustomedהִתְרַגֵּל
HITRAGHEL
Bathe, Take a bathהִתְרַחֵץ לְהִתְרַחֵץ
HITRACHETZ LEHITRACHETZ
Become excitedהִתְרַגֵּש
HITRAGHESH
Sort, Toמִיֵּן סִוֵּג הִתְרעֵעַ חָבַר
MIEN SIVEG HITR"EA" CHAVAR
Get awayהִתְרַחֵק
HITRACHEK
Cholam Male, long Oוֹ חוֹלָם מָלֵא
O CHOLAM MALE'
Andוְ וּ וַ
VE U VA
Vavו וָו
V VAV
Shuruk, long U, like tooוּ שוּרוּק
U SHURUK
Then Conjאִם כֵּן וּבְכֵן אפוֹא לָקֵ
'IM KHEN UVKEN 'PHO' LAKE
Dry river bed; Wadiוָאדִי
VA'DI
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק
VAGINAH NARTIK
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק קֲבָה בֵּית הָרֶחֶם
VAGINAH NARTIK KOVAH BAET HARECHEM
Vodkaווֹדקָה
VODKAH
Certainly; Surelyוַדַּאי בְּוַּדַּאי
VADHA'Y BEVADHA'Y
Penisשָפְכָה וֶטִיב
SAPHKAH VETIV
Washingtonוַושִינְגְטוֹן
VAVSHINGETON
Glass front display cabinetמִגְנוֹן וִיטְרִינָה
MIGNON VITRINAH
The Vaticanוָטִיקָן
VATIKAN
Curtain Mוִילוֹן
VILON
Vietnamוֶיֶיט נָם
VEYEYT NAM
Leviticus, And calledוַיִּקְרָא
VAYIKRA'
Curtains M Pוִילוֹנוֹת
VILONOT
Waiverוִיתּוּר
VITHUR
Virusוִירוּס
VIRUS
Concede, Relinquishוִיתֵּר וִתֵּר
VITHER VITHER
Waive, to Waiveוִיתֵּר
VITHER
Discuss, To; Argue, Toוִכַּח הִתְוַכַּח
VIKHACH HITVAKHACH
Etc.וְכוּ
VEKU
And to where are you going?וּלְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ
UL'AN 'ATHAH HOLEK
Really... Reproachful questionוְכִי כִּי
VEKI KHI
Venezuelaוֶנֶזוּאֶלָה
VENEZU'ELAH
Vanuatuוָנְוּאַטוּ
VANU'ATU
Menstruateוִסֵּת פָּרַס נִדָּה קיבלת
VISET PhARAS NIDHAH KYVLT
Vestוֶסט
VEST
Plus, In Additionוְעוֹד פְּלוּס
VE"OD PhELUS
Menstruationוֶסֶת
VESET
And Commanded Usוְצִוָּנוּ
VETZIVANU
Conference; Conventionוְעִידָה
VE"IDAH
Pink Mוָרֹד וָרוֹד
VAROD VAROD
Greeneryיֶרֶק יְּרוּקָה וּצמָחִים
YEREK YERUKAH UTZMACHIM
Pink Mוָרֹד וָרוֹד
VAROD VAROD
Pink Fוְרֻדָּה וְרוּדָּה
VERUDHAH VERUDHAH
Veinוָרִיד
VARID
Pink Fוְרֻדָּה וְרוּדָּה
VERUDHAH VERUDHAH
Conscientious; Earnest Fוְתִיקָה
VETIKAH
Conscientious; Earnest Mוָתִיק
VATIK
Experienceוֶתֶק
VETEK
Conscientiousness; Steadinessוְתִיקוּת
VETIKUT
Zainז זַיִן
Z ZAYIN
Concede, Relinquishוִיתֵּר וִתֵּר
VITHER VITHER
This is Fזוֹ זֹאת
ZO ZO'T
Wolfזְאֵב
ZE'EV
Flow; dischargeזָב
ZAV
This F Sזֹאת
ZO'T
Bestow; Endow, Toזָבַד
ZAVAD
Gift; Dowry; Bestowalזֶבֶד
ZEVED
Fly N M Sזְבוּב
ZEVUV
Zebuזֶבּוּ שוֹר גִּבֵּן
ZEBU SHOR GHIBEN
Slaughter, Toזָבַח
ZAVACH
Flies N M Pזְבוּבִים
ZEVUVIM
Dwell, Live, Toזָבַל
ZAVAL
Sacrifice; Slaughterזֶבַח
ZEVACH
Sell, Toזִבֵּן
ZIBEN
Zebulonזְבֻלוּן
ZEVULUN
Zebraזֶבְּרָה סוּס עָקֹד
ZEBRAH SUS "AKOD
Buy; Bargain, Toזָבַן
ZAVAN
It is allזֶה הַכֹּל
ZEH HAKHOL
This M Sזֶה
ZEH
It is ridiculousזֶה טִיפְּשִי
ZEH TIPhSHI
It is new for meזֶה חָדָש לִי
ZEH CHADASH LI
It is boringזֶה מְשַעֳמֵם
ZEH MESHA"AMEM
It is interestingזֶה מְעַנְיֵן
ZEH ME"ANYEN
Platinumזָהָב לָבָן
ZAHAV LAVAN
Goldזָהָב
ZAHAV
Identify, Toזִהָה
ZIHAH
Jewelerצוֹרַף זֶהָבִי
TZORAPH ZEHAVI
Prudence; Careזְהִירוּת
ZEHIRUT
This is Mזֶהוּ
ZEHU
Brightnessזֹהַר
ZOHAR
Crimson, Nylonזְהִירִית
ZEHIRIT
This is Fזוֹ זֹאת
ZO ZO'T
Highlightsזְהָרִים
ZEHARIM
Zoologyזוֹאוֹלוֹגְיָה
ZO'OLOGYAH
Brightness; Splendorזִיו זִו
ZIV ZIV
Pair; Coupleזוּג
ZUG
Mucous, Blood Dischargeזוֹב
ZOV
Silver Coin, Quarter of Shekelזוּז
ZUZ
Pairs; Couplesזוּגוֹת
ZUGOT
Exceptזוּלַת
ZULAT
Cheapזוֹל
ZOL
Crawl, Toזָחַל
ZACHAL
Prostitute F; Harlotזוֹנָה זֹנָה
ZONAH ZONAH
Identifyזִיהֶה
ZIHEH
Vestזִיג
ZIG
Handsome; Good Lookingזִיוְתָן
ZIVTAN
Brightness; Splendorזִיו זִו
ZIV ZIV
Molding; Attachmentזִיז
ZIZ
Good Looking Fזִיוְתָנית
ZIVTANYT
Random Access Memoryזִיכָּרוֹן גִּישָה אַקְרָאִית
ZIKHARON GHISHAH 'AKRA'IT
Acquittalזִיכּוּי
ZIKHUY
Zimbabweזִימְבַּבְּוֶוה
ZIMBABVEVH
Read Only Memoryזִיכָּרוֹן קְרִיאָה בִּלְבֵד
ZIKHARON KERI'AH BILVED
Meteor; Sparkזִיקָה
ZIKAH
Meteor; Sparkזִיק
ZIK
Circusקִירְקָס זִירָה
KIRKOS ZIRAH
Yiddishאִידִיש אִידִית יְהוּדִית זַירְגּוֹן
'IDISH 'IDIT YEHUDIT ZAYRGHON
