[Previo] Volver a la pagina principal

Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

Rábanoצְנוֹנִית
TSENONIT
Rabia; Furia; Espumaקֶצֶף
KETSEF
Rabinatoרַבָּנוּת
RABANUT
Rabino; Maestro; Jefeרַב
RAV
Rabinoרַבִּי
RABI
Racimo; Ramilleteפְּקִיעַ
PEKIA"
Racimos; Ramilletesפְּקִיעִים
PEKI"IM
Esparcir; Radiarמִשְדָּר
MISHDHAR
Radical Fקִיצוֹנִית
KITSONIT
Radical Mקִיצוֹנִי
KITSONI
Radioרַדְיוֹ אַלְחוּט
RADYO 'ALJUT
Rafaelרְפָאֵל
REFA'EL
Raízשוֹרֶש שֹרֶש
SHORESH SHORESH
Principal; Raízעִיקָּר
"IKAR
Raíz, Tronco gramaticalשֹרֶש שוֹרֶש
SHORESH SHORESH
Rajaduraנָקִיק
NAKIK
Rajar; Partirבָּקַע
BAKA"
Rakel; Raquelרָחֵל
RAJEL
Ramaעָנָף סְנִיף סָעֵף
"ANAF SENIF SA"EF
Párrafo; Rama; Cláusulaסָעִיף
SA"IF
Ramaעָנָף
"ANAF
Ramalaרַמְלָה
RAMLAH
Ramas de sauceאֳרָבוֹת
'ARAVOT
Ramifiqueהִסְתָּעֵף
HISTHA"EF
Racimo; Ramilleteפְּקִיעַ
PEKIA"
Racimos; Ramilletesפְּקִיעִים
PEKI"IM
Rana; Sapoצְפַרְדֵּעַ
TSEFARDHEA"
Ranaצְפַרְדֵּעַ
TSEFARDHEA"
Rapar; Esquilar, Ser Calvoקָרַח
KARAJ
Rápidaזְרִיזָה
ZERIZAH
Rápidaמְהֵרָה
MEHERAH
Rápidamente; Rápidoמַהֵר זָרִיז
MAHER ZARIZ
Ligeramente; Rápidamenteבְּקַלוּת
BEKALUT
Rápidamenteחִיש
JISH
Ligereza; Rapidezקַלוּת
KALUT
Rapidezזְרִיזוּת
ZERIZUT
Fácil; Rápido; Ligero, Serקַל קלל
KAL KLL
Rápidoזָרִיז
ZARIZ
Rápidoמַהֵר
MAHER
Rápidamente; Rápidoמַהֵר זָרִיז
MAHER ZARIZ
Rápido, Rápidamenteמַהֵר
MAHER
Rakel; Raquelרָחֵל
RAJEL
Extraña; Raraמְשוּנָּה מְשֻנָּה
MESHUNAH MESHUNAH
Rara; Escasaנְדִירָה
NEDIRAH
Raramenteלְעִתִים רְחוֹקוֹת
LE"ITIM REJOKOT
Raro; Escasoנָדִיר
NADIR
Raro; Extrañoמוּזָר
MUZAR
Extraño; Raroמְשוּנֶּה מְשֻנֶּה
MESHUNEH MESHUNEH
Romper; Rasgarקָרַע
KARA"
Rasgo; Carácterתְּכוּנָה
THEJUNAH
Raspadorמַזְרֵד
MAZRED
Raspar; Adobar; Curtirקַרַד
KARAD
Rastrilloמַגרֵפָה
MAGREFAH
Rastrojarעוֹלֵל עלל
"OLEL "LL
Rastrojoקַשְקָש
KASHKASH
Rataחֵלְדָּה עַכְבְּרוֹש
JELDHAH "AJBEROSH
Ratónעַכְבָּר
"AJBAR
Línea; Rayaפַּס
PAS
Líneas; Rayasפַסִּים
FASIM
Rayo; Centellaנִיצוֹץ
NITSOTS
Rayuelaקִלָס
KILAS
Sabor; Razón; Acentoטְעַמִים
TE"AMIM
Razónסִבָּה סִיבָּה
SIBAH SIBAH
Reacción en Cadenaתְגוּבַת שַרשֶרֶת
TEGUVAT SHARSHERET
Reino; Realeza; Realמְלוּכָה
MELUJAH
Reino; Realeza; Realמְלוּכָה
MELUJAH
Realidadמַמָּש
MAMASH
Realidadעֳלִיל
"ALIL
Realizarseהִתמֵמֵש
HITMEMESh
Verdaderamente; Realmenteאָמְנָה
'AMNAH
Realmenteבַּעֳלִיל
BA"ALIL
Ciertamente; Realmente; Seguroבֶּאֳמֶת
BE'AMET
Disminuir; Rebajarפָחַת
FAJAT
Tajada; Rebanadaפְרוּסָה פֶּלַח נֵתַח חֳתִיכָה
FERUSAH PELAJ NETAJ JATIJAH
Rebanarפָרַס בָּצַע
FARAS BATSA"
Rebanarפְּרִיסָה
PERISAH
Rebecaרִבְקָה
RIVKAH
Desobedecer; Rebelarseמָרָה
MARAH
Transgredir; Rebelarseפָּשַע
PASHA"
Rebeldíaמְרִי
MERI
Culpa; Rebeliónפֶּשַע
PESHA"
Rebeliónהַמְרָדָה
HAMRADAH
Rebotar la pelotaכִּדְרֵר לכַדְרֵר
KIDRER LJADRER
Restaurar; Recargarשִחְזַר
SHIJZAR
Receptorכּוֹנֵס נְכָסִים
KONES NEJASIM
Recetaמִרְשָם
MIRSHAM
Recetaתְּרוּפָה פִּרְטָה מִרְשָם
THERUFAH PIRTAH MIRSHAM
Recetarioטִבְחוֹן
TIVJON
Despreciar; Rechazarמָאַס לִמאוֹס
MA'AS LIM'OS
Rechazar; Despreciarזָנַח
ZANAJ
Reciban muchos años dulces y bתִזְכֶינָה לְשָנִים רָבּוֹת נְעִימוֹת וּטוֹבוֹ
TIZJEYNAH LESHANIM RABOT NE"IMOT UTOVO
Reciban muchos años dulces y bתִזְכִוּ לְשָנִים רָבּוֹת נְעִימוֹת וּטוֹבוֹת
TIZJIU LESHANIM RABOT NE"IMOT UTOVOT
Recibas muchos años dulces y bתִזְכִה לְשָנִים רָבּוֹת נְעִימוֹת וּטוֹבוֹת
TIZJIH LESHANIM RABOT NE"IMOT UTOVOT
Recibas muchos años dulces y bתִזְכֶה לְשָנִים רָבּוֹת נְעִימוֹת וּטוֹבוֹת
TIZJEH LESHANIM RABOT NE"IMOT UTOVOT
Recibimiento del Shabatקַבָּלַת שַבָּת
KABALAT SHABAT
Recibir; Obtenerקִבֵּל קִיבֵּל לְקַבֵּל
KIBEL KIBEL LEKABEL
Reciboקַבָּלָה
KABALAH
Recibo de Dineroתַּקְבּוּל
THAKBUL
Recicladoמִחזוּר
MIJZUR
Contenedor; Recipienteטְנִי
TENI
Fuente; Recipienteקְעָרָה מִזְרָק
KE"ARAH MIZRAK
Fuente; Recipiente Pequeñoקַעֳרִית
KA"ARIT
Reciprocaהֳדִידָה
HADIDAH
Reciprocoהֳדִיד
HADID
Recitarהִקְרִיא
HIKRI'
Demandar; Reclamarתָבַע
TAVA"
Reclamar; Alegar; Cargarטָעַן
TA"AN
Reclutaטוּרַאִי
TURA'I
Recoger; Colectar; Colecciónאָסַף
'ASAF
Recogerלָקַט
LAKAT
Recoger Bayasגִּרְגֵּר
GHIRGHER
Recolección; Reuniónכְּנֵסִיָּה
KENESIAH
Colecta; Recolecciónאֹסֶף
'OSEF
Recomendaciónהֵמלָצָה
HEMLATSAH
Recomendarהִמלִיץ לְהֵמלִיץ
HIMLITS LEHEMLITS
Recompensa; Pagoגְּמוּל
GHEMVL
Recompensaתַּגְמוּל
THAGMUL
Recompensaשָכָר
SHAJAR
Ganancia; Pago; Recompensaהִרְוַיחַ
HIRVAYAJ
Recompensa, Devoluciónגָּמַל
GHAMAL
Recompensarנָתַן שָכָר גָּמַל
NATAN SAJAR GHAMAL
Reparar; Expiar; Reconciliarכִּפֵר
KIFER
Completar; Reconciliar conהִשְלִים לְהַשלִים עִם
HISHLIM LEHAShLIM "IM
Reconocerנָכַר
NAJAR
Saber; Reconocerהִכִּיר
HIKIR
Reconocido, Serנִכַּר
NIKAR
Reconocimientoהֶכֵּר
HEKER
Reconstruirבָּנָה שֵנִית
BANAH SHENIT
Recordada, Fue Ellaהֻזְכְּרָה הִיא
HUZKERAH HI'
Recordada, Fuisteהֻזְכַּרְתְּ אַתְּ
HUZKARTH 'ATH
Recordada, Será Ellaתֻּזְכַּר הִיא
THUZKAR HI'
Recordada, Serásתֻּזְכַּרִי אַתְּ
THUZKARI 'ATH
Recordada, Soy Eres Es Fמֻזְכָּרֶת אֳנִי אַתְּ הִיא
MUZKARET 'ANI 'ATH HI'
Recordadas, Fueron Ustedesהֻזְכַּרְתֶּן אַתֶּן
HUZKARTHEN 'ATHEN
Recordadas, Seran Ellasתֻּזְכַּרְנָה הֵן
THUZKARNAH HEN
Recordadas, Seran Ustedesתֻּזְכַּרְנָה אַתֶּן
THUZKARNAH 'ATHEN
Recordadas, Somos Sonמֻזְכָּרוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MUZKAROT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Recordado, Fue Elהֻזְכַּר הוּא
HUZKAR HU'
Recordado, Fuisteהֻזְכַרְתָּ אַתָּה
HUZJARTHA 'ATHAH
Recordado, Será Elיֻזְכַּר הוּא
YUZKAR HU'
Recordado, Serásתֻּזְכַּר אַתָּה
THUZKAR 'ATHAH
Recordado, Soy, Eres, Es Mמֻזְכָּר אֳנִי אַתָּה הוּא
MUZKAR 'ANI 'ATHAH HU'
Recordado a, Fuiהֻזְכַּרְתִּי אֳנִי
HUZKARTHI 'ANI
Recordado a, Seréאֻזְכַּר אֳנִי
