[Previous] Return to main page [Next]

If you don't see Hebrew Select UTF-8 Encoding

Memמ מֶם ם
M MEM M
From, From Theמִ
MI
Reservoir; Data Bankמֵאֳגֶר
ME'AGER
Beyondמֵאַחוֹרִי מֵאֵבֶר לְ הָלְאָה מֵרָחוֹק
ME'ACHORI ME'EVER LE HAL'AH MERACHOK
Marsמַאַדִים
MA'ADIM
Veryמְאֹד מְאוֹד
ME'OD ME'OD
Hundred Thousandמֶאָה אֶלֶף
ME'AH 'ELEPH
Hundredמֵאָה
ME'AH
Late M, adjמְאֻחָר מְאוּחָר
ME'UCHAR ME'UCHAR
Veryמְאֹד מְאוֹד
ME'OD ME'OD
Adopted Child Mמְאֻמָּץ מְאוּמָּץ
ME'UMATZ ME'UMATZ
Illustratedמְאוּיָר
ME'UYAR
Luminaryמָאוֹר
MA'OR
Adopted Child Fמְאֻמֶּצֶת מְאוּמֶּצֶת
ME'UMETZET ME'UMETZET
Mauritiusמַאוּרִיצִיוּס
MA'URITZIUS
Mauritaniaמַאוּרִיטַּנִיָה
MA'URITANIAH
From then on; Ever sinceמֵאָז
ME'AZ
Ventilatorמְאַוְרֵר
ME'AVRER
Balance of paymentsמַאֳזַן הַתַּשלוּמִים
MA'AZAN HATHASHLUMIM
Horizontalאָפְקִי מְאֻזָּן
'APHKI ME'UZAN
Scalesמֹאזנַיִים
MO'ZNAYIM
Foreign trade balanceמַאֳזָן סְחָר חוּץ
MA'AZAN SECHAR CHUTZ
Late, adv.מְאֻחָר
ME'UCHAR
Beyondמֵאַחוֹרִי מֵאֵבֶר לְ הָלְאָה מֵרָחוֹק
ME'ACHORI ME'EVER LE HAL'AH MERACHOK
Late M, adjמְאֻחָר מְאוּחָר
ME'UCHAR ME'UCHAR
Lateמִאֻחָר מֶפַזֵר
MI'UCHAR MEPHAZER
Late F, adjמְאֻחֶרֶת מְאֻחֶרֶת
ME'UCHERET ME'UCHERET
Behindאַחַר אַחֳרַי מֶאַחֳרִי
'ACHAR 'ACHARAY ME'ACHARI
Mayמַאי
MA'Y
Late F, adjמְאֻחֶרֶת מְאֻחֶרֶת
ME'UCHERET ME'UCHERET
Where fromמֵאַיִן
ME'AYIN
From Where?מִאֵיפֹה מֵאַיִן מֵהֵיכָן
MI'AEPHOH ME'AYIN MEHAEKAN
Where are you from? Fמֵאֵיפֹה אַתְ
ME'AEPHOH 'AT
From Where?מִאֵיפֹה מֵאַיִן מֵהֵיכָן
MI'AEPHOH ME'AYIN MEHAEKAN
Urgentדּוֹחֵק מֵאִיץ תָּכוּף
DHOCHEK ME'ITZ THOKUPH
Where are you from? Mמֵאֵיפֹה אַתָה
ME'AEPHOH 'ATAH
Trainer M; Coach Mמְאַמֵּן
ME'AMEN
Foodמַאֳכָל
MA'AKAL
Adopted Child Mמְאֻמָּץ מְאוּמָּץ
ME'UMATZ ME'UMATZ
Trainer F; Coach Fמְאַמֵּנִת
ME'AMENIT
Sentence, Judgeמִשְפָּט מַאֳמָר גְּזַר דִּין פְּסֵק דִּין
MISHPhAT MA'AMAR GHEZAR DHIN PhESEK DHIN
Adopted Child Fמְאֻמֶּצֶת מְאוּמֶּצֶת
ME'UMETZET ME'UMETZET
Sentencesמִשְפָּטִים מַאֳמָרִים
MISHPhATIM MA'AMARIM
Sentenceמִשְפָּט מַאֳמָר
MISHPhAT MA'AMAR
Verticalאֳנָךְ מְאֻנָּךְ זָקוּף קָדְקֱדִי
'ANAK ME'UNAK ZAKUPH KADKEDI
Refuse, Literaryמֵאֵן לְמָאֵן
ME'EN LEMA'EN
Imprisonmentמַאֳסָר
MA'ASAR
Despise, To; Reject, Toמָאַס לִמאוֹס
MA'AS LIM'OS
Bakeryמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'APHIYAH MA'APHIAH
Pastryמַאֳפֶה
MA'APHEH
Bakeryמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'APHIYAH MA'APHIAH
Bakeryמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'APHIYAH MA'APHIAH
Than, Comparativeמִי מאֳשֶר
MI M'ASHER
Bakeryמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'APHIYAH MA'APHIAH
Two hundredמָאתַים
MA'TAYM
From; Byמֵאֵת
ME'ET
Grown Up; Oldמְבֻגָּר מבוגר
MEVUGHAR MVVGR
From Us; By Usמֵאֵתָנוּ
ME'ETANU
Entranceמָבוֹא
MAVO'
Different Mנִבְדַּל מֻבְדָּל שוּנֶה
NIVDHAL MUVDHAL SHUNEH
Labyrinthמָבוֹךְ
MAVOK
Grown Up; Oldמְבֻגָּר מבוגר
MEVUGHAR MVVGR
Inundation; Floodingהֳצָפָה מַבּוּל שִטּפוֹן גֵּאוּת הַיָּם
HATZAPHAH MABUL SHITPHON GHE'UT HAYAM
Riddle; Puzzleחִידָה מְבוּכָה
CHIDAH MEVUKAH
Exam; Quiz; Testמִבְחָן
MIVCHAN
News Flashמִבזֶק
MIVZEK
Quiz Nחִידוֹן מִבְחָן צְחוֹק
CHIDON MIVCHON TZECHOK
Probationמִבחַן
MIVCHAN
Choiceמִּבְחָר
MIVCHAR
Testsמִבְחָנִים
MIVCHANIM
Pronunciationהֳגָיָה הֳגִיָּה מִבְטָא
HAGAYAH HAGIAH MIVTA'
Flowerפֶּרַח עִטּוּר קִשּוּט מִבְחָר
PhERACH "ITUR KISHUT MIVCHAR
Save Prepמִלִּבַד חוֹץ מִבִּלִעדַי
MILIVAD CHOTZ MIBILI"DAY
Trust; Confidenceמִבְטָח
MIVTACH
Structuresמִבְנִים
MIVNIM
Structureמִבְנֶה
MIVNEH
Sanatoriumבֵּית הַבְרְאָה מִבְרָאָה
BAET HAVRE'AH MIVRO'AH
State comptrollerמְבַקֵּר הַמּדִינָה
MEVAKER HAMDINAH
Screwdriver Crossמַברֵג צְלָב
MAVREG TZELAV
Screwdriverמַברֵג
MAVREG
Cablegram; Telegramמִבְרָק
MIVRAK
Brilliant Aנוֹצֵץ מַבְרִיק חָרִיף
NOTZETZ MAVRIK CHARIPH
Toothbrushמִברֶשֶת שִינַיִים
MIVRESHET SHINAYIM
Brushמִברֶשֶת
MIVRESHET
Trust; Reliance; Refugeמִבתָח
MIVTACH
Air Freshenerמְבָשֵת אֳוִון
MEVAShET 'AVIVN
Towerמִגְדָּל
MIGDHAL
Towelמַגֶבֶת
MAGEVET
Confectionery; Pastry Shopמִגדָנִייָה
MIGDANIYAH
Lighthouseמִגְדַּלּוֹר
MIGDHALOR
Residenceמְגוּרִים
MEGURIM
Pressing iron; Flatironמַגְהֵץ
MAGHETZ
Pour, Toשָפַך מָגַז הִגִּיר יָצַק
ShAPHAK MAGAZ HIGHIR YATZAK
Residenceגְבוּל דִירָה מְגוּרִים מִשְכָּן מָעוֹן
GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKHAN MA"ON
Scrollמֶגִלָּה מֶגִילָּה
MEGILAH MEGILAH
Pieceמִגְזָר פְּרוּסָה
MIGZAR PhERUSAH
Lamentations; Eichaמְגִילַת אֵיכָה
MEGILAT 'AEKAH
Rut; Scroll of Rut, friendshipרוּת מֶגִילָּה רוּת
RUT MEGILAH RUT
Independence Declarationמְגִילַת הָעַצְמָוּת
MEGILAT HA"ATZMAUT
Ester; Scroll of Esterמֶגִילַּת אֶסְתֵר
MEGILAT 'ESTER
Corresponds meמַגִּיעַ לִי
MAGHIA" LI
Ecclesiastes; Kohelet;Assemblyמֶגִילַּת קֹהֶלֶת
MEGILAT KOHELET
Scrollמֶגִלָּה מֶגִילָּה
MEGILAH MEGILAH
Waiterמַגִּיש
MAGHISH
Shieldמָגֵן
MAGEN
Shaverמְגַלֵחַ
MEGALEACH
Red Shieldמָגֵן דָּוִד אָדֹם
MAGEN DHAVID 'ADOM
Star, shield of Davidמָגֵן דָּוִד
MAGEN DHAVID
Touch; Contactמַגָּע
MAGHA"
Glass front display cabinetמִגְנוֹן וִיטְרִינָה
MIGNON VITRINAH
Boot; Gaiterמַגָּף
MAGHAPH
Relation; Intercourse Nמַּגָּע וּמַשָא שְכִיבָה עִם
MAGHA" UMASA' SHEKIVAH "IM
Boots; Gaitersמַגָּפִים
MAGHAPHIM
Plagueמַגֵּפָה
MAGHEPHAH
Rakeמַגרֵפָה
MAGREPHAH
Comb; Brushמַסְרַק מַגְרַדָה כַּרֶבּלֶת
MASRAK MAGRADAH KHAREBLET
Pasture Landמִגְרָש
MIGRASH
Field, court sportsמִגְרָש
MIGRASh
Tryמַגָּש
MAGHASH
Parking lotמִגרַש חֳנָייָה
MIGRASH CHANAYYAH
Rain Gaugeמַד גֶשֶם
MAD GEShEM
Measure; Uniformמַד
MAD
Speak; Speaks, I, You, Heמְדַבֵּר אַתָּה
MEDABER 'ATHAH
Desert; Steppeמִדְבָּר
MIDBAR
Desertsמִדְבָּרִים
MIDBARIM
Speak, We, You, They Fמְדַבְרוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MEDAVROT 'ANACHNU 'ATHEN HEN
Speak; Speaks, I, You, Sheמְדַבֶּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEDABERET 'ANI 'ATH HI'
Speak, We, You, They Mמְדַבְּרִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MEDABRIM 'ANACHNU 'ATHEM HEM
Hatcheryמַדְגּרָה
MADGHRAH
Madagascarמַדַגַסְקָר
MADAGASKAR
Try on; Measure, Toמָדַד לִמְדֹד לִמְדוֹד
MADAD LIMDOD LIMDOD
Measure, Toמָדַד
MADAD
Consumer price index; CPIמַדַּד הַמּחִירִים לַצַרכָן
MADHAD HAMCHIRIM LATZARKAN
Housing indexמַדַד בְּנִיָה
MADAD BENIAH
Measureמִידָּה מִדָּה צַעַד
MIDHAH MIDHAH TZA"AD
Cost of living indexמַדַד יוֹקְר חמּחִיָיה
MADAD YOKR CHMCHIAYH
Why?, For what reason?מַדּוּעַ
MADHUA"
Strife; Quarrel Nמָדוֹן רִיב קְטָטָה סִכְסוּךְ
MADON RIV KETATAH SIKSUK
Measurementמְדִידָה מֵמַד
MEDIDAH MEMAD
Overלְמַלְעֳה מִ יוֹתֵר מִדֵי
LEMAL"AH MI YOTER MIDAE
State politicalמְדִינָה
MEDINAH
Dishwasherמֵדִיחַ כֵּלִים מֵדִיחַ
MEDIACH KHELIM MEDIACH
Light, I You Heמַדְלִיק אֳנִי אַתָּה הוּא
MADLIK 'ANI 'ATHAH HU'
State of Israelמְדִינַת יִשְרָאֵל
MEDINAT YISRA'EL
Light, We You They Fמַדְלִיקוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MADLIKOT 'ANACHNU 'ATHEN HEN
Light, I You Sheמַדְלִיקָה אֳנִי אַתְּ הִיא
MADLIKAH 'ANI 'ATH HI'
Science; Knowledgeמַדָע
MADA"
Light, We You They Mמַדְלִיקִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MADLIKIM 'ANACHNU 'ATHEM HEM
Scientistמַדְעָן
MAD"AN
Government Studiesמַדָּעֵי הַמְּדִינָה
MADHA"AE HAMDINAH
Stairsמַדְרֵגוֹת
MADREGOT
Shelfמַדַּף כֹּנָנִית
MADHAPH KHONANIT
Guide N Mמַדְרִיך
MADRIK
Tax bracketsמַדרֵגוֹת מַס
MADREGOT MAS
Guide N Fמַדְרִיכָה
MADRIKAH
Telephone Directoryמַדרִיך טֶלֶפוֹן
MADRIK TELEPHON
Sidewalkמִדרָכָה
MIDRAKAH
Sidewalkמִדְרָכָה
MIDRAKAH
Exposition in Talmudמִדְרָש
MIDRASH
Sidewalksמִדְרָכוֹת
MIDRAKOT
What did you say? Fמָה אָמֳרְתְּ
MAH 'AMARTH
What?מַה מָה מֶה
MAH MAH MEH
What can do?מָה אֶפְשָר לַעֳשוֹת
MAH 'EPHSHAR LA"ASOT
What did you say? Mמָה אָמֳרְתָּ
MAH 'AMARTHA
How are things?מַה הָעִנְיָנִים מַה הָעִנְיִיָנִים
MAH HA"INYANIM MAH HA"INYIANIM
How great?מַה גָּדוֹל כַּמָּה גָּדוֹל
MAH GHADOL KHAMAH GHADOL
What time is it?מָה הַשָּעָה
MAH HASHA"AH
How are things?מַה הָעִנְיָנִים מַה הָעִנְיִיָנִים
MAH HA"INYANIM MAH HA"INYIANIM
What is this?מָה זֶּה
MAH ZEH
What does it mean?מָה זֹאת אוֹמֶרֶת
MAH ZO'T 'OMERET
How good?מַה טּוֹב כַּמָּה טּוֹב
MAH TOV KHAMAH TOV
What New?מָה חָדָש
MAH CHADASH
Who else?מִה עוֹד
MIH "OD
How are things?מַה נִשְמַע
MAH NIShMA"
What happens?מָה קּוֹרֶה
MAH KOREH
What else?מָה עוֹד
MAH "OD
Whateverמַה שֶ כָּל שֶהוּא אֵיזֶה שֶהוּא
MAH SHE KHOL SHEHU' 'AEZEH SHEHU'
What happened?מָה קָּרָה
MAH KARAH
How are you? F Sמַה שְלוֹמֵךְ
MAH SHELOMEK