Olivesזֵיתים
ZAETYM
Oliveזַיִת
ZAYIT
Innocent, To Be; Win, Toזָכָה
ZAKAH
Pure Mזַךְ
ZAK
Acquit; Credit; Bestowזִכָּה
ZIKHAH
Pure Fזַכָּה
ZAKHAH
Glassזְכוּכִית
ZEKUKIT
Rightsזָכוּיוֹת
ZAKUYOT
Maleזָכוּר זְכוּר
ZAKUR ZEKUR
Magnifying glassזְכוּכִית מַגדֶלֶת
ZEKUKIT MAGDELET
Purity; Charityזַכּוּת
ZAKHUT
Right, Privilegeזְכוּת
ZEKUT
Right of wayזְכוּת קְדִימָה
ZEKUT KEDIMAH
Copyrightזֶכוּת יוֹצרִים
ZEKUT YOTZRIM
Furious; Enraged, To Beזָכַם לִזעוֹם
ZAKAM LIZ"OM
Clean; Pure, To Beזָכַךְ
ZAKAK
Remembranceזֵכֶר
ZEKER
Remember, Toזָכַר
ZAKAR
Memory; Memorialזִכָּרוֹן
ZIKHARON
Male; Masculineזָכָר
ZAKAR
Masculinity; Male genitalsזַכְרוּת
ZAKRUT
Memories; Memorialsזִכְּרוֹנוֹת
ZIKHRONOT
Zachariahזֶכַרִיָהוּ
ZEKARIAHU
Zechariah; Zecharyah, Rememberזֶכַרִיְה
ZEKARIH
Tendrilזַלְזַל
ZALZAL
Forget me not, Flowerזִכְרִנִי פֶּרַח
ZIKRINI PhERACH
Clematisזַלְזֶלֶת
ZALZELET
Despise, Toזִלְזַל
ZILZAL
Singing; Nightingaleזָמִיר
ZAMIR
Zambiaזַמְבִּיָיּה
ZAMBIAYH
Time, Era, Tenseזְמָן
ZEMAN
Religious songsזֶמִירוֹת
ZEMIROT
Some time; A short whileזְמַן מָה
ZEMAN MAH
Equinoxזְמַן הַמִּשְקֹלֶת
ZEMAN HAMISHKOLET
Timesזְמַנִּים
ZEMANIM
Long timeזְמַן רַב
ZEMAN RAV
Sing; Play musical instrumentזִמֵּר
ZIMER
Beardזָמָק
ZAMAK
Tail; Stumpזָנָב
ZANAV
Nutritiveזָן מֵזִין
ZAN MEZIN
Tails; Stumpsזְנָבִים זְנָבוֹת
ZENAVIM ZENAVOT
Tails; Stumpsזְנָבִים זְנָבוֹת
ZENAVIM ZENAVOT
Prostitute oneselfזָנָה
ZANAH
Prostitute F; Harlotזוֹנָה זֹנָה
ZONAH ZONAH
Prostitution; Fornicationזְנוּת
ZENUT
Fornicationזְנוּנִים
ZENUNIM
Vibrationתְּנּוּדָה זַעְזוּעַ רִטּוּט
THENUDAH ZA"ZUA" RITUT
Reject; Spurnזָנַח
ZANACH
Small M; Tiny Mזָעִיר
ZA"IR
Concussionזַעֳזוּעַ מוֹחַ
ZA"AZUA" MOACH
Small F; Tiny Fזְעִירָה
ZE"IRAH
A little here a little there.זְעֵיר פֹּה זְעִיר שָם
ZE"AER PhOH ZE"IR ShAM
Cry; Call, Toזָעַק
ZA"AK
Crabזַעְפָּן
ZA"PhAN
Rocketזִקּוּקִית
ZIKUKIT
Verticalאֳנָךְ מְאֻנָּךְ זָקוּף קָדְקֱדִי
'ANAK ME'UNAK ZAKUPH KADKEDI
Become Old, Toהִזְקִין זָקַן
HIZKIN ZAKAN
Chameleonזֵקִּית
ZEKIT
Old Fזְקֵנָה
ZEKENAH
Oldזָקֵן
ZAKEN
Stranger M; Foreigner Mזָר
ZAR
Straighten up or outזָקַף לִזקוֹף
ZAKAPH LIZKOPH
Scatter; Winnow, Toזֵרָה
ZERAH
Shoot; Sproutזֶרֶד
ZERED
Armזְרוֹעַ
ZEROA"
Stranger F; Foreigner Fזָרָה
ZARAH
Shine, To; Rise the Sunזָרַח
ZARACH
Armsזרוֹעוֹת
ZRO"OT
Quick Mזָרִיז
ZARIZ
Quickly; Fastמַהֵר זָרִיז
MAHER ZARIZ
Quicknessזְרִיזוּת
ZERIZUT
Quick Fזְרִיזָה
ZERIZAH
Current; Storm; Streamזֶרֶם
ZEREM
Injectionזִרְיקָה
ZIRYKAH
Seed; Descendantsזֶרַע
ZERA"
Flood; Pour Down; Streamזָרַם
ZARAM
Serumזֶרֶק
ZEREK
Sow, Toזָרַע
ZARA"
Searchlightזַרְקוֹן
ZARKON
Throw; Sprinkleזָרַק
ZARAK
Indebted; Guilty, To Beחָב חוב
CHAV CHVV
Chetח חֵית
CH CHAET
Love, To; Endear, Toחָבַב
CHAVAV
Hide oneself To; Hidden, To beנֶחְבָּא חָבַא
NECHBA' CHAVA'
Compositionחִבּוּר
CHIBUR
Love, Esteemחִבָּה
CHIBAH
Quinceחַבּוּש
CHABUSH
Compositionsחִבּוּרִים
CHIBURIM
Amiable M; Kind Mחָבִיב
CHAVIV
Dearאָהוּב יָקָר חָבִיב
'AHUV YAKAR CHAVIV
Bundle; Knotחֳבִילָה מַקְנִית
CHAVILAH MAKNIT
Amiable F; Kind Fחֳבִיבָה
CHAVIVAH
Pancake; Omeletחֳבִיתָה
CHAVITAH
Packageחַבִילָה
CHAVILAH
Sailorחוֹבֵל חֹבֵל
CHOVEL CHOVEL
Pancakes; Blintzesחֳבִיתִיוֹת
CHAVITIOT
Rope; Region Bandחֶבֶל
CHEVEL
Ropeחֶבֶל
CHEVEL
Suffering Nחֵבֶל
CHEVEL
Wound, Toחָבַל
CHAVAL
Lilyחֳבַצֶּלֶת
CHAVATZELET
Morning Gloryחֳבַלְבַּל
CHAVALBAL
Added, To beהִתְחַבֵּר חִבֵּר
HITCHABER CHIBER
Habakkuk; Chavakkuk, Embraceחַבַקּוּק
CHAVAKUK
Addהוֹסִיף להוסיף חִּבֵּר
HOSIPH LHVSYPH CHIBER
Sort, Toמִיֵּן סִוֵּג הִתְרעֵעַ חָבַר
MIEN SIVEG HITR"EA" CHAVAR
Friend; Boyfriend; Memberחָבֵר
CHAVER
Friend Mחָבֵר
CHAVER
Gang; Bandחֶבְרָה
CHEVRAH
Link, Toקִשֵּר חִבֵּר
KISHER CHIBER
Friend Fחֳבֵרָה
CHAVERAH
Friend; Girlfriend, Memberחֳבֵרָה
CHAVERAH
Chebronחֶבְרוֹן
CHEVRON
Sacred society; Burial societyחֶבְרָה קַדִישָא
CHEVRAH KADISHA'
Friends M Pחֳבֵרִים
CHAVERIM
Friends F Pחֳבֵרוֹת
CHAVEROT
Social Fחֶבְרָתִית
CHEVRATIT
Social Mחֶבְרָתִי
CHEVRATI
Strap of Sandalחֶבֶת
CHEVET
Bandage; Bindחָבַש
CHAVASH
Holiday; Festivalחַג
CHAG
Straps of Sandalsחֳבָתִים
CHAVATIM
Happy Holidayחַג שָמֵחַ
CHAG SAMEACH
First Fruits Festivalחַג הַבִּכּוּרִים
CHAG HABIKHURIM
Beltחֳגוֹרָה אַבְנֵט אֵזוֹר
CHAGORAH 'AVNET 'EZOR
Celebrate, Toחָגַג לחגוג
CHAGAG LCHGVG
Haggai; Chaggai, mi Feastחַגַי
CHAGAY
Sea beltחַגוֹרַת בֵּטִּיחוֹת
CHAGORAT BETICHOT
Solemn F; Festive Fחֳגִיגִית
CHAGIGIT
Solemn; Festive Mחֳגִיגִי
CHAGIGI
Partridgeחָגְלָה
CHAGLAH
Holidaysחַגִּים
CHAGHIM
One wayחַד סִטרִי
CHAD SITRI
Put on a belt, put on a swordחָגַר
CHAGAR
Modern Mחָדִיש
CHADISH
Festivityחֶדְוָה גִּילָה
CHEDVAH GHILAH
Quit, Toעַזַב הִתְפַטר הִפָסִיק חָדַל יצא
"AZAV HITPHATR HIPHASIK CHADAL YTZ'
Modern Mחֳדִישָה
CHADISHAH
Stopחדל
CHDL
Ceaseחָדַל
CHADAL
Room, In a Houseחֶדֶר
CHEDER
Room, In a Houseחֶדֶר
CHEDER
Dinning roomחֳדַר אֹכֶל
CHADAR 'OKEL
Penetrateחָדַר לַחֳדר
CHADAR LACHADR
Walk in closetחֳדַר אֳרוֹנוֹת
CHADAR 'ARONOT
Bathroom, to bathe inחֶדֶר אַמְבַּטְיָה
CHEDER 'AMBATYAH
Emergency roomחַדַר מִיוּן
CHADAR MIUN
Dressing roomחֳדַר הַלבָּשָה
CHADAR HALBASHAH
Bedroomחֳדַר שֵינָה חֳדַר שֵנָה
CHADAR SHAENAH CHADAR SHENAH
Work room, officeחֳדַר עֳבוֹדָה
CHADAR "AVODAH
Bedroomחֳדַר שֵינָה חֳדַר שֵנָה
CHADAR SHAENAH CHADAR SHENAH
Bathroom; Toiletsחֳדַר שֵירוּתִים שֵירוּתִים
CHADAR SHAERUTIM SHAERUTIM
Computer based training; CBTחַדְרָכָה בְעֶזרַת מַחְשֵב
CHADRAKAH VE"EZRAT MACHSHEV
Roomsחֳדָרִים
CHADARIM
Month; New Moonחֹדֶש
CHODESH
Chambermaidחַדרָנִית
CHADRANIT
Monthחֹדֶש חוֹדֶש יֶרַח
CHODESH CHODESH YERACH
New Mחָדָש
CHADASH
New Fחֳדָשָה
CHADASHAH
Newחַדָש
CHADASH
Monthsחֲדָשִים חוֹדָשִים
CHODASHIM CHODASHIM
Newsיְדִיעוֹת חֳדָשוֹת
YEDI"OT CHADASHOT
Indebted; Guilty, To Beחָב חוב
CHAV CHVV
Innovatorחַדשָן
CHADShAN
Sailorsחוֹבֵלִים
CHOVELIM
Sailorחוֹבֵל חֹבֵל
CHOVEL CHOVEL
Nurseמֵינָקֶת חוֹבֵשֶת אָחוֹת
MAENAKET CHOVESHET 'ACHOT
Medicחוֹבֵש
CHOVESH
Gloryחוֹד
CHOD
Sphere Nגַּלְגַּל כַּדּוּר מַזָּל חוּג
GHALGHAL KHADHUR MAZAL CHUG
Good Monthחוֹדֶּש טוֹב
CHODHESH TOV
Monthחֹדֶש חוֹדֶש יֶרַח
CHODESH CHODESH YERACH
Declare; Express Opinionחִוָּה
CHIVAH
Monthsחֲדָשִים חוֹדָשִים
CHODASHIM CHODASHIM
Farmחַוָּה מֶשֶק
CHAVAH MESHEK
Eveחַוָּה
CHAVAH
Contractחוֹזֶה
CHOZEH
Experienceחֳוָיָה חוויה
CHAVAYAH CHVVYH
Wire; Cordחוּט
CHUT
Oral contractחוֹזֶה בְעַל פֶּה
CHOZEH VE"AL PhEH
Experienceחֳוָיָה חוויה
CHAVAYAH CHVVYH
Spinal Cordחוּט הַשִּדְרָה
CHUT HASHIDRAH
Intermediate daisחוֹל הַמוֹעֵד
CHOL HAMO"ED
Sandחוֹל
CHOL
T Shirtחוּלדַת טְרִיקוֹ
CHULDAT TERIKO
Weaselחוּלְדָּה חֻלְדָּה
CHULDHAH CHULDHAH
Sick Mחוֹלֶה
CHOLEH
Sick Fחוֹלָה
CHOLAH
Joint; Beadחוּלְיָה חֻלְיָה
CHULYAH CHULYAH
Sandsחוֹלוֹת
CHOLOT
Cholam Chaser,long O,like cordחוֹלָם חָסֵר
CHOLAM CHASER
Going to the Synagogueחוֹלְכִים לְבֵית הַכְּנֶסֶת
CHOLKIM LEVAET HAKHNESET
Blouse; Waistcoatחוֹלצָה
CHOLTZAH
Transientעוֹבֵר חוֹלֵף
"OVER CHOLEPH
T shirtחוֹלצָת טִי
CHOLTZAT TI
Turtle neck shirtחוּלצָת גוֹלְף
CHULTZAT GOLPH
Brown Mחוּם
CHUM
Fever; Temperatureחֹם חוֹם אֳבָבִית
CHOM CHOM 'AVAVIT
Wallחוֹמָה
CHOMAH
Brown Fחוּמָה
CHUMAH
Humusחוּמוּס
CHUMUS
Hummusחוּמוּס
CHUMUS
Matter to thinkחוֹמֶר לְמַחְשָבָה
CHOMER LEMACHSHAVAH
Vinegar; Acidחוֹמֶץ
CHOMETZ
Flavoring; Flavouringחוֹמְרִי טַעַם וְרֵיח
CHOMRI TA"AM VERAECH
Hardwareחוֹמְרָה חְמְרָה
CHOMRAH CHEMERAH
Seacoast; Shoreחוֹף
CHOPH
Five books of Moses; Chumashחֻמַש חוּמַש
CHUMASH CHUMASH
Seashoreחוֹף הַיָּם
CHOPH HAYAM
Beachחוֹף שָפָה
CHOPH SAPHAH
Intravenousחּוֹף וְרִידִי
CHOPH VERIDI
Ivory Coastחוֹף הַשֶּנְהָב
CHOPH HASHENHAV
Liberty; Freedom; Vacationחפֶש חוֹפֶש חֵרוּת דְּרוֹר
CHPHESH CHOPHESh CHERUT DHEROR
Canopy, of Marriageחוּפַּה
CHUPhAH
Outside, Streetחוּץ
CHUTZ
Free Mחָפְשִי חוֹפשִי
CHOPHSHI CHOPHSHI
Outside; Streetחוּץ
CHUTZ
Save Prepמִלִּבַד חוֹץ מִבִּלִעדַי
MILIVAD CHOTZ MIBILI"DAY
Lawחוּק
CHUK
Abroadחוּץ לָאָרץ
CHUTZ LA'ARTZ
Rung of a Ladderחֳוָקִים
CHAVAKIM
Constitutionחֻקָּה חוּקָה
CHUKAH CHUKAH
Enema; Syringeחֹקֶן חוֹקֶן מַזְרֵק
CHOKEN CHOKEN MAZREK
Lawsחוּקִים
CHUKIM
Holeחוֹר
CHOR
Legislateחוֹקֵק לחוקק
CHOKEK LCHVKK
Holesחוֹרִים
CHORIM
Aridity; Dryness; Droughtחוֹרֶב
CHOREV
Thinkerחוֹשֵב
CHOSHEV
Winterחֹרֶף חוֹרֶף
CHOREPH CHOREPH
Opinionחַוָּת דַעַת
CHAVAT DA"AT
Sensibilityחוּשִיוּת רְגִישוּת
CHUSHIUT REGISHUT
Father in Lawחוֹתֵן חָם
CHOTEN CHAM
Sealחוֹתֶמֶת אֶטַם
CHOTEMET 'ETAM
Chest bodyחָזֶה
CHAZEH
Mother in Lawחוֹתֶנֶת חָמוֹת
CHOTENET CHAMOT
Seerחזֶה
CHZEH
See, look atחָזָה
CHAZAH
Vision, Prophecyחָזוֹן
CHAZON
Squirt, Toחִזָּה הִתִּיז
CHIZAH HITHIZ
Bra; Brassiereחֳזִיָה חֳזִייָה
CHAZIAH CHAZIYAH
Strengtheningחִזוּק
CHIZUK
Bra; Brassiereחֳזִיָה חֳזִייָה
CHAZIAH CHAZIYAH
Vision; Playחִזָּיוֹן
CHIZAYON
Frontsחֳזִיתוֹת
CHAZITOT
Pig; Swineחֳזִיר
CHAZIR
Strong, To Beחָזַק
CHAZAK
Cantor; Chazzanחַזַּן
CHAZAN
Strengthחֶזְקָה חָזְקָה
CHEZKAH CHAZKAH
Strengthenחִזֵּק
CHIZEK
Return, To; Repent, Toחָזַר
CHAZAR
Hezekiahחִזְקִיָּהוּ
CHIZKIAHV
Return Nounחֳזָרָה הִחֳזָרָה הֳשָבָה
CHAZARAH HICHAZARAH HASHAVAH
Repetition; Return; Rehearsalחֳזָרָה
CHAZARAH
Religious Repentanceחֳזָרָה בִּתְשוּבָה
CHAZARAH BITSHUVAH
Review, return, rehearsalחֳזָרָה
CHAZARAH
Brooch; Buckleחָח
CHACH
Refrainחִזֹּרֶת
CHIZORET
Free oneself from sinחִטֵּא
CHITE'
Diaperחִחוּל
CHICHUL
Sin, Toחָטָא
CHATA'
Sinחָטָא עֳבִרָה עֳבִירָה
CHATA' "AVIRAH "AVIRAH
Sin; Miss a Mark, Toחָטָא
CHATA'
Sinnerחַטָּא
CHATA'
Sin; Sin offeringחַטָּאָה חֳטָאָה חַטָּאת
CHATA'AH CHATA'AH CHATA'T
Sin; Sin offeringחַטָּאָה חֳטָאָה חַטָּאת
CHATA'AH CHATA'AH CHATA'T
Disinfectionחִטּוּי חִטּוּא
CHITUY CHITU'
Disinfectionחִטּוּי חִטּוּא
CHITUY CHITU'
Kidnappingחֳטִיפַת אָדָם
CHATIPHAT 'ADAM
Appetizerחֳטִיף פַּרְפֶּרֶת
CHATIPH PhARPhERET
Snatch; Hijack; Kidnapחָטַף לַחֳטוֹף
CHATAPH LACHATOPH
Quickly; Hurriedly; Brieflyחֳטָף בֵּחֳטָף
CHATAPH BECHATAPH
Chataf Patach,short A,l.fatherחַטַף פַּתָח
CHATAPH PhATACH
Chataf Segol,short E,like petחַטַף סֶגוֹל
CHATAPH SEGOL
Live, Toחַי לִחְיוֹת
CHAY LICHYOT
Chataf Kamatz,short O,l.cordחַטַף קָמָץ
CHATAPH KAMATZ
Animalחַי
CHAY
Livesחַי חַיָּה
CHAY CHAYAH
Oblige; Debt; Owe, Toחִיֵב חִייֵב
CHIEV CHIYEV
Livingחַי
CHAY
Riddle; Puzzleחִידָה מְבוּכָה
CHIDAH MEVUKAH
Riddleחִידָה
CHIDAH
Quiz, Puzzleחִידוֹן
CHIDON
Quiz Nחִידוֹן מִבְחָן צְחוֹק
CHIDON MIVCHON TZECHOK
Livesחַי חַיָּה
CHAY CHAYAH
Microbe; Bacteriaחַיְדַּק
CHAYDHAK
Positiveחִיוּבִי
CHIUVI
Lifeחַיָּה
CHAYAH
Live Pחַיִּים חַיּוֹת
CHAYIM CHAYOT
Smileחִיּוּךְ בַּת צְחוֹק
CHIUK BAT TZECHOK
Disinfect, Toחיטא
CHYT'
Tailorחַייָט חַיָּט תּוֹפֵר
CHAYYAT CHAYAT THOPHER
Oblige; Debt; Owe, Toחִיֵב חִייֵב
CHIEV CHIYEV
Dressmaker; Seamstressחַיֶּטֶת תּוֹפֶרֶת
CHAYETET THOPHERET
Taxableחַיָיב בְּמַס
CHAYAYV BEMAS
Compel; Bind; Require, Toחִייֵב לְחֵייֵב
CHIYEV LECHAEYEV
Soldier Mחַיָּל חַייָל
CHAYAL CHAYYAL
Tailorחַייָט חַיָּט תּוֹפֵר
CHAYYAT CHAYAT THOPHER
Life; Lifetimeחַיִּים
CHAYIM
Soldier Fחַיֶלֶת חַייֶלֶת
CHAYELET CHAYYELET
Wait, Toחִכָּה חִיכָּה לְחַכּוֹת
CHIKHAH CHIKHAH LECHAKHOT
Live Pחַיִּים חַיּוֹת
CHAYIM CHAYOT
Pain; Birth painחִיל
CHIL
Soldier Mחַיָּל חַייָל
CHAYAL CHAYYAL
Strength; Wealthחַיִל
CHAYIL
Capacity; Armyחַיִל
CHAYIL
Divide, Toחִילֵק
CHILEK
Secularחִילוֹנִי
CHILONI
Educationחִינּוּךְ
CHINUK
Soldier Fחַיֶלֶת חַייֶלֶת
CHAYELET CHAYYELET
Educate, Toחִינֵּךְ
CHINEK
Educationחִנּוּךְ חִינּוּךְ
CHINUK CHINUK
Clearanceחִיסוּל
CHISUL
Gratis, In vain Without reasonחִנָּם חִינָּם
CHINAM CHINAM
Haifaחַיפָה
CHAYPHAH
Savingsחִיסָּכוֹן
CHISAKON
Beetleחִיפּוּשִית
CHIPhUShIT
Search Nחִיפּוּש
CHIPhUS
Chirik Chaser,short I,like lidחִירִיק חָסֵר
CHIRIK CHASER
Imitate, Toחיקה
CHYKH
Quickly, Speedilyחִיש
CHISH
Deafחֵירֵש
CHAERESH
Nappy; Diaperחִיתוּל
CHITUL
Let s Go Interjחִיש קָדִימָה
CHISH KADIMAH
Wait, Toחִכָּה חִיכָּה לְחַכּוֹת
CHIKHAH CHIKHAH LECHAKHOT
Nappies; Diapersחִיתוּלִים
CHITULIM
Wise; Smart; Intelligent Fחֳכָמָה
CHAKAMAH
Wise; Smart; Intelligent Mחָכָם
CHAKAM
Wisdom; Aptitudeחָכְמָה
CHAKMAH
Wisdomבִּינָה חָכְמָה חָכְמוֹת
BINAH CHAKMAH CHAKMOT
Immediately; Soonחֵכֶף
CHEKEPH
Wisdomבִּינָה חָכְמָה חָכְמוֹת
BINAH CHAKMAH CHAKMOT
Lease, Toחָכַר
CHAKAR
At Onceחֵכֶף וּמִיָּד
CHEKEPH UMIAD
Fatחֵלֶב
CHELEV
Milkחָלָב
CHALAV
Proteinחֶלְבּוֹן
CHELBON
Albumen, White of Eggחֶלְבּוֹן
CHELBON
Dairyחֳלָבִי
CHALAVI
Dairyחֳלָבִי
CHALAVI
Rustחֳלוּדָה חֳלֻדָּה
CHALUDAH CHALUDHAH
Milkmanחַלְבַּן
CHALBAN
Weaselחוּלְדָּה חֻלְדָּה
CHULDHAH CHULDHAH
Ratחֵלְדָּה עַכְבְּרוֹש
CHELDHAH "AKBEROSH
Be sick; Be weakחָלָה
CHALAH
Challah, Braided egg breadחַלָּה
CHALAH
Traditional Jewish Breadחַלָּה
CHALAH
Be sickחָלֶה
CHALEH
Rustחֳלוּדָה חֳלֻדָּה
CHALUDAH CHALUDHAH
Be Illחָלָה בְּ
CHALAH BE
Hollow; Cavityחָלוּל
CHALUL
Quarantineחִלּוּט
CHILUT
Dreams Nחֳלוֹמוֹת
CHALOMOT
Dream Nחֳלוֹם
CHALOM
Show Windowחַלּוֹן רַאֳוֶה
CHALON RA'AVEH
Windowחַלּוֹן
CHALON
Windowsחַלּוֹנִּים
CHALONIM
Windowsחַלּוֹנּוֹת
CHALONOT
Vanishingחַלוֹף
CHALOPH
Change, Nounהֳלִיפִין חִלּוּף הֳמָרָה שִנּוּי פֶּרֶט
HALIPHIN CHILUPH HAMARAH SHINUY PhERET
Shirtכֻּתֹּנֶת חָלוּק
KHUTHONET CHALUK
Pioneerחָלוּץ
CHALUTZ
Bath robeחֳלוֹק רַחצָה
CHALOK RACHTZAH
Division; Distributionחִלּוּק
CHILUK
Divisionחֳלֻקָּה חֳלוּקָּה
CHALUKAH CHALUKAH
Bath robeחֳלוּק רַחצָה
CHALUK RACHTZAH
Challot; Plaited White Breadsחֳלּוֹת
CHALOT
Division; Partition; Divergencחֳלוּקָה
CHALUKAH
Decide, Toהֶחֱלִיט חלט הִכְרִיעַ כרע
HECHELIT CHLT HIKRIA" KR"
Snailחִלָּזוֹן
CHILAZON
Joint; Beadחוּלְיָה חֻלְיָה
CHULYAH CHULYAH
Sicknessחֲלִי
CHOLI
Fluteחַלִיל
CHALIL
Jewelryחֶלְיָה עֳדִי
CHELYAH "ADI
Attire; Suitחֳלִיפָה
CHALIPHAH
G d forbidחָלִילָה
CHALILAH
Spaceחָלָל
CHALAL
Pierced; Woundחָלָל
CHALAL
Dreamed; Dreamחָלַם
CHALAM
Dream, Toחָלַם לְחָלוֹם
CHALAM LECHALOM
Change, Toשִנָה הָפַךְ חִלֵּף
SHINAH HAPHAK CHILEPH
Yolk, Yellow of Eggחֶלְמוֹן
CHELMON
Draw off; Take off shoeחָלַץ
CHALATZ
In exchange forחֵלֶף
CHELEPH
Differentiate, Toחָלָק
CHALAK
T shirtחֻלְצַת טִי
CHULTZAT TI
Divisionחֳלֻקָּה חֳלוּקָּה
CHALUKAH CHALUKAH
Share; Divideחֵלֶק
CHELEK
Weak Mחָלָש
CHALASh
Flattery; Adulationחֳלָקוֹת מַחֳמָאָה
CHALAKOT MACHAMA'AH
Father in Lawחוֹתֵן חָם
CHOTEN CHAM
Weak Fחַלָּשָה
CHALASHAH
Warm Mחַם
CHAM
Fever; Temperatureחֹם חוֹם אֳבָבִית
CHOM CHOM 'AVAVIT
Desire; Delightחֶמֶד
CHEMED
Butterחְמאֶה
CHEM'EH
Beautyיֹפִי פְּאֵר חֶמְדָּה חֵן
YOPHI PhE'ER CHEMDHAH CHEN
Desire, Toחָמַד
CHAMAD
Beautyחֶמְדָּה חֳמָדוֹת
CHEMDHAH CHAMADOT
Beautyחֶמְדָּה חֳמָדוֹת
CHEMDHAH CHAMADOT
Mercury, Planetחַמָה
CHAMAH
Warm Fחַמָּה
CHAMAH
Lovely F; Charming Fחֳמוּדָה
CHAMUDAH
Lovely M; Charming Mחָמוּד
CHAMUD
Ass; Donkeyחֳמוֹר
CHAMOR
Sourחָמוּץ
CHAMUTZ
Mother in Lawחוֹתֶנֶת חָמוֹת
CHOTENET CHAMOT
Asses; Donkeysחֳמוֹרִים
CHAMORIM
Warm Mחָמִים
CHAMIM
Griddle Cakeחֳמִיטָה
CHAMITAH
Cholent Mixt.meat potato beansחֳמִין
CHAMIN
Warm Fחֳמִיָמה
CHAMIAMH
Five Mחֳמִשָּה חֳמִישָה
CHAMISHAH CHAMISHAH
Rhubarbרִבָּס חָמִיץ
RIBAS CHAMITZ
Fifth Mחֳמִישִי
CHAMISHI
Fifteen Mחֳמִשָּה עָשָר חֳמִישָה עָשָר
CHAMISHAH "ASAR CHAMISHAH "ASAR
Fifth Fחֳמִישִית
CHAMISHIT
Fiftyחֳמִשִים חֳמִישִים
CHAMISHIM CHAMISHIM
Pity; Compassionחֶמְלָה
CHEMLAH
Show Compassion, Spare, Pityחָמַל
CHAMAL
Sunflower Fחַמָּנִית
CHAMANIT
Green houseחֳמָמָה
CHAMAMAH
Hot Wind; Heat spellחַמְסִין
CHAMSIN
Violenceחָמָס
CHAMAS
Oxygenחַמְצָן אַבְחֶמֶץ
CHAMTZAN 'AVCHEMETZ
Leavened Breadחָמֵץ
CHAMETZ
Sneak; Slip awayחָמַק לֵחֳמוֹק
CHAMAK LECHAMOK
Oxygenחַמְצָן
CHAMTZAN
Aluminumחָמרַן
CHAMRAN
Hardwareחוֹמְרָה חְמְרָה
CHOMRAH CHEMERAH
Five Fחָמֵש
CHAMESH
Arm, To Prepare for Warחִמֵּש
CHIMESH
Five books of Moses; Chumashחֻמַש חוּמַש
CHUMASH CHUMASH
Divide or Multiply by Fiveחִמֵּש
CHIMESH
Five scrolls; Megillotחָמֵש מְגִילּוֹת
CHAMESH MEGILOT
Five Hundredחָמֵש מֵאוֹת
CHAMESH ME'OT
Five Mחֳמִשָּה חֳמִישָה
CHAMISHAH CHAMISHAH
Fifteen Fחֳמֵש עֶשְרֵה
CHAMESH "ESREH
Fiftyחֳמִשִים חֳמִישִים
CHAMISHIM CHAMISHIM
Fifteen Mחֳמִשָּה עָשָר חֳמִישָה עָשָר
CHAMISHAH "ASAR CHAMISHAH "ASAR
Five Thousandחֳמֵשֶת אֳלָפִים
CHAMESHET 'ALAPHIM
Limerickחֵמשִיר
CHEMShIR
Beautyיֹפִי פְּאֵר חֶמְדָּה חֵן
YOPHI PhE'ER CHEMDHAH CHEN
Grace; Favorחֵן
CHEN
Hannaחַנָּה
CHANAH
Camp, Encampחָנָה
CHANAH
Educationחִנּוּךְ חִינּוּךְ
CHINUK CHINUK
Shops; Storesחַנֻּיוֹת חַנּוִּיוֹת
CHANUYOT CHANVIOT
Chanukah Lampחֳנוּכּיָיה חֳנֻכִּיָה מְנוֹרָה
CHANUKHYAYH CHANUKHIAH MENORAH
Chanukah; Dedication; Inauguraחֳנוּכָּה חֳנֻכָּה
CHANUKHAH CHANUKHAH
Shopkeeperחֶנְוָנִי
CHENVANI
Graciousחַנּוּן
CHANUN
Shop; Storeחַנּוּת
CHANUT
Shop Nחֳנוּת
CHANUT
Department storeחֳנוּת כוֹלבּוֹ חֳנוּת כָּלְבּוֹ
CHANUT KOLBO CHANUT KHOLBO
Department storeחֳנוּת כוֹלבּוֹ חֳנוּת כָּלְבּוֹ
CHANUT KOLBO CHANUT KHOLBO
Grocery Storeחַנּוּת מַכּוֹלֶת חַנּוּת מַכֹּלֶת
CHANUT MAKHOLET CHANUT MAKHOLET
Grocery Storeחַנּוּת מַכּוֹלֶת חַנּוּת מַכֹּלֶת
CHANUT MAKHOLET CHANUT MAKHOLET
Toyshopחֳנוּת צֵעֳצוּעִים
CHANUT TZE"ATZU"IM
Book storeחֳנוּת סֶפָרִים
CHANUT SEPHARIM
Parkingחֳנָייָה
CHANAYYAH
Shops; Storesחַנֻּיוֹת חַנּוִּיוֹת
CHANUYOT CHANVIOT
Chanukah; Dedication; Inauguraחֳנוּכָּה חֳנֻכָּה
CHANUKHAH CHANUKHAH
Inaugurate; Educateחָנַךְ
CHANAK
Gratis, In vain Without reasonחִנָּם חִינָּם
CHINAM CHINAM
Chanukah Lampחֳנוּכּיָיה חֳנֻכִּיָה מְנוֹרָה
CHANUKHYAYH CHANUKHIAH MENORAH
Show Mercy; Favor; Favour, Toחָנַן
CHANAN
Be gracious toחִנֵּן
CHINEN
Strangle, to; Suffocate, Toחָנַק לֵחֳנוֹק
CHANAK LECHANOK
Daisy; Pimpernelמַרגָנִית חִנָּנִית
MARGANIT CHINANIT
Forbearanceחָס
CHAS
Nitrogenחַנקָן
CHANKAN
Seek Refuge; Trust, Toחָסָה
CHASAH
Grace; Favor; Charityחֶסֶד
CHESED
Storkחֳסִידָה
CHASIDAH
Lettuceחַסָּה
CHASAH
Saving N, Thriftחִסָּכוֹן
CHISAKON
Save, Toהִצִּיל שָמַר חָסַך
HITZIL SHAMAR CHASAK
Block; Obstructחָסַם
CHASAM
Savings N; Thrifts Nחֶסְּכוֹנוֹת
CHESKONOT
Be willing, Wantרָצָה חָפֵץ חָסַר הִצְטָרַךְ צרך
RATZAH CHAPHETZ CHASAR HITZTARAK TZRK
Save Time, Moneyחָסֵקְ
CHASEK
Lack; Decreaseחָסַר
CHASAR
Need, Toצֹרֶךְ חָסַר הִצְטָרַךְ
TZOREK CHASAR HITZTARAK
Portfolioחֳפִיסָה
CHAPHISAH
Valuelessחֳסַר עֵרֶךְ
CHASAR "EREK
Be willing, Wantרָצָה חָפֵץ חָסַר הִצְטָרַךְ צרך
RATZAH CHAPHETZ CHASAR HITZTARAK TZRK
Diggingחֳפִירָה
CHAPHIRAH
Pleasure, Delight, Wishחֵפֶץ
CHEPHETZ
Wish; Desire; Belongingחֵפֶץ
CHEPHETZ
Liberty; Freedom; Vacationחפֶש חוֹפֶש חֵרוּת דְּרוֹר
CHPHESH CHOPHESh CHERUT DHEROR
Dig, Toחָפַר
CHAPHAR
Free Mחָפְשִי חוֹפשִי
CHOPHSHI CHOPHSHI
Search; Seek; Look for, Toחָפַש לְחַפֵּש
CHAPHAS LECHAPhES
Arrowחֵץ
CHETZ
Free Fחָפְשִית
CHOPHSHIT
Halvesחֳצָאִים
CHATZA'IM
Skirtsחֳצָאִיוֹת
CHATZA'IOT
Measlesאַדֶּמֶת חַצֶּבֶת
'ADHEMET CHATZEVET
Skirtחֳצָאִית
CHATZA'IT
Halve; Cross over; Bisectחָצָה
CHATZAH
Measlesחַצֶּבֶת
CHATZEVET
Midnightחֳצוֹת
CHATZOT
Trumpetחֳצוֹצִרָה
CHATZOTZIRAH
Peninsulaחֳצִי אִי
CHATZI 'I
Halfחֳצִי
CHATZI
Eggplantחָציל
CHATZYL
Half the Kingdomחֳצִי הַמַלכוּת
CHATZI HAMALKUT
Blow a Trumpet, Toחִצְצֵר
CHITZETZER
Help meחַצִילוּ
CHATZILU
Settlement; Courtyardחָצֵר
CHATZER
Courtyard; Court of Lawחָצֵר
CHATZER
Statuteחֻקָּה
CHUKAH
Lawחֹק
CHOK
Khakiחָקִי
CHAKI
Constitutionחֻקָּה חוּקָה
CHUKAH CHUKAH
Inquiryבֵּירוּר פְּנִייָה שְאֵלָה חֳקִירָה
BAERUR PhENIYAH ShE'ELAH CHAKIRAH
Legislationחַקִיקָה
CHAKIKAH
Inquiry Nounחֳקִירָה דְּרִישָה
CHAKIRAH DHERISHAH
Investigation; Researchחַקִירָה
CHAKIRAH
Agriculturalחַקלָאִי
CHAKLA'I
Agriculture; Farmingחַקְלָאוּת
CHAKLA'UT
Farmer Fחַקְלַאִית
CHAKLA'IT
Farmer Mחַקְלַאי
CHAKLA'Y
Legislate, Toחָקַק
CHAKAK
Enema; Syringeחֹקֶן חוֹקֶן מַזְרֵק
CHOKEN CHOKEN MAZREK
Inquire, To; Enquire, Toחָקַר דָרַש שָאַל
CHAKAR DARASH SHO'AL
Question, Toשָאַל חַקַר
SHA'AL CHAKAR
Investigate, Inquireחָקַר
CHAKAR
Investigate, Toחָקַר
CHAKAR
Excrementsחֳרָאִים
CHARO'IM
Investigatorחַקְרָן
CHAKRAN
Swordחֶרֶב סַיִף
CHEREV SAYIPH
Destroyed, To Beחָרַב
CHARAV
Arid Land, Desolate Placeחָרְבָּה
CHARBAH
In ruins; Desolate; Dryחָרֵב
CHAREV
Mustardחַרְדָּל
CHARDHAL
Tremble, To, Anxious, Worriedחָרַד
CHARAD
Rhymeחָרוּז שִיר חָרוּז
CHARUZ ShIR CHARUZ
Angry; Kindle; Burn, To Beחָרָה
CHARAH
Burning; Angerחָרוֹן
CHARON
Coneחָרוּט
CHARUT
Passover mixtureחֳרוֹסֶת
CHAROSET
Sauce, condiment of Passoverחֳרֹסֶת חֳרוֹסֶת
CHAROSET CHAROSET
Diligent; Determinated; Sharpחֳרוּצָה
CHARUTZAH
Diligent; Determinated; Sharpחַרַוּץ
CHARAUTZ
Liberty; Freedom; Vacationחפֶש חוֹפֶש חֵרוּת דְּרוֹר
CHPHESH CHOPHESh CHERUT DHEROR
Freedomחֵרוּת
CHERUT
Crayonגִּיר חֶרֶט
GHIR CHERET
Regret, Toצָעַר חָרַט
TZA"AR CHARAT
Repentanceחֳרָטָה
CHARATAH
Engrave; Chisel, Toחָרַט
CHARAT
Cakeחֹרִי
CHORI
Magicianחַרְטֹם
CHARTOM
Lady s Purseחָרִיט
CHARIT
Rhymeחֳרִיזָה
CHARIZAH
Diligenceחֳרִיצוּת הַתְמָדָה שְקִידָה
CHARITZUT HATMADAH SHEKIDAH
Brilliant Aנוֹצֵץ מַבְרִיק חָרִיף
NOTZETZ MAVRIK CHARIPH
Ban, Toהֶחֱרִים חָרַם אָסַר
HECHERIM CHARAM 'ASAR
Banחֵרֶם אִסּוּר
CHEREM 'ISUR
Chinaחַרְסִינָה
CHARSINAH
Clayחֶרֶס
CHERES
Sauce, condiment of Passoverחֳרֹסֶת חֳרוֹסֶת
CHAROSET CHAROSET
Earthenware; Clayחַרְסִית
CHARSIT
Winterחֹרֶף חוֹרֶף
CHOREPH CHOREPH
Revileחָרַף
CHARAPH
Abuse; Disgraceחֶרְפָּה
CHERPhAH
Shame; Reproachחֶרְפָּה
CHERPhAH
Chrysanthemumחַרְצִית
CHARTZIT
Chrysanthemumsחַרְצִיוֹת
CHARTZIOT
Forestיַעַר חֻרְשָה חֹרֶש
YA"AR CHURSHAH CHORESH
Bugחֶרֶק פִּשֶפֵּש
CHEREK PhISHEPhESH
Deem, Toחָשַב סָבַר
CHASHAV SAVAR
Forestיַעַר חֻרְשָה חֹרֶש
YA"AR CHURSHAH CHORESH
Think Over; Calculate, Toחִשֵּב
CHISHEV
Think, To; Consider, Toחָשַב לַחשוֹב
CHASHAV LACHShOV
Billחֶשְבּוֹן
CHESHBON
Arithmetic; Accountחֶשְבּוֹן
CHESHBON
The Bill Pleaseחֶשְבּוֹן בְּבַקָּשָה
CHESHBON BEVAKASHAH
Calculus; Mathחֶשְבּוֹן
CHESHBON
Bank accountחֵשבוֹן בַּנק
CHESHVON BANK
Bank Statementדַק חֶשבּוֹן חֶשבּוֹן בַּנק
DAK CHEShBON CHEShBON BANK
Current accountחֶשבוֹן עוֹבֵר וָשָב
CHESHVON "OVER VASHAV
Savings accountחֶשבוֹן חִיסּכוֹן
CHESHVON CHISKON
Abacus, Rack for Countingחֶשְבּוֹנִיָּה
CHESHBONIAH
Arithmeticalחֶשְבּוֹנִי
CHESHBONI
Important Fחֳשוּבָה
CHASHUVAH
Important Mחָשוּב
CHAShUV
Dark Mחָשוּךְ
CHASHUK
Cheshvan, Monthחֶשוָון חֶשְוָן
CHESHVAVN CHESHVAN
Cheshvan, Monthחֶשוָון חֶשְוָן
CHESHVAVN CHESHVAN
Dark Fחֳשוּכָה
CHASHUKAH
Marijuana, Dopeחֳשִיש
CHASHISH
Thinkingחֳשִיבָה
CHASHIVAH
Electricityחַשְמָל
CHAShMAL
Darknessחֹשֶךְ
CHOSHEK
Desireחֵשֶק
CHEShEK
Expose, Lay bare, Toחָשַף לַחשוֹף
CHASAPH LACHSOPH
Fear; Be Afraidחָשַש
CHASHASH
Ornament; Desire; Rim, Toחָשַק
CHASHAK
Fear Fחִתָּה
CHITHAH
Fear Mחַת
CHAT
Cat Fחֳתוּלָה
CHATULAH
Cat Mחָתוּל
CHATUL
Marriages; Weddingsחֳתוּנוֹת חֳתֻנּוֹת
CHATUNOT CHATUNOT
Marriage; Weddingחֳתוּנָה חֳתֻנָּה
CHATUNAH CHATUNAH
Pieceחֳתִיכָה
CHATIKAH
Sliceפְרוּסָה פֶּלַח נֵתַח חֳתִיכָה
PHERUSAH PhELACH NETACH CHATIKAH
Signatureחֳתִימָה
CHATIMAH
Piecesחֳתִיכוֹת
CHATIKOT
Cutחָתַךְ
CHATAK
Panicחִתִּית
CHITHIT
To be an in Law, To Marryחָתַן
CHATAN
Kitten; Kittyחֳתַלְתּוּל
CHATALTHUL
Marriage; Weddingחֳתוּנָה חֳתֻנָּה
CHATUNAH CHATUNAH
Bridegroom, Son in lawחָתָן
CHATAN
Aim, Strive, Directחָתַר
CHATAR
Marriages; Weddingsחֳתוּנוֹת חֳתֻנּוֹת
CHATUNOT CHATUNOT
Fifteen of Av, Love s dayטוּ בְּאָב
TU BE'AV
Shattered; Dismayed, To Beחָתַת
CHATAT
Tetט טֵית
T TAET
Fifteen of Shvat, trees dayטוּ בִּשְבָט
TU BISHVAT
Sweepטֵאֵט טִאטֵא
TE'ET TI'TE'
Sweepingטֵאוּט טִאטוּא
TE'UT TI'TU'
Sweepingטֵאוּט טִאטוּא
TE'UT TI'TU'
Sweepטֵאֵט טִאטֵא
TE'ET TI'TE'
Cookbookטִבְחוֹן
TIVCHON
Navelטַבּוּר
TABUR
Immersionטְבִּלָה טְבִּילָה
TEBILAH TEBILAH
Cookingטַבָּחוּת
TABACHUT
Fingerprintטְבִיעַת אֶצְבָּעוֹת
TEVI"AT 'ETZBA"OT
Drowning; Sinkingטְבִיעָה
TEVI"AH
Dishes Immersion, Kashrutטְבִּלָת כֵּלִים
TEBILAT KHELIM
Immersionטְבִּלָה טְבִּילָה
TEBILAH TEBILAH
Sink; Drown; Coinטָבַע
TAVA"
Drownedטָבַע לִטְבּעַ
TAVA" LITBA"
Fry, Toטִגֵּן טִיגֵּן לִטְגֵּן
TIGHEN TIGHEN LITGHEN
Tevet, Monthטֵבֵת
TEVET
Cleanse; Purify, Toטִהֵר
TIHER
Cleanטָהוֹר
TAHOR
Ritual purificationטָהָרָה
TAHARAH
Purify oneselfטָהַר
TAHAR
Good Mטוֹב
TOV
Family purity lawsטָהַרַת הָמִשפָּחָה
TAHARAT HAMISHPhACHAH
Very goodטוֹב מְאֹד
TOV ME'OD
Good to knowטוֹב לָדַעַת
TOV LADA"AT
Good Fטוֹבָה
TOVAH
Favor, Kindness, Good Deedטוֹבָה
TOVAH
Weave, To; Spin, Toאַרַג טָוַה שָלַר קֵלע רָקָם
'ARAG TAVAH SHALAR KEL" RAKAM
Favorsטוֹבוֹת
TOVOT
Hermaphrodite; Androgynyטֻמְטֻם טוּמְטוּם
TUMTUM TUMTUM
Garbage disposal grinderטוֹחֵן אַשְפָּה
TOCHEN 'AShPhAH
Tunisiaטוּנִיסְיָה
TUNISYAH
Tonטוֹן
TON
Toastטוֹסְט
TOST
Peacockטַוָס
TAVAS
Tofu, Soy Milk Cheeseטוֹפוּ גְבִינָה עָשוּי מִחַלַב מִסוֹיה
TOPHU GEVINAH "OSUY MICHALAV MISOYH
Peahenטַוֶסֶת
TAVESET
Preyטוֹרַף
TORAPH
Recruitטוּרַאִי
TURA'I
Spleenטְחוֹל
TECHOL
Turkeyטוּרְקְיָיּה
TURKEYAYH
Grind; Mill, Toטָחַן לִטחוֹן
TACHAN LITCHON
Tahini sauceטְחִינָה
TECHINAH
Fry, Toטִגֵּן טִיגֵּן לִטְגֵּן
TIGHEN TIGHEN LITGHEN
Windmillטַחֳנַת רוּחַ
TACHANAT RUACH
Tigerטִיגְרִיס
TIGRIS
Frying Panטִיגָן
TIGAN
Trip; Tourטִיוּל
TIUL
Hikeטִיּוּל הֳלִיכָה
TIUL HALIKAH
Take a Walkטִיֵּל טייל לטייל
TIEL TYYL LTYYL
Go for a walkטִייל
TIYL
Astronautטַייִם חָלָל
TAYYIM CHALAL
Astronautטַייַּם חָלָל
TAYYAM CHALAL
Strollerטִילוּן אַגְלַת יְלָדִים
TILUN 'AGLAT YELADIM
Take a Walkטִיֵּל טייל לטייל
TIEL TYYL LTYYL
Attentionקֶשֶב טִיפּוּל תְשוּמֶת לֵב
KEShEV TIPhUL TESUMET LEV
Tipטִיפּ
TIPh
Sort Nסוֵּג מִין טִיפוּס
SVEG MIN TIPHUS
Treatment; Care; Attendanceטִיפּוּל טִפּוּל
TIPhUL TIPhUL
Dripטִיפְטֵף
TIPHTEPH
Drop; Goutטִיפָּח
TIPhACH
Dew Nטַל
TAL
Noviceטִירוֹן מַתְחִיל
TIRON MATCHIL
Televisionטֶלֶוִיזְיָה טלוויזיה
TELEVIZYAH TLVVYZYH
Patch, Toטִלֵּא
TILE'
Move, To, Transהֵזִיז הֵנִיעַ הִתְנִיעַ הֶעֱבִיר טִלְטֵל
HEZIZ HENIA" HITNIA" HE"EVIR TILTEL
Televisionטֶלֶוִיזְיָה טלוויזיה
TELEVIZYAH TLVVYZYH
Prayer Shawlsטַלִּיתוֹת
TALITOT
Prayer Shawlטַלִּית
TALIT
Telephone; Phoneטֶלֶפוֹן
TELEPHON
Telescopeטֶלֶסקוֹף
TELESKOPH
Talcטַלְק
TALK
Public Telephoneטֶּלֶפוֹן צִבּוּרִי
TELEPHON TZIBURI
Unclean, Contaminatedטָמֵא
TAME'
Be Unclean; Defileטָמֵא
TAME'
Unclean, Contaminated Fטְמֵאָה
TEME'AH
Uncleannessטֻמְאָה
TUM'AH
Hide, Conceal, Buryטָמַן
TAMAN
Hermaphrodite; Androgynyטֻמְטֻם טוּמְטוּם
TUMTUM TUMTUM
Basketטֶנֶא
TENE'
Temperatureטֶמְפֵּרָטוּרָה
TEMPhERATURAH
Basketטֶנֶה
TENEH
Basketsטְנָאִים
TENA'IM
Bin; Recipientטְנִי
TENI
Tanzaniaטַנְזַנְיָה
TANZANYAH
Fly, by planeטָס לטוּס
TAS LTUS
Ping pong, Table Tennisטֶנִיס שוּלחָן
TENIS SHULCHAN
Trays, Metal Plates; Tin foilsטַסִּים
TASIM
Tray, Metal Plate; Tin Foilטַס
TAS
Erred; Make a Mistake, Toטָעָה לִטְעוֹת
TA"AH LIT"OT
Made a mistakeטָעָה
TA"OH
Tastyטָעִים
TA"IM
Defense; Defenceהֳגָנָה סַנַּגוֹרִיָּה טֵעוּן
HAGANAH SANAGORIAH TE"UN
Taste, Toטָעַם
TA"AM
I m lostטָעִיתִי בַּדֶרֶךְ
TA"ITI BADEREK
Claim; Allege; Load, Toטָעַן
TA"AN
Flavor; Reason; Accentטְעַמִים
TE"AMIM
Drop Nטִפָּה
TIPhAH
Children, Little onesטַף
TAPH
Malpracticeטִפּוֹל פוֹשֵעַ
TIPhOL PHOSHEA"
Treatment; Care; Attendanceטִיפּוּל טִפּוּל
TIPhUL TIPhUL
Drizzleטִפְטוּף
TIPHTUPH
Drops N Pטִפּוֹת
TIPhOT
Climb, Toטִפֵּס
TIPhES
Nurse, Toטִפַּל הַינִיק יָנַק
TIPhAL HAYNIK YANAK
Taxi cabטַקסי
TAKSY
Textטֶקְסְט
TEKSET
Freshטָרִי
TARI
Bother; Troubleטְרחָה
TERCHAH
Sardineטָרִית
TARIT
Trinidad and Tobagoטְרִינִידַד וְטוֹבָּגוֹ
TERINIDAD VETOBAGO
Leafעָלֶה טֶרֶף דַּף
"ALEH TEREPH DHAPH
Beforeטֶרֶם
TEREM
Tractorטְרַקְטוֹר
TERAKTOR
Trapezium; Trapezoidמִשְּוֶרֶת טְרַפֵּז
MIShVERET TERAPhEZ
Blurטִשְטֵש
TISHTESH

If you don't see Hebrew Select UTF-8 Encoding

[Previous] Return to main page [Next]