'UZKAR 'ANI
Recordados, Fueron Ustedesהֻזְכַרְתֶּם אַתֶּם
HUZJARTHEM 'ATHEM
Recordados, Fuimosהֻזְכַּרְנוּ אֳנַחְנוּ
HUZKARNU 'ANAJNU
Recordados, Serán Ellosיֻזְכְּרוּ הֵם
YUZKERU HEM
Recordados, Serán Ustedesתֻּזְכְּרוּ אַתֶּם
THUZKERU 'ATHEM
Recordados, Seremosנֻזְכַּר אֳנַחְנוּ
NUZKAR 'ANAJNU
Recordados, Somos Son Ellosמֻזְכָרִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MUZJARIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Recordados as Fueron Ellos Ellהֻזְכְּרוּ הֵם הֵן
HUZKERU HEM HEN
Recordarזָכַר
ZAJAR
Correcta; Rectaמְיֻשֶּרֶת מְיוּשֶּרֶת
MEYUSHERET MEYUSHERET
Rectánguloמַלְבֵּן
MALBEN
Rectitudיִשְרָה
YISHRAH
Justicia; Rectitudצְדָקָה
TSEDAKAH
Rectitudצֶדֶק
TSEDEK
Recto; Derechoיָשָר
YASHAR
Correcto; Rectoמְיֻשָּר מְיוּשָּר
MEYUSHAR MEYUSHAR
Recuerdoזֵכֶר
ZEJER
Recuerdo Sמַזְכֶּרֶת
MAZKERET
Recuperaciónהִתאוֹששוֹת
HIT'OSHSHOT
Cura; Curación; Recuperaciónמַרְפֵּא
MARPE'
Recuperación de enfermedadאַחְלָמָה
'AJLAMAH
Apelación; Recursoעִרעוּר
"IR"UR
Redרֶשֶת
RESHET
Redacción, Asesoría Editorialמַעֳרֶכֶת
MA"AREJET
Rescate; Redenciónפִּדְיוֹם פִּדְיוֹן
PIDYOM PIDYON
Victoria; Redenciónיְשוּעָה
YESHU"AH
Redenciónגְּאֻלָּה
GHE'ULAH
Redenciónגְּאוּלָה
GHE'ULAH
Redención de los prisionerosפִּידְּיוֹן שְבוּיִים
PIDHYON SHEVUYIM
Redención del primogénitoפִּידוֹן הַבֵּן
PIDON HABEN
Redención del primogénitoפִּידְּיוֹן הַבֵּן
PIDHYON HABEN
Redesרְשָתוֹת
RESHATOT
Redimidaפְּדוּיָה
PEDUYAH
Redimidoפָּדוּי
PADUY
Redimir; Salvarגַּאַל
GHA'AL
Redimir; Rescatarפָּדָה
PADAH
Cortar; Reducirקִצֵּץ
KITSETS
Reembolsoהֶחזֵר
HEJZER
Cambiar; Reemplazarהֶחֱלִיף
HEJELIF
Mención; Referenciaאִזכּוּר
'IZKUR
Referéndumמִשְאַל עָם
MISH'AL "AM
Delicada; Refinadaעֳדִינָה
"ADINAH
Delicado; Refinadoעָדִין
"ADIN
Reflectorמַחֳזִירוֹר מַקְרִין
MAJAZIROR MAKRIN
Reflectorזַרְקוֹן
ZARKON
Visto a travéz; Reflejado, Serהִשְתַּקַּף
HISHTHAKAF
Reflejoרֶפלֶקס
REFLEKS
Pensar Profundo; Reflexionarהִתְעַמֵּק
HIT"AMEK
Reforestarיִעֵר שוּב
YI"ER SHUV
Reforzar; Dirigirכִּוֵּן
KIVEN
Remover; Quitar; Reforzarפָּשַט
PASHAT
Refránחִזֹּרֶת
JIZORET
Abstenerse; Refrenarseנִמְנַע
NIMNA"
Refrescarקֵרַר צִנֵּן
KERAR TSINEN
Gaseosa; Refresco; Sodaגַזוֹז שוֹרָשִים
GAZOZ SHORAShIM
Refrigeraciónצִנּוּן
TSINUN
Refrigeradorמַקְרֵר מְקָרֵר
MAKRER MEKARER
Refuerceחִזֵּק
JIZEK
Refugiarse; Confiarחָסָה
JASAH
Roca; Refugio; D osצוּר
TSUR
Fortaleza; Refugioמִשְגָּב
MISGHAV
Confianza; Refugioמִבתָח
MIVTAJ
Refugioמַחְסֶה
MAJSEH
Refugio Fמָנוּסָה
MANUSAH
Refugio Mמָנוֹס
MANOS
Refunfuñoרִטּוּן מִלְמוּן
RITUN MILMUN
Refutaciónפִּרְכָה פִּירְכָה
PIRJAH PIRJAH
Contradecir; Refutar; Destruirסָתַר לִסתוֹר
SATAR LISTOR
Regalo; Tributo; Presenteשַי
SHAY
Regaloמַתָּנָה
MATHANAH
Regaloמַתָּנָה
MATHANAH
Regalo; Dote; Dadivaזֶבֶד
ZEVED
Regaloמַשְאֵת
MAS'ET
Regalosמַתָּנוֹת
MATHANOT
Lanzar; Regarזָרַק
ZARAK
Regiónמָחוֹז
MAJOZ
Regionesמְחוֹזוֹת
MEJOZOT
Regir; Compararמָשַל
MASHAL
Regir; Dominarשָלַט לִשלוֹט לֵחלוֹש
SHALAT LIShLOT LEJLOSh
Delinear; Regir Dibujar líneasסִרְגֵּל
SIRGHEL
Grabado; Registradoמֻקְלַט
MUKLAT
Registrarרָשַם הִקלִיט
RAShAM HIKLIT
Registrarהִקֶלִיט
HIKELIT
Registroהַרְשָמָה
HARSHAMAH
Registroרְשוּמָה עֵדוּת תַּיקלִית
RESHUMAH "EDUT THAYKLIT
Registroרְשוּמָה תַּקְלִיט
RESHUMAH THAKLIT
Registro de controlאוֹגֵר בַקָרָה
'OGER VAKARAH
Registro de Empresasרַשָּם תֶברוֹת
RASHAM TEVROT
Registro de Marcasרַשָם פַּטֶנטִים
RASHAM PATENTIM
Reglaסַרְגֵל שַלִּיט
SARGEL SHALIT
Alegrar; Regocijarשִמַּח
SIMAJ
Regocijarשָמַח
SAMAJ
Regocijarseעָלַס
"ALAS
Regocijoהַלוּל
HALUL
Alegría; Regocijoשִמְחָה
SIMJAH
Regocijo, Triunfoגִּיל
GHIL
Volver; Regresarשָב שוב
SHAV SHVV
Regulaciónתַּקֳנָה
THAKANAH
Reguladorמַכְוֵן
MAJVEN
Regular F; Común Fרְגִילהָ
REGILHA
Regular M; Común Mרָגִיל
RAGIL
Rehabilitaciónשִקּוּם
SHIKUM
Rehusar; Urgirסֵרַב
SERAV
Rehusar, Literarioמֵאֵן לְמָאֵן
ME'EN LEMA'EN
Reinaמַלְכָּה
MALKAH
Reinaמַלְכָּה
MALKAH
Reino; Reinadoמַלְכּוּת
MALKUT
Reinarמָלַךְ
MALAJ
Reincidenciaמְשוּבָה
MESHUVAH
Reino; Soberaníaמַמְלָכָה
MAMLAJAH
Reino; Reinadoמַלְכּוּת
MALKUT
Reino; Realeza; Realמְלוּכָה
MELUJAH
Reino; Dominioמַמְלָכָה
MAMLAJAH
Reino Unidoהַמַּמְלָכָה הַמֵאוּחֶדֶד
HAMAMLAJAH HAME'UJEDED
Reírצָחַק
TSAJAK
Reír; Bromearהֵלִיץ לִיץ
HELITS LITS
Reír; Sonreírשָחַק
SAJAK
Sonreír; Reírseהִצְטַחֵק
HITSTAJEK
Reishר רֵיש
R REISh
Relación; Intercursoמַּגָּע וּמַשָא שְכִיבָה עִם
MAGHA" UMASA' SHEJIVAH "IM
Relacionarשִיֵּךֶ
SHIEJE
Relaciones Exterioresיַכֳסִי חוּץ
YAJASI JUTS
Dejar ir de; Aflojar; Relajarהִרפָּה לְהַרפּוֹת מ
HIRPAH LEHARPOT M
Absolver; Relevarזִכָּה
ZIKAH
Religiónדָּת אֱמוּנָה
DHAT 'EMUNAH
Religiosoדָּתִי
DHATI
Relinchoצָהֳלָה
TSAHALAH
Rellena Fמְמֻלָּאָה מְמוּלָאָה
MEMULA'AH MEMULA'AH
Relleno Mמְמֻלָּא מְמוּלָא
MEMULA' MEMULA'
Relojשָעוֹן
SHA"ON
Reloj de Alarma; Despertadorשָעוֹן מְעוֹרֵר
SHA"ON ME"ORER
Remanente; Queda; Restanteשְיָר
SHEYAR
Resto; Remanenteשְאֵרִית
SHE'ERIT
Remanente Fנוֹתֶרֶת
NOTERET
Remanente Mנוֹתָר
NOTAR
Ir en Barco; Remarשָט לָשְוֹט
SHAT LASHOT
Enmendar; Remediarהִטְלִיא
HITLI'
Droga; Remedioתְּרוּפָה סַם
THERUFAH SAM
Remolachaסֶלֶק
SELEK
Remolcar; Arrastrarגָּרַר
GHARAR
Arrastrar; Remolcarסָחַב
SAJAV
Círculo; Remolinoכִרְכּוּר
JIRKUR
Mover; Removerהֵזִיז
HEZIZ
Remover; Quitarסור
SVR
Hace Pasar; Sacar; Removerהֶעֱבִיר
HE"EVIR
Copiar; Traducir; Removerהֶעְתִּיק
HE"THIK
Negar; Remover; Saquearשָלָל
SHALAL
Remover; Alejar; Ir lejosהִרהִיק לְהִרחִיק
HIRHIK LEHIRJIK
Vaciar; Removerפִּנָה
PINAH
Remover; Quitar; Reforzarפָּשַט
PASHAT
Remover; Excomulgarנִדָּה
NIDHAH
Renoרְאֵם
RE'EM
Sueldo; Salario; Rentaשכִירוּת
SJIRUT
Rentarהִשְכִּיר
HISKIR