How are you? M Sמַה שְלוֹמְךָ
MAH SHELOMKA
How are you? F Pמַה שְלוֹמֵכֶן
MAH SHELOMEKEN
How are you? M Pמַה שְלוֹמֵכֶם
MAH SHELOMEKEM
How are they? F Pמַה שְלוֹמַן
MAH SHELOMAN
How are they? M Pמַה שְלוֹמַם
MAH SHELOMAM
What is your name? Mמַה שִמְךָ
MAH SHIMKA
What is your name? Fמַה שִמֵךְ
MAH SHIMEK
Praised Fמְהֻלֶּלֶת מְהוּלֶּלֶת
MEHULELET MEHULELET
Praised Mמְהֻלָּל מְהוּלָּל
MEHULAL MEHULAL
Speed Limitמְהִירוּת מַקסִימַלִית מוּתֶרֶת
MEHIRUT MAKSIMALIT MUTERET
From Where?מִאֵיפֹה מֵאַיִן מֵהֵיכָן
MI'AEPHOH ME'AYIN MEHAEKAN
Praised Mמְהֻלָּל מְהוּלָּל
MEHULAL MEHULAL
Mix; Circumcise, Toמָהַל
MAHAL
Crowdמֶהְמֵהַ
MEHMEAH
Praised Fמְהֻלֶּלֶת מְהוּלֶּלֶת
MEHULELET MEHULELET
Revolutionמַהְפֵּכָה
MAHPhEKAH
Engineerמְהַנְדֵּס
MEHANDHES
Quickly; Fastמַהֵר זָרִיז
MAHER ZARIZ
Quick Mמַהֵר
MAHER
Soonבְּקָרוֹב מַהֵר מִיָד
BEKAROV MAHER MIAD
Hastenמָהַר
MAHAR
Hurry, To; Hasten, Toמִהֵר
MIHER
Fast, Quicklyמַהֵר
MAHER
Quick Fמְהֵרָה
MEHERAH
Hastily, Quicklyמַהֵר
MAHER
Reporter F; Correspondent Fעִיתּוֹנַאִית מוֹדִיעַה
"ITHONA'IT MODI"AH
Reporter M; Correspondent Mעִיתּוֹנַאִי מוֹדִיעַ
"ITHONA'I MODIA"
Notice; Advertisementמוֹדָעָה
MODA"AH
Information boothמוֹדִיעִין
MODI"IN
Bananaמוֹז בַּנָּנָה
MOZ BANANAH
Modernמוֹדֶרְנִי
MODERNI
Warned Fמֻזְהֶרֶת מוּזהֶרֶת
MUZHERET MUZHERET
Warned Mמֻזְהָר מוּזהָר
MUZHAR MUZHAR
Mozambiqueמוֹזַמְבִּיק
MOZAMBIK
Museumבֵית נְכוֹת מוּזֵיאוֹן
VAET NEKOT MUZAE'ON
Eraserמוֹחֵק
MOCHEK
Queer; Estrangeמוּזָר
MUZAR
Sensible F, Understandingמוּחָשִית נְבוֹנָה
MUCHASHIT NEVONAH
Sensible M, Understandingמוּחֳשִי נָבוֹן
MUCHASHI NAVON
Ready; Preparedמוּכָן
MUKAN
Yoke, oppressionמוֹטָה
MOTAH
Compelled Mמוּכְרָח מֻכְרָח
MUKRACH MUKRACH
Seller, Vendorמוֹכֵר
MOKER
Opposite; Facing, Beforeמוּל
MUL
Compelled Fמוּכְרַחַת מֻכְרַחַת
MUKRACHAT MUKRACHAT
Mongoliaמוֹנְגוֹלִיָה
MONGOLIAH
Kindredמוֹלֶדֶת
MOLEDET
Monopolyמוֹנוֹפּוֹל
MONOPhOL
Numerator; Timeמוֹנֶה
MONEH
Taxiמוֹנִית
MONIT
Taxicabsמוֹנִיּוֹת
MONIOT
Monarchyמוֹנַרכִיָה
MONARKIAH
Monacoמוֹנָקוֹ
MONAKO
Establishments; Institutionsמוֹסָדוֹת
MOSADOT
Establishment; institutionמוֹסָד
MOSAD
Garageמוּסָךְ
MUSAK
Musicמוּסִיקָה
MUSIKAH
Muslim womanמוּסְלְמִית
MUSLEMIT
Muslim manמוּסְלְמִי
MUSLEMI
Chastisement; Reprimandמוּסָר
MUSAR
Additional Prayerמוּסָף
MUSAPH
Moralמּוּסָרִי
MUSARI
Disciplineמוּסָר
MUSAR
Festival; Meetingמוֹעֵד
MO"ED
Appointed Date; Festivalמוֹעֵד
MO"ED
Preferentialמוֹעֶדֶף
MO"EDEPH
Happy Holidaysמוֹעֳדִים לְשִמְחָה
MO"ADIM LESIMCHAH
Descent; East; Exitמוֹצָא
MOTZA'
Productiveיֵצרָנִי פּוֹרֶה מוֹעִיל
YETZRONI PhOREH MO"IL
Flooded; Inundated Mמוֹצָל
MOTZAL
Toiletמוֹצָאָה
MOTZA'AH
Solid; Firmמוֹצָק
MOTZAK
Flooded; Inundated Fמוֹצֶפֶת
MOTZEPHET
Focal point; Stakeמִוקֶד
MIVKED
Productמוֹצָר
MOTZAR
Mine Nמִכְרֶה מוֹקֵש
MIKREH MOKESH
Earlyמֻקְדָּם מוּקְדָּם
MUKDHAM MUKDHAM
Terrorמוֹרָא
MORA'
Miner Mכּוֹרֶה מוֹקְשַאי
KHOREH MOKSHA'Y
Teacher Mמוֹרֶה
MOREH
Teacher Fמוֹרָה
MORAH
Teachers Mמוֹרִים
MORIM
Teachers Fמוֹרוֹת
MOROT
Seat; Dwellingמוֹשָב
MOSHAV
Traditionמוֹרֶשֶת
MORESHET
Death; Demiseמָוֶת מָוְתָה
MAVET MAVTAH
Moshav, Agric. Settlementמוֹשָב
MOShAV
Waistמוֹתנַרִים
MOTNARIM
Death; Demiseמָוֶת מָוְתָה
MAVET MAVTAH
Permitted smokingמוּתָּר לְעַשֵּן
MUTHAR LE"ASHEN
Permissible, Permittedמוּתָר
MUTAR
Altarמִזְבֵּחַ
MIZBEACH
Killמוֹתֵת הֵמִית
MOTET HEMIT
Climate; Clime; Weatherאֳוִיר מֶזֶג אֳווִיר אַקְלִים
'AVIR MEZEG 'AVVIR 'AKLIM
Spill; Pour, Toהִגִּיר מָזַג
HIGHIR MAZAG
Exhausted Mמָזֶה
MAZEH
Air Conditionerמַזְגָן
MAZGAN
Warned Mמֻזְהָר מוּזהָר
MUZHAR MUZHAR
Exhausted Fמָזָה
MAZAH
Mezuzahמְזוּזָה
MEZUZAH
Warned Fמֻזְהֶרֶת מוּזהֶרֶת
MUZHERET MUZHERET
Ready; Prepared; Cash Mמְזוּמָן
MEZUMAN
Cashמְזֻמָּן מְזוּמָּן
MEZUMAN MEZUMAN
Ready; Prepared; Cash Fמְזוּמֶנֶת
MEZUMENET
Cashמְזוּמָּנִים
MEZUMANIM
Food; Sustenance; Alimonyמָזוֹן
MAZON
Nourishmentמָזוֹן הֳזָנָה
MAZON HAZANAH
Foods; Sustenances; Alimoniesמְזוֹנוֹת
MEZONOT
Fast foodמָזוֹן מָהִיר
MAZON MAHIR
Nutritiveזָן מֵזִין
ZAN MEZIN
Child supportמִזוֹנוֹת קְטִינִים
MIZONOT KETINIM
Secretary Mמַזְכִּיר
MAZKHIR
Harmful; Damaging; Pestמַזִיק
MAZIK
Secretariatמַזְכִּירוּת
MAZKHIRUT
Secretary Fמֳזְכִּירָה
MAZKHIRAH
Reminded, We You They are Fמֻזְכָּרוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MUZKHAROT 'ANACHNU 'ATHEN HEN
Reminded, I You He isמֻזְכָּר אֳנִי אַתָּה הוּא
MUZKHAR 'ANI 'ATHAH HU'
Souvenirמַזְכֶּרֶת
MAZKHERET
Reminded, We You They are Mמֻזְכָרִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MUZKARIM 'ANACHNU 'ATHEM HEM
Sphere Nגַּלְגַּל כַּדּוּר מַזָּל חוּג
GHALGHAL KHADHUR MAZAL CHUG
Reminded, I You She isמֻזְכָּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MUZKHARET 'ANI 'ATH HI'
Congratulations, Good luckמַזָּל טוֹב
MAZAL TOV
Luckמַזָּל
MAZAL
Forksמִזְלָגוֹת
MIZLAGOT
Forkמָזְלֵג
MAZLEG
Psalmמִזְמוֹר
MIZMOR
Pusמֻזְלָה
MUZLAH
Sometimes; At timesלִפְעָמִים לְעִתִּים מִזְּמַן לִזְמַן
LIPH"AMIM LE"ITHIM MIZMAN LIZMAN
Cashמְזֻמָּן מְזוּמָּן
MEZUMAN MEZUMAN
Still Nדְּמָמָה מִזְקֶקֶת מַזְקֵקָה
DHEMAMAH MIZKEKET MAZKEKAH
Buffet; Luncheonetteמִזְנוֹן
MIZNON
Constellationמַזָּר
MAZAR
Still Nדְּמָמָה מִזְקֶקֶת מַזְקֵקָה
DHEMAMAH MIZKEKET MAZKEKAH
Eastמִזְרָח
MIZRACH
Scrapperמַזְרֵד
MAZRED
Mattressמִזְרָן
MIZRON
Orientמִזְרָח קֶדֶם
MIZRACH KEDEM
Bowlקְעָרָה מִזְרָק
KE"ARAH MIZRAK
Syringeמַזְרֵק
MAZREK
Sprinkling bowl, biblicalמִזְרָק
MIZRAK
Enema; Syringeחֹקֶן חוֹקֶן מַזְרֵק
CHOKEN CHOKEN MAZREK
Applaud, Toמָחָא מָחָא יַד
MACHA' MACHA' YAD
Applaud, Toמָחָא מָחָא יַד
MACHA' MACHA' YAD
Notebooksמַחְבָּרוֹת
MACHBAROT
Hiding places; Storeroomsמַחְבּוֹאִים
MACHBO'IM
Notebookמַחְבֶּרֶת
MACHBERET
Notebookמַחְבֶּרֶת פִּנְקָט
MACHBERET PhINKAT
Wipe Tears; Wipe; Protestמָחָה לִמחוֹת
MACHAH LIMCHOT
Frying pan; Skilletמַחֳבַת
MACHAVAT
Compassמַצפֵל מְחוּגָה
MATZPHEL MECHUGAH
Dial, Hand of watch, compassמָחוֹג
MACHOG
Regionמָחוֹז
MACHOZ
Dials, Hands of watch, compassמְחוֹגִים
MECHOGIM
Desecrated Mמְחֻלָּל מְחוּלָּל
MECHULAL MECHULAL
Regionsמְחוֹזוֹת
MECHOZOT
Ballerinaרַקְדָּנִית מְחוֹלֶלֶת
RAKDHANIT MECHOLELET
Desecrated Fמְחֻלֶּלֶת מְחוּלֶּלֶת
MECHULELET MECHULELET
Law makerמִחוֹקֵק
MICHOKEK
Pentagonמְחוּמָּש
MECHUMASH
Prayer Book of Rosh Hashanaמַחֳזוֹר
MACHAZOR
Cycle; Circuit; Turnoverמַחֳזוֹר
MACHAZOR
Reflectorמַחֳזִירוֹר מַקְרִין
MACHAZIROR MAKRIN
Recyclingמִחזוּר
MICHZUR
Needles; Thin wiresמְחַטִים
MECHATIM
Needle; Thin Wireמַחַט
MACHAT
Forgivenessמְחִילָה
MECHILAH
Sustenance; Nourishmentמִחְיָה
MICHYAH
Erasureמְחִיקָה
MECHIKAH
Cancel Nבִּטוּל מְחִיקָה הַשְמָטָה
BITUL MECHIKAH HASHMATAH
Priceמְחִיר
MECHIR
Value Nמְחִיר עֵרֶךְ שֹוִי
MECHIR "EREK SHOVI
Price Listמְחִירוֹן
MECHIRON
Cost priceמְחִיר הַקֶרֶן
MECHIR HAKEREN
Instructive; Revealingמֵחכִּים
MECHKHIM
Pricesמְחִירִים
MECHIRIM
Excuse, Toמָחַל סָלַח הִצְדִּיק הִצְטַדֵּק
MACHAL SALACH HITZDHIK HITZTADHEK
Renounce, To; Forgive, Toמָחַל
MACHAL
Substitute person Fמֵחַלִיפָה
MECHALIPHAH
Substitute person Mמֵחַלִיף
MECHALIPH
Desecrated Fמְחֻלֶּלֶת מְחוּלֶּלֶת
MECHULELET MECHULELET
Desecrated Mמְחֻלָּל מְחוּלָּל
MECHULAL MECHULAL
Lock of Hairמַחְלָפָה
MACHLAPHAH
Interchangeמֶחלָף
MECHLAPH
Compartment; Divisionמַחלָקָה
MACHLAKAH
Corkscrewמַחְלֵץ
MACHLETZ
Butter dishמַחֳמֶאָה
MACHAME'AH
Complimentמֵחֳמָאָה
MECHAMA'AH
Because ofמֵחֳמַת
MECHAMAT
Flattery; Adulationחֳלָקוֹת מַחֳמָאָה
CHALAKOT MACHAMA'AH
Camp, Unfortified settlementמַחֳנָה
MACHANAH
Camp; Encampmentמַחֳנֶה
MACHANEH
Camps, Unfortified settlementsמַחֳנִים
MACHANIM
Campsמַחֳנוֹת
MACHANOT
Barrierמַחְסוֹם
MACHSOM
Shelter; Refugeמַחְסֶה
MACHSEH
Explorerתַּיָּר מְחַפֵּש
THAYAR MECHAPhESH
Need Nצֹרֶךְ מַחְסוֹר דֹּחַק
TZOREK MACHSOR DHOCHAK
Erase V Tמַחַק
MACHAK
Half Shekelמַחֳצִית הַשֶקֶל
MACHATZIT HASHEKEL
Inquiry; Depthמֶחְקָר
MECHKAR
Glycerinמִחְקִית
MICHKIT
Tomorrowמָחָר
MACHAR
Research and Developmentמֶחְקָר וּפִיתוּחַ
MECHKAR UPHITUACH
Necklace; String of Beadsמֵחֳרוֹזֶת
MECHAROZET
Privy Toiletמַחֳרָאָה
MACHARO'AH
Day after Tomorrowמָחֳרָתַיִים מָחֳרָתַיִם
MACHARATAYIM MACHARATAYIM
Verseמַחֳרֹזֶת
MACHAROZET
Computerמַחְשֵב
MACHShEV
Day after Tomorrowמָחֳרָתַיִים מָחֳרָתַיִם
MACHARATAYIM MACHARATAYIM
Thoughtמַחֳשֶבֶת
MACHASHEVET
Thought; Purpose; Intentionמַחֳשָבָה
MACHASHAVAH
Ruin, Destructionמְחִתָּה
MECHITHAH
Still; Yetדּוֹמֵם מַחֳשֶה שוֹתֵק שוֹקֵט
DHOMEM MACHASHEH SHOTEK SHOKET
Very Lowמַטָּא מַטָּא
MATA' MATA'
Totter, Waver, Staggerמָט
