[Previo] Volver a la pagina principal [Siguiente]

Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

Naboצְנוֹן
TSENON
Naboקוֹלְרַבִּי
KOLRABI
Nacerנוֹלַד לְהִוָּלֵד להיוולד
NOLAD LEHIVALED LHYVVLD
Naciónלְאֹם עַם גּוֹי אֻמָּה
LE'OM "AM GHOY 'UMAH
Nación; Pueblo; Genteעַם
"AM
Naciónגּוֹי
GHOY
Nación de Israelעַם יִשְרָאֵל
"AM YISRA'EL
Nacionalלְאוּמִי
LE'VMI
Naciones; Pueblosעַמִּים
"AMIM
Naciones Unidas; ONUאֻמּוֹת מְאֻחָדוֹת אומ
'UMOT ME'UJADOT 'VM
Nadaלֹא כְּלוּם
LO' KELUM
Nadaהֶבֶל
HEVEL
Nadaשוּם דָּבָר לֹא לֹא שוּם דָּבָר
SHUM DHAVAR LO' LO' SHUM DHAVAR
Idolo; Nadaאֳלִיל
'ALIL
Nadadorשַחְיָן
SAJYAN
Nadadoraשֳחְיָנִית
SAJYANIT
Nadarשָחָה
SAJAH
Nahariaנַהֳרִיָה
NAHARIAH
Nahum, consolaciónנַחוּם
NAJUM
Cartas; Naipesקְלָפִים
KELAFIM
Nalgasעַכּוּז
"AKUZ
Nalgasיַשבָן
YASHVAN
Naranja, Frutaתַפּוּז
TAPUZ
Anaranjada; Naranja F, Colorכְּתֻמָּה כְּתוּמָּה
KETUMAH KETUMAH
Anaranjado; Naranja M, Colorכָּתֹם כָּתוֹם
KATOM KATOM
Naranjo, Arboleda deפַּרְדֵּס
PARDHES
Naranjos, Arboledas deפַּרְדֵּסִים
PARDHESIM
Narcisoנַרְקִיס
NARKIS
Naricesאַפִּים
'APIM
Narizאַף
'AF
Nariz; Enojoאַף
'AF
Nataciónשְחֶיָּה
SEJEYAH
Nave; Barcoאֲנִיָּה
'ONIAH
Bote; Nave; Barcoאֲנִיָּה אוֹניִיָּה
'ONIAH 'ONYIAH
Navegador Netscapeדפדפן נטסקייפ
DFDFN NTSKYYF
Partir; Navegar; Embarcarהִפְלִיג
HIFLIG
Nazaretנַצְרַת
NATSRAT
Necesariaצְרִיכָה
TSERIJAH
Necesarioצָרִיךְ
TSARIJ
Necesitar; Necesario, Serהִצְטָרַךְ
HITSTARAJ
Necesario Adjנָחוּץ הֶכְרַחִי נִצְרָךְ
NAJUTS HEJRAJI NITSRAJ
Necesidadצֹרֶךְ מַחְסוֹר דֹּחַק
TSOREJ MAJSOR DHOJAK
Tiene que; Necesitaצָרִיךְ ל
TSARIJ L
Pobre; Necesitadoאֶבְיוֹן
'EVYON
Necesitar; Consumir; Quererצָרַךְ
TSARAJ
Necesitarצֹרֶךְ חָסַר הִצְטָרַךְ
TSOREJ JASAR HITSTARAJ
Necesitar; Necesario, Serהִצְטָרַךְ
HITSTARAJ
Necesitar deנִזְקַק
NIZKAK
Nectarinaנֶקטָרִינָה
NEKTARINAH
Neftalíנַפְתָּלִי
NAFTHALI
Negaciónשְלִילָה
SHELILAH
Ocultar; Negarכִּחֵד
KIJED
Negar; Remover; Saquearשָלָל
SHALAL
Negativaשְלִילִית
SHELILIT
Negativoשְלִילִי
SHELILI
Negeb, Surנֶגֶב
NEGEV
Negligencia; Descuidoרֵשלָנוּת
REShLANUT
Descuidado; Negligenteרֵשלָנִי
REShLANI
Comprar; Negociarזָבַן
ZAVAN
Ocuparse; Negociarעָסַק
"ASAK
Negociar Matrimonio; Acuerdoשִדֵּך
SHIDHEJ
Negocio; Ocupaciónעֵסֶק
"ESEK
Negocio; Trabajoמְלָאכָה
MELA'JAH
Negocio área de estudioמִנְהַל עֳסָקִים
MINHAL "ASAKIM
Negociosעֳסְקִים
"ASKIM
Negra Fשְחוֹרָה
SHEJORAH
Negro Mשָחוֹר
SHAJOR
Nenúfarנוּפָר
NUFAR
Nepalנֶפָּל
NEPAL
Neptunoנֶפּטוּן
NEPTUN
Nervioעָצָב עֹז אֹמֶץ לֵב
"ATSAV "OZ 'OMETS LEV
Tendón; Nervio; Peneגיִד
GYID
Netaniaנְתַינְיָה נְתַנְיָה
NETAYNYAH NETANYAH
Libro de los Profetas; Neviimנְבִיאִים
NEVI'IM
Ni unoאַף אֶחָד לֹא לֹא אַף אֶחָד
'AF 'EJAD LO' LO' 'AF 'EJAD
Nicaraguaנִיקָרָגוּאָה
NIKARAGU'AH
Nido; Célula; Celdaקַן
KAN
Nieblaעַרָפֵל
"ARAFEL
Niegueהִכְחִיש
HIJJISH
Nietaנֶכְדָּה
NEJDHAH
Nietoנֶכֶד
NEJED
Nieveשֶלֶג
SHELEG
Nieve continuaשֶלֶג רָצוּף
ShELEG RATSUF
Nieve secaשֶלֶג יָבֵש
ShELEG YAVESh
Nifal; Verbo Simple Pasivoנִפְעַל
NIF"AL
Nígerנֵיגֶר
NEIGER
Nigeriaנִיגֶרְיָה
NIGERYAH
Río; Canal; Nilo, ríoיְאר יאור
YE'R Y'VR
Niñaיַלְדָּה
YALDHAH
Niñasיְלָדוֹת
YELADOT
Niñeraאוֹמְנֶת מְטַפְּלֶת
'OMNET METAPLET
Niñeraשְמַרְטַף שוֹמֶרֶת טַף
SHEMARTAF SHOMERET TAF
Niñezיַנְקוּת
YANKUT
Niñezמוֹלֶדֶת
MOLEDET
Niñoיֶלֶד
YELED
Niño Abandonadoעֳזוּבִי
"AZUVI
Mamífero; Niño de cría; Jovenיוֹנֵק
YONEK
Niño de Pecho; Retoño; Renuevoיוֹנֵק
YONEK
Niño pequeñoפָּעוֹט
PA"OT
Pupilo; Niño Principianteדּרְדַּק
DHRDHAK
Niñosיְלָדִים
YELADIM
Criatura; Fruto; Niñosצֶאֱצָא
TSE'ETSA'
Niños, Pequeñosטַף
TAF
Niños de Israelבְּנֵי יִשְרָאֵל
BENEI YISRA'EL
Niquelנִיקֶל
NIKEL
Nisán, Mesנִיסָן
NISAN
Nitrógenoחַנקָן
JANKAN
Balancear; Nivelarפִלֵּס
FILES
Noבִּלְתִּי
BILTHI
Noבַּל
BAL
Noאִי
'I
Noאֵין
'EIN
Noלֹא
LO'
No, Imperativo Negativoאַל
'AL
No convieneלֹא כְּדַאִי
LO' KEDA'I
No es para citarלֹא לְצֵיטוּט
LO' LETSEITUT
No es posible, No es problableלאֹ יִתָּכֵן
L'O YITHAJEN
No está bienלֹא טוֹב
LO' TOV
No está claroלֹא בָּרוּר
LO' BARUR
No estoy de acuerdo Fאֳנִי לֹא מַסְכִּימָה
'ANI LO' MASKIMAH
No hayאֵין
'EIN
No hay clasesאֵין שִעוּרִים
'EIN SHI"URIM
No hay masאֵין עוֹד
'EIN "OD
No hay suerteאֵין מַזָל
'EIN MAZAL
No importaאֵין דָּבָר
'EIN DHAVAR
No importa, No cuentaלֹא חָשוּב
LO' JASHUV
No me importa a miלֹא אִכְּפַּת לִי
LO' 'IKPAT LI
No me olvides, Florזִכְרִנִי פֶּרַח
ZIJRINI PERAJ
No obstanteבְּכָל זאת
BEJAL Z'T
No olvides Fאַל תִּשְכַּחִי
'AL THISHKAJI
No olvides Mאַל תִּשְכַּח
'AL THISHKAJ
No precisamenteלָאו דַוְקָא
LO'V DAVKA'
No sabíaלֹא יָדַעְתִּי
LO' YADA"THI
No se esfuerzaרֹאש קָטָן
RO'SH KATAN
No sea Que; Para que Noפֶּן
PEN
No te preocupes Fאַל תִּדְאֳגִי
'AL THID'AGI
No te preocupes Mאַל תִּדְאַג
'AL THID'AG
No tengo ganasלֹא בָּא לִי
LO' BA' LI
No tiene deseos de...אֵין לוֹ חֵשֶק ל
'EIN LO JEShEK L
No todavíaעוֹד לֹא עַדַיִן לֹא עַדַיִין לֹא
"OD LO' "ADAYIN LO' "ADAYIN LO'
Poderoso; Noble, Ricoאַדִּיר
'ADHIR
Noche; Entretenimientoנֶשֶף
NESHEF
Noche Mלַיְלָה
LAYLAH
Noches; Entretenimientosנְשֶפִים
NESHEFIM
Noches Mלֵילוֹת
LEILOT
Noemí, Mi Deliciaנָעֲמִי
NA"OMI
Nogalאֱגוֹזָה
'EGOZAH
Nogal Americanoאֱגוֹז לָבָן קֵריָא
'EGOZ LAVAN KERYA'
Nohemíנָעֲמִי
NA"OMI
Nombrar; Titularכִּנָּה
KINAH
Nombreשֵם
SHEM
Nombre; Título; Valuaciónשוּם
SHUM
Nombre de D os, Hashem, Adonaiיהוה
YHVH
Nombre de Jerusalén; El Temploאֳרִיֵאל
'ARIE'L
Nombre Propioשֵם עֶצֶם פְּרָטִי
SHEM "ETSEM PERATI
Nombresשֵמוֹת
SHEMOT
Nominal; Semíticoשְמִי
SHEMI
Nominal; Semíticaשְמִית
SHEMIT
Curtidor; Noqueroבּוּרְסִי בֻּרְסִי
BURSI BURSI
Norteצָפוֹן
TSAFON
Noruegaנוֹרְוֶוגְיה
NORVEVGYH
Chao; Nos vemosלְהִתְרָאוֹת לְהִת
LEHITRA'OT LEHIT
Nos vemos de nuevoלְהִתְרָאוֹת
LEHITRA'OT
Nosotros; Nosotrasאֳנַחְנוּ
'ANAJNU
Nosotros; Nosotrasאֳנַחְנוּ
'ANAJNU
Nosotros, Acusativo Definidoאוֹתָנוּ
'OTANU
Notaפִּתְקָה
PITKAH
Nota de Ventaסֵפֶר הֵמִּקְנָה
SEFER HEMIKNAH
Sentir; Notarהִרְגִּיש לְהַרְגִּיש
HIRGHISh LEHARGHISh
Noticiaחַדָש
JADASH
Noticiasיְדִיעוֹת חֳדָשוֹת
YEDI"OT JADASHOT
Noticiosoמִבזֶק
MIVZEK
Novatoטִירוֹן מַתְחִיל
TIRON MATJIL
Novena Fתְּשִיעִית
THESHI"IT
Noveno Mתְּשִיעִי
THESHI"I
Noventaתִּשְעִים
THISH"IM
Novia, Hija políticaכַּלָּה
KALAH
Noviembreנוֹבֶמְבֶּר
NOVEMBER
Amigo; Novio; Miembro Mחָבֵר
JAVER
Novio, Hijo políticoחָתָן
JATAN
Nubeעָנָן
"ANAN
Nubesעֳנָנִים
"ANANIM
Nubes Altasעֳנָנִים גְבוּהִים
"ANANIM GEVUHIM
Nubes Bajasעֳנָנִים נְמוּכִים
"ANANIM NEMUJIM
Nubladoמְעֻנָּן מְעוּנָּן
ME"UNAN ME"UNAN
Nublarseהִתְעַנֵּן
HIT"ANEN
Cielo Nuboso; Nubosoשָמַיִם נְעוּנָּנִים
ShAMAYIM NE"UNANIM
Nudoכֶּפֶת
KEFET
Corbata; Nudo; Conspiraciónקֶשֶר
KESHER
Nuecesאֱגוֹזִים
'EGOZIM
Nuestro; Nuestraשֶלָנוּ
SHELANU
Nuestro; Nuestraשֶלָנוּ
SHELANU
Nuevaחֳדָשָה
JADASHAH
Nueva Zelandaנְיוּ זְילֶנְד
NEYU ZEYLEND
Nuevamente; Aúnעוֹד
"OD
Nuevamente; De Nuevoשוּב
SHUV
Nueve de Av, día de ayunoתִּשְעָה בְּאָב
THISH"AH BE'AV
Nueve Fתֵּשַע
THESHA"
Nueve Mתִּשְעָה
THISH"AH
Nueve Milתִּשְעַת אֳלָפִים
THISH"AT 'ALAFIM
Nueve toques cortos del shofarתֶּרוּעָה
THERU"AH
Nuevoחָדָש
JADASH
Nuezאֳגוֹז
'AGOZ
Nuezאֱגוֹז מַוֹחַ
'EGOZ MAOAJ
Nuez Pecanאֱגוֹז פֶקַן
'EGOZ FEKAN
Nuez Pistachoפִיסְטוּק
FISTUK
Numerador; Tiempoמוֹנֶה
MONEH
Numeralשֵּם מִסְפָּר
ShEM MISPAR
Numeralשֵּם הַמִסְפָּר
ShEM HAMISPAR
Numerarמִסְפֵּר
MISPER
Contar; Numerar; Enumerarסָפַּר לְסַפֵּר
SAPAR LESAPER
Numeroמִסְפַּר
MISPAR
Número Cardinalמִסְפָּר יְסוֹדִי
MISPAR YESODI
Número Ordinalמִסְפָּר סִדּוֹרִי
MISPAR SIDHORI
Númerosמִסְפָּרִים
MISPARIM
Números; Bemidvar, En el desieבְּמִדְבָּר
BEMIDBAR
Nunנ נוּן ן
N NUN N
Nuncaמֵעוֹלָם לֹא
ME"OLAM LO'
Nuncaעוֹלָם לא לא מֵעוֹלָם
"OLAM L' L' ME"OLAM
Nuncaאַף פַּעַם לֹא לֹא אַף פַּעַם
'AF PA"AM LO' LO' 'AF PA"AM
Nunca he ...מֵעוֹדִי לאֹ
ME"ODI L'O
Nutriaכֶלֶב נָהָר
JELEV NAHAR
Nutriciónתְּזוּנָה
THEZUNAH
Alimentación; Nutriciónמָזוֹן הֳזָנָה
MAZON HAZANAH
Nutritivoזָן מֵזִין
ZAN MEZIN
Ñandú; Avestruzיַעֵן
YA"EN
Ñandú; Avestruzבַּת הַיַּעֳנָה
BAT HAYA"ANAH
Ñapa; Bono de Ventaהֲטֶבָה מֵעֳנָק
HOTEVAH ME"ANAK
O; Seríaלְוַאי לְוַי
LEVA'Y LEVAY
Oאוֹ
'O
Abdías; Obadiasעֹבַדִיָה
"OVADIAH
Obedecerצִיַּת
TSIAT
Escuchar; Obedecer; Entenderשָמַע
SHAMA"
Obedienciaמִשְמָע
MISHMA"
Objeto; Cosaעֶצֶם
"ETSEM
Objetos; Cosasעצמים
"TSMYM
Obleaצַפִּיחִית
TSAPIJIT
Obligar; Deber, Estar en Deudaחִיֵב חִייֵב
JIEV JIYEV
Comprometer; Obligar; Requerirחִייֵב לְחֵייֵב
JIYEV LEJEIYEV
Obra, Acciónפְּעוּלָה פְּעֻלָּה
PE"ULAH PE"ULAH
Obras, Accionesפְּעוּלוֹת פְּעֻלּוֹת
PE"ULOT PE"ULOT
Oscuro; Obscuroאָפֵל
'AFEL
Observancia sabáticaשַבָּתוֹן
SHABATON
Observando; Preservandoשִמּוּר
SHIMUR
Observante del Shabat Fשוֹמֶרֶת שַבָּת
SHOMERET SHABAT
Observante del Shabat Mשוֹמֵר שַבָּת
SHOMER SHABAT
Observar; Asecharצָפָה
TSAFAH
Obstetra Mמְיַלֵּד
MEYALED
Obstinadaסָרְבָנִית
SARVANIT
Obstinadoסָרְבָן
SARVAN
Tropiezo; Obstrucciónפּוּקָה
PUKAH
Bloquear; Obstruirחָסַם
JASAM
Recibir; Obtenerקִבֵּל קִיבֵּל לְקַבֵּל
KIBEL KIBEL LEKABEL
Obtener, Lograrהִשִּיג
HISIG
Ocasión, Ocurrenciaמִקְרֶה
MIKREH
Instancias; Ocasiones; Vecesפְּעָמִים
PE"AMIM
Ocaso; Crepúsculo; Media Luzבֵּין עֳרְבַּיִם בֵּין הַשְמָשוֹת
BEIN "ARBAYIM BEIN HASHMASHOT
Occidenteמַעֳרֶב
MA"AREV
Océanoאוֹקִיָאנוּס
'OKIA'NUS
Océano Pacíficoיַּם הַשָּקֵט
YAM HASHAKET
Ochentaשְמוֹנִים
SHEMONIM
Ocho díasשְמוֹנָה יַמִים
SHEMONAH YAMIM
Ocho Fשְמוֹנֶה
SHEMONEH
Ocho Mשְמוֹנָה
SHEMONAH
Ocho Milשְמוֹנַת אֳלָפִים
SHEMONAT 'ALAFIM
Octágonoמְשֻמָּן
MESHUMAN
Octava Fשְמִינִית
SHEMINIT
Octavo día de asambleaשֶמִינִי עֳצֶרֶת
SHEMINI "ATSERET
Octavo Mשְמִינִי
SHEMINI
Octubreאוֹקְטוֹבֶּר
'OKTOBER
Oculista; Oftalmólogoרוֹפֵא עֵינֵים
ROFE' "EINEIM
Ocultaגָּנוּזָה
GHANUZAH
Oculta; Secretaשְפוּנָה
SHEFUNAH
Oculta, Entierraטָמַן
TAMAN
Oculta Fנֶחְבֵּאת
NEJBE'T
Ocultar; Negarכִּחֵד
KIJED
Camuflar; Ocultarהִסְוָה
HISVAH
Esconder; Ocultarהִסתִיר לְהַסתִיר
HISTIR LEHASTIR
Ocultarseהִתְעַלֵּם
HIT"ALEM
Desaparecer; Ocultarseנָעְלַם
NA"LAM
Esconderse; Ocultarseנִסְתַּר
NISTHAR
Ocultarseצָפַן
TSAFAN
Ocultarseנִכְנַף
NIJNAF
Oculto; Secretoשָפוּן
SHAFUN
Ocultoגָּנוּז
GHANUZ
Oculto Mנֶחְבָּא
NEJBA'
Ocupación; Interésעִנְיֵן עִינְיֵן
"INYEN "INYEN
Negocio; Ocupaciónעֵסֶק
"ESEK
Profesión; Ocupaciónמִקְצוֹעַ
MIKTSOA"
Ocupaciónעִסּוּק
"ISUK
Profesiones; Ocupacionesמִקְצוֹעוֹת
MIKTSO"OT
Ocupadaתְּפוּסָה תְּפוּשָה
THEFUSAH THEFUSAH
Ocupadoתָּפוּס תָּפוּש
THAFUS THAFUS
Emplear; Ocuparהֶעֱסִיק לְהֵעֳסִיק
HE"ESIK LEHE"ASIK
Ocuparse; Negociarעָסַק
"ASAK
Odiada Fשִנְאָה
SIN'AH
Odiarשָנֵא
SANE'
Dendista; Odontologoרוֹפֵא שִנֵיִים
ROFE' SHINEIIM
Oesteמַעֳרָב
MA"ARAV
Queme incienso; Ofertaקִטֵר
KITER
Oficinista; Oficial Fפְּקִידָה
PEKIDAH
Oficinista; Oficial Mפָּקִיד
PAKID
Oficinaמִשְרָד
MISRAD
Cuarto de trabajo; Oficinaחֳדַר עֳבוֹדָה
JADAR "AVODAH
Oficina, Dominioמִשְרָה
MISRAH
Correo; Oficina Postalדֹּאַר דּוֹאַר
DHO'AR DHO'AR
Oficinista; Oficial Fפְּקִידָה
PEKIDAH
Oficinistaלַבְלָר
LAVLAR
Oficinista; Oficial Mפָּקִיד
PAKID
Ofrecer Una Libaciónנִסֵּךְ
NISEJ
Ofrendaתְּרוּמָה מַתָּנָה קָרְבָּן
THERUMAH MATHANAH KORBAN
Ofrenda; Sacrificioקָרְבָּן
KORBAN
Ofrenda; Tributoמִנְחָה
MINJAH
Culpa; Ofrenda de culpaאָשָם
'ASHAM
Ofrenda de fuego; Inmigrante Fעלָה
"LAH
Ofrenda de fuegoאִשֶּה
'ISHEH
Ofrenda de pazשֶלֶם
SHELEM
Pecado; Ofrenda por el pecadoחַטָּאָה חֳטָאָה חַטָּאת
JATA'AH JATA'AH JATA'T
Oculista; Oftalmólogoרוֹפֵא עֵינֵים
ROFE' "EINEIM
Oído; Sentido del Oídoשְמִיעָה
SHEMI"AH
Ojalלוּלָאָה אֶבֶק אִבְקָה
LULA'AH 'EVEK 'IVKAH
Ojoעַיִן עַיִין
"AYIN "AYIN
Ojo por ojoעַיִן תַּחַת עַיִן
"AYIN THAJAT "AYIN
Ojosעֵינִים עיניים
"EINIM "YNYYM
Ojos N Fעֵינַיִם
"EINAYIM
Ola; Ondaגַּל
GHAL
Ondas; Olasגַּלִּים
GHALIM
Olerהֵרִיחַ לְהָרִיח
HERIAJ LEHARIJ
Aceituna; Olivaזַיִת
ZAYIT
Aceitunas; Olivasזֵיתים
ZEITYM
Ollaסִיר
SIR
Olla de Presiónסִיר לַחַץ
SIR LAJATS
Olorרֵיחַ
REIAJ
Confortante; Aroma; Olorנִיחוֹחַ
NIJOAJ
Olvídalo Fתִּשְכִּחִי מִזֶה
THISHKIJI MIZEH
Olvídalo Mתִּשְכַּח מִזֶה
THISHKAJ MIZEH
Olvidarשָכַח לִשכּוֹח
SHAJAJ LISHKOJ
Ománעוֹמַאן
"OMA'N
Ombligoטַבּוּר
TABUR
Once Fאַחַת עֶשְרֵה
'AJAT "ESREH
Once Mאַחַד עָשָר
'AJAD "ASAR
Once Milאַחַד עָשָר אֶלֶף
'AJAD "ASAR 'ELEF
Ola; Ondaגַּל
GHAL
Ondas; Olasגַּלִּים
GHALIM
Columpiar; Ondearהֵנִיף
HENIF
Columpio; Ondeoתְּנוּפָה
THENUFAH
Onduladoמְסֻלְסָל מְתֻלְתָּל
MESULSAL METULTHAL
Ondulador de cabelloמְתַלְתֶל שֶעָר
METALTEL ShE"AR
Naciones Unidas; ONUאֻמּוֹת מְאֻחָדוֹת אומ
'UMOT ME'UJADOT 'VM
Onzaאֻנְקִיָה
'UNKIAH
Oportunidad; Opciónסִכּוּי סִּיכּוּי הִזְדַּמְּנוּת
SIKUY SIKUY HIZDHAMNUT
Elección; Opciónבְּרֵירָה
BEREIRAH
Opiniónחַוָּת דַעַת
JAVAT DA"AT
Adversario; Oponenteיַרִיב
YARIV
Oponerse; Ir en contra deנִגֵּד לִנגוֹד אֶת
NIGHED LINGOD 'ET
Oportunidad; Opciónסִכּוּי סִּיכּוּי הִזְדַּמְּנוּת
SIKUY SIKUY HIZDHAMNUT
Presión; Tensión; Opresión Sלַחַץ
LAJATS
Explotar; Oprimir; Maltratarעָשַק
"ASHAK
Oprimir; Someterדִּכָּא
DHIKA'
Opuestoמִמּוּל
MIMUL
Opuesto; Contrarioהֵפֶךְ
HEFEJ
Opulentoבַּעַל נְכָסִים
BA"AL NEJASIM
Oraciónתְּפִילָה תְּפִלָּה
THEFILAH THEFILAH
Oraciónמִשְפָּט מַאֳמָר
MISHPAT MA'AMAR
Oración de la Mañanaתְּפִילַת שַחֳרִית שַחֳרִית
THEFILAT SHAJARIT SHAJARIT
Oración de la Nocheתְּפִילַּת עַרְבִית מַעַרִיב
THEFILAT "ARVIT MA"ARIV
Oración de la Tarde; Minjaתְּפִלַת מִנחָה מִנחָה
THEFILAT MINJAH MINJAH
Oración de Pieעֳמִידָה
"AMIDAH
Oración de recordaciónיִזכּוֹר
YIZKOR
Oración Matutinaשַחֳרִית
SHAJARIT
Oración Vespertinaעֳרְבִית
"ARVIT
Oracionesתְּפִלּוֹת
THEFILOT
Oracionesמִשְפָּטִים מַאֳמָרִים
MISHPATIM MA'AMARIM
Oraciones penitenciales especiסְלִיחוֹת
SELIJOT
Magia; Oraculo; Encantoקֶסֶם
KESEM
Oráculosתֻּמִים תּוּמִים
THUMIM THUMIM
Oralשֶל פֶּה שֶבְּעַל פֶּה
SHEL PEH SHEB"AL PEH
Por hablar; Oralmenteעַל פֶּה בְּעַל פֶּה
"AL PEH BE"AL PEH
Rezar; Rogar; Orarהִתְפַּלֵּל להתפלל
HITPALEL LHTFLL
Ordenצִוָּה
TSIVAH
Orden; Arreglo; Filaסֵדֶּר
SEDHER
Ordenסוֵּג מִין טִיפוּס
SVEG MIN TIFUS
Orden, Mandato, Bíblicoפְּקֻדָּה
PEKUDHAH
Orden servicio de Pascuaסֵדֶר
SEDER
Ordenada Fמְסֻדֶּרֶת מְסוּדֶּרֶת
MESUDHERET MESUDHERET
Ordenado Mמְסֻדָּר מְסוּדָּר
MESUDHAR MESUDHAR
Ordenarמִיֵּן סִוֵּג הִתְרעֵעַ חָבַר
MIEN SIVEG HITR"EA" JAVAR
Pedir; Requerir; Ordenarבִּקֵּש ביקש לְבַקֵּש
BIKESh VYKSh LEVAKESh
Arreglar; Comparar; Ordenarעָרַךְ
"ARAJ
Unir; Ordenarרָצַף
RATSAF
Invitar; Ordenar; Reservar L.הַזְמִין
HAZMIN
Ordenarse como Rabinoרִבְרֵב
RIVREV
Orejaאוֹזֶן
'OZEN
Orejaאֹזֶן אוֹזֶן
'OZEN 'OZEN
Orejasאֹזְנַים אוֹזניים
'OZNAYM 'OZNYYM
Orejas de Hamanאֹזנֵי הָמָן
'OZNEI HAMAN
Orfanatoבֵּית יְתוֹמִים
BEIT YETOMIM
Fijar; Editar; Organizarעָרַךְ
"ARAJ
Organizarאִרְגֵּן
'IRGHEN
Organizarהִסְדִיר
HISDIR
Organoעוּגָב
"UGAV
Organoאֵיבָר
'EIVAR
Organos genitalesאֶיבְרֵי הַמִין
'EYVREI HAMIN
Orienteמִזְרָח קֶדֶם
MIZRAJ KEDEM
Orificio; Túnelנִקְבָּה נְקָבוֹת
NIKBAH NEKAVOT
Orillaכַּרְכֹּב
KARKOV
Costa; Orillaחוֹף
JOF
Ornamentקִשּוּט קִישּוּט
KISHUT KISHUT
Ornamentoנוֹי
NOY
Oroזָהָב
ZAHAV
Oro Finoפָּז
PAZ
Orquestaתִּזְמֹרֶת
THIZMORET
Orquídeaסַחְלָב שַחְלָב
SAJLAV SHAJLAV
Orquilla para cabelloכְּבֵנָה
KEVENAH
Ortografíaכְּתִיב
KETIV
Oscuraחֳשוּכָה
JASHUJAH
Oscuridadחֹשֶךְ
JOSHEJ
Oscuridadאֳפֵלָה
'AFELAH
Oscuro; Obscuroאָפֵל
'AFEL
Oscuro; Crepúsculoדִּמְדּוּם
DHIMDHUM
Oscuroחָשוּךְ
JASHUJ
Oscuro, Estarכָּהָה
KAHAH
Oseas; Salvaciónסֶפֶר הוֹשֵע
SEFER HOSHE"
Osoדוֹב
DOV
Otoñoסְתָיו סְתָו עֵת הָאָסִיף
SETAYV SETAV "ET HA'ASIF
Dar; Otorgarהֶעֳנִיק להַעֳניק
HE"ANIK LHA"ANYK
Otraאַחֶרֶת
'AJERET
Una vez más; Otra vezעוֹד פַּעַם
"OD PA"AM
Otroאַחֵר
'AJER
Gritar; Ovacionar; Aclamarהֵרִיעַ לְהָרִיעַ
HERIA" LEHARIA"
Ovalado; Ovaloסְגַלְגַּל
SEGALGHAL
Ovalado; Ovaloסְגַלְגַּל
SEGALGHAL
Ovarioשַחֳלָה
SHAJALAH
Ovariosשְחָלוֹת
SHEJALOT
Oveja, literarioרָחֵל רְחֵלָה
RAJEL REJELAH
Cordero F; Oveja Fכִּבְשָה
KIVSAH
Cordero M; Oveja Mצֹאן כֶּבֶש
TSO'N KEVES
Corderos; Ovejas; Cabrasצֹאן צֹנֶה צֹאנֶה
TSO'N TSONEH TSO'NEH
Ovejas y Cabras; Multitudצֹאן כֶּבֶש
TSO'N KEVES
Oxigenoחַמְצָן
JAMTSAN
Oxigenoחַמְצָן אַבְחֶמֶץ
JAMTSAN 'AVJEMETS
Oye; Escuchaשוֹמֵעַ
SHOMEA"
Tarde; P.M., Pasado medio díaאַחֳרֵי הַצָּהֲרַיִם אַחֳרֵי הַּצָהָרָיִים
'AJAREI HATSAHORAYIM 'AJAREI HATSOHORAYIM
Paal; Kal; Verbo Simple Activoפָּעַל קַל
PA"AL KAL
Pacienciaאֹרֶךְ רוּחַ
'OREJ RUAJ
Pacienciaסַבְלָנוּת
SAVLANUT
Trueque; Convenio; Pactoהִתְמַקֵּחַ
HITMAKEAJ
Padre; Papáאָב אַבָּא
'AV 'ABA'
Padre, Míoאָבִי
'AVI
Padre Político; Suegroחוֹתֵן חָם
JOTEN JAM
Padre Políticoאָב חוֹרֵג
'AV JOREG
Padresאָבוֹת
'AVOT
Ventaja; Paga; Gananciaיִתְרוֹן
YITRON
Paga de Prostitutaאֶתנָן
'ETNAN
Pagarשִלֵּם שילם לְשַלֵּם
ShILEM ShYLM LEShALEM
Páginaעַמּוּד
"AMUD
Pagina Webעַמוּד רֶשֶת
"AMUD REShET
Pago; Cuota; Indemnizaciónתַּשְלוּם
THASHLUM
Recompensa; Pagoגְּמוּל
GHEMVL
Ganancia; Pago; Recompensaהִרְוַיחַ
HIRVAYAJ
Pagos; Cuotas; Indemnizacionesתַּשְלוּמִים תַּשְלוּמוֹת
THASHLUMIM THASHLUMOT
País; Tierraאֶרֶץ
'ERETS
Paisajeנוֹף
NOF
Tierras; Paísesאֳרָצוֹת
'ARATSOT
Pajaקַש
KASh
Ave; Pájaro; Polloעוֹף
"OF
Pájaro, N.F.צִפּוֹר
TSIPOR
Pájaro Carpinteroנַקָּר
NAKAR
Pájaro Lavanderaנַחֳלִיאֵלִי
NAJALI'ELI
Pájaros Fצִפֲּרִים צִפּוֹרִים
TSIPORIM TSIPORIM
Palaאֵת
'ET
Palabra; Cosaדָּבָר
DHAVAR
Palabraמִלָּה
MILAH
Palabra; Pronunciaciónדִּבּוּר
DHIBUR
Palabra claveסִיסְמָה שִבֹּלֶת שִבּוֹלֶת
SISMAH SHIBOLET SHIBOLET
Palabrasמִלִּים מִלּוֹת
MILIM MILOT
Palabrasמִלִּים
MILIM
Cosas; Palabrasדְּבָרִים
DHEVARIM
Palabras de preguntaמִלּוֹת שְאֵלָה
MILOT ShE'ELAH
Aviso; Concejo; Palabreríaעֵצָה
"ETSAH
Palacio; Temploהֵיכָל
HEIJAL
Castillo; Palacioאַרְמוֹן
'ARMON
Palacioאַרנוֹן
'ARNON
Palestina Fפְּלִשְתּית
PELISHTHYT
Palestino Mפְּלִשְתּי
PELISHTHY
Palidecerהִכְסִיף
HIJSIF
Palitos chinosדוּקִים
DUKIM
Palmaכַּף
KAF
Palma de la manoכַּף יָד
KAF YAD
Palmas de las manosכַּפּוֹת יַדַיִם כפות ידיים
KAPOT YADAYIM JFVT YDYYM
Palmas de las manosאֳזִקִּים
'AZIKIM
Palmera, Arbol de Palmaדֶקְל תֹמֶר
DEKL TOMER
Paloמַטֶּה
MATEH
Mástil; Paloתֹרֶן
TOREN
Jonás; Palomaיוֹנָה
YONAH
Palomeroשוֹבָךְ שֹבֶךְ
SHOVAJ SHOVEJ
Pipocas; Palomitas de maízקְלִי תִּירָס פּוֹפּ קוֹרְן
KELI THIRAS POP KORN
Paltaאֳבוֹקָדוֹ
'AVOKADO
Panלֶחֶם
LEJEM
Pan blancoלֶחֶם לָבָן
LEJEM LAVAN
Pan de Afrechoלֶחֶם שִיפּוֹן
LEJEM ShIPON
Pan de granoלֶחֶם חַי
LEJEM JAY
Pan de Pitaפִּיתָה
PITAH
Pan Leudado, Pan con Levaduraחָמֵץ
JAMETS
Pan queque; Panquéחֳבִיתָה
JAVITAH
Pan queques; Panquéחֳבִיתִיוֹת
JAVITIOT
Pan queques de papaלְבִיכוֹת
LEVIJOT
Pan sin levaduraמַצָּה
MATSAH
Pan Trenzado Tradicional Judíoחַלָּה
JALAH
Panaderoאוֹפֶה
'OFEH
Panamáפָּנָמָה
PANAMAH
Pancitoלַחְמָנִיָּה
LAJMANIAH
Pancitosלַחְמָנִיוֹת
LAJMANIOT
Pandilla; Bandaחֶבְרָה
JEVRAH
Panecilloלַחְמָנִית
LAJMANIT
Pánicoבֶּהָלָה
BEHALAH
Pánicoחִתִּית
JITHIT
Pan queques; Panquéחֳבִיתִיוֹת
JAVITIOT
Pan queque; Panquéחֳבִיתָה
JAVITAH
Panquequeחֳמִיטָה
JAMITAH
Panquequeלְבִיבָה
LEVIVAH
Pantallaמָסָך
MASAJ
Pantalla, de Televisiónמָרקַע
MARKA"
Pantalonesמִכנָסַיִים
MIJNASAYIM
Pantalonesמִכְנְסַיִם
MIJNESAYIM
Pantalones Cortosמִכנָסַיִים קְצָרִים
MIJNASAYIM KETSARIM
Musgo; Pantanoאֵזוֹב
'EZOV
Pantano; Ciénagaבִּצָּה
BITSAH
Panteraפַּנְתֵּר
PANTHER
Pantuflasנַעֳלֵי בַּיִת
NA"ALEI BAYIT
Pañalחִחוּל
JIJUL
Pañalחִיתוּל
JITUL
Pañalesחִיתוּלִים
JITULIM
Pañoletaמִטפַּחַת רֹאש
MITPAJAT RO'SH
Pañueloמִמְחָטָה
MIMJATAH
Padre; Papáאָב אַבָּא
'AV 'ABA'
Papaתַּפּוּחַ אֳדָמָה
THAPUAJ 'ADAMAH
Papas Fritasצִיפְּס
TSIPS
Papayaפַּפָּיָה
PAPAYAH
Papelנְיָר נְייָר
NEYAR NEYYAR
Papel Carbónicoנְיָר פֶּחָםנְיָר הַעְתָּקָה
NEYAR PEJAMNEYAR HA"THAKAH
Papel Higiénicoנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Papel Higiénicoנְיָר שִמּוּש נְיָר טוּאַלֶת
NEYAR SHIMUSH NEYAR TU'ALET
Papelesנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Papelesנְיָרוֹת ניירות
NEYAROT NYYRVT
Atado; Paqueteחֳבִילָה מַקְנִית
JAVILAH MAKNIT
Paqueteחַבִילָה
JAVILAH
Atado; Paqueteצְרוֹר
TSEROR
Paquistánפָּקִיסְתָן
PAKISTAN
Par; Parejaזוּג
ZUG
A; Hacia; Paraאֶל
'EL
Detrás de; Paraבְּעַד
BE"AD
A; Para; Haciaלִ
LI
Paraבִּשְבִיל
BISHVIL
Paraבַּעֳבוּר
BA"AVUR
Para, Porעֳבוּר בְּעָבוּר
"AVUR BE"AVUR
Porque; Para eso; Cuándoכִּי
KI
Por Qué?; Para Que?לָמָּה
LAMAH
Para que; A causa deלְמַעַן
LEMA"AN
No sea Que; Para que Noפֶּן
PEN
A quién?; Para quién?לְמִי
LEMI
Para quién?בִּשְבִיל מִי
BISHVIL MI
Para Siempreלְעוֹלָם
LE"OLAM
Para Siempreעוֹלָמִית
"OLAMIT
Paracaídasמַצְנֵחַ
MATSNEAJ
Paradaחדל
JDL
Paraguasשִמְשִיָּה
SHIMSHIAH
Paraguayפַּרַגוּאַיי
PARAGU'AYY
Jardín de Edén; Paraísoגַּן עֵדֶן
GHAN "EDEN
Pararעָצַר לַעֳצור
"ATSAR LA"ATSVR
Paró; Parar; Levantar; Demorarעוֹמֶדֶת
"OMEDET
Paró; Parar Zעָמַד
"AMAD
Levantarse; Pararse; Permaneceקָם הֵעִיר
KAM HE"IR
Parcharטִלֵּא
TILE'
Parcializar; Sacar Caraנָשָא פָּנִים
NASA' PANIM
Parecido; Semejanteדּוֹמֶה
DHOMEH
Parecido aדָּמָה לְ
DHAMAH LE
Paredקִיר
KIR
Pared; Muroחוֹמָה
JOMAH
Paredesקִירִוֹת
KIRIOT
Par; Parejaזוּג
ZUG
Pares; Parejasזוּגוֹת
ZUGOT
Parentelaקִרְבָה שַאֳרָה
KIRVAH SHA'ARAH
Pares; Parejasזוּגוֹת
ZUGOT
Pariente, Madreהוֹרָה
HORAH
Pariente, Padreהוֹרֶה
HOREH
Cercana; Pariente Fקְרוֹבָה
KEROVAH
Cercano; Pariente Mקָרוֹב
KAROV
Parientesהוֹרִים
HORIM
Parientesקְרוֹבֵי מִשְפָּחָה
KEROVEI MISHPAJAH
Parientes, Padre, Madreהוֹרִים הוֹרֶה הוֹרָה
HORIM HOREH HORAH
Salvar; Parir, Animalהִמְלִיטָה
HIMLITAH
Salvar; Parir, Animalהִמְלִיט
HIMLIT
Parlamento Israelí; Knessetכְּנֶסֶת
KENESET
Parloteoפִּטְפֵּט צִפְצֵץ
PITPET TSIFTSETS
Paró; Parar Zעָמַד
"AMAD
Paró; Parar; Levantar; Demorarעוֹמֶדֶת
"OMEDET
Parpadear; Centellearהִבהֵב לְהֵבהֵב
HIVHEV LEHEVHEV
Parpadeoמִצְמֵץ
MITSMETS
Parpadosגַּבּוֹת
GHABOT
Jardín; Parqueגַּן
GHAN
Parqueoחֳנָייָה
JANAYYAH
Párrafo; Rama; Cláusulaסָעִיף
SA"IF
Vid; Parral; Enredadera de Uvaגֶּפֶן
GHEFEN
Vides; Parrales; Enredaderasגְּפָנִים
GHEFANIM
División; Partición; Divergenחֳלוּקָה
JALUKAH
Participeהִשְתַּתֵּף להשתתף
HIShTHATHEF LHShTTF
Molécula; Partículaפָּרֻדָּה פְּרוּדָה
PARUDHAH PERUDAH
Partícula interrogativaהַאִם
HA'IM
Particularmenteבִּפְרָט
BIFRAT
Partido Políticoמִפְלָגָה
MIFLAGAH
Volar; Partirנָס
NAS
Rajar; Partirבָּקַע
BAKA"
Partir; Hendirבָּקַע לִבקוֹעַ
BAKA" LIVKOA"
Partir; Explotar; Detonarפּוֹצֵץ
POTSETS
Partir; Navegar; Embarcarהִפְלִיג
HIFLIG
Compartir; Partirחֵלֶק
JELEK
Partir; Dividir mitad; Cruzarחָצָה
JATSAH
Partir; Huirהִסְתַּלֵּק מ
HISTHALEK M
Partir, Rajarפָצַם
FATSAM
Parvé, No Carne Ni Lecheפַּרוָוה
PARVAVH
Pasa, Uva Pasaצִמּוּק
TSIMUK
Pasableעֳבִיר
"AVIR
Pasado; Pasandoעוֹבֵר
"OVER
Pasado, Tiempo Gramaticalעָבָר
"AVAR
Pasado Mañanaמָחֳרָתַיִים מָחֳרָתַיִם
MAJARATAYIM MAJARATAYIM
Pasado Participioעָבָר בֵּינוֹנִי
"AVAR BEINONI
Pasado; Pasandoעוֹבֵר
"OVER
Pasaporteדַּרְכּוֹן
DHARKON
Pasarעָבַר
"AVAR
Pasar; Avanzarצָעַד
TSA"AD
Pasar la Nocheלין
LYN
Pasar Revistaפָקַד
FAKAD
Pascuaפֶּסַח הַג הַפֶּסַח
PESAJ HAG HAPESAJ
Caminar; Pasearדָּרַךְ
DHARAJ
Pasearשָח שוח
SAJ SVJ
Caminar; Pasearטִיֵּל טייל לטייל
TIEL TYYL LTYYL
Pasearטִייל
TIYL
Paseoתְּעִיָּה
THE"IAH
Pasillo; Vestíbuloאוּלָם
'ULAM
Pasillo; Corredorמִסְדְּרוֹן
MISDHERON
Salida de Emergencia; Pasilloפַּרְשְדוֹן
PARSHEDON
Pasilloמַעֳבָר
MA"AVAR
Pasillos; Vestíbulosאוּלַמִּים
'ULAMIM
Pasillos; Corredoresמִסְדְּרוֹנִים מִסְדְּרוֹנוֹת
MISDHERONIM MISDHERONOT
Pasión, Deseoתַאֳווָה
TA'AVVAH
Pasionaria, Florשְעוֹנִית
SHE"ONIT
Paso; Escaleraמַעֳלָה
MA"ALAH
Paso; Avance; Marcha, Verboצָעַד
TSA"AD
Paso Sצַעַד
TSA"AD
Pasta de dientesמִשחַת שִנַּיִים
MISHJAT SHINAYIM
Pastelמַאֳפֶה
MA'AFEH
Pastel de Fideoפַּשטִידָה
PASHTIDAH
Pastel de Quesoעֻגָת גְּבִינָה
"UGAT GHEVINAH
Confitería; Pasteleríaמִגדָנִייָה
MIGDANIYAH
Pasteleríaמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'AFIYAH MA'AFIAH
Pastelería; Reposteríaמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'AFIYAH MA'AFIAH
Pasteleroאוֹפֶה אוֹפֶה עוּגוֹת
'OFEH 'OFEH "UGOT
Almohada; Pastizalכַּר
KAR
Pasto; Pastizalמִגְרָש
MIGRASH
Pastoמִרְעֶה
MIR"EH
Pasto; Excrementoרְעִי
RE"I
Pastoעֵשֶב
"ESEV
Pasto; Pastizalמִגְרָש
MIGRASH
Pastorרוֹעֶה
RO"EH
Pastoreoרְעִיָּה
RE"IAH
Pastoresרוֹעִים
RO"IM
Patadaבָּעַט לבעוט
BA"AT LV"VT
Pataj, A cortaפַּתָח
PATAJ
Patearבָּעַט
BA"AT
Patenteפַטֶנט
FATENT
Patinesגַּלְגִּילִיוֹת
GHALGHILIOT
Patinetaסְקֶטְבּוֹרְד
SEKETBORD
Patio; Establecimientoחָצֵר
JATSER
Patio; Corte de Leyחָצֵר
JATSER
Patio, Patio del Temploעֳזָרָה
"AZARAH
Patoבַרוָוז
VARVAVZ
Patriarcasהָאָבוֹת אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֳקֹב
HA'AVOT 'AVRAHAM YITSJAK VEYA"AKOV
Pausa; Momentoהֶרֶף
HEREF
Pava Real Fטַוֶסֶת
TAVESET
Pavimentoסְלִילָה
SELILAH
Pavoתַרנגוֹל חוֹדוּ תַּרְנְהוֹד
TARNGOL JODU THARNEHOD
Pavo Real Mטַוָס
TAVAS
Bufón; Payasoלֵץ
LETS
Bufones; Payasosלֵצִים
LETSIM
Paz; Prosperidadשָלוֹם
SHALOM
Paz; Hola; Chaoשָלוֹם
SHALOM
Pe, Feפ פֶא ף
F FE' F
Pecadoחָטָא עֳבִרָה עֳבִירָה
JATA' "AVIRAH "AVIRAH
Iniquidad; Culpa; Pecadoעָוֹן
"AON
Pecado; Ofrenda por el pecadoחַטָּאָה חֳטָאָה חַטָּאת
JATA'AH JATA'AH JATA'T
Pecadorחַטָּא
JATA'
Pecarחָטָא
JATA'
Pecar; Perder una Marcaחָטָא
JATA'
Errar; Pecar, Sin Intenciónשָגַג
SHAGAG
Pecesדָּגִים
DHAGIM
Pechoחָזֶה
JAZEH
Pedazoחֳתִיכָה
JATIJAH
Pieza; Pedazoמִגְזָר פְּרוּסָה
MIGZAR PERUSAH
Pedazosחֳתִיכוֹת
JATIJOT
Pedestal; Enchufeאֶדֶן
'EDEN
Pedido; Deseoבַּקָּשָה
BAKASHAH
Pedidos; Deseosבַּקָּשוֹת
BAKASHOT
Pedir; Requerir; Ordenarבִּקֵּש ביקש לְבַקֵּש
BIKESh VYKSh LEVAKESh
Pegamentoדֶּבֶק
DHEVEK
Pegar; Adherir; Unirדָּבַק
DHAVAK
Pegar; Infectar; Cogerהִדְבִּיק
HIDBIK
Peinar; Cepillarסָרַק לִסרוֹק
SARAK LISROK
Peine; Cepilloמַסְרַק מַגְרַדָה כַּרֶבּלֶת
MASRAK MAGRADAH KAREBLET
Peladuraקְלִיפָה
KELIFAH
Pelarקָלַף
KALAF
Pelar cebollasפִּקְּל
PIKL
Peldaño de una Escalera, Gradaחֳוָקִים
JAVAKIM
Riña; Peleaסִכְסוּךֶ
SIJSUJE
Pelea; Guerraהֵאָבְקוּת קְרָב מִלְחָמָה
HE'AVKUT KERAV MILJAMAH
Peleaנִלְחַם
NILJAM
Discutir; Pelearקָטַט קָט הִתְקוֹטֵט
KATAT KAT HITKOTET
Pelearלָחַם נִלְחַם
LAJAM NILJAM
Pelícanoשַקְנַאִי
SAKNA'I
Películaרְאִינוֹעַ
RE'INOA"
Película; Cintaסֶרֶט
SERET
Película, Cintaסֶרֶט קוֹלנוֹעַ רְאִינוֹעַ
SERET KOLNOA" RE'INOA"
Película, Cuadro en Movimientoקוֹלְנוֹעַ
KOLNOA"
Películas; Cintasסֶרֶטִים
SERETIM
Peligroסַכָּנָה
SAKANAH
Pelirrojoאַדְמוֹנִי
'ADMONI
Pelo; Cabelloשֵעָר
SE"AR
Pelos; Cabellosשְעָרוֹת
SE"AROT
Balón; Pelotaכַּדוּר
KADUR
Pelucaפֵּאָה נָכְרִית
PE'AH NAJRIT
Desaseado; Peludoמְרֻפָּט מְרוּפָּט
MERUPAT MERUPAT
Peluqueríaמִסְפָּרָה
MISPARAH
Pena capitalעוֹנֶש מַוֶות
"ONESH MAVEVT
Penar; Afligir; Dueloאָבַל
'AVAL
Arete; Pendienteנֶזֶם
NEZEM
Pendiente, Ornamentoתְּלְיוֹן
THELEYON
Pénduloמְטֻטֶלֶת מְטוּטֶּלֶת
METUTELET METUTELET
Péndulosמֶטֻטֶלֶתוֹת מְטוּטֶלֶתוֹת
METUTELETOT METUTELETOT
Peneשָפְכָה וֶטִיב
SAFJAH VETIV
Tendón; Nervio; Peneגיִד
GYID
Penetrarחָדַר לַחֳדר
JADAR LAJADR
Penínsulaחֳצִי אִי
JATSI 'I
Pensadorחוֹשֵב
JOSHEV
Pensamiento; Propósitoמַחֳשָבָה
MAJASHAVAH
Pensamientoחֳשִיבָה
JASHIVAH
Pensamientoמַחֳשֶבֶת
MAJASHEVET
Pensar; Considerarחָשַב לַחשוֹב
JASHAV LAJShOV
Pensar; Intercederפִּלֵּל
PILEL
Pensar Profundo; Reflexionarהִתְעַמֵּק
HIT"AMEK
Restaurante; Pensiónמִסְעָדָה
MIS"ADAH
Pentágonoמְחוּמָּש
MEJUMASH
Trabajador; Peónפּוֹעֵל
PO"EL
Trabajadores; Peonesפּוֹעֳלִים
PO"ALIM
Pepa; Carozoגַּלְעִין
GHAL"IN
Pepinoמַלָפְפוֹן
MALAFEFON
Pepinosמַלָפְפוֹנִים מַלָפְפוֹנוֹת
MALAFEFONIM MALAFEFONOT
Pequeñaזְעִירָה
ZE"IRAH
Pequeña; Pocaקְטַנָה
KETANAH
Pequeño; Pocoקָטָן
KATAN
Pequeñoזָעִיר
ZA"IR
Pequeño, adv.מְעַט
ME"AT
Peraאַגָס
'AGAS
Percepciónהַכָּרָה
HAKARAH
Ver; Percibir; Considerarרָאָה לִרְאוֹת
RA'AH LIR'OT
Perder; Decrecerחָסַר
JASAR
Perder Informaciónהִדְלִיף
HIDLIF
Perder peso; Adelgazarהִרזָה לְהֵרזוֹת
HIRZAH LEHERZOT
Pecar; Perder una Marcaחָטָא
JATA'
Ausente; Perdidaנֶעְדֶּרֶת
NE"DHERET
Perdidaדֶּלֶף
DHELEF
Destrucción; Ruina; Perdidaאָבְדָן אַבְדָן
'AVDAN 'AVDAN
Perdidaאָבֵדָה
'AVEDAH
Perdido; Perecido, Serאָבַד
'AVAD
Ausente; Perdidoנֶעְדָּר
NE"DHAR
Perdizחָגְלָה
JAGLAH
Perdónמְחִילָה
MEJILAH
Perdón, Oración Penitencialסְלִיחָה
SELIJAH
Perdonado, Serנִמְחַל
NIMJAL
Perdonarסָלַח לִסְלחַ לְ
SALAJ LISLAJ LE
Renunciar; Perdonarמָחַל
MAJAL
Perdónemeסְלַח לִי
SELAJ LI
Perdonesסְלִיחוֹת
SELIJOT
Satisfacer; Confirmar; Perduraקִיֵּם
KIEM
Sobrellevar; Sufrir; Perdurarסָבַל
SAVAL
Levantar; Perdurar; Casarנָשָא
NASA'
Perdido; Perecido, Serאָבַד
'AVAD
Floja; Perezosaעֳצֵלָה
"ATSELAH
Flojo; Perezosoעָצֵל
"ATSEL
Perforado; Heridoחָלָל
JALAL
Perfumar; Condimentarבִּשֵם
BISEM
Cosmético; Perfumeתַּמְרוּק
THAMRUK
Perfumeבוֹפֶם
VOFEM
Perfumeבֹּשֶם בֹּסֶם
BOSEM BOSEM
Perfumeríaתַּמְרוּקִיָּה
THAMRUKIAH
Pomo; Perillaתְּפוּס
THEFUS
Dreidel; Perinolaסְבִיבוֹן
SEVIVON
Periódicoעִתּוֹן
"ITHON
Periódicoעִתּוֹן עִיתּוֹן
"ITHON "ITHON
Periódicosעִתּוֹנִים
"ITHONIM
Periodismoעִתּוֹנָאוּת
"ITHONA'UT
Periodista F; Corresponsal Fעִיתּוֹנַאִית מוֹדִיעַה
"ITHONA'IT MODI"AH
Periodista M; Corresponsal Mעִיתּוֹנַאִי מוֹדִיעַ
"ITHONA'I MODIA"
Periodísticoעִתוֹנָאִי עִיתוֹנָאִי
"ITONA'I "ITONA'I
Perlaמַרגָּלִית פְּנִינָה דַּר
MARGHALIT PENINAH DHAR
Perlasפְּנִינִים
PENINIM
Levantarse; Pararse; Permaneceקָם הֵעִיר
KAM HE"IR
Fijo; Permanenteקָבוּעַה
KAVU"AH
Fijo; Permanenteקָבוּעַ
KAVUA"
Permisible, Permitidoמוּתָר
MUTAR
Permisoרְשוּת
REShUT
Permisoרִשִיוֹן
RISHION
Permitidoרַשַּאי
RAShA'Y
Permitido fumarמוּתָּר לְעַשֵּן
MUTHAR LE"ASHEN
Autorizar; Permitirהִרְשָּה
HIRSHAH
Descansar; Permitirהֵנִיחַ
HENIAJ
Peroאַךְ
'AJ
Pero; Sin embargoאֳבָל
'AVAL
Pero; Sin embargoאוּלָם
'ULAM
Pero ... Después de Negativoכִּי אִם
KI 'IM
Pero, Después de Negativoאֶלָא
'ELA'
Perpetuarהִנְצִיחַ
HINTSIAJ
Perraכַּלְבָּה
KALBAH
Perroכֶּלֶב
KELEV
Persecuciónרָדַף אַחֳרֵי
RADAF 'AJAREI
Persecución Religiosa; Apostacשְמָד
SHEMAD
Asediar; Sitiar; Perseguirצָר
TSAR
Cazar; Perseguirרָדַף
RADAF
Persona; Ser; Almaנֶפֶש
NEFESH
Personaאִיש גּוּף אָדָם בֶּן אָדָם
'ISH GHUF 'ADAM BEN 'ADAM
Hombre; Persona; Gente; Adánאָדָם
'ADAM
Persona Corruptaהָרָר
HAROR
Persona de cierta Edadגִילֵאִי
GILE'I
Personas de cierta Edadגִילֵאִים
GILE'IM
Perspectivaפְּרסָם
PERSAM
Persuadirשִדֵּל
SHIDHEL
Persuadirseהִשְתַּדֵּל
HISHTHADHEL
Persuasiónשִדּוּל
SHIDHUL
Pertenecerהִשְתַּיֵּךְ
HISHTHAYEJ
Perteneciente F aשַיֶּכֶת
SHAYEJET
Perteneciente M aשַיָּךְ
SHAYAJ
Deseo; Pertenenciaחֵפֶץ
JEFETS
Perúפֶּרוּ
PERU
Perversidadתַּהְפּוּכָה
THAHPUJAH
Pervertir; Seducirהִטָּה נטה
HITAH NTH
Pesadillaבַּלָּהָה
BALAHAH
Pesado; Duroכָּבֵד
KAVED
Considerar; Pesarשָקַל
SHAKAL
Pescado saladoדַג מָלוּחַ
DAG MALUAJ
Pescadorדַּיָּג
DHAYAG
Pescadoresדַּיָּגִים
DHAYAGIM
Pescadosדָּגִים
DHAGIM
Resfriarse; Pescar Resfríoהִתְקָרֵר
HITKARER
Honor Gloria; Pesoכָּבוֹד
KAVOD
Peso; Escalaמִשְקָל
MISHKAL
Peso; Cargaמַעֳמָסָה
MA"AMASAH
Peso Netoנֶטוֹ
NETO
Pesosמִשְקָלִים מִשְקָלוֹת
MISHKALIM MISHKALOT
Pesque un catarroהִצְטַנֵּן
HITSTANEN
Pestañasרִיסִים
RISIM
Golpe; Pesteנֶגַע
NEGA"
Pesteמַגֵּפָה
MAGHEFAH
Dañino; Pesteמַזִיק
MAZIK
Pestilenciaדֶבֶר
DEVER
Petróleoשֶמֶן אֳדָמָה
ShEMEN 'ADAMAH
Petuniaפֶּטוּנְיָה
PETUNYAH
Pezדָּג
DHAG
Pez Doradoדַג זָהָב
DAG ZAHAV
Justo; Correcto; Piadosoצַדִּיק
TSADHIK
Piadosos; Correctosצַדִּיקִים
TSADHIKIM
Pianista Fפְּסַנְתְּרָנִת
PESANTHERANIT
Pianista Mפְּסַנְתְּרָן
PESANTHERAN
Pianoפְסַנְתֵר
FESANTER
Cerrojo; Picaporteבְּרִיחַ
BERIAJ
Punzar; Picarנָקַר
NAKAR
Pichónגּוֹזָל
GHOZAL
Pieפוּט
FUT
Pie, planta delכַּף הָרֶגֶל
KAF HAREGEL
Pie cuadradoפוּט מְרֻבָּע
FUT MERUBA"
Pie cúbicoפוּט מְעֻקָּב
FUT ME"UKAV
Pierna; Pie Fרֶגֶל
REGEL
Piedad; Compasiónחֶמְלָה
JEMLAH
Piedad con los animalesצַעַר בַּעֳלֵי חַיִּים
TSA"AR BA"ALEI JAYIM
Roca; Piedraאֶבֶן
'EVEN
Piedraסֶלַע
SELA"
Piedra de Molinoפֶּלַח
PELAJ
Piedra Preciosaאֶבֶן יְקָרָה
'EVEN YEKARAH
Piedras N Fאֳבָנים
'AVANYM
Piel; Conchaקְרוּם
KERUM
Piel; Verbo Intensivo Activoפִּעֵל
PI"EL
Cuero; Pielעוֹר
"OR
Concha; Cáscara; Pielקְלִפָּה
KELIPAH
Piensa a lo grandeרֹאש גָדוֹל
RO'SH GADOL
Pierdaהִפְסִיד להַפְסִיד
HIFSID LHAFSID
Pierna; Pie Fרֶגֶל
REGEL
Piernasרַגְלַיִם רגליים
RAGLAYIM RGLYYM
Piernas F; Pies N Fרַגְלַיִם
RAGLAYIM
Piesכַּפוֹת רַגְלָיִם כפות רגליים
KAFOT RAGLAYIM JFVT RGLYYM
Piernas F; Pies N Fרַגְלַיִם
RAGLAYIM
Pieza; Pedazoמִגְזָר פְּרוּסָה
MIGZAR PERUSAH
Pijamaפִּיגָימָה
PIGAYMAH
Pila; Grifoבֶּרֶז
BEREZ
Pilar; Columnaעַמּוּד
"AMUD
Píldoraגְלוּלָה
GELULAH
Botín; Pillajeבִּזָּה
BIZAH
Pimientaפִלפֶל
FILFEL
Pinchar; Punzarדְּקַר
DHEKAR
Pinchazo Fנְקִירָה
NEKIRAH
Pinchazo Mתֶּקֶר נֶקֶר
THEKER NEKER
Ping pong, Tenis de mesaטֶנִיס שוּלחָן
TENIS SHULJAN
Pinoאֹרֶן אוֹרֶן
'OREN 'OREN
Pinosאֲרָנִים אוֹרָנִים
'ORANIM 'ORANIM
Pintaפִינְט
FINT
Dibujar un retrato; Pintarצִיֵּר לצייר
TSIER LTSYYR
Pintorצַיָּר צייר
TSAYAR TSYYR
Retrato; Pinturaתְּמוּנָה
THEMUNAH
Color; Pintura; Tinteצֶבַע גָוֶן גָווֶן
TSEVA" GAVEN GAVVEN
Imagen; Pinturaתְּמוּנָה
THEMUNAH
Retrato; Pinturaצִיּוּר
TSIUR
Pinturas Oleoצִבְעֵי שֶמֶן
TSIV"EI ShEMEN
Piñaאֳנָנָס
'ANANAS
Pioneroחָלוּץ
JALUTS
Pipocas; Palomitas de maízקְלִי תִּירָס פּוֹפּ קוֹרְן
KELI THIRAS POP KORN
Pisarבָּסַס
BASAS
Piscinaבְּרֵכָה
BEREJAH
Pisoרִצֵפָּה
RITSEPAH
Altura; Piso, En un edificioקוֹמָה
KOMAH
Pisosרְצָפוֹת
RETSAFOT
Pistola; Revolverאֶקְדָּח
'EKDHAJ
Pizarras; Calendariosלוּחוֹת
LUJOT
Placentaשִלְיָה
SHILYAH
Deliciosa; Placenteraנְעִימָה
NE"IMAH
Delicioso; Placenteroנָעִים
NA"IM
Deseo; Placerרָצוֹן מִשְאָלָה אִחוּל
RATSON MISH'ALAH 'IJUL
Placer, Delicia, Deseoחֵפֶץ
JEFETS
Placeres de Shabbatעוֹנֶג שַבָּת
"ONEG SHABAT
Plagaנָגַף
NAGAF
Plana Fפְּחוּסָה
PEJUSAH
Planchaמַגְהֵץ
MAGHETS
Planchar, ropaגִּהֵץ גִּיהֵץ
GHIHETS GHIHETS
Planetaפְּלַנֶטַה
PELANETAH
Plano Mפָּחוּס
PAJUS
Plantaצֶמַח
TSEMAJ
Planta del Pieכַּף רֶגֶל
KAF REGEL
Plantadaשְתוּלָה
SHETULAH
Plantadoשָתוּל
SHATUL
Plantarשָתַל
SHATAL
Plantarנָטַע
NATA"
Plantónשָתִיל
SHATIL
Plata; Dineroכֶּסֶף
KESEF
Dinero; Plataכְּסָפִים
KESAFIM
Plataformaבִּימָה
BIMAH
Plataformaמַעֳלֶה
MA"ALEH
Plato; Platilloצַלַּחַת
TSALAJAT
Platinoזָהָב לָבָן
ZAHAV LAVAN
Plato; Platilloצַלַּחַת
TSALAJAT
Platoצַלַּחַת
TSALAJAT
Vajilla; Plato; Utensilioכְּלִי
KELI
Plato principalמָנָה עִיקָרִית
MANAH "IKARIT
Vasijas; Platos; Utensiliosכֵּלִים
KELIM
Platosצַלָּחוֹת
TSALAJOT
Playaחוֹף שָפָה
JOF SAFAH
Plegaria adicionalמוּסָף
MUSAF
Plenitud; Abundanciaשָבָע שבַע
SAVA" SVA"
Plenitudמְלֹא מְלוֹא
MELO' MELO'
Plumaקֻלְמוּס קוּלְמוּס
KULMUS KULMUS
Plural; Muchasרַבּוֹת
RABOT
Plutónפּלוּטוֹן
PLUTON
Poblaciónאֻכְלוּסִיָה
'UJLUSIAH
Pobre; Necesitadoאֶבְיוֹן
'EVYON
Pobre, Delgada, Escasaדַּלָּה
DHALAH
Pobre, Delgado, Escasoדַּל
DHAL
Pobre F; Humilde Fעֳנִיָּה
"ANIAH
Pobre Fאֳבִיּוֹנָה
'AVIONAH
Pobre M; Humilde Mעָנִי
"ANI
Pobrezaעֹנִי עוֹנִי
"ONI "ONI
Pobreza; Debilidadכְּחֵישָה
KEJEISHAH
Pequeña; Pocaקְטַנָה
KETANAH
Algunas; Pocasאֳחָדוֹת
'AJADOT
Pocasמְעַטּוֹת
ME"ATOT
Pocoקְצָת
KETSAT
Pequeño; Pocoקָטָן
KATAN
Poco, Un Pocoקְצָת
KETSAT
Pocosמְעַטִּים
ME"ATIM
Algunos; Pocosאֳחָדִים
'AJADIM
Ajustar; Podarקָנַב קִנֵּב
KANAV KINEV
Fuerza; Poderעָצְמָה
"ATSMAH
Habilidad; Poder; Capacidadיָכוֹל יְכוֹלָה
YAJOL YEJOLAH
Poder; Habil; Capáz, serיָכֹּל
YAKOL
Fuerza; Poderכֹּחַ
KOAJ
Poder, Ser Capazיָכוֹל
YAJOL
Poder de abogadoיִיפוּי כוֹחַ
YIFUY JOAJ
Poderosa, Duraתַּקִּיפָה
THAKIFAH
Bravo; Fuerte; Poderosoאַבִּיר
'ABIR
Poderoso; Noble, Ricoאַדִּיר
'ADHIR
Héroe; Poderosoגִּבּוֹר
GHIBOR
Poderoso, Duroתַּקִּיף
THAKIF
Podrir, Decaerרָקַּב הרקיב לְהַרְקִיב
RAKAV HRKYV LEHARKIV
Canción; Poemaשִיר
SHIR
Canciones; Poemasשִירִים
SHIRIM
Poesía; Cantandoשִירָה
SHIRAH
Poesía religiosaפַּיִט פִּיוּט
PAYIT PIUT
Poetaמְשוֹרֵר
MESHORER
Poetasמְשוֹרְרִים
MESHORERIM
Poetisaמְשוֹרֶרֶת
MESHORERET
Poetisasמְשוֹרְרוֹת
MESHOREROT
Polvo; Polenאַבְקָה
'AVKAH
Polera cuello de tortugaחוּלצָת גוֹלְף
JULTSAT GOLF
Polera Tחוֹלצָת טִי
JOLTSAT TI
Polera Tחוּלדַת טְרִיקוֹ
JULDAT TERIKO
Policíaשוֹטֵר
SHOTER
Policíaמִשְטָרָה
MISHTARAH
Policíaמִשְטָרָה
MISHTARAH
Policía de transitoמְשטֶרֶת תְּנוּעָה
MEShTERET THENU"AH
Policíasשוֹטְרִים
SHOTRIM
Políticaפּוֹלִיטִיקָה
POLITIKAH
Política Fפּוֹלִיטִיקַאִית
POLITIKA'IT
Político Mפּוֹלִיטִיקַאִי
POLITIKA'I
Falda; Polleraחֳצָאִית
JATSA'IT
Faldas; Pollerasחֳצָאִיוֹת
JATSA'IOT
Pollitoאֶפְרוֹחַ
'EFROAJ
Ave; Pájaro; Polloעוֹף
"OF
Pollo; Galloשֶכְוִי
SEJVI
Gallina; Pollo Fתַּרְנְגֹלֶת תָּרְנְגוֹלֶת
THARNEGOLET THARNEGOLET
Gallo; Pollo Mתַּרְנְגֹל תַּרְנְגוֹל
THARNEGOL THARNEGOL
Gallinas; Pollos Fתַּרְנְגלוֹת
THARNEGLOT
Gallos; Pollos Mתַּרְנְגלִים
THARNEGLIM
Poloniaפּוֹלִין
POLIN
Polvoעָפָר
"AFAR
Polvoאָבָק
'AVAK
Polvo; Polenאַבְקָה
'AVKAH
Polvo de Hornearאִבֵק תְמִיכָה
'IVEK TEMIJAH
Pomeloאֶשכְּוֹלִית
'ESHKOLIT
Pomo; Perillaתְּפוּס
THEFUS
Ponche, Bebida de Frutasמִשְרָה
MISHRAH
Poner; Colocarשָם שִים לְשִים
SAM SIM LESIM
Poner; Colocar; Hacer; Estableשָם שים
SAM SYM
Poner; Colocar; Hacerשִית שָת
SHIT SHAT
Poner a Dormirהֵרְדָּמָה
HERDHAMAH
Poner a dormir; Hacer dormirהִרדִים לְהַרדִים
HIRDIM LEHARDIM
Poner cinturónחָגַר
JAGAR
Arriesgar; Poner en Peligroסִכֵן
SIJEN
Avergonzar; Poner en Verguenzaהֵבִיש
HEVISH
Poner olla al fuegoשָפַת
ShAFAT
Ponerle la cola al burroהִדְבֵּק אֶת הַזָנָב לַחֳמוֹר
HIDBEK 'ET HAZANAV LAJAMOR
Ponerse calcetinesגָּרַב לִגְרב לגרוב
GHARAV LIGRV LGRVV
Hundir; Descender; Ponerse Solשָקַע
SHAKA"
Ponerse Zapatos, Sandaliasנָעַל לנעל לנעול
NA"AL LN"L LN"VL
Ponyסוּסוֹן
SUSON
Popular Fעֳמָמִית
"AMAMIT
Popular Mעֳמָמִי
"AMAMI
Póquer, Cartasרְבִיעִיָּה
REVI"IAH
En; Por, En lugar deאֵצֶל
'ETSEL
Por Autor, Creadorעַל יְדֵי
"AL YEDEI
Por Causa Deלְשֵם
LESHEM
Por cientoאָחוּז
'AJUZ
Por Defectoבְּרִירַת מֶחְדַל
BERIRAT MEJDAL
Por Ejemploלְמָשָל
LEMASHAL
Por Favorאָנָּא
'ANA'
Por favorנָא
NA'
Si le place; Por favorבְּבַקָּשָה
BEVAKASHAH
Eres bienvenido; Por favorבְּבַקָּשָה
BEVAKASHAH
Por favor Atenciónנָא לְהַקְשִיב
NA' LEHAKSHIV
Por hablar; Oralmenteעַל פֶּה בְּעַל פֶּה
"AL PEH BE"AL PEH
Entonces; Por lo tantoאָז אֳזַי
'AZ 'AZAY
Por lo tantoעַל כֵּן
"AL KEN
Por lo tantoלָכֵן לְפִיכָךְ עַל כֵּן
LAJEN LEFIJAJ "AL KEN
Por medio deדֶּרֶךְ
DHEREJ
Casi; Por pocoכִּמְעַט
KIM"AT
Por Queעַל שֵם
"AL SHEM
Por Qué?; Para Que?לָמָּה
LAMAH
Por queבִּגְּלָל
BIGHLAL
Por qué?, Por qué razón?מַדּוּעַ
MADHUA"
Por que, A causa deמֵחֳמַת
MEJAMAT
Porcelanaצְדֹפֶת
TSEDOFET
Porción; Dosisמָנָה
MANAH
Poroנֵקבּוּבִית
NEKBUVIT
En cuenta de; Porqueיַעַן יַעַן אֳשֶר יַעַן כִּי
YA"AN YA"AN 'ASHER YA"AN KI
Porque; Para eso; Cuándoכִּי
KI
Porqueמִפְּנֵי שֶ
MIPNEI SHE
Porque, Antes de una Cláusulaמִפְּנֵי שֶ כֵּיוָן שֶ כִיוּוּן שֶ
MIPNEI ShE KEIVAN ShE JIVUN ShE
Portafolioחֳפִיסָה
JAFISAH
Portillaדָּגַר
DHAGAR
Portugalפּוֹרְטוּגַל
PORTUGAL
Hotel; Posadaמָלוֹן בֵּית מָלוֹן
MALON BEIT MALON
Hoteles; Posadasמְלוֹנוֹת
MELONOT
Posaderoבַּעַל מָלוֹן
BA"AL MALON
Herede; Tome Posesión; Poseaיָרַש
YARASH
Dueño de; Poseedorבַּעַל
BA"AL
Dueños de; Poseedoresבְּעָלִים
BE"ALIM
Heredar; Adquirir; Poseerנָחַל
NAJAL
Herencia; Posesiónיְרוּשָה
YERUSHAH
Propiedad; Posesiónאֳחוּזָּה
'AJUZAH
Posesión, Propiedad; Herenciaנַחֳלָה
NAJALAH
Posibleאֶפְשָר
'EFSHAR
Tal vez; Posiblementeיִתָּכֵן
YITHAJEN
Posición; Estadoמַעֳמָד
MA"AMAD
Situación; Estado; Posiciónמַצָּב
MATSAV
Positivoחִיוּבִי
JIUVI
Demorar; Posponerדָּחָה
DHAJAH
Postal; Tarjeta postalגְלוּיָה
GELUYAH
Postales; Tarjetas postalesגְלוּיוֹת
GELUYOT
Poste de luzפָּנַס רְחוֹב
PANAS REJOV
Postrar; Barrerסָחַף
SAJAF
Postrar; Adorar; Inclinarהִשְתַּחֳוָה
HISHTHAJAVAH
Postreקִינוּחַ
KINUAJ
Postreקִנּוּחַ קִינּוּחַ
KINUAJ KINUAJ
Postre, Comidaדֶלִיקָטֶס
DELIKATES
Postre, última porciónמָנָה אַחֳרוֹנָה
MANAH 'AJARONAH
Cereal; Potajeדַּיְסָה
DHAYSAH
Pozoבּוֹר
BOR
Pozo de aguaבְּאֵר
BE'ER
Practicaאִמּוּן אימון
'IMUN 'YMVN
Prácticamenteבְּפֹעַל
BEFO"AL
Prado; Praderaאָחוּ
'AJV
Prado; Praderaאָחוּ
'AJV
Cauto; Precavido, Serנִתְפַּס להיתפס
NITPAS LHYTFS
Preceptosפִּקוּדִים
PIKUDIM
Precioמְחִיר
MEJIR
Precio de costoמְחִיר הַקֶרֶן
MEJIR HAKEREN
Preciosמְחִירִים
MEJIRIM
Precipitacionesמִשְקָעִים
MIShKA"IM
Apresurar; Precipitarנֶחפֵּז לְהֵיחָפֵז
NEJPEZ LEHEIJAFEZ
Predicciónיָפֵחַ נְבוּאָה בְּשוֹרָה
YAFEAJ NEVU'AH BESORAH
Preferencialמוֹעֶדֶף
MO"EDEF
Mejor; Preferibleעָדִיף
"ADIF
Preferible Consumir Antes Deעָדִיף לְחִשתַמֵש לִפנֵי
"ADIF LEJISHTAMESH LIFNEI
Preferirהֶעֳדִיף לִהעַדִיף
HE"ADIF LIH"ADIF
Prefijoתְּחִלִּית
THEJILIT
Pregunta; Consulta Sחֳקִירָה דְּרִישָה
JAKIRAH DHERISHAH
Pregunta; Indagación; Investigשְאֵלָה
SHE'ELAH
Preguntaשְאֵלָה
SHE'ELAH
Pregunta Sדְּרָשָה
DHERASHAH
Preguntarשָאַל לִשְאל לשאול
ShA'AL LISh'L LSh'VL
Preguntarשָאַל חַקַר
SHA'AL JAKAR
Demandar; Preguntar; Investigaדָּרַש
DHARASH
Preguntarחָקַר דָרַש שָאַל
JAKAR DARASH SHO'AL
Preguntasשְאֵלוֹת
SHE'ELOT
Prejuicioמִשְפָּט קָדוּם
MISHPAT KADUM
Broche; Prendedor; Hebillaחָח
JAJ
Prensa de impresiónדְּפוּס
DHEFUS
Embarazar; Preñarעִבֵּר
"IBER
Preocupación Sדְּאָגָה
DHE'AGAH
Temblar; Ansiar; Preocuparחָרַד
JARAD
Preocupar; Hacer Temerהִדְאִיג
HID'IG
Preocupar; Temerדָאַג לִדאוֹג
DA'AG LID'OG
Preparaciónהַכְשָרָה
HAJSHARAH
Preparaciónהֳכָנָה
HAJANAH
Preparada; Lista; Dispuestaעֳרוּכָה
"ARUJAH
Lista; Preparada; Efectivaמְזוּמֶנֶת
MEZUMENET
Listo; Preparadoמוּכָן
MUJAN
Listo; Preparado; Efectivoמְזוּמָן
MEZUMAN
Preparado; Listo; Dispuestoעָרוּךְ
"ARUJ
Prepararהֵכִין להכין
HEJIN LHJYN
Prepararse; Cambiarseהִזְדַמֵּן
HIZDAMEN
Preparativos para Shabatהַכָנוֹת לְשַבָּת
HAJANOT LESHABAT
Prepare; Alisteהֵכִין
HEJIN
Preposicionesמלּוֹת היַחַס
MLOT HYAJAS
Presaטוֹרַף
TORAF
Presencia Divinaשְכִינָה
SHEJINAH
Visión; Presentaciónחִזָּיוֹן
JIZAYON
Presentación Teatralהַצָּגָה
HATSAGAH
Demostrar; Presentar a alguienהִצִּיג לְהַצִיג
HITSIG LEHATSIG
Regalo; Tributo; Presenteשַי
SHAY
Presente, Tiempo Gramaticalהוֹוֶה
HOVEH
Atada; Preservadaצְרוּרָה
TSERURAH
Guardada; Preservadaשָמוּרָה
SHAMURAH
Atado; Preservadoצָרוּר
TSARUR
Preservado; Secretoנָצוּר
NATSUR
Guardado; Preservadoשָמוּר
SHAMUR
Observando; Preservandoשִמּוּר
SHIMUR
Presidenteנָשִיא יוֹשֵב רֹאש
NASI' YOSHEV RO'SH
Presidente de Corte de Leyאַב בֵּית דִּין
'AV BEIT DHIN
Presión; Tensión; Opresión Sלַחַץ
LAJATS
Presión; Prisaנְחִיצָה
NEJITSAH
Presión sanguíneaעַחַץ דָּם
"AJATS DHAM
Presionarפָּצַר
PATSAR
Romper; Presionarפָּרַץ
PARATS
Presionar; Urgirנָחַץ
NAJATS
Forzar; Presionarכָּבַש
KAVASH
Débito; Préstamoמַשָּא
MASHA'
Préstamoהֵלוָואָה
HELVAV'AH
Prestar Intrהִלְוֶה הִשְאִיל
HILVEH HISH'IL
Prestarse, Pedir Prestadoלָוָה
LAVAH
Presumir; Arrogante ser, Retarהֶעְפִּיל
HE"PIL
Presupuestariaתַּקְצִיבִית
THAKTSIVIT
Presupuestarioתַּקְצִיבִי
THAKTSIVI
Presupuestoתִּקְצֵב תַּקְצִיב
THIKTSEV THAKTSIV
Presupuesto nacionalהַחוֹב הַלאוּמִי
HAJOV HAL'UMI
Dominar; Controlar; Prevalecerהִשְתָּרֵר
HISTHARER
Prevalecer; Triunfarנִצַּח לנַצֵּחַ
NITSAJ LNATSEAJ
Dominar; Prevalecer; Controlarהִשְתָּרַר
HISTHARAR
Mala practica; Prevaricatoטִפּוֹל פוֹשֵעַ
TIPOL FOSHEA"
Prevaricatoרֵשלָנוּת מִקצוֹעִית
REShLANUT MIKTSO"IT
Distancia; Prevenciónהִרְחִיק
HIRJIK
Primaבַּת דוֹדָה
BAT DODAH
Prima Fבַּת דּוֹד דּוֹדָנִית
BAT DHOD DHODANIT
Primaveraאָבִיב
'AVIV
Prímula; Primavera, Florבְּכוֹר אָבִיב פֶּרַח
BEJOR 'AVIV PERAJ
Primer Nombreשֵם פְּרָטִי
SHEM PERATI
Primer platoמָנָה רִאשוֹנָה
MANAH RI'SHONAH
Primera Fרִאשוֹנָה
RI'SHONAH
Primera Lluvia; Lluvia tempranיוֹרֶה
YOREH
Primeramenteתְּחִלָה רִאשוֹנָה
THEJILAH RI'SHONAH
Primero Mרִאשוֹן
RI'SHON
Primo Mבֶּן דּוֹד דּוֹדָן
BEN DHOD DHODAN
Primogénito; Mayorבְּכוֹר
BEJOR
Primos M Pבֶּנֵי דוֹדִים
BENEI DODIM
Prímula; Primavera, Florבְּכוֹר אָבִיב פֶּרַח
BEJOR 'AVIV PERAJ
Princesaנְסִיכָה
NESIJAH
Principal; Raízעִיקָּר
"IKAR
Principal Fעִקָּרִית
"IKARIT
Principal Mעִקָּרִי
"IKARI
Príncipe; Jefeנָשִיא
NASI'
Príncipeנָסִיךְ
NASIJ
Príncipe; Ministroשֹר
ShOR
Hijo del rey; Príncipeבֶּן הַמֶּלֶך
BEN HAMELEJ
Principioרֵאשִית
RE'SHIT
Principioתְחִלָה
TEJILAH
Principio de mesרֹאש חוֹדֶש
RO'SH JODESH
Presión; Prisaנְחִיצָה
NEJITSAH
Cárcel; Prisiónבֵּית אֳסוּרִים
BEIT 'ASURIM
Prisiónבֵּית הַכֶּלֶא בֵּית סוֹהַר
BEIT HAKELE' BEIT SOHAR
Prisioneroאַסִּיר
'ASIR
Privacidadיִחוּד
YIJUD
Prívese; Anuleקיפח
KYFJ
Probaciónמִבחַן
MIVJAN
Probar; Reprobarהוֹכִיחַ
HOJIAJ
Probar; Inspeccionar; Examinarבָּחַן לִבחוֹן
BAJAN LIVJON
Probar; Intentarנִסָּה נִיסָּה לנַסּוֹת
NISAH NISAH LNASOT
Problema; Aprieto; Conflictoאָוֶן
'AVEN
Ejercicio; Problemaתַּרְגִּיל
THARGHIL
Problemaקֻשִיָה קוּשִיָה
KUSHIAH KUSHIAH
Problemaבְּעָיָה בְּעִיָיה
BE"AYAH BE"IAYH
Molestia; Problemaטְרחָה
TERJAH
Problema, Desgracia, Penaצָרָה
TSARAH
Procedimientoנֹהַל
NOHAL
Procedimientoמִשפָּט הֳלִיכִים פּרוֹטוֹקוֹל
MISHPAT HALIJIM PROTOKOL
Procesamiento de Palabrasעַיבּוּד תַּמְלִילִים
"AYBUD THAMLILIM
Procesiónתַּהֳלוּכָה
THAHALUJAH
Procesión con la Toráהַקֳפוֹת
HAKAFOT
Proclamaciónכְּרוּז
KERUZ
Leer; Proclamarקָרָא לִקְרא לקרוא
KARA' LIKR' LKRV'
Proclamarהִשְמִיעַ
HISHMIA"
Procuradorקָטֵיזוֹר
KATEIZOR
Procurador de distritoתּוֹבֵעַ מְחוֹלִי
THOVEA" MEJOLI
Procurador generalהַתּוֹבֵעַ הַכְּלֳלִי
HATHOVEA" HAKLALI
Producciónתּוֹצֶרֶת
THOTSERET
Productivoיֵצרָנִי פּוֹרֶה מוֹעִיל
YETSRONI POREH MO"IL
Productoמוֹצָר
MOTSAR
Productoתּוֹצָר
THOTSAR
Profanada Fמְחֻלֶּלֶת מְחוּלֶּלֶת
MEJULELET MEJULELET
Profanado Mמְחֻלָּל מְחוּלָּל
MEJULAL MEJULAL
Comenzar; Profanarהֵחֵל
HEJEL
Profecía; Visiónחָזוֹן
JAZON
Profesión; Ocupaciónמִקְצוֹעַ
MIKTSOA"
Profesiones; Ocupacionesמִקְצוֹעוֹת
MIKTSO"OT
Profesor Mפְּרוֹפֶסוֹר
PEROFESOR
Profesora Fפְּרוֹפֶסוֹרִית
PEROFESORIT
Profetaנָבִיא
NAVI'
Profetasנְבִיאִים
NEVI'IM
Profetizarנִבָּא
NIBA'
Profetizarהִתְנַבֵּא
HITNABE'
Profundaעֳמֻקָּה
"AMUKAH
Investigación; Profundidadמֶחְקָר
MEJKAR
Profundoתְּהוֹם עֹמֶק
THEHOM "OMEK
Profundoעָמֹק עָמוֹק
"AMOK "AMOK
Progenituraצֶאֳצֶאִים
TSE'ATSE'IM
Programa, Planתָּכְנִית תּוֹכנִית
THOJNIT THOJNIT
Programa Principalתוֹכְנִית עִיקָּרִית
TOJNIT "IKARIT
Progresar; Avanzarהִתְקַדֵּם לְהִתְקַדֵּם
HITKADHEM LEHITKADHEM
Cárcel; Arresto; Prohibiciónאִסָּר
'ISAR
Prohibiciónאִיסּוּר
'ISUR
Prohibidoאָסוּר
'ASUR
Prohibido, Censuradoאָסֻר עַל
'ASUR "AL
Prohibido fumarהָעִשּוּן אָסוּר
HA"ISHUN 'ASUR
Prohibirהֶחֱרִים חָרַם אָסַר
HEJERIM JARAM 'ASAR
Prolongar; Alargarהֶאֳרִיךְ
HE'ARIJ
Promiscuidadרְבִיגָה
REVIGAH
Pronombreשֵם הַגּוּף כִּנּוּי הַשֵם
SHEM HAGHUF KINUY HASHEM
Pronósticoתַּחֳזִית
THAJAZIT
Prontitudהֶקְדֵּם
HEKDHEM
Inmediatamente; Prontoתֵּכֶף תֵּיכֶף
THEJEF THEIJEF
Inmediatamente; Prontoחֵכֶף
JEJEF
Pronto; En breveבְּקָרוֹב
BEKAROV
Prontoבְּקָרוֹב מַהֵר מִיָד
BEKAROV MAHER MIAD
Pronunciaciónהֳגָיָה הֳגִיָּה מִבְטָא
HAGAYAH HAGIAH MIVTA'
Palabra; Pronunciaciónדִּבּוּר
DHIBUR
Expresión; Pronunciaciónבִּיטוּי
BITUY
Pronunciacionesהֳגָיוֹת הֳגִיּוֹת
HAGAYOT HAGIOT
Expresar; Pronunciarבִיטֵּא הֶבִיעַ
VITE' HEVIA"
Compra; Propiedad; Ganadoמִקְנָה
MIKNAH
Propiedad; Posesiónאֳחוּזָּה
'AJUZAH
Propiedad Tierraאֳחֻזָּה
'AJUZAH
Propiedad Individualקִנְיָן
KINYAN
Propietariaבַּעֳלָה
BA"ALAH
Propietarioבַּעַל
BA"AL
Propinaטִיפּ
TIP
Sugerir; Proponerהִצִיעַ לְהַצִיע
HITSIA" LEHATSI"
Amigo; Propósitoרֵיעַ
REIA"
Devoción; Intención; Propósitoכַּוָּנָה
KAVANAH
Pensamiento; Propósitoמַחֳשָבָה
MAJASHAVAH
Fin; Propósitoתֵּכְלִית
THEJLIT
Propuesta; Sugerencia, Ofertaהַצָּעָה
HATSA"AH
Entender; Prosperarשָכַל
SAJAL
Prosperarהִשְכִּיל
HISKIL
Prosperarהִצְלִיחַ
HITSLIAJ
Triunfar; Prosperarצָלַח
TSALAJ
Florecer; Prosperarפָּרַח
PARAJ
Paz; Prosperidadשָלוֹם
SHALOM
Prosperidad; Caridadצְדָקָה
TSEDAKAH
Prostitución; Fornicaciónזְנוּת
ZENUT
Prostituirseזָנָה
ZANAH
Prostitutaזוֹנָה זֹנָה
ZONAH ZONAH
Protector; escudoמָגֵן
MAGEN
Proteger; Mantenerשָמַר לִשְמר
SHAMAR LISHMR
Proteínaחֶלְבּוֹן
JELBON
Proveer; Mantenerפַּאְנָס
PA'NAS
Proverbios, Mishleyמִשְלֵי
MISHLEI
Ruptura; Fracción; Provisiónשֶבֶר
SHEVER
Cercanía; Proximidadקֻרְבָה קוּרבָה קִרְבָה
KURVAH KURVAH KIRVAH
Próximo; Siguienteהַבָּא הבָּאָה
HABA' HBA'AH
Próximo; Siguienteהַבָּא אַחַר
HABA' 'AJAR
Próximo Adj Advהַבָּא אַחַר
HABA' 'AJAR
Cercano; Próximo aעַל יַד
"AL YAD
Cercano; Próximo aעַל יַד
"AL YAD
Proyecto Fמִפְעָלָה
MIF"ALAH
Proyecto Mמִפְעָל
MIF"AL
Comprensión; Sentido; Prudenciתְּבוּנָה
THEVUNAH
Instinto; Prudenciaשֵכֶל שֶכֶל
SEJEL SEJEL
Prudencia, Cuidadoזְהִירוּת
ZEHIRUT
Pruebaבֹּחַן
BOJAN
Prueba; Destrucciónמַסָּה
MASAH
Prueba; Ensayoנִיסָיוֹן
NISAYON
Examen; Cuestionario; Pruebaבְּחִינָה
BEJINAH
Examen; Pruebaמִבְחָן
MIVJAN
Pruebasמִבְחָנִים
MIVJANIM
Psicologíaפְּסִיכוֹלוֹגְיָה
PESIJOLOGYAH
Pual; Verbo Intensivo Pasivoפֻּעַל
PU"AL
Publicidadפִירְסוּם
FIRSUM
Público; Comunidadצִיבּוּר
TSIBUR
Budín; Pudínרַפְרֶפֶת
RAFREFET
Pudl, Perroצַמְרוֹן כֶּלֶב
TSAMRON KELEV
Pueblo; Aldeaעֳיָרָה
"AYARAH
Ciudad; Puebloעִיר
"IR
Nación; Pueblo; Genteעַם
"AM
Pueblo de Israelעַם יִשְרָאֵל
"AM YISRA'EL
Ciudades; Pueblosעָרִים
"ARIM
Naciones; Pueblosעַמִּים
"AMIM
Puenteגֶּשֶר
GHESHER
Puentesגְּשָרים
GHESHARYM
Cerdo; Chancho; Puercoחֳזִיר
JAZIR
Puercoespínדַּרְבָּן
DHARBAN
Puercoespínקִפּוֹד קִפֹּד
KIPOD KIPOD
Puertaשַעַר
SHA"AR
Puertaדֶּלֶת
DHELET
Puertasדְּלָתוֹת
DHELATOT
Puertoנְמַל
NEMAL
Puestoבִּיתָן
BITAN
Puesto de informaciónמוֹדִיעִין
MODI"IN
Pulgadaאִינְטְש
'INTESH
Pulgada cuadradaאִינְטְש מְרֻבָּע
'INTESH MERUBA"
Pulgada cúbicaאִינְטְש מְעֻקָּב
'INTESH ME"UKAV
Pulir, Hacer brillarצִחְצַח
TSIJTSAJ
Pulmónרֵאָה רֵיאָה
RE'AH REI'AH
Pulmonesרֵיאוֹת
REI'OT
Pulpoתְּמָנוּן
THEMANUN
Pulsoדוֹפֶק
DOFEK
Punteada, Con Vocales Hebreasמְנוּקֶדֶת
MENUKEDET
Punteado, Con Vocales Hebreasמְנוּקָד
MENUKAD
Puntear, Apuntar con vocalesנִרקֵד לְנֵקֵד
NIRKED LENEKED
Punto; Signo de Puntuaciónנְקֻדָּה
NEKUDHAH
Punto focal; Estacaמִוקֶד
MIVKED
Punto y Comaנְקוּדָה וּפְּסִיק
NEKUDAH UPSIK
Puntos; Signo de Puntuaciónנְקֻדּוֹת
NEKUDHOT
Pinchar; Punzarדְּקַר
DHEKAR
Punzar; Picarנָקַר
NAKAR
Puño; Manecillaאֶגְרוֹף
'EGROF
Pupilo; Niño Principianteדּרְדַּק
DHRDHAK
Puraזַכָּה
ZAKAH
Limpia; Puraנְקִיָה
NEKIAH
Legitimidad; Purezaכַּשְרוּת
KASHRUT
Pureza; Caridadזַכּוּת
ZAKUT
Limpieza; Pureza; Inocenciaנִקְּיוֹן
NIKYON
Purificación ritualטָהָרָה
TAHARAH
Limpiar; Purificarטִהֵר
TIHER
Limpiar; Purificarנִקָּה
NIKAH
Purificarseטָהַר
TAHAR
Purificarse, Limpiarseזָכַךְ
ZAJAJ
Purificarse, Limpiarseהִזְדַּכֵּךְ
HIZDHAKEJ
Purim, Fiesta de; Suertesפּוּרִים
PURIM
Limpio; Puroנָקִי
NAKI
Puroזַךְ
ZAJ
Púrpura; Moradoאַרְגָּמָן אַרְגְּנָן
'ARGHAMAN 'ARGHENAN
Pusמֻזְלָה
MUZLAH
Putrefacciónרִקָּבוֹן
RIKAVON
Qatarקַטַר
KATAR
Descanse en Paz; QDPשָלוֹם לַעֳפָרוֹ
SHALOM LA"AFARO
Eso; Queשֶ
SHE
Qué?מַה מָה מֶה
MAH MAH MEH
Que, Comparativoמִי מאֳשֶר
MI M'ASHER
Que descansesלֵיל מְנוּחָה
LEIL MENUJAH
Que dijiste? Fמָה אָמֳרְתְּ
MAH 'AMARTH
Que dijiste? Mמָה אָמֳרְתָּ
MAH 'AMARTHA
Que es esto?מָה זֶּה
MAH ZEH
Que hay de Nuevo?מָה חָדָש
MAH JADASH
Que hora es?מָה הַשָּעָה
MAH HASHA"AH
Que más?מָה עוֹד
MAH "OD
Que se puede hacer?מָה אֶפְשָר לַעֳשוֹת
MAH 'EFSHAR LA"ASOT
Que significa?מָה זֹאת אוֹמֶרֶת
MAH ZO'T 'OMERET
Que sucede?מָה קּוֹרֶה
MAH KOREH
Que sucedió?מָה קָּרָה
MAH KARAH
Que te mejoresרְפוּאָה שְלְמָה
REFU'AH SHELEMAH
Que te sientas bien Fתַּרְגִּישִי טוֹב
THARGHISHI TOV
Que te sientas bien Mתַּרְגִּיש טוֹב
THARGHISH TOV
Que vale la penaכְּדַאי
KEDA'Y
Quebrantado; Desmayado, Serחָתַת
JATAT
Quebrar; Romperשִבֵּר
SHIBER
Remanente; Queda; Restanteשְיָר
SHEYAR
Dejar; Ahorrar; Quedarהִשְאִיר
HISH'IR
Quedar; Sobrarנִשְאַר
NISH'AR
Quedarשָאַר
SHA'AR
Quedarseנִשְאַר להִשָאֵר לְהִישָאֵר
NISh'AR LHIShA'ER LEHIShA'ER
Quédese silenciosoהֶחֳרִיש
HEJARISH
Quejarse, Buscar Refugioהִתְלוֹנֵן
HITLONEN
Conflagración; Quemaבְּעֵרָה
BE"ERAH
Quemaduraכְּוִויָיּה
KEVIVYAYH
Quemaduraכְּוִויָיּה קַּלָּה
KEVIVYAYH KALAH
Quemadura de primer gradoכְּווֹייָה קַלָּה
KEVOYYAH KALAH
Quemadura de segundo gradoכְּוויָיּה בּועוֹת
KEVVYAYH BV"OT
Quemadura de tercer gradoכּוִויָיּה קָשָה
KVIVYAYH KASHAH
Enfurecer; Encender; Quemarחָרָה
JARAH
Quemarדָּלַק
DHALAK
Quemar; Consumirבָּעַר
BA"AR
Quemar; Broncear por Solשָזַף
SHAZAF
Quemar, Angel literarioשָרָף
SARAF
Encienda; Quemeהִדְלִיק לְהַדלִיק
HIDLIK LEHADLIK
Queme incienso; Ofertaקִטֵר
KITER
Quequeחֹרִי
JORI
Bizcocho; Queque; Tortaעוּגָה
"UGAH
Bizcochos; Queques; Tortasעוּגוֹת
"UGOT
Demandante; Querellanteתּוֹבֵעַ
THOVEA"
Querer; Amar; Gustarאָהַב
'AHAV
Estar deseando; Quererרָצָה חָפֵץ חָסַר הִצְטָרַךְ צרך
RATSAH JAFETS JASAR HITSTARAJ TSRJ
Amar; Quererחָבַב
JAVAV
Necesitar; Consumir; Quererצָרַךְ
TSARAJ
Querer Decir; Intentarהִתְכַּוֵּן
HITKAVEN
Querida; Esposa, Amigaרַעֳיָה רַעְיָה
RA"AYAH RA"YAH
Costosa; Queridaיְקָרָה
YEKARAH
Querida Señoraגְבֶרֶת נִכבָּדָה גנ
GEVERET NIJBADAH GN
Queridoאָהוּב יָקָר חָבִיב
'AHUV YAKAR JAVIV
Costoso; Queridoיָקָר
YAKAR
Tío; Amado; Queridoדּוֹד
DHOD
Querubínכְּרוּב
KERUV
Quesoגְבִינָה
GEVINAH
Quiebra; Bancarrotaפְּשיטַת רֶגֶל
PESHYTAT REGEL
Quién?מִי
MI
Quiénמִי
MI
Ese; El que; Quienאֳשֶר שֶ
'ASHER SHE
Quien más?מִה עוֹד
MIH "OD
Quién no tiene... ?לְמִי אֵין
LEMI 'EIN
Quien quiere comer?מִי רוֹצֶה לֶאֱכוֹל
MI ROTSEH LE'EJOL
Quien sabe la respuesta?מִי יוֹדֵעַ אֶת הַתְּשוּבָה
MI YODEA" 'ET HATHSHUVAH
Quién tiene... ?לְמִי יֵש
LEMI YESH
Quienquieraכָּל אֳשֶר כָּל מִי שֶ
KOL 'ASHER KOL MI SHE
Quienquieraאֶת מִי שֶהוּא
'ET MI ShEHU'
Quiereרוֹצֶה
ROTSEH
Ama; Quiere; Gustaאוֹהֵב
'OHEV
Quiero verte,Me presento a tiFנִרְאֶה אוֹתָךְ
NIR'EH 'OTAJ
Quiero verte,Me presento a tiMנִרְאֶה אוֹתְךָ
NIR'EH 'OTJA
Química; Farmacéuticaרוֹקַחֵת
ROKAJET
Químicaכִימִיָה
JIMIAH
Químico; Farmacéuticoרוֹקֵחַ
ROKEAJ
Quince de Av, día del Amorטוּ בְּאָב
TU BE'AV
Quince de Shvat, día árbolesטוּ בִּשְבָט
TU BISHVAT
Dos semanas; Quince díasשְבוּעַיִם שְבוּעַיִים
SHEVU"AYIM SHEVU"AYIM
Quince Fחֳמֵש עֶשְרֵה
JAMESH "ESREH
Quince Mחֳמִשָּה עָשָר חֳמִישָה עָשָר
JAMISHAH "ASAR JAMISHAH "ASAR
Quinientosחָמֵש מֵאוֹת
JAMESH ME'OT
Quinta Fחֳמִישִית
JAMISHIT
Quinto Mחֳמִישִי
JAMISHI
Remover; Quitarסור
SVR
Remover; Quitar; Reforzarפָּשַט
PASHAT
Quiteהֵסִיר
HESIR
Quizás; Tal vezאוּלַי
'ULAY
Quórum de diezמִניָין מִנְיָן
MINYAYN MINYAN

Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

[Previo] Volver a la pagina principal [Siguiente]