Rentar; Alquilarהִשְכִּר הֶחְכִּיר לְהַחְכִּיר
HISHKIR HEJKIR LEHAJKIR
Niño de Pecho; Retoño; Renuevoיוֹנֵק
YONEK
Renuncia, Desistirוִיתֵּר
VITHER
Renuncianteוִיתּוּר
VITHUR
Abandonar; Dejar; Renunciarנָטַש
NATASH
Renunciar; Perdonarמָחַל
MAJAL
Abandonar; Renunciar Propiedadהִפְקִיר לְהַפקִיר
HIFKIR LEHAFKIR
Expiación; Reparaciónכַּפָּרָה
KAPARAH
Corrección; Reparaciónתִּקּוּן תִּיקּוּן
THIKUN THIKUN
Reparar; Expiar; Reconciliarכִּפֵר
KIFER
Reparar; Enderezarתָּקַן
THAKAN
De Repente; Repentinamenteפִּתְאם פֶּתַע
PIT'M PETA"
Repetición; Retorno; Ensayoחֳזָרָה
JAZARAH
Repolloכְרוּב
JERUV
Descanso; Reposo Fמְנוּחָה
MENUJAH
Descanso; Reposo Mמְנוּחַ
MENUAJ
Pastelería; Reposteríaמַאֳפִייָּה מַאֳפִיָּה
MA'AFIYAH MA'AFIAH
Representanteנָצִיג
NATSIG
Representarיִצֵּג ליַצֵּג
YITSEG LYATSEG
Reproche; Reprimendaתּוֹכָחָה תּוֹכַחַת
THOJAJAH THOJAJAT
Castigo; Reprimendaמוּסָר
MUSAR
Reprimir; Aplastarעָצַר
"ATSAR
Probar; Reprobarהוֹכִיחַ
HOJIAJ
Reproche; Reprimendaתּוֹכָחָה תּוֹכַחַת
THOJAJAH THOJAJAT
Verguenza; Reprocheחֶרְפָּה
JERPAH
Arrastrarse; Reptarרָמַש
RAMAS
Reptilשֶרֶץ רַחַש רֶמֶש
SHERETS RAJASH REMES
República Centro Africanaהַקְּהִילִייָּה הַמֶּרְכַּז אַפְרִיקָנִית
HAKHILIYAH HAMERKAZ 'AFRIKANIT
República Checaצֶכְיָה
TSEJEYAH
República Dominicanaהָרֶפּוּבְּלִיקָה הַדּוֹמִינִיקָנִית
HAREPUBLIKAH HADHOMINIKANIT
Requerida; Requisitoדְרוּשָה
DERUShAH
Requeridaמוּכְרַחַת מֻכְרַחַת
MUJRAJAT MUJRAJAT
Requeridoדְרוּש
DERUSh
Requeridoמוּכְרָח מֻכְרָח
MUJRAJ MUJRAJ
Requerir; Expropiarהִפְקִיעַ לְהַפקִיעַ
HIFKIA" LEHAFKIA"
Pedir; Requerir; Ordenarבִּקֵּש ביקש לְבַקֵּש
BIKESh VYKSh LEVAKESh
Comprometer; Obligar; Requerirחִייֵב לְחֵייֵב
JIYEV LEJEIYEV
Requerida; Requisitoדְרוּשָה
DERUShAH
Acrecentar; Resaltar el ritualהִדוּר מִצִוָוה
HIDUR MITSIVAVH
Resbalar; Deslizarגָּלַש
GHALASH
Resbalar; Escabullirחָמַק לֵחֳמוֹק
JAMAK LEJAMOK
Desliz; Resbalónגְּלִישָה
GHELISHAH
Redimir; Rescatarפָּדָה
PADAH
Rescate; Redenciónפִּדְיוֹם פִּדְיוֹן
PIDYOM PIDYON
Rescribirכָּתַב שוּב
KATAV SHUV
Reserva naturalשְמוּרַת הַטֶּבַע
SHEMURAT HATEVA"
Invitar; Ordenar; Reservar L.הַזְמִין
HAZMIN
Reservas ejércitoמִלּוּאִים
MILV'IM
Reservé lugarהִזְמַנְתִי מָקוֹם
HIZMANTI MAKOM
Reservorio; Banco de datosמֵאֳגֶר
ME'AGER
Resfriarse; Pescar Resfríoהִתְקָרֵר
HITKARER
Residenciaגְבוּל דִירָה מְגוּרִים מִשְכָּן מָעוֹן
GEVUL DIRAH MEGURIM MISHKAN MA"ON
Residenciaמְגוּרִים
MEGURIM
Habitante; Residenteתּוֹשָב
THOSHAV
Residente Fשְכוּנָה
SHEJUNAH
Residente Mשָכוּן
SHAJUN
Morar; Vivir en; Residirישב
YSHV
Residirגּוּר
GHUR
Vivir; Residir; Morarגָּר לָגוּר
GHAR LAGUR
Residir, Vivirזָבַל
ZAVAL
Morar en; Residir enדָּר ב
DHAR V
Resistir, Mantenerse Firmeהִתְיַצֵב
HITYATSEV
Decisión; Resoluciónהַחְלָטָה
HAJLATAH
Respaldoגִיבוּי
GIVUY
Respetable; Importante Fנִכבֶּדֶת
NIJBEDET
Respetable; Importante Mנִכבַּד
NIJBAD
Honor; Respetoכָּבוֹד
KAVOD
Alma; Respiraciónנֶשֶם
NESHEM
Inflar; Respirarנָפַח
NAFAJ
Respirarנָשַם
NASHAM
Arder; Resplandecerלָהַט
LAHAT
Responde una Preguntaעוֹנֶה עַל שְאֵלָה
"ONEH "AL SHE'ELAH
Contestar; Responderעָנָה לַעֳנוֹת
"ANAH LA"ANOT
Responsabilidadאַחֳרְיוּת
'AJARYUT
Responsable Fאֵחֳרֵאִית
'EJARE'IT
Responsable Mאֵחֳרֵאִי
'EJARE'I
Respuesta; Solución; Excusaתֵּרוּץ תֵּירוּץ
THERUTS THEIRUTS
Respuestaמַעֳנֶה תְּשוּבָה
MA"ANEH THESHUVAH
Respuestaתְּשוּבָה מַעֳנֶה
THESHUVAH MA"ANEH
Respuestasתְּשוּבוֹת
THESHUVOT
Remanente; Queda; Restanteשְיָר
SHEYAR
Retorno; Restauraciónהָשֵב הֳשָבָה
HASHEV HASHAVAH
Restauranteבֵּית אֹכֶל
BEIT 'OJEL
Restaurante; Pensiónמִסְעָדָה
MIS"ADAH
Restaurantesמִסְעָדוֹת
MIS"ADOT
Restaurar; Recargarשִחְזַר
SHIJZAR
Restaurar; Revocarהְחֱזִיר
HEJEZIR
Resto; Remanenteשְאֵרִית
SHE'ERIT
Restoשְאָר
SHE'AR
Restoיֶתֶר
YETER
Restringida; Limitadaמְצוּמצֶמֶת
METSUMTSEMET
Restringido; Limitadoמְצוּמצֶם
METSUMTSEM
Amarrar; Restringir; Hostilizaצָרַר
TSARAR
Resucitaciónהִחֳיָיאָה
HIJAYAY'AH
Resultado; Extremidadתּוֹצָאָה
THOTSA'AH
Absorber; Retenerקָלַט
KALAT
Alejarse; Retirarseהִתְרַחֵק
HITRAJEK
Retirarse; Sacarse el zapatoחָלַץ
JALATS
Retoñar; Brotarצָמַח
TSAMAJ
Germinar; Retoñar; Mimbreraנֵצֶר
NETSER
Niño de Pecho; Retoño; Renuevoיוֹנֵק
YONEK
Brote; Retoñoזֶרֶד
ZERED
Retoñoיִחוּר
YIJUR
Retorcerסָחַט מָלַק
SAJAT MALAK
Escurrirse; Retorcerseנִמְצָה
NIMTSAH
Retornar; Arrepentirחָזַר
JAZAR
Volver; Retornarשָב לָשוּב
SHAV LASHUV
Retornoחֳזָרָה הִחֳזָרָה הֳשָבָה
JAZARAH HIJAZARAH HASHAVAH
Retorno; Restauraciónהָשֵב הֳשָבָה
HASHEV HASHAVAH
Repetición; Retorno; Ensayoחֳזָרָה
JAZARAH
Retracciónהֳשָבָה
HASHAVAH
Retrasoפִיגֵר
FIGER
Retrato; Pinturaתְּמוּנָה
THEMUNAH
Retrato; Pinturaצִיּוּר
TSIUR
Retreteבֵּית כִּסֵּא
BEIT KISE'
Reunió; Reunióאָסַף לֶאֳסף
'ASAF LE'ASF
Reunió; Reunióאָסַף לֶאֳסף
'ASAF LE'ASF
Reuniónעֵדָה
"EDAH
Recolección; Reuniónכְּנֵסִיָּה
KENESIAH
Reuniónלֶקֶט
LEKET
Reunión de Diásporasקְבּוּץ גָּלוּיוֹת
KEBUTS GHALUYOT
Suceder; Reunirקָרָה
KARAH
Reunir; Congregarכָּנַס
KANAS
Reunirseנִפְגַּש להִפָּגֵש להִיפָּגֵש
NIFGHASH LHIPAGESH LHIPAGESH
Descubrimiento; Revelaciónגִּילּוּי גִּלּוּי
GHILUY GHILUY
Instructivo; Reveladorמֵחכִּים
MEJKIM
Revele, Descubra, Expongaגִּלָּה לְגַלּוֹת
GHILAH LEGALOT
Trabajo; Servicio; Reverenciaעֳבוֹדָה
"AVODAH
Reverenciaיֶראַת שָמַים
YER'AT SHAMAYM
Reversaהִפּוּךְ
HIPUJ
Revestirזִיג
ZIG
Corregida; Revisada; Arregladaמְתוּקֶּנֶת
METUKENET
Corregido; Revisado; Arregladoמְתוּקָּן
METUKAN
Revisar; Corregir Hacer Brillaהִגִיהַּ
HIGIAH
Inspeccionar; Revisarבָּדַק לִבְדּוֹק
BADAK LIVDHOK
Revisión, regresoחֳזָרָה
JAZARAH
Revista Mensualיַרְחוֹן
YARJON
Revista Semanalשְבוּעוֹן
ShEVU"ON
Restaurar; Revocarהְחֱזִיר
HEJEZIR
Revoluciónמַהְפֵּכָה
MAHPEJAH