MAT
Brooms Mמַטְאַטְאִים
MAT'AT'IM
Broom Mמַטְאֳטֵא
MAT'ATE'
Kitchenetteמִטְבָּחוֹן
MITBACHON
Kitchenמִטְבָּח
MITBACH
Coin N, Mold for coiningמַטְבֵּעַ
MATBEA"
Kitchensמִטְבָּחים
MITBACHYM
Rod, Staff, Tribeמַטֶּה
MATEH
Coinsמַטְבֵּעוֹת
MATBE"OT
Bedמִטָּה מִיטָּה
MITAH MITAH
Bed; Couchמִטָּה
MITAH
Stickמַטֶּה
MATEH
Beneathמַטָּה
MATAH
Pendulums; Pennantsמֶטֻטֶלֶתוֹת מְטוּטֶלֶתוֹת
METUTELETOT METUTELETOT
Pendulum; Pennantמְטֻטֶלֶת מְטוּטֶּלֶת
METUTELET METUTELET
Movable Fמְטֻלְטֶלֶת מְטוּלְטֶלֶת
METULTELET METULTELET
Movable Mמְטֻלְטָל מְטוּלְטָל
METULTAL METULTAL
Jet Plane; Rocketמְטוֹס סִילוֹן
METOS SILON
Airplane; Planeמָטוֹס
MATOS
Pendulum; Pennantמְטֻטֶלֶת מְטוּטֶּלֶת
METUTELET METUTELET
Bedsמִטּוֹת
MITOT
Well doingמֵטִיב מֵיטִיב
METIV MAETIV
Pendulums; Pennantsמֶטֻטֶלֶתוֹת מְטוּטֶלֶתוֹת
METUTELETOT METUTELETOT
Movable Mמְטֻלְטָל מְטוּלְטָל
METULTAL METULTAL
Rail; Iron barמָטִיל
MATIL
Load, Nounמַשָּא מִטְעָן עֹנֶס נֵטֶל הֶסְפֵּק
MASHA' MIT"AN "ONES NETEL HESPhEK
Movable Fמְטֻלְטֶלֶת מְטוּלְטֶלֶת
METULTELET METULTELET
Nannyאוֹמְנֶת מְטַפְּלֶת
'OMNET METAPhLET
Kerchiefמִטפַּחַת רֹאש
MITPhACHAT RO'SH
Cubic meterמֶטֶר מְעֻקָּב
METER ME"UKAV
Meterמֶטֶר
METER
Than, Comparativeמִי מאֳשֶר
MI M'ASHER
Who?מִי
MI
Whoמִי
MI
Water ofמֵי
MAE
Club Sodaמֵי סוֹדָה
MAE SODAH
Who does know the answer?מִי יוֹדֵעַ אֶת הַתְּשוּבָה
MI YODEA" 'ET HATHSHUVAH
Someoneמִישֶהוּ מִי שֶהוּא
MISHEHU MI SHEHU'
Who does want to eat?מִי רוֹצֶה לֶאֱכוֹל
MI ROTZEH LE'EKOL
Immediatelyמִיָּד
MIAD
Soonבְּקָרוֹב מַהֵר מִיָד
BEKAROV MAHER MIAD
Degreeמַעֳלָה דַרגָה מִידָה מֵעֳמָד
MA"ALAH DARGAH MIDAH ME"AMAD
Measureמִידָּה מִדָּה צַעַד
MIDHAH MIDHAH TZA"AD
Old M; Sleepy Mמְיֻשָּן מְיוּשָּן
MEYUSHAN MEYUSHAN
Hurryמיהר
MYHR
Correct; Straight Mמְיֻשָּר מְיוּשָּר
MEYUSHAR MEYUSHAR
Old F; Sleepy Fמְיֻשָּנֶתֶ מְיוּשֶּנֶת
MEYUSHANETE MEYUSHENET
Special Mמְיֻחָד מְיוּחָד
MEYUCHAD MEYUCHAD
Correct; Straight Fמְיֻשֶּרֶת מְיוּשֶּרֶת
MEYUSHERET MEYUSHERET
Best, Theמֵיטָב
MAETAV
Special Fמְיֻחֶדֶת מְיוּחֶדֶת
MEYUCHEDET MEYUCHEDET
Well doingמֵטִיב מֵיטִיב
METIV MAETIV
Bedמִטָּה מִיטָּה
MITAH MITAH
Michaelמִיכָאֵל
MIKA'EL
Dryer, Hair Dryerמְיַיבֵש שֶעָר
MEYAYVESH ShE"AR
Mileמִיל
MIL
Michah, who is like G dמִיכָה
MIKAH
Fillמילא
MYL'
Square Mileמִיל מְרֻבָּע
MIL MERUBA"
Midwifeמְיַלֶּדֶת חֳכָמָה
MEYALEDET CHAKAMAH
Obstetrician Mמְיַלֵּד
MEYALED
Dictionaryמִלּוֹן מִילּוֹן
MILON MILON
Ash, Treeמֵילָה עֵץ
MAELAH "ETZ
Water N M Pמַיִם
MAYIM
Millionמִילִיוֹן
MILION
Washing hands before and afterמַיִם רִאשוֹנִים מַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM MAYIM 'ACHARONIM
Water; Watersמַיִּם מַיִים
MAYIM MAYIM
Mineral Waterמַיִם מִינֵרָלִיּים
MAYIM MINERALIYM
Washing hands after Mealsמַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM 'ACHARONIM
Washing hands before and afterמַיִם רִאשוֹנִים מַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM MAYIM 'ACHARONIM
Washing hands before Mealsמַיִם רִאשוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM
Effectמימש
MYMSH
Finance, Fundמימן
MYMN
Sort, Toמִיֵּן סִוֵּג הִתְרעֵעַ חָבַר
MIEN SIVEG HITR"EA" CHAVAR
Sort Nסוֵּג מִין טִיפוּס
SVEG MIN TIPHUS
Kind; Typeמִין
MIN
Sexמִין
MIN
Minusמִינוּס
MINUS
Gender, Grammaticalמִין דִּקְדּוּק
MIN DHIKDHUK
Kinds of; Types ofמִינֵי
MINAE
Less, Minusפָּחוֹת מִינוּס
PhACHOT MINUS
Minorityמִעוּט מִיעוּט
MI"UT MI"UT
Nurseמֵינָקֶת חוֹבֵשֶת אָחוֹת
MAENAKET CHOVESHET 'ACHOT
Juiceמִיץ
MITZ
Indexingמִיעוּן אִינְדֶקְס
MI"UN 'INDEKS
Natural Juiceמִיץ טִבְעִי
MITZ TIV"I
Grape fruit juiceמִיץ אֵשכוֹלִיוֹת
MITZ 'ESHKOLIOT
Grape juiceמִיץ עַנָבִים
MITZ "ANAVIM
Tomato juiceמִיץ עַגְבָנִיוֹת
MITZ "AGVANIOT
Orange juiceמִיץ תַּפּוּזִים מִיץ תַּפּוּחֵי זָהָב
MITZ THAPhUZIM MITZ THAPhUCHAE ZAHAV
Orange juiceמִיץ תַּפּוּזִים מִיץ תַּפּוּחֵי זָהָב
MITZ THAPhUZIM MITZ THAPhUCHAE ZAHAV
Display Nתְּצוּגָה הַפגָנָה מֵיצָג מָסְן מִיְרָקע
THETZUGAH HAPHGANAH MAETZAG MASN MIRAK"
Apple juiceמִיץ תַּפּוּחִים
MITZ THAPhUCHIM
Microwave Ovenמִיקְרוֹגַל
MIKROGAL
Buyingמִיקָח
MIKACH
Someoneמִישֶהוּ מִי שֶהוּא
MISHEHU MI SHEHU'
Display Nתְּצוּגָה הַפגָנָה מֵיצָג מָסְן מִיְרָקע
THETZUGAH HAPHGANAH MAETZAG MASN MIRAK"
Old M; Sleepy Mמְיֻשָּן מְיוּשָּן
MEYUSHAN MEYUSHAN
Deliveryמִישלוֹחַ
MISHLOACH
Correct; Straight Mמְיֻשָּר מְיוּשָּר
MEYUSHAR MEYUSHAR
Old F; Sleepy Fמְיֻשָּנֶתֶ מְיוּשֶּנֶת
MEYUSHANETE MEYUSHENET
From hereמִכָּאן
MIKHA'N
Correct; Straight Fמְיֻשֶּרֶת מְיוּשֶּרֶת
MEYUSHERET MEYUSHERET
Broomמַכְבֵּד
MAKBED
From now onמִכַּאן וְאֵילֵךְ
MIKHA'N VE'AELEK
Honored, We You They F areמְכֻבָּדוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MEKUBADOT 'ANACHNU 'ATHEN HEN
Honored, To be, I, You, Heמְכֻבָּד אֳנִי אַתָּה הוּא
MEKUBAD 'ANI 'ATHAH HU'
Honored, To be, I You Sheמְכֻבֶּדֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEKUBEDET 'ANI 'ATH HI'
Honored, We You They M areמְכֻבָדִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MEKUVADIM 'ANACHNU 'ATHEM HEM
Laundryמִכְבָּסָה כְּבִיסָה
MIKBASAH KHEVISAH
Great Nationמַכְבִּיר
MAKBIR
By virue of ...מִכּוֹחַ
MIKHOACH
Blow, To; Stroke, Toמַכָּה
MAKHAH
Regulatorמַכְוֵן
MAKVEN
Grocery Storeמַכּוֹלֶת מַכֹּלֶת
MAKHOLET MAKHOLET
Mechanicמְכוֹנִן מְכוֹנַאי
MEKONIN MEKONA'Y
Israel Export Instituteמַכוֹן הַיְצוּא הַיִשְראֵלִי
MAKON HAYTZU' HAYISR'ELI
Automobiles; Carsמְכוֹנִיּוֹת
MEKONIOT
Machine, Engine; Base, Standמְכוֹנָה
MEKONAH
Mechanicמְכוֹנִן מְכוֹנַאי
MEKONIN MEKONA'Y
Automobile; Carמְכוֹנִית
MEKONIT
Hoes Piano Keys Bell Clapperמַכּוֹשִים
MAKHOSHIM
Hoe; Piano Key; Bell Clapperמַכּוֹש
MAKHOSH
Enchanted Mמְכוּשָּף מְכֻשָּף
MEKUSHAPH MEKUSHAPH
Xylophoneמַכּוֹשִית
MAKHOSHIT
Eyebrow Pencil; Kohl Brushמִכְחוֹל
MIKCHOL
Enchanted Fמְכוּשֶּפֶת מְכֻשֶּפֶת
MEKUSHEPHET MEKUSHEPHET
Wind Speedמְכִירוּת הָרוּחַ
MEKIRUT HARUACH
Selling, saleמְכִירָה
MEKIRAH
Cribעֳרִיסָה מִכְלָאַה אֵבוּס סלנדרים
"ARISAH MIKLA'AH 'EVUS SLNDRYM
Clearance saleמְכִירַת חִיסוּל
MEKIRAT CHISUL
Knackמָכְמָה מַאֶשִית
MAKMAH MA'ESIT
Grocery Storeמַכּוֹלֶת מַכֹּלֶת
MAKHOLET MAKHOLET
Pantsמִכנָסַיִים
MIKNASAYIM
Jeansמִכְנְסֵי גִינְס
MIKNESAE GINS
Pants; Pantaloonsמִכְנְסַיִם
MIKNESAYIM
Shorts, Pantsמִכנָסַיִים קְצָרִים
MIKNASAYIM KETZARIM
Coveringמִכְסֶה
MIKSEH
Tax; Customמֶכֶס
MEKES
Sell, Toמָכַר לִמְכּוֹר
MAKAR LIMKHOR
Mexicoמֶכְּסִיקוֹ
MEKHSIKO
Mine Nמִכְרֶה מוֹקֵש
MIKREH MOKESH
Sellמָכַר
MAKAR
Compelled Fמוּכְרַחַת מֻכְרַחַת
MUKRACHAT MUKRACHAT
Compelled Mמוּכְרָח מֻכְרָח
MUKRACH MUKRACH
Toolמַכשִיר
MAKSHIR
Stumbling blockמִכְשוֹל
MIKSHOL
Enchanted Mמְכוּשָּף מְכֻשָּף
MEKUSHAPH MEKUSHAPH
Electro domesticsמַכְשְירֵי חַשְמַל
MAKSHEYRAE CHASHMAL
Slaying of the first bornמַכָּת בְּכוֹרוֹת
MAKHAT BEKOROT
Enchanted Fמְכוּשֶּפֶת מְכֻשֶּפֶת
MEKUSHEPHET MEKUSHEPHET
Letter; Mailמִכְתָּב
MIKTHAV
Sun strokeמַכַּת שֶמֶש
MAKHAT SHEMESH
Mail Nדֹּאַר דּוֹאַר שִרְיוֹן מִכְתָּבִים
DHO'AR DHO'AR SHIRYON MIKTHAVIM
Deskמֵכְתֵּבָה
MEKTHEVAH
Circumciseמָל
MAL
Lettersמִכְתָּבִים
MIKTHAVIM
Full Mמָלֵא
MALE'
Fullnessמְלֹא מְלוֹא
MELO' MELO'
Florid, Full of Flowersמְלִיצִי מָלֵא פְּרָחִים
MELITZI MALE' PhERACHIM
Fill, Toמִלֵּא
MILE'
Messenger; Angelמַלְאָךְ
MAL'AK
Full Fמְלֵאָה
MELE'AH
Malachi; Molachi, my servantמַלְאָכִי
MAL'AKI
Business; Workמְלָאכָה
MELA'KAH
Needleworkמְלֶאכֶת מַחַט
MELE'KET MACHAT
Handicraftאֻמָּנוּת מְלֶאכֶת יָד
'UMANUT MELE'KET YAD
Clothes; Garmentsבְּגָדִים מַלְּבּוּש
BEGADIM MALBUSH
Save Prepמִלִּבַד חוֹץ מִבִּלִעדַי
MILIVAD CHOTZ MIBILI"DAY
Wordמִלָּה
MILAH
Rectangleמַלְבֵּן
MALBEN
Fullnessמִלּוּא
MILU'
Fullnessמְלֹא מְלוֹא
MELO' MELO'
Reserves militaryמִלּוּאִים
MILV'IM
Fortified Buildingמִלּוֹא
MILO'
Malawiמָלָוִוי
MALAVIVY
Escortמַלְוֶּה לִוּוּי
MALVEH LIVVY
Dirtyמְלֻכְלָךְ מְלוּכלָך
MELUKLAK MELUKLAK
Kingdom; Royalty; Kingshipמְלוּכָה
MELUKAH
Hotel; Innמָלוֹן בֵּית מָלוֹן
MALON BAET MALON
Dictionaryמִלּוֹן מִילּוֹן
MILON MILON
Hotels; Innsמְלוֹנוֹת
MELONOT
Dictionaryמִלּוֹן
MILON
Wordsמִלִּים מִלּוֹת
MILIM MILOT
Dictionariesמִלּוֹנִים
MILONIM
Question wordsמִלּוֹת שְאֵלָה
MILOT ShE'ELAH
Prepositionsמלּוֹת היַחַס
MLOT HYACHAS
Salt Shakerמִלחִיָה
MILCHIAH
Saltמֶלַח
MELACH
Fight; Warהֵאָבְקוּת קְרָב מִלְחָמָה
HE'AVKUT KERAV MILCHAMAH
Soldering Ironמַלְחֵם
MALCHEM
Deliver, Toמִלֵּט
MILET
Combat; Battleמִלְחָמָה
MILCHAMAH
Maltaמָלְטָה
MALTAH
Mortar; Cementמֶלֶט
MELET
Maliמָלִי
MALI
Sharpenerמַלְטֶשֶת
MALTESHET
Malaysiaמָלֵייְזְיָה
