[Previo] Volver a la pagina principal [Siguiente]

Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

Roperos; Gabinetes; Alacenasאֳרוֹנוֹת
'ARONOT
Gabónגַבוֹן
GAVON
Gabrielגַּבְרִיאֵל
GHAVRI'EL
Gacelaאַיָּלָה
'AYALAH
Gadגָּד
GHAD
Gafasמִשְקָפַים מִשְקָפַיִים
MIShKAFAYM MIShKAFAYIM
Gafas de solמִשְקְפֵי שֶמֶש
MIShKEFEI ShEMESh
Galaxiaגַלָקסִיָה
GALAKSIAH
Galletasעוּגִיוֹת
"UGIOT
Gallina; Pollo Fתַּרְנְגֹלֶת תָּרְנְגוֹלֶת
THARNEGOLET THARNEGOLET
Gallinas; Pollos Fתַּרְנְגלוֹת
THARNEGLOT
Pollo; Galloשֶכְוִי
SEJVI
Gallo; Pollo Mתַּרְנְגֹל תַּרְנְגוֹל
THARNEGOL THARNEGOL
Gallos; Pollos Mתַּרְנְגלִים
THARNEGLIM
Galónגַּלּוֹן
GHALON
Galopeדהר
DHR
Gambiaגַּמְבִּיָה
GHAMBIAH
Ganaגָנָה
GANAH
Compra; Propiedad; Ganadoמִקְנָה
MIKNAH
Ganadoבָּקָר
BAKAR
Ganado que apacientaמַרְעִית
MAR"IT
Ganancia; Pago; Recompensaהִרְוַיחַ
HIRVAYAJ
Ventaja; Paga; Gananciaיִתְרוֹן
YITRON
Ganarהִשְתַּכֵּר
HISTHAKER
Supervisar; Ganarנִצֵּח
NITSEJ
Ser Inocente; Ganarזָכָה
ZAJAH
Ganchilloצִנּוֹרָה
TSINORAH
Garajeתָּחֳנִית
THAJANIT
Garanteצַו
TSAV
Garantía; Depósitoעֳרַבוּת
"ARAVUT
Garantíaעֳרֻבָּה עֵרָבוֹן
"ARUBAH "ERAVON
Gardeniaגַּרְדֵּנִית
GHARDHENIT
Gargantaגָּרוֹן
GHARON
Gargantasגְּרוֹנוֹת
GHERONOT
Garzaאֱנָפָה
'ENAFAH
Gasaמַלמָלָה גָּזה
MALMALAH GHAZH
Gaseosa; Refresco; Sodaגַזוֹז שוֹרָשִים
GAZOZ SHORAShIM
Gaseosaמַשְקֶה מוּגָז
MASHKEH MUGAZ
Combustible; Gasolinaדְּלֶק
DHELEK
Gasolinera; Surtidorתַּחֳנָת דְּלֶק
THAJANAT DHELEK
Gastar tiempoבִּלָּה בילה לבלות
BILAH VYLH LVLVT
Salida; Gastoיְצִיאָה
YETSI'AH
Gata Fחֳתוּלָה
JATULAH
Gatitoחֳתַלְתּוּל
JATALTHUL
Gato Mחָתוּל
JATUL
Gavillaאֳלֻמָּה
'ALUMAH
Gavillaעֹמֶר עוֹמֶר
"OMER "OMER
Gavillaצֶבֶת
TSEVET
Gaviotaשַחַף
SHAJAF
Gelatinaמִקְפִּית קְרִישָת
MIKPIT KERIShAT
Gelatinaגֶלִי
GELI
Gemaתַּכְשִיט אֶבֶן טוֹבָה
THAJSHIT 'EVEN TOVAH
Gemara, Porción del Talmudגְּמָרָא גְּמָרָה
GHEMARA' GHEMARAH
Gemelasתְּאוֹמוֹת
THE'OMOT
Gemelosתְּאוֹמִים
THE'OMIM
Maullar Gato; Gemirיִלֵּל
YILEL
Genealogíaיִחוּס
YIJUS
Generaciónדּוֹר
DHOR
Generacionesתּוֹלֵדוֹת
THOLEDOT
Incluyente; Generalכּוֹלֶלֶת כּוֹללִים
KOLELET KOLLIM
Incluya; Complete; Generaliceכָּלַל
KALAL
Generalidad, Reglaכְּלָל
KELAL
Generalmenteבִּכְלָל עַל פִּי רֹב
BIJLAL "AL PI ROV
Generalmenteבְּדֶרֶךְ כְלָל
BEDEREJ JELAL
Género, Gramaticalמִין דִּקְדּוּק
MIN DHIKDHUK
Sexo Femenino; Genero Femeninoנְקַבוּת
NEKAVUT
Generosaנָדִיבָה
NADIVAH
Generosidad, De mente ampliaרֹחַב לֵב
ROJAV LEV
Generosoרְחַב יָדַיִם
REJAV YADAYIM
Generosoנָדִיב
NADIV
Bereshit; Génesis, En el princבְּרֵאשִית
BERE'SHIT
Feminidad; Genitales Fem.נְקַבוּת
NEKAVUT
Masculinidad; Genitales Masc.זַכְרוּת
ZAJRUT
Genteאֳנָשִים
'ANOSHIM
Hombre; Persona; Gente; Adánאָדָם
'ADAM
Nación; Pueblo; Genteעַם
"AM
Gentil Fעֳרִלָה
"ARILAH
Gentil M; Incircuncisoעָרַל
"ARAL
Gentío; Multitudאֳסַפְסֻף
'ASAFSUF
Geografíaגֵּיאוֹגְרַפְיָה
GHEI'OGRAFYAH
Fracciones; Geometríaתִּשְבֹּרֶת
THISHBORET
Geométricaהַנְדָּסִית
HANDHASIT
Geométricoהַנְדָּסִי
HANDHASI
Georgiaגוֹרְגִיָה
GORGIAH
Geranioגֶרַניוּם גֶרַניוֹן
GERANYUM GERANYON
Germinaciónנְבִיטָה
NEVITAH
Germinar; Retoñar; Mimbreraנֵצֶר
NETSER
Ghetoגְטּוֹ
GETO
Fantasmas; Gigantesרְפָאִים
REFA'IM
Ejercicio; Gimnasiaהִתְעַמְלוּת
HIT"AMLUT
Girar; Voltearפָּנָה
PANAH
Girar; Cambiar; Trastornarהָפַךְ
HAFAJ
Curvar; Girar Vכָּפַף
KAFAF
Girasol Fחַמָּנִית
JAMANIT
Girasol Mשִמְשוֹן
SHIMSHON
Giroפְּנִייָּה
PENIYAH
Gladioloגְּלַדְיוֹלָה סֵיפָן
GHELADYOLAH SEIFON
Glicerinaמִחְקִית
MIJKIT
Global, Generalizadoכּוֹללָנִי
KOLLANI
Globoשַלְפּוּחִית כַּדּוּר פּוֹדַחַ
SHALPUJIT KADHUR PODAAJ
Eternidad; Fuerza; Gloriaנֶצַח נֵצַח
NETSAJ NETSAJ
Gloriaחוֹד
JOD
Gloriaאֳשֶר בְּרָכָה תַּעֳנוּג
'ASHER BERAJAH THA"ANUG
Belleza; Gloriaתִּפְאָרָה תִּפְאֶרֶת
THIF'ARAH THIF'ERET
Alabar; Glorificarשִבַּח
SHIBAJ
Glorificarהֶאְדִּיר
HE'DHIR
Glucosaסֻכַּר עֳנָבִים
SUKAR "ANAVIM
Gobernadorפֶּחָה
PEJAH
Gobernanteשְלִיט
SHELIT
Gobierno; Dominioמֶמְשָלָה
MEMSHALAH
Gobierno de Israelמֶמְשֶלֶת יִשְרָאֵל
MEMSHELET YISRA'EL
Golosinasמַמְתָּקִים
MAMTHOKIM
Goloso; Codiciosoרְחַב נֶפֶש
REJAV NEFESH
Golpe; Pesteנֶגַע
NEGA"
Golpe, Golpeaהִכָּה
HIKAH
Golpeado; Golpeeדָּפַק לִדְפּק
DHAFAK LIDPK
Golpearמַכָּה
MAKAH
Golpear; Batir; Matarנכה הִכָה
NJH HIJAH
Batir; Golpear; Insultarפָּגַע
PAGA"
Golpeado; Golpeeדָּפַק לִדְפּק
DHAFAK LIDPK
Gorilaגּוֹרִילָה
GHORILAH
Gorriónדְּרוֹר אַנְקוֹר
DHEROR 'ANKOR
Gorroכּוֹבַע מִצְחִיָּיה
KOVA" MITSJIAYH
Gotaטִפָּה
TIPAH
Gota; Artritisטִיפָּח
TIPAJ
Gotaטִיפְטֵף
TIFTEF
Gotasטִפּוֹת
TIPOT
Fluir; Gotearשָתַת
SHATAT
Gotear; Caerנָשַר
NASHAR
Gotear, Hacer; Fluir, Hacerפִּכָּה
PIKAH
Góticoגוֹתִי בְּסִיגנוֹן יִתָּכֵן
GOTI BESIGNON YITHAJEN
Grabado; Registradoמֻקְלַט
MUKLAT
Grabar; Cincelarחָרַט
JARAT
Gracia; Favorחֵן
JEN
Gracia; Favor; Caridadחֶסֶד
JESED
Gracias a D osתּוֹדָה לָאֵל
THODAH LA'EL
Gracias Pתּוֹדוֹת
THODOT
Gracias Sתּוֹדָה
THODAH
Graciosoחַנּוּן
JANUN
Gradas; Escalerasמַדְרֵגוֹת
MADREGOT
Gradoמַעֳלָה דַרגָה מִידָה מֵעֳמָד
MA"ALAH DARGAH MIDAH ME"AMAD
Grados de Temperaturaמַעֳלוֹת חוֹם
MA"ALOT JOM
Gramáticaדִּקְדּוּק
DHIKDHUK
Gramoגְרַם
GERAM
Grande F; Gran Fגְּדוֹלָה
GHEDOLAH
Grande M; Gran Mגָּדוֹל
GHADOL
Gran Naciónמַכְבִּיר
MAJBIR
Granadaרִימוֹן רִמּוֹן
RIMON RIMON
Granadaגְרֶנָדָה
GERENADAH
Grande F; Gran Fגְּדוֹלָה
GHEDOLAH
Grande M; Gran Mגָּדוֹל
GHADOL
Grandezaגְּדוּלָּה
GHEDULAH
Grandiosidadגַּאוּת
GHA'UT
Grandiosoעָצוּם
"ATSUM
Granizoבָּרָד
BARAD
Granizoבָּרָד
BARAD
Granjaחַוָּה מֶשֶק
JAVAH MESHEK
Granjeraחַקְלַאִית
JAKLA'IT
Granjero; Campesino; Hacendadoאִכָּר
'IKAR
Granjeroחַקְלַאי
JAKLA'Y
Granjeros; Campesinosאִכָּרִים
'IKARIM
Maíz; Grano; Cerealדָגָן
DAGAN
Grano en Pieקָמָה
KAMAH
Suelo Fértil; Grano Frescoכַּרְמֶל
KARMEL
Maíces; Granos; Cerealesדְּגָנִים
DHEGANIM
Grasaחֵלֶב
JELEV
Gratisבְּחִנָּם בְּחִנָּם
BEJINAM BEJINAM
Grátis, Vano, Sin razónחִנָּם חִינָּם
JINAM JINAM
Greciaיָוָון
YAVAVN
Loza; Gredaחַרְסִית
JARSIT
Griegosיְוָונִים
YEVAVNIM
Grietaסֶדֶק
SEDEK
Grietaפִיצֵח
FITSEJ
Pila; Grifoבֶּרֶז
BEREZ
Grillete, Atadura, Compromisoאֳסָר אִסָּר
'ASAR 'ISAR
Gris Fאֳפוֹרָה אֳפֹרָה
'AFORAH 'AFORAH
Gris Mאָפוֹר אָפֹר
'AFOR 'AFOR
Gritar; Chillarצָעַק
TSA"AK
Gritarיִלֵּל נָבַח
YILEL NAVAJ
Gritar; Ovacionar; Aclamarהֵרִיעַ לְהָרִיעַ
HERIA" LEHARIA"
Gritar; Llorarבָּכָה לבכות
BAJAH LVJVT
Gritoצְעָקָה
TSE"AKAH
Gritoתְּרוּעָה
THERU"AH
Gritoצְרִיחָה
TSERIJAH
Gritoיְלָלָה נְבִיחָה
YELALAH NEVIJAH
Chillidos; Gritosצְעָקוֹת
TSE"AKOT
Grúaכְּרוּכְיָה
KERUJYAH
Rugir; Gruñirנָהַם
NAHAM
Grupo; Hacienda Cooperativaקְבוּצָה
KEVUTSAH
División; Grupoפְּלֻגָה פְּלוּגָה
PELUGAH PELUGAH
Grupo categoría de impuestosמַדרֵגוֹת מַס
MADREGOT MAS
Guanteכּפָפָה
KFAFAH
Guantesכֶּפַפוֹת
KEFAFOT
Guardada; Preservadaשָמוּרָה
SHAMURAH
Guardado; Preservadoשָמוּר
SHAMUR
Guardarropaמֶלְתָּחָה
MELTHAJAH
Guardia, Puesto deמִשְמָר
MISHMAR
Guarniciones, Comidaתּוֹסָפוֹת
THOSAFOT
Guatemalaגוּאָטֶמָלָה
GU'ATEMALAH
Guayavasגוּיָבוֹת
GUYAVOT
Pelea; Guerraהֵאָבְקוּת קְרָב מִלְחָמָה
HE'AVKUT KERAV MILJAMAH
Guía, Direcciónהַדְרָכָּה
HADRAKAH
Guía S Fמַדְרִיכָה
MADRIJAH
Guía S Mמַדְרִיך
MADRIJ
Guiarהִדְרִיך
HIDRIJ
Dirigir; Guiarנָחָה
NAJAH
Guímelג גִימֶל
G GIMEL
Cerezo; Guindaדּוּבְדְבַנִיָּה דֻּבְדְבַנִיָּה
DHUVDEVANIAH DHUVDEVANIAH
Cerezo; Guinda, Arbol deדוּבְדְבַן דֻבְדְבַן
DUVDEVAN DUVDEVAN
Guineaגִינֵאָה
GINE'AH
Guiónמַקָף
MAKAF
Arveja; Guisante Fאָפוּנַה
'AFUNAH
Arveja; Guisante Mאָפוּן
'AFUN
Guitarraגִיטָרָה
GITARAH
Gusano; Teñido Escarlataתּוּלָע
THULA"
Gusano de Sedaתּוּלַעַת מֶשִי
THULA"AT MESHI
Gusanosרִמָּה
RIMAH
Ama; Quiere; Gustaאוֹהֵב
'OHEV
Gustar; Agradar; Encontrar F.מָצָא חֵן
MATSA' JEN
Gustar; Amarאָהַב לֶאֳהב לאהוב
'AHAV LE'AHV L'HVV
Querer; Amar; Gustarאָהַב
'AHAV
Gusto en Conocerteנָעִים מְאד נעים מאוד
NA"IM ME'D N"YM M'VD
Guyanaגִיאָנָה
GI'ANAH
Habakuk; Ceñirחַבַקּוּק
JAVAKUK
Habdalá; Diferenciaciónהַבְדָּלָה
HAVDHALAH
Haber que...; Tener que...הָיָה לְ
HAYAH LE
Diligente; Determinada; Hábilחֳרוּצָה
JARUTSAH
Poder; Habil; Capáz, serיָכֹּל
YAKOL
Diligente; Determinado; Hábilחַרַוּץ
JARAUTS
Habilidadהֶסְפֵּק
HESPEK
Habilidadיְכֹלֶת יְכוֹלֶת
YEJOLET YEJOLET
Habilidadמָכְמָה מַאֶשִית
MAJMAH MA'ESIT
Habilidadכִּשְרוֹן
KISHRON
Habilidad; Poder; Capacidadיָכוֹל יְכוֹלָה
YAJOL YEJOLAH
Habilitarאיפשר ל
'YFSHR L
Habitaciónחֶדֶר
JEDER
Habitaciónחֶדֶר
JEDER
Atico; Habitación Superiorעֳלִיָּה
"ALIAH
Habitacionesחֳדָרִים
JADARIM
Habitante; Residenteתּוֹשָב
THOSHAV
Morar; Habitar; Establecerseשָכֵן
SHAJEN
Habla, Tu Fדַבְרִי אַתְּ
DAVRI 'ATH
Habla, Tu Mדַּבֵּר אַתָּה
DHABER 'ATHAH
Hablo; Habla, Yo, Tu, Elמְדַבֵּר אַתָּה
MEDABER 'ATHAH
Hablo; Habla, Yo, Tu, Ellaמְדַבֶּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEDABERET 'ANI 'ATH HI'
Hablamos, Nosotras, Uds. Ellasמְדַבְרוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MEDAVROT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Hablamos, Nosotrosדִבַּרְנוּ אֳנַחְנוּ
DIBARNU 'ANAJNU
Hablamos, Nosotros, Uds. Ellosמְדַבְּרִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MEDABRIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Hablarדִּבֵּר דִּיבֵּר לְדַבֵּר
DHIBER DHIBER LEDABER
Hablará, Elיְדַבֵּר הוּא
YEDABER HU'
Hablará, Ellaתְּדַבֵּר הִיא
THEDABER HI'
Hablaran, Ellasתְּדַבֵּרְנָה הֵן
THEDABERNAH HEN
Hablaran, Ellosיְדַבְּרוּ הֵם
YEDABRU HEM
Hablaran, Ustedes Fתְּדַבֵּרְנָה אַתֶּן
THEDABERNAH 'ATHEN
Hablaran, Ustedes Mתְּדַבֵּרוּ אַתֶּם
THEDABERU 'ATHEM
Hablarás, Tu Fתְּדַבְּרִי אַתְּ
THEDABRI 'ATH
Hablarás, Tu Mתְּדַבֵּר אַתָּה
THEDABER 'ATHAH
Hablaré, Yoאֳדַבֵּר אֳנִי
'ADABER 'ANI
Hablaremos, Nosotrosנְדַבֵּר אֳנַחְנוּ
NEDABER 'ANAJNU
Hablaron, Ellos, Ellasדִבְּרוּ הֵם הֵן
DIBRU HEM HEN
Hablaron, Ustedes Fדִבַּרְתֶּן אַתֶּן
DIBARTHEN 'ATHEN
Hablaron, Ustedes Mדִבַּרְתֶּם אַתֶּם
DIBARTHEM 'ATHEM
Hablas Español? Fהַאִם אַתְּ מְדַבֶּרֶת סְפָרַדִּית
HA'IM 'ATH MEDABERET SEFARADHIT
Hablas Español? Mהַאִם אַתָּה מְדַבֵּר סְפָרַדִּית
HA'IM 'ATHAH MEDABER SEFARADHIT
Hablas Francés? Fהַאִם אַתְּ מְדַבֶּרֶת צָרְפָתִית
HA'IM 'ATH MEDABERET TSARFATIT
Hablas Francés? Mהַאִם אַתָּה מְדַבֵּר צָרְפָתִית
HA'IM 'ATHAH MEDABER TSARFATIT
Hablas Ingles? Fהַאִם אַתְּ מְדַבֶּרֶת אַנְגְּלִית
HA'IM 'ATH MEDABERET 'ANGHELIT
Hablas Ingles? Mהַאִם אַתָּה מְדַבֵּר אַנְגְּלִית
HA'IM 'ATHAH MEDABER 'ANGHELIT
Hablas Ruso? Fהַאִם אַתְּ מְדַבֶּרֶת רוּסִית
HA'IM 'ATH MEDABERET RUSIT
Hablas Ruso? Mהַאִם אַתָּה מְדַבֵּר רוּסִית
HA'IM 'ATHAH MEDABER RUSIT
Hablaste, Tu Fדִבַּרְתְּ אַתְּ
DIBARTH 'ATH
Hablaste, Tu Mדִבַּרְתָּ אַתָּה
DIBARTHA 'ATHAH
Hablé, Yoדִבַּרְתִּי אֳנִי
DIBARTHI 'ANI
Hable más Fuerte Fדַּבְּרִי יוֹתֵר בְּקוֹל
DHABRI YOTER BEKOL
Hable más Fuerte Mדַּבֵּר יוֹתֵר בְּקוֹל
DHABER YOTER BEKOL
Hablen, Ustedes Fדַּבֵּרְנָה אַתֶּן
DHABERNAH 'ATHEN
Hablen, Ustedes Mדַּבְּרוּ אַתֶּם
DHABRU 'ATHEM
Hablo; Habla, Yo, Tu, Elמְדַבֵּר אַתָּה
MEDABER 'ATHAH
Hablo; Habla, Yo, Tu, Ellaמְדַבֶּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEDABERET 'ANI 'ATH HI'
Habló, Elדִבֵּר הוּא
DIBER HU'
Habló, Ellaדִבְּרָתּ הִיא
DIBRATH HI'
Haceעוֹשֶה
"OSEH
Hace Pasar; Sacar; Removerהֶעֱבִיר
HE"EVIR
Granjero; Campesino; Hacendadoאִכָּר
'IKAR
Hacerלַעֳשוֹת עָשַה
LA"ASOT "ASAH
Poner; Colocar; Hacer; Estableשָם שים
SAM SYM
Hacer; Actuarפָּעַל
PA"AL
Poner; Colocar; Hacerשִית שָת
SHIT SHAT
Hacerעָשָה לַעֳשוֹת
"ASAH LA"ASOT
Hacer Bienיָטַב
YATAV
Hacer Decolorar, Palidecerהִדְהָה
HIDHAH
Poner a dormir; Hacer dormirהִרדִים לְהַרדִים
HIRDIM LEHARDIM
Hacer Escapar, Huirהֵנִיס
HENIS
Hacer escapar, Revuelta, Hacerהִבְרִיחַ
HIVRIAJ
Saber; Hacer Familiar; Conocerהִכִּיר לְהַכִּיר
HIKIR LEHAKIR
Hacer Fraccionar; Vender Granoהִשְבִיר
HISHVIR
Comer; Hacer Guerraלָחַם
LAJAM
Hacer Heredarהוֹרִיש
HORISH
Hacer Humoהִקְטִיר
HIKTIR
Hacer Jurarהִשְבִּיעַ
HISHBIA"
Hacer reírהֵצְחַיק לְהֵצחִיק
HETSJAYK LEHETSJIK
Hacer ropa cerrar ajusteאָפַד
'AFAD
Desemborrachar; Hacer Sobrioפִּכָּח
PIKAJ
Preocupar; Hacer Temerהִדְאִיג
HID'IG
Usar; Hacer Usoהִשְתַּמֵּש
HISHTHAMESH
Hacerse; Hecho, Serנַעֳשָה להיעשות
NA"ASAH LHY"SVT
Hacerse confuso; Confundirseהִתְבַּלְבֵּל
HITBALBEL
Hacerse Prosélito al Judaísmoהִתְגַּיֵּר
HITGHAYER
Hacerse vanoהָבַל
HAVAL
Hacha; Destralקַרְדֹּם
KARDHOM
Cavar; Hacharקִרְדֵּם
KIRDHEM
A; Para; Haciaלִ
LI
A; Hacia; Paraאֶל
'EL
Hacia; Conגַּב
GHAV
Hacia alláשָם שָמָּה
SHAM SHAMAH
Hacia Arriba; Arribaמַעַל
MA"AL
Hacia Arribaאֶל עַל
'EL "AL
Hacia Atrásאָחוֹרָה
'AJORAH
Hacia Atrásלְמַפְרַעַ
LEMAFRAA"
Adelante; Hacia el Esteקַדִימָה
KADIMAH
Estado; Hacienda; Fincaאֳחֻזָּה
'AJUZAH
Grupo; Hacienda Cooperativaקְבוּצָה
KEVUTSAH
Hadasaהֳדַסָּה
HADASAH
Hágame un favor Fתַּעֳשִי לִי טוֹבָה
THA"ASI LI TOVAH
Hágame un favor Mתַּעֳשֶה לִי טוֹבָה
THA"ASEH LI TOVAH
Vengan; Hagamosהָבָה
HAVAH
Haifaחַיפָה
JAYFAH
Haitíהָאִיטִי
HA'ITI
Ley tradicional; Halajaהֳלָכָה
HALAJAH
Florecer; Halcónנֵץ
NETS
Hamantashen, en Yiddishהָמֶנְטַאש
HAMENTA'SH
Hambre, Tenerרָעֵב
RA"EV
Hámsterאוֹגֵר
'OGER
Hana; Anaחַנָּה
JANAH
Andrajosa; Harapientaפּוֹחֵחַת
POJEJAT
Andrajoso; Harapientoפּוֹחֵחַ
POJEAJ
Hardwareחוֹמְרָה חְמְרָה
JOMRAH JEMERAH
Haría, Haría queלְוַאי לָוַי הַלְּוַאי
LEVA'Y LAVAY HALVA'Y
Harinaקֶמַח
KEMAJ
Harina de Trigo; Harina Finaסֹלֶת סוֹלֶת
SOLET SOLET
Harina de Trigo; Harina Finaסֹלֶת סוֹלֶת
SOLET SOLET
Harina Integralקֶמַח מָלֵא
KEMAJ MALE'
Harinas M Pקְמָחִים
KEMAJIM
Saciar; Hartarהִלְעִיט לעט
HIL"IT L"T
Hasta Que; Duranteעַד
"AD
Hayיֵש
YESH
Hay esperanzaיֵש תִּקְוָה
YESH THIKVAH
Heה הֵא
H HE'
He aquí nosotrosהִנֵּנוּ
HINENU
He aquí yoהִנֵּנִי
HINENI
Broche; Prendedor; Hebillaחָח
JAJ
Hebreaעִבְרִית
"IVRIT
Hebreoעִבְרִי
"IVRI
Hebreo, Idiomaעִבְרִית
"IVRIT
Adivina; Hechiceraיִדְּענִי
YIDH"NI
Hechiceríaכֶּשֶף
KESHEF
Mago; Hechiceroקוֹסֵם
KOSEM
Maduro; Hervido; Hechoבָּשֵל
BASHEL
Hacerse; Hecho, Serנַעֳשָה להיעשות
NA"ASAH LHY"SVT
Apestar; Hederהִסְרִיחַ לְהִסַרִיחַ
HISRIAJ LEHISARIAJ
Hedorבּוֹאִש
BO'ISH
Heladaכְּפוֹר
KEFOR
Helado de Cremaגְּלִידָה
GHELIDAH
Helados de Cremaגְּלִידוֹת
GHELIDOT
Helenismoהֶלֶּנִיזְם יְוָוִיני הֶלֶנִי
HELENIZM YEVAVINY HELENI
Helicópteroמַסוֹק
MASOK
Femenino; Hembraנְקֵבָה
NEKEVAH
Partir; Hendirבָּקַע לִבקוֹעַ
BAKA" LIVKOA"
Heptágono; Eptágonoמְשוּבָּע מְשֻבָּע
MESHUBA" MESHUBA"
Heraldoכָּרוֹז
KAROZ
Herbarioעִשְבִּיָּה
"ISBIAH
Heredar; Adquirir; Poseerנָחַל
NAJAL
Herede; Tome Posesión; Poseaיָרַש
YARASH
Herederaיוֹרֶשֶת
YORESHET
Herederoיוֹרֵש
YORESH
Herenciaיְרוּשָה
YERUSHAH
Herenciaיְרוּשָה
YERUSHAH
Herenciaנַחֳלָה
NAJALAH
Herencia; Posesiónיְרוּשָה
YERUSHAH
Posesión, Propiedad; Herenciaנַחֳלָה
NAJALAH
Heridaפֶצַע
FETSA"
Perforado; Heridoחָלָל
JALAL
Herido, Serנִפְצַע להִפָּצַע להיפצע
NIFTSA" LHIPATSA" LHYFTS"
Hirió; Herir; Lastimar Vעָצָב
"ATSAV
Herirחָבַל
JAVAL
Herirהִכְאִיב
HIJ'IV
Herir; Afligirעָצַב
"ATSAV
Herir; Magullarפָצַע
FATSA"
Hermafrodita; Androginoטֻמְטֻם טוּמְטוּם
TUMTUM TUMTUM
Hermana; Enfermeraאָחוֹת
'AJOT
Hermanaאָחוֹת
'AJOT
Hermana Políticaיְבָמָה
YEVAMAH
Hermanas; Enfermerasאֳחָיוֹת
'AJAYOT
Hermanoאָח
'AJ
Hermano Políticoיָבָם
YAVAM
Hermanosאַחִים
'AJIM
Hermosa; Agradable; Lindaיָפָה
YAFAH
Hermoso; Agradableיָפֶה
YAFEH
Hermoso; Espléndidoיפִי
YFI
Hermosuraחֶמְדָּה חֳמָדוֹת
JEMDHAH JAMADOT
Héroe; Poderosoגִּבּוֹר
GHIBOR
Fuerza; Heroísmoגְּבוּרָה
GHEVURAH
Sandalia; Herraduraסַנְדָּל
SANDHAL
Herramientaמַכשִיר
MAJSHIR
Hervidaשְלוּקָה
SHELUKAH
Hervidoשָלוּק
SHALUK
Maduro; Hervido; Hechoבָּשֵל
BASHEL
Hervir; Batir Cremaהִקְצִיף
HIKTSIF
Hervir; Enfurecerרָתַח
RATAJ
Hervirשְחִין
SHEJIN
Hervir; Escaldarשְלִיקָה
SHELIKAH
Cocinar; Hervir; Madurarבָּשֵל תָבַח
BASHEL TAVAJ
Hervirse Sobre Fuego Lentoהִדִיד הִתְבַּשֵל עַל אֵש קְטָנָה
HIDID HITBASHEL "AL 'ESH KETANAH
Hexágonoמְשֻשֶה
MESHUSHEH
Hezekiahחִזְקִיָּהוּ
JIZKIAHV
Hidranteבֶּרֶז כִּיבּוּי שְרֵיפָה בֶּרֶז שְרֵיפָה
BEREZ KIBUY SEREIFAH BEREZ SEREIFAH
Hieloקֶרַח גְּלִיד
KERAJ GHELID
Hierroבַּרְזֶל
BARZEL
Hierro de Soldarמַלְחֵם
MALJEM
Hiervas amargasמָרוֹר
MAROR
Hifil; Verbo Causativo Activoהִפְעִיל
HIF"IL
Hígadoכָּבֵד
KAVED
Higoתְּאֵנָה
THE'ENAH
Higosתְּאֵנִים
THE'ENIM
Higueraתְּאֵנָה
THE'ENAH
Hijaבַּתּ
BATH
Hijasבָּנוֹת
BANOT
Hijastraבַּת חוֹרֶגֶת
BAT JOREGET
Hijastro, hijo políticoבֶּן חוֹרֶג
BEN JOREG
Hijoבֵּן
BEN
Hijo deבֶּן
BEN
Hijo del rey; Príncipeבֶּן הַמֶּלֶך
BEN HAMELEJ
Hijosבָּנִים
BANIM
Himnoהִמְנוֹן
HIMNON
Hipoשִהוּק
SHIHUK
Hipoalergénicoהיפואלרגני
HYFV'LRGNY
Hipopótamoבְּהֵמוֹת
BEHEMOT
Diagonal; Hipotenusaאֳלַכְסוֹן
'ALAJSON
Hirió; Herir; Lastimar Vעָצָב
"ATSAV
Hisopoאֵגוֹב
'EGOV
Historiaהִסְטוֹריָה
HISTORYAH
Historia Judíaהִיסְטוֹרִיָה יְהוּדִית
HISTORIAH YEHUDIT
Hitpael; Verbo Reflexivoהִתְפַּעֵל
HITPA"EL
Hofal; Verbo Causativo Pasivoהָפְעַל
HOF"AL
Casa; Hogarבַּיִּת בַּייִת
BAYIT BAYYIT
Casa; Hogarבַּיִת
BAYIT
Casas; Hogaresבָּתִּים
BATHIM
Hoja; Follaje, Hoja de Papelעָלֶה
"ALEH
Hojaעָלֶה טֶרֶף דַּף
"ALEH TEREF DHAF
Hoja de Metal Fצוֹלַעַת
TSOLA"AT
Hoja de Metal Mצוֹלֵעַ
TSOLEA"
Hoja de palmaלוּלָב
LULAV
Hojear; Espumarעִלְעֵל
"IL"EL
Volcar paginas; Hojearדִפְדַף
DIFDAF
Hojuela; Folletoעָלוֹן
"ALON
Paz; Hola; Chaoשָלוֹם
SHALOM
Holandaהוֹלַנְד
HOLAND
Hombreאִיש
'ISH
Hombre; Persona; Gente; Adánאָדָם
'ADAM
Hombre astutoאִיש חָכָם
'ISH JAJAM
Hombre Extranjeroאִיש נָכְרִי
'ISH NAJRI
Hombre Jovenעֶלֶם
"ELEM
Hombresגְּבָרִים
GHEVARIM
Hombresאֳנָשִים
'ANOSHIM
Hombres deאַנְשֵי
'ANSHEI
Hombres Jóvenesעֳלָמִים
"ALAMIM
Hombres Jóvenesבַּחוּרִים
BAJURIM
Hombroשֶכֶם
SHEJEM
Hombroכָּתֵף
KATEF
Hombrosכְּתֵפַיִם כתפיים
KETEFAYIM JTFYYM
Homónimoשֵם מְשֻתָּף
SHEM MESHUTHAF
Hondurasהוֹנְדוּרַס
HONDURAS
Justicia; Honestidadנְכֹחָה
NEJOJAH
Hongo; Setaפִּטְרִיָּה
PITRIAH
Hongos en crema agriaפִּטְרִיוֹת בְּשַמֶנֵת
PITRIOT BEShAMENET
Honorכִיבֵד
JIVED
Honor; Respetoכָּבוֹד
KAVOD
Honor Gloria; Pesoכָּבוֹד
KAVOD
Honorable, Fue Elכֻּבַּד הוּא
KUBAD HU'
Honorable, Fue Ellaכֻּבְּדָה הִיא
KUBDAH HI'
Honorable, Fuiכֻּבַּדְתִי אֳנִי
KUBADTI 'ANI
Honorable, Fuiste Fכֻּבַּדְתְּ אַתְּ
KUBADTH 'ATH
Honorable, Fuiste Mכֻּבַּדְתָּ אַתָּה
KUBADTHA 'ATHAH
Honorable, Ser, Yo Tu Ellaמְכֻבֶּדֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MEJUBEDET 'ANI 'ATH HI'
Honorable, ser Yo, Tu, Elמְכֻבָּד אֳנִי אַתָּה הוּא
MEJUBAD 'ANI 'ATHAH HU'
Honorable, Será Elיְכֻבַּד הוּא
YEJUBAD HU'
Honorable, Será Ellaתְּכֻבַּד הִיא
THEJUBAD HI'
Honorable, Serás Fתְּכֻבַּדִי אַתְּ
THEJUBADI 'ATH
Honorable, Serás Mתְּכֻבַּד אַתָּה
THEJUBAD 'ATHAH
Honorable, Seréאֳכֻבַּד אֳנִי
'AJUBAD 'ANI
Honorables, Ellas seránתְּכֻבַּדְנָה הֵן
THEJUBADNAH HEN
Honorables, Ellos seránיְכֻבְּדוּ הֵם
YEJUBDU HEM
Honorables, Fueron Ustedes Fכֻּבַּדְתֶּן הֵן
KUBADTHEN HEN
Honorables, Fueron Ustedes Mכֻּבַּדְתֶּם אַתֶּם
KUBADTHEM 'ATHEM
Honorables, Fuimosכֻּבַּדְנוּ אֳנַחְנוּ
KUBADNU 'ANAJNU
Honorables, Nos Uds. Ellas sonמְכֻבָּדוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MEJUBADOT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Honorables, Serán Ustedes Fתְּכֻבַּדְנָה אַתֶּן
THEJUBADNAH 'ATHEN
Honorables, Serán Ustedes Mתְּכֻבְּדוּ אַתֶּם
THEJUBDU 'ATHEM
Honorables, Seremosנְכֻבַּד אֳנַחְנוּ
NEJUBAD 'ANAJNU
Honorables, Somos Son Mמְכֻבָדִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MEJUVADIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Honorables Ellos Ellas fueronכֻּבְּדוּ הֵם הֵן
KUBDU HEM HEN
Hora, Tiempoשָעָה
SHA"AH
Horario de Inviernoשְעוֹן חוֹרֶף
SHE"ON JOREF
Horario de Veranoשְעוֹן קַיִץ
SHE"ON KAYITS
Horas, Tiempoשָעוֹת
SHA"OT
Horizontalאָפְקִי מְאֻזָּן
'AFKI ME'UZAN
Horizonteאֹפֶק אוֹפֶק
'OFEK 'OFEK
Hormigaנְמָלָה
NEMALAH
Hornearאָפָה לְאָפוֹת
'AFAH LE'AFOT
Hornear, Hacer un Círculoעָג עוֹג
"OG "OG
Horno; Estufaכִּבְשָן
KIVShAN
Hornoתָנוּר
TANUR
Hornoתַּנּוּר אֳפִיָה תָּנּוּר
THANUR 'AFIAH THANUR
Horno de Microondasמִיקְרוֹגַל
MIKROGAL
Horquilla, Horca; Trincheקִלשוֹן
KILSHON
Horrible; Terrible Fאֳיֻמָּה
'AYUMAH
Horrible; Terrible Mאָיֹם אָיוֹם
'AYOM 'AYOM
Hoshana Raba, Séptimo de Sucotהוֹשַעְנָה רַבָּה
HOSHA"NAH RABAH
Hospedajeלִינָה
LINAH
Hospedarהֵלִין
HELIN
Hospitalבֵּית חוֹלִים
BEIT JOLIM
Hospitalidadהַכְנָסַת אוֹרְחִים
HAJNASAT 'ORJIM
Hostilidadאֵיבָה
'EIVAH
Amarrar; Restringir; Hostilizaצָרַר
TSARAR
Hotel; Posadaמָלוֹן בֵּית מָלוֹן
MALON BEIT MALON
Hoteles; Posadasמְלוֹנוֹת
MELONOT
Hoyהַיּוֹם
HAYOM
Hoyoחוֹר
JOR
Hoyosחוֹרִים
JORIM
Hueco; Cavidadחָלוּל
JALUL
Canilla; Talón; Huellaעָקֵב
"AKEV
Huella Digitalטְבִיעַת אֶצְבָּעוֹת
TEVI"AT 'ETSBA"OT
Huérfanaיְתוֹמָה
YETOMAH
Huérfanoיָתוֹם
YATOM
Huérfano, Serיָתַם
YATAM
Huertaגִנָה גַּנָה
GINAH GHANAH
Huertasגִנוֹת
GINOT
Huesoעֶצֶם גֶּרֶם
"ETSEM GHEREM
Huesoעֶצֶם
"ETSEM
Hueso, Uno mismoגֶּרֶם
GHEREM
Hueso de piernaגֶרוּעַ
GERUA"
Huesosעצמות
"TSMVT
Huevoבֵּיצָה
BEITSAH
Huevoבֵּיצָה
BEITSAH
Huevosבֵּצִים בֵּיצִים
BETSIM BEITSIM
Huirבָּרַח
BARAJ
Partir; Huirהִסְתַּלֵּק מ
HISTHALEK M
Humanidadאָדָם
'ADAM
Humanoאֳנוֹש
'ANOSH
Humear, subir Humoקָטַר קִטֵּר
KATAR KITER
Húmedaלַחָה
LAJAH
Humedecerהִרטִיב לְהַרטִיב
HIRTIV LEHARTIV
Humedecerלִחְלֵח
LIJLEJ
Húmedoלַח
LAJ
Pobre F; Humilde Fעֳנִיָּה
"ANIAH
Humilde F; Bajaנָמוֹכָה
NAMOJAH
Humilde Fעֳנָוָה
"ANAVAH
Humilde M; Bajoנָמוֹךְ
NAMOJ
Humilde Mעָנָו
"ANAV
Pobre M; Humilde Mעָנִי
"ANI
Humillarהִשְפִיל
HISHFIL
Hummusחוּמוּס
JUMUS
Humoעָשָן
"ASHAN
Humo de Incienso; Vaporizaciónקִטּוּר
KITUR
Humosעֳשָנִים
"ASHANIM
Humusחוּמוּס
JUMUS
Ahogo; Hundimientoטְבִיעָה
TEVI"AH
Hundir; Ahogar; Echar Monedasטָבַע
TAVA"
Hundir; Invertir, Hacerהִשְקִיעַ
HISHKIA"
Hundir; Descender; Ponerse Solשָקַע
SHAKA"
Debilitarse; Hundirseרָפָה
RAFAH
Hungríaהוּנְגַרְיָה
HUNGARYAH
Ideaרַעְיוֹן
RA"YON
Ideasרַעְיוֹנוֹת
RA"YONOT
Identificarזִהָה
ZIHAH
Identifiqueזִיהֶה
ZIHEH
Idiomaשָפָה
SAFAH
Idioma; Lenguaje; Dialectoנִיב
NIV
Idiomasשָפוֹת
SAFOT
Idishאִידִיש אִידִית יְהוּדִית זַירְגּוֹן
'IDISH 'IDIT YEHUDIT ZAYRGHON
Idolatríaעֳבוֹדַת אֱלִילִים עֳבוֹדָה זָרַה
"AVODAT 'ELILIM "AVODAH ZARAH
Idolo; Nadaאֳלִיל
'ALIL
Idolo; Estatua; Imagenפֶּסֶל פָּסִיל
PESEL PASIL
Idolosגִּלּוּלִים
GHILULIM
Iglesiasכְנֵסִיוֹת
JENESIOT
Ignoranteבַּעַר
BA"AR
Igualשָוֶה
SHAVEH
Igualarתָּאַם הִתְאִים
THA'AM HIT'IM
Igualdadשִוּוּי
ShIVVY
Iguale a...שָוֶה ל שווה
ShAVEH L ShVVH
Iguales Derechosשִוּוּי זְכֻיּוֹת
SHIUUY ZEJUYOT
Ilegitimo; Ilegal; Inapropiadoפָּסוּל
PASUL
Ilegitimo; Ilegal; Inapropiadoפָּסוּל
PASUL
Ilimitadoבְּלִי גִבוּל
BELI GIVVL
Iluminaciónהַסְבָּרָה הַשְכָּלָה
HASBARAH HASKALAH
Iluminaciónתְּאוּרָה
THE'URAH
Iluminar; Ser Indulgenteהִקַל
HIKAL
Iluminar, Dar Luzהִנְהִיר
HINHIR
Ilumine, Brilleהֵאִיר
HE'IR
Ilusiónאַשְלָיָה
'ASHLAYAH
Ilustradoמְאוּיָר
ME'UYAR
Imagen; Símboloסִמֶל סֶמֶל
SIMEL SEMEL
Construcción; Figura; Imagenתַּבְנִית
THAVNIT
Semejanza; Imagenדְּמוּת
DHEMUT
Idolo; Estatua; Imagenפֶּסֶל פָּסִיל
PESEL PASIL
Imagen; Pinturaתְּמוּנָה
THEMUNAH
Comparar; Imaginarדִּמָּה
DHIMAH
Imaginariaדִּמְיוֹנִית
DHIMYONIT
Imaginarioדִּמְיוֹנִי
DHIMYONI
Imitarחיקה
JYKH
Impacienciaקֹצֶר רוּחַ
KOTSER RUAJ
Impeler; Revolverפָּעַם
PA"AM
Imperativoצִוּוִּי
TSIVVI
Imperioקֵיסָרוּת
KEISARUT
Impermeable, Abrigoמְעִיל גֶּשֶם
ME"IL GHESHEM
Echar Raíz; Implantado, Serהִשְתָּרֵש
HISHTHARESH
Implorar; Suplicarהִתְחַנֵּן
HITJANEN
Implore; Ruegue misericordiaהִתְחַנֵּן
HITJANEN
Imponerהִכְרִיחַ כרח
HIJRIAJ JRJ
Imponer; Echarהִטִּיל
HITIL
Imponibleחַיָיב בְּמַס
JAYAYV BEMAS
Importaciónיִיבֵּא
YIBE'
Importaciónיֶבוּא
YEVU'
Importadorיְבוּאַן
YEVU'AN
Importante Fחֳשוּבָה
JASHUVAH
Respetable; Importante Fנִכבֶּדֶת
NIJBEDET
Respetable; Importante Mנִכבַּד
NIJBAD
Importante Mחָשוּב
JAShUV
Imposibleאִי אֶפְשָר
'I 'EFSHAR
Imprentaבֵּית דְּפוּס
BEIT DHEFUS
Impresiónרְשֶם
RESHEM
Impresionesרְשָמִים
RESHAMIM
Impresoתַּדְפִּיס
THADPIS
Imprimirהִדְפִּיס
HIDPIS
Impuestoמַס
MAS
Impuesto; Contribuciónמֶכֶס
MEJES
Impuesto al valor agregado IVAמַס יֵרֶד מוֹסָף מעמ
MAS YERED MOSAF M"M
Impuestosמִסִים
MISIM
Impulsoדַחַף
DAJAF
Impulso del Malיֵצֶר הָרָע
YETSER HARA"
Impura, Contaminada Fטְמֵאָה
TEME'AH
Impureza; Menstruaciónנִדָה
NIDAH
Impurificarטָמֵא
TAME'
Impuro, Contaminadoטָמֵא
TAME'
Inadecuadoלֹא מַתְאִים
LO' MAT'IM
Inadvertidamenteבִּשְגָגְה
BISHGAGH
Ilegitimo; Ilegal; Inapropiadoפָּסוּל
PASUL
Januca; Dedicación; Inauguraciחֳנוּכָּה חֳנֻכָּה
JANUKAH JANUKAH
Inaugurado, ser; Inaugurarseנֶחְנַךְ
NEJNAJ
Inaugurar; Educarחָנַךְ
JANAJ
Inaugurado, ser; Inaugurarseנֶחְנַךְ
NEJNAJ
Incesantemente, Sin Pausaבְּלִי הֶרֶף
BELI HEREF
Inciensoקְטֹרֶת קְטוֹרֶת
KETORET KETORET
Gentil M; Incircuncisoעָרַל
"ARAL
Instigue; Inciteהֵסִית
HESIT
Inclinada, Dobladaנוֹטָה
NOTAH
Inclinado, Dobladoנוֹטֶה
NOTEH
Inclinar; Seducir; Tentarהִטָּה
HITAH
Postrar; Adorar; Inclinarהִשְתַּחֳוָה
HISHTHAJAVAH
Inclinarseנִשְעַן להישען
NISh"AN LHYSh"N
Además; Inclusoאַף
'AF
Incluya; Complete; Generaliceכָּלַל
KALAL
Incluye F; Contiene Fכְּלוּלָה
KELULAH
Incluyente; Generalכּוֹלֶלֶת כּוֹללִים
KOLELET KOLLIM
Incluyenteכּוֹלֵל
KOLEL
Maravillosa; Incomprensible Fפֶּלִית פִּלְאִית
PELIT PIL'IT
Maravilloso; Incomprensible Mפֶּלִי פִּלְאִי
PELI PIL'I
Voluble; Inconstanteהֳפַכְפְּכָן
HAFAJPEJAN
Torpe; Inconvenienteגִּמְלוֹנִי שְלוּמִיאֵלִי
GHIMLONI SHELUMI'ELI
Incorrectoלֹא נָכוֹן
LO' NAJON
Increíbleלֹא יְאוּמַן
LO' YE'UMAN
Incrementarרָבַה
RAVAH
Incrementarse; Multiplicarseהִתְרָבֵה לְהִתרַבּוֹת
HITRAVEH LEHITRABOT
Incubaciónדְּגִירָה
DHEGIRAH
Pregunta; Indagación; Investigשְאֵלָה
SHE'ELAH
Pago; Cuota; Indemnizaciónתַּשְלוּם
THASHLUM
Pagos; Cuotas; Indemnizacionesתַּשְלוּמִים תַּשְלוּמוֹת
THASHLUMIM THASHLUMOT
Independenciaעַצְמָאוּת
"ATSMA'UT
Indexadoמִיעוּן אִינְדֶקְס
MI"UN 'INDEKS
Indiaהוֹדוּ
HODU
Indicaciónרֶמֶז
REMEZ
Indicada; Insinuadaרְמוּזָה
REMUZAH
Indicado; Insinuadoרַמוּז
RAMUZ
Indicar; Marcarצִיַּן
TSIAN
Indicativoדֶרֶך הַיִּעוּד
DEREJ HAYI"UD
Indice de costo de vidaמַדַד יוֹקְר חמּחִיָיה
MADAD YOKR JMJIAYH
Indice de precios a consumidorמַדַּד הַמּחִירִים לַצַרכָן
MADHAD HAMJIRIM LATSARJAN
Indice de viviendaמַדַד בְּנִיָה
MADAD BENIAH
Indiferenciaאֳדִישוּת
'ADISHUT
Indiferenteאָדיִש
'ADYISH
Indonesiaאִינְדוֹנֶזְיָה
'INDONEZYAH
Industriaתַּעֳשִיָיה
THA"ASIAYH
Infecciónאֶלַח זִיהוּם
'ELAJ ZIHUM
Pegar; Infectar; Cogerהִדְבִּיק
HIDBIK
Infectar; Alcanzarהִדְבִּיק
HIDBIK
Inferior F, Menos Fפְּחוּתָה פְּחוֹתָה
PEJUTAH PEJOTAH
Inferior M, Menos Mפָּחוֹת
PAJOT
Tumba; Infiernoשְאוֹל
SHE'OL
Infiltrarseהִסְתַּנֵן לְהִסְתַנֵּן
HISTHANEN LEHISTANEN
Infinitivoשֵּם הַפֹּעַל מָקוֹר
ShEM HAPO"AL MAKOR
Inflaciónאִינפלַציַה
'INFLATSYAH
Inflar; Respirarנָפַח
NAFAJ
Influenciaהַשְפָּעָה
HASHPA"AH
Informaciónהוֹדֶעָה יְדִיעָה
HODE"AH YEDI"AH
Información nutricionalעֵרֶךְ תְּזוּנָתִי
"EREJ THEZUNATI
Informalidad, Engañoתַּהְפֻּכוֹת
THAHPUJOT
Declarar; Informarהִגִיד
HIGID
Anunciar; Informarהוֹדִיעַ
HODIA"
Informeשְמוּעָה
SHEMU"AH
Infortunioצָתָרָה
TSATARAH
Infracción de velocidadדוֹח תּנוּעָה
DOJ THNU"AH
Ingenieríaהַנְדָּסָה
HANDHASAH
Ingeniería Forestalיעֳרָנוּת
Y"ARANUT
Ingenieroמְהַנְדֵּס
MEHANDHES
Ingeniero Forestalיַעֳרְן
YA"ARN
Inglaterraאַנְגְּלִיָּה
'ANGHELIAH
Inglésאַנְגְּלִי
'ANGHELI
Inglés, idiomaאַנְגְלִית
'ANGELIT
Inglesaאַנְגְּלִית
'ANGHELIT
Ingredienteסַמְמָן סַמָּן רְכִיב מַרְכִיב
SAMEMAN SAMAN REJIV MARJIV
Ingredientesמַרְכִיבִים
MARJIVIM
Ingredientesרְכִיבִים
REJIVIM
Ingresar a la armadaבוא לַצָבָא
VV' LATSAVA'
Ingreso; Entradaהַכְנָסָה הַגָּעָה בִּיאָה
HAJNASAH HAGHA"AH BI'AH
Cosecha de Grano; Ingresoתְּבוּאָה
THEVU'AH
Inhabitada Fנוֹשֶבֶת
NOSHEVET
Inhabitado Mנוֹשָב
NOSHAV
Inhalación de humoשֶאִיפַת עֳשַן
SHE'IFAT "ASHAN
Aspirar; Inhalarשָאֵף
SHA'EF
Inicialרִאשוֹנִי הַתְחָלָתִי
RI'SHONI HATJALATI
Inicialmenteלְכַתְּחִלָּה
LEJATHJILAH
Iniciarיָזָם
YAZAM
Iniquidad; Culpa; Pecadoעָוֹן
"AON
Corrupción; Injuriaקַלְקָלָה
KALKALAH
Insultar; Injuriarפָגַע הִעְלִיב
FAGA" HI"LIV
Inmediatamente; Prontoחֵכֶף
JEJEF
Inmediatamente; Prontoתֵּכֶף תֵּיכֶף
THEJEF THEIJEF
Inmediatamenteמִיָּד
MIAD
Inmersiónטְבִּלָה טְבִּילָה
TEBILAH TEBILAH
Inmersión de Recipientesטְבִּלָת כֵּלִים
TEBILAT KELIM
Subida; Inmigraciónעֳלִיָּה
"ALIAH
Ofrenda de fuego; Inmigrante Fעלָה
"LAH
Inmigrante F, a Israelעוֹלָה
"OLAH
Inmigrante M, a Israelעוֹלֶה
"OLEH
Inmigrantes a Israel Fעוֹלוֹת
"OLOT
Inmigrantes a Israel Mעוֹלִים
"OLIM
Inmigre; Emigre aהיגר ל
HYGR L
Emigre; Inmigre deהיגר מ
HYGR M
Inmuebles; Bienes Raícesמְקַרקעִין נֵדלָן
MEKARK"IN NEDLAN
Innovadorחַדשָן
JADShAN
Innumerableאֵין מִסְפָּר
'EIN MISPAR
Limpieza; Pureza; Inocenciaנִקְּיוֹן
NIKYON
Inocenciaתֻּמָּה
THUMAH
Inocenciaבֹּר
BOR
Inocenteהַץ מִפֶשַע
HATS MIFESHA"
Inocente, Serהִתַּמֵּם
HITHAMEM
Completa; Inocente Fתְּמִימָה
THEMIMAH
Completo; Inocente Mתָּמִים
THAMIM
Insensatoכְּסִיל
KESIL
Introduzca; Adición; Inserciónהִכְנִיס
HIJNIS
Inserciónתְּחִיבָּה
THEJIBAH
Insertar; Fijar Juntoשִלֵּב
SHILEV
Insertarשִקַּע
SHIKA"
Sopar trompeta ;Insertarתָּקַע
THAKA"
Indicada; Insinuadaרְמוּזָה
REMUZAH
Indicado; Insinuadoרַמוּז
RAMUZ
Insinuar; Sugerirרָמַז
RAMAZ
Insípida, Sin sabor Fתְּפֵלָה
THEFELAH
Insípido, Sin sabor Mתָּפֵל
THAFEL
Insistirעָמַד עַל דַּעְתּוֹ
"AMAD "AL DHA"THO
Insolaciónמַכַּת שֶמֶש
MAKAT SHEMESH
Ira; Insolenciaכַּעַס כַּעַש
KA"AS KA"AS
Inspecciónבְּדִיקָה
BEDIKAH
Inspeccionar; Revisarבָּדַק לִבְדּוֹק
BADAK LIVDHOK
Probar; Inspeccionar; Examinarבָּחַן לִבחוֹן
BAJAN LIVJON
Inspectorבּוֹחֵן
BOJEN
Inspirador de Respetoנוֹרָא
NORA'
Inspiradora de Respetoנוֹרָאָה
NORA'AH
Inspirarהִלְהִיב
HILHIV
Instalarהִתְקִין
HITKIN
Vez; Instanciaפַּעַם
PA"AM
Instancias; Ocasiones; Vecesפְּעָמִים
PE"AMIM
Instigadorשַסַּאִי
SHASA'I
Instigue; Inciteהֵסִית
HESIT
Instinto; Prudenciaשֵכֶל שֶכֶל
SEJEL SEJEL
Establecimientos;Institucionesמוֹסָדוֹת
MOSADOT
Instituto Israelí Exportaciónמַכוֹן הַיְצוּא הַיִשְראֵלִי
MAJON HAYTSU' HAYISR'ELI
Enseñanza; Ley; Instrucciónתּוֹרָה
THORAH
Instrucciones de lavadoהוֹרָאוֹת כְּבִיסָה
HORA'OT KEVISAH
Instructivo; Reveladorמֵחכִּים
MEJKIM
Dirigir; Instruirהוֹרָה
HORAH
Cortar; Insuficiente, Serקָצָר
KATSAR
Insultadoנֶעֳלַב
NE"ALAV
Insultar; Injuriarפָגַע הִעְלִיב
FAGA" HI"LIV
Batir; Golpear; Insultarפָּגַע
PAGA"
Avergonzar; Insultarהִכְלִים
HIJLIM
Verguenza; Insultoכְּלִימָה כְּלִמָּה כְּלִמּוֹת
KELIMAH KELIMAH KELIMOT
Sabia; Lista; Inteligente Fחֳכָמָה
JAJAMAH
Sabio; Listo; Inteligente Mחָכָם
JAJAM
Devoción; Intención; Propósitoכַּוָּנָה
KAVANAH
Querer Decir; Intentarהִתְכַּוֵּן
HITKAVEN
Probar; Intentarנִסָּה נִיסָּה לנַסּוֹת
NISAH NISAH LNASOT
Intentar; Medirמָדַד לִמְדֹד לִמְדוֹד
MADAD LIMDOD LIMDOD
Intento, Pruebaנִסָּה
NISAH
Intento asesinatoהִתְנַקֵּש בְּ
HITNAKESH BE
Comercio; Intercambioמִסְחָר
MISJAR
Intercambioהַחלָפָה
HAJLAFAH
Intercambioמֶחלָף
MEJLAF
Cambio; Intercambio extranjeroמַסבֵּעַ חוּץ
MASBEA" JUTS
Pensar; Intercederפִּלֵּל
PILEL
Intercepción Línea Telefónicaצִיתּוּת לְטֶלֶפוֹן
TSITHUT LETELEFON
Relación; Intercursoמַּגָּע וּמַשָא שְכִיבָה עִם
MAGHA" UMASA' SHEJIVAH "IM
Ocupación; Interésעִנְיֵן עִינְיֵן
"INYEN "INYEN
Interés; Crecimientoתַּרְבִּית
THARBIT
Interés Compuestoרִבִּית דְּרִבִּית
RIBIT DHERIBIT
Interés Compuesto sobre Dineroרִבִּית דְּרִבִּית
RIBIT DHERIBIT
Interesante Fמְעַנְיֵנֶנֶת מְעַנְיֶנֶת
ME"ANYENENET ME"ANYENET
Interesante Mמְעַנְיֵן מְעַנֶיֶין
ME"ANYEN ME"ANEYEYN
Interin; Entretantoבֵּינָתַיִם
BEINATAYIM
Interior; Centroקֶרֶב
KEREV
Dentro; Interiorפְּנִימִי פְּנִימָה
PENIMI PENIMAH
Interiorפְּנִימִי
PENIMI
Interior F; Central Fתִּיכוֹנָה
THIJONAH
Interior M; Central Mתִּיכוֹן
THIJON
Interjecciónמִלַּת קְרִיאָה
MILAT KERI'AH
Intervenir; Intermediarהִתְעָרַב
HIT"ARAV
Intermediarioסַרְסוּר
SARSUR
Internacionalבֵּינלאֻמִי
BEINL'UMI
Internetאִינְטֶרְנֶט
'INTERNET
Internet Explorerאִינְטֶרְנֶט אֶקספּלוֹרֶר
'INTERNET 'EKSPLORER
Interpretarפָּתַר לִפְתוֹר
PATAR LIFTOR
Interrumpirהִבְטִיל בטל
HIVTIL VTL
Interrumpir; Violar; Anularהֵפֵר
HEFER
Interrupciónהֶפְסֵק
HEFSEK
Interrupción un Oradorשִיסֵע
SHISE"
Intersecciónצוֹמֶת
TSOMET
Cruce; Intersecciónפָּרָשַת דְּרָכִים מַצְלֵבָה
PARASHAT DHERAJIM MATSLEVAH
Intersectarהִצְטַלֵּב צלב
HITSTALEV TSLV
Intervaloבַּיִן
BAYIN
Intervenir; Intermediarהִתְעָרַב
HIT"ARAV
Asustar; Intimidarהִפְחִיד לְהַפחִיד
HIFJID LEHAFJID
Intravenosoחּוֹף וְרִידִי
JOF VERIDI
Apertura; Introducciónפְּתִיכָה
PETIJAH
Introducirהִגְנִיב לְהִגְנִיב
HIGNIV LEHIGNIV
Admitir; Introducirהִכּנִיס
HIKNIS
Introduzca; Adición; Inserciónהִכְנִיס
HIJNIS
Introduzca; Acepteהִכְנִיס להכניס
HIJNIS LHJNYS
Inundaciónשִטָּפוֹן
SHITAFON
Inundaciónהֳצָפָה מַבּוּל שִטּפוֹן גֵּאוּת הַיָּם
HATSAFAH MABUL SHITFON GHE'UT HAYAM
Inundacionesשִיטְפוֹנוֹת
SHITFONOT
Inundadaמוֹצֶפֶת
MOTSEFET
Inundadoמוֹצָל
MOTSAL
Inundarהֵצִיף צוף שָטַף
HETSIF TSVF SHATAF
Inundar; Derramar; Fluirזָרַם
ZARAM
Inutilidad; Vanidadשָוְא
SHAV'
Invadir; Traspasarפָּלַש
PALASH
Invenciónאַמְצָאָה
'AMTSA'AH
Inventarהִמְצִיא לְהִמְצִיא
HIMTSI' LEHIMTSI'
Invernaderoחֳמָמָה
JAMAMAH
Invernalנוֹרְפִּי הָרְפִּי
NORPI HORPI
Inversiónהַשקָעָה
HASHKA"AH
Invertigaciónבֵּירוּר פְּנִייָה שְאֵלָה חֳקִירָה
BEIRUR PENIYAH ShE'ELAH JAKIRAH
Volcar; Invertirהָפַךְ
HAFAJ
Hundir; Invertir, Hacerהִשְקִיעַ
HISHKIA"
Pregunta; Indagación; Investigשְאֵלָה
SHE'ELAH
Demandar; Preguntar; Investigaדָּרַש
DHARASH
Investigaciónחַקִירָה
JAKIRAH
Investigación; Visitaבִּיקּוּר בִּקּוּר
BIKUR BIKUR
Investigación; Profundidadמֶחְקָר
MEJKAR
Investigación y Desarrolloמֶחְקָר וּפִיתוּחַ
MEJKAR UFITUAJ
Investigadorחַקְרָן
JAKRAN
Investigarחָקַר
JAKAR
Investigue, Inquieraחָקַר
JAKAR
Inviernoחֹרֶף חוֹרֶף
JOREF JOREF
Invitaciónהַזְמָנָה
HAZMANAH
Invitadaאוֹרַחַת
'ORAJAT
Invitadoאוֹרֵחַ
'OREAJ
Invitadosאוֹרְחִים
'ORJIM
Invitar; Ordenar; Reservar L.הַזְמִין
HAZMIN
Inyecciónזִרְיקָה
ZIRYKAH
Inyectarהִזְרִיק
HIZRIK
Andar; Ir; Caminarהָלַךְ לָלֶכֶת
HALAJ LALEJET
Ir con la corrienteלָלֶכֶת עִם הַזֶרֶם
LALEJET "IM HAZEREM
Ir demasiado lejosהִרהִיק לֶכֶת
HIRHIK LEJET
Ir en Barco; Remarשָט לָשְוֹט
SHAT LASHOT
Oponerse; Ir en contra deנִגֵּד לִנגוֹד אֶת
NIGHED LINGOD 'ET
Remover; Alejar; Ir lejosהִרהִיק לְהִרחִיק
HIRHIK LEHIRJIK
Descubrir; Ir Lejosגלה
GLH
Errar; Ir por mal Caminoתָּעָה לִתעוֹת
THA"AH LIT"OT
Ira; Insolenciaכַּעַס כַּעַש
KA"AS KA"AS
Irakעִירָק
"IRAK
Iránאִירָן
'IRAN
Iris del Ojoקַשְתִּית
KASHTHIT
Irlandaאִירְלַנְד
'IRLAND
Irradiar, Tener Cuernosקָרַן לִקרוֹן
KARAN LIKRON
Irrigar; Dar de Beberהִשְקָה שקה
HISHKAH SHKH
Irrisiónשִמְצָה
SHIMTSAH
Molestar; Irritarהִרְגִיז
HIRGIZ
Isaacיִצְחָק
YITSJAK
Elisabet; Isabelאֱלִישֶבַע
'ELISHEVA"
Isacarיִששכָר
YISShJAR
Isaíasסֶפֶר יְשַעִיָה
SEFER YESHA"IAH
Islaאִי
'I
Islandiaאִיסְלַנְד
'ISLAND
Islas Fijiפִיגִי
FIGIY
Islas Maldivasהאִייּם הַמַלְדִיוִויִיּם
H'IYM HAMALDIVIVYIM
Islas Salomónאִיַי סוֹלוֹמוֹן
'IAY SOLOMON
Islas Seychellesאִיֵי סֵיישֶל
'IEI SEIYSHEL
Ismaelיִשְמָעֵאל
YISHMA"E'L
Israelיִשְרָאֵל
YISRA'EL
Israelí Fיִשְרְאֵלִית
YISRE'ELIT
Israelí Mיִשְרְאֵלִי
YISRE'ELI
Italiaאִיטַלִיָה
'ITALIAH
Iyar, Mesאִיָּר אִיָּיר
'IAR 'IAYR
Izquierdaשְמֹאל
SHEMO'L
Jabónסַבוֹן
SAVON
Jabonarseהִסְתַבֵן לְהִסְתַּבֵּן
HISTAVEN LEHISTHABEN
Jacobיַעֳקֹב
YA"AKOV
Jactarseהִתְהַלֵּל
HITHALEL
Kaf; Jafכ כָף ך
J JAF J
Jala, Pan trenzado de huevoחַלָּה
JALAH
Atraer; Jalarמָשַךְ
MASHAJ
Jallot Panes Blancos Trenzadosחֳלּוֹת
JALOT
Jamaicaגָּמַייְקָה
GHAMAYYKAH
Januca; Dedicación; Inauguraciחֳנוּכָּה חֳנֻכָּה
JANUKAH JANUKAH
Japónיַפָן
YAFAN
Jardínגַּן גִּנָּה בֻּסְתָּן
GHAN GHINAH BUSTHAN
Jardín; Parqueגַּן
GHAN
Jardínגַּן
GHAN
Jardín de Edén; Paraísoגַּן עֵדֶן
GHAN "EDEN
Jardín de niñosגַּן יְלָדִים
GHAN YELADIM
Jardineraגַּנֶּנֶת
GHANENET
Jardineroגַּנָן
GHANAN
Jardineroגַּנָּן
GHANAN
Jardines; Estacionamientosגַּנִּים
GHANIM
Jardines de la infanciaגַּנֵי יְלָדִים
GHANEI YELADIM
Jarraצִנְצֶנֶת
TSINTSENET
Jarrasצִנְצָנוֹת
TSINTSANOT
Florero; Jarrónאֳגַרְטָל
'AGARTAL
Jataf Kamats, O cortaחַטַף קָמָץ
JATAF KAMATS
Jataf Pataj, A cortaחַטַף פַּתָח
JATAF PATAJ
Jataf Segol, E cortaחַטַף סֶגוֹל
JATAF SEGOL
Jaula; Canastoכְּלוּב
KELUV
Cantor; Jazanחַזַּן
JAZAN
Jazmínיַסְמִין
YASMIN
Jebrónחֶבְרוֹן
JEVRON
Funcionario; Jefeשַר
SAR
Príncipe; Jefeנָשִיא
NASI'
Jefeבּוֹס
BOS
Rabino; Maestro; Jefeרַב
RAV
Jefe de Tribuאַלּוּף
'ALUF
Jehoiadaיְהוֹיָדָע
YEHOYADA"
Jeremíasיִרְמְיָה יִרְמְיָהוּ
YIRMEYAH YIRMEYAHU
Jergaסְלֶנְג
SELENG
Jericóיְרִיחוֹ
YERIJO
Enema; Jeringaחֹקֶן חוֹקֶן מַזְרֵק
JOKEN JOKEN MAZREK
Jeringaמַזְרֵק
MAZREK
Jeroboamיָרָבְעָם
YARAV"AM
Jeroglíficosכְּתָב הַחֵרְטֻמִּים
KETOV HAJERTUMIM
Jerusalénיְרוּשָלַיִם
YERUSHALAYIM
Jerusalénיְרוּשָלַיִם
YERUSHALAYIM
Jesván, Mesחֶשוָון חֶשְוָן
JESHVAVN JESHVAN
Jetח חֵית
J JEIT
Jet; Coheteמְטוֹס סִילוֹן
METOS SILON
Estritos; Jetuvimכְתוּבִים
JETUVIM
Jilguero; Encerradoצַדְרָה
TSADRAH
Jirafaגִירָפָה
GIRAFAH
Jirik Jaser, I cortaחִירִיק חָסֵר
JIRIK JASER
Jiriq Male, I largaי חִירִיק מָלֵא
I JIRIK MALE'
Job, Iyov, oprimidoאִיּוֹב
'IOV
Joelיוֹאֵל
YO'EL
Joel, D os esta queriendoסֶפֶר יוֹאֵל
SEFER YO'EL
Jolam Jaser, O largaחוֹלָם חָסֵר
JOLAM JASER
Jolam Male, O largaוֹ חוֹלָם מָלֵא
O JOLAM MALE'
Jonás; Palomaיוֹנָה
YONAH
Jonásיוֹנָה
YONAH
Jonatanיְהוֹנָתָן
YEHONATAN
Jordán, Ríoיַּרְדֵּן הֳיַּרְדֵּן נָהָר יַּרְדֵּן
YARDHEN HAYARDHEN NAHAR YARDHEN
Jordaniaיַרְדֵּן
YARDHEN
Joroba, de camelloדַבֶּשֶת
DABEShET
Josafatיְהוֹשָפָט
YEHOSHAFAT
Joséיוֹסֵף
YOSEF
Joséיוֹסֵף
YOSEF
Josuéיְהוֹשוּעַ
YEHOSHUA"
Josué, Salvación de D osסֵפֶר יֶהוֹשֻעַ
SEFER YEHOSHUA"
Mamífero; Niño de cría; Jovenיוֹנֵק
YONEK
Jovenגֶּבֶר
GHEVER
Jovenצָעִיר
TSA"IR
Joven F; Señoritaבַּחוּרָה
BAJURAH
Joven Mבָּחוּר
BAJUR
Joven M; Bachillerבָּחוּר
BAJUR
Joyas; Joyeríaתַּכְשִיטִים
THAJSHITIM
Enjoye; Joyasתַּכְשִיט
THAJSHIT
Joyas; Joyeríaתַּכְשִיטִים
THAJSHITIM
Joyeríaחֶלְיָה עֳדִי
JELYAH "ADI
Joyeroצוֹרַף זֶהָבִי
TSORAF ZEHAVI
Juanיוֹחָנָן
YOJANAN
Jubilarse; Cantarרַן רון
RAN RVN
Judáיְהוּדָה
YEHUDAH
Judaísmoיַהֳדוּת
YAHADUT
Judeaיְהוּדָה
YEHUDAH
Judíaיְהוּדִיָּה
YEHUDIAH
Judíoיְהוּדִי
YEHUDI
Judíosיְהוּדִים
YEHUDIM
Jueces; Shoftimסֶפֶר שוֹפְטִים
SEFER SHOFTIM
Juguete; Juegoצַעֳצֻעַ צַעֳצוּעַ
TSA"ATSUA" TSA"ATSUA"
Juego, Acto, Realizaשִחֵק שיחק לשחק
SIJEK ShYJK LShJK
Juego Sמִשְחָק תַּחְבּוּלָה עַרְמָה
MISJAK THAJBULAH "ARMAH
Juegosמִשְחַקִים
MISJAKIM
Juevesיוֹם חֳמִישִי
YOM JAMIShI
Arbitro; Juezשוֹפֵט
SHOFET
Juezשֹפֵט דִּן
SHOFET DHIN
Juezשוֹפֵט
SHOFET
Actor; Jugadorשַחְקָן
SAJKAN
Actora; Jugadoraשַחְקָנִית
SAJKANIT
Jugoמִיץ
MITS
Jugo de Frutaעָסִיס
"ASIS
Jugo de manzanasמִיץ תַּפּוּחִים
MITS THAPUJIM
Jugo de naranjasמִיץ תַּפּוּזִים מִיץ תַּפּוּחֵי זָהָב
MITS THAPUZIM MITS THAPUJEI ZAHAV
Jugo de pomelosמִיץ אֵשכוֹלִיוֹת
MITS 'ESHJOLIOT
Jugo de tomatesמִיץ עַגְבָנִיוֹת
MITS "AGVANIOT
Jugo de Uva; Vino Nuevoתִּירוֹש
THIROSH
Jugo de uvasמִיץ עַנָבִים
MITS "ANAVIM
Jugo Naturalמִיץ טִבְעִי
MITS TIV"I
Fresca; Jugosaרַעֳנָנָה
RA"ANANAH
Fresco; Jugosoרַעֳנָן
RA"ANAN
Juguete; Juegoצַעֳצֻעַ צַעֳצוּעַ
TSA"ATSUA" TSA"ATSUA"
Juguetería; Tienda de Juguetesחֳנוּת צֵעֳצוּעִים
JANUT TSE"ATSU"IM
Juicio; Costumbre; Justiciaמִשְפָּט
MISHPAT
Juicio; Justicia; Leyדִּין
DHIN
Juicioשִיפּוּט
SHIPUT
Julioיוּלִי
YULI
Junioיוּנִי
YUNI
Junta; Cuentaחוּלְיָה חֻלְיָה
JULYAH JULYAH
Juntosיַחְדָּו
YAJDHAV
Juntosיַחַד
YAJAD
Júpiterצֶדֶק
TSEDEK
Juramentoשְבוּעָה
SHEVU"AH
Jurar; Tomar Juramentoנִשְבַע
NISHVA"
Jurarשְבַּע
SHEBA"
Jurisdicciónסַמכוּת
SAMJUT
Justicia; Rectitudצְדָקָה
TSEDAKAH
Juicio; Justicia; Leyדִּין
DHIN
Juicio; Costumbre; Justiciaמִשְפָּט
MISHPAT
Justicia; Honestidadנְכֹחָה
NEJOJAH
Disculparse; Justificarseהִצְדִּיק הִצְטַדֵּק
HITSDHIK HITSTADHEK
Justifique, Haga Justiciaהִצְדִּיק
HITSDHIK
Justo; Correcto; Piadosoצַדִּיק
TSADHIK
Juzgarשָפַט
SHAFAT
Kadishקַדִיש
KADISH
Kaf; Jafכ כָף ך
J JAF J
Paal; Kal; Verbo Simple Activoפָּעַל קַל
PA"AL KAL
Kamats Gadol, A largaקָמָץ גָּדוֹל
KAMATS GHADOL
Kamats Katan, O cortaקָמָץ קָטָן
KAMATS KATAN
Keniaקֶנִיָה
KENIAH
Kerosénנֵפְטְ
NEFT
Ketchupקֶטְשוֹפּ
KETShOP
Kilogramo; Kiloקִילוֹגְרַם
KILOGRAM
Kilogramo; Kiloקִילוֹגְרַם
KILOGRAM
Kilómetroקִילוֹמֶטֶר
KILOMETER
Kilómetros cuadradosקִילוֹמֶטְרִים מְרֻבָּעִים
KILOMETRIM MERUBA"IM
Kineret, Lagoכִּינֶרֶת כִּנֶרֶת
KINERET KINERET
Kipá; Yarmulkeכִּיפָּה
KIPAH
Kislev, Mesכִּסְלֵו
KISLEV
Kiwiקִיווִי
KIVVI
Parlamento Israelí; Knessetכְּנֶסֶת
KENESET
Kofק קוּף
K KUF
Eclesiastés; Kohelet; Asambleaמֶגִילַּת קֹהֶלֶת
MEGILAT KOHELET
Kosher; Apta, Ritualmente Aptaכְּשֵרָה
KESHERAH
Kosher; Apto, Ritualmente Aptoכֹּשֶר כּוֹשֶר
KOSHER KOSHER
Kosher para Pascuaכָּשֶר לְפֶּסַח
KASHER LEPESAJ
Kubuts, U cortaקֻבּוּץ
KUBUTS
Kuwaitכּוּוָיִית
KUVAYIT
El; La; Los; Las, Artículo defהַ הָ הֶ
AH HA HE
El; La, Los, Lasהַ
AH
La calle principalהָרחוֹב הָרָאשִי
HARJOV HARA'SI
La caridad empieza por casaעֳנִיֵּי עִירְךָ קוֹדְמִים
"ANIEI "IRJA KODMIM
La Ciudad Santaעִיר הַקּוֹדֶש
"IR HAKODESH
La Cuenta por Favorחֶשְבּוֹן בְּבַקָּשָה
JESHBON BEVAKASHAH
La cueva de Macpeláמְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה
ME"ARAT HAMAJPELAH
La Escuelaבֵּית הַסֵּפֶר
BEIT HASEFER
La Esperanzaהַתִּקְוָה
HATHIKVAH
La Hora es la Una, Es la Unaהַשָעָה אַחַת
HASHA"AH 'AJAT
La Inmersiónהַטְבִּלָה הַטְבִּילָה
HATBILAH HATBILAH
La Margen Occidentalהַגָּדָה הַמַּעֳרָבִית
HAGHADAH HAMA"ARAVIT
La semana venidera; La próximaבַּשָבוּעַ הבָּא
BASHAVUA" HBA'
La semana venidera; La próximaבַּשָבוּעַ הבָּא
BASHAVUA" HBA'
La Silabaהֳבָרוּת
HAVARUT
El País; La Tierraהַאֳרֶץ
HA'ARETS
La Vidהַגָּפֶן
HAGHAFEN
Laberintoמָבוֹךְ
MAVOJ
Labial; Lápiz Labialאֹדֶם שְפָתוֹן
'ODEM SEFATON
Labiales; Lápices labialesשִפָתוֹנִים
SIFATONIM
Labioשָפָה
SAFAH
Labiosשְפָתַיִם שפתיים
ShEFATAYIM ShFTYYM
Labor; Costuraמְלֶאכֶת מַחַט
MELE'JET MAJAT
Laborar; Trabajarעָמַל לְעַמוֹל
"AMAL LE"AMOL
Laboratorioמַעְבָּדָה
MA"BADAH
Laboratoriosמַעְבָּדוֹת
MA"BADOT
Labores de Casaעֳבוֹדֵת בֵּיִת
"AVODET BEIIT
Labranzaפְּלִיחָה
PELIJAH
Laca de Uñasלָק
LAK
Lácteoחֳלָבִי
JALAVI
Lácteoחֳלָבִי
JALAVI
Ladear; Bordearפֵּאָה
PE'AH
Ladino, Judío Español, Idiomaלָדִינוֹ סְפָרַדִּית יְהוּדִית
LADINO SEFARADHIT YEHUDIT
Ladoצַד
TSAD
Lado, Opuesto, Pasandoעִבֶר
"IVER
Ladosצדָדים
TSDADYM
Lados, por losהַצִידָה
HATSIDAH
Ladrarנָבַח
NAVAJ
Ladrilloלְבֱנָה
LEVENAH
Ladrónגַּנָּב
GHANAV
Saqueador; Ladrónבּוֹזַז
BOZAZ
Ladrónשוֹדֵד
SHODED
Ladronesשוֹדְדִים
SHODEDIM
Lagarto Fלְטָאָה
LETA'AH
Lagoאֳגַם אָגָם
'AGAM 'AGAM
Lagrimaדִּמְעָה
DHIM"AH
Lagrimas de cocodriloדִמעוֹת תַנִין
DIM"OT TANIN
Lámedל לַמֶד
L LAMED
Lamentaciónתַּאֳנִיָּה
THA'ANIAH
Lamentación, Gemir, Lutoמִסְפֵּד
MISPED
Lamentaciones; Eijáמְגִילַת אֵיכָה
MEGILAT 'EIJAH
Consolado, Ser; Lamentarנִחַם
NIJAM
Elogiar; Lamentarסָפַד
SAFAD
Lamentarצָעַר חָרַט
TSA"AR JARAT
Lamentarseהִצְטַעֵר הִתְחָרַט
HITSTA"ER HITJARAT
Lamentarse, V Inf.לְהִצְטָעֵר
LEHITSTA"ER
Lamerלָחַךְ לָקַק
LAJAJ LAKAK
Lámparaמְנוֹרָה
MENORAH
Lámpara; Candelabroמְנוֹרָה עֳשָשִית
MENORAH "ASHASHIT
Lámparas; Candelabrosמְנוֹרוֹת
MENOROT
Lanaצֶמֶר
TSEMER
Lana de algodónצֶמֶר גֶפֶן
TSEMER GEFEN
Algarrobo; Langostaאֳרְבֶּה
'ARBEH
Lanudoצֵמרִי
TSEMRI
Tirar, Echar; Lanzar; Vaciarשָלַךְ
SHALAJ
Lanzar; Regarזָרַק
ZARAK
Lápicesעֶפְרוֹנוֹת
"EFRONOT
Labiales; Lápices labialesשִפָתוֹנִים
SIFATONIM
Lápidaמַצֵּבָה
MATSEVAH
Apedrear; Lapidarסָקַל
SAKAL
Lápizעִפָּרוֹן עִיפָּרוֹן
"IPARON "IPARON
Escalera espiral; Lápiz juguetלוּל
LUL
Lápiz Kajal; Delineadorמִכְחוֹל
MIJJOL
Labial; Lápiz Labialאֹדֶם שְפָתוֹן
'ODEM SEFATON
Largaאֳרֻכָּה אֳרוּכָה
'ARUKAH 'ARUJAH
Largoאָרֹךְ אָרוֹךְ
'AROJ 'AROJ
El; La; Los; Las, Artículo defהַ הָ הֶ
AH HA HE
Hirió; Herir; Lastimar Vעָצָב
"ATSAV
Latigazo; Azoteמַלְקוּת
MALKUT
Latigazosמַלְקוֹת מַלְקֻיוֹת
MALKOT MALKUYOT
Latirלחת הִלְחִית
LJT HILJIT
Lava bocaשֶטוֹפִית לַפֶה
SHETOFIT LAFEH
Lavadoכִּיבּוּס
KIBUS
Lavado, de manosרְחְצָה
REJETSAH
Lavado, de ropaתִּכְבֹּסֶת
THIJBOSET
Lavado de manosנְטִילַת יָדַיִים
NETILAT YADAYIM
Lavado de manosנְטִילַת יָדָיִם
NETILAT YADAYIM
Lavado de Platosשְטִיף כֵלִים
SHETIF JELIM
Lavandaאֳזוֹביוֹן סָגוֹל
'AZOVYON SAGOL
Lavanderíaמִכְבָּסָה כְּבִיסָה
MIJBASAH KEVISAH
Lavaplatosמֵדִיחַ כֵּלִים מֵדִיחַ
MEDIAJ KELIM MEDIAJ
Lavar; Enjuagar; Aclararשָטַף
SHATAF
Lavarרָחַץ לִרְחץ
RAJATS LIRJTS
Bañar; Lavarרָחַץ
RAJATS
Lavar manos antes de comidasמַיִם רִאשוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM
Lavar manos antes y despuésמַיִם רִאשוֹנִים מַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM RI'SHONIM MAYIM 'AJARONIM
Lavar manos después de comidasמַיִם אַחֳרוֹנִים
MAYIM 'AJARONIM
Lavar ropaכִּיבֵּס לְכֵבֵּס
KIBES LEJEBES
Lavar Ropaכִּבֵּס
KIBES
Asociación; Lazoאֳגֻדָה
'AGUDAH
Clase; Lecciónשִעוּר שִיעוּר
SHI"UR SHI"UR
Lecciones, Clasesשִעוּרִים
ShI"URIM
Lecheחָלָב
JALAV
Lecheroחַלְבַּן
JALBAN
Lecho de río secoוָאדִי
VA'DI
Lechugaחַסָּה
JASAH
Lechuzaיַנְשוּף
YANSHUF
Conferencia; Discurso; Lecturaהִרְצָה לְהַרצוֹת
HIRTSAH LEHARTSOT
Lectura; Convocación; Tanajמִקְרָא
MIKRA'
Lecturaקְרִיאָה
KERI'AH
Llamar; Leerקָרָא לִקְרְא
KARA' LIKRE'
Leer; Proclamarקָרָא לִקְרא לקרוא
KARA' LIKR' LKRV'
Legiónלִגְיוֹן
LIGYON
Legislación; Adjudicaciónפְּסִיקָה
PESIKAH
Legislaciónתְּחוּקָה תְּחִיקָּה
THEJUKAH THEJIKAH
Legislaciónתְּחוּקוֹת תְּחִיקּוֹת
THEJUKOT THEJIKOT
Legislaciónחַקִיקָה
JAKIKAH
Legisladorמִחוֹקֵק
MIJOKEK
Legislarחָקַק
JAKAK
Legislarחוֹקֵק לחוקק
JOKEK LJVKK
Legitimidad; Purezaכַּשְרוּת
KASHRUT
Legumbreקִטְנִית
KITNIT
Legumbresקִטְנִיוֹת
KITNIOT
Distante F; Lejana Fרְחוֹקָה
REJOKAH
Distante M; Lejano Mרָחוֹק
RAJOK
Lejosרָהוֹק הָלְאַה
RAHOK HAL'AH
Lejos, Distanteהַרהֵק
HARHEK
Ropa Interior; Lenceríasלְבָנִים
LEVANIM
Lenguaלָשוֹן
LASHON
Lenguajeלָשוֹן שָפָה סִגְנוֹן
LASHON SAFAH SIGNON
Idioma; Lenguaje; Dialectoנִיב
NIV
Lentamenteאַט לְאַט
'AT LE'AT
Lentamenteבְּלָאט
BELA'T
Lentitudאִיטִיוּת אִטִיוּת
'ITIUT 'ITIUT
Leónאֳרִי
'ARI
Leónאַרְיֵה
'ARYEH
León jovenכְּפִיר
KEFIR
Leopardoנָמֵר
NAMER
Símbolo; Letra del abecedarioאוֹת
'OT
Letra Mayúscula; Mayúsculaאוֹת גְּדוֹלָה רַבָּתִית
'OT GHEDOLAH RABATIT
Letra Minúscula; Minúsculaאוֹת קְטַנָּה
'OT KETANAH
Símbolos; Letrasאוֹתוֹת
'OTOT
Letras de abecedarioאוֹתִיּוֹת
'OTIOT
Letras Finalesאוֹתִיוֹת סוֹפִיוֹת
'OTIOT SOFIOT
Letrero; Marcaצִיּוּן
TSIUN
Levantar; Alzarרָם
RAM
Paró; Parar; Levantar; Demorarעוֹמֶדֶת
"OMEDET
Transportar; Levantarהִסָעַה
HISA"AH
Levantar; Perdurar; Casarנָשָא
NASA'
Levantarקָם
KAM
Levantar las manosהֵרִים יָדַיִים
HERIM YADAYIM
Levantar un dedo, Votarהִצְבִּיעַ
HITSBIA"
Levantarseהִתְעוֹרֵר
HIT"ORER
Levantarse; Alzarse; Surgirקָם קוֹם
KOM KOM
Levantarse; Pararse; Permaneceקָם הֵעִיר
KAM HE"IR
Levantarse Tempranoהִשְכִּים
HISHKIM
Levantarse Temprano; Madrugarהִשְכִּים שכם
HISHKIM SHJM
Levíלֵוִי
LEVI
Levítico; Vaykra, Y llamóוַיִּקְרָא
VAYIKRA'
Enseñanza; Ley; Instrucciónתּוֹרָה
THORAH
Leyעֵדוּת
"EDUT
Juicio; Justicia; Leyדִּין
DHIN
Leyחֹק
JOK
Leyחוּק
JUK
Ley de familiaדִנֵי מִשפָּחָה
DINEI MISHPAJAH
Ley de propiedadדִּנִי נַדליּן
DHINI NADLYN
Ley Escritaתּוֹרָה שֶ בִּכתָב
THORAH SHE BIJTAV
Ley Judíaהֳלָכָה
HALAJAH
Ley Oralתּוֹרָה שֶ בְּעַל פֶּה
THORAH SHE BE"AL PEH
Ley tradicional; Halajaהֳלָכָה
HALAJAH
Leyaלֵאָה
LE'AH
Agadá; Leyenda; Cuentoאַגָּדָה
'AGHADAH
Leyesחוּקִים
JUKIM
Leyes de pureza familiarטָהַרַת הָמִשפָּחָה
TAHARAT HAMISHPAJAH
Libaciónנֶסֶךְ
NESEJ
Libaciónנִסּוּךְ
NISUJ
Líbanoלֶבָנוֹן
LEVANON
Liberar; Cancelar; Expropiarהִפְקִיעַ
HIFKIA"
Descargar; Liberarפָּרַק
PARAK
Liberarשִחרֵר לְשֵחרֵר
ShIJRER LEShEJRER
Liberarse; Salvarseנִצַּל
NITSAL
Liberarse; Sacudirseהִתְנַעֵר
HITNA"ER
Liberarse de pecadoחִטֵּא
JITE'
Liberiaלִיבֶּרִיָה
LIBERIAH
Libertadחפֶש חוֹפֶש חֵרוּת דְּרוֹר
JFESH JOFESh JERUT DHEROR
Libertadחֵרוּת
JERUT
Libertad bajo palabraשִחרוּר בְרְשִיוֹן
SHIJRUR VEREShION
Libiaלוּב
LUV
Libraלִטְרָה
LITRAH
Libre de Impuestosפִטוּר מַס
FITUR MAS
Libre Fחָפְשִית
JOFSHIT
Libre Mחָפְשִי חוֹפשִי
JOFSHI JOFSHI
Librería; Tienda de librosחֳנוּת סֶפָרִים
JANUT SEFARIM
Libro; Documentoסֵפֶר
SEFER
Libro de Frasesנִיבוֹן
NIVON
Libro de Jonásסֶפֶר יוֹנָה
SEFER YONAH
Libro de los Profetas; Neviimנְבִיאִים
NEVI'IM
Libro de Oracionesסִידוּר תְּפִילָה
SIDUR THEFILAH
Libro de Registrosסֵפֶר הַגִּכְרֹנוֹת
SEFER HAGHIJRONOT
Esdras; Libro Esdras, Nehemiasסֶפֶר עֶזְרָא
SEFER "EZRA'
Libro Guía de Conversaciónשִּיחוֹן
SIJON
Libro Oraciones Rosh Hashanaמַחֳזוֹר
MAJAZOR
Librosסְפָרִים
SEFARIM
Licenciaרְשִיוֹן
RESHION
Licorמַשקֶה חָרִיף
MASHKEH JARIF
Licuadoraמַמְחֶה בְלֶנֵדֶר
MAMJEH VELENEDER
Líderמַנְהִיג
MANHIG
Líderנָגִיד
NAGID
Liderazgoמַנהִיגוּת
MANHIGUT
Liga, asociación deportivaלִיגָה
LIGAH
Atar; Ligar; Conspirarקָשַר
KASHAR
Ligera; Fácil Fקַלָּה
KALAH
Ligeramente; Rápidamenteבְּקַלוּת
BEKALUT
Ligereza; Rapidezקַלוּת
KALUT
Fácil; Rápido; Ligero, Serקַל קלל
KAL KLL
Lijaנְיָר חוֹל נְיָר שָמִיר נְיָר זְכוּכִית
NEYAR JOL NEYAR SHAMIR NEYAR ZEJUJIT
Lila, Florאֳבִיבִית לִילָךְ
'AVIVIT LILAJ
Lima, Arbol deתִרזָה
TIRZAH
Limericחֵמשִיר
JEMShIR
Restringida; Limitadaמְצוּמצֶמֶת
METSUMTSEMET
Restringido; Limitadoמְצוּמצֶם
METSUMTSEM
Limitar, Establecer Limitesהִגְבִּיל
HIGBIL
Limonadaלִימוֹנָדָה
LIMONADAH
Limpia; Puraנְקִיָה
NEKIAH
Limpiadorמֱנַקֶה
MENAKEH
Enjuagar; Limpiarקִנֵּחַ
KINEAJ
Limpiar; Purificarנִקָּה
NIKAH
Limpiar; Purificarטִהֵר
TIHER
Limpieza; Pureza; Inocenciaנִקְּיוֹן
NIKYON
Limpieza; Aseoנִקוּי
NIKUY
Limpio; Puroנָקִי
NAKI
Limpioטָהוֹר
TAHOR
Hermosa; Agradable; Lindaיָפָה
YAFAH
Linda; Amable Fנֶחְמְדָה נֶחְמֶדֶת
NEJMEDAH NEJMEDET
Lindo; Amable Mנֶחְמָד
NEJMAD
Fila; Líneaשִטָּה שִיטָה
SHITAH SHITAH
Línea; Rayaפַּס
PAS
Línea de Batalla; Frenteמַעֳרָכָה
MA"ARAJAH
Línea de Mediciónקַו
KAV
Riel; Linea Ferrea; Vía Férreaמְסִלַּת בַּרְזֶל
MESILAT BARZEL
Línea inclinadaסְלֶש קַו נָטוּי
SELESH KAV NATUY
Líneasשוּרוֹת
SHUROT
Líneas; Rayasפַסִּים
FASIM
Líneas Férreas; Vías Férreasפַּסֵּי הָרַכֶּבֶת
PASEI HARAKEVET
Linoבַּד לְבָנִים פִּשְתָּן
BAD LEVANIM PISHTHAN
Linoבַּד לְבָנִים פִּשְתָּן
BAD LEVANIM PISHTHAN
Lino Finoבּוּץ
BUTS
Linternaפָּנָס
PANAS
Liquidaciónחִיסוּל
JISUL
Liquidaciónמְכִירַת חִיסוּל
MEJIRAT JISUL
Violín; Liraכִּינוֹר
KINOR
Lirio; Rozaשוֹשָן
SHOSHAN
Lirioחֳבַצֶּלֶת
JAVATSELET
Lirio; Rozaשוֹשַנָּה
SHOSHANAH
Lirios; Rozasשוֹשַנּוֹת שוֹשַנִּים
SHOSHANOT SHOSHANIM
Lista; Futuraעֳתִידָה
"ATIDAH
Sabia; Lista; Inteligente Fחֳכָמָה
JAJAMAH
Lista; Preparada; Efectivaמְזוּמֶנֶת
MEZUMENET
Preparada; Lista; Dispuestaעֳרוּכָה
"ARUJAH
Lista de preciosמְחִירוֹן
MEJIRON
Tarifario; Lista de preciosתַעֳרִיף
TA"ARIF
Lista de preciosתַעֳרִיפוֹן
TA"ARIFON
Lista Sרְשִימָה
REShIMAH
Listo; Preparado; Efectivoמְזוּמָן
MEZUMAN
Listo; Preparadoמוּכָן
MUJAN
Sabio; Listo; Inteligente Mחָכָם
JAJAM
Listo; Futuroעֳתִיד
"ATID
Ser Exitoso; Astuto; Listoשֵכֶל
SEJEL
Preparado; Listo; Dispuestoעָרוּךְ
"ARUJ
Listo Advהָכֵן
HAJEN
Franja; Listónרְצוּעָה
RETSU"AH
Literaria Fסִפְרוּתִית
SIFRUTIT
Literario Mסִפְרוּתִי
SIFRUTI
Literaturaסִפְרוּת
SIFRUT
Litroלִיטֶר
LITER
Llamado de Cuervoקְרַק
KERAK
Llorar; Llamarזָעַק
ZA"AK
Llamar; Leerקָרָא לִקְרְא
KARA' LIKRE'
Llantaצָמִיג
TSAMIG
Llantoבָּכָה
BAJAH
Llanto, Llorandoבְּכִי
BEJI
Llaveמַפְתֵּחַ
MAFTHEAJ
Llave de cañeríasמַפְתֵּח לְצִינּוֹרוֹת
MAFTHEJ LETSINOROT
Llave Inglesaמַפְתֵחַ בְּרָגִים
MAFTEAJ BERAGIM
Llegar ; Alcanzarהִגִּיעַ לִהַגִיעַ הִשִיג
HIGHIA" LIHAGIA" HISIG
Llegar a ser, Volverseהָיָה לְ
HAYAH LE
Cargada; Llenaעֳמוּסָה
"AMUSAH
Llenaמְלֵאָה
MELE'AH
Llenarמִלֵּא
MILE'
Satisfacer; Llenarשָבַע
SAVA"
Lleneמילא
MYL'
Cargado; Llenoעָמוּס
"AMUS
Llenoמָלֵא
MALE'
Llevar a cabo; Cumplirבִּצֵע לבַצֵּעַ
BITSE" LVATSEA"
Llevar a cabo, realizarבִּצֵּעַ
BITSEA"
Gritar; Llorarבָּכָה לבכות
BAJAH LVJVT
Llorar; Enjuagarבָּכָה לִבכּוֹת
BAJAH LIVKOT
Llorar; Llamarזָעַק
ZA"AK
Llorar, Derramar lagrimasדָמַע הִדְמִיעַ
DAMA" HIDMIA"
Lloverהִמטִיר לְהַמטִיר
HIMTIR LEHAMTIR
Materializar; Llover, hacerהִגְשִים
HIGSHIM
Lloviznaטִפְטוּף
TIFTUF
Lloviznaהַמטָרָה
HAMTARAH
Lluviaגֶּשֶם
GHEShEM
Lluvia fríaגֶשֶם קוֹפָה
GEShEM KOFAH
Lluvia Localגֶּשֶם מְקוֹמִי
GHEShEM MEKOMI
Primera Lluvia; Lluvia tempranיוֹרֶה
YOREH
Lluviosoגָּשוּם
GHAShUM
Lo mejorכָּל טוֹב
KOL TOV
Loboזְאֵב
ZE'EV
Locaשוֹטָה
SHOTAH
Situarse; Localizarseהִתְמַקֵּם להתמקם
HITMAKEM LHTMKM
Locoשוֹטֶה
SHOTEH
Locomotora; Motor a Vaporקַטָּר
KATAR
Longitud; Duraciónאֹרֶךְ אוֹרֶךְ
'OREJ 'OREJ
Loroתוּכִי תֻּכִּי
TUJI THUKI
El; La; Los; Las, Artículo defהַ הָ הֶ
AH HA HE
Los Diez Mandamientosעֵשֶרֶת הַדִבּרוֹת
"ESERET HADIBROT
Los Macabeosהֵמַּכַּבִּים
HEMAKABIM
Los que hacen ruidoרַעֳשָנִים
RA"ASHANIM
Lote de parqueoמִגרַש חֳנָייָה
MIGRASH JANAYYAH
Sorteo; Loteríaהִגְרָלָה
HIGRALAH
Loza; Gredaחַרְסִית
JARSIT
Untar; Embarrar; Lubricarמָשַח
MASHAJ
Lucesאוֹרִים אוֹרוֹת
'ORIM 'OROT
Luces de Traficoרַמְזוֹרִים
RAMZORIM
Sitio; Lugarאֳתָר
'ATAR
Lugar; Asentamientoמָקוֹם
MAKOM
Tierra Arida; Lugar Desoladoחָרְבָּה
JARBAH
Sitios; Lugaresאֳתַרִים
'ATARIM
Lugares; Asentamientosמְקוֹמוֹת
MEKOMOT
Luminariaמָאוֹר
MA'OR
Lunaיַרֵחַ לְבָנָה סַהַר
YAREAJ LEVANAH SAHAR
Luna Nuevaרֹאש חֹדֶש
RO'SH JODESH
Mes; Luna Nuevaחֹדֶש
JODESH
Lunesיוֹם שֵנִי
YOM SHENI
Lupaזְכוּכִית מַגדֶלֶת
ZEJUJIT MAGDELET
Luxemburgoלוּכְּסֵמְבּוּרְג
LUKSEMBURG
Luz; Fuegoנוּר
NUR
Luz; Amanecerאוֹר
'OR
Luzאוֹר
'OR
Luz amarillaאוֹר צַהוֹב
'OR TSAHOV
Luz de Tráficoרַמְזוֹר
RAMZOR
Luz rojaאוֹר אָדוֹם
'OR 'ADOM
Luz verdeאוֹר יָּרוֹק
'OR YAROK
Machacar Harinaגֹּרֶן גּוֹרֶן
GHOREN GHOREN
Masculino; Machoזָכָר
ZAJAR
Madagascarמַדַגַסְקָר
MADAGASKAR
Arbol; Maderaעֵץ
"ETS
Arboles; Maderas; Maderamenעֵצִים
"ETSIM
Arboles; Maderas; Maderamenעֵצִים
"ETSIM
Madrastraאֵם חוֹרֶגֶת
'EM JOREGET
Madre; Mamáאֵם אִמָּא
'EM 'IMA'
Madre Política; Suegraחוֹתֶנֶת חָמוֹת
JOTENET JAMOT
Madresאִמּוֹת אִמָּהוֹת
'IMOT 'IMAHOT
Madrugadaשַחַר
SHAJAR
Levantarse Temprano; Madrugarהִשְכִּים שכם
HISHKIM SHJM
Madurarבָּשַל
BASHAL
Cocinar; Hervir; Madurarבָּשֵל תָבַח
BASHEL TAVAJ
Maduro; Hervido; Hechoבָּשֵל
BASHEL
Maestraמוֹרָה
MORAH
Maestrasמוֹרוֹת
MOROT
Señor; Maestro; D osרִיבוֹן
RIVON
Rabino; Maestro; Jefeרַב
RAV
Maestroמוֹרֶה
MOREH
Maestrosמוֹרִים
MORIM
Magia; Oraculo; Encantoקֶסֶם
KESEM
Mago; Hechiceroקוֹסֵם
KOSEM
Magoחַרְטֹם
JARTOM
Herir; Magullarפָצַע
FATSA"
Maíces; Granos; Cerealesדְּגָנִים
DHEGANIM
Maíz; Grano; Cerealדָגָן
DAGAN
Maíz; Choclo; Eloteתִירָס
TIRAS
Esplendor; Majestadהוֹד
HOD
Maldad; Malרֶשַע
RESHA"
Mal; Maldadרַע
RA"
Mala practica; Prevaricatoטִפּוֹל פוֹשֵעַ
TIPOL FOSHEA"
Malabaristaלַהֳטוֹטָן
LAHATOTAN
Malaquías, mi siervoמַלְאָכִי
MAL'AJI
Malasiaמָלֵייְזְיָה
MALEIYZEYAH
Malawiמָלָוִוי
MALAVIVY
Maldad; Malרֶשַע
RESHA"
Maldadרוֹעַ
ROA"
Mal; Maldadרַע
RA"
Maldecirקִלֵּל אָרַר אָלָה
KILEL 'ARAR 'ALAH
Bendecir; Alabar; Maldecirבֵּרַךְ
BERAJ
Maldiciónקְלָלָה אָלָה שְבוּעָה
KELALAH 'ALAH SHEVU"AH
Maldita Fאָרוּרָה
'ARURAH
Maldito Mאָרוּר מְקֻלָל
'ARUR MEKULAL
Bolsa; Maleta; Maletínתִּיק
THIK
Bolsas; Maletas; Maletinesתִּיקִים
THIKIM
Maletínיַלְקוּט
YALKUT
Bolsa; Maleta; Maletínתִּיק
THIK
Bolsas; Maletas; Maletinesתִּיקִים
THIKIM
Maliמָלִי
MALI
Maltaמָלְטָה
MALTAH
Maltaלֶתֶת
LETET
Explotar; Oprimir; Maltratarעָשַק
"ASHAK
Abuso; Maltratoהִתְעַלֵּל
HIT"ALEL
Traición; Malversaciónמַעַל
MA"AL
Malversación; Desfalcoמֶעִילָה
ME"ILAH
Malversar; Traicione; Defraudaמָעַל
MA"AL
Madre; Mamáאֵם אִמָּא
'EM 'IMA'
Mamífero; Niño de cría; Jovenיוֹנֵק
YONEK
Manáמָן
MAN
Multitud; Manadaעֶדֶר
"EDER
Manasésמְנַשֶּה
MENASHEH
Manchaמְלֻכְלָךְ מְלוּכלָך
MELUJLAJ MELUJLAJ
Mancha; Borrónטִשְטֵש
TISHTESH
Mancha, Pesca pesca Juegoתַּוֹפֶסֶת
THAOFESET
Ensuciar; Mancharלִכְלֵךְ לִיכְלֵךְ
LIJLEJ LIJLEJ
Manda Saludos Fתִּמְסְרִי דַּש
THIMSERI DHASH
Manda Saludos Mתִּמְסוֹר דַּש
THIMSOR DHASH
Mandamientoמִצְוָה מִצוָוה
MITSVAH MITSVAVH
Mandamientos; Mitzvotמִצְוֹת
MITSOT
Mandamientos, de Elמִצְוֹתָיו
MITSOTAYV
Mandar; Extenderשָלַח
SHALAJ
Mandarinaמַנְדָּרִינָה
MANDHARINAH
Mandarinasמַנְדָּרִינוֹת
MANDHARINOT
Mandilסִנָּר סִינָּר
SINAR SINAR
Puño; Manecillaאֶגְרוֹף
'EGROF
Manecilla, de relojמָחוֹג
MAJOG
Manecillas, de relojמְחוֹגִים
MEJOGIM
Manejarנִהֵל
NIHEL
Conducir; Manejar; Comportarseנָהַג
NAHAG
Conducir; Manejarנָהַג לִנְהוֹג
NAHAG LINHOG
Maneraאוֹפֶן
'OFEN
Mangaשַרְווּל
ShARVUL
Mangoמַנְגוֹ
MANGO
Maní; Cacahuateבּוֹטֶן
BOTEN
Manillaיָדָה
YADAH
Manis; Cacahuatesבָּטְנִים
BOTNIM
Mano N Fיָד
YAD
Manosיַדַיִם ידיים
YADAYIM YDYYM
Manos Agarradasאחז יָדַיִם
'JZ YADAYIM
Manos N Fיָדַיִם
YADAYIM
Frazada; Mantaשְמִיָכה מַעֳטֶה
SEMIAJH MA"ATEH
Manta; Chalסְוֶדֶר סְווֶדֶר רְדִיד
SEVEDER SEVVEDER REDID
Mantelמַפַת שוּלְחַן
MAFAT ShULJAN
Cortina; Mantelיְרִיעָה
YERI"AH
Proteger; Mantenerשָמַר לִשְמר
SHAMAR LISHMR
Mantenerכִּלְכֵּל
KILKEL
Proveer; Mantenerפַּאְנָס
PA'NAS
Sustentarse; Mantenerseהִתְפַּאְנֵס
HITPA'NES
Abastecimiento; Mantenimientoהַסְפָּקָה
HASPAKAH
Mantequillaחְמאֶה
JEM'EH
Mantequilleroמַחֳמֶאָה
MAJAME'AH
Mantoסַרְבָּל
SARBAL
Manto de oraciónטַלִּית
TALIT
Mantos de oraciónטַלִּיתוֹת
TALITOT
Manufactura asistida por Compuיִיצּוּר בְעֶזרַת מַחְשֵב
YITSUR VE"EZRAT MAJSHEV
Manuscritoכְּתָב יָד
KETOV YAD
Manzanaתַּפּוּחַ
THAPUAJ
Manzanillaבַּבּוֹנָג
BABONAG
Mañanaבֹּקֶר בּוֹקֶר
BOKER BOKER
Mañanaצֶפֶר צַפְרָא
TSEFER TSAFRA'
Mañana, Día después de Hoyמָחָר
MAJAR
Mañanasבְּקָרִים
BEKARIM
Mapaמָפָה
MAFAH
Mapacheרָקוּן
RAKUN
Maquillajeאִיפוֹר
'IFOR
Máquina, Motor; Base; Estanteמְכוֹנָה
MEJONAH
Maquina de Afeitarמְגַלֵחַ
MEGALEAJ
Marיָם
YAM
Mar Mediterráneoיַּם הַתִּיכוֹן יַם הַגָּדוֹל
YAM HATHIJON YAM HAGHADOL
Mar Muerto, Mar de Salיַם הַמֶּלַח
YAM HAMELAJ
Mar Rojoיַם סוּף
YAM SUF
Maravilla, Milagroפֶּלֶא
PELE'
Maravillarse; Sorprenderseהִתְפַּאֵל
HITPA'EL
Maravillarseהִתְפַּלֵּא להתפלא
HITPALE' LHTFL'
Maravillosa; Incomprensible Fפֶּלִית פִּלְאִית
PELIT PIL'IT
Maravillosasנֶהֶדָּרוֹת
NEHEDHAROT
Maravilloso; Incomprensible Mפֶּלִי פִּלְאִי
PELI PIL'I
Maravillosoנֶהֶדָּר
NEHEDHAR
Maravillososנֶהֶדָּרִים
NEHEDHARIM
Signo; Marcaסִמָן סִימָן
SIMAN SIMAN
Letrero; Marcaצִיּוּן
TSIUN
Sello; Marca; Timbreבּוּל
BUL
Marca fronterizaצִיּוּן גְבוּל
TSIUN GEVUL
Marca registradaסִימַן מִסחָר
SIMAN MISJAR
Indicar; Marcarצִיַּן
TSIAN
Marcar, Limitesתֵּאָו
THE'AV
Marchaשִיר לֶכֶת
SHIR LEJET
Paso; Avance; Marcha, Verboצָעַד
TSA"AD
Marco, Armazónמִסְגֶּרֶת
MISGHERET
Maresיַמִּים
YAMIM
Margarinaמַרְגָּרִינָה
MARGHARINAH
Margarinaשוּמַן לַאֳפִייָא
ShUMAN LA'AFIYA'
Margaritaמַרגָנִית חִנָּנִית
MARGANIT JINANIT
Maridoבַּעַל אִשָּה
BA"AL 'ISHAH
Maridoבַּעַל
BA"AL
Marido, de Ellaבַּעֳלָהּ
BA"ALAH
Maridosבְּעָלִים
BE"ALIM
Marihuana, Narcóticoחֳשִיש
JASHISH
Marineroחוֹבֵל חֹבֵל
JOVEL JOVEL
Marineroסָפַּן
SAPAN
Marinerosחוֹבֵלִים
JOVELIM
Mariposaפַרְפַר
FARFAR
Marjesvan, Mesמַרְחֶשְוָן
MARJESHVAN
Marrón F; Café Fחוּמָה
JUMAH
Marrón M; Café Mחוּם
JUM
Marteמַאַדִים
MA'ADIM
Martesיוֹם שלִישִי
YOM SHLISHI
Martilloפַּטִּיש
PATISH
Maruecosמָרוֹקוֹ
MOROKO
Marzoמֶרְץ
MERTS
Másיוֹתֵר
YOTER
Másפְּלוּס
PELUS
Más; Ademásוְעוֹד פְּלוּס
VE"OD PELUS
Después; Más alláאַחֳרֵי
'AJAREI
Mas alláמֵאַחוֹרִי מֵאֵבֶר לְ הָלְאָה מֵרָחוֹק
ME'AJORI ME'EVER LE HAL'AH MERAJOK
Después; Aún mas; Más alláהָלְאָה
HAL'AH
Después; Más Tardeאַחַר כָּך
'AJAR KAJ
Masaבָּצֵק
BATSEK
Masajeגִּבּוּל
GHIBUL
Mascarלָעַס כָּסַס
LA"AS KASAS
Masculinidad; Genitales Masc.זַכְרוּת
ZAJRUT
Masculino; Machoזָכָר
ZAJAR
Masculino, Machoזָכוּר זְכוּר
ZAJUR ZEJUR
Masillaמֶרֶק
MEREK
Masitaעוּגִיָּה
"UGIAH
Mástil; Paloתֹרֶן
TOREN
Matanza; Mataהֶרֶג
HEREG
Matanza; Mataהֶרֶג
HEREG
Matanza de primogénitosמַכָּת בְּכוֹרוֹת
MAKAT BEJOROT
Matarמוֹתֵת הֵמִית
MOTET HEMIT
Matarקָטַל
KATAL
Matarהָרַג לַהֳרג
HARAG LAHARG
Asesinar; Matarרָצַח
RATSAJ
Golpear; Batir; Matarנכה הִכָה
NJH HIJAH
Cálculo; Matemáticasחֶשְבּוֹן
JESHBON
Matemáticasמַתֶמָטִיקָה מַתֵימָטִיקָה
MATEMATIKAH MATEIMATIKAH
Materia, Ignoranteגֹּלֶּם
GHOLEM
Materializar; Llover, hacerהִגְשִים
HIGSHIM
Maternalאִמָּהִי
'IMAHI
Abdomen; vientre; útero; matriבֶּטֶן
BETEN
Matrimonioנִישוּאִין
NISU'IN
Matrimonioנִישּוּאִים נִישּוּאִין כְּלוּלוֹת
NISU'IM NISU'IN KELULOT
Matrimonioיְבּוּם
YEBUM
Matrimonio; Bodaחֳתוּנָה חֳתֻנָּה
JATUNAH JATUNAH
Matrimonios; Bodasחֳתוּנוֹת חֳתֻנּוֹת
JATUNOT JATUNOT
Matrizרֶחֶם
REJEM
Matronaמְיַלֶּדֶת חֳכָמָה
MEYALEDET JAJAMAH
Maullar Gato; Gemirיִלֵּל
YILEL
Mauricioמַאוּרִיצִיוּס
MA'URITSIUS
Mauritaniaמַאוּרִיטַּנִיָה
MA'URITANIAH
Mayoמַאי
MA'Y
Primogénito; Mayorבְּכוֹר
BEJOR
Mayor, Hijoבְּרוּר
BERUR
Mayoría; Multitudרֹב רוֹב
ROV ROV
Mayorías; Multitudesרֻבִּם רוּבִּם
RUBIM RUBIM
Letra Mayúscula; Mayúsculaאוֹת גְּדוֹלָה רַבָּתִית
'OT GHEDOLAH RABATIT
Mazapánמַרצֶפָּן
MARTSEPAN
Me correspondeמַגִּיעַ לִי
MAGHIA" LI
Me importaאִכְפַּת לִי
'IJPAT LI
Me perdíטָעִיתִי בַּדֶרֶךְ
TA"ITI BADEREJ
Mecánicoמְכוֹנִן מְכוֹנַאי
MEJONIN MEJONA'Y
Mecha; Torcidaפְּתִילָה
PETILAH
Media; Calcetínגֱּרֶב
GHEREV
Ocaso; Crepúsculo; Media Luzבֵּין עֳרְבַּיִם בֵּין הַשְמָשוֹת
BEIN "ARBAYIM BEIN HASHMASHOT
Media pantalónגַּרבוֹנִים
GHARVONIM
Medianocheחֳצוֹת
JATSOT
Medias; Calcetinesגַּרְבַּיִם גַּרְבַּיִים
GHARBAYIM GHARBAYIM
Médica, Doctora Fרוֹפְאָה
ROF'AH
Medicinaרְפוּאָה תְּרוּפָה
REFU'AH THERUFAH
Mediciónמְדִידָה מֵמַד
MEDIDAH MEMAD
Médicoחוֹבֵש
JOVESH
Médicoרוֹפֵא
ROFE'
Médicosרוֹפְאִים
ROF'IM
Medidaמִידָּה מִדָּה צַעַד
MIDHAH MIDHAH TSA"AD
Medida; Uniformeמַד
MAD
Medida de Lluviaמַד גֶשֶם
MAD GEShEM
Corazón; Mente; Medioלֵבָב
LEVAV
Medio, Centroאֶמצֵע
'EMTSE"
Centro de; Medio deתּוֹךְ
THOJ
Medio de hacer algoאֶמצָעוּת בְּאֶמְצָעוּת אֶמצָעִי
'EMTSA"UT BE'EMTSA"UT 'EMTSA"I
Medio Shekelמַחֳצִית הַשֶקֶל
MAJATSIT HASHEKEL
Mediocreבֵּינוֹנִי
BEINONI
Mediocridadבֵּינוֹנִיּוּת
BEINONIUT
Mediodíaצָהֲרַיִם צָהֲרַיִים
TSOHORAYIM TSOHORAYIM
Intentar; Medirמָדַד לִמְדֹד לִמְדוֹד
MADAD LIMDOD LIMDOD
Medirתָּכַן
THAJAN
Medirמָדַד
MADAD
Mediterráneoהַיָּם הַתִּיכוֹן
HAYAM HATHIJON
Médula Espinalחוּט הַשִּדְרָה
JUT HASHIDRAH
Medusaדַּג הַמִּקְפָּא
DHAG HAMIKPA'
Cinco rollos; Megilotחָמֵש מְגִילּוֹת
JAMESH MEGILOT
Méjicoמֶכְּסִיקוֹ
MEKSIKO
Mejillaלֶחִי
LEJI
Mejor; Preferibleעָדִיף
"ADIF
Mejorיוֹתֵר טוֹב
YOTER TOV
Mejor, Elמֵיטָב
MEITAV
Mejoraשִיפֵר
SHIFER
Mejoraהַטֶּבַע
HATEVA"
Avaluar, Crecer valor; Mejorarשָבַח
SHAVAJ
Mejorarהוּטַב
HUTAV
Reyes; Melajimסֶפֶר מְלָכִים
SEFER MELAJIM
Melodíaמַנְגִּינָה
MANGHINAH
Melónאֳבַטִּיחַ צָהֹב
'AVATIAJ TSAHOV
Melón Amarilloאֳתַטִּיחַ צָחֹב
'ATATIAJ TSAJOV
Melón de aguaאֳבַטִּיחַ
'AVATIAJ
Melonesאֳבַטִּיחִים צְהֻבִּים
'AVATIJIM TSEHUBIM
Melones de aguaאֳבַטִּחִים
'AVATIJIM
Memמ מֶם ם
M MEM M
Membrilloחַבּוּש
JABUSH
Memoria; Monumentoזִכָּרוֹן
ZIKARON
Memoria de Acceso Aleatorioזִיכָּרוֹן גִּישָה אַקְרָאִית
ZIKARON GHISHAH 'AKRA'IT
Memoria de solo Lecturaזִיכָּרוֹן קְרִיאָה בִּלְבֵד
ZIKARON KERI'AH BILVED
Memorialיָד וָשֵם
YAD VASHEM
Memorias; Monumentosזִכְּרוֹנוֹת
ZIKRONOT
Menajemמְנַחֵם
MENAJEM
Mención; Referenciaאִזכּוּר
'IZKUR
Mencionar, Hacer referencia aאִזכֵּר
'IZKER
Menear la Colaכִּשְכֵּש
KISHKESH
Menosפָּחוֹת
PAJOT
Menos, Negativoפָּחוֹת מִינוּס
PAJOT MINUS
Mensaje de errorהוֹדַעַת שֶגִיאָה
HODA"AT SHEGI'AH
Mensajero; Angelמַלְאָךְ
MAL'AJ
Menstruación; Mujer menstruantנִדָּה
NIDHAH
Impureza; Menstruaciónנִדָה
NIDAH
Menstruaciónוֶסֶת
VESET
Enferma; Menstruanteדָּוָה דָּווּיָה
DHAVAH DHAVUYAH
Enfermo; Menstruanteדָּוֶה דָּווּי
DHAVEH DHAVUY
Menstruarוִסֵּת פָּרַס נִדָּה קיבלת
VISET PARAS NIDHAH KYVLT
Corazón; Mente; Medioלֵבָב
LEVAV
Mentiraשֶקֶר
SHEKER
Mentirasשְקָרִים
SHEKARIM
Mentirosoכַּזְבָן שַקְרָן
KAZVAN SHAKRAN
Mentónסַנְטֵר
SANTER
Menúתַּפְרִיט
THAFRIT
Menú ejecutivoאֳרוּחָת עִסְקִית
'ARUJAT "ISKIT
Menú para niñosאֳרוּחַת יְלָדִים
'ARUJAT YELADIM
Venta; Mercaderíaמִמְכָּר
MIMKAR
Feria; Mercadoיָרִיד יֶרִיד
YARID YERID
Mercadoשוּק
SHUK
Mercado; Comercio; Mercancíaסַחַר
SAJAR
Mercadosשְוָקִים שווקים
ShEVAKIM ShVVKYM
Mercado; Comercio; Mercancíaסַחַר
SAJAR
Mercurio, Elementoכֶּסֶף חַי כַּסְפִּית
KESEF JAY KASPIT
Mercurio, Planetaחַמָה
JAMAH
Valioso; Mereciendoכְּדַאי כְּדַי
KEDA'Y KEDAY
Comida; Sustento; Meriendaמָזוֹן
MAZON
Comidas; Sustentos; Meriendasמְזוֹנוֹת
MEZONOT
Mermeladaרִבָּה רִיבָּה מִרְקַחַת
RIBAH RIBAH MIRKAJAT
Mesחֹדֶש חוֹדֶש יֶרַח
JODESH JODESH YERAJ
Mes; Luna Nuevaחֹדֶש
JODESH
Mesaשֻלְחָן שוּלחָן
SHULJAN SHULJAN
Mesaשֻלְחָן שוּלחָן
SHULJAN SHULJAN
Mesa; Escritorioשֻלְחָן שוּלְחָן
ShULJAN SHULJAN
Mesa de extensiónשוּלחָן מִתְאָרֵךְ
SHULJAN MIT'AREJ
Mesasשוּלחָנוֹת
SHULJANOT
Mesasשֻלְחָנוֹת
SHULJANOT
Meseraמֶלְצָרִית
MELTSARIT
Meserasמֶלְצָרִיוֹת
MELTSARIOT
Meseroמַגִּיש
MAGHISH
Meseroמֶלְצַר
MELTSAR
Meserosמֶלְצָרִים
MELTSARIM
Mesesחֲדָשִים חוֹדָשִים
JODASHIM JODASHIM
Ungido; Mesíasמָשִיחַ
MASHIAJ
Metáfora; Sátiraמְלִיצָה
MELITSAH
Meteoro; Chispaזִיקָה
ZIKAH
Meteoro; Chispaזִיק
ZIK
Método de accesoשִיטָת גִּישָה
ShITAT GHISHAH
Metroמֶטֶר
METER
Metro cúbicoמֶטֶר מְעֻקָּב
METER ME"UKAV
Mezcla; Mixturaמַסִיכָה
MASIJAH
Mezcla, en mezcladoraעִרבּוּל
"IRBUL
Mezcla de pascuaחֳרוֹסֶת
JAROSET
Mezcla Fעִרבּוּב עִירבּוּב
"IRBUV "IRBUV
Mezcla Fעִרבּוּביָה עִירבּוּביָה
"IRBUVYAH "IRBUVYAH
Mezclar; Circuncidarמָהַל
MAHAL
Mezquitasמִסְגָדִים
MISGADIM
Mezuzáמְזוּזָה
MEZUZAH
Mí, Acusativo Definidoאוֹתִי
'OTI
Mío; Míaשֶלִי
SHELI
Micaנָצִיץ
NATSITS
Michaelמִיכָאֵל
MIJA'EL
Michael, quien es como D os?מִיכָה
MIJAH
Bus; Autobús; Microאוֹטוֹבּוּס בּוּס
'OTOBUS BUS
Microbio; Bacteriaחַיְדַּק
JAYDHAK
Temor; Miedoיִרְאָה
YIR'AH
Miedo; Temorפַּחַד
PAJAD
Miedo Fחִתָּה
JITHAH
Miedo Mחַת
JAT
Mielדְּבַש
DHEVASH
Músculo; Miembroאֵבֶר
'EVER
Amigo; Novio; Miembro Mחָבֵר
JAVER
Mientras; En tanto queכָּל עוֹד כָּל זְמָן שֶ
KOL "OD KOL ZEMAN SHE
Durante; Mientrasבְּמֶשֶךְ
BEMEShEJ
Miércolesיוֹם רְבִיעִי
YOM REVI"I
Miga; Fragmentoפֵּרוּר פֵּירוּר
PERUR PEIRUR
Milאֶלֶף
'ELEF
Milagro; Señalנֵס
NES
Milagrosנִסִּים
NISIM
Milagrosamenteבְּדֶרֶךְ נֵס
BEDEREJ NES
Militar Fצְבָאִית
TSEVA'IT
Militar Mצְבָאִי
TSEVA'I
Millaמִיל
MIL
Milla Cuadradaמִיל מְרֻבָּע
MIL MERUBA"
Millónמִילִיוֹן
MILION
Consentir; Mimarפִּנֵּק
PINEK
Germinar; Retoñar; Mimbreraנֵצֶר
NETSER
Minaמִכְרֶה מוֹקֵש
MIJREH MOKESH
Apelar en contra; Minarעִרְעֵר עַל
"IR"ER "AL
Mineroכּוֹרֶה מוֹקְשַאי
KOREH MOKSHA'Y
Mínimoמַשֶּהוּ
MAShEHU
Príncipe; Ministroשֹר
ShOR
Oración de la Tarde; Minjaתְּפִלַת מִנחָה מִנחָה
THEFILAT MINJAH MINJAH
Minoríaמִעוּט מִיעוּט
MI"UT MI"UT
Letra Minúscula; Minúsculaאוֹת קְטַנָּה
'OT KETANAH
Minutoדַּק
DHAK
Minutoדַּקַה
DHAKAH
Minutos Fדַּקוֹת
DHAKOT
Minutos Mדַּקִים
DHAKIM
Mío; Míaשֶלִי
SHELI
Mira; Aquí estaהִנֵּה
HINEH
Mira; Aquíהִנֵּה
HINEH
Mirarנִבַּט
NIBAT
Mirarהִסְתַכֵּל ב על להסתכל ב על
HISTAKEL V "L LHSTJL V "L
Mirarהִבִּיט
HIBIT
Mirar detenidamenteלְאַמֵץ מַבָט לְהִתבּוֹנֵן
LE'AMETS MAVAT LEHITBONEN
Mirar muy lejosהִרהִיק רְאוֹת
HIRHIK RE'OT
Mirianמִרְיָם
MIRYAM
Mirto; Arrayánהֳדַס
HADAS
Mirtos; Arrayanesהֶדָסִים
HEDASIM
Miserableאֻמְלָל
'UMLAL
Miserable; Deprimidoנִדְכָּא נִדְכֶּה
NIDKA' NIDKEH
Miserable; Deprimidaנִדְכֵּאת
NIDKE'T
Misericordiasרַחֳמִים
RAJAMIM
Misericordiosoרַחוּם
RAJUM
Mishnáמִשנָה
MISHNAH
Misilקליע
KLY"
Mismo Adjעַצְמוֹ אוֹתוֹ גּוּף
"ATSMO 'OTO GHUF
Misteriosoמִסתוֹרִי
MISTORI
Mitadחֳצִי
JATSI
Mitad del Reinoחֳצִי הַמַלכוּת
JATSI HAMALJUT
Mitadesחֳצָאִים
JATSA'IM
Mandamientos; Mitzvotמִצְוֹת
MITSOT
Mezcla; Mixturaמַסִיכָה
MASIJAH
Mochilaתַרמִיל גֵב
TARMIL GEV
Mochila; Bolsoתַּרְמִיל
THARMIL
Modaאָפְנָה
'AFNAH
Demostración; Modeloהַדְגָּמָה
HADGHAMAH
Modernaחֳדִישָה
JADISHAH
Modernoחָדִיש
JADISH
Modernoמוֹדֶרְנִי
MODERNI
Modificación; Cambio Sשִנּוּי הַגְבָּלָה
SHINUY HAGBALAH
Modificarשִנָה הִגְבִּיל
SHINAH HIGBIL
Mofetaבַּאֲשָן בּוֹאִש צֵחֳנָן
BA'OSHAN BO'ISH TSEJANAN
Mohoחֳלוּדָה חֳלֻדָּה
JALUDAH JALUDHAH
Moisésמֹשֶה
MOSHEH
Moldeעֹבֶש עוֹבֶש
"OVESH "OVESH
Molécula; Partículaפָּרֻדָּה פְּרוּדָה
PARUDHAH PERUDAH
Molerטָחַן לִטחוֹן
TAJAN LITJON
Moler; Triturarקָמַח
KAMAJ
Molestar; Irritarהִרְגִיז
HIRGIZ
Molestarהִטְרִיד
HITRID
Molestar; Desordenarהִפְרִיעַ
HIFRIA"
Molestia; Problemaטְרחָה
TERJAH
Molino de Vientoטַחֳנַת רוּחַ
TAJANAT RUAJ
Pausa; Momentoהֶרֶף
HEREF
Momentoרֶגַע
REGA"
Momentosרְגָעִים
REGA"IM
Mónacoמוֹנָקוֹ
MONAKO
Monarquíaמוֹנַרכִיָה
MONARJIAH
Moneda; Centavoפְּרוּטָה
PERUTAH
Moneda, Molde de acuñarמַטְבֵּעַ
MATBEA"
Moneda de Plata, Cuarto Sicloזוּז
ZUZ
Monedasמַטְבֵּעוֹת
MATBE"OT
Monedas, Dinero, coloquialמְצַלצלִים
METSALTSLIM
Money Orderהַמחָאַת כֶּסֶף
HAMJA'AT KESEF
Mongoliaמוֹנְגוֹלִיָה
MONGOLIAH
Monoקוֹף שוֹבָב
KOF ShOVAV
Monopolioמוֹנוֹפּוֹל
MONOPOL
Cocodrilo; Monstruo del Marתַּנִּים תַּנִּין
THANIM THANIN
Montañaהַר
HAR
Montañaהֶרֶר
HERER
Montañasהָרִים
HARIM
Montañasהֳרָרִים
HARARIM
Montañoso; Montañesהֳרָרִי
HARARI
Montañoso; Montañesהֳרָרִי
HARARI
Monte del Temploהַר הַבֵּית
HAR HABEIT
Monte Sinaíהַר סִינִי
HAR SINI
Sión; Monte Siónצִיוֹן
TSION
Montículoתְּלוּלִית
THELULIT
Monumentoאַזְכָרָה
'AZJARAH
Memoria; Monumentoזִכָּרוֹן
ZIKARON
Memorias; Monumentosזִכְּרוֹנוֹת
ZIKRONOT
Moraאוּכְמָנִית אֳדוּמָה
'UJMANIT 'ADUMAH
Moraפֶטֶל
FETEL
Morada, Habitaciónמִשְכָּן
MISHKAN
Púrpura; Moradoאַרְגָּמָן אַרְגְּנָן
'ARGHAMAN 'ARGHENAN
Moralמּוּסָרִי
MUSARI
Moralejaנִמְשָל
NIMSHAL
Asentamiento; Morandoמוֹשָב
MOSHAV
Morar; Vivir en; Residirישב
YSHV
Morar; Habitar; Establecerseשָכֵן
SHAJEN
Vivir; Residir; Morarגָּר לָגוּר
GHAR LAGUR
Morar en; Residir enדָּר ב
DHAR V
Mordejaiמָרְדֲּכַי
MORDHOJAY
Morderנָשַךְ
NASHAJ
Mordidaנְשִיכָה
NESHIJAH
Morirמֵת לָמוּת
MET LAMUT
Mortero; Cementoמֶלֶט
MELET
Moscaזְבוּב
ZEVUV
Moscasזְבוּבִים
ZEVUVIM
Moshav; Establecimiento Agric.מוֹשָב
MOShAV
Mosquitoיַתוּש
YATUSh
Mostazaחַרְדָּל
JARDHAL
Mostrar; Demostrarהִרְאָה
HIR'AH
Mostrar Favor, Misericordiaחָנַן
JANAN
Motocicletaאוֹפָנוֹעַ
'OFANOA"
Locomotora; Motor a Vaporקַטָּר
KATAR
Motor Fמָנוֹעַ
MANOA"
Motores Fמֶנוֹעִים
MENO"IM
Mover; Vagarנָע
NA"
Mover; Removerהֵזִיז
HEZIZ
Copiar; Moverהֶעתִיק לְהַעתִיק
HE"TIK LEHA"TIK
Mover V Transהֵזִיז הֵנִיעַ הִתְנִיעַ הֶעֱבִיר טִלְטֵל
HEZIZ HENIA" HITNIA" HE"EVIR TILTEL
Móvil Fמְטֻלְטֶלֶת מְטוּלְטֶלֶת
METULTELET METULTELET
Móvil Mמְטֻלְטָל מְטוּלְטָל
METULTAL METULTAL
Móvil Mנָע
NA"
Movimiento; Tráficoתְּנוּעָה
THENU"AH
Movimiento; Temblorנִיד
NID
Movimiento; Vocalתִּנוּעָה
THINU"AH
Movimientoהֵנָעָה
HENA"AH
Mozambiqueמוֹזַמְבִּיק
MOZAMBIK
Mucha; Muchasרַבָּה
RABAH
Muchacha en Edad de Casarseעַלְמָה
"ALMAH
Muchachoנַעַר
NA"AR
Muchachosנְעָרִים
NE"ARIM
Plural; Muchasרַבּוֹת
RABOT
Mucha; Muchasרַבָּה
RABAH
Muchasרַבּוֹת
RABOT
Muchas Graciasתּוֹדָה רַבָּה
THODAH RABAH
Muchedumbre, Multitudהָמוֹן
HAMON
Mucho; Muchosרַב רָב
RAV RAV
Suficiente; Muchoסַגִּי
SAGHI
Mucho; Muchosהַרְבֵּה
HARBEH
Mucho tiempoזְמַן רַב
ZEMAN RAV
Mucho; Muchosהַרְבֵּה
HARBEH
Muchosרַבִּים
RABIM
Mucho; Muchosרַב רָב
RAV RAV
Mudoאִלֵּם
'ILEM
Muebleרָהִיט
RAHIT
Mueblesרָהִיטִים
RAHITIM
Muérdagoדִּבְקוֹן
DHIVKON
Muerteמָוֶת מָוְתָה
MAVET MAVTAH
Muerto; Cadáverמֵת
MET
Muertoנִפְטַר
NIFTAR
Mujer; Esposaאִשָה אִישָה
'ISHAH 'ISHAH
Mujer Jovenעַלְמָה
"ALMAH
Menstruación; Mujer menstruantנִדָּה
NIDHAH
Mujeres; Esposasנָשִים
NASHIM
Mujeresגְבָרוֹת
GEVAROT
Mujeres deנְשֵי
NESHEI
Mujeres Jóvenes; Señoritasבְּחוּרוֹת
BEJUROT
Mujeres Jóvenesעֳלָמוֹת
"ALAMOT
Mujeres menstruandoנִדּוֹת
NIDHOT
Duplicar; Multiplicarכָּפַל
KAFAL
Multiplicar, Hacer Muchoהִרְבָּה
HIRBAH
Incrementarse; Multiplicarseהִתְרָבֵה לְהִתרַבּוֹת
HITRAVEH LEHITRABOT
Multitudמֶהְמֵהַ
MEHMEAH
Multitud; Manadaעֶדֶר
"EDER
Gentío; Multitudאֳסַפְסֻף
'ASAFSUF
Mayoría; Multitudרֹב רוֹב
ROV ROV
Ovejas y Cabras; Multitudצֹאן כֶּבֶש
TSO'N KEVES
Mayorías; Multitudesרֻבִּם רוּבִּם
RUBIM RUBIM
Siempre; Mundo; Universoעוֹלָם
"OLAM
Mundo; Eternidad; Universoעוֹלָם
"OLAM
Mundosעוֹלָמוֹת עוֹלָמִים
"OLAMOT "OLAMIM
Muñecaבֻּבָּה בּוּבָּה
BUBAH BUBAH
Muñecaמוֹתנַרִים
MOTNARIM
Muro; Murallaכֹּתֶל כּוֹתֶל
KOTEL KOTEL
Murciélagoאֳטַלֵף
'ATALEF
Muro; Murallaכֹּתֶל כּוֹתֶל
KOTEL KOTEL
Pared; Muroחוֹמָה
JOMAH
Músculo; Miembroאֵבֶר
'EVER
Músculoשָרִיר
SHARIR
Músculoשְרִיר
ShERIR
Museoבֵית נְכוֹת מוּזֵיאוֹן
VEIT NEJOT MUZEI'ON
Musgo; Pantanoאֵזוֹב
'EZOV
Músicaמוּסִיקָה
MUSIKAH
Musloיַרֵך
YAREJ
Muslo superiorיָרֵךְ
YAREJ
Musulmanמוּסְלְמִי
MUSLEMI
Musulmanaמוּסְלְמִית
MUSLEMIT
Muyמְאֹד מְאוֹד
ME'OD ME'OD
Muy bienטוֹב מְאֹד
TOV ME'OD
Muy lejosמֶרְחָק
MERJAK
Muy lentamenteלְאַט לְאַט
LE'AT LE'AT
Muy malעַל הַפָּנִים
"AL HAPANIM
Muy Pequeñaקַלִּילָה
KALILAH
Muy Pequeñoקַלִּיל
KALIL

Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

[Previo] Volver a la pagina principal [Siguiente]