Pistola; Revolverאֶקְדָּח
'EKDHAJ
Impeler; Revolverפָּעַם
PA"AM
Revolver Vסָבַב סִבֵּב הִסְתּוֹבֵב
SAVAV SIBEV HISTHOVEV
Revueltaמֶרֶד
MERED
Reyמֶלֶךְ
MELEJ
Rey sirioמֶלֶך סוּרִי
MELEJ SURI
Reyes; Melajimסֶפֶר מְלָכִים
SEFER MELAJIM
Reyesמְלָכִים
MELAJIM
Rezar; Rogar; Orarהִתְפַּלֵּל להתפלל
HITPALEL LHTFLL
Ricaעֳשִירָה
"ASHIRAH
Ricoעָשִיר
"ASHIR
Riel; Barra de hierroמָטִיל
MATIL
Riel; Linea Ferrea; Vía Férreaמְסִלַּת בַּרְזֶל
MESILAT BARZEL
Riesgoסִיכּוּן
SIKUN
Rifar; Echar suertesהִגְרִיל גרל
HIGRIL GRL
Rimaחֳרִיזָה
JARIZAH
Rimaחָרוּז שִיר חָרוּז
JARUZ ShIR JARUZ
Adornar; Desear; Rimarחָשַק
JASHAK
Rimonaרִימוֹנָה
RIMONAH
Riña; Peleaסִכְסוּךֶ
SIJSUJE
Riñónכִּלִיָה
KILIAH
Río; Canal; Nilo, ríoיְאר יאור
YE'R Y'VR
Ríoנָהָר
NAHAR
Ríosנְהָרוֹת נְהָרִים
NEHAROT NEHARIM
Fuerza; Riquezaחַיִל
JAYIL
Riquezaעֳשִירוּת
"ASHIRUT
Riquezaעֹשֶר עוֹשֶר
"OSHER "OSHER
Risa, irrisiónשְחוֹק
SEJOK
Risasצוֹחֵק
TSOJEK
Ritualmente Pura, Honestaכְּשֵרָה
KESHERAH
Ritualmente Puro, Honestoכָּשֵר
KASHER
Competir; Rivalizarהִתְחָרָה
HITJARAH
Rizada Fמְסֻלְסֶלֶת מְסוּלְסֶלֶת
MESULSELET MESULSELET
Rizado Mמְסֻלְסָל מְסוּלְסָל
MESULSAL MESULSAL
Rizo de Cabelloמַחְלָפָה
MAJLAFAH
Robarגָּנַב
GHANAV
Robarבָזַז
VAZAZ
Robleאַלוֹן
'ALON
Robleאַלוֹן
'ALON
Robo; Violencia; Devastaciónשוֹד שֹד
SHOD SHOD
Saqueo; Roboבַּז
BAZ
Roboהִתפַּרצוּת
HITPARTSUT
Robo, Botínגָּזַל
GHAZAL
Roca; Refugio; D osצוּר
TSUR
Roca; Piedraאֶבֶן
'EVEN
Rociador; Aerosolתַרסִיס
TARSIS
Rociar, Verterקָלַח
KALAJ
Rocíoטַל
TAL
Rodear; Coronarעָטַר
"ATAR
Rodearכִּתֵּר כִּיתֵּר
KITHER KITHER
Voltear; Rodear; Circundarסָבַב
SAVAV
Rodillaבֶּרֶךְ
BEREJ
Codo; Rodillaבֶרֶךְ
VEREJ
Rodillasבִּרְכַּיִם ברכיים
BIRKAYIM VRJYYM
Rodillo; Usleroמַעֳרוֹךְ
MA"AROJ
Rezar; Rogar; Orarהִתְפַּלֵּל להתפלל
HITPALEL LHTFLL
Roja Fאֳדֻמָּה אֳדוּמָּה
'ADUMAH 'ADUMAH
Rojezאֳדַמְדָּם
'ADAMDHAM
Rojo Mאָדֹם אָדוֹם
'ADOM 'ADOM
Rolloמֶגִלָּה מֶגִילָּה
MEGILAH MEGILAH
Rollo, Frituraכְּרוּכִית
KERUJIT
Ester; Rollo de Esterמֶגִילַּת אֶסְתֵר
MEGILAT 'ESTER
Rut; Rollo de Rut, amistadרוּת מֶגִילָּה רוּת
RUT MEGILAH RUT
Romboמְעוּיָן
ME"UYAN
Adivinanza; Rompecabezasחִידָה מְבוּכָה
JIDAH MEVUJAH
Rompecabezasפַּזֶל
PAZEL
Romperשָבַר לִשְבּר
SHAVAR LISHBR
Romper; Rasgarקָרַע
KARA"
Romper; Presionarפָּרַץ
PARATS
Quebrar; Romperשִבֵּר
SHIBER
Romper el sello, Abrirשָתַם
SHATAM
Sarampión; Ronchaחַצֶּבֶת
JATSEVET
Rondarרִחֵף
RIJEF
Ropa; Vestimentaבֶּגֶד
BEGED
Ropaבַּד
BAD
Ropa blancaבִגְדֵי לָבָן
VIGDEI LAVAN
Bombacha; Calzón; Ropa Interioתַּחְתּוֹנִים
THAJTHONIM
Ropa Interior; Lenceríasלְבָנִים
LEVANIM
Ropas; Vestimentaבְּגָדִים מַלְּבּוּש
BEGADIM MALBUSH
Ropas usadas F, Harapos Fבְּלָאוֹת
BELA'OT
Ropas usadas M, Harapos Mבְּלָאִים
BELA'IM
Ropero; Arcaאָרוֹן
'ARON
Ropero para Ropasאָרוֹן בְגָדִים
'ARON VEGADIM
Roperos; Gabinetes; Alacenasאֳרוֹנוֹת
'ARONOT
Roperos; Arcasאֳרוֹנוֹת
'ARONOT
Rosa Marina, Florרוֹזמָרִין
ROZMARIN
Rosada Fוְרֻדָּה וְרוּדָּה
VERUDHAH VERUDHAH
Rosado Mוָרֹד וָרוֹד
VAROD VAROD
Rosca, Quequeכַּעַךְ
KA"AJ
Roscón; Rosconesצַנִים צְנִימִים
TSANIM TSENIMIM
Roscón, Biscochoכַּעַךְ
KA"AJ
Roscón; Rosconesצַנִים צְנִימִים
TSANIM TSENIMIM
Roscónes, Biscochosכְּעַכִים
KE"AJIM
Cara; Rostroפָּנִים
PANIM
Rotativoסִבּוּבִי
SIBUVI
Rotonda; Círculo de tráficoמַעגַל תְּנוּעָה כִּיכַּר תְּנוּעָה
MA"GAL THENU"AH KIKAR THENU"AH
Lirio; Rozaשוֹשָן
SHOSHAN
Lirio; Rozaשוֹשַנָּה
SHOSHANAH
Lirios; Rozasשוֹשַנּוֹת שוֹשַנִּים
SHOSHANOT SHOSHANIM
Ruandaרוּאַנְדָה
RU'ANDAH
Rubénרְאוּבֵן
RE'UVEN
Rubéolaאַדֶּמֶת חַצֶּבֶת
'ADHEMET JATSEVET
Rubíאֹדָם כַּדְכֹּד
'ODAM KADKOD
Ruborאָדַם
'ADAM
Ruedaגַּלְגַּל
GHALGHAL
Ruedasגַּלְגַלִּים
GHALGALIM
Implore; Ruegue misericordiaהִתְחַנֵּן
HITJANEN
Rugido, Gruñido; Arrulleהָמָה
HAMAH
Rugir; Gruñirנָהַם
NAHAM
Bramar; Rugirרָעַם
RA"AM
Ruibarboרִבָּס חָמִיץ
RIBAS JAMITS
Sonido; Ruidoהֶגֶה
HEGEH
Sonidos; Ruidosהֳגָאִים הֳגָיִים
HAGA'IM HAGAYIM
Sonora; Ruidosaרוֹעֶשֶת בְּהִירָה גֵּסָּה
RO"ESHET BEHIRAH GHESAH
Ruidosaרוֹעֶשֶת
RO"EShET
Sonoro; Ruidosoבְּקוֹל בְּקוֹל גָּדוֹל
BEKOL BEKOL GHADOL
Ruidosoרוֹעֵש
RO"ESh
Sonoro; Ruidosoרוֹעֵש בָּהִיר גַּס
RO"ESH BAHIR GHAS
Destrucción; Ruina; Perdidaאָבְדָן אַבְדָן
'AVDAN 'AVDAN
Ruina, Destrucciónמְחִתָּה
MEJITHAH
Saquear; Ruina, Hacerשִחֵת
SHIJET
Canción; Ruiseñorזָמִיר
ZAMIR
Rumaniaרוֹמַנִיָה
ROMANIAH
Ruptura; Fracción; Provisiónשֶבֶר
SHEVER
Brecha; Rupturaפֶּרֶץ
PERETS
Rural Fכַּפְרִית
KAFRIT
Rural Mכַּפְרִי
KAFRI
Rusiaרוּסִיָה
RUSIAH
Rut; Rollo de Rut, amistadרוּת מֶגִילָּה רוּת
RUT MEGILAH RUT
Rutרוּת
RUT
Ruta; Curso; Senderoמַסְלוּל
MASLUL
Shabat; Sábadoשַבָּת
SHABAT
Sábado; Shabatשַבָּת יוֹם שַבָת יוֹם הַשְבִיעִי
SHABAT YOM SHAVAT YOM HASHVI"I
Cortina; Tela de carpa; Sabanaיְרִיעָה
YERI"AH
Saberיָדַע לָדַעַת
YADA" LADA"AT
Saber; Hacer Familiar; Conocerהִכִּיר לְהַכִּיר
HIKIR LEHAKIR
Saber; Reconocerהִכִּיר
HIKIR
Sabia; Lista; Inteligente Fחֳכָמָה
JAJAMAH
Sabiduría; Aptitudחָכְמָה
JAJMAH
Sabiduríaבִּינָה חָכְמָה חָכְמוֹת
BINAH JAJMAH JAJMOT
Sabiduría; Conocimientoבִּינָה
BINAH
Sabio; Listo; Inteligente Mחָכָם
JAJAM
Sabor; Razón; Acentoטְעַמִים
TE"AMIM
Saborearטָעַם
TA"AM
Saborizanteחוֹמְרִי טַעַם וְרֵיח
JOMRI TA"AM VEREIJ
Sabrosoטָעִים
TA"IM
Hace Pasar; Sacar; Removerהֶעֱבִיר
HE"EVIR
Sacar; Arrancarסַח
SAJ
Parcializar; Sacar Caraנָשָא פָּנִים
NASA' PANIM
Retirarse; Sacarse el zapatoחָלַץ
JALATS
Sacerdoteכֹּהֵן
KOHEN
Sacerdotisaכֹּהֶנֶת
KOHENET
Saciar; Hartarהִלְעִיט לעט
HIL"IT L"T
Saco; Chaquetaמְעִילוֹן
ME"ILON
Sacrificarזָבַח
ZAVAJ
Ofrenda; Sacrificioקָרְבָּן
KORBAN
Sacrificioזֶבַח
ZEVAJ
Sacudir; Temblarרָחַף
RAJAF
Sacudirנִעְנַע נוע
NI"NA" NV"
Liberarse; Sacudirseהִתְנַעֵר
HITNA"ER
Sagrado, Serקָדַש
KADASH
Salמֶלַח
MELAJ
Sala de emergenciasחַדַר מִיוּן
JADAR MIUN
Saladoמְמֻלַּחַת מְמוּלַּחַת
MEMULAJAT MEMULAJAT
Saladoהֻמְלַח
HUMLAJ
Saladoמְמֻלָּח מְמוּלָּח
MEMULAJ MEMULAJ
Sueldo; Salario; Rentaשכִירוּת
SJIRUT
Saleיוֹצֵא
YOTSE'
Saleroמִלחִיָה
MILJIAH
Salida; Gastoיְצִיאָה
YETSI'AH
Descenso; Este; Salidaמוֹצָא
MOTSA'
Salida de bañoחֳלוֹק רַחצָה
JALOK RAJTSAH
Salida de Emergencia; Pasilloפַּרְשְדוֹן
PARSHEDON
Salirעַזַב הִתְפַטר הִפָסִיק חָדַל יצא
"AZAV HITFATR HIFASIK JADAL YTS'
Salirיָצָא לָצֵאת צֵא
YATSA' LATSE'T TSE'
Saliva; Agujaצְנּוֹרָה
TSENORAH
Salmoמִזְמוֹר
MIZMOR
Salmónלָכִיס
LAJIS
Salmosתְהִלִּים
TEHILIM
Salmos de oraciónהַלֵל
HALEL
Salomónשְלֹמֹה
SHELOMOH
Salónסָלוֹן
SALON
Salsaרֹטֶב רוֹטֶב
ROTEV ROTEV
Salsa, condimento de Pascuaחֳרֹסֶת חֳרוֹסֶת
JAROSET JAROSET
Salsa Tahiniטְחִינָה
TEJINAH
Saltar; Cortarקָפַץ
KAFATS
Saltar Sobreדִילֵג לְדַלֵג עַל
DILEG LEDALEG "AL
Bendición; Saludלִבְרִיאוּת לַבְּרִיאוּת
LIVRI'VT LABRI'VT
Saludבְּרִיאוּת
BERI'UT
Salud, Brindisלְחַיִים
LEJAYIM
Saludable y enteroבָּרִיא וְשָלֵם
BARI' VESHALEM
Saludos aדְרִישַת שָלוֹם לְ
DERISAT SHALOM LE
Salutaciónהַצְדָּעָה
HATSDHA"AH
Salvaמִלִּבַד חוֹץ מִבִּלִעדַי
MILIVAD JOTS MIBILI"DAY
Oseas; Salvaciónסֶפֶר הוֹשֵע
SEFER HOSHE"
Salvado; Ayudado, Serנוֹשַע
NOSHA"
Redimir; Salvarגַּאַל
GHA'AL
Salvarהִצִּיל שָמַר חָסַך
HITSIL SHAMAR JASAJ
Salvar; Explotarנִצֵל
NITSEL
Entregar; Salvarהִצִיל
HITSIL
Salvar; Parir, Animalהִמְלִיט
HIMLIT
Salvar; Parir, Animalהִמְלִיטָה
HIMLITAH
Liberarse; Salvarseנִצַּל
NITSAL
Salvavidasמַצִיל
MATSIL
Salve; Entregueהוֹשִיעַ
HOSHIA"
A no ser que; Salvo; Si noלוּלֵא לוּלֵי
LULE' LULEI
Samariaשמְרוֹן
SHMRON
Sámejס סַמֶך
S SAMEJ
Samuel; Shmuel, Su nombre D osסֶפֶר שְמוּאֵל
SEFER SHEMU'EL
Samuelשְמוּאֵל
SHEMU'EL
Sanaבְּרִיאָה
BERI'AH
Sanatorioבֵּית הַבְרְאָה מִבְרָאָה
BEIT HAVRE'AH MIVRO'AH
Sandalia; Herraduraסַנְדָּל
SANDHAL
Sandaliasסַנְדָּלִים
SANDHALIM
Sangreדָּם
DHAM
Sangre; Dineroדָמִים דְמֵי
DAMIM DEMEI
Sangreדָּם
DHAM
Sanguisכָּרִיךְ
KARIJ
Sanoבָּרִיא
BARI'
Sansónשִמְשוֹן
SHIMSHON
Santaקְדוֹשָה
KEDOSHAH
Santidadקֹדֶש קוֹדֶש
KODESH KODESH
Consagrar; Santificarקִדֵש
KIDESH
Santificó, a Nosotrosקִדְּשָנוּ
KIDHSHANU
Santo de santos; Santísimoקוֹדֶש קָדָשִים
KODESh KADASHIM
Santísimo, Lugarדְּבִיר
DHEVIR
Santoקָדוֹש
KADOSH
Santo de Santosקוֹדֶש הַקוֹדָשִים
KODESH HAKODASHIM
Santo de santos; Santísimoקוֹדֶש קָדָשִים
KODESh KADASHIM
Santuario; Temploמִקְדָּש
MIKDHASH
Rana; Sapoצְפַרְדֵּעַ
TSEFARDHEA"
Saqueador; Ladrónבּוֹזַז
BOZAZ
Negar; Remover; Saquearשָלָל
SHALAL
Saquear; Ruina, Hacerשִחֵת
SHIJET
Saqueo; Roboבַּז
BAZ
Saqueoשַסָּה
SHASAH
Botín; Saqueoמְשִסָּה
MESHISAH
Violación; Saqueoאוֹנֶס
'ONES
Saraשָרָה
SARAH
Sarampión; Ronchaחַצֶּבֶת
JATSEVET
Sardinaטָרִית
TARIT
Sardinasסַרדִינִים
SARDINIM
Sarnaגְּרִיָּה
GHERIAH
Sarnaגָּרֶדֶת
GHAREDET
Sarténמַחֳבַת
MAJAVAT
Sarténטִיגָן
TIGAN
Sartén Cubiertaמַרְחֶשֶת
MARJESHET
Costurero; Sastreדַּייָל דַּיָּל
DHAYYAL DHAYAL
Sastreחַייָט חַיָּט תּוֹפֵר
JAYYAT JAYAT THOFER
Sastreríaמִתְפָּרָה
MITPARAH
Adversario; Acusador; Satánשָטָן
SATAN
Metáfora; Sátiraמְלִיצָה
MELITSAH
Satisfacer; Confirmar; Perduraקִיֵּם
KIEM
Satisfacerהִשְבִיעַ
HISVIA"
Satisfacer; Llenarשָבַע
SAVA"
Saturnoשַבְּתַאי
SHABTA'Y
Sauceעֵל אֳרָבָה
"EL 'ARAVAH
Saúlשָאוּל
SHA'UL
Sazón; Condimentoתְּבָלִים תִּבּוּל
THEVALIM THIBUL
Scooterקַטְנוֹעַ
KATNOA"
Se volvió locaיָרַדָה מֵהַפַּסִים
YARADAH MEHAPASIM
Se volvió locoיָרַד מֵהַפַּסִים
YARAD MEHAPASIM
Sean inscritas para buen añoלְשָנָה טוֹבָה תִּכַּתֵּבנָה וּתִּחַתֵמנָה
LESHANAH TOVAH THIKATHEVNAH UTHIJATEMNAH
Sean inscritos para buen añoלְשָנָה טוֹבָה תִּכַּתֵּיבוּ וּתִּחַתֵּימוּ
LESHANAH TOVAH THIKATHEIVU UTHIJATHEIMU
Seas inscrita para buen añoלְשָנָה טוֹבָה תִּכַּתֵּיבִי וּתִּחַתֵימִי
LESHANAH TOVAH THIKATHEIVI UTHIJATEIMI
Seas inscrito para buen añoלְשָנָה טוֹבָה תִּכַּתֵּב וּתִּחַתֵם
LESHANAH TOVAH THIKATHEV UTHIJATEM
Secadora de Cabelloמְיַיבֵש שֶעָר
MEYAYVESH ShE"AR
Secarנָגַב
NAGAV
Secarיָבֵש
YAVESH
Secarנָגַד
NAGAD
Absorber; Secarסָפַג
SAFAG
Secarseהִתְנַגֵּב
HITNAGHEV
Sección; Cláusula de contratoסְעִיפוֹת
SE"IFOT
Sección; Cláusula de contratoסְעִיפִים
SE"IFIM
En ruinas; Desolado; Secoחָרֵב
JAREV
Oculta; Secretaשְפוּנָה
SHEFUNAH
Escondite F; Secreta Fסִתְרָה
SITRAH
Secretamenteבַּמִּסְתָּרִים
BAMISTHARIM
Secretariaמֳזְכִּירָה
MAZKIRAH
Secretariadoמַזְכִּירוּת
MAZKIRUT
Secretarioמַזְכִּיר
MAZKIR
Secretoסוֹדִי
SODI
Oculto; Secretoשָפוּן
SHAFUN
Preservado; Secretoנָצוּר
NATSUR
Escondite; Secreto Mסֵתֶר
SETER
Arrebatar; Secuestrarחָטַף לַחֳטוֹף
JATAF LAJATOF
Secuestroחֳטִיפַת אָדָם
JATIFAT 'ADAM
Secularחִילוֹנִי
JILONI
Sedequíasצִדְקִיָּה
TSIDKIAH
Sedientaצְמֵאָה
TSEME'AH
Sedientoצָמֵא
TSAME'
Seducciónפִּתּוּי
PITHUY
Inclinar; Seducir; Tentarהִטָּה
HITAH
Pervertir; Seducirהִטָּה נטה
HITAH NTH
Segmentoקֶטֵע
KETE"
Segmentosקְטָעִים
KETA"IM
Segol, E cortaסֶגוֹל
SEGOL
Seguir la Canilla; Engañarעָקֵב
"AKEV
Segunda Calidadסוּג בֵּית
SUG BEIT
Segunda Fשְנִיָּה שֵנִית
SHENIAH SHENIT
Segundo, Tiempoשְנִיָּיה
SHENIAYH
Segundo Mשֵנִי
SHENI
Segundo Panמִשְנֵה לֵחֶם
MISHNEH LEJEM
Segundos, Tiempoשְנִיּוֹת
SHENIOT
Seguraבְּטוּחַה
BETUJAH
Ciertamente; Seguramenteוַדַּאי בְּוַּדַּאי
VADHA'Y BEVADHA'Y
Unicamente; Seguramenteאַךְ
'AJ
Confianza; Seguridadבִּטְחָה
BITJAH
Seguridadבְּטִיחוּת
BETIJUT
Seguridadבִּטָּחוֹן
BITAJON
Seguridad de redאַבְטָחָת רֶשֶת
'AVTAJAT RESHET
Seguroבָּטוּחַ
BATUAJ
Ciertamente; Realmente; Seguroבֶּאֳמֶת
BE'AMET
Seguro, estar; Confiarבֶּטַח
BETAJ
Seis Fשֵש
SHESH
Seis Mשִשָּה שישה
ShIShAH ShYShH
Seis Milשֶשֶת אֳלָפִים
SHESHET 'ALAFIM
Selah, Musical Para Siempreסֶלָה
SELAH
Selección Sבְּחִירָה בְּרַרָה סֶלֶקְצִיָה
BEJIRAH BERARAH SELEKTSIAH
Seleccionarבָּרַר לִברוֹר
BARAR LIVROR
Sello; Marca; Timbreבּוּל
BUL
Selloחוֹתֶמֶת אֶטַם
JOTEMET 'ETAM
Sellos, Timbresבּוּלִים
BULIM
Semana M Sשָבוּעַ
SHAVUA"
Semanas M Pשָבוּעוֹת
SHAVU"OT
Sembrarזָרַע
ZARA"
Parecido; Semejanteדּוֹמֶה
DHOMEH
Semejanza; Imagenדְּמוּת
DHEMUT
Semestreסְמֵסְטֶר
SEMESTER
Semilla; Descendientesזֶרַע
ZERA"
Semilla de Pinoצְנוֹבָר
TSENOVAR
Nominal; Semíticaשְמִית
SHEMIT
Nominal; Semíticoשְמִי
SHEMI
Senda; Veredaנָתִיב
NATIV
Senderoשְבִיל
SHEVIL
Ruta; Curso; Senderoמַסְלוּל
MASLUL
Senderosשְבִילִים
SHEVILIM
Senegalסֶנֶגָל
SENEGAL
Senoשָד
ShAD
Senosשָדַיִם שָדַיִים
ShADAYIM ShADAYIM
Sensibilidadחוּשִיוּת רְגִישוּת
JUSHIUT REGISHUT
Sensible F, Entendidaמוּחָשִית נְבוֹנָה
MUJASHIT NEVONAH
Sensible M, Entendidoמוּחֳשִי נָבוֹן
MUJASHI NAVON
Sensitivaרְגִישָה
REGISHAH
Sensitivoרָגִיש
RAGISH
Sentarיָשַב לָשֶבֶת
YAShAV LAShEVET
Sentarse a la Mesaלָשֶבֶת אֶל הַשֻלְחָן
LASHEVET 'EL HASHULJAN
Sentencia, Judicialמִשְפָּט מַאֳמָר גְּזַר דִּין פְּסֵק דִּין
MISHPAT MA'AMAR GHEZAR DHIN PESEK DHIN
Comprensión; Sentido; Prudenciתְּבוּנָה
THEVUNAH
Sentido comúnהַשֵּכֶל הַיָּשָר
HASEJEL HAYASHAR
Oído; Sentido del Oídoשְמִיעָה
SHEMI"AH
Sentimentalidadרִגְשִיּוּת
RIGSHIUT
Sentimientoרֶגֶש מַרגָש
REGESH MARGASh
Suspirar; Sentir; Emocionarseרָחַש
RAJASH
Sentir; Notarהִרְגִּיש לְהַרְגִּיש
HIRGHISh LEHARGHISh
Sentirהִרְגִּיש
HIRGHISH
Agitarse; Sentirרָגָש
RAGASH
Sentirse avergonzado deבוֹש ב
VOSH V
Milagro; Señalנֵס
NES
Signo; Señalאוֹת
'OT
Señal a señalאִיתוּת אוֹתֵת
'ITUT 'OTET
Señal de Ceder el Pasoתַּמרוּר תֵּן זְכוּת קַדִימָה
THAMRUR THEN ZEJUT KADIMAH
Señal de Pararתַּמרוּר עַצוֹר
THAMRUR "ATSOR
Señal de Transitoתַּמרוּר
THAMRUR
Sir; Señorאָדוֹן
'ADON
Señor; Maestro; D osרִיבוֹן
RIVON
Señor, Míoאֳדֹנָי
'ADONAY
Sra.; Señora; Señorita; Damaמָרָה גֶבֶרֶת
MARAH GEVERET
Joven F; Señoritaבַּחוּרָה
BAJURAH
Señoritaנַעֳרָה
NA"ARAH
Sra.; Señora; Señorita; Damaמָרָה גֶבֶרֶת
MARAH GEVERET
Mujeres Jóvenes; Señoritasבְּחוּרוֹת
BEJUROT
Sepa de donde usted vinoדַּע מֵאַיִן בָּאתָ
DHA" ME'AYIN BA'TA
Separable Fפְּרִיקָה
PERIKAH
Separable Mפָּרִיק
PARIK
Separar; Dividirפָּרַד
PARAD
Separarבָּדַל
BADAL
Sepilloמִברֶשֶת
MIVRESHET
Sepillo de dientesמִברֶשֶת שִינַיִים
MIVRESHET SHINAYIM
Septiembreסֶפְּטֶמְבֶּר
SEPTEMBER
Séptima Fשְבִיעִית
SHEVI"IT
Séptimo Mשְבִיעִי
SHEVI"I
Sepultura; Tumbaקֶבֶר
KEVER
Sepulturaדּוּמָה
DHUMAH
Aridez; Sequedadחוֹרֶב
JOREV
Sequíaבִּצָּרוֹן בַּצֹּרֶת
BITSARON BATSORET
Serהָיָה לִהְיוֹת
HAYAH LIHYOT
Ser; Suceder; Convertirהָיָה
HAYAH
Persona; Ser; Almaנֶפֶש
NEFESH
Ser aceptadoהִתְקַבֵּל
HITKABEL
Ser altoרום
RVM
Ser amable aחִנֵּן
JINEN
Ser cruelהִתְאַכְזֵר
HIT'AJZER
Ser culpableאָשַם
'ASHAM
Ser dadoנתן
NTN
Ser Destruidoנִשְמַד
NISHMAD
Ser Destruidoחָרַב
JARAV
Ser en Ley, Casarseחָתַן
JATAN
Ser estrictoהִקְפִּיד עַל
HIKPID "AL
Ser Exitoso; Astuto; Listoשֵכֶל
SEJEL
Alegrarse; Ser Felizשָמַּח
SAMAJ
Ser Hecho; Sucedióהָיָה
HAYAH
Ser honrado, Tener Honorכָּבֵד
KAVED
Ser hostil haciaאָיַב
'AYAV
Iluminar; Ser Indulgenteהִקַל
HIKAL
Ser Inocente; Ganarזָכָה
ZAJAH
Ser llamado, Invitadoנִקְרָא קרא
NIKRA' KR'
Ser muy hermosoיָפְיָפָה
YAFYAFAH
Ser nacidoנוֹלַד
NOLAD
Ser salvadoיָשַע
YASHA"
Ser usado; Decaerבָלָה
VALAH
O; Seríaלְוַאי לְוַי
LEVA'Y LEVAY
Serpienteנָחָש
NAJASH
Serpienteנָחָש
NAJASH
Trabajo; Servicio; Reverenciaעֳבוֹדָה
"AVODAH
Servicioעֳבדָה
"AVDAH
Servicioשֵרוּת
ShERUT
Servicio, En Templo; Adoraciónפֻּלְחָן פּוּלְחָן
PULJAN PULJAN
Servicio al Consumidorשִירוּת לְקוֹחוֹת
SHIRUT LEKOJOT
Servicio de Pascua, Libroהַגָדָה שֶל פֶּסַח
HAGADAH ShEL PESAJ
Servicio médicoקוּפַּת חוֹלִים
KUPAT JOLIM
Servicio no incluidoלֹא כּוֹלֵל שֵירוּת
LO' KOLEL SHEIRUT
Baños; Serviciosחֳדַר שֵירוּתִים שֵירוּתִים
JADAR SHEIRUTIM SHEIRUTIM
Servilletaמַפִּית
MAPIT
Trabajar; Servirעָבַד לַעֳבד לעבוד
"AVAD LA"AVD L"VVD
Trabajar; Servirעָבַד
"AVAD
Servirשֵרֵת
SHERET
Servirשִמֵּש שִימֵּש לִשְמֵּש
SHIMESH SHIMESH LISHMESH
Sésamo; Ajonjolíשֻמְשֹם שֻמְשוֹם
SHUMSHOM SHUMSHOM
Sesentaשִשִּים שישים
ShIShIM ShYShYM
Hongo; Setaפִּטְרִיָּה
PITRIAH
Setentaשִבְעִים
SHIV"IM
Sexoמִין
MIN
Sexo Femenino; Genero Femeninoנְקַבוּת
NEKAVUT
Sexta Fשִשִּית
SHISHIT
Sextoשִשִּית שישית
ShIShIT ShYShYT
Sexto Mשִשִּי שישי
ShIShI ShYShY
Sábado; Shabatשַבָּת יוֹם שַבָת יוֹם הַשְבִיעִי
SHABAT YOM SHAVAT YOM HASHVI"I
Shabat; Sábadoשַבָּת
SHABAT
Shabat Shalomשַבָּת שָלוֹם
SHABAT SHALOM
Shema Confesión Unidad de D osשְמַע
SHEMA"
Shemot; Exodo, Nombresשְמוֹת
SHEMOT
Sheva, Silencio, Vacioשָוְא
SHAV'
Sheva, Silencio o E cortaשְוַא
SHEVA'
Shevat, Mesשְבָט
SHEVAT
Shin, Sin, SHinש שִין ש ש
Sh ShIN S SH
Samuel; Shmuel, Su nombre D osסֶפֶר שְמוּאֵל
SEFER SHEMU'EL
Jueces; Shoftimסֶפֶר שוֹפְטִים
SEFER SHOFTIM
Código de Leyes; Shuljan Arujשוּלחָן עָרוּךְ
SHULJAN "ARUJ
Shuruk, U largaוּ שוּרוּק
U SHURUK
כֵּן
KEN
Siאִם
'IM
Si, Sólo si, Condicionalלוּ לוּא
LU LU'
Si le place; Por favorבְּבַקָּשָה
BEVAKASHAH
Si lo queréis no será leyendaאִם צִּרְצוּ אֵין זוֹ אַגָדָה
'IM TSIRTSU 'EIN ZO 'AGADAH
Si Noאִם לֹא
'IM LO'
A no ser que; Salvo; Si noלוּלֵא לוּלֵי
LULE' LULEI
Si Síאִם כֵּן
'IM KEN
Sicloשֶקֶל
SHEKEL
Siclo, Dinero Israelíשֶקֶל
SHEKEL
Siclo Nuevoשֶקֶל חָדָש
SHEKEL JADASH
Siclos Shekels, Dinero Israelíשְקָלִים
SHEKALIM
Sidraשִיכַר תַפּוּחִים
ShIJAR TAPUJIM
Siempre; Mundo; Universoעוֹלָם
"OLAM
Continuamente; Siempreתָּמִיד
THAMID
Siempreתָּמִיד בְּכָל אֹפֶן בִּכְלָל
THAMID BEJAL 'OFEN BIJLAL
Sienta; Asientaיוֹשִב
YOSHIV
Siéntese, Moreיָשַב
YASHAV
Siéntese por favor Fשְבִי בְּבַקָּשָה
SHEVI BEVAKASHAH
Siéntese por favor Mשֶב בְּבַקָּשָה
SHEV BEVAKASHAH
Sierraמַסּוֹר מַשוֹר
MASOR MASOR
Sierra Leonaסְיֶירָה לִיאוֹן
SEYEYRAH LI'ON
Siete Fשֶבַע
SHEVA"
Siete Mשִבְעָה
SHIV"AH
Siete milשִבְעַת אֳלָפִים
SHIV"AT 'ALAFIM
Sigaעָקַב הָלַךְ אַחֳרֵי
"AKAV HALAJ 'AJAREI
Signo; Marcaסִמָן סִימָן
SIMAN SIMAN
Signo; Señalאוֹת
'OT
Signo de Exclamaciónסִימָן קְרִיאָה
SIMAN KERI'AH
Signo de Interrogaciónסִימַן שְאֵלָה
SIMAN SHE'ELAH
Signo de preguntaהַאִם
HA'IM
Puntos; Signo de Puntuaciónנְקֻדּוֹת
NEKUDHOT
Punto; Signo de Puntuaciónנְקֻדָּה
NEKUDHAH
Signo Objeto Definido O.D.אֶת
'ET
Próximo; Siguienteהַבָּא הבָּאָה
HABA' HBA'AH
Próximo; Siguienteהַבָּא אַחַר
HABA' 'AJAR
Silabaבָרוּת
VARUT
Sonar sirena; Silbarצָפַר לִצפּוֹר
TSAFAR LITSPOR
Silbarצִפְצֵף
TSIFTSEF
Silbidoשָרַק לְשָרוֹק
SHARAK LESHAROK
Silenciosaשְתוּקָה
SHETUKAH
Silenciosamenteדוֹם
DOM
Silenciosoשָתוּק
SHATUK
Sillaכִּסֵא
KISE'
Sillaכִיסֶא
JISE'
Silla bolso de fríjolשַק יְשִיבָה כוּרסַת שַק
SHAK YEShIVAH JURSAT SHAK
Silla con brazosכֻּרְסָה כּוּרְסָה
KURSAH KURSAH
Silla con brazosכוּרְסָה כִיסֵא יָדוֹת
JURSAH JISE' YADOT
Silla de mecerכִיסֶא נַגְנֵדָה כֵסְנוֹעַ
JISE' NAGNEDAH JESNOA"
Silla de pasoכִיסֶא גָבוֹחַ
JISE' GAVOAJ
Sillasכִּסְאוֹת
KIS'OT
Sillas con brazosכּוּרְסָוֹת
KURSAOT
Sillita musicalכְּסָאוֹת מוּזִיקַלִיים
KESA'OT MUZIKALIYM
Sillónכִיסֶא מַרגוֹעַ כִיסֶא נוֹחַ
JISE' MARGOA" JISE' NOAJ
Símbolo; Letra del abecedarioאוֹת
'OT
Imagen; Símboloסִמֶל סֶמֶל
SIMEL SEMEL
Símbolos; Letrasאוֹתוֹת
'OTOT
Simeónשִמְעוֹן
ShIM"ON
Simetríaתְּאִימוּת
THE'IMUT
Simjat Toráשִמְחַת תּוֹרָה
SIMJAT THORAH
Simpatíaאַהֳדָה
'AHADAH
Simple Mפָּשוּט פָּשוֹטֶה
PASHUT PASHOTEH
Sinבְּלִי
BELI
Sinבִּלְעֳדֵי
BIL"ADEI
Sinבְּלֹא
BELO'
Pero; Sin embargoאֳבָל
'AVAL
Pero; Sin embargoאוּלָם
'ULAM
Sin míבִּלְעֳדַי
BIL"ADAY
Sin problemasבְּלִי בְּעָיוֹת
BELI BE"AYOT
Sin Valorחֳסַר עֵרֶךְ
JASAR "EREJ
Sinagogaבֵּית כְּנֶסֶת
BEIT KENESET
Sinagogaבֵּית כְּנֶסֶת
BEIT KENESET
Sinagogasבָּתֵּי כְּנֶסֶת
BATHEI KENESET
Sinaíסִינַי
SINAY
Sincronizaciónתִּזְמֹנֶת
THIZMONET
Singapurסִינְגַפּוּר
SINGAPUR
Singular Fיְחִידָה
YEJIDAH
Singular Mיָחִיד
YAJID
Sinónimoשֵּם נִרְדָּף
ShEM NIRDHAF
Sintaxisתַּחְבִּיר
THAJBIR
Sinverguenzasכִּינִים
KINIM
Sión; Monte Siónצִיוֹן
TSION
Sionismoצִיוֹנוּת
TSIONUT
Sionistaצִיוֹנִי
TSIONI
Sr.; Sir; Caballeroמַר אָדוֹן
MAR 'ADON
Sir; Señorאָדוֹן
'ADON
Sirenaבַּת הַיָּם בַּת יַּם
BAT HAYAM BAT YAM
Siriaסוּרְיָה
SURYAH
Sirvientaעוֹזֶרֶת מְשָרֵתֶת שִפְחָה
"OZERET MESHARETET SHIFJAH
Sirvienteמַשְרֵת
MASHRET
Esclavo; Sirvienteעֶבֶד
"EVED
Sistemaמַעֳרֶכֶת
MA"AREJET
Sistema solarמַעֳרֶכֶת הַשֶמֶש
MA"AREJET HASHEMESH
Asediar; Sitiar; Perseguirצָר
TSAR
Sitio; Lugarאֳתָר
'ATAR
Cerco; Sitioמָצוֹר
MATSOR
Sitios; Lugaresאֳתַרִים
'ATARIM
Situación; Estado; Posiciónמַצָּב
MATSAV
Situación; Condiciónמַצָּב
MATSAV
Situación de seguridadמַצָּב בְּטחוֹנִי
MATSAV BETJONI
Situarse; Localizarseהִתְמַקֵּם להתמקם
HITMAKEM LHTMKM
Siván, Mesסִיוָון
SIVAVN
Reino; Soberaníaמַמְלָכָה
MAMLAJAH
Soberaníaרִבּוֹנוּת רִיבוֹנוּת
RIBONUT RIVONUT
Sobornarשִחֵד
SHIJED
Sobornoשֹחַד שוֹחַד
SHOJAD SHOJAD
Cambio; Sobranteעוֹדֶף
"ODEF
Sobrarיָתַר נוֹתַר
YATAR NOTAR
Quedar; Sobrarנִשְאַר
NISH'AR
En; Sobre; Acerca deעַל
"AL
Sobre; Encimaלְמַלְעֳה מִ יוֹתֵר מִדֵי
LEMAL"AH MI YOTER MIDEI
Sobre, Envolturaמַעֳטָפָה
MA"ATAFAH
Sobre Elעָלָיו
"ALAYV
Sobre Ellaעָלֶיהָ
"ALEYHA
Sobre Ellasעָלֵיהֶן
"ALEIHEN
Sobre Ellos Mעֳלֵיהֶם
"ALEIHEM
Sobre los Milagrosעַל הַנִסִים
"AL HANISIM
Sobre Miעָלַי
"ALAY
Sobre Nosotrosעָלֵינוּ
"ALEINU
Sobre Ti Fעָלַיִךְ
"ALAYIJ
Sobre Ti Mעָלֶיִךָ
"ALEYIJA
Sobre Ustedes Mעֳלֵיכֶם
"ALEIJEM
Sobregiroמְשִיכַת יֶתֶר
MESHIJAT YETER
Sobrellevar; Sufrir; Perdurarסָבַל
SAVAL
Sobres, Envolturasמַעֳטָפוֹת
MA"ATAFOT
Sobrescribirכתב על כתוב
JTV "L JTVV
Sobriaפִּכַּחַת
PIKAJAT
Sobrinaאַחְיָנִית אַחְייָנִית
'AJYANIT 'AJYYANIT
Sobrinoאַחְיָן אַחְיִיָן
'AJYAN 'AJYIAN
Sobrioפִּכַּח
PIKAJ
Social Fחֶבְרָתִית
JEVRATIT
Social Mחֶבְרָתִי
JEVRATI
Sociedad sagradaחֶבְרָה קַדִישָא
JEVRAH KADISHA'
Sociologíaסוֹצְיוֹלוֹגְיָה
SOTSYOLOGYAH
Gaseosa; Refresco; Sodaגַזוֹז שוֹרָשִים
GAZOZ SHORAShIM
Soda de cremaגַזוֹז בְּטַעַם וַנִיל
GAZOZ BETA"AM VANIL
Soda del Clubמֵי סוֹדָה
MEI SODAH
Sodioנַתְרָן
NATRAN
Cama; Sofáמִטָּה
MITAH
Sofáסַפָּה
SAPAH
Sofáסַפַת צֶיסְטֶרְפִילְד
SAFAT TSEYSTERFILD
Estrangular; Sofocarחָנַק לֵחֳנוֹק
JANAK LEJANOK
Sofonías, oculto por D osצְפַנִיָה
TSEFANIAH
Solשֶמֶש
SHEMESH
Soltera; Solaיְחִידִית
YEJIDIT
Exactamente; Solamenteדַּוְקָא דַּוְקָה
DHAVKA' DHAVKAH
Soldadaחַיֶלֶת חַייֶלֶת
JAYELET JAYYELET
Soldadoחַיָּל חַייָל
JAYAL JAYYAL
Soldarהַלְחָמָה
HALJAMAH
Soleadoמעצַף שֶמֶש
M"TSAF ShEMESh
Solemne F; Festivaחֳגִיגִית
JAGIGIT
Solemne M; Festivoחֳגִיגִי
JAGIGI
Solicitar; Buscarבִּקֵּש
BIKESH
Sólido; Firmeמוֹצָק
MOTSAK
Soloלְבַד
LEVAD
Sóloרַק בִּלְבֵד
RAK BILVED
Soltero; Soloיְחִידִי
YEJIDI
Soloבָּדָד
BADAD
Solsticioתְּקוּפַת הַחַמָּה תְּקוּפָה
THEKUFAT HAJAMAH THEKUFAH
Soltera; Solaיְחִידִית
YEJIDIT
Soltera; Doncellaרִיבָה
RIVAH
Soltero; Soloיְחִידִי
YEJIDI
Soluciónפִּתָּרוֹן
PITHARON
Respuesta; Solución; Excusaתֵּרוּץ תֵּירוּץ
THERUTS THEIRUTS
Solucionesפִּתָּרוֹנִים
PITHARONIM
Solucionesפִּתָּרוֹנוֹת
PITHARONOT
Somaliaסוֹמַלִיָה
SOMALIAH
Sombreroכּוֹבַע
KOVA"
Sombreroכֹּבַן
KOVAN
Sombrerosכֹּבָעִים
KOVA"IM
Oprimir; Someterדִּכָּא
DHIKA'
Sometidaדַּכָּאָה
DHAKA'AH
Sometidoדַּכָּא
DHAKA'
Vieja; Somnolientaמְיֻשָּנֶתֶ מְיוּשֶּנֶת
MEYUSHANETE MEYUSHENET
Somnolientaרְדוּמָה
REDUMAH
Viejo; Somnolientoמְיֻשָּן מְיוּשָּן
MEYUSHAN MEYUSHAN
Somnolientoרָדוּם
RADUM
Somos sólo amigosאֳנַחֵנוּ רַק יְדִידִים
'ANAJENU RAK YEDIDIM
Son las cincoהַשָעָה חַמֵש
HASHA"AH JAMESH
Son las cinco con diez minutosהַשָעָה חַמֵש וְעֶשֶר דַקוֹת
HASHA"AH JAMESH VE"ESER DAKOT
Son las seisהַשָעָה שֵש
HASHA"AH SHESH
Son veinte para las seisהַשָעָה עֶשְרִים דַקוֹת לְשֵש
HASHA"AH "ESRIM DAKOT LESHESH
Sonar sirena; Silbarצָפַר לִצפּוֹר
TSAFAR LITSPOR
Sonataשִיר זָהָב
SHIR ZAHAV
Sonido; Ruidoהֶגֶה
HEGEH
Sonido; Vozקוֹל
KOL
Sonido del Shofarקוֹל שוֹפָר
KOL SHOFAR
Voces; Sonidosקוֹלוֹת
KOLOT
Sonidos; Ruidosהֳגָאִים הֳגָיִים
HAGA'IM HAGAYIM
Sonora; Ruidosaרוֹעֶשֶת בְּהִירָה גֵּסָּה
RO"ESHET BEHIRAH GHESAH
Sonoramenteבְּקוֹל רָם
BEKOL RAM
Sonoro; Ruidosoרוֹעֵש בָּהִיר גַּס
RO"ESH BAHIR GHAS
Sonoro; Ruidosoבְּקוֹל בְּקוֹל גָּדוֹל
BEKOL BEKOL GHADOL
Reír; Sonreírשָחַק
SAJAK
Sonreír; Reírseהִצְטַחֵק
HITSTAJEK
Sonrisaחִיּוּךְ בַּת צְחוֹק
JIUJ BAT TSEJOK
Soñado; Sueñoחָלַם
JALAM
Soñarחָלַם לְחָלוֹם
JALAM LEJALOM
Sopaמָרָק
MARAK
Sopa de Carneמְרָק בָּשָר
MERAK BAShAR
Sopa de Cebollaמְרָק בָּצָל
MERAK BATSAL
Sopa de Guisantes, Arvejasמְרָק אֳפוּנָה
MERAK 'AFUNAH
Sopa de Habasמְרָק שְעוּעִית
MERAK ShE"U"IT
Sopa de Lentejasמְרָק עֳדָשִים
MERAK "ADASHIM
Sopa de Polloמְרָק עוֹף
MERAK "OF
Sopa de Tomatesמְרָק עַגְבָנִיוֹת
MERAK "AGVANIOT
Sopa de Verdurasמְרָק יְרָקוֹת
MERAK YERAKOT
Sopar trompeta ;Insertarתָּקַע
THAKA"
Soperaמְרָקִיָּה
MERAKIAH
Soplarנָשַף
NASHAF
Soplar una Trompetaחִצְצֵר
JITSETSER
Soplidoנְשִיפָה
NESHIFAH
Sordoחֵירֵש
JEIRESH
Maravillarse; Sorprenderseהִתְפַּאֵל
HITPA'EL
Sorpresaהַפתָּעָה
HAFTHA"AH
Sorteo; Loteríaהִגְרָלָה
HIGRALAH
Sostén; Corpiñoחֳזִיָה חֳזִייָה
JAZIAH JAZIYAH
Establecer; Sostenerנצב
NTSV
Sota, cartasנָסִיךְ
NASIJ
Sótanoמַרְתֵּף
MARTHEF
Sótanosמַרְתְּפִים
MARTHEFIM
Soy todo oídosכּוּלִי עֹזֶן
KULI "OZEN
Soyaסוֹיָה
SOYAH
Sr.; Sir; Caballeroמַר אָדוֹן
MAR 'ADON
Sra.; Señora; Señorita; Damaמָרָה גֶבֶרֶת
MARAH GEVERET
Sri Lankaסְרִי לַנְקָה
SERI LANKAH
Suave; Tímido; Tierno; Delicadרַךְ
RAJ
Suave; Tímida; Tierna; Delicadרַכָה
RAJAH
Subida; Inmigraciónעֳלִיָּה
"ALIAH
Costar; Subirעָלָה
"ALAH
Costar; Subirעָלָה לַעֳלוֹת
"ALAH LA"ALOT
Subirטִפֵּס
TIPES
Submarinoצוֹלֶלֶת
TSOLELET
Suceder; Reunirקָרָה
KARAH
Ser; Suceder; Convertirהָיָה
HAYAH
Ser Hecho; Sucedióהָיָה
HAYAH
Sucia; Desaliñadaלִכְלוּכִית
LIJLUJIT
Suciedadטֻמְאָה
TUM'AH
Excremento; Suciedadצֵאָה
TSE'AH
Sucioלִכְלוּךְ
LIJLUJ
Sudanסוּדָן
SUDAN
Sueciaשְוְודְיָה
SHEVEVDYAH
Madre Política; Suegraחוֹתֶנֶת חָמוֹת
JOTENET JAMOT
Padre Político; Suegroחוֹתֵן חָם
JOTEN JAM
Suela de Zapatoגִּלְדָּה
GHILDHAH
Sueldo; Salario; Rentaשכִירוּת
SJIRUT
Sueldo mínimoשְכַר מִינִימוּם
SEJAR MINIMUM
Sueloאֳדָמָה
'ADAMAH
Tierra; Terreno; Sueloאֳדָמָה
'ADAMAH
Suelo Fértil; Grano Frescoכַּרְמֶל
KARMEL
Suena bienנִשמַע טוֹב
NISHMA" TOV
Soñado; Sueñoחָלַם
JALAM
Sueño Nחֳלוֹם
JALOM
Sueños Nחֳלוֹמוֹת
JALOMOT
Sueroזֶרֶק
ZEREK
Sueroמֶצֶל
METSEL
Suerteגּוֹרָל
GHORAL
Suerteפוּר
FUR
Suerteמַזָּל
MAZAL
Suerte, Con prosperidadבְּהַצְלָחָה
BEHATSLAJAH
Purim, Fiesta de; Suertesפּוּרִים
PURIM
Suficiente; Muchoסַגִּי
SAGHI
Suficienteמַסְפִּיק לְמַדַּי
MASPIK LEMADHAY
Suficiente, Serסָפַק
SAFAK
Suficiente deדֵּי
DHEI
Sufijoסוֹפִית סִיֹּמֶת
SOFIT SIOMET
Sufijoסוֹפִית סִיֹּמֶת
SOFIT SIOMET
Sufijo Pronominalסוֹפִית כִּנּוּית
SOFIT KINUYT
Sufrido; Toleróסָבַל לִסְבּל
SAVAL LISBL
Sufriente Fסוֹבֶלֶת
SOVELET
Sufriente Mסוֹבֵל
SOVEL
Sufrimientoחֵבֶל
JEVEL
Sobrellevar; Sufrir; Perdurarסָבַל
SAVAL
Propuesta; Sugerencia, Ofertaהַצָּעָה
HATSA"AH
Sugerir; Proponerהִצִיעַ לְהַצִיע
HITSIA" LEHATSI"
Insinuar; Sugerirרָמַז
RAMAZ
Suizaשְוַויץ
SHEVAVYTS
Bucear; Sumergir; Asentarצָלַל
TSALAL
Suministroהֶצֵעֵ
HETSE"E
Sumo sacerdoteכּוֹהֵן גָּדוֹל
KOHEN GHADOL
Superior; Altísimoעֶלְיוֹן
"ELYON
Supermercadoסוּפֶּרמַרְקֶט מַרכּוֹל
SUPERMARKET MARKOL
Supervisar; Ganarנִצֵּח
NITSEJ
Súplicaתְּחִנָּה
THEJINAH
Suplicaciónתַּחֳנוּן
THAJANUN
Implorar; Suplicarהִתְחַנֵּן
HITJANEN
Supongamosנֵנִיחַ
NENIAJ
Surדָּרוֹם
DHAROM
Derecho; Surיָמִין
YAMIN
Levantarse; Alzarse; Surgirקָם קוֹם
KOM KOM
Surinamסוּרִינָם
SURINAM
Gasolinera; Surtidorתַּחֳנָת דְּלֶק
THAJANAT DHELEK
Susanaשוֹשַנָּה
SHOSHANAH
Susceptible; Débil Fעָלוּלָה
"ALULAH
Susceptible; Débil Mעָלוּל
"ALUL
Suscripciónמָנוִּי
MANVI
Colgar; Adherir; Suspenderתָּלָה
THALAH
Suspirarנֶאֱנַח אנח
NE'ENAJ 'NJ
Suspirar; Sentir; Emocionarseרָחַש
RAJASH
Suspirarלָחַש
LAJASH
Suspirar; Suspiroאֳנָחָה
'ANAJAH
Suspirar; Suspiroאֳנָחָה
'ANAJAH
Sustantivoשֵּם עֶצֶם
SHEM "ETSEM
Sustentación; Alimentoמִחְיָה
MIJYAH
Sustentaciónאַחזָקָה תַחזוּקָה פַּרְנָסָה תְּמִיכָה
'AJZAKAH TAJZUKAH PARNASAH THEMIJAH
Sustentarse; Mantenerseהִתְפַּאְנֵס
HITPA'NES
Comida; Sustento; Meriendaמָזוֹן
MAZON
Comidas; Sustentos; Meriendasמְזוֹנוֹת
MEZONOT
Sustitutaמֵחַלִיפָה
MEJALIFAH
Sustitutoמֵחַלִיף
MEJALIF
Swazilandiaסְוָוזִילֶנֶד
SEVAVZILENED
Cabaña de Suká; Tabernáculoסוּכָּה סֻכָּה
SUKAH SUKAH
Cabañas; Tabernáculosסוּכּוֹת סֻכּוֹת
SUKOT SUKOT
Tablaלוּחַ
LUAJ
Tabla de Contenidosתֹּכֶן הָעִנְיָנִים
THOJEN HA"INYANIM
Tabla de tiempoלוּחַ זְמַנִים
LUAJ ZEMANIM
Calendarios; Tablasלוּחוֹת
LUJOT
Tablero de Saltoמַקְפֵּצָה
MAKPETSAH
Estrategia; Táctica; Tactoתֵּכְסִיס
THEJSIS
Estrategia; Táctica; Tactoתֵּכְסִיס
THEJSIS
Tailandiaתּאילֶנְד
TH'YLEND
Tajada; Rebanadaפְרוּסָה פֶּלַח נֵתַח חֳתִיכָה
FERUSAH PELAJ NETAJ JATIJAH
Tajadorמַלְטֶשֶת
MALTESHET
Tal vez; Posiblementeיִתָּכֵן
YITHAJEN
Quizás; Tal vezאוּלַי
'ULAY
Taladroמַקְדֵחַ
MAKDEAJ
Taladro eléctricoמַקדַחַת יָד חַשְמַלִית
MAKDAJAT YAD JASHMALIT
Talcoטַלְק
TALK
Bolso; Talegoכִּיס
KIS
Tallerבֵּית מְלָאכָה
BEIT MELA'JAH
Taller mecánicoמוּסָךְ
MUSAJ
Caña; Talloקָנֶה
KANEH
Talmud; Enseñanza; Aprendizajeתַּלְמוּד
THALMUD
Talmudתַּלְמוּד גְּמָרָה
THALMUD GHