[Previo] Volver a la pagina principal [Siguiente]

Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

Memמ מֶם ם
M MEM M
De; Delמִ
MI
Reservorio; Banco de datosמֵאֳגֶר
ME'AGER
Mas alláמֵאַחוֹרִי מֵאֵבֶר לְ הָלְאָה מֵרָחוֹק
ME'AJORI ME'EVER LE HAL'AH MERAJOK
Marteמַאַדִים
MA'ADIM
Muyמְאֹד מְאוֹד
ME'OD ME'OD
Cien Milמֶאָה אֶלֶף
ME'AH 'ELEF
Cienמֵאָה
ME'AH
Tarde M, adjמְאֻחָר מְאוּחָר
ME'UJAR ME'UJAR
Muyמְאֹד מְאוֹד
ME'OD ME'OD
Adoptado, Niño Mמְאֻמָּץ מְאוּמָּץ
ME'UMATS ME'UMATS
Ilustradoמְאוּיָר
ME'UYAR
Luminariaמָאוֹר
MA'OR
Adoptada, Niña Fמְאֻמֶּצֶת מְאוּמֶּצֶת
ME'UMETSET ME'UMETSET
Mauricioמַאוּרִיצִיוּס
MA'URITSIUS
Mauritaniaמַאוּרִיטַּנִיָה
MA'URITANIAH
Desde entonces; Desde entoncesמֵאָז
ME'AZ
Ventiladorמְאַוְרֵר
ME'AVRER
Balanza de pagosמַאֳזַן הַתַּשלוּמִים
MA'AZAN HATHASHLUMIM
Horizontalאָפְקִי מְאֻזָּן
'AFKI ME'UZAN
Escamasמֹאזנַיִים
MO'ZNAYIM
Balanza de comercio extranjeroמַאֳזָן סְחָר חוּץ
MA'AZAN SEJAR JUTS
Tarde, adv.מְאֻחָר
ME'UJAR
Mas alláמֵאַחוֹרִי מֵאֵבֶר לְ הָלְאָה מֵרָחוֹק
ME'AJORI ME'EVER LE HAL'AH MERAJOK
Tarde M, adjמְאֻחָר מְאוּחָר
ME'UJAR ME'UJAR
Tardeמִאֻחָר מֶפַזֵר
MI'UJAR MEFAZER
Tarde F, adjמְאֻחֶרֶת מְאֻחֶרֶת
ME'UJERET ME'UJERET
Detrásאַחַר אַחֳרַי מֶאַחֳרִי
'AJAR 'AJARAY ME'AJARI
Mayoמַאי
MA'Y
Tarde F, adjמְאֻחֶרֶת מְאֻחֶרֶת
ME'UJERET ME'UJERET
De dondeמֵאַיִן
ME'AYIN
De donde?מִאֵיפֹה מֵאַיִן מֵהֵיכָן
MI'EIFOH ME'AYIN MEHEIJAN
De donde eres? Fמֵאֵיפֹה אַתְ
ME'EIFOH 'AT
De donde?מִאֵיפֹה מֵאַיִן מֵהֵיכָן
MI'EIFOH ME'AYIN MEHEIJAN
Urgenteדּוֹחֵק מֵאִיץ תָּכוּף
DHOJEK ME'ITS THOJUF
De donde eres? Mמֵאֵיפֹה אַתָה
ME'EIFOH 'ATAH
Entrenadorמְאַמֵּן
ME'AMEN
Alimentoמַאֳכָל
MA'AJAL
Adoptado, Niño Mמְאֻמָּץ מְאוּמָּץ
ME'UMATS ME'UMATS
Entrenadoraמְאַמֵּנִת
ME'AMENIT
Sentencia, Judicialמִשְפָּט מַאֳמָר גְּזַר דִּין פְּסֵק דִּין
MISHPAT MA'AMAR GHEZAR DHIN PESEK DHIN
Adoptada, Niña Fמְאֻמֶּצֶת מְאוּמֶּצֶת
ME'UMETSET ME'UMETSET
Oracionesמִשְפָּטִים מַאֳמָרִים
MISHPATIM MA'AMARIM
Oraciónמִשְפָּט מַאֳמָר
MISHPAT MA'AMAR
Verticalאֳנָךְ מְאֻנָּךְ זָקוּף קָדְקֱדִי
'ANAJ ME'UNAJ ZAKUF KADKEDI
Rehusar, Literarioמֵאֵן לְמָאֵן
ME'EN LEMA'EN
Aprisionamientoמַאֳסָר
MA'ASAR
Despreciar; Rechazarמָאַס לִמאוֹס
MA'AS LIM'OS
Pastelería; Reposteríaמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'AFIYAH MA'AFIAH
Pastelמַאֳפֶה
MA'AFEH
Pasteleríaמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'AFIYAH MA'AFIAH
Pasteleríaמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'AFIYAH MA'AFIAH
Que, Comparativoמִי מאֳשֶר
MI M'ASHER
Pastelería; Reposteríaמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'AFIYAH MA'AFIAH
Doscientosמָאתַים
MA'TAYM
De; Desdeמֵאֵת
ME'ET
Crecido; Viejoמְבֻגָּר מבוגר
MEVUGHAR MVVGR
De Nosotros; Desde Nosotrosמֵאֵתָנוּ
ME'ETANU
Entradaמָבוֹא
MAVO'
Diferente Mנִבְדַּל מֻבְדָּל שוּנֶה
NIVDHAL MUVDHAL SHUNEH
Laberintoמָבוֹךְ
MAVOJ
Crecido; Viejoמְבֻגָּר מבוגר
MEVUGHAR MVVGR
Inundaciónהֳצָפָה מַבּוּל שִטּפוֹן גֵּאוּת הַיָּם
HATSAFAH MABUL SHITFON GHE'UT HAYAM
Adivinanza; Rompecabezasחִידָה מְבוּכָה
JIDAH MEVUJAH
Examen; Pruebaמִבְחָן
MIVJAN
Noticiosoמִבזֶק
MIVZEK
Examenחִידוֹן מִבְחָן צְחוֹק
JIDON MIVJON TSEJOK
Probaciónמִבחַן
MIVJAN
Elecciónמִּבְחָר
MIVJAR
Pruebasמִבְחָנִים
MIVJANIM
Pronunciaciónהֳגָיָה הֳגִיָּה מִבְטָא
HAGAYAH HAGIAH MIVTA'
Florפֶּרַח עִטּוּר קִשּוּט מִבְחָר
PERAJ "ITUR KISHUT MIVJAR
Salvaמִלִּבַד חוֹץ מִבִּלִעדַי
MILIVAD JOTS MIBILI"DAY
Confianzaמִבְטָח
MIVTAJ
Estructurasמִבְנִים
MIVNIM
Estructuraמִבְנֶה
MIVNEH
Sanatorioבֵּית הַבְרְאָה מִבְרָאָה
BEIT HAVRE'AH MIVRO'AH
Contralor estatalמְבַקֵּר הַמּדִינָה
MEVAKER HAMDINAH
Destornillador Cruzמַברֵג צְלָב
MAVREG TSELAV
Destornilladorמַברֵג
MAVREG
Cablegrama; Telegramaמִבְרָק
MIVRAK
Brillante Aנוֹצֵץ מַבְרִיק חָרִיף
NOTSETS MAVRIK JARIF
Sepillo de dientesמִברֶשֶת שִינַיִים
MIVRESHET SHINAYIM
Sepilloמִברֶשֶת
MIVRESHET
Confianza; Refugioמִבתָח
MIVTAJ
Enfriador de Aireמְבָשֵת אֳוִון
MEVAShET 'AVIVN
Torreמִגְדָּל
MIGDHAL
Toallaמַגֶבֶת
MAGEVET
Confitería; Pasteleríaמִגדָנִייָה
MIGDANIYAH
Faroמִגְדַּלּוֹר
MIGDHALOR
Residenciaמְגוּרִים
MEGURIM
Planchaמַגְהֵץ
MAGHETS
Verter; Espolvorearשָפַך מָגַז הִגִּיר יָצַק
ShAFAJ MAGAZ HIGHIR YATSAK
Residenciaגְבוּל דִירָה מְגוּרִים מִשְכָּן מָעוֹן
GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKAN MA"ON
Rolloמֶגִלָּה מֶגִילָּה
MEGILAH MEGILAH
Pieza; Pedazoמִגְזָר פְּרוּסָה
MIGZAR PERUSAH
Lamentaciones; Eijáמְגִילַת אֵיכָה
MEGILAT 'EIJAH
Rut; Rollo de Rut, amistadרוּת מֶגִילָּה רוּת
RUT MEGILAH RUT
Declaración de Independenciaמְגִילַת הָעַצְמָוּת
MEGILAT HA"ATSMAUT
Ester; Rollo de Esterמֶגִילַּת אֶסְתֵר
MEGILAT 'ESTER
Me correspondeמַגִּיעַ לִי
MAGHIA" LI
Eclesiastés; Kohelet; Asambleaמֶגִילַּת קֹהֶלֶת
MEGILAT KOHELET
Rolloמֶגִלָּה מֶגִילָּה
MEGILAH MEGILAH
Meseroמַגִּיש
MAGHISH
Protector; escudoמָגֵן
MAGEN
Maquina de Afeitarמְגַלֵחַ
MEGALEAJ
Escudo Rojo; Estrella Rojaמָגֵן דָּוִד אָדֹם
MAGEN DHAVID 'ADOM
Estrella, escudo de Davidמָגֵן דָּוִד
MAGEN DHAVID
Contacto; Toqueמַגָּע
MAGHA"
Vitrinaמִגְנוֹן וִיטְרִינָה
MIGNON VITRINAH
Botaמַגָּף
MAGHAF
Relación; Intercursoמַּגָּע וּמַשָא שְכִיבָה עִם
MAGHA" UMASA' SHEJIVAH "IM
Botasמַגָּפִים
MAGHAFIM
Pesteמַגֵּפָה
MAGHEFAH
Rastrilloמַגרֵפָה
MAGREFAH
Peine; Cepilloמַסְרַק מַגְרַדָה כַּרֶבּלֶת
MASRAK MAGRADAH KAREBLET
Pasto; Pastizalמִגְרָש
MIGRASH
Campo, tribunal deportivoמִגְרָש
MIGRASh
Charolaמַגָּש
MAGHASH
Lote de parqueoמִגרַש חֳנָייָה
MIGRASH JANAYYAH
Medida de Lluviaמַד גֶשֶם
MAD GEShEM
Medida; Uniformeמַד
MAD
Hablo; Habla, Yo, Tu, Elמְדַבֵּר אַתָּה
MEDABER 'ATHAH
Desierto; Estepaמִדְבָּר
MIDBAR
Desiertosמִדְבָּרִים
MIDBARIM
Hablamos, Nosotras, Uds. Ellasמְדַבְרוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MEDAVROT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Hablo; Habla, Yo, Tu, Ellaמְדַבֶּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEDABERET 'ANI 'ATH HI'
Hablamos, Nosotros, Uds. Ellosמְדַבְּרִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MEDABRIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Criaderoמַדְגּרָה
MADGHRAH
Madagascarמַדַגַסְקָר
MADAGASKAR
Intentar; Medirמָדַד לִמְדֹד לִמְדוֹד
MADAD LIMDOD LIMDOD
Medirמָדַד
MADAD
Indice de precios a consumidorמַדַּד הַמּחִירִים לַצַרכָן
MADHAD HAMJIRIM LATSARJAN
Indice de viviendaמַדַד בְּנִיָה
MADAD BENIAH
Medidaמִידָּה מִדָּה צַעַד
MIDHAH MIDHAH TSA"AD
Indice de costo de vidaמַדַד יוֹקְר חמּחִיָיה
MADAD YOKR JMJIAYH
Por qué?, Por qué razón?מַדּוּעַ
MADHUA"
Conflicto; Discusiónמָדוֹן רִיב קְטָטָה סִכְסוּךְ
MADON RIV KETATAH SIJSUJ
Mediciónמְדִידָה מֵמַד
MEDIDAH MEMAD
Sobre; Encimaלְמַלְעֳה מִ יוֹתֵר מִדֵי
LEMAL"AH MI YOTER MIDEI
Estado políticoמְדִינָה
MEDINAH
Lavaplatosמֵדִיחַ כֵּלִים מֵדִיחַ
MEDIAJ KELIM MEDIAJ
Enciendo Enciende Yo Tu Elמַדְלִיק אֳנִי אַתָּה הוּא
MADLIK 'ANI 'ATHAH HU'
Estado de Israelמְדִינַת יִשְרָאֵל
MEDINAT YISRA'EL
Encendemos, Nos Uds Ellasמַדְלִיקוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MADLIKOT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Enciendo Enciende, Yo Tu Ellaמַדְלִיקָה אֳנִי אַתְּ הִיא
MADLIKAH 'ANI 'ATH HI'
Ciencia; Conocimientoמַדָע
MADA"
Encendemos, Nos Uds Ellosמַדְלִיקִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MADLIKIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Científicoמַדְעָן
MAD"AN
Estudios de Gobiernoמַדָּעֵי הַמְּדִינָה
MADHA"EI HAMDINAH
Gradas; Escalerasמַדְרֵגוֹת
MADREGOT
Anaquel; Estanteמַדַּף כֹּנָנִית
MADHAF KONANIT
Guía S Mמַדְרִיך
MADRIJ
Grupo categoría de impuestosמַדרֵגוֹת מַס
MADREGOT MAS
Guía S Fמַדְרִיכָה
MADRIJAH
Directorio Telefónicoמַדרִיך טֶלֶפוֹן
MADRIJ TELEFON
Aceraמִדרָכָה
MIDRAJAH
Aceraמִדְרָכָה
MIDRAJAH
Exposición en Talmudמִדְרָש
MIDRASH
Acerasמִדְרָכוֹת
MIDRAJOT
Que dijiste? Fמָה אָמֳרְתְּ
MAH 'AMARTH
Qué?מַה מָה מֶה
MAH MAH MEH
Que se puede hacer?מָה אֶפְשָר לַעֳשוֹת
MAH 'EFSHAR LA"ASOT
Que dijiste? Mמָה אָמֳרְתָּ
MAH 'AMARTHA
Como están las cosas?; Como vaמַה הָעִנְיָנִים מַה הָעִנְיִיָנִים
MAH HA"INYANIM MAH HA"INYIANIM
Cuán grande?מַה גָּדוֹל כַּמָּה גָּדוֹל
MAH GHADOL KAMAH GHADOL
Que hora es?מָה הַשָּעָה
MAH HASHA"AH
Como están las cosas?; Como vaמַה הָעִנְיָנִים מַה הָעִנְיִיָנִים
MAH HA"INYANIM MAH HA"INYIANIM
Que es esto?מָה זֶּה
MAH ZEH
Que significa?מָה זֹאת אוֹמֶרֶת
MAH ZO'T 'OMERET
Cuán bueno?מַה טּוֹב כַּמָּה טּוֹב
MAH TOV KAMAH TOV
Que hay de Nuevo?מָה חָדָש
MAH JADASH
Quien más?מִה עוֹד
MIH "OD
Como están las cosas?מַה נִשְמַע
MAH NIShMA"
Que sucede?מָה קּוֹרֶה
MAH KOREH
Que más?מָה עוֹד
MAH "OD
Cualquieraמַה שֶ כָּל שֶהוּא אֵיזֶה שֶהוּא
MAH SHE KOL SHEHU' 'EIZEH SHEHU'
Que sucedió?מָה קָּרָה
MAH KARAH
Cómo estas? Fמַה שְלוֹמֵךְ
MAH SHELOMEJ
Cómo estas? Mמַה שְלוֹמְךָ
MAH SHELOMJA
Como están ustedes? F Pמַה שְלוֹמֵכֶן
MAH SHELOMEJEN
Como están ustedes? M Pמַה שְלוֹמֵכֶם
MAH SHELOMEJEM
Como están ellas?מַה שְלוֹמַן
MAH SHELOMAN
Como están ellos?מַה שְלוֹמַם
MAH SHELOMAM
Como es tu nombre? Mמַה שִמְךָ
MAH SHIMJA
Como es tu nombre? Fמַה שִמֵךְ
MAH SHIMEJ
Alabadaמְהֻלֶּלֶת מְהוּלֶּלֶת
MEHULELET MEHULELET
Alabadoמְהֻלָּל מְהוּלָּל
MEHULAL MEHULAL
Velocidad Máxima Permitidaמְהִירוּת מַקסִימַלִית מוּתֶרֶת
MEHIRUT MAKSIMALIT MUTERET
De donde?מִאֵיפֹה מֵאַיִן מֵהֵיכָן
MI'EIFOH ME'AYIN MEHEIJAN
Alabadoמְהֻלָּל מְהוּלָּל
MEHULAL MEHULAL
Mezclar; Circuncidarמָהַל
MAHAL
Multitudמֶהְמֵהַ
MEHMEAH
Alabadaמְהֻלֶּלֶת מְהוּלֶּלֶת
MEHULELET MEHULELET
Revoluciónמַהְפֵּכָה
MAHPEJAH
Ingenieroמְהַנְדֵּס
MEHANDHES
Rápidamente; Rápidoמַהֵר זָרִיז
MAHER ZARIZ
Rápidoמַהֵר
MAHER
Prontoבְּקָרוֹב מַהֵר מִיָד
BEKAROV MAHER MIAD
Acelereמָהַר
MAHAR
Apurarמִהֵר
MIHER
Rápido, Rápidamenteמַהֵר
MAHER
Rápidaמְהֵרָה
MEHERAH
Apresuradamente, Rápidamenteמַהֵר
MAHER
Periodista F; Corresponsal Fעִיתּוֹנַאִית מוֹדִיעַה
"ITHONA'IT MODI"AH
Periodista M; Corresponsal Mעִיתּוֹנַאִי מוֹדִיעַ
"ITHONA'I MODIA"
Aviso; Anuncioמוֹדָעָה
MODA"AH
Puesto de informaciónמוֹדִיעִין
MODI"IN
Bananaמוֹז בַּנָּנָה
MOZ BANANAH
Modernoמוֹדֶרְנִי
MODERNI
Advertidaמֻזְהֶרֶת מוּזהֶרֶת
MUZHERET MUZHERET
Advertidoמֻזְהָר מוּזהָר
MUZHAR MUZHAR
Mozambiqueמוֹזַמְבִּיק
MOZAMBIK
Museoבֵית נְכוֹת מוּזֵיאוֹן
VEIT NEJOT MUZEI'ON
Borradorמוֹחֵק
MOJEK
Raro; Extrañoמוּזָר
MUZAR
Sensible F, Entendidaמוּחָשִית נְבוֹנָה
MUJASHIT NEVONAH
Sensible M, Entendidoמוּחֳשִי נָבוֹן
MUJASHI NAVON
Listo; Preparadoמוּכָן
MUJAN
Yunta, opresiónמוֹטָה
MOTAH
Requeridoמוּכְרָח מֻכְרָח
MUJRAJ MUJRAJ
Comerciante, Vendedorמוֹכֵר
MOJER
Contrario; Frente a; Anteמוּל
MUL
Requeridaמוּכְרַחַת מֻכְרַחַת
MUJRAJAT MUJRAJAT
Mongoliaמוֹנְגוֹלִיָה
MONGOLIAH
Niñezמוֹלֶדֶת
MOLEDET
Monopolioמוֹנוֹפּוֹל
MONOPOL
Numerador; Tiempoמוֹנֶה
MONEH
Taxiמוֹנִית
MONIT
Taxisמוֹנִיּוֹת
MONIOT
Monarquíaמוֹנַרכִיָה
MONARJIAH
Mónacoמוֹנָקוֹ
MONAKO
Establecimientos;Institucionesמוֹסָדוֹת
MOSADOT
Establecimientoמוֹסָד
MOSAD
Taller mecánicoמוּסָךְ
MUSAJ
Músicaמוּסִיקָה
MUSIKAH
Musulmanaמוּסְלְמִית
MUSLEMIT
Musulmanמוּסְלְמִי
MUSLEMI
Castigo; Reprimendaמוּסָר
MUSAR
Plegaria adicionalמוּסָף
MUSAF
Moralמּוּסָרִי
MUSARI
Disciplinaמוּסָר
MUSAR
Fiesta; Encuentroמוֹעֵד
MO"ED
Fecha determinada; Festivalמוֹעֵד
MO"ED
Preferencialמוֹעֶדֶף
MO"EDEF
Felices Fiestasמוֹעֳדִים לְשִמְחָה
MO"ADIM LESIMJAH
Descenso; Este; Salidaמוֹצָא
MOTSA'
Productivoיֵצרָנִי פּוֹרֶה מוֹעִיל
YETSRONI POREH MO"IL
Inundadoמוֹצָל
MOTSAL
Bañoמוֹצָאָה
MOTSA'AH
Sólido; Firmeמוֹצָק
MOTSAK
Inundadaמוֹצֶפֶת
MOTSEFET
Punto focal; Estacaמִוקֶד
MIVKED
Productoמוֹצָר
MOTSAR
Minaמִכְרֶה מוֹקֵש
MIJREH MOKESH
Tempranoמֻקְדָּם מוּקְדָּם
MUKDHAM MUKDHAM
Terrorמוֹרָא
MORA'
Mineroכּוֹרֶה מוֹקְשַאי
KOREH MOKSHA'Y
Maestroמוֹרֶה
MOREH
Maestraמוֹרָה
MORAH
Maestrosמוֹרִים
MORIM
Maestrasמוֹרוֹת
MOROT
Asentamiento; Morandoמוֹשָב
MOSHAV
Tradiciónמוֹרֶשֶת
MORESHET
Muerteמָוֶת מָוְתָה
MAVET MAVTAH
Moshav; Establecimiento Agric.מוֹשָב
MOShAV
Muñecaמוֹתנַרִים
MOTNARIM
Muerteמָוֶת מָוְתָה
MAVET MAVTAH
Permitido fumarמוּתָּר לְעַשֵּן
MUTHAR LE"ASHEN
Permisible, Permitidoמוּתָר
MUTAR
Altarמִזְבֵּחַ
MIZBEAJ
Matarמוֹתֵת הֵמִית
MOTET HEMIT
Clima; Tiempoאֳוִיר מֶזֶג אֳווִיר אַקְלִים
'AVIR MEZEG 'AVVIR 'AKLIM
Derramar; Verterהִגִּיר מָזַג
HIGHIR MAZAG
Agotadoמָזֶה
MAZEH
Acondicionador de Aireמַזְגָן
MAZGAN
Advertidoמֻזְהָר מוּזהָר
MUZHAR MUZHAR
Agotadaמָזָה
MAZAH
Mezuzáמְזוּזָה
MEZUZAH
Advertidaמֻזְהֶרֶת מוּזהֶרֶת
MUZHERET MUZHERET
Listo; Preparado; Efectivoמְזוּמָן
MEZUMAN
Dinero efectivoמְזֻמָּן מְזוּמָּן
MEZUMAN MEZUMAN
Lista; Preparada; Efectivaמְזוּמֶנֶת
MEZUMENET
Efectivoמְזוּמָּנִים
MEZUMANIM
Comida; Sustento; Meriendaמָזוֹן
MAZON
Alimentación; Nutriciónמָזוֹן הֳזָנָה
MAZON HAZANAH
Comidas; Sustentos; Meriendasמְזוֹנוֹת
MEZONOT
Comida rapidaמָזוֹן מָהִיר
MAZON MAHIR
Nutritivoזָן מֵזִין
ZAN MEZIN
Alimentación de los niñosמִזוֹנוֹת קְטִינִים
MIZONOT KETINIM
Secretarioמַזְכִּיר
MAZKIR
Dañino; Pesteמַזִיק
MAZIK
Secretariadoמַזְכִּירוּת
MAZKIRUT
Secretariaמֳזְכִּירָה
MAZKIRAH
Recordadas, Somos Sonמֻזְכָּרוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MUZKAROT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Recordado, Soy, Eres, Es Mמֻזְכָּר אֳנִי אַתָּה הוּא
MUZKAR 'ANI 'ATHAH HU'
Recuerdo Sמַזְכֶּרֶת
MAZKERET
Recordados, Somos Son Ellosמֻזְכָרִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MUZJARIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Esferaגַּלְגַּל כַּדּוּר מַזָּל חוּג
GHALGHAL KADHUR MAZAL JUG
Recordada, Soy Eres Es Fמֻזְכָּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MUZKARET 'ANI 'ATH HI'
Felicitaciones, Buena suerteמַזָּל טוֹב
MAZAL TOV
Suerteמַזָּל
MAZAL
Tenedoresמִזְלָגוֹת
MIZLAGOT
Tenedorמָזְלֵג
MAZLEG
Salmoמִזְמוֹר
MIZMOR
Pusמֻזְלָה
MUZLAH
A vecesלִפְעָמִים לְעִתִּים מִזְּמַן לִזְמַן
LIF"AMIM LE"ITHIM MIZMAN LIZMAN
Dinero efectivoמְזֻמָּן מְזוּמָּן
MEZUMAN MEZUMAN
Destilería, Alambiqueדְּמָמָה מִזְקֶקֶת מַזְקֵקָה
DHEMAMAH MIZKEKET MAZKEKAH
Buffet; Cafeteríaמִזְנוֹן
MIZNON
Constelaciónמַזָּר
MAZAR
Destilería, Alambiqueדְּמָמָה מִזְקֶקֶת מַזְקֵקָה
DHEMAMAH MIZKEKET MAZKEKAH
Esteמִזְרָח
MIZRAJ
Raspadorמַזְרֵד
MAZRED
Colchónמִזְרָן
MIZRON
Orienteמִזְרָח קֶדֶם
MIZRAJ KEDEM
Fuente; Recipienteקְעָרָה מִזְרָק
KE"ARAH MIZRAK
Jeringaמַזְרֵק
MAZREK
Tazón de rociar, bíblicoמִזְרָק
MIZRAK
Enema; Jeringaחֹקֶן חוֹקֶן מַזְרֵק
JOKEN JOKEN MAZREK
Aplaudirמָחָא מָחָא יַד
MAJA' MAJA' YAD
Aplaudirמָחָא מָחָא יַד
MAJA' MAJA' YAD
Cuadernosמַחְבָּרוֹת
MAJBAROT
Escondites; Almacenesמַחְבּוֹאִים
MAJBO'IM
Cuadernoמַחְבֶּרֶת
MAJBERET
Cuaderno de Notasמַחְבֶּרֶת פִּנְקָט
MAJBERET PINKAT
Enjuagar Lágrimas; Enjuagarמָחָה לִמחוֹת
MAJAH LIMJOT
Sarténמַחֳבַת
MAJAVAT
Compásמַצפֵל מְחוּגָה
MATSFEL MEJUGAH
Manecilla, de relojמָחוֹג
MAJOG
Regiónמָחוֹז
MAJOZ
Manecillas, de relojמְחוֹגִים
MEJOGIM
Profanado Mמְחֻלָּל מְחוּלָּל
MEJULAL MEJULAL
Regionesמְחוֹזוֹת
MEJOZOT
Bailarinaרַקְדָּנִית מְחוֹלֶלֶת
RAKDHANIT MEJOLELET
Profanada Fמְחֻלֶּלֶת מְחוּלֶּלֶת
MEJULELET MEJULELET
Legisladorמִחוֹקֵק
MIJOKEK
Pentágonoמְחוּמָּש
MEJUMASH
Libro Oraciones Rosh Hashanaמַחֳזוֹר
MAJAZOR
Ciclo; Circuito; Trastornoמַחֳזוֹר
MAJAZOR
Reflectorמַחֳזִירוֹר מַקְרִין
MAJAZIROR MAKRIN
Recicladoמִחזוּר
MIJZUR
Agujas; Alambres delgadosמְחַטִים
MEJATIM
Aguja; Alambre delgadoמַחַט
MAJAT
Perdónמְחִילָה
MEJILAH
Sustentación; Alimentoמִחְיָה
MIJYAH
Borradoמְחִיקָה
MEJIKAH
Cancelaciónבִּטוּל מְחִיקָה הַשְמָטָה
BITUL MEJIKAH HASHMATAH
Precioמְחִיר
MEJIR
Valorמְחִיר עֵרֶךְ שֹוִי
MEJIR "EREJ SHOVI
Lista de preciosמְחִירוֹן
MEJIRON
Precio de costoמְחִיר הַקֶרֶן
MEJIR HAKEREN
Instructivo; Reveladorמֵחכִּים
MEJKIM
Preciosמְחִירִים
MEJIRIM
Disculparseמָחַל סָלַח הִצְדִּיק הִצְטַדֵּק
MAJAL SALAJ HITSDHIK HITSTADHEK
Renunciar; Perdonarמָחַל
MAJAL
Sustitutaמֵחַלִיפָה
MEJALIFAH
Sustitutoמֵחַלִיף
MEJALIF
Profanada Fמְחֻלֶּלֶת מְחוּלֶּלֶת
MEJULELET MEJULELET
Profanado Mמְחֻלָּל מְחוּלָּל
MEJULAL MEJULAL
Rizo de Cabelloמַחְלָפָה
MAJLAFAH
Intercambioמֶחלָף
MEJLAF
Compartimiento; Divisiónמַחלָקָה
MAJLAKAH
Tirabuzónמַחְלֵץ
MAJLETS
Mantequilleroמַחֳמֶאָה
MAJAME'AH
Adulaciónמֵחֳמָאָה
MEJAMA'AH
Por que, A causa deמֵחֳמַת
MEJAMAT
Adulación; Cumplidoחֳלָקוֹת מַחֳמָאָה
JALAKOT MAJAMA'AH
Campo, Establecimientoמַחֳנָה
MAJANAH
Campo; Campamentoמַחֳנֶה
MAJANEH
Campos, Establecimientosמַחֳנִים
MAJANIM
Camposמַחֳנוֹת
MAJANOT
Barreraמַחְסוֹם
MAJSOM
Refugioמַחְסֶה
MAJSEH
Exploradorתַּיָּר מְחַפֵּש
THAYAR MEJAPESH
Necesidadצֹרֶךְ מַחְסוֹר דֹּחַק
TSOREJ MAJSOR DHOJAK
Borró; Borrar Vמַחַק
MAJAK
Medio Shekelמַחֳצִית הַשֶקֶל
MAJATSIT HASHEKEL
Investigación; Profundidadמֶחְקָר
MEJKAR
Glicerinaמִחְקִית
MIJKIT
Mañana, Día después de Hoyמָחָר
MAJAR
Investigación y Desarrolloמֶחְקָר וּפִיתוּחַ
MEJKAR UFITUAJ
Collar; Cadena de perlasמֵחֳרוֹזֶת
MEJAROZET
Baño Privadoמַחֳרָאָה
MAJARO'AH
Pasado Mañanaמָחֳרָתַיִים מָחֳרָתַיִם
MAJARATAYIM MAJARATAYIM
Versoמַחֳרֹזֶת
MAJAROZET
Computadoraמַחְשֵב
MAJShEV
Pasado Mañanaמָחֳרָתַיִים מָחֳרָתַיִם
MAJARATAYIM MAJARATAYIM
Pensamientoמַחֳשֶבֶת
MAJASHEVET
Pensamiento; Propósitoמַחֳשָבָה
MAJASHAVAH
Ruina, Destrucciónמְחִתָּה
MEJITHAH
Aún; Todavíaדּוֹמֵם מַחֳשֶה שוֹתֵק שוֹקֵט
DHOMEM MAJASHEH SHOTEK SHOKET
Bajísimoמַטָּא מַטָּא
MATA' MATA'
Tambaléese, Ondee, Tambaleeמָט
MAT
Escobas Mמַטְאַטְאִים
MAT'AT'IM
Escoba Mמַטְאֳטֵא
MAT'ATE'
Cocinetaמִטְבָּחוֹן
MITBAJON
Cocinaמִטְבָּח
MITBAJ
Moneda, Molde de acuñarמַטְבֵּעַ
MATBEA"
Cocinasמִטְבָּחים
MITBAJYM
Barra, Personal, Tribuמַטֶּה
MATEH
Monedasמַטְבֵּעוֹת
MATBE"OT
Camaמִטָּה מִיטָּה
MITAH MITAH
Cama; Sofáמִטָּה
MITAH
Paloמַטֶּה
MATEH
Abajoמַטָּה
MATAH
Péndulosמֶטֻטֶלֶתוֹת מְטוּטֶלֶתוֹת
METUTELETOT METUTELETOT
Pénduloמְטֻטֶלֶת מְטוּטֶּלֶת
METUTELET METUTELET
Móvil Fמְטֻלְטֶלֶת מְטוּלְטֶלֶת
METULTELET METULTELET
Móvil Mמְטֻלְטָל מְטוּלְטָל
METULTAL METULTAL
Jet; Coheteמְטוֹס סִילוֹן
METOS SILON
Avión; Aeroplanoמָטוֹס
MATOS
Pénduloמְטֻטֶלֶת מְטוּטֶּלֶת
METUTELET METUTELET
Camasמִטּוֹת
MITOT
Bien hacerמֵטִיב מֵיטִיב
METIV MEITIV
Péndulosמֶטֻטֶלֶתוֹת מְטוּטֶלֶתוֹת
METUTELETOT METUTELETOT
Móvil Mמְטֻלְטָל מְטוּלְטָל
METULTAL METULTAL
Riel; Barra de hierroמָטִיל
MATIL
Cargaמַשָּא מִטְעָן עֹנֶס נֵטֶל הֶסְפֵּק
MASHA' MIT"AN "ONES NETEL HESPEK
Móvil Fמְטֻלְטֶלֶת מְטוּלְטֶלֶת
METULTELET METULTELET
Niñeraאוֹמְנֶת מְטַפְּלֶת
'OMNET METAPLET
Pañoletaמִטפַּחַת רֹאש
MITPAJAT RO'SH
Metro cúbicoמֶטֶר מְעֻקָּב
METER ME"UKAV
Metroמֶטֶר
METER
Que, Comparativoמִי מאֳשֶר
MI M'ASHER
Quién?מִי
MI
Quiénמִי
MI
Agua deמֵי
MEI
Soda del Clubמֵי סוֹדָה
MEI SODAH
Quien sabe la respuesta?מִי יוֹדֵעַ אֶת הַתְּשוּבָה
MI YODEA" 'ET HATHSHUVAH
Alguienמִישֶהוּ מִי שֶהוּא
MISHEHU MI SHEHU'
Quien quiere comer?מִי רוֹצֶה לֶאֱכוֹל
MI ROTSEH LE'EJOL
Inmediatamenteמִיָּד
MIAD
Prontoבְּקָרוֹב מַהֵר מִיָד
BEKAROV MAHER MIAD
Gradoמַעֳלָה דַרגָה מִידָה מֵעֳמָד
MA"ALAH DARGAH MIDAH ME"AMAD
Medidaמִידָּה מִדָּה צַעַד
MIDHAH MIDHAH TSA"AD
Viejo; Somnolientoמְיֻשָּן מְיוּשָּן
MEYUSHAN MEYUSHAN
Apuroמיהר
MYHR
Correcto; Rectoמְיֻשָּר מְיוּשָּר
MEYUSHAR MEYUSHAR
Vieja; Somnolientaמְיֻשָּנֶתֶ מְיוּשֶּנֶת
MEYUSHANETE MEYUSHENET
Especial Mמְיֻחָד מְיוּחָד
MEYUJAD MEYUJAD
Correcta; Rectaמְיֻשֶּרֶת מְיוּשֶּרֶת
MEYUSHERET MEYUSHERET
Mejor, Elמֵיטָב
MEITAV
Especial Fמְיֻחֶדֶת מְיוּחֶדֶת
MEYUJEDET MEYUJEDET
Bien hacerמֵטִיב מֵיטִיב
METIV MEITIV
Camaמִטָּה מִיטָּה
MITAH MITAH
Michaelמִיכָאֵל
MIJA'EL
Secadora de Cabelloמְיַיבֵש שֶעָר
MEYAYVESH ShE"AR
Millaמִיל
MIL
Michael, quien es como D os?מִיכָה
MIJAH
Lleneמילא
MYL'
Milla Cuadradaמִיל מְרֻבָּע
MIL MERUBA"
Matronaמְיַלֶּדֶת חֳכָמָה
MEYALEDET JAJAMAH
Obstetra Mמְיַלֵּד
MEYALED
Diccionarioמִלּוֹן מִילּוֹן
MILON MILON
Fresnoמֵילָה עֵץ
MEILAH "ETS
Aguaמַיִם
MAYIM
Millónמִילִיוֹן
MILION
Lavar manos antes y despuésמַיִם רִאשוֹנִים מַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM MAYIM 'AJARONIM
Agua; Aguasמַיִּם מַיִים
MAYIM MAYIM
Agua Mineralמַיִם מִינֵרָלִיּים
MAYIM MINERALIYM
Lavar manos después de comidasמַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM 'AJARONIM
Lavar manos antes y despuésמַיִם רִאשוֹנִים מַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM MAYIM 'AJARONIM
Lavar manos antes de comidasמַיִם רִאשוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM
Efectoמימש
MYMSH
Finanzas, Fondosמימן
MYMN
Ordenarמִיֵּן סִוֵּג הִתְרעֵעַ חָבַר
MIEN SIVEG HITR"EA" JAVAR
Ordenסוֵּג מִין טִיפוּס
SVEG MIN TIFUS
Clase; Tipoמִין
MIN
Sexoמִין
MIN
Cantidad negativaמִינוּס
MINUS
Género, Gramaticalמִין דִּקְדּוּק
MIN DHIKDHUK
Clases de; Tipos deמִינֵי
MINEI
Menos, Negativoפָּחוֹת מִינוּס
PAJOT MINUS
Minoríaמִעוּט מִיעוּט
MI"UT MI"UT
Enfermeraמֵינָקֶת חוֹבֵשֶת אָחוֹת
MEINAKET JOVESHET 'AJOT
Jugoמִיץ
MITS
Indexadoמִיעוּן אִינְדֶקְס
MI"UN 'INDEKS
Jugo Naturalמִיץ טִבְעִי
MITS TIV"I
Jugo de pomelosמִיץ אֵשכוֹלִיוֹת
MITS 'ESHJOLIOT
Jugo de uvasמִיץ עַנָבִים
MITS "ANAVIM
Jugo de tomatesמִיץ עַגְבָנִיוֹת
MITS "AGVANIOT
Jugo de naranjasמִיץ תַּפּוּזִים מִיץ תַּפּוּחֵי זָהָב
MITS THAPUZIM MITS THAPUJEI ZAHAV
Jugo de naranjasמִיץ תַּפּוּזִים מִיץ תַּפּוּחֵי זָהָב
MITS THAPUZIM MITS THAPUJEI ZAHAV
Despliegueתְּצוּגָה הַפגָנָה מֵיצָג מָסְן מִיְרָקע
THETSUGAH HAFGANAH MEITSAG MASN MIRAK"
Jugo de manzanasמִיץ תַּפּוּחִים
MITS THAPUJIM
Horno de Microondasמִיקְרוֹגַל
MIKROGAL
Compraמִיקָח
MIKAJ
Alguienמִישֶהוּ מִי שֶהוּא
MISHEHU MI SHEHU'
Despliegueתְּצוּגָה הַפגָנָה מֵיצָג מָסְן מִיְרָקע
THETSUGAH HAFGANAH MEITSAG MASN MIRAK"
Viejo; Somnolientoמְיֻשָּן מְיוּשָּן
MEYUSHAN MEYUSHAN
Entregaמִישלוֹחַ
MISHLOAJ
Correcto; Rectoמְיֻשָּר מְיוּשָּר
MEYUSHAR MEYUSHAR
Vieja; Somnolientaמְיֻשָּנֶתֶ מְיוּשֶּנֶת
MEYUSHANETE MEYUSHENET
Desde aquíמִכָּאן
MIKA'N
Correcta; Rectaמְיֻשֶּרֶת מְיוּשֶּרֶת
MEYUSHERET MEYUSHERET
Escobaמַכְבֵּד
MAJBED
De ahora en adelanteמִכַּאן וְאֵילֵךְ
MIKA'N VE'EILEJ
Honorables, Nos Uds. Ellas sonמְכֻבָּדוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MEJUBADOT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Honorable, ser Yo, Tu, Elמְכֻבָּד אֳנִי אַתָּה הוּא
MEJUBAD 'ANI 'ATHAH HU'
Honorable, Ser, Yo Tu Ellaמְכֻבֶּדֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEJUBEDET 'ANI 'ATH HI'
Honorables, Somos Son Mמְכֻבָדִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MEJUVADIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Lavanderíaמִכְבָּסָה כְּבִיסָה
MIJBASAH KEVISAH
Gran Naciónמַכְבִּיר
MAJBIR
En virtud de ...מִכּוֹחַ
MIKOAJ
Golpearמַכָּה
MAKAH
Reguladorמַכְוֵן
MAJVEN
Tienda de Abarrotes; Almacénמַכּוֹלֶת מַכֹּלֶת
MAKOLET MAKOLET
Mecánicoמְכוֹנִן מְכוֹנַאי
MEJONIN MEJONA'Y
Instituto Israelí Exportaciónמַכוֹן הַיְצוּא הַיִשְראֵלִי
MAJON HAYTSU' HAYISR'ELI
Automóviles; Carrosמְכוֹנִיּוֹת
MEJONIOT
Máquina, Motor; Base; Estanteמְכוֹנָה
MEJONAH
Mecánicoמְכוֹנִן מְכוֹנַאי
MEJONIN MEJONA'Y
Automóvil; Carro; Auto; Cocheמְכוֹנִית
MEJONIT
Teclas, de Pianoמַכּוֹשִים
MAKOSHIM
Tecla, de Pianoמַכּוֹש
MAKOSH
Encantadoמְכוּשָּף מְכֻשָּף
MEJUSHAF MEJUSHAF
Xilófono; Xilofónמַכּוֹשִית
MAKOSHIT
Lápiz Kajal; Delineadorמִכְחוֹל
MIJJOL
Encantadaמְכוּשֶּפֶת מְכֻשֶּפֶת
MEJUSHEFET MEJUSHEFET
Velocidad del Vientoמְכִירוּת הָרוּחַ
MEJIRUT HARUAJ
Ventaמְכִירָה
MEJIRAH
Cunaעֳרִיסָה מִכְלָאַה אֵבוּס סלנדרים
"ARISAH MIJLA'AH 'EVUS SLNDRYM
Liquidaciónמְכִירַת חִיסוּל
MEJIRAT JISUL
Habilidadמָכְמָה מַאֶשִית
MAJMAH MA'ESIT
Tienda de Abarrotes; Almacénמַכּוֹלֶת מַכֹּלֶת
MAKOLET MAKOLET
Pantalonesמִכנָסַיִים
MIJNASAYIM
Vaquerosמִכְנְסֵי גִינְס
MIJNESEI GINS
Pantalonesמִכְנְסַיִם
MIJNESAYIM
Pantalones Cortosמִכנָסַיִים קְצָרִים
MIJNASAYIM KETSARIM
Cubiertaמִכְסֶה
MIJSEH
Impuesto; Contribuciónמֶכֶס
MEJES
Venderמָכַר לִמְכּוֹר
MAJAR LIMKOR
Méjicoמֶכְּסִיקוֹ
MEKSIKO
Minaמִכְרֶה מוֹקֵש
MIJREH MOKESH
Venderמָכַר
MAJAR
Requeridaמוּכְרַחַת מֻכְרַחַת
MUJRAJAT MUJRAJAT
Requeridoמוּכְרָח מֻכְרָח
MUJRAJ MUJRAJ
Herramientaמַכשִיר
MAJSHIR
Tropiezoמִכְשוֹל
MIJSHOL
Encantadoמְכוּשָּף מְכֻשָּף
MEJUSHAF MEJUSHAF
Electrodomésticosמַכְשְירֵי חַשְמַל
MAJSHEYREI JASHMAL
Matanza de primogénitosמַכָּת בְּכוֹרוֹת
MAKAT BEJOROT
Encantadaמְכוּשֶּפֶת מְכֻשֶּפֶת
MEJUSHEFET MEJUSHEFET
Carta; Correoמִכְתָּב
MIJTHAV
Insolaciónמַכַּת שֶמֶש
MAKAT SHEMESH
Correo; Cartasדֹּאַר דּוֹאַר שִרְיוֹן מִכְתָּבִים
DHO'AR DHO'AR SHIRYON MIJTHAVIM
Escritorioמֵכְתֵּבָה
MEJTHEVAH
Circuncideמָל
MAL
Cartasמִכְתָּבִים
MIJTHAVIM
Llenoמָלֵא
MALE'
Plenitudמְלֹא מְלוֹא
MELO' MELO'
Florido, Lleno de Floresמְלִיצִי מָלֵא פְּרָחִים
MELITSI MALE' PERAJIM
Llenarמִלֵּא
MILE'
Mensajero; Angelמַלְאָךְ
MAL'AJ
Llenaמְלֵאָה
MELE'AH
Malaquías, mi siervoמַלְאָכִי
MAL'AJI
Negocio; Trabajoמְלָאכָה
MELA'JAH
Labor; Costuraמְלֶאכֶת מַחַט
MELE'JET MAJAT
Artesaníaאֻמָּנוּת מְלֶאכֶת יָד
'UMANUT MELE'JET YAD
Ropas; Vestimentaבְּגָדִים מַלְּבּוּש
BEGADIM MALBUSH
Salvaמִלִּבַד חוֹץ מִבִּלִעדַי
MILIVAD JOTS MIBILI"DAY
Palabraמִלָּה
MILAH
Rectánguloמַלְבֵּן
MALBEN
Abundanciaמִלּוּא
MILU'
Plenitudמְלֹא מְלוֹא
MELO' MELO'
Reservas ejércitoמִלּוּאִים
MILV'IM
Edificio Fortificadoמִלּוֹא
MILO'
Malawiמָלָוִוי
MALAVIVY
Escoltaמַלְוֶּה לִוּוּי
MALVEH LIVVY
Manchaמְלֻכְלָךְ מְלוּכלָך
MELUJLAJ MELUJLAJ
Reino; Realeza; Realמְלוּכָה
MELUJAH
Hotel; Posadaמָלוֹן בֵּית מָלוֹן
MALON BEIT MALON
Diccionarioמִלּוֹן מִילּוֹן
MILON MILON
Hoteles; Posadasמְלוֹנוֹת
MELONOT
Diccionarioמִלּוֹן
MILON
Palabrasמִלִּים מִלּוֹת
MILIM MILOT
Diccionariosמִלּוֹנִים
MILONIM
Palabras de preguntaמִלּוֹת שְאֵלָה
MILOT ShE'ELAH
Preposicionesמלּוֹת היַחַס
MLOT HYAJAS
Saleroמִלחִיָה
MILJIAH
Salמֶלַח
MELAJ
Pelea; Guerraהֵאָבְקוּת קְרָב מִלְחָמָה
HE'AVKUT KERAV MILJAMAH
Hierro de Soldarמַלְחֵם
MALJEM
Entregarמִלֵּט
MILET
Combate; Batallaמִלְחָמָה
MILJAMAH
Maltaמָלְטָה
MALTAH
Mortero; Cementoמֶלֶט
MELET
Maliמָלִי
MALI
Tajadorמַלְטֶשֶת
MALTESHET
Malasiaמָלֵייְזְיָה
MALEIYZEYAH
Ensaladaסָלָט מָלִיחַ
SALAT MALIAJ
Palabrasמִלִּים מִלּוֹת
MILIM MILOT
Palabrasמִלִּים
MILIM
Florido, Lleno de Floresמְלִיצִי מָלֵא פְּרָחִים
MELITSI MALE' PERAJIM
Metáfora; Sátiraמְלִיצָה
MELITSAH
Reinarמָלַךְ
MALAJ
Reyמֶלֶךְ
MELEJ
Trampaמַלְכֹּדֶת
MALKODET
Rey sirioמֶלֶך סוּרִי
MELEJ SURI
Reinaמַלְכָּה
MALKAH
Reinaמַלְכָּה
MALKAH
Dominioמַלְכוּת
MALJUT
Reino; Reinadoמַלְכּוּת
MALKUT
Manchaמְלֻכְלָךְ מְלוּכלָך
MELUJLAJ MELUJLAJ
Reyesמְלָכִים
MELAJIM
Bajo; Abajo; Debajoלְמַטָּה לְהַלָּן מִלְּמַטָּה מִתַּחַת
LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHAJAT
Bella de Nocheמַלְכֵּת הַלֵּיְלָה
MALKET HALEILAH
Pepinoמַלָפְפוֹן
MALAFEFON
Gasaמַלמָלָה גָּזה
MALMALAH GHAZH
Pepinosמַלָפְפוֹנִים מַלָפְפוֹנוֹת
MALAFEFONIM MALAFEFONOT
Pepinosמַלָפְפוֹנִים מַלָפְפוֹנוֹת
MALAFEFONIM MALAFEFONOT
Meserasמֶלְצָרִיוֹת
MELTSARIOT
Meseroמֶלְצַר
MELTSAR
Meseraמֶלְצָרִית
MELTSARIT
Meserosמֶלְצָרִים
MELTSARIM
Latigazosמַלְקוֹת מַלְקֻיוֹת
MALKOT MALKUYOT
Retorcerסָחַט מָלַק
SAJAT MALAK
Alicates; Tenazasמַלקַחַת פְליֶיר
MALKAJAT FELYEYR
Latigazo; Azoteמַלְקוּת
MALKUT
Interjecciónמִלַּת קְרִיאָה
MILAT KERI'AH
Latigazosמַלְקוֹת מַלְקֻיוֹת
MALKOT MALKUYOT
Mediciónמְדִידָה מֵמַד
MEDIDAH MEMAD
Guardarropaמֶלְתָּחָה
MELTHAJAH
Relleno Mמְמֻלָּא מְמוּלָא
MEMULA' MEMULA'
Opuestoמִמּוּל
MIMUL
Saladoמְמֻלָּח מְמוּלָּח
MEMULAJ MEMULAJ
Rellena Fמְמֻלָּאָה מְמוּלָאָה
MEMULA'AH MEMULA'AH
Licuadoraמַמְחֶה בְלֶנֵדֶר
MAMJEH VELENEDER
Saladoמְמֻלַּחַת מְמוּלַּחַת
MEMULAJAT MEMULAJAT
Duchaמֶמטָר מִקְלַחַת
MEMTAR MIKLAJAT
Pañueloמִמְחָטָה
MIMJATAH
Venta; Mercaderíaמִמְכָּר
MIMKAR
De cualquier formaמִמֵילָא
MIMEILA'
Rellena Fמְמֻלָּאָה מְמוּלָאָה
MEMULA'AH MEMULA'AH
Relleno Mמְמֻלָּא מְמוּלָא
MEMULA' MEMULA'
Saladoמְמֻלַּחַת מְמוּלַּחַת
MEMULAJAT MEMULAJAT
Saladoמְמֻלָּח מְמוּלָּח
MEMULAJ MEMULAJ
Reino; Soberaníaמַמְלָכָה
MAMLAJAH
Reino; Dominioמַמְלָכָה
MAMLAJAH
Realidadמַמָּש
MAMASH
Encima de; Arriba deלְמַעְלָה מִמַּעַל מֵעַל לְ
LEMA"LAH MIMA"AL ME"AL LE
Gobierno; Dominioמֶמְשָלָה
MEMSHALAH
Una verdadera pesadillaמַמַּש סִיוּט
MAMASH SIUT
Dulceמַמִתָק
MAMITOK
Gobierno de Israelמֶמְשֶלֶת יִשְרָאֵל
MEMSHELET YISRA'EL
Golosinasמַמְתָּקִים
MAMTHOKIM
Dulcesמַמתָקִים
MAMTAKIM
Manáמָן
MAN
Deמִן
MIN
De hoy en adelanteמִן הַיּוֹם הַזֶּהִ וָהָלְאָה
MIN HAYOM HAZEHI VAHAL'AH
De, Fuera Deמִן מִ מֵ מי
MIN MI ME MY
Adulteroמְנָאֵף
MENA'EF
Es bien sabido que...מִן הַמפוּרסָמוֹת הוּא שֶ
MIN HAMFURSAMOT HU' SHE
Mangoמַנְגוֹ
MANGO
Adulteraמְנָאֶפֶת
MENA'EFET
Asesoríaמַנְגָּנוֹן
MANGHANON
Melodíaמַנְגִּינָה
MANGHINAH
Mandarinasמַנְדָּרִינוֹת
MANDHARINOT
Mandarinaמַנְדָּרִינָה
MANDHARINAH
Apuntar; Asignarמִנָּה
MINAH
Porción; Dosisמָנָה
MANAH
Plato principalמָנָה עִיקָרִית
MANAH "IKARIT
Postre, última porciónמָנָה אַחֳרוֹנָה
MANAH 'AJARONAH
Costumbre Judía; Comportamientמִנְהָג
MINHAG
Primer platoמָנָה רִאשוֹנָה
MANAH RI'SHONAH
Costumbre Judíaמִנְהָג
MINHAG
Costumbre; Comportamientoמִנְהָג
MINHAG
Liderazgoמַנהִיגוּת
MANHIGUT
Líderמַנְהִיג
MANHIG
Negocio área de estudioמִנְהַל עֳסָקִים
MINHAL "ASAKIM
Directorמְנַהֵל
MENAHEL
Descanso; Reposo Mמְנוּחַ
MENUAJ
Directoraמְנַהֶלֶת
MENAHELET
Suscripciónמָנוִּי
MANVI
Descanso; Reposo Fמְנוּחָה
MENUJAH
Experimentadaמְנוּסָה
MENUSAH
Refugio Mמָנוֹס
MANOS
Refugio Fמָנוּסָה
MANUSAH
Experimentadoמְנוּסֶה
MENUSEH
Motores Fמֶנוֹעִים
MENO"IM
Motor Fמָנוֹעַ
MANOA"
Punteada, Con Vocales Hebreasמְנוּקֶדֶת
MENUKEDET
Punteado, Con Vocales Hebreasמְנוּקָד
MENUKAD
Lámpara; Candelabroמְנוֹרָה עֳשָשִית
MENORAH "ASHASHIT
Candelero de Janucaחֳנוּכּיָיה חֳנֻכִּיָה מְנוֹרָה
JANUKYAYH JANUKIAH MENORAH
Lámparas; Candelabrosמְנוֹרוֹת
MENOROT
Lámparaמְנוֹרָה
MENORAH
Oración de la Tarde; Minjaתְּפִלַת מִנחָה מִנחָה
THEFILAT MINJAH MINJAH
Aperitivosמָנוֹת רִאשוֹנוֹת
MANOT RI'SHONOT
Menajemמְנַחֵם
MENAJEM
Ofrenda; Tributoמִנְחָה
MINJAH
De dondeמִנֵיִין
MINEIIN
Quórum de diezמִניָין מִנְיָן
MINYAYN MINYAN
Quórum de diezמִניָין מִנְיָן
MINYAYN MINYAN
Cómo sabes?מִנֵיִין לְךָ
MINEIIN LEJA
Candadoמַנְעוּל תָּלוּי
MAN"UL THALUY
Empleadorמַנֳסִיק
MANASIK
Manasésמְנַשֶּה
MENASHEH
Limpiadorמֱנַקֶה
MENAKEH
Impuesto al valor agregado IVAמַס יֵרֶד מוֹסָף מעמ
MAS YERED MOSAF M"M
Impuestoמַס
MAS
Mezquitasמִסְגָדִים
MISGADIM
Cambio; Intercambio extranjeroמַסבֵּעַ חוּץ
MASBEA" JUTS
Ordenado Mמְסֻדָּר מְסוּדָּר
MESUDHAR MESUDHAR
Marco, Armazónמִסְגֶּרֶת
MISGHERET
Pasillos; Corredoresמִסְדְּרוֹנִים מִסְדְּרוֹנוֹת
MISDHERONIM MISDHERONOT
Pasillo; Corredorמִסְדְּרוֹן
MISDHERON
Ordenada Fמְסֻדֶּרֶת מְסוּדֶּרֶת
MESUDHERET MESUDHERET
Pasillos; Corredoresמִסְדְּרוֹנִים מִסְדְּרוֹנוֹת
MISDHERONIM MISDHERONOT
De su claseמְסוּגוֹ
MESUGO
Prueba; Destrucciónמַסָּה
MASAH
Ordenada Fמְסֻדֶּרֶת מְסוּדֶּרֶת
MESUDHERET MESUDHERET
Ordenado Mמְסֻדָּר מְסוּדָּר
MESUDHAR MESUDHAR
Rizado Mמְסֻלְסָל מְסוּלְסָל
MESULSAL MESULSAL
Arriesgadoמְסוּכָּן כָּרוּךְ בְּסִיכּוּן
MESUKAN KARUJ BESIKUN
Veloצָעִיף הִנּוּמָה רְעָלָה מַסְוֶע
TSA"IF HINUMAH RE"ALAH MASVE"
Rizada Fמְסֻלְסֶלֶת מְסוּלְסֶלֶת
MESULSELET MESULSELET
Dedicadoמֶסוּר
MESUR
Helicópteroמַסוֹק
MASOK
Tradiciónמָסֹרֶת מָסוֹרֶת
MASORET MASORET
Sierraמַסּוֹר מַשוֹר
MASOR MASOR
Comercio; Intercambioמִסְחָר
MISJAR
Tradicionalמָסוֹרְתִּי
MASORTHI
Comercial Fמִסְחָרִית
MISJARIT
Comercial Mמִסְחָרִי
MISJARI
Fiestaמְסִיבָּה
MESIBAH
Chicleמַסְטִיק
MASTIK
Mezcla; Mixturaמַסִיכָה
MASIJAH
Traspasadorמַסִיג גְבוּל
MASIG GEVUL
Pantallaמָסָך
MASAJ
Impuestosמִסִים
MISIM
Onduladoמְסֻלְסָל מְתֻלְתָּל
MESULSAL METULTHAL
Ruta; Curso; Senderoמַסְלוּל
MASLUL
Rizada Fמְסֻלְסֶלֶת מְסוּלְסֶלֶת
MESULSELET MESULSELET
Rizado Mמְסֻלְסָל מְסוּלְסָל
MESULSAL MESULSAL
Documentoתְּעוּדָה מִסְמָךְ
THE"UDAH MISMAJ
Riel; Linea Ferrea; Vía Férreaמְסִלַּת בַּרְזֶל
MESILAT BARZEL
Uña; Clavoמַסמֵר
MASMER
Documentoמִסמָן
MISMAN
Viaje; Etapaמַסַּע
MASA"
Despliegueתְּצוּגָה הַפגָנָה מֵיצָג מָסְן מִיְרָקע
THETSUGAH HAFGANAH MEITSAG MASN MIRAK"
Restaurantesמִסְעָדוֹת
MIS"ADOT
Restaurante; Pensiónמִסְעָדָה
MIS"ADAH
Suficienteמַסְפִּיק לְמַדַּי
MASPIK LEMADHAY
Lamentación, Gemir, Lutoמִסְפֵּד
MISPED
Numeroמִסְפַּר
MISPAR
Dudaמִסְפָּק
MISPOK
Número Cardinalמִסְפָּר יְסוֹדִי
MISPAR YESODI
Numerarמִסְפֵּר
MISPER
Peluqueríaמִסְפָּרָה
MISPARAH
Número Ordinalמִסְפָּר סִדּוֹרִי
MISPAR SIDHORI
Númerosמִסְפָּרִים
MISPARIM
Tijerasמִספָּרַיִים
MISPARAYIM
Entregarמָסַר
MASAR
Transmitir; Transferirמָסַר למסור
MASAR LMSVR
Tradiciónמָסֹרֶת מָסוֹרֶת
MASORET MASORET
Peine; Cepilloמַסְרַק מַגְרַדָה כַּרֶבּלֶת
MASRAK MAGRADAH KAREBLET
Esconditeמִסְתָּר
MISTHAR
Misteriosoמִסתוֹרִי
MISTORI
Laboratoriosמַעְבָּדוֹת
MA"BADOT
Laboratorioמַעְבָּדָה
MA"BADAH
Transiciónשִנּוּי מַעֳבָר
SHINUY MA"AVAR
Pasilloמַעֳבָר
MA"AVAR
Rotonda; Círculo de tráficoמַעגַל תְּנוּעָה כִּיכַּר תְּנוּעָה
MA"GAL THENU"AH KIKAR THENU"AH
Cruce Peatonalמַעֳבַר חֳצִיָיּה
MA"AVAR JATSIAYH
Delicadeza, Comidaמַעֳדֶן
MA"ADEN
Tropezarמָעַד לִמעוֹד
MA"AD LIM"OD
Nunca he ...מֵעוֹדִי לאֹ
ME"ODI L'O
Delicadezas, Comidaמַעֳדֶנים
MA"ADENYM
Cubierto; Envueltoמְעֻטָּף מְעוּטָּף
ME"UTAF ME"UTAF
Minoríaמִעוּט מִיעוּט
MI"UT MI"UT
Nuncaמֵעוֹלָם לֹא
ME"OLAM LO'
Romboמְעוּיָן
ME"UYAN
Dormitoriosמְעוֹנוֹת
ME"ONOT
Residenciaגְבוּל דִירָה מְגוּרִים מִשְכָּן מָעוֹן
GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKAN MA"ON
Pequeño, adv.מְעַט
ME"AT
Nubladoמְעֻנָּן מְעוּנָּן
ME"UNAN ME"UNAN
Frazada; Mantaשְמִיָכה מַעֳטֶה
SEMIAJH MA"ATEH
Encoger, Disminuirמָעַט
MA"AT
Pocosמְעַטִּים
ME"ATIM
Pocasמְעַטּוֹת
ME"ATOT
Sobre, Envolturaמַעֳטָפָה
MA"ATAFAH
Cubierto; Envueltoמְעֻטָּף מְעוּטָּף
ME"UTAF ME"UTAF
Abrigo, Chaquetaמְעִיל
ME"IL
Sobres, Envolturasמַעֳטָפוֹת
MA"ATAFOT
Impermeable, Abrigoמְעִיל גֶּשֶם
ME"IL GHESHEM
Abrigoמְעִיל
ME"IL
Saco; Chaquetaמְעִילוֹן
ME"ILON
Malversación; Desfalcoמֶעִילָה
ME"ILAH
Fuenteמַעְיָן
MA"YAN
Abrigoמְעִילִים
ME"ILIM
Traición; Malversaciónמַעַל
MA"AL
Fuentesמַעְיָנוֹת
MA"YANOT
Hacia Arriba; Arribaמַעַל
MA"AL
Malversar; Traicione; Defraudaמָעַל
MA"AL
Plataformaמַעֳלֶה
MA"ALEH
Encima de; Arriba deלְמַעְלָה מִמַּעַל מֵעַל לְ
LEMA"LAH MIMA"AL ME"AL LE
Gradoמַעֳלָה דַרגָה מִידָה מֵעֳמָד
MA"ALAH DARGAH MIDAH ME"AMAD
Paso; Escaleraמַעֳלָה
MA"ALAH
Elevadorמַעֳלִית
MA"ALIT
Grados de Temperaturaמַעֳלוֹת חוֹם
MA"ALOT JOM
Cargarמֶעֱמִיס הִטְעֵין הִכְבִּיד
ME"EMIS HIT"EIN HIJBID
Posición; Estadoמַעֳמָד
MA"AMAD
Dirigir la palabra; Consignarפָּנָה אֶל נָאַם מִעֵן
PANAH 'EL NA'AM MI"EN
Peso; Cargaמַעֳמָסָה
MA"AMASAH
Respuestaתְּשוּבָה מַעֳנֶה
THESHUVAH MA"ANEH
Respuestaמַעֳנֶה תְּשוּבָה
MA"ANEH THESHUVAH
Interesante Mמְעַנְיֵן מְעַנֶיֶין
ME"ANYEN ME"ANEYEYN
Interesante Mמְעַנְיֵן מְעַנֶיֶין
ME"ANYEN ME"ANEYEYN
Interesante Fמְעַנְיֵנֶנֶת מְעַנְיֶנֶת
ME"ANYENENET ME"ANYENET
Interesante Fמְעַנְיֵנֶנֶת מְעַנְיֶנֶת
ME"ANYENENET ME"ANYENET
Ñapa; Bono de Ventaהֲטֶבָה מֵעֳנָק
HOTEVAH ME"ANAK
Nubladoמְעֻנָּן מְעוּנָּן
ME"UNAN ME"UNAN
Bloqueגּוּש בְּלוֹק קוֹבָה בוּל עַץ מַעְצוֹר
GHUSH BELOK KOVAH VUL "ATS MA"TSOR
De madera y piedraמֵעֵץ וּמֵאֶבֶן
ME"ETS UME'EVEN
Torcidoעָקֹם מְעֻקָּל
"AKOM ME"UKAL
Soleadoמעצַף שֶמֶש
M"TSAF ShEMESh
Desviaciónמַעֳקָף עִיקוּף
MA"AKAF "IKUF
Desviaciónמַעֳקָף
MA"AKAF
Oesteמַעֳרָב
MA"ARAV
Desnudezעֶרְוָה מַעַר
"ERVAH MA"AR
Cuevaמְעֳרָה
ME"ARAH
Occidenteמַעֳרֶב
MA"AREV
Oración de la Nocheתְּפִילַּת עַרְבִית מַעַרִיב
THEFILAT "ARVIT MA"ARIV
Rodillo; Usleroמַעֳרוֹךְ
MA"AROJ
Redacción, Asesoría Editorialמַעֳרֶכֶת
MA"AREJET
Línea de Batalla; Frenteמַעֳרָכָה
MA"ARAJAH
Sistema solarמַעֳרֶכֶת הַשֶמֶש
MA"AREJET HASHEMESH
Sistemaמַעֳרֶכֶת
MA"AREJET
Trabajoמַעֳשֶה
MA"ASEH
La cueva de Macpeláמְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה
ME"ARAT HAMAJPELAH
Copistaמַּעְתִּיק
MA"THIK
Chimeneaמַעֳשֵנָה אַרֻבָּה
MA"ASHENAH 'ARUBAH
Distraídoמְפוּזָּר מְפֻזָּר
MEFUZAR MEFUZAR
Mapaמָפָה
MAFAH
Armónicaמַפוּחִית פֶה
MAFUJIT FEH
Acordeónמַפּוּחוֹן
MAPUJON
Distraídoמְפוּזָּר מְפֻזָּר
MEFUZAR MEFUZAR
Tardeמִאֻחָר מֶפַזֵר
MI'UJAR MEFAZER
Partido Políticoמִפְלָגָה
MIFLAGAH
Servilletaמַפִּית
MAPIT
Porqueמִפְּנֵי שֶ
MIPNEI SHE
Porque, Antes de una Cláusulaמִפְּנֵי שֶ כֵּיוָן שֶ כִיוּוּן שֶ
MIPNEI ShE KEIVAN ShE JIVUN ShE
Proyecto Fמִפְעָלָה
MIF"ALAH
Proyecto Mמִפְעָל
MIF"AL
Bahíaמִפְרָץ
MIFRATS
De vez en cuandoמִפַּעַם לְפַּעַם
MIPA"AM LEPA"AM
Mantelמַפַת שוּלְחַן
MAFAT ShULJAN
Buqueמִפְרָשִית
MIFRASIT
Llave Inglesaמַפְתֵחַ בְּרָגִים
MAFTEAJ BERAGIM
Llaveמַפְתֵּחַ
MAFTHEAJ
Encontrarמָצָא
MATSA'
Llave de cañeríasמַפְתֵּח לְצִינּוֹרוֹת
MAFTHEJ LETSINOROT
Favor; Complacerמָצָא חֵן
MATSA' JEN
Gustar; Agradar; Encontrar F.מָצָא חֵן
MATSA' JEN
Situación; Estado; Posiciónמַצָּב
MATSAV
Situación; Condiciónמַצָּב
MATSAV
Lápidaמַצֵּבָה
MATSEVAH
Situación de seguridadמַצָּב בְּטחוֹנִי
MATSAV BETJONI
Fortalezaמְצוֹדָה
METSODAH
Pan sin levaduraמַצָּה
MATSAH
Mandamientoמִצְוָה מִצוָוה
MITSVAH MITSVAVH
Mandamientoמִצְוָה מִצוָוה
MITSVAH MITSVAVH
Excelente F; Distinguida Fמְצוּיֶּנֶת מְצֻיֶּנֶת
METSUYENET METSUYENET
Excelente M; Distinguido Mמְצוּיָּן מְצֻיָּן
METSUYAN METSUYAN
Restringido; Limitadoמְצוּמצֶם
METSUMTSEM
Fondo del Marמְצוּלָה
METSULAH
Cerco; Sitioמָצוֹר
MATSOR
Restringida; Limitadaמְצוּמצֶמֶת
METSUMTSEMET
Mandamientos, de Elמִצְוֹתָיו
MITSOTAYV
Mandamientos; Mitzvotמִצְוֹת
MITSOT
Arrepentidoמִצְטָעֵר
MITSTA"ER
Frenteמֵצַח
METSAJ
Salvavidasמַצִיל
MATSIL
Baratija, encontrarמְצִיאָה
METSI'AH
Excelente M; Distinguido Mמְצוּיָּן מְצֻיָּן
METSUYAN METSUYAN
Campanitaמְצִילָה
METSILAH
Acondicionadorמֶציצֵב שֶעָר
METSYTSEV ShE"AR
Excelente F; Distinguida Fמְצוּיֶּנֶת מְצֻיֶּנֶת
METSUYENET METSUYENET
Cruce; Intersecciónפָּרָשַת דְּרָכִים מַצְלֵבָה
PARASHAT DHERAJIM MATSLEVAH
Sueroמֶצֶל
METSEL
Címbalosמְצִלְתַיִים
METSILTAYIM
Monedas, Dinero, coloquialמְצַלצלִים
METSALTSLIM
Paracaídasמַצְנֵחַ
MATSNEAJ
Parpadeoמִצְמֵץ
MITSMETS
Vigilanteמִצַפֶּה
MITSAPEH
Dividir en Dosמִצַּע
MITSA"
Compásמַצפֵל מְחוּגָה
MATSFEL MEJUGAH
Torre de Vigilanciaמִצְפֶּה
MITSPEH
Egipcioמִצְרִי
MITSRI
Chuparמָצַץ לִמצוֹץ
MATSATS LIMTSOTS
Taladroמַקְדֵחַ
MAKDEAJ
Egiptoמִצְרַיִם
MITSRAYIM
Tempranoמֻקְדָם קָדִים מַשְכִים
MUKDAM KADIM MASHJIM
Taladro eléctricoמַקדַחַת יָד חַשְמַלִית
MAKDAJAT YAD JASHMALIT
Tempranoמֻקְדָּם מוּקְדָּם
MUKDHAM MUKDHAM
Temprano M Adjמֻקְדָּם
MUKDHAM
Santuario; Temploמִקְדָּש
MIKDHASH
Temprano F Adjמֻקְדֶּמֶת
MUKDHEMET
Baño ritual, Reservorio d aguaמִקְוֶה
MIKVEH
Código postalמִקּוּד מיקוד
MIKVD MYKVD
Lugares; Asentamientosמְקוֹמוֹת
MEKOMOT
Lugar; Asentamientoמָקוֹם
MAKOM
Infinitivoשֵּם הַפֹּעַל מָקוֹר
ShEM HAPO"AL MAKOR
Fuenteמָקוֹר
MAKOR
Comprensivaמַקִיפָה
MAKIFAH
Comprensivoמַקִיף
MAKIF
Tecladoמִקְלֶדֶת לוּחַ מַקָשִים
MIKLEDET LUAJ MAKASHIM
Barra, Bastónמַקַּל
MAKAL
Ducha bañeraמִקְלָחוֹן
MIKLAJON
Barras, Bastonesמַקְּלוֹת
MAKLOT
Chaparrónמִקְלַחַת
MIKLAJAT
Duchasמִקְלָחוֹת
MIKLAJOT
Grabado; Registradoמֻקְלַט
MUKLAT
Duchaמֶמטָר מִקְלַחַת
MEMTAR MIKLAJAT
Trenzaמִקְלָעָה
MIKLA"AH
Maldito Mאָרוּר מְקֻלָל
'ARUR MEKULAL
Adquisiciónמִקְנֶה
MIKNEH
Compra; Propiedad; Ganadoמִקְנָה
MIKNAH
Encantoנֶחְמָד מַקְסִים
NEJMAD MAKSIM
Atado; Paqueteחֳבִילָה מַקְנִית
JAVILAH MAKNIT
Congeladorמַקֵפִיא
MAKEFI'
Guiónמַקָף
MAKAF
Tablero de Saltoמַקְפֵּצָה
MAKPETSAH
Gelatinaמִקְפִּית קְרִישָת
MIKPIT KERIShAT
Profesión; Ocupaciónמִקְצוֹעַ
MIKTSOA"
Vocacionalמְקצוֹי
MEKTSOY
Areas de estudio mayoresמִקְצוֹעוֹת לִמּוּד
MIKTSO"OT LIMUD
Profesiones; Ocupacionesמִקְצוֹעוֹת
MIKTSO"OT
Lectura; Convocación; Tanajמִקְרָא
MIKRA'
Cortaúñasמַקְצֵץ צִיפּוֹרְנַיִים
MAKTSETS TSIFUORNAYIM
Ultimamenteמִקָּרוֹב
MIKAROV
Ocasión, Ocurrenciaמִקְרֶה
MIKREH
Inmuebles; Bienes Raícesמְקַרקעִין נֵדלָן
MEKARK"IN NEDLAN
Reflectorמַחֳזִירוֹר מַקְרִין
MAJAZIROR MAKRIN
Tecla suprimirמַקָש מְחִיקָה
MAKASH MEJIKAH
Refrigeradorמַקְרֵר מְקָרֵר
MAKRER MEKARER
Sr.; Sir; Caballeroמַר אָדוֹן
MAR 'ADON
Decorativoמְקֻשָּת קִשּוּטִי
MEKUSHAT KISHUTI
Aparienciaמַרְאֶה
MAR'EH
Vistaמַרְאֶה
MAR'EH
Espejo; Visiónמַרְאָה
MAR'AH
Espejoרְאִי מַראָה
RE'I MAR'AH
Perlaמַרגָּלִית פְּנִינָה דַּר
MARGHALIT PENINAH DHAR
Cuadradoרָבוּעַ מְרֻבַּע מְרוּבַּע
RAVUA" MERUBA" MERUBA"
Margarinaמַרְגָּרִינָה
MARGHARINAH
Margaritaמַרגָנִית חִנָּנִית
MARGANIT JINANIT
Revueltaמֶרֶד
MERED
Sentimientoרֶגֶש מַרגָש
REGESH MARGASh
Desobedecer; Rebelarseמָרָה
MARAH
Mordejaiמָרְדֲּכַי
MORDHOJAY
Cuadradoרָבוּעַ מְרֻבַּע מְרוּבַּע
RAVUA" MERUBA" MERUBA"
Sra.; Señora; Señorita; Damaמָרָה גֶבֶרֶת
MARAH GEVERET
Espaciosaמְרֻוַּחַת מְרוּוַּחַת
MERUVAJAT MERUVAJAT
Espaciosoמְרֻוָּח מְרוּוָּח
MERUVAJ MERUVAJ
Espaciosaמְרֻוַּחַת מְרוּוַּחַת
MERUVAJAT MERUVAJAT
Espaciosoמְרֻוָּח מְרוּוָּח
MERUVAJ MERUVAJ
Bandaמֵרוֹן מָרוֹן
MERON MARON
Altura; Cieloמָרוֹם
MAROM
Maruecosמָרוֹקוֹ
MOROKO
Desaseado; Peludoמְרֻפָּט מְרוּפָּט
MERUPAT MERUPAT
De lejosמֵרָחוֹק
MERAJOK
Hiervas amargasמָרוֹר
MAROR
Muy lejosמֶרְחָק
MERJAK
Mas alláמֵאַחוֹרִי מֵאֵבֶר לְ הָלְאָה מֵרָחוֹק
ME'AJORI ME'EVER LE HAL'AH MERAJOK
Sartén Cubiertaמַרְחֶשֶת
MARJESHET
Marjesvan, Mesמַרְחֶשְוָן
MARJESHVAN
Disputa, Riñaמְרִיבָה
MERIVAH
Rebeldíaמְרִי
MERI
Espátulaמָרִית
MARIT
Mirianמִרְיָם
MIRYAM
Carruajeמֶרְכָּבָה
MERKAVAH
Carrozaמֶרכָּבָה מִרכֶּבֶת
MERKAVAH MIRKEVET
Supermercadoסוּפֶּרמַרְקֶט מַרכּוֹל
SUPERMARKET MARKOL
Carrozaמֶרכָּבָה מִרכֶּבֶת
MERKAVAH MIRKEVET
Centro de Absorciónמְרְכַּז קְלִיטֳה
MEREKAZ KELITAH
Centroמֶרְכָּז
MERKAZ
Ingredientesמַרְכִיבִים
MARJIVIM
Ingredienteסַמְמָן סַמָּן רְכִיב מַרְכִיב
SAMEMAN SAMAN REJIV MARJIV
Pastoמִרְעֶה
MIR"EH
Fraudeמִרמָה
MIRMAH
Ganado que apacientaמַרְעִית
MAR"IT
Alcaldeמַרְעִיר רֹאש הָעִירִיָּה
MAR"IR RO'SH HA"IRIAH
Clínicaמִרְפָּאָה
MIRPA'AH
Cura; Curación; Recuperaciónמַרְפֵּא
MARPE'
Balconesמִרְפָּסוֹת
MIRPASOT
Desaseado; Peludoמְרֻפָּט מְרוּפָּט
MERUPAT MERUPAT
Codoמַרְפֵּק
MARPEK
Balcónמִרְפֶּסֶת
MIRPESET
Mazapánמַרצֶפָּן
MARTSEPAN
Marzoמֶרְץ
MERTS
Sopaמָרָק
MARAK
Masillaמֶרֶק
MEREK
Sopa de Cebollaמְרָק בָּצָל
MERAK BATSAL
Sopa de Guisantes, Arvejasמְרָק אֳפוּנָה
MERAK 'AFUNAH
Sopa de Verdurasמְרָק יְרָקוֹת
MERAK YERAKOT
Sopa de Carneמְרָק בָּשָר
MERAK BAShAR
Sopa de Lentejasמְרָק עֳדָשִים
MERAK "ADASHIM
Sopa de Tomatesמְרָק עַגְבָנִיוֹת
MERAK "AGVANIOT
Sopa de Habasמְרָק שְעוּעִית
MERAK ShE"U"IT
Sopa de Polloמְרָק עוֹף
MERAK "OF
Mermeladaרִבָּה רִיבָּה מִרְקַחַת
RIBAH RIBAH MIRKAJAT
Biscochoרָקִיק מַרקוֹעַ בִּיסקווִיט
RAKIK MARKOA" BISKVVIT
Pantalla, de Televisiónמָרקַע
MARKA"
Soperaמְרָקִיָּה
MERAKIAH
Recetaמִרְשָם
MIRSHAM
Recetaתְּרוּפָה פִּרְטָה מִרְשָם
THERUFAH PIRTAH MIRSHAM
Sótanosמַרְתְּפִים
MARTHEFIM
Sótanoמַרְתֵּף
MARTHEF
Carga, Gravamen; Tributoמַשָּא
MASA'
Cargaמַשָּא מִטְעָן עֹנֶס נֵטֶל הֶסְפֵּק
MASHA' MIT"AN "ONES NETEL HESPEK
Camiónמַשָּאִית
MASA'IT
Débito; Préstamoמַשָּא
MASHA'
Deseo; Placerרָצוֹן מִשְאָלָה אִחוּל
RATSON MISH'ALAH 'IJUL
Referéndumמִשְאַל עָם
MISH'AL "AM
Heptágono; Eptágonoמְשוּבָּע מְשֻבָּע
MESHUBA" MESHUBA"
Regaloמַשְאֵת
MAS'ET
Esparcir; Radiarמִשְדָּר
MISHDHAR
Fortaleza; Refugioמִשְגָּב
MISGHAV
Algoמַשֶהוּ
MASHEHU
Moisésמֹשֶה
MOSHEH
Ecuaciónמִשְוָאָה
MISHVA'AH
Mínimoמַשֶּהוּ
MAShEHU
Heptágono; Eptágonoמְשוּבָּע מְשֻבָּע
MESHUBA" MESHUBA"
Reincidenciaמְשוּבָה
MESHUVAH
Difundidaמְשוּדֶרֶת
MEShUDERET
Difundidoמְשוּדָר
MEShUDAR
Extraño; Raroמְשוּנֶּה מְשֻנֶּה
MESHUNEH MESHUNEH
Trianguloמְשוּלָש
MESHULASH
Sierraמַסּוֹר מַשוֹר
MASOR MASOR
Extraña; Raraמְשוּנָּה מְשֻנָּה
MESHUNAH MESHUNAH
Poetisasמְשוֹרְרוֹת
MESHOREROT
Poetaמְשוֹרֵר
MESHORER
Poetisaמְשוֹרֶרֶת
MESHORERET
Poetasמְשוֹרְרִים
MESHORERIM
Antenaמְשוֹשָה
MESHOSHAH
Trapecioמִשְּוֶרֶת טְרַפֵּז
MIShVERET TERAPEZ
Untar; Embarrar; Lubricarמָשַח
MASHAJ
Trenzaמִשְזָר
MISHZOR
Destructorמַשְחִית
MASHJIT
Unguentoמִשְחָה
MISHJAH
Juegosמִשְחַקִים
MISJAKIM
Juego Sמִשְחָק תַּחְבּוּלָה עַרְמָה
MISJAK THAJBULAH "ARMAH
Policíaמִשְטָרָה
MISHTARAH
Pasta de dientesמִשחַת שִנַּיִים
MISHJAT SHINAYIM
Policía de transitoמְשטֶרֶת תְּנוּעָה
MEShTERET THENU"AH
Policíaמִשְטָרָה
MISHTARAH
Sobregiroמְשִיכַת יֶתֶר
MESHIJAT YETER
Ungido; Mesíasמָשִיחַ
MASHIAJ
Continuarהִמְשִיךְ מָשַך
HIMSHIJ MASHAJ
Atraer; Jalarמָשַךְ
MASHAJ
Cama, Lugar de descansoמִשְכָּב
MISHKAV
Duraciónמֶשֶךְ
MEShEJ
Amortizaciónמַשְכֵּן מַשְכַּנֻתָּה
MASHKEN MASHKANUTHAH
Tempranoמֻקְדָם קָדִים מַשְכִים
MUKDAM KADIM MASHJIM
Residenciaגְבוּל דִירָה מְגוּרִים מִשְכָּן מָעוֹן
GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKAN MA"ON
Morada, Habitaciónמִשְכָּן
MISHKAN
Cuento; Ejemploמָשָל
MASHAL
Amortizaciónמַשְכֵּן מַשְכַּנֻתָּה
MASHKEN MASHKANUTHAH
Envíoמִשְלוֹחַ
MISHLOAJ
Regir; Compararמָשַל
MASHAL
Destinoמִשְלָח
MISHLAJ
Envío de regalosמִשלוֹחַ מָנוֹת
MISHLOAJ MANOT
Ejemplosמְשָלִים
MESHALIM
Proverbios, Mishleyמִשְלֵי
MISHLEI
Octágonoמְשֻמָּן
MESHUMAN
Custodia de los niñosמִשמוֹרֶת קְטִינִים
MIShMORET KETINIM
Obedienciaמִשְמָע
MISHMA"
Disciplinarמִשְמֵעַ
MISHMEA"
Deber; Custodiaמִשְמֶרֶת
MISHMERET
Guardia, Puesto deמִשְמָר
MISHMAR
Albaricoques; Duraznosמִשְמְשִים
MISHMESHIM
Albaricoque; Duraznoמִשמַש
MISHMASH
Mishnáמִשנָה
MISHNAH
Extraña; Raraמְשוּנָּה מְשֻנָּה
MESHUNAH MESHUNAH
Talmud, Mishna y Gemaraמִשְנָה וּגְמָרָא
MISHNAH UGMARA'
Extraño; Raroמְשוּנֶּה מְשֻנֶּה
MESHUNEH MESHUNEH
Botín; Saqueoמְשִסָּה
MESHISAH
Segundo Panמִשְנֵה לֵחֶם
MISHNEH LEJEM
Aburridaמְשַעֳמֶמֶת
MESHA"AMEMET
Aburridoמְשַעֳמֵם
MESHA"AMEM
Familiasמִשְפָּחוֹת
MISHPAJOT
Familia; Clanמִשְפָּחָה
MISHPAJAH
Sentencia, Judicialמִשְפָּט מַאֳמָר גְּזַר דִּין פְּסֵק דִּין
MISHPAT MA'AMAR GHEZAR DHIN PESEK DHIN
Ensayo, Juicio, Sentenciaמִשְפָּט
MIShPAT
Juicio; Costumbre; Justiciaמִשְפָּט
MISHPAT
Oraciónמִשְפָּט מַאֳמָר
MISHPAT MA'AMAR
Prejuicioמִשְפָּט קָדוּם
MISHPAT KADUM
Procedimientoמִשפָּט הֳלִיכִים פּרוֹטוֹקוֹל
MISHPAT HALIJIM PROTOKOL
Familiarמִשְפַּתִי
MISHPATI
Oracionesמִשְפָּטִים מַאֳמָרִים
MISHPATIM MA'AMARIM
Economíaמֶשֶק
MESHEK
Granjaחַוָּה מֶשֶק
JAVAH MESHEK
Bebidaמַשקֶה
MASHKEH
Bebidasמַשְקִים מַשקָאוֹת
MASHKIM MASHKA'OT
Gaseosaמַשְקֶה מוּגָז
MASHKEH MUGAZ
Licorמַשקֶה חָרִיף
MASHKEH JARIF
Cocoaמַשְקֶה קָקָאוֹ
MASHKEH KAKA'O
Bebida suaveמַשקֶה קַל
MASHKEH KAL
Peso; Escalaמִשְקָל
MISHKAL
Bebidasמַשְקִים מַשקָאוֹת
MASHKIM MASHKA'OT
Pesosמִשְקָלִים מִשְקָלוֹת
MISHKALIM MISHKALOT
Pesosמִשְקָלִים מִשְקָלוֹת
MISHKALIM MISHKALOT
Precipitacionesמִשְקָעִים
MIShKA"IM
Balanzaמִשְקֹלֶת
MISHKOLET
Gafasמִשְקָפַים מִשְקָפַיִים
MIShKAFAYM MIShKAFAYIM
Gafas de solמִשְקְפֵי שֶמֶש
MIShKEFEI ShEMESh
Oficinaמִשְרָד
MISRAD
Gafasמִשְקָפַים מִשְקָפַיִים
MIShKAFAYM MIShKAFAYIM
Burocraciaמִשְרָדוּת
MISRADUT
Agencia de Viajesמִשרַד נְסִיוֹת
MISRAD NESIOT
Ponche, Bebida de Frutasמִשְרָה
MISHRAH
Burocráticoמִשְרָדִי
MISRADI
Sirvienteמַשְרֵת
MASHRET
Oficina, Dominioמִשְרָה
MISRAH
Sirvientaעוֹזֶרֶת מְשָרֵתֶת שִפְחָה
"OZERET MESHARETET SHIFJAH
Cacerolaמַשְרֵת
MASRET
Banqueteמִשתֶה סְעוּדָע
MISHTEH SE"UDA"
Hexágonoמְשֻשֶה
MESHUSHEH
Muerto; Cadáverמֵת
MET
Banquete; Festínמִשְתֶּה
MISHTHEH
Aperitivoמְתַאֳבֶן
META'AVEN
Morirמֵת לָמוּת
MET LAMUT
Anillo de nariz, Boca; Bridaמֶתֶג
METEG
Apropiadoמַתְאִים
MAT'IM
Corregido; Revisado; Arregladoמְתוּקָּן
METUKAN
Agente de Bienes Raícesסוֹכֵן נַדלָן מְתַווֵך דִירוֹת
SOJEN NADLAN METAVVEJ DIROT
Novatoטִירוֹן מַתְחִיל
TIRON MATJIL
Corregida; Revisada; Arregladaמְתוּקֶּנֶת
METUKENET
Debajo; Abajoמִתַּחַת תַּחַת
MITHAJAT THAJAT
Bajo; Abajo; Debajoלְמַטָּה לְהַלָּן מִלְּמַטָּה מִתַּחַת
LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHAJAT
Cuando se abre el negocio?מָתַי הַחֳנוּת נִפְתַּחַת
MATAY HAJANUT NIFTHAJAT
Cuándo?מָתַי
MATAY
Matemáticasמַתֶמָטִיקָה מַתֵימָטִיקָה
MATEMATIKAH MATEIMATIKAH
Cuando llega el próximo bus?מָתַי יַגִּיעַ הָאוֹתוֹבּוּס הַבָּא
MATAY YAGHIA" HA'OTOBUS HABA'
Visto, Me Tu El mismoמִתְלַבֶּש אֳנִי אַתָּה הוּא
MITLABESH 'ANI 'ATHAH HU'
Aceroמַתֶּכֶת
MATHEJET
Vestimos, Nos Uds.Ellos seמִתְלַבֵּשִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MITLABESHIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Vestimos, Nos Uds.Ellas seמִתְלַבְּשוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MITLABSHOT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Onduladoמְסֻלְסָל מְתֻלְתָּל
MESULSAL METULTHAL
Visto, Me Tu Ella mismaמִתְלַבֶּשֶת אֳנִי אָתְּ הִיא
MITLABESHET 'ANI 'ATH HI'
Matemáticasמַתֶמָטִיקָה מַתֵימָטִיקָה
MATEMATIKAH MATEIMATIKAH
Ondulador de cabelloמְתַלְתֶל שֶעָר
METALTEL ShE"AR
Voluntarioמִתְנַדֵּב
MITNADHEV
Caderaמתֶן
MTEN
Regaloמַתָּנָה
MATHANAH
Voluntariaמִתְנַדֶבֶת
MITNADEVET
Regaloמַתָּנָה
MATHANAH
Ofrendaתְּרוּמָה מַתָּנָה קָרְבָּן
THERUMAH MATHANAH KORBAN
Caderasמָתְנַיִם מתניים
MATNAYIM MTNYYM
Regalosמַתָּנוֹת
MATHANOT
Sastreríaמִתְפָּרָה
MITPARAH
Turbanteמִתנֶפֶת
MITNEFET
Nunנ נוּן ן
N NUN N
Dulce, Sabroso, Serמָתַק
MATAK
Te presento, Por favor conoceנָא לְהַכִּיר
NA' LEHAKIR
Por favorנָא
NA'
Dirigir la palabra; Consignarפָּנָה אֶל נָאַם מִעֵן
PANAH 'EL NA'AM MI"EN
Por favor Atenciónנָא לְהַקְשִיב
NA' LEHAKSHIV
Fiel; Confiableנֶאֳמַן
NE'AMAN
Declaraciónנְאֻם
NE'UM
Cometer Adulterioנָאַף
NA'AF
Suspirarנֶאֱנַח אנח
NE'ENAJ 'NJ
Profetizarנִבָּא
NIBA'
Camellaנָקָה נָאקָה
NAKAH NA'KAH
Diferente Fנִבְדֶּלֶת
NIVDHELET
Diferente Mנִבְדַּל מֻבְדָּל שוּנֶה
NIVDHAL MUVDHAL SHUNEH
Predicciónיָפֵחַ נְבוּאָה בְּשוֹרָה
YAFEAJ NEVU'AH BESORAH
Asustadoנִבְהַל
NIVHAL
Sensible F, Entendidaמוּחָשִית נְבוֹנָה
MUJASHIT NEVONAH
Sensible M, Entendidoמוּחֳשִי נָבוֹן
MUJASHI NAVON
Gritarיִלֵּל נָבַח
YILEL NAVAJ
Ladrarנָבַח
NAVAJ
Elegido; Escogidoנִבְחָר
NIVJAR
Apresurar; Alarmarנִבְחַל בחל
NIVJAL VJL
Elegida; Escogidaנִבְחֶרֶת
NIVJERET
Electo; Elegidoנִבְחַר להִבָּחֵר להִיבָּחֵר
NIVJAR LHIBAJER LHIBAJER
Profetaנָבִיא
NAVI'
Mirarנִבַּט
NIBAT
Profetasנְבִיאִים
NEVI'IM
Libro de los Profetas; Neviimנְבִיאִים
NEVI'IM
Germinaciónנְבִיטָה
NEVITAH
Gritoיְלָלָה נְבִיחָה
YELALAH NEVIJAH
Arpaנֶבֶל
NEVEL
Degradarנִבֵּל
NIBEL
Candelabroנִבְרֶשֶת
NIVRESHET
Cadáverנְבֵלָה גּוּפָה גְּוִיָּה גּוּפַת מֵת
NEVELAH GHUFAH GHEVIAH GHUFAT MET
Negeb, Surנֶגֶב
NEGEV
Escurrir, Hacer Secarנִגֵּב
NIGHEV
Secarנָגַד
NAGAD
Secarנָגַב
NAGAV
Contrarioנֶגְדִּי
NEGDHI
Oponerse; Ir en contra deנִגֵּד לִנגוֹד אֶת
NIGHED LINGOD 'ET
Líderנָגִיד
NAGID
Brillarנָגַהּ
NAGAH
Terminarנִגְמַר להִגָּמֵר להיגמר
NIGMAR LHIGHAMER LHYGMR
Acentoנְגִינָה
NEGINAH
Tocarנָגַע לִנְגּעַ
NAGA" LINGHA"
Golpe; Pesteנֶגַע
NEGA"
Carpinteroנַגָּר
NAGHAR
Plagaנָגַף
NAGAF
Donarנָדַב
NADAV
Aproximarנִגַּש לָגֶשֶת
NIGHASH LAGESHET
Menstruación; Mujer menstruantנִדָּה
NIDHAH
Hablaremos, Nosotrosנְדַבֵּר אֳנַחְנוּ
NEDABER 'ANAJNU
Impureza; Menstruaciónנִדָה
NIDAH
Remover; Excomulgarנִדָּה
NIDHAH
Mujeres menstruandoנִדּוֹת
NIDHOT
Doteנְדֻנְיָה נְדוּנְיָה
NEDUNYAH NEDUNYAH
Expulsar, Moverנָדַח
NADAJ
Dispersadoנִדָּח
NIDHAJ
Dispersadaנִדָּחָה נִדַּחַת
NIDHAJAH NIDHAJAT
Dispersadaנִדָּחָה נִדַּחַת
NIDHAJAH NIDHAJAT
Generosaנָדִיבָה
NADIVAH
Generosoנָדִיב
NADIV
Rara; Escasaנְדִירָה
NEDIRAH
Raro; Escasoנָדִיר
NADIR
Miserable; Deprimidaנִדְכֵּאת
NIDKE'T
Miserable; Deprimidoנִדְכָּא נִדְכֶּה
NIDKA' NIDKEH
Inmuebles; Bienes Raícesמְקַרקעִין נֵדלָן
MEKARK"IN NEDLAN
Miserable; Deprimidoנִדְכָּא נִדְכֶּה
NIDKA' NIDKEH
Balanceo; Columpioנַדְנֵדָה
NADNEDAH
Encenderemosנַדְלִיק אֳנַחְנוּ
NADLIK 'ANAJNU
Votarנָדַר
NADAR
Doteנְדֻנְיָה נְדוּנְיָה
NEDUNYAH NEDUNYAH
Conductor Mנָהָג
NAHAG
Conducir; Manejar; Comportarseנָהַג
NAHAG
Conductoresנֶהָגִים
NEHAGIM
Conducir; Manejarנָהַג לִנְהוֹג
NAHAG LINHOG
Maravillosoנֶהֶדָּר
NEHEDHAR
Conductora Fנַהֶגֶת
NAHEGET
Maravillosasנֶהֶדָּרוֹת
NEHEDHAROT
Esplendidoנֶהְדָּר
NEHDHAR
Esplendidaנֶהְדֶּרֶת
NEHDHERET
Maravillososנֶהֶדָּרִים
NEHEDHARIM
Procedimientoנֹהַל
NOHAL
Manejarנִהֵל
NIHEL
Disfrutarנֶהֱנָה לֵיהָנוֹת
NEHENAH LEIHANOT
Rugir; Gruñirנָהַם
NAHAM
Fluir; Brillarנָהַר
NAHAR
Apurarנהפז נֶחְפַּז לְהֵחָפֵז
NHFZ NEJPAZ LEHEJAFEZ
Jordán, Ríoיַּרְדֵּן הֳיַּרְדֵּן נָהָר יַּרְדֵּן
YARDHEN HAYARDHEN NAHAR YARDHEN
Ríoנָהָר
NAHAR
Nahariaנַהֳרִיָה
NAHARIAH
Ríosנְהָרוֹת נְהָרִים
NEHAROT NEHARIM
Todo Bienנוּ טוֹב
NU TOV
Ríosנְהָרוֹת נְהָרִים
NEHAROT NEHARIM
Noviembreנוֹבֶמְבֶּר
NOVEMBER
Desesperarseיאש נוֹאַש הִתְיָאֵש
Y'Sh NO'ASH HITYA'ESH
Cortés M; Conveniente Mנוֹחַ
NOAJ
Venusנוֹגָה
NOGAH
Descansarנָח נוֹח
NOJ NOJ
Descansoנוּחַ נֹח
NUAJ NOJ
Docilidadנוֹחוּת רַכּוּת צִיוּת
NOJUT RAKUT TSIUT
Cortés F; Conveniente Fנוֹחָה
NOJAH
Inclinada, Dobladaנוֹטָה
NOTAH
Descansosנוֹחִים נֹחִים
NOJIM NOJIM
Ornamentoנוֹי
NOY
Inclinado, Dobladoנוֹטֶה
NOTEH
Ser nacidoנוֹלַד
NOLAD
Discutir; Arguirיָכַח נוֹכַח
YAJAJ NOJAJ
Escapar; Desvanecerנוס
NVS
Nacerנוֹלַד לְהִוָּלֵד להיוולד
NOLAD LEHIVALED LHYVVLD
Añadido, Ser añadidoנוֹסַף להיוָסף להיווסף
NOSAF LHYVASF LHYVVSF
Viajeroנוֹסֵעַ
NOSEA"
En adición a...בְּנוֹסֶף ל נוֹסֶף עַל
BENOSEF L NOSEF "AL
Adicional, Otroנוֹסֶף
NOSEF
Sacudirנִעְנַע נוע
NI"NA" NV"
Adicional, Otraנוֹסֶפֶת
NOSEFET
Nenúfarנוּפָר
NUFAR
Paisajeנוֹף
NOF
Cristianoנוֹצְרִי
NOTSRI
Brillante Aנוֹצֵץ מַבְרִיק חָרִיף
NOTSETS MAVRIK JARIF
Luz; Fuegoנוּר
NUR
Cristianaנוֹצְרִיָה
NOTSRIAH
Inspiradora de Respetoנוֹרָאָה
NORA'AH
Inspirador de Respetoנוֹרָא
NORA'
Noruegaנוֹרְוֶוגְיה
NORVEVGYH
Bombillaנוּרָה
NURAH
Tema; Asuntoנוֹשֵא
NOSE'
Invernalנוֹרְפִּי הָרְפִּי
NORPI HORPI
Inhabitado Mנוֹשָב
NOSHAV
Asuntos; Temasנוֹשֵאִים
NOSE'IM
Salvado; Ayudado, Serנוֹשַע
NOSHA"
Inhabitada Fנוֹשֶבֶת
NOSHEVET
Daנוֹתֵן
NOTEN
Ama de casaנְוַת בַּיִת עֵקֶרֶת בַּיִת
NEVAT BAYIT "EKERET BAYIT
Sobrarיָתַר נוֹתַר
YATAR NOTAR
Remanente Mנוֹתָר
NOTAR
Tenga Cuidado; Cuidarנִזְהַר
NIZHAR
Remanente Fנוֹתֶרֶת
NOTERET
Destilar; Fluirנָזַל
NAZAL
Recordados, Seremosנֻזְכַּר אֳנַחְנוּ
NUZKAR 'ANAJNU
Dañoנֶזֶק
NEZEK
Arete; Pendienteנֶזֶם
NEZEM
Necesitar deנִזְקַק
NIZKAK
Dañosנְזָקִים
NEZAKIM
Descansarנָח נוֹח
NOJ NOJ
Descansoנָח לָנוּחַ
NAJ LANUAJ
Descansado V Intrנָח לָנוּחַ
NAJ LANUAJ
Descansoנוּחַ נֹח
NUAJ NOJ
Oculto Mנֶחְבָּא
NEJBA'
Escondidoנֶחְבָּא
NEJBA'
Oculta Fנֶחְבֵּאת
NEJBE'T
Esconderseנֶחְבָּא חָבַא
NEJBA' JAVA'
Consolación Mנִחוּם
NIJUM
Dirigir; Guiarנָחָה
NAJAH
Necesario Adjנָחוּץ הֶכְרַחִי נִצְרָךְ
NAJUTS HEJRAJI NITSRAJ
Nahum, consolaciónנַחוּם
NAJUM
Zumbador; Zánganoנְחִילָה
NEJILAH
Cobre; Bronceנְחֹשֶת נְחוּשָה
NEJOSHET NEJUSHAH
Presión; Prisaנְחִיצָה
NEJITSAH
Descansosנוֹחִים נֹחִים
NOJIM NOJIM
Heredar; Adquirir; Poseerנָחַל
NAJAL
Fondo de Ríoנַחַל
NAJAL
Herenciaנַחֳלָה
NAJALAH
Posesión, Propiedad; Herenciaנַחֳלָה
NAJALAH
Consolado, Ser; Lamentarנִחַם
NIJAM
Pájaro Lavanderaנַחֳלִיאֵלִי
NAJALI'ELI
Lindo; Amable Mנֶחְמָד
NEJMAD
Encantoנֶחְמָד מַקְסִים
NEJMAD MAKSIM
Linda; Amable Fנֶחְמְדָה נֶחְמֶדֶת
NEJMEDAH NEJMEDET
Linda; Amable Fנֶחְמְדָה נֶחְמֶדֶת
NEJMEDAH NEJMEDET
Inaugurado, ser; Inaugurarseנֶחְנַךְ
NEJNAJ
Consolación Fנֶחָמָה
NEJAMAH
Apuradoנִמְהָר בָּהוּל נֶחְפָּז
NIMHAR BAHUL NEJPAZ
Faena, Que hacerנֶחֱנַק
NEJENAK
Apurarנהפז נֶחְפַּז לְהֵחָפֵז
NHFZ NEJPAZ LEHEJAFEZ
Apresurar; Precipitarנֶחפֵּז לְהֵיחָפֵז
NEJPEZ LEHEIJAFEZ
Presionar; Urgirנָחַץ
NAJATS
Apuradaנִמְהָרָה בָּהוּלָה נֶחְפָּזָה
NIMHARAH BAHULAH NEJPAZAH
Adivinarנִחֵש
NIJESH
Serpienteנָחָש
NAJASH
Cobre; Bronceנְחֹשֶת נְחוּשָה
NEJOSHET NEJUSHAH
Serpienteנָחָש
NAJASH
Pervertir; Seducirהִטָּה נטה
HITAH NTH
Aterrizarנָחַת
NAJAT
Peso Netoנֶטוֹ
NETO
Voltear; Conjugarנָטָה
NATAH
Lavado de manosנְטִילַת יָדַיִים
NETILAT YADAYIM
Declinación; Desinenciaנְטִיָּא
NETIA'
Cargaמַשָּא מִטְעָן עֹנֶס נֵטֶל הֶסְפֵּק
MASHA' MIT"AN "ONES NETEL HESPEK
Lavado de manosנְטִילַת יָדָיִם
NETILAT YADAYIM
Abandonar; Dejar; Renunciarנָטַש
NATASH
Plantarנָטַע
NATA"
Fraseנִיב צֵירוּף מִלִים שָפָה מְיוּחֶדֶת
NIV TSEIRUF MILIM SAFAH MEYUJEDET
Idioma; Lenguaje; Dialectoנִיב
NIV
Nígerנֵיגֶר
NEIGER
Libro de Frasesנִיבוֹן
NIVON
Movimiento; Temblorנִיד
NID
Nigeriaנִיגֶרְיָה
NIGERYAH
Nueva Zelandaנְיוּ זְילֶנְד
NEYU ZEYLEND
Administración; Conductaנִיהוּל
NIHUL
Confortante; Aroma; Olorנִיחוֹחַ
NIJOAJ
Cartónנֶיֹרֶת נֶיוֹרֶת
NEYORET NEYORET
Papelנְיָר נְייָר
NEYAR NEYYAR
Consuelo a los deudosנִיחוּם אֳבֵלִים
NIJUM 'AVELIM
Papelesנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Papelesנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Descuentoנִיכּוֹן
NIKON
Deducir; Descontarנִיכָּה לְנִכּוֹת
NIKAH LENIKOT
Dormidoנִים
NIM
Desyervarנִיכּוּש לְנַכֵּש לְסַלֵק לֵעֳקוֹר
NIKUSh LENAKESh LESALEK LE"AKOR
Bisnietoנִין
NIN
Dormidaנִימָה
NIMAH
Probar; Intentarנִסָּה נִיסָּה לנַסּוֹת
NISAH NISAH LNASOT
Bisnietaנִינָה
NINAH
Nisán, Mesנִיסָן
NISAN
Prueba; Ensayoנִיסָיוֹן
NISAYON
Florecerנִיצָן פֶּרַח
NITSAN PERAJ
Rayo; Centellaנִיצוֹץ
NITSOTS
Niquelנִיקֶל
NIKEL
Drenarנִיקֵז לְנֵקֵז
NIKEZ LENEKEZ
Papelנְיָר נְייָר
NEYAR NEYYAR
Nicaraguaנִיקָרָגוּאָה
NIKARAGU'AH
Lijaנְיָר חוֹל נְיָר שָמִיר נְיָר זְכוּכִית
NEYAR JOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEJUJIT
Papel Carbónicoנְיָר פֶּחָםנְיָר הַעְתָּקָה
NEYAR PEJAMNEYAR HA"THAKAH
Papel Higiénicoנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Lijaנְיָר חוֹל נְיָר שָמִיר נְיָר זְכוּכִית
NEYAR JOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEJUJIT
Papel Carbónicoנְיָר פֶּחָםנְיָר הַעְתָּקָה
NEYAR PEJAMNEYAR HA"THAKAH
Papel Higiénicoנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Papel Higiénicoנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Papel Higiénicoנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Papelesנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Lijaנְיָר חוֹל נְיָר שָמִיר נְיָר זְכוּכִית
NEYAR JOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEJUJIT
Cartónנֶיֹרֶת נֶיוֹרֶת
NEYORET NEYORET
Papelesנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Matrimonioנִישוּאִין
NISU'IN
Matrimonioנִישּוּאִים נִישּוּאִין כְּלוּלוֹת
NISU'IM NISU'IN KELULOT
Besarנָשַק נִשֵק נִישֵק לְנֵשֵק
NASHAK NISHEK NIShEK LENEShEK
Matrimonioנִישּוּאִים נִישּוּאִין כְּלוּלוֹת
NISU'IM NISU'IN KELULOT
Honorables, Seremosנְכֻבַּד אֳנַחְנוּ
NEJUBAD 'ANAJNU
Respetable; Importante Mנִכבַּד
NIJBAD
Nietoנֶכֶד
NEJED
Respetable; Importante Fנִכבֶּדֶת
NIJBEDET
Golpear; Batir; Matarנכה הִכָה
NJH HIJAH
Nietaנֶכְדָּה
NEJDHAH
Correctaנְכוֹנָה
NEJONAH
Correctoנָכוֹן
NAJON
Justicia; Honestidadנְכֹחָה
NEJOJAH
Bodaנִכּוּש
NIKUSH
Avergonzarseנִכְלַם
NIJLAM
Engañarנָכַל
NAJAL
Entraremosנִכָּנֵס אֳנַחְנוּ
NIKANES 'ANAJNU
Entrarנִכְנַס להִכָּנֵס להיכנס
NIJNAS LHIKANES LHYJNS
Entró, Elנִכְנַס הוּא
NIJNAS HU'
Entro, Yo Tu Elנִכְנָס אֳנִי אַתָּה הוּא
NIJNAS 'ANI 'ATHAH HU'
Entró, Ellaנִכְנְסָה הִיא
NIJNESAH HI'
Entrar Aנִכְנֵס לְ
NIJNES LE
Entramos, Nosotras Uds. Ellasנִכְנָסוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
NIJNASOT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Entraron, Ellos Ellasנִכְנְסוּ הֵם הֵן
NIJNESU HEM HEN
Entramos Ya, Nosotrosנִכְנַסְנוּ אֳנַחְנוּ
NIJNASNU 'ANAJNU
Entramos, Nosotros Uds. Ellosנִכְנָסִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
NIJNASIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Entraste, Tu Fנִכְנַסְתְּ אַתְּ
NIJNASTH 'ATH
Entro, Yo Tu Ellaנִכְנֶסֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
NIJNESET 'ANI 'ATH HI'
Entré, Yoנִכְנַסְתִּי אֳנִי
NIJNASTHI 'ANI
Entraste, Tu Mנִכְנַסְתָּ אֳתָּה
NIJNASTHA 'ATHAH
Entraron, Uds. Fנִכְנַסְתֶן אַתֶּן
NIJNASTEN 'ATHEN
Entraron, Uds. Mנִכְנַסְתֶם אַתֶּם
NIJNASTEM 'ATHEM
Reconocido, Serנִכַּר
NIKAR
Ocultarseנִכְנַף
NIJNAF
Reconocerנָכַר
NAJAR
Extranjero, Tierra extranjeraנֵכָר אַדמַת נֵכֶר
NEJAR 'ADMAT NEJER
Extranjeraנָכְרִית
NAJRIT
Extranjeroנָכְרִי
NAJRI
Escrito, Serנִכְתַּב להִכָּתֵב להיכתב
NIJTHAV LHIKATEV LHYJTV
Fallar; Tropezarנִכְשַל
NIJSHAL
Peleaנִלְחַם
NILJAM
Pelearלָחַם נִלְחַם
LAJAM NILJAM
Apuradoנִמְהָר בָּהוּל נֶחְפָּז
NIMHAR BAHUL NEJPAZ
Despreciado, Serנִמְאַס
NIM'AS
Humilde M; Bajoנָמוֹךְ
NAMOJ
Apuradaנִמְהָרָה בָּהוּלָה נֶחְפָּזָה
NIMHARAH BAHULAH NEJPAZAH
Vertido, Serנִמְזַג
NIMZAG
Humilde F; Bajaנָמוֹכָה
NAMOJAH
Venderseנִמְחַר
NIMJAR
Perdonado, Serנִמְחַל
NIMJAL
Aeropuertoנְמַל תְּעוּפָה
NEMAL THE"UFAH
Puertoנְמַל
NEMAL
Florido Mנִמְלָץ
NIMLATS
Hormigaנְמָלָה
NEMALAH
Dormitarנִמְנֵם
NIMNEM
Florida Fנִמְלֶצֶת
NIMLETSET
Encontrarse; Existirנִמְצָא להִמָּצֵא להימצא
NIMTSA' LHIMATSE' LHYMTS'
Abstenerse; Refrenarseנִמְנַע
NIMNA"
Destilarseנִמְצַק
NIMTSAK
Escurrirse; Retorcerseנִמְצָה
NIMTSAH
Leopardoנָמֵר
NAMER
Explicarנִמֵק
NIMEK
Moralejaנִמְשָל
NIMSHAL
Compararse; Asemejarseנִמְשַל
NIMSHAL
Enanoנַנָּס
NANAS
Supongamosנֵנִיחַ
NENIAJ
Volar; Partirנָס
NAS
Milagro; Señalנֵס
NES
Cerraremos, Nos.נִסְגֹר אֳנַחְנוּ
NISGOR 'ANAJNU
Un gran milagro sucedió allíנֵס גָּדוֹל הָיָה שָם
NES GHADOL HAYAH SHAM
Intento, Pruebaנִסָּה
NISAH
Cerrado, ser cerradoנִסְגַּר להִסָּגֵר להיסגר
NISGHAR LHISAGER LHYSGR
Libaciónנִסּוּךְ
NISUJ
Probar; Intentarנִסָּה נִיסָּה לנַסּוֹת
NISAH NISAH LNASOT
Príncipeנָסִיךְ
NASIJ
Formular, Arreglar un Textoנִסַּח
NISAJ
Princesaנְסִיכָה
NESIJAH
Sota, cartasנָסִיךְ
NASIJ
Viajeנְסִיעָה
NESI"AH
Milagrosנִסִּים
NISIM
Libaciónנֶסֶךְ
NESEJ
Buen viajeנְסִיעָה טוֹבָה
NESI"AH TOVAH
Viajarנָסַע לִנסוֹעַ
NASA" LINSOA"
Ofrecer Una Libaciónנִסֵּךְ
NISEJ
Astilla; Aserrínנְסֹרֶת
NESORET
Unirse; Adherirseנִסְרַךְ סרך
NISRAJ SRJ
Móvil Mנָע
NA"
Esconderse; Ocultarseנִסְתַּר
NISTHAR
Ausente; Perdidoנֶעְדָּר
NE"DHAR
Mover; Vagarנָע
NA"
Cierre de las puertas, Oraciónנְעִילָה
NE"ILAH
Ausente; Perdidaנֶעְדֶּרֶת
NE"DHERET
Delicioso; Placenteroנָעִים
NA"IM
Agradableנָעִים
NA"IM
Deliciosa; Placenteraנְעִימָה
NE"IMAH
Gusto en Conocerteנָעִים מְאד נעים מאוד
NA"IM ME'D N"YM M'VD
Ponerse Zapatos, Sandaliasנָעַל לנעל לנעול
NA"AL LN"L LN"VL
Zapatoנַעַל
NA"AL
Pantuflasנַעֳלֵי בַּיִת
NA"ALEI BAYIT
Insultadoנֶעֳלַב
NE"ALAV
Zapatillasנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALEI HIT"AMLUT
Zapatos de Lona; Zapatillasנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALEI HIT"AMLUT
Zapatosנַעֳלַיִם נַעֳלַיִים
NA"ALAYIM NA"ALAYIM
Zapatos de Lona; Zapatillasנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALEI HIT"AMLUT
Desaparecer; Ocultarseנָעְלַם
NA"LAM
Zapatosנַעֳלַיִם נַעֳלַיִים
NA"ALAYIM NA"ALAYIM
Noemí, Mi Deliciaנָעֲמִי
NA"OMI
Nohemíנָעֲמִי
NA"OMI
Muchachoנַעַר
NA"AR
Sacudirנִעְנַע נוע
NI"NA" NV"
Señoritaנַעֳרָה
NA"ARAH
Adolescenteנַעֳרָה
NA"ARAH
Muchachosנְעָרִים
NE"ARIM
Adolescentesנְעָרוֹת
NE"AROT
Reunirseנִפְגַּש להִפָּגֵש להִיפָּגֵש
NIFGHASH LHIPAGESH LHIPAGESH
Hacerse; Hecho, Serנַעֳשָה להיעשות
NA"ASAH LHY"SVT
Diásporaנְפוֹצָה תְּפוּצָה גוֹלָה
NEFOTSAH THEFUTSAH GOLAH
Cernidorנָפָה כְּבָרָה
NAFAH KEVARAH
Kerosénנֵפְטְ
NEFT
Inflar; Respirarנָפַח
NAFAJ
Muertoנִפְטַר
NIFTAR
Neptunoנֶפּטוּן
NEPTUN
Caer; Cayóנָפַל לִפּוֹל לִיפּוֹל
NAFAL LIPOL LIPOL
Nepalנֶפָּל
NEPAL
Distinguirseנִפְלָא
NIFLA'
Caerנָפַל
NAFAL
Herido, Serנִפְצַע להִפָּצַע להיפצע
NIFTSA" LHIPATSA" LHYFTS"
Nifal; Verbo Simple Pasivoנִפְעַל
NIF"AL
Neftalíנַפְתָּלִי
NAFTHALI
Persona; Ser; Almaנֶפֶש
NEFESH
Establecer; Sostenerנצב
NTSV
Florecer; Halcónנֵץ
NETS
Explotaciónנִצּוּל
NITSUL
Capullo; Florנִצָּה
NITSAH
Prevalecer; Triunfarנִצַּח לנַצֵּחַ
NITSAJ LNATSEAJ
Preservado; Secretoנָצוּר
NATSUR
Eternidad; Fuerza; Gloriaנֶצַח נֵצַח
NETSAJ NETSAJ
Supervisar; Ganarנִצֵּח
NITSEJ
Eternidadנִצְחוּת נִצְחִיּוּת
NITSJUT NITSJIUT
Victoriaנִצָּחוֹן יֵשַע
NITSAJON YESHA"
Eternidadנִצְחוּת נִצְחִיּוּת
NITSJUT NITSJIUT
Eternoנִצְּחִי
NITSJI
Comisionadoנְצִיב
NETSIV
Eternaנִצְּחִית
NITSJIT
Micaנָצִיץ
NATSITS
Representanteנָצִיג
NATSIG
Salvar; Explotarנִצֵל
NITSEL
Liberarse; Salvarseנִצַּל
NITSAL
Botón Sכַּפְתּוֹר נִצָּן
KAFTHOR NITSON
Explotadorנַצְלָן
NATSLAN
Florecer; Brillar; Centellearנָצַר
NATSAR
Germinar; Retoñar; Mimbreraנֵצֶר
NETSER
Nazaretנַצְרַת
NATSRAT
Necesario Adjנָחוּץ הֶכְרַחִי נִצְרָךְ
NAJUTS HEJRAJI NITSRAJ
Femenino; Hembraנְקֵבָה
NEKEVAH
Orificio; Túnelנִקְבָּה נְקָבוֹת
NIKBAH NEKAVOT
Orificio; Túnelנִקְבָּה נְקָבוֹת
NIKBAH NEKAVOT
Poroנֵקבּוּבִית
NEKBUVIT
Feminidad; Genitales Fem.נְקַבוּת
NEKAVUT
Sexo Femenino; Genero Femeninoנְקַבוּת
NEKAVUT
Puntos; Signo de Puntuaciónנְקֻדּוֹת
NEKUDHOT
Punto; Signo de Puntuaciónנְקֻדָּה
NEKUDHAH
Limpiar; Purificarנִקָּה
NIKAH
Camellaנָקָה נָאקָה
NAKAH NA'KAH
Punto y Comaנְקוּדָה וּפְּסִיק
NEKUDAH UPSIK
Ensamblar; Convenirנִקְהַל
NIKHAL
Desaguarנִקֵּז
NIKEZ
Limpieza; Aseoנִקוּי
NIKUY
Limpio; Puroנָקִי
NAKI
Nectarinaנֶקטָרִינָה
NEKTARINAH
Limpieza; Pureza; Inocenciaנִקְּיוֹן
NIKYON
Limpia; Puraנְקִיָה
NEKIAH
Pinchazo Fנְקִירָה
NEKIRAH
Rajaduraנָקִיק
NAKIK
Venganzaנָקָם
NAKOM
Fácilנָקֵל
NAKEL
Venganzaנְקָמָה נָקָם
NEKAMAH NAKAM
Vengarנָקַם
NAKAM
Embutido en pan, Panchoנַקְנִיקִיָה בְּלַחְמָנִיָּיה
NAKNIKIAH BELAJMANIAYH
Venganzaנְקָמָה נָקָם
NEKAMAH NAKAM
Punzar; Picarנָקַר
NAKAR
Dislocamientoנֶקַע
NEKA"
Tartaכִּיסָן נַקָר
KISAN NAKOR
Pinchazo Mתֶּקֶר נֶקֶר
THEKER NEKER
Ser llamado, Invitadoנִקְרָא קרא
NIKRA' KR'
Pájaro Carpinteroנַקָּר
NAKAR
Vela, Luzנֵר
NER
Abismoתְּהוֹם נִקְרָה
THEHOM NIKRAH
Velaנֵר
NER
Velaנֶר
NER
Aparecerנִרְאָה
NIR'AH
Vela de Habdalaנֵר הַבדָלָה
NER HAVDALAH
Quiero verte,Me presento a tiMנִרְאֶה אוֹתְךָ
NIR'EH 'OTJA
Quiero verte,Me presento a tiFנִרְאֶה אוֹתָךְ
NIR'EH 'OTAJ
Velasנֵרוֹת
NEROT
Dormirנִרְדָּם
NIRDHAM
Puntear, Apuntar con vocalesנִרקֵד לְנֵקֵד
NIRKED LENEKED
Velas de Shabatנֶרוֹת שַבָּת
NEROT SHABAT
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק
VAGINAH NARTIK
Narcisoנַרְקִיס
NARKIS
Cajaנָרְתִיק
NARTIK
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק קֲבָה בֵּית הָרֶחֶם
VAGINAH NARTIK KOVAH BEIT HAREJEM
Casarseנָשָא אִשָּה
NASA' 'ISHAH
Levantar; Perdurar; Casarנָשָא
NASA'
Quedar; Sobrarנִשְאַר
NISH'AR
Parcializar; Sacar Caraנָשָא פָּנִים
NASA' PANIM
Jurar; Tomar Juramentoנִשְבַע
NISHVA"
Quedarseנִשְאַר להִשָאֵר לְהִישָאֵר
NISh'AR LHIShA'ER LEHIShA'ER
Casada Fנִשוּאָה נָשוּיָה
NISU'AH NASUYAH
Casado Mנִשוּא נָשוּי
NISU' NASUY
Estado de Casadosנִשּוּאִים נִשּוּאִין
NISU'IM NISU'IN
Estado de Casadosנִשּוּאִים נִשּוּאִין
NISU'IM NISU'IN
Casada Fנִשוּאָה נָשוּיָה
NISU'AH NASUYAH
Casado Mנִשוּא נָשוּי
NISU' NASUY
Mujeres deנְשֵי
NESHEI
Corromperse; Estropearseנִשְחַת
NISHJAT
Príncipe; Jefeנָשִיא
NASI'
Presidenteנָשִיא יוֹשֵב רֹאש
NASI' YOSHEV RO'SH
Mujeres; Esposasנָשִים
NASHIM
Mordidaנְשִיכָה
NESHIJAH
Besoנְשִיקָה
NESHIKAH
Soplidoנְשִיפָה
NESHIFAH
Morderנָשַךְ
NASHAJ
Besosנְשִיקוֹת
NESHIKOT
Respirarנָשַם
NASHAM
Alma; Respiraciónנֶשֶם
NESHEM
Espíritu; Criatura Vivienteנְשָמָה
NESHAMAH
Ser Destruidoנִשְמַד
NISHMAD
Inclinarseנִשְעַן להישען
NISh"AN LHYSh"N
Suena bienנִשמַע טוֹב
NISHMA" TOV
Noche; Entretenimientoנֶשֶף
NESHEF
Soplarנָשַף
NASHAF
Derramadose; Echarseנִשְפַּךְ להישפך
NIShPAJ LHYShFJ
Noches; Entretenimientosנְשֶפִים
NESHEFIM
Besarנָשַק נִשֵק נִישֵק לְנֵשֵק
NASHAK NISHEK NIShEK LENEShEK
Armas; Armamento; Equipoנֶשֶק
NESHEK
Gotear; Caerנָשַר
NASHAR
Aguilaנֶשֶר
NESHER
Datosנְתוּנִים
NETUNIM
Caer; Descenderנָשַר
NASHAR
Tajada; Rebanadaפְרוּסָה פֶּלַח נֵתַח חֳתִיכָה
FERUSAH PELAJ NETAJ JATIJAH
Corte de Carneנֵתַח
NETAJ
Vía Lácteaנְתִיב הֶחָלָב
NETIV HEJALAV
Senda; Veredaנָתִיב
NATIV
Dados al temploנְתִינִים
NETINIM
Netaniaנְתַינְיָה נְתַנְיָה
NETAYNYAH NETANYAH
Dar, Dióנָתַן לָתֵת
NATAN LATET
Vestiremos, Nos Uds Ellos Ellaנִתְלַבֵּש אֳנַחְנוּ
NITLABESH 'ANAJNU
Ser dadoנתן
NTN
Darנָתַן
NATAN
Recompensarנָתַן שָכָר גָּמַל
NATAN SAJAR GHAMAL
Darלָתֵת נָתַן ל
LATET NATAN L
Cauto; Precavido, Serנִתְפַּס להיתפס
NITPAS LHYTFS
Netaniaנְתַינְיָה נְתַנְיָה
NETAYNYAH NETANYAH
Tropiezoנִתְקַל
NITKAL
Cortar; Desconectarנָתַק
NATAK
Sodioנַתְרָן
NATRAN

Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

[Previo] Volver a la pagina principal [Siguiente]