MALAEYZEYAH
Saladסָלָט מָלִיחַ
SALAT MALIACH
Wordsמִלִּים מִלּוֹת
MILIM MILOT
Wordsמִלִּים
MILIM
Florid, Full of Flowersמְלִיצִי מָלֵא פְּרָחִים
MELITZI MALE' PhERACHIM
Metaphor; Satireמְלִיצָה
MELITZAH
Reign, Toמָלַךְ
MALAK
Kingמֶלֶךְ
MELEK
Trapמַלְכֹּדֶת
MALKHODET
Syrian kingמֶלֶך סוּרִי
MELEK SURI
Queenמַלְכָּה
MALKHAH
Queenמַלְכָּה
MALKHAH
Dominionמַלְכוּת
MALKUT
Kingdom; Reignמַלְכּוּת
MALKHUT
Dirtyמְלֻכְלָךְ מְלוּכלָך
MELUKLAK MELUKLAK
Kingsמְלָכִים
MELAKIM
Below; Down; Downwardsלְמַטָּה לְהַלָּן מִלְּמַטָּה מִתַּחַת
LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHACHAT
Beauty at Nightמַלְכֵּת הַלֵּיְלָה
MALKHET HALAELAH
Cucumberמַלָפְפוֹן
MALAPHEPHON
Gauzeמַלמָלָה גָּזה
MALMALAH GHAZH
Cucumbersמַלָפְפוֹנִים מַלָפְפוֹנוֹת
MALAPHEPHONIM MALAPHEPHONOT
Cucumbersמַלָפְפוֹנִים מַלָפְפוֹנוֹת
MALAPHEPHONIM MALAPHEPHONOT
Waitressesמֶלְצָרִיוֹת
MELTZARIOT
Waiterמֶלְצַר
MELTZAR
Waitressמֶלְצָרִית
MELTZARIT
Waitersמֶלְצָרִים
MELTZARIM
Lashesמַלְקוֹת מַלְקֻיוֹת
MALKOT MALKUYOT
Wringסָחַט מָלַק
SACHAT MALAK
Pliersמַלקַחַת פְליֶיר
MALKACHAT PHELYEYR
Lashמַלְקוּת
MALKUT
Interjectionמִלַּת קְרִיאָה
MILAT KERI'AH
Lashesמַלְקוֹת מַלְקֻיוֹת
MALKOT MALKUYOT
Measurementמְדִידָה מֵמַד
MEDIDAH MEMAD
Wardrobeמֶלְתָּחָה
MELTHACHAH
Filled Mמְמֻלָּא מְמוּלָא
MEMULA' MEMULA'
Oppositeמִמּוּל
MIMUL
Salted Mמְמֻלָּח מְמוּלָּח
MEMULACH MEMULACH
Filled Fמְמֻלָּאָה מְמוּלָאָה
MEMULA'AH MEMULA'AH
Blenderמַמְחֶה בְלֶנֵדֶר
MAMCHEH VELENEDER
Salted Mמְמֻלַּחַת מְמוּלַּחַת
MEMULACHAT MEMULACHAT
Showerמֶמטָר מִקְלַחַת
MEMTAR MIKLACHAT
Handkerchiefמִמְחָטָה
MIMCHATAH
Sale; Merchandiseמִמְכָּר
MIMKHAR
Anyhow; Anyway, In any caseמִמֵילָא
MIMAELA'
Filled Fמְמֻלָּאָה מְמוּלָאָה
MEMULA'AH MEMULA'AH
Filled Mמְמֻלָּא מְמוּלָא
MEMULA' MEMULA'
Salted Mמְמֻלַּחַת מְמוּלַּחַת
MEMULACHAT MEMULACHAT
Salted Mמְמֻלָּח מְמוּלָּח
MEMULACH MEMULACH
Kingdom; Sovereigntyמַמְלָכָה
MAMLAKAH
Kingdom; Dominionמַמְלָכָה
MAMLAKAH
Realityמַמָּש
MAMASH
Above; Up; Upwardsלְמַעְלָה מִמַּעַל מֵעַל לְ
LEMA"LAH MIMA"AL ME"AL LE
Government; Dominionמֶמְשָלָה
MEMSHALAH
True nightmareמַמַּש סִיוּט
MAMASH SIUT
Candyמַמִתָק
MAMITOK
Israel Governmentמֶמְשֶלֶת יִשְרָאֵל
MEMSHELET YISRA'EL
Treats Nמַמְתָּקִים
MAMTHOKIM
Candies; Sweetsמַמתָקִים
MAMTAKIM
Mannaמָן
MAN
Fromמִן
MIN
From this day onמִן הַיּוֹם הַזֶּהִ וָהָלְאָה
MIN HAYOM HAZEHI VAHAL'AH
From, Out From, Ofמִן מִ מֵ מי
MIN MI ME MY
Adultererמְנָאֵף
MENA'EPH
It is well known that...מִן הַמפוּרסָמוֹת הוּא שֶ
MIN HAMPHURSAMOT HU' SHE
Mangoמַנְגוֹ
MANGO
Adulteressמְנָאֶפֶת
MENA'EPHET
Staffמַנְגָּנוֹן
MANGHANON
Melodyמַנְגִּינָה
MANGHINAH
Mandarin orangesמַנְדָּרִינוֹת
MANDHARINOT
Mandarinמַנְדָּרִינָה
MANDHARINAH
Appoint; Assignמִנָּה
MINAH
Portion; Share; Doseמָנָה
MANAH
Principal portionמָנָה עִיקָרִית
MANAH "IKARIT
Dessert, last portionמָנָה אַחֳרוֹנָה
MANAH 'ACHARONAH
Custom, Jewish; Behaviorמִנְהָג
MINHAG
First portionמָנָה רִאשוֹנָה
MANAH RI'SHONAH
Jewish Customמִנְהָג
MINHAG
Custom; Behavior; Conductמִנְהָג
MINHAG
Leadershipמַנהִיגוּת
MANHIGUT
Leaderמַנְהִיג
MANHIG
Business study areaמִנְהַל עֳסָקִים
MINHAL "ASAKIM
Principal; Director; Manager Mמְנַהֵל
MENAHEL
Rest; Quietness Mמְנוּחַ
MENUACH
Principal; Director; Manager Fמְנַהֶלֶת
MENAHELET
Subscriptionמָנוִּי
MANVI
Rest; Quietness Fמְנוּחָה
MENUCHAH
Experienced Fמְנוּסָה
MENUSAH
Refuge Mמָנוֹס
MANOS
Refuge Fמָנוּסָה
MANUSAH
Experienced Mמְנוּסֶה
MENUSEH
Motors Fמֶנוֹעִים
MENO"IM
Motor Fמָנוֹעַ
MANOA"
Dotted; Pointed F, with Vowelsמְנוּקֶדֶת
MENUKEDET
Dotted; Pointed M, with Vowelsמְנוּקָד
MENUKAD
Lamp; Candelabraמְנוֹרָה עֳשָשִית
MENORAH "ASHASHIT
Chanukah Lampחֳנוּכּיָיה חֳנֻכִּיָה מְנוֹרָה
CHANUKHYAYH CHANUKHIAH MENORAH
Lamps; Candelabrasמְנוֹרוֹת
MENOROT
Lampמְנוֹרָה
MENORAH
Afternoon Prayerתְּפִלַת מִנחָה מִנחָה
THEPHILAT MINCHAH MINCHAH
Appetizersמָנוֹת רִאשוֹנוֹת
MANOT RI'SHONOT
Menajemמְנַחֵם
MENACHEM
Gift; Offeringמִנְחָה
MINCHAH
Where fromמִנֵיִין
MINAEIN
Quorum of thenמִניָין מִנְיָן
MINYAYN MINYAN
Quorum of thenמִניָין מִנְיָן
MINYAYN MINYAN
How do you know?מִנֵיִין לְךָ
MINAEIN LEKA
Padlockמַנְעוּל תָּלוּי
MAN"UL THALUY
Employerמַנֳסִיק
MANASIK
Menasheמְנַשֶּה
MENASHEH
Cleanerמֱנַקֶה
MENAKEH
Value added tax VATמַס יֵרֶד מוֹסָף מעמ
MAS YERED MOSAPH M"M
Taxמַס
MAS
Mosquesמִסְגָדִים
MISGADIM
Foreign exchange, currencyמַסבֵּעַ חוּץ
MASBEA" CHUTZ
Arranged Mמְסֻדָּר מְסוּדָּר
MESUDHAR MESUDHAR
Frame, Frameworkמִסְגֶּרֶת
MISGHERET
Corridors; Halls; Vestibulesמִסְדְּרוֹנִים מִסְדְּרוֹנוֹת
MISDHERONIM MISDHERONOT
Corridor; Hall; Vestibuleמִסְדְּרוֹן
MISDHERON
Arranged Fמְסֻדֶּרֶת מְסוּדֶּרֶת
MESUDHERET MESUDHERET
Corridors; Halls; Vestibulesמִסְדְּרוֹנִים מִסְדְּרוֹנוֹת
MISDHERONIM MISDHERONOT
Of it s kindמְסוּגוֹ
MESUGO
Test; Destructionמַסָּה
MASAH
Arranged Fמְסֻדֶּרֶת מְסוּדֶּרֶת
MESUDHERET MESUDHERET
Arranged Mמְסֻדָּר מְסוּדָּר
MESUDHAR MESUDHAR
Curly Mמְסֻלְסָל מְסוּלְסָל
MESULSAL MESULSAL
Riskyמְסוּכָּן כָּרוּךְ בְּסִיכּוּן
MESUKHAN KHARUK BESIKHUN
Veil Nצָעִיף הִנּוּמָה רְעָלָה מַסְוֶע
TZA"IPH HINUMAH RE"ALAH MASVE"
Curly Fמְסֻלְסֶלֶת מְסוּלְסֶלֶת
MESULSELET MESULSELET
Devotedמֶסוּר
MESUR
Helicopterמַסוֹק
MASOK
Traditionמָסֹרֶת מָסוֹרֶת
MASORET MASORET
Sawמַסּוֹר מַשוֹר
MASOR MASOR
Commerce; Tradeמִסְחָר
MISCHAR
Traditionalמָסוֹרְתִּי
MASORTHI
Commercial Fמִסְחָרִית
MISCHARIT
Commercial Mמִסְחָרִי
MISCHARI
Partyמְסִיבָּה
MESIBAH
Chewing gumמַסְטִיק
MASTIK
Mixing; Mixtureמַסִיכָה
MASIKAH
Trespasserמַסִיג גְבוּל
MASIG GEVUL
Screenמָסָך
MASAK
Taxesמִסִים
MISIM
Curlyמְסֻלְסָל מְתֻלְתָּל
MESULSAL METULTHAL
Route; Course; Pathמַסְלוּל
MASLUL
Curly Fמְסֻלְסֶלֶת מְסוּלְסֶלֶת
MESULSELET MESULSELET
Curly Mמְסֻלְסָל מְסוּלְסָל
MESULSAL MESULSAL
Documentתְּעוּדָה מִסְמָךְ
THE"UDAH MISMAK
Railroad; Railwayמְסִלַּת בַּרְזֶל
MESILAT BARZEL
Nail; Clove; Pegמַסמֵר
MASMER
Documentמִסמָן
MISMAN
Journey; Stageמַסַּע
MASA"
Display Nתְּצוּגָה הַפגָנָה מֵיצָג מָסְן מִיְרָקע
THETZUGAH HAPHGANAH MAETZAG MASN MIRAK"
Restaurantsמִסְעָדוֹת
MIS"ADOT
Restaurantמִסְעָדָה
MIS"ADAH
Enoughמַסְפִּיק לְמַדַּי
MASPhIK LEMADHAY
Lamentation, Wailing, Mourningמִסְפֵּד
MISPhED
Numberמִסְפַּר
MISPhAR
Doubtמִסְפָּק
MISPhOK
Cardinal Numberמִסְפָּר יְסוֹדִי
MISPhAR YESODI
Numerate, Toמִסְפֵּר
MISPhER
Hairdressing Saloonמִסְפָּרָה
MISPhARAH
Ordinal Numberמִסְפָּר סִדּוֹרִי
MISPhAR SIDHORI
Numbersמִסְפָּרִים
MISPhARIM
Scissorsמִספָּרַיִים
MISPhARAYIM
Deliver, Toמָסַר
MASAR
Transmit; Transfer; Pass onמָסַר למסור
MASAR LMSVR
Traditionמָסֹרֶת מָסוֹרֶת
MASORET MASORET
Comb; Brushמַסְרַק מַגְרַדָה כַּרֶבּלֶת
MASRAK MAGRADAH KHAREBLET
Hiding placeמִסְתָּר
MISTHAR
Mysteriousמִסתוֹרִי
MISTORI
Laboratoriesמַעְבָּדוֹת
MA"BADOT
Laboratoryמַעְבָּדָה
MA"BADAH
Transitionשִנּוּי מַעֳבָר
SHINUY MA"AVAR
Aisleמַעֳבָר
MA"AVAR
Traffic circleמַעגַל תְּנוּעָה כִּיכַּר תְּנוּעָה
MA"GAL THENU"AH KHIKHAR THENU"AH
Crosswalkמַעֳבַר חֳצִיָיּה
MA"AVAR CHATZIAYH
Delicacy, Foodמַעֳדֶן
MA"ADEN
Stumble; Trip, Toמָעַד לִמעוֹד
MA"AD LIM"OD
Never have I ...מֵעוֹדִי לאֹ
ME"ODI L'O
Delicacies, Foodמַעֳדֶנים
MA"ADENYM
Covered; Wrappedמְעֻטָּף מְעוּטָּף
ME"UTAPH ME"UTAPH
Minorityמִעוּט מִיעוּט
MI"UT MI"UT
Neverמֵעוֹלָם לֹא
ME"OLAM LO'
Rhombusמְעוּיָן
ME"UYAN
Dormsמְעוֹנוֹת
ME"ONOT
Residenceגְבוּל דִירָה מְגוּרִים מִשְכָּן מָעוֹן
GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKHAN MA"ON
Little, adv.מְעַט
ME"AT
Cloudyמְעֻנָּן מְעוּנָּן
ME"UNAN ME"UNAN
Blanketשְמִיָכה מַעֳטֶה
SEMIAKH MA"ATEH
Do Little, To; Diminish, Toמָעַט
MA"AT
Few Mמְעַטִּים
ME"ATIM
Few Fמְעַטּוֹת
ME"ATOT
Envelopeמַעֳטָפָה
MA"ATAPHAH
Covered; Wrappedמְעֻטָּף מְעוּטָּף
ME"UTAPH ME"UTAPH
Coat, Jacketמְעִיל
ME"IL
Envelopesמַעֳטָפוֹת
MA"ATAPHOT
Raincoatמְעִיל גֶּשֶם
ME"IL GHESHEM
Jacket; Coat; Overcoatמְעִיל
ME"IL
Jacketמְעִילוֹן
ME"ILON
Embezzlementמֶעִילָה
ME"ILAH
Fountain; Sourceמַעְיָן
MA"YAN
Coatsמְעִילִים
ME"ILIM
Betrayal, Embezzlementמַעַל
MA"AL
Fountain; Sourceמַעְיָנוֹת
MA"YANOT
Upwards; Aboveמַעַל
MA"AL
Embezzle; Betray; Defraud, Toמָעַל
MA"AL
Ascent; Platformמַעֳלֶה
MA"ALEH
Above; Up; Upwardsלְמַעְלָה מִמַּעַל מֵעַל לְ
LEMA"LAH MIMA"AL ME"AL LE
Degreeמַעֳלָה דַרגָה מִידָה מֵעֳמָד
MA"ALAH DARGAH MIDAH ME"AMAD
Step; Stair; Staircaseמַעֳלָה
MA"ALAH
Elevatorמַעֳלִית
MA"ALIT
Temperature Degreesמַעֳלוֹת חוֹם
MA"ALOT CHOM
Load, Verbמֶעֱמִיס הִטְעֵין הִכְבִּיד
ME"EMIS HIT"AEN HIKBID
Status; Positionמַעֳמָד
MA"AMAD
Address, To; Speak, Toפָּנָה אֶל נָאַם מִעֵן
PhANAH 'EL NA'AM MI"EN
Burden; Loadמַעֳמָסָה
MA"AMASAH
Answerתְּשוּבָה מַעֳנֶה
THESHUVAH MA"ANEH
Reply Nמַעֳנֶה תְּשוּבָה
MA"ANEH THESHUVAH
Interesting Mמְעַנְיֵן מְעַנֶיֶין
ME"ANYEN ME"ANEYEYN
Interesting Mמְעַנְיֵן מְעַנֶיֶין
ME"ANYEN ME"ANEYEYN
Interesting Fמְעַנְיֵנֶנֶת מְעַנְיֶנֶת
ME"ANYENENET ME"ANYENET
Interesting Fמְעַנְיֵנֶנֶת מְעַנְיֶנֶת
ME"ANYENENET ME"ANYENET
Bonus on Sales, American Wordהֲטֶבָה מֵעֳנָק
HOTEVAH ME"ANAK
Cloudyמְעֻנָּן מְעוּנָּן
ME"UNAN ME"UNAN
Block Nגּוּש בְּלוֹק קוֹבָה בוּל עַץ מַעְצוֹר
GHUSH BELOK KOVAH VUL "ATZ MA"TZOR
Of wood and stoneמֵעֵץ וּמֵאֶבֶן
ME"ETZ UME'EVEN
Wry Adjעָקֹם מְעֻקָּל
"AKOM ME"UKAL
Sunnyמעצַף שֶמֶש
M"TZAPH ShEMESh
Detourמַעֳקָף עִיקוּף
MA"AKAPH "IKUPH
Detourמַעֳקָף
MA"AKAPH
Westמַעֳרָב
MA"ARAV
Nakednessעֶרְוָה מַעַר
"ERVAH MA"AR
Caveמְעֳרָה
ME"ARAH
Occidentמַעֳרֶב
MA"AREV
Evening Prayerתְּפִילַּת עַרְבִית מַעַרִיב
THEPHILAT "ARVIT MA"ARIV
Rolling Pinמַעֳרוֹךְ
MA"AROK
Editorial Staff, Editorialמַעֳרֶכֶת
MA"AREKET
Battle Line; Frontמַעֳרָכָה
MA"ARAKAH
Solar systemמַעֳרֶכֶת הַשֶמֶש
MA"AREKET HASHEMESH
Systemמַעֳרֶכֶת
MA"AREKET
Workמַעֳשֶה
MA"ASEH
The cave of Machpelahמְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה
ME"ARAT HAMAKPhELAH
Copyistמַּעְתִּיק
MA"THIK
Chimneyמַעֳשֵנָה אַרֻבָּה
MA"ASHENAH 'ARUBAH
Scattered Mמְפוּזָּר מְפֻזָּר
MEPHUZAR MEPHUZAR
Mapמָפָה
MAPHAH
Harmonicaמַפוּחִית פֶה
MAPHUCHIT PHEH
Accordionמַפּוּחוֹן
MAPhUCHON
Scattered Mמְפוּזָּר מְפֻזָּר
MEPHUZAR MEPHUZAR
Lateמִאֻחָר מֶפַזֵר
MI'UCHAR MEPHAZER
Party Politicalמִפְלָגָה
MIPHLAGAH
Napkinמַפִּית
MAPhIT
Becauseמִפְּנֵי שֶ
MIPhNAE SHE
Because, Before a Clauseמִפְּנֵי שֶ כֵּיוָן שֶ כִיוּוּן שֶ
MIPhNAE ShE KHAEVAN ShE KIVUN ShE
Project Fמִפְעָלָה
MIPH"ALAH
Project Mמִפְעָל
MIPH"AL
Bayמִפְרָץ
MIPHRATZ
From time to timeמִפַּעַם לְפַּעַם
MIPhA"AM LEPhA"AM
Tableclothמַפַת שוּלְחַן
MAPHAT ShULCHAN
Sailboatמִפְרָשִית
MIPHRASIT
Wrenchמַפְתֵחַ בְּרָגִים
MAPHTEACH BERAGIM
Keyמַפְתֵּחַ
MAPHTHEACH
Find, Toמָצָא
MATZA'
Pipe wrenchמַפְתֵּח לְצִינּוֹרוֹת
MAPHTHECH LETZINOROT
Find Favor; To Pleaseמָצָא חֵן
MATZA' CHEN
Find Favor; Please, Toמָצָא חֵן
MATZA' CHEN
Situation; State; Positionמַצָּב
MATZAV
Situation; Conditionמַצָּב
MATZAV
Gravestoneמַצֵּבָה
MATZEVAH
Security conditionמַצָּב בְּטחוֹנִי
MATZAV BETCHONI
Fortress; Enclosureמְצוֹדָה
METZODAH
Unleavened breadמַצָּה
MATZAH
Commandmentמִצְוָה מִצוָוה
MITZVAH MITZVAVH
Commandmentמִצְוָה מִצוָוה
MITZVAH MITZVAVH
Excellent F; Distinguished Fמְצוּיֶּנֶת מְצֻיֶּנֶת
METZUYENET METZUYENET
Excellent M; Distinguished Mמְצוּיָּן מְצֻיָּן
METZUYAN METZUYAN
Restricted; Limited Mמְצוּמצֶם
METZUMTZEM
Depth, Bottom of Seaמְצוּלָה
METZULAH
Siegeמָצוֹר
MATZOR
Restricted; Limited Fמְצוּמצֶמֶת
METZUMTZEMET
Commandments, Hisמִצְוֹתָיו
MITZOTAYV
Commandments; Mitzvothמִצְוֹת
MITZOT
Regretfulמִצְטָעֵר
MITZTA"ER
Foreheadמֵצַח
METZACH
Lifeguardמַצִיל
MATZIL
Bargain, Findמְצִיאָה
METZI'AH
Excellent M; Distinguished Mמְצוּיָּן מְצֻיָּן
METZUYAN METZUYAN
Small Bellמְצִילָה
METZILAH
Conditionerמֶציצֵב שֶעָר
METZYTZEV ShE"AR
Excellent F; Distinguished Fמְצוּיֶּנֶת מְצֻיֶּנֶת
METZUYENET METZUYENET
Intersectionפָּרָשַת דְּרָכִים מַצְלֵבָה
PhARASHAT DHERAKIM MATZLEVAH
Wheyמֶצֶל
METZEL
Cymbalsמְצִלְתַיִים
METZILTAYIM
Coins, Money, coloquialמְצַלצלִים
METZALTZLIM
Parachuteמַצְנֵחַ
MATZNEACH
Blinkמִצְמֵץ
MITZMETZ
Watchmanמִצַפֶּה
MITZAPhEH
Divide in Two, Toמִצַּע
MITZA"
Compassמַצפֵל מְחוּגָה
MATZPHEL MECHUGAH
Watch Towerמִצְפֶּה
MITZPhEH
Egyptianמִצְרִי
MITZRI
Suck, Toמָצַץ לִמצוֹץ
MATZATZ LIMTZOTZ
Drillמַקְדֵחַ
MAKDEACH
Egyptמִצְרַיִם
MITZRAYIM
Earlyמֻקְדָם קָדִים מַשְכִים
MUKDAM KADIM MASHKIM
Electric Drillמַקדַחַת יָד חַשְמַלִית
MAKDACHAT YAD CHASHMALIT
Earlyמֻקְדָּם מוּקְדָּם
MUKDHAM MUKDHAM
Early M Adjמֻקְדָּם
MUKDHAM
Sanctuary; Templeמִקְדָּש
MIKDHASH
Early F Adjמֻקְדֶּמֶת
MUKDHEMET
Ritual bath; Reservoirמִקְוֶה
MIKVEH
Zip codeמִקּוּד מיקוד
MIKVD MYKVD
Places; Seatsמְקוֹמוֹת
MEKOMOT
Place; Seatמָקוֹם
MAKOM
Infinitiveשֵּם הַפֹּעַל מָקוֹר
ShEM HAPhO"AL MAKOR
Source; Fountain; Originמָקוֹר
MAKOR
Comprehensive Fמַקִיפָה
MAKIPHAH
Comprehensive Mמַקִיף
MAKIPH
Keyboardמִקְלֶדֶת לוּחַ מַקָשִים
MIKLEDET LUACH MAKASHIM
Rod, Walking Stickמַקַּל
MAKAL
Shower boothמִקְלָחוֹן
MIKLACHON
Rods, Walking Sticksמַקְּלוֹת
MAKLOT
Showerמִקְלַחַת
MIKLACHAT
Showersמִקְלָחוֹת
MIKLACHOT
Recordedמֻקְלַט
MUKLAT
Showerמֶמטָר מִקְלַחַת
MEMTAR MIKLACHAT
Braid; Plaitמִקְלָעָה
MIKLA"AH
Cursed Mאָרוּר מְקֻלָל
'ARUR MEKULAL
Acquisitionמִקְנֶה
MIKNEH
Purchase; Property; Cattleמִקְנָה
MIKNAH
Charming; Delightfulנֶחְמָד מַקְסִים
NECHMAD MAKSIM
Bundle; Knotחֳבִילָה מַקְנִית
CHAVILAH MAKNIT
Freezerמַקֵפִיא
MAKEPHI'
Hyphenמַקָף
MAKAPH
Diving Boardמַקְפֵּצָה
MAKPhETZAH
Gelatinמִקְפִּית קְרִישָת
MIKPhIT KERIShAT
Profession; Occupationמִקְצוֹעַ
MIKTZOA"
Vocational; Skilledמְקצוֹי
MEKTZOY
Areas of study majorsמִקְצוֹעוֹת לִמּוּד
MIKTZO"OT LIMUD
Professions; Occupations; Jobsמִקְצוֹעוֹת
MIKTZO"OT
Reading; Convocation; Tanajמִקְרָא
MIKRA'
Nail Clippersמַקְצֵץ צִיפּוֹרְנַיִים
MAKTZETZ TZIPHUORNAYIM
Latelyמִקָּרוֹב
MIKAROV
Occasion, Occurrence, Eventמִקְרֶה
MIKREH
Real Estateמְקַרקעִין נֵדלָן
MEKARK"IN NEDLAN
Reflectorמַחֳזִירוֹר מַקְרִין
MACHAZIROR MAKRIN
Delete keyמַקָש מְחִיקָה
MAKASH MECHIKAH
Refrigeratorמַקְרֵר מְקָרֵר
MAKRER MEKARER
Mr.; Sir; Gentlemanמַר אָדוֹן
MAR 'ADON
Decorativeמְקֻשָּת קִשּוּטִי
MEKUSHAT KISHUTI
Appearanceמַרְאֶה
MAR'EH
Sightמַרְאֶה
MAR'EH
Vision; Mirrorמַרְאָה
MAR'AH
Mirrorרְאִי מַראָה
RE'I MAR'AH
Pearlמַרגָּלִית פְּנִינָה דַּר
MARGHALIT PhENINAH DHAR
Square, Squaredרָבוּעַ מְרֻבַּע מְרוּבַּע
RAVUA" MERUBA" MERUBA"
Margarineמַרְגָּרִינָה
MARGHARINAH
Daisy; Pimpernelמַרגָנִית חִנָּנִית
MARGANIT CHINANIT
Revoltמֶרֶד
MERED
Feelingרֶגֶש מַרגָש
REGESH MARGASh
Disobedient; Rebellious, To Beמָרָה
MARAH
Mordejaiמָרְדֲּכַי
MORDHOKAY
Square, Squaredרָבוּעַ מְרֻבַּע מְרוּבַּע
RAVUA" MERUBA" MERUBA"
Mrs.; Miss; Ladyמָרָה גֶבֶרֶת
MARAH GEVERET
Roomy Fמְרֻוַּחַת מְרוּוַּחַת
MERUVACHAT MERUVACHAT
Roomy Mמְרֻוָּח מְרוּוָּח
MERUVACH MERUVACH
Roomy Fמְרֻוַּחַת מְרוּוַּחַת
MERUVACHAT MERUVACHAT
Roomy Mמְרֻוָּח מְרוּוָּח
MERUVACH MERUVACH
Band; Flockמֵרוֹן מָרוֹן
MERON MARON
Height; Heavenמָרוֹם
MAROM
Moroccoמָרוֹקוֹ
MOROKO
Shabby; Shaggyמְרֻפָּט מְרוּפָּט
MERUPhAT MERUPhAT
From a distanceמֵרָחוֹק
MERACHOK
Bitter herbsמָרוֹר
MAROR
Far awayמֶרְחָק
MERCHAK
Beyondמֵאַחוֹרִי מֵאֵבֶר לְ הָלְאָה מֵרָחוֹק
ME'ACHORI ME'EVER LE HAL'AH MERACHOK
Covered Frying Panמַרְחֶשֶת
MARCHESHET
Marchesvan, Monthמַרְחֶשְוָן
MARCHESHVAN
Dispute, Quarrelמְרִיבָה
MERIVAH
Rebelliousnessמְרִי
MERI
Spatulaמָרִית
MARIT
Miriamמִרְיָם
MIRYAM
Chariotמֶרְכָּבָה
MERKHAVAH
Carriage; Chariotמֶרכָּבָה מִרכֶּבֶת
MERKHAVAH MIRKHEVET
Supermarketסוּפֶּרמַרְקֶט מַרכּוֹל
SUPhERMARKET MARKHOL
Carriage; Chariotמֶרכָּבָה מִרכֶּבֶת
MERKHAVAH MIRKHEVET
Absorption Centerמְרְכַּז קְלִיטֳה
MEREKHAZ KELITAH
Centerמֶרְכָּז
MERKHAZ
Ingredientsמַרְכִיבִים
MARKIVIM
Ingredientסַמְמָן סַמָּן רְכִיב מַרְכִיב
SAMEMAN SAMAN REKIV MARKIV
Pasturage; Pastureמִרְעֶה
MIR"EH
Fraudמִרמָה
MIRMAH
Grazing cattleמַרְעִית
MAR"IT
Mayorמַרְעִיר רֹאש הָעִירִיָּה
MAR"IR RO'SH HA"IRIAH
Clinicמִרְפָּאָה
MIRPhA'AH
Cure; Healing; Recoveryמַרְפֵּא
MARPhE'
Balconiesמִרְפָּסוֹת
MIRPhASOT
Shabby; Shaggyמְרֻפָּט מְרוּפָּט
MERUPhAT MERUPhAT
Elbowמַרְפֵּק
MARPhEK
Balcony; Verandahמִרְפֶּסֶת
MIRPhESET
Marzipanמַרצֶפָּן
MARTZEPhAN
Marchמֶרְץ
MERTZ
Soupמָרָק
MARAK
Puttyמֶרֶק
MEREK
Onion Soupמְרָק בָּצָל
MERAK BATZAL
Pea Soupמְרָק אֳפוּנָה
MERAK 'APHUNAH
Vegetables Soupמְרָק יְרָקוֹת
MERAK YERAKOT
Meat Soupמְרָק בָּשָר
MERAK BAShAR
Lentil Soupמְרָק עֳדָשִים
MERAK "ADASHIM
Tomatoes Soupמְרָק עַגְבָנִיוֹת
MERAK "AGVANIOT
Bean Soupמְרָק שְעוּעִית
MERAK ShE"U"IT
Chicken Soupמְרָק עוֹף
MERAK "OPH
Jamרִבָּה רִיבָּה מִרְקַחַת
RIBAH RIBAH MIRKACHAT
Biscuitרָקִיק מַרקוֹעַ בִּיסקווִיט
RAKIK MARKOA" BISKVVIT
Screen, of TVמָרקַע
MARKA"
Soup bowlמְרָקִיָּה
MERAKIAH
Recipeמִרְשָם
MIRSHAM
Recipeתְּרוּפָה פִּרְטָה מִרְשָם
THERUPHAH PhIRTAH MIRSHAM
Cellars; Storerooms; Basementsמַרְתְּפִים
MARTHEPHIM
Cellar; Storeroom; Basementמַרְתֵּף
MARTHEPH
Load; Burden; Tributeמַשָּא
MASA'
Load, Nounמַשָּא מִטְעָן עֹנֶס נֵטֶל הֶסְפֵּק
MASHA' MIT"AN "ONES NETEL HESPhEK
Truckמַשָּאִית
MASA'IT
Debt; Loanמַשָּא
MASHA'
Wish; Pleasure; Desireרָצוֹן מִשְאָלָה אִחוּל
RATZON MISH'ALAH 'ICHUL
Referendumמִשְאַל עָם
MISH'AL "AM
Heptagonמְשוּבָּע מְשֻבָּע
MESHUBA" MESHUBA"
Giftמַשְאֵת
MAS'ET
Broadcastמִשְדָּר
MISHDHAR
Fortress; Shelterמִשְגָּב
MISGHAV
Something; Somewhatמַשֶהוּ
MASHEHU
Moshe; Mosesמֹשֶה
MOSHEH
Equationמִשְוָאָה
MISHVA'AH
Minimumמַשֶּהוּ
MAShEHU
Heptagonמְשוּבָּע מְשֻבָּע
MESHUBA" MESHUBA"
Backslidingמְשוּבָה
MESHUVAH
Broadcast F; Transmitted Fמְשוּדֶרֶת
MEShUDERET
Broadcast M; Transmitted Mמְשוּדָר
MEShUDAR
Strange M; Queer Mמְשוּנֶּה מְשֻנֶּה
MESHUNEH MESHUNEH
Triangleמְשוּלָש
MESHULASH
Sawמַסּוֹר מַשוֹר
MASOR MASOR
Strange F; Queer Fמְשוּנָּה מְשֻנָּה
MESHUNAH MESHUNAH
Poetessesמְשוֹרְרוֹת
MESHOREROT
Poetמְשוֹרֵר
MESHORER
Poetessמְשוֹרֶרֶת
MESHORERET
Poetsמְשוֹרְרִים
MESHORERIM
Antennaמְשוֹשָה
MESHOSHAH
Trapezium; Trapezoidמִשְּוֶרֶת טְרַפֵּז
MIShVERET TERAPhEZ
Anoint; Smear; Oil, Toמָשַח
MASHACH
Braidמִשְזָר
MISHZOR
Destroyerמַשְחִית
MASHCHIT
Ointmentמִשְחָה
MISHCHAH
Gamesמִשְחַקִים
MISCHAKIM
Gameמִשְחָק תַּחְבּוּלָה עַרְמָה
MISCHAK THACHBULAH "ARMAH
Policeמִשְטָרָה
MISHTARAH
Toothpasteמִשחַת שִנַּיִים
MISHCHAT SHINAYIM
Traffic policeמְשטֶרֶת תְּנוּעָה
MEShTERET THENU"AH
Policeמִשְטָרָה
MISHTARAH
Overdraftמְשִיכַת יֶתֶר
MESHIKAT YETER
Anointed; Messiahמָשִיחַ
MASHIACH
Continue, Toהִמְשִיךְ מָשַך
HIMSHIK MASHAK
Attract, Pullמָשַךְ
MASHAK
Bed, Resting Placeמִשְכָּב
MISHKHAV
Durationמֶשֶךְ
MEShEK
Mortgageמַשְכֵּן מַשְכַּנֻתָּה
MASHKHEN MASHKHANUTHAH
Earlyמֻקְדָם קָדִים מַשְכִים
MUKDAM KADIM MASHKIM
Residenceגְבוּל דִירָה מְגוּרִים מִשְכָּן מָעוֹן
GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKHAN MA"ON
Dwellingמִשְכָּן
MISHKHAN
Tale; Exampleמָשָל
MASHAL
Mortgageמַשְכֵּן מַשְכַּנֻתָּה
MASHKHEN MASHKHANUTHAH
Sendingמִשְלוֹחַ
MISHLOACH
Rule; Compare, Toמָשַל
MASHAL
Destinationמִשְלָח
MISHLACH
Sending of giftsמִשלוֹחַ מָנוֹת
MISHLOACH MANOT
Examplesמְשָלִים
MESHALIM
Proverbs, Mishlei, Wisdomמִשְלֵי
MISHLAE
Octagonמְשֻמָּן
MESHUMAN
Child custodyמִשמוֹרֶת קְטִינִים
MIShMORET KETINIM
Obedienceמִשְמָע
MISHMA"
Discipline, Toמִשְמֵעַ
MISHMEA"
Duty; Custodyמִשְמֶרֶת
MISHMERET
Guard Postמִשְמָר
MISHMAR
Apricotsמִשְמְשִים
MISHMESHIM
Apricotמִשמַש
MISHMASH
Mishnahמִשנָה
MISHNAH
Strange F; Queer Fמְשוּנָּה מְשֻנָּה
MESHUNAH MESHUNAH
Talmud, Mishnah and Gemarahמִשְנָה וּגְמָרָא
MISHNAH UGMARA'
Strange M; Queer Mמְשוּנֶּה מְשֻנֶּה
MESHUNEH MESHUNEH
Booty; Plunderמְשִסָּה
MESHISAH
Second Breadמִשְנֵה לֵחֶם
MISHNEH LECHEM
Bored Fמְשַעֳמֶמֶת
MESHA"AMEMET
Bored Mמְשַעֳמֵם
MESHA"AMEM
Familiesמִשְפָּחוֹת
MISHPhACHOT
Family; Clanמִשְפָּחָה
MISHPhACHAH
Sentence, Judgeמִשְפָּט מַאֳמָר גְּזַר דִּין פְּסֵק דִּין
MISHPhAT MA'AMAR GHEZAR DHIN PhESEK DHIN
Trial, Judgment, Sentenceמִשְפָּט
MIShPhAT
Judgment; Custom; Justiceמִשְפָּט
MISHPhAT
Sentenceמִשְפָּט מַאֳמָר
MISHPhAT MA'AMAR
Prejudiceמִשְפָּט קָדוּם
MISHPhAT KADUM
Proceedingמִשפָּט הֳלִיכִים פּרוֹטוֹקוֹל
MISHPhAT HALIKIM PhROTOKOL
Familialמִשְפַּתִי
MISHPhATI
Sentencesמִשְפָּטִים מַאֳמָרִים
MISHPhATIM MA'AMARIM
Economyמֶשֶק
MESHEK
Farmחַוָּה מֶשֶק
CHAVAH MESHEK
Beverageמַשקֶה
MASHKEH
Beverages; Drinksמַשְקִים מַשקָאוֹת
MASHKIM MASHKA'OT
Gaseousמַשְקֶה מוּגָז
MASHKEH MUGAZ
Liquorמַשקֶה חָרִיף
MASHKEH CHARIPH
Cocoaמַשְקֶה קָקָאוֹ
MASHKEH KAKA'O
Soft drinkמַשקֶה קַל
MASHKEH KAL
Weight; Scaleמִשְקָל
MISHKAL
Beverages; Drinksמַשְקִים מַשקָאוֹת
MASHKIM MASHKA'OT
Weightsמִשְקָלִים מִשְקָלוֹת
MISHKALIM MISHKALOT
Weightsמִשְקָלִים מִשְקָלוֹת
MISHKALIM MISHKALOT
Precipitationsמִשְקָעִים
MIShKA"IM
Balanceמִשְקֹלֶת
MISHKOLET
Eye glassesמִשְקָפַים מִשְקָפַיִים
MIShKAPHAYM MIShKAPHAYIM
Sunglassesמִשְקְפֵי שֶמֶש
MIShKEPHAE ShEMESh
Officeמִשְרָד
MISRAD
Eye glassesמִשְקָפַים מִשְקָפַיִים
MIShKAPHAYM MIShKAPHAYIM
Bureaucracyמִשְרָדוּת
MISRADUT
Travel Agencyמִשרַד נְסִיוֹת
MISRAD NESIOT
Punch, Fruit Drinkמִשְרָה
MISHRAH
Bureaucraticמִשְרָדִי
MISRADI
Servant Mמַשְרֵת
MASHRET
Office, Dominationמִשְרָה
MISRAH
Housemaid; Maidעוֹזֶרֶת מְשָרֵתֶת שִפְחָה
"OZERET MESHARETET SHIPHCHAH
Saucepanמַשְרֵת
MASRET
Feastמִשתֶה סְעוּדָע
MISHTEH SE"UDA"
Hexagonמְשֻשֶה
MESHUSHEH
Dead; Corpseמֵת
MET
Banquet, Feastמִשְתֶּה
MISHTHEH
Appetizerמְתַאֳבֶן
META'AVEN
Die, Toמֵת לָמוּת
MET LAMUT
Nose Ring; Lip Ring; Bridleמֶתֶג
METEG
Suitableמַתְאִים
MAT'IM
Corrected; Revised; Fixed Mמְתוּקָּן
METUKAN
Real Estate Agentסוֹכֵן נַדלָן מְתַווֵך דִירוֹת
SOKEN NADLAN METAVVEK DIROT
Noviceטִירוֹן מַתְחִיל
TIRON MATCHIL
Corrected; Revised; Fixed Fמְתוּקֶּנֶת
METUKENET
Underneath; Beneathמִתַּחַת תַּחַת
MITHACHAT THACHAT
Below; Down; Downwardsלְמַטָּה לְהַלָּן מִלְּמַטָּה מִתַּחַת
LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHACHAT
When does the store open?מָתַי הַחֳנוּת נִפְתַּחַת
MATAY HACHANUT NIPHTHACHAT
When?מָתַי
MATAY
Mathematicsמַתֶמָטִיקָה מַתֵימָטִיקָה
MATEMATIKAH MATAEMATIKAH
When does arrive next bus?מָתַי יַגִּיעַ הָאוֹתוֹבּוּס הַבָּא
MATAY YAGHIA" HA'OTOBUS HABA'
Dress, Me, You Himselfמִתְלַבֶּש אֳנִי אַתָּה הוּא
MITLABESH 'ANI 'ATHAH HU'
Steelמַתֶּכֶת
MATHEKET
Get dress, We You Themselves Mמִתְלַבֵּשִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MITLABESHIM 'ANACHNU 'ATHEM HEM
Get dress, We You Herselvesמִתְלַבְּשוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MITLABSHOT 'ANACHNU 'ATHEN HEN
Curlyמְסֻלְסָל מְתֻלְתָּל
MESULSAL METULTHAL
Dress, I, You, Herselfמִתְלַבֶּשֶת אֳנִי אָתְּ הִיא
MITLABESHET 'ANI 'ATH HI'
Mathematicsמַתֶמָטִיקָה מַתֵימָטִיקָה
MATEMATIKAH MATAEMATIKAH
Curling Ironמְתַלְתֶל שֶעָר
METALTEL ShE"AR
Volunteer Mמִתְנַדֵּב
MITNADHEV
Hipמתֶן
MTEN
Giftמַתָּנָה
MATHANAH
Volunteer Fמִתְנַדֶבֶת
MITNADEVET
Giftמַתָּנָה
MATHANAH
Offeringתְּרוּמָה מַתָּנָה קָרְבָּן
THERUMAH MATHANAH KORBAN
Hipsמָתְנַיִם מתניים
MATNAYIM MTNYYM
Giftsמַתָּנוֹת
MATHANOT
Tailor Shopמִתְפָּרָה
MITPhARAH
Turban; Headdressמִתנֶפֶת
MITNEPHET
Nunנ נוּן ן
N NUN N
Sweet, Tasty, To Beמָתַק
MATAK
Please meetנָא לְהַכִּיר
NA' LEHAKHIR
Pleaseנָא
NA'
Address, To; Speak, Toפָּנָה אֶל נָאַם מִעֵן
PhANAH 'EL NA'AM MI"EN
Please Attentionנָא לְהַקְשִיב
NA' LEHAKSHIV
Faithful; Reliableנֶאֳמַן
NE'AMAN
Declarationנְאֻם
NE'UM
Commit Adultery, Toנָאַף
NA'APH
Groan, To, Sigh, Toנֶאֱנַח אנח
NE'ENACH 'NCH
Prophesize, Toנִבָּא
NIBA'
She Camelנָקָה נָאקָה
NAKAH NA'KAH
Different Fנִבְדֶּלֶת
NIVDHELET
Different Mנִבְדַּל מֻבְדָּל שוּנֶה
NIVDHAL MUVDHAL SHUNEH
Predictionיָפֵחַ נְבוּאָה בְּשוֹרָה
YAPHEACH NEVU'AH BESORAH
Frightenedנִבְהַל
NIVHAL
Sensible F, Understandingמוּחָשִית נְבוֹנָה
MUCHASHIT NEVONAH
Sensible M, Understandingמוּחֳשִי נָבוֹן
MUCHASHI NAVON
Yelp, Toיִלֵּל נָבַח
YILEL NAVACH
Bark, Toנָבַח
NAVACH
Chosen M; Elected Mנִבְחָר
NIVCHAR
Hasten, To; Alarmed, To Beנִבְחַל בחל
NIVCHAL VCHL
Chosen F; Elected Fנִבְחֶרֶת
NIVCHERET
Be elected; Chosenנִבְחַר להִבָּחֵר להִיבָּחֵר
NIVCHAR LHIBACHER LHIBACHER
Prophetנָבִיא
NAVI'
Look at, Toנִבַּט
NIBAT
Prophetsנְבִיאִים
NEVI'IM
Book of prophetsנְבִיאִים
NEVI'IM
Germinationנְבִיטָה
NEVITAH
Yelp Nיְלָלָה נְבִיחָה
YELALAH NEVICHAH
Lyreנֶבֶל
NEVEL
Degrade, Toנִבֵּל
NIBEL
Chandelierנִבְרֶשֶת
NIVRESHET
Corpseנְבֵלָה גּוּפָה גְּוִיָּה גּוּפַת מֵת
NEVELAH GHUPHAH GHEVIAH GHUPHAT MET
Negev, Southנֶגֶב
NEGEV
Scour, To, Dry, Toנִגֵּב
NIGHEV
Dry, Toנָגַד
NAGAD
Dry, Toנָגַב
NAGAV
Contraryנֶגְדִּי
NEGDHI
Oppose, To; Go againstנִגֵּד לִנגוֹד אֶת
NIGHED LINGOD 'ET
Leaderנָגִיד
NAGID
Shine, Toנָגַהּ
NAGAH
Finish, Toנִגְמַר להִגָּמֵר להיגמר
NIGMAR LHIGHAMER LHYGMR
Accentנְגִינָה
NEGINAH
Touch, Toנָגַע לִנְגּעַ
NAGA" LINGHA"
Stroke; Plagueנֶגַע
NEGA"
Carpenterנַגָּר
NAGHAR
Plagueנָגַף
NAGAPH
Donate, Toנָדַב
NADAV
Approach, Toנִגַּש לָגֶשֶת
NIGHASH LAGESHET
Menstruation, Woman inנִדָּה
NIDHAH
Will speak, Weנְדַבֵּר אֳנַחְנוּ
NEDABER 'ANACHNU
Impurity; Menstruationנִדָה
NIDAH
Remove; Excommunicate, Toנִדָּה
NIDHAH
Menstruation, Women inנִדּוֹת
NIDHOT
Dowryנְדֻנְיָה נְדוּנְיָה
NEDUNYAH NEDUNYAH
Expel, Moveנָדַח
NADACH
Banished Mנִדָּח
NIDHACH
Banished Fנִדָּחָה נִדַּחַת
NIDHACHAH NIDHACHAT
Banished Fנִדָּחָה נִדַּחַת
NIDHACHAH NIDHACHAT
Generous Fנָדִיבָה
NADIVAH
Generous Mנָדִיב
NADIV
Rare F; Scarce Fנְדִירָה
NEDIRAH
Rare M; Scarce Mנָדִיר
NADIR
Miserable; Depressed Fנִדְכֵּאת
NIDKHE'T
Miserable; Depressed Mנִדְכָּא נִדְכֶּה
NIDKHA' NIDKHEH
Real Estateמְקַרקעִין נֵדלָן
MEKARK"IN NEDLAN
Miserable; Depressed Mנִדְכָּא נִדְכֶּה
NIDKHA' NIDKHEH
Seesawנַדְנֵדָה
NADNEDAH
Will Light, Weנַדְלִיק אֳנַחְנוּ
NADLIK 'ANACHNU
Vow, Toנָדַר
NADAR
Dowryנְדֻנְיָה נְדוּנְיָה
NEDUNYAH NEDUNYAH
Driver Mנָהָג
NAHAG
Drive; Lead; Conduct; Behaveנָהַג
NAHAG
Driversנֶהָגִים
NEHAGIM
Drive, Toנָהַג לִנְהוֹג
NAHAG LINHOG
Wonderful Mנֶהֶדָּר
NEHEDHAR
Driver Fנַהֶגֶת
NAHEGET
Wonderful F Pנֶהֶדָּרוֹת
NEHEDHAROT
Splendid Mנֶהְדָּר
NEHDHAR
Wonderful Fנֶהְדֶּרֶת
NEHDHERET
Wonderful M Pנֶהֶדָּרִים
NEHEDHARIM
Procedureנֹהַל
NOHAL
Manage, Toנִהֵל
NIHEL
Enjoy, Toנֶהֱנָה לֵיהָנוֹת
NEHENAH LAEHANOT
Growl, To; Groan, Toנָהַם
NAHAM
Flow, To; Shine, Toנָהַר
NAHAR
Hurry, Toנהפז נֶחְפַּז לְהֵחָפֵז
NHPHZ NECHPhAZ LEHECHAPHEZ
Jordan, Riverיַּרְדֵּן הֳיַּרְדֵּן נָהָר יַּרְדֵּן
YARDHEN HAYARDHEN NAHAR YARDHEN
Riverנָהָר
NAHAR
Nahariaנַהֳרִיָה
NAHARIAH
Riversנְהָרוֹת נְהָרִים
NEHAROT NEHARIM
All Rightנוּ טוֹב
NU TOV
Riversנְהָרוֹת נְהָרִים
NEHAROT NEHARIM
Novemberנוֹבֶמְבֶּר
NOVEMBER
Despair, Toיאש נוֹאַש הִתְיָאֵש
Y'Sh NO'ASH HITYA'ESH
Kind M; Convenient Mנוֹחַ
NOACH
Venusנוֹגָה
NOGAH
Rest, Toנָח נוֹח
NOCH NOCH
Restנוּחַ נֹח
NUACH NOCH
Docilityנוֹחוּת רַכּוּת צִיוּת
NOCHUT RAKHUT TZIUT
Kind F; Convenient Fנוֹחָה
NOCHAH
Inclined F, Tending Fנוֹטָה
NOTAH
Quiet, Rest N Pנוֹחִים נֹחִים
NOCHIM NOCHIM
Ornamentנוֹי
NOY
Inclined M, Tending Mנוֹטֶה
NOTEH
Be bornנוֹלַד
NOLAD
Dispute; Argue, Toיָכַח נוֹכַח
YAKACH NOKACH
Flee, To; Escape, Toנוס
NVS
Be bornנוֹלַד לְהִוָּלֵד להיוולד
NOLAD LEHIVALED LHYVVLD
Be Addedנוֹסַף להיוָסף להיווסף
NOSAPH LHYVASPH LHYVVSPH
Travelerנוֹסֵעַ
NOSEA"
In addition to...בְּנוֹסֶף ל נוֹסֶף עַל
BENOSEPH L NOSEPH "AL
Additional M, Another Mנוֹסֶף
NOSEPH
Shake, Toנִעְנַע נוע
NI"NA" NV"
Additional F, Another Fנוֹסֶפֶת
NOSEPHET
Nenupharנוּפָר
NUPHAR
Scenery, Landscapeנוֹף
NOPH
Christian manנוֹצְרִי
NOTZRI
Brilliant Aנוֹצֵץ מַבְרִיק חָרִיף
NOTZETZ MAVRIK CHARIPH
Light; Fireנוּר
NUR
Christian womanנוֹצְרִיָה
NOTZRIAH
Awe Inspiring F; Revered Fנוֹרָאָה
NORA'AH
Awe Inspiring M; Revered Mנוֹרָא
NORA'
Norwayנוֹרְוֶוגְיה
NORVEVGYH
Light bulbנוּרָה
NURAH
Topic; Subjectנוֹשֵא
NOSE'
Wintryנוֹרְפִּי הָרְפִּי
NORPhI HORPhI
Inhabited Mנוֹשָב
NOSHAV
Subjects; Topics; Themesנוֹשֵאִים
NOSE'IM
Saved; Helped, To Beנוֹשַע
NOSHA"
Inhabited Fנוֹשֶבֶת
NOSHEVET
Givesנוֹתֵן
NOTEN
Housewifeנְוַת בַּיִת עֵקֶרֶת בַּיִת
NEVAT BAYIT "EKERET BAYIT
Remain; Left over, To Beיָתַר נוֹתַר
YATAR NOTAR
Remainder Mנוֹתָר
NOTAR
Be Carefulנִזְהַר
NIZHAR
Remainder Fנוֹתֶרֶת
NOTERET
Distil, To; Flow, Toנָזַל
NAZAL
Reminded, We will beנֻזְכַּר אֳנַחְנוּ
NUZKHAR 'ANACHNU
Injuryנֶזֶק
NEZEK
Earring; Nose Ringנֶזֶם
NEZEM
Be in Needנִזְקַק
NIZKAK
Injuriesנְזָקִים
NEZAKIM
Rest, Toנָח נוֹח
NOCH NOCH
Restנָח לָנוּחַ
NACH LANUACH
Rested V Intrנָח לָנוּחַ
NACH LANUACH
Restנוּחַ נֹח
NUACH NOCH
Hiding Mנֶחְבָּא
NECHBA'
Hiddenנֶחְבָּא
NECHBA'
Hiding Fנֶחְבֵּאת
NECHBE'T
Hide oneself To; Hidden, To beנֶחְבָּא חָבַא
NECHBA' CHAVA'
Consolation Mנִחוּם
NICHUM
Lead, To; Guide, Toנָחָה
NACHAH
Necessary Adjנָחוּץ הֶכְרַחִי נִצְרָךְ
NACHUTZ HEKRACHI NITZRAK
Nahum, comfortנַחוּם
NACHUM
Humming musical inst; Droneנְחִילָה
NECHILAH
Copper; Brassנְחֹשֶת נְחוּשָה
NECHOSHET NECHUSHAH
Pressure; Hasteנְחִיצָה
NECHITZAH
Quiet, Rest N Pנוֹחִים נֹחִים
NOCHIM NOCHIM
Inherit; Acquire; Possess, Toנָחַל
NACHAL
Stream Bedנַחַל
NACHAL
Inheritanceנַחֳלָה
NACHALAH
Possession; Estate; Inheritancנַחֳלָה
NACHALAH
Consoled, To Be; Regret, Toנִחַם
NICHAM
Wagtail, Birdנַחֳלִיאֵלִי
NACHALI'ELI
Nice M; Lovely Mנֶחְמָד
NECHMAD
Charming; Delightfulנֶחְמָד מַקְסִים
NECHMAD MAKSIM
Nice F; Lovely Fנֶחְמְדָה נֶחְמֶדֶת
NECHMEDAH NECHMEDET
Nice F; Lovely Fנֶחְמְדָה נֶחְמֶדֶת
NECHMEDAH NECHMEDET
Inaugurated, To Beנֶחְנַךְ
NECHNAK
Consolation Fנֶחָמָה
NECHAMAH
Hasty Mנִמְהָר בָּהוּל נֶחְפָּז
NIMHAR BAHUL NECHPhAZ
To choreנֶחֱנַק
NECHENAK
Hurry, Toנהפז נֶחְפַּז לְהֵחָפֵז
NHPHZ NECHPhAZ LEHECHAPHEZ
Hasten; Rushנֶחפֵּז לְהֵיחָפֵז
NECHPhEZ LEHAECHAPHEZ
Press, To; Urge, Toנָחַץ
NACHATZ
Hasty Fנִמְהָרָה בָּהוּלָה נֶחְפָּזָה
NIMHARAH BAHULAH NECHPhAZAH
Guess, To; Divine, Toנִחֵש
NICHESH
Snakeנָחָש
NACHASH
Copper; Brassנְחֹשֶת נְחוּשָה
NECHOSHET NECHUSHAH
Serpent, Snakeנָחָש
NACHASH
Turn, To; Seduce, Toהִטָּה נטה
HITAH NTH
Land, Toנָחַת
NACHAT
Net Weightנֶטוֹ
NETO
Turn, To; Conjugate, Toנָטָה
NATAH
Hand washingנְטִילַת יָדַיִים
NETILAT YADAYIM
Declensionנְטִיָּא
NETIA'
Load, Nounמַשָּא מִטְעָן עֹנֶס נֵטֶל הֶסְפֵּק
MASHA' MIT"AN "ONES NETEL HESPhEK
Washing of handsנְטִילַת יָדָיִם
NETILAT YADAYIM
Abandon; Forsake, Toנָטַש
NATASH
Plant, Toנָטַע
NATA"
Idiomנִיב צֵירוּף מִלִים שָפָה מְיוּחֶדֶת
NIV TZAERUPH MILIM SAPHAH MEYUCHEDET
Idiom; Speech; Dialectנִיב
NIV
Nigerנֵיגֶר
NAEGER
Phrase Book, Idioms Dictionaryנִיבוֹן
NIVON
Movemente; Quivering Motionנִיד
NID
Nigeriaנִיגֶרְיָה
NIGERYAH
New Zealandנְיוּ זְילֶנְד
NEYU ZEYLEND
Management; Conduct, Runningנִיהוּל
NIHUL
Soothing; Sweet Odor; Aromaנִיחוֹחַ
NICHOACH
Cartonנֶיֹרֶת נֶיוֹרֶת
NEYORET NEYORET
Paperנְיָר נְייָר
NEYAR NEYYAR
Consolation to mournersנִיחוּם אֳבֵלִים
NICHUM 'AVELIM
Papersנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Papersנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Discountנִיכּוֹן
NIKHON
Deduct; Discount, Toנִיכָּה לְנִכּוֹת
NIKHAH LENIKHOT
Sleeping Mנִים
NIM
Weed, Toנִיכּוּש לְנַכֵּש לְסַלֵק לֵעֳקוֹר
NIKHUSh LENAKHESh LESALEK LE"AKOR
Great grandsonנִין
NIN
Sleeping Fנִימָה
NIMAH
Try; Attemptנִסָּה נִיסָּה לנַסּוֹת
NISAH NISAH LNASOT
Great granddaughterנִינָה
NINAH
Nissan, Monthנִיסָן
NISAN
Attempt; Trialנִיסָיוֹן
NISAYON
Blossomנִיצָן פֶּרַח
NITZAN PhERACH
Ray; Sparkנִיצוֹץ
NITZOTZ
Nickelנִיקֶל
NIKEL
Drain, Toנִיקֵז לְנֵקֵז
NIKEZ LENEKEZ
Paperנְיָר נְייָר
NEYAR NEYYAR
Nicaraguaנִיקָרָגוּאָה
NIKARAGU'AH
Sandpaperנְיָר חוֹל נְיָר שָמִיר נְיָר זְכוּכִית
NEYAR CHOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEKUKIT
Carbon Paperנְיָר פֶּחָםנְיָר הַעְתָּקָה
NEYAR PhECHAMNEYAR HA"THAKAH
Toilet Paperנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Sandpaperנְיָר חוֹל נְיָר שָמִיר נְיָר זְכוּכִית
NEYAR CHOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEKUKIT
Carbon Paperנְיָר פֶּחָםנְיָר הַעְתָּקָה
NEYAR PhECHAMNEYAR HA"THAKAH
Toilet Paperנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Toilet Paperנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Toilet Paperנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Papersנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Sandpaperנְיָר חוֹל נְיָר שָמִיר נְיָר זְכוּכִית
NEYAR CHOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEKUKIT
Cartonנֶיֹרֶת נֶיוֹרֶת
NEYORET NEYORET
Papersנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Marriageנִישוּאִין
NISU'IN
Marriageנִישּוּאִים נִישּוּאִין כְּלוּלוֹת
NISU'IM NISU'IN KHELULOT
Kiss, Toנָשַק נִשֵק נִישֵק לְנֵשֵק
NASHAK NISHEK NIShEK LENEShEK
Marriageנִישּוּאִים נִישּוּאִין כְּלוּלוֹת
NISU'IM NISU'IN KHELULOT
Honored, We will beנְכֻבַּד אֳנַחְנוּ
NEKUBAD 'ANACHNU
Respected; Important; Dear Mנִכבַּד
NIKBAD
Grandson; Grandchild Mנֶכֶד
NEKED
Respected; Important; Dear Fנִכבֶּדֶת
NIKBEDET
Strike; Beat; Killנכה הִכָה
NKH HIKAH
Granddaughter; Grandchild Fנֶכְדָּה
NEKDHAH
Correct Fנְכוֹנָה
NEKONAH
Correct Mנָכוֹן
NAKON
Justice; Honestyנְכֹחָה
NEKOCHAH
Weddingנִכּוּש
NIKHUSH
Ashamed, To Beנִכְלַם
NIKLAM
Deceit, Toנָכַל
NAKAL
Will get in, Weנִכָּנֵס אֳנַחְנוּ
NIKHANES 'ANACHNU
Enter, Come Inנִכְנַס להִכָּנֵס להיכנס
NIKNAS LHIKHANES LHYKNS
Got in, Heנִכְנַס הוּא
NIKNAS HU'
Get In, I You Heנִכְנָס אֳנִי אַתָּה הוּא
NIKNAS 'ANI 'ATHAH HU'
Got in, Sheנִכְנְסָה הִיא
NIKNESAH HI'
Enter To, Toנִכְנֵס לְ
NIKNES LE
Get in, We You They Fנִכְנָסוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
NIKNASOT 'ANACHNU 'ATHEN HEN
Got in, Theyנִכְנְסוּ הֵם הֵן
NIKNESU HEM HEN
Got in, Weנִכְנַסְנוּ אֳנַחְנוּ
NIKNASNU 'ANACHNU
Get in, We You They Mנִכְנָסִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
NIKNASIM 'ANACHNU 'ATHEM HEM
Got in, You Fנִכְנַסְתְּ אַתְּ
NIKNASTH 'ATH
Get In, I You Sheנִכְנֶסֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
NIKNESET 'ANI 'ATH HI'
Got In, Iנִכְנַסְתִּי אֳנִי
NIKNASTHI 'ANI
Got In, You Mנִכְנַסְתָּ אֳתָּה
NIKNASTHA 'ATHAH
Got in, You F Pנִכְנַסְתֶן אַתֶּן
NIKNASTEN 'ATHEN
Got in, You M Pנִכְנַסְתֶם אַתֶּם
NIKNASTEM 'ATHEM
Recognized, To Beנִכַּר
NIKHAR
Hide Oneselfנִכְנַף
NIKNAPH
Recognize, To; Acknowledge, Toנָכַר
NAKAR
Foreign Countryנֵכָר אַדמַת נֵכֶר
NEKAR 'ADMAT NEKER
Foreigner Fנָכְרִית
NAKRIT
Foreigner Mנָכְרִי
NAKRI
Be Writtenנִכְתַּב להִכָּתֵב להיכתב
NIKTHAV LHIKHATEV LHYKTV
Fail, To; Stumble, Toנִכְשַל
NIKSHAL
Fightנִלְחַם
NILCHAM
Fightלָחַם נִלְחַם
LACHAM NILCHAM
Hasty Mנִמְהָר בָּהוּל נֶחְפָּז
NIMHAR BAHUL NECHPhAZ
Despise, To Beנִמְאַס
NIM'AS
Humble M; Low Mנָמוֹךְ
NAMOK
Hasty Fנִמְהָרָה בָּהוּלָה נֶחְפָּזָה
NIMHARAH BAHULAH NECHPhAZAH
Poured out, To Beנִמְזַג
NIMZAG
Humble F; Low Fנָמוֹכָה
NAMOKAH
Sell, To Beנִמְחַר
NIMCHAR
Forgiven, To Beנִמְחַל
NIMCHAL
Airportנְמַל תְּעוּפָה
NEMAL THE"UPHAH
Harbor; Port; Harbour; Havenנְמַל
NEMAL
Flowery Mנִמְלָץ
NIMLATZ
Antנְמָלָה
NEMALAH
Doze, Toנִמְנֵם
NIMNEM
Flowery Fנִמְלֶצֶת
NIMLETZET
Be Found; Be Locatedנִמְצָא להִמָּצֵא להימצא
NIMTZA' LHIMATZE' LHYMTZ'
Abstain, To; Restrain, Toנִמְנַע
NIMNA"
Get Distilled, Toנִמְצַק
NIMTZAK
Wrung Out, To Beנִמְצָה
NIMTZAH
Leopard; Tigerנָמֵר
NAMER
Explain, Toנִמֵק
NIMEK
Moralנִמְשָל
NIMSHAL
Compared, To Be; Resemble, Toנִמְשַל
NIMSHAL
Dwarf; Midgetנַנָּס
NANAS
Let us Supposeנֵנִיחַ
NENIACH
Depart, To; Flee, Toנָס
NAS
Miracle; Signalנֵס
NES
Will Close, Weנִסְגֹר אֳנַחְנוּ
NISGOR 'ANACHNU
A great miracle happened thereנֵס גָּדוֹל הָיָה שָם
NES GHADOL HAYAH SHAM
Try, Testנִסָּה
NISAH
Be closedנִסְגַּר להִסָּגֵר להיסגר
NISGHAR LHISAGER LHYSGR
Pouring out, libationנִסּוּךְ
NISUK
Try; Attemptנִסָּה נִיסָּה לנַסּוֹת
NISAH NISAH LNASOT
Princeנָסִיךְ
NASIK
Formulate, Arrange a Text, Toנִסַּח
NISACH
Princessנְסִיכָה
NESIKAH
Jack, Knave, cardsנָסִיךְ
NASIK
Travelנְסִיעָה
NESI"AH
Miraclesנִסִּים
NISIM
Libationנֶסֶךְ
NESEK
Good travelנְסִיעָה טוֹבָה
NESI"AH TOVAH
Travel, Toנָסַע לִנסוֹעַ
NASA" LINSOA"
Offer a Libation, Toנִסֵּךְ
NISEK
Chips; Sawdustנְסֹרֶת
NESORET
Join, To; Attach, Toנִסְרַךְ סרך
NISRAK SRK
Mobile Mנָע
NA"
Hidden, To Be; Hide Oneself, Tנִסְתַּר
NISTHAR
Absent M; Missing Mנֶעְדָּר
NE"DHAR
Move, To; Wander, To; Roam, Toנָע
NA"
Closing of the gates, Prayerנְעִילָה
NE"ILAH
Absent F; Missing Fנֶעְדֶּרֶת
NE"DHERET
Delightful M; Lovely Mנָעִים
NA"IM
Pleasantנָעִים
NA"IM
Delightful F; Lovely Fנְעִימָה
NE"IMAH
Nice meeting youנָעִים מְאד נעים מאוד
NA"IM ME'D N"YM M'VD
Put on Shoes, Sandals, Bootsנָעַל לנעל לנעול
NA"AL LN"L LN"VL
Shoeנַעַל
NA"AL
Slippersנַעֳלֵי בַּיִת
NA"ALAE BAYIT
Insultedנֶעֳלַב
NE"ALAV
Slippersנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALAE HIT"AMLUT
Sneakers; Tennis Shoesנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALAE HIT"AMLUT
Shoesנַעֳלַיִם נַעֳלַיִים
NA"ALAYIM NA"ALAYIM
Sneakers; Tennis Shoesנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALAE HIT"AMLUT
Disappear, To; Hide, Toנָעְלַם
NA"LAM
Shoesנַעֳלַיִם נַעֳלַיִים
NA"ALAYIM NA"ALAYIM
Naomi, Mi Delightנָעֲמִי
NA"OMI
Naomiנָעֲמִי
NA"OMI
Boy; Ladנַעַר
NA"AR
Shake, Toנִעְנַע נוע
NI"NA" NV"
Young Ladyנַעֳרָה
NA"ARAH
Girl; Teenagerנַעֳרָה
NA"ARAH
Boys; Ladsנְעָרִים
NE"ARIM
Girls; Teenagersנְעָרוֹת
NE"AROT
Meet, Toנִפְגַּש להִפָּגֵש להִיפָּגֵש
NIPHGHASH LHIPhAGESH LHIPhAGESH
Made; Be Made; Be Doneנַעֳשָה להיעשות
NA"ASAH LHY"SVT
Diasporaנְפוֹצָה תְּפוּצָה גוֹלָה
NEPHOTZAH THEPHUTZAH GOLAH
Sieve; Sifterנָפָה כְּבָרָה
NAPHAH KHEVARAH
Keroseneנֵפְטְ
NEPHT
Blow; Breathe, Toנָפַח
NAPHACH
Deadנִפְטַר
NIPHTAR
Neptuneנֶפּטוּן
NEPhTUN
Fall; Fellנָפַל לִפּוֹל לִיפּוֹל
NAPHAL LIPhOL LIPhOL
Nepalנֶפָּל
NEPhAL
Distinguish, Toנִפְלָא
NIPHLA'
Fallנָפַל
NAPHAL
Be injuredנִפְצַע להִפָּצַע להיפצע
NIPHTZA" LHIPhATZA" LHYPHTZ"
Niphal; Simple Passive Verbנִפְעַל
NIPH"AL
Neftaliנַפְתָּלִי
NAPHTHALI
Person; Self; Soulנֶפֶש
NEPHESH
Establish; Stand, Toנצב
NTZV
Blossom; Flower; Falconנֵץ
NETZ
Exploitationנִצּוּל
NITZUL
Blossom; Flowerנִצָּה
NITZAH
Prevail, To; Win, Toנִצַּח לנַצֵּחַ
NITZACH LNATZEACH
Preserved; Secretנָצוּר
NATZUR
Eternity; Strength; Gloryנֶצַח נֵצַח
NETZACH NETZACH
Supervise, To; Win, Toנִצֵּח
NITZECH
Eternityנִצְחוּת נִצְחִיּוּת
NITZCHUT NITZCHIUT
Victoryנִצָּחוֹן יֵשַע
NITZACHON YESHA"
Eternityנִצְחוּת נִצְחִיּוּת
NITZCHUT NITZCHIUT
Eternal Mנִצְּחִי
NITZCHI
Commissionerנְצִיב
NETZIV
Eternal Fנִצְּחִית
NITZCHIT
Micaנָצִיץ
NATZITZ
Representativeנָצִיג
NATZIG
Save, To; Exploit, Toנִצֵל
NITZEL
Delivered, To Be; Saved, To Beנִצַּל
NITZAL
Button Nכַּפְתּוֹר נִצָּן
KHAPHTHOR NITZON
Exploiterנַצְלָן
NATZLAN
Sparkle; Shine; Bloom, Toנָצַר
NATZAR
Shoot; Sprout; Willowנֵצֶר
NETZER
Nazarethנַצְרַת
NATZRAT
Necessary Adjנָחוּץ הֶכְרַחִי נִצְרָךְ
NACHUTZ HEKRACHI NITZRAK
Female; Feminineנְקֵבָה
NEKEVAH
Orifice; Tunnelנִקְבָּה נְקָבוֹת
NIKBAH NEKAVOT
Orifice; Tunnelנִקְבָּה נְקָבוֹת
NIKBAH NEKAVOT
Poreנֵקבּוּבִית
NEKBUVIT
Femininity; Feminine Genitalsנְקַבוּת
NEKAVUT
Female sex; Feminine genderנְקַבוּת
NEKAVUT
Periods; Punctuation Marksנְקֻדּוֹת
NEKUDHOT
Period; Punctuation Markנְקֻדָּה
NEKUDHAH
Clean; Purifyנִקָּה
NIKAH
She Camelנָקָה נָאקָה
NAKAH NA'KAH
Semicolonנְקוּדָה וּפְּסִיק
NEKUDAH UPhSIK
Assemble; Convene, Toנִקְהַל
NIKHAL
Drain, Toנִקֵּז
NIKEZ
Cleaning; Clearingנִקוּי
NIKUY
Clean M; Pure Mנָקִי
NAKI
Nectarineנֶקטָרִינָה
NEKTARINAH
Cleanness; Purity; Innocenceנִקְּיוֹן
NIKYON
Clean F; Pure Fנְקִיָה
NEKIAH
Puncture Fנְקִירָה
NEKIRAH
Creviceנָקִיק
NAKIK
Revengeנָקָם
NAKOM
Easyנָקֵל
NAKEL
Vengeance, Revengeנְקָמָה נָקָם
NEKAMAH NAKAM
Avenge, To; Revenge, Toנָקַם
NAKAM
Sausage in Bread, Hot Dogנַקְנִיקִיָה בְּלַחְמָנִיָּיה
NAKNIKIAH BELACHMANIAYH
Vengeance, Revengeנְקָמָה נָקָם
NEKAMAH NAKAM
Pierce; Pick, Toנָקַר
NAKAR
Dislocation; Strainנֶקַע
NEKA"
Pieכִּיסָן נַקָר
KHISAN NAKOR
Puncture Mתֶּקֶר נֶקֶר
THEKER NEKER
Chance; Be called; Named, Toנִקְרָא קרא
NIKRA' KR'
Woodpeckerנַקָּר
NAKAR
Candle, Lightנֵר
NER
Chasmתְּהוֹם נִקְרָה
THEHOM NIKRAH
Candleנֵר
NER
Candleנֶר
NER
Appear, Toנִרְאָה
NIR'AH
Havdalah candleנֵר הַבדָלָה
NER HAVDALAH
Want to see you,Appear to youMנִרְאֶה אוֹתְךָ
NIR'EH 'OTKA
Want to see you,Appear to youFנִרְאֶה אוֹתָךְ
NIR'EH 'OTAK
Candlesנֵרוֹת
NEROT
Fall Asleep, Toנִרְדָּם
NIRDHAM
Dot, To; Point with vowelsנִרקֵד לְנֵקֵד
NIRKED LENEKED
Shabbat candlesנֶרוֹת שַבָּת
NEROT SHABAT
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק
VAGINAH NARTIK
Narcissusנַרְקִיס
NARKIS
Sheath; Caseנָרְתִיק
NARTIK
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק קֲבָה בֵּית הָרֶחֶם
VAGINAH NARTIK KOVAH BAET HARECHEM
Marry, Toנָשָא אִשָּה
NASA' 'ISHAH
Lift; Endure; Marry; Forgiveנָשָא
NASA'
Remain; Be Leftנִשְאַר
NISH'AR
Be Partialנָשָא פָּנִים
NASA' PhANIM
Swear; Take an Oathנִשְבַע
NISHVA"
Remain, To; Stay, Toנִשְאַר להִשָאֵר לְהִישָאֵר
NISh'AR LHIShA'ER LEHIShA'ER
Married Fנִשוּאָה נָשוּיָה
NISU'AH NASUYAH
Married Mנִשוּא נָשוּי
NISU' NASUY
Married Stateנִשּוּאִים נִשּוּאִין
NISU'IM NISU'IN
Married Stateנִשּוּאִים נִשּוּאִין
NISU'IM NISU'IN
Married Fנִשוּאָה נָשוּיָה
NISU'AH NASUYAH
Married Mנִשוּא נָשוּי
NISU' NASUY
Women ofנְשֵי
NESHAE
Corrupt; Spoiled, To Beנִשְחַת
NISHCHAT
Prince; Chiefנָשִיא
NASI'
Presidentנָשִיא יוֹשֵב רֹאש
NASI' YOSHEV RO'SH
Women; Wivesנָשִים
NASHIM
Biteנְשִיכָה
NESHIKAH
Kiss Nנְשִיקָה
NESHIKAH
Blowingנְשִיפָה
NESHIPHAH
Bite, Toנָשַךְ
NASHAK
Kisses Nנְשִיקוֹת
NESHIKOT
Breathe, Toנָשַם
NASHAM
Soul; Breathנֶשֶם
NESHEM
Soul; Spirit; Living Creatureנְשָמָה
NESHAMAH
Be Destroyedנִשְמַד
NISHMAD
Lean, Toנִשְעַן להישען
NISh"AN LHYSh"N
Sounds goodנִשמַע טוֹב
NISHMA" TOV
Evening; Entertainmentנֶשֶף
NESHEPH
Blow, Toנָשַף
NASHAPH
Spilled, Be; Poured; Fall, Toנִשְפַּךְ להישפך
NIShPhAK LHYShPHK
Evenings; Entertainmentsנְשֶפִים
NESHEPHIM
Kiss, Toנָשַק נִשֵק נִישֵק לְנֵשֵק
NASHAK NISHEK NIShEK LENEShEK
Arms; Weapons; Equipנֶשֶק
NESHEK
Drop, To; Fall, Toנָשַר
NASHAR
Eagleנֶשֶר
NESHER
Dataנְתוּנִים
NETUNIM
Droppingנָשַר
NASHAR
Sliceפְרוּסָה פֶּלַח נֵתַח חֳתִיכָה
PHERUSAH PhELACH NETACH CHATIKAH
Cut of Meat; Piece of Meatנֵתַח
NETACH
Milky Wayנְתִיב הֶחָלָב
NETIV HECHALAV
Laneנָתִיב
NATIV
Those given to the templeנְתִינִים
NETINIM
Netanyaנְתַינְיָה נְתַנְיָה
NETAYNYAH NETANYAH
Give, To, Gaveנָתַן לָתֵת
NATAN LATET
Will get dress, We You Themselנִתְלַבֵּש אֳנַחְנוּ
NITLABESH 'ANACHNU
Be givenנתן
NTN
Give, Toנָתַן
NATAN
Reward, Toנָתַן שָכָר גָּמַל
NATAN SAKAR GHAMAL
Give, Give Toלָתֵת נָתַן ל
LATET NATAN L
Caught; Perceived, To Beנִתְפַּס להיתפס
NITPhAS LHYTPHS
Netanyaנְתַינְיָה נְתַנְיָה
NETAYNYAH NETANYAH
Stumbleנִתְקַל
NITKAL
Cut; Disconnect, Toנָתַק
NATAK
Sodiumנַתְרָן
NATRAN

If you don't see Hebrew Select UTF-8 Encoding

[Previous] Return to main page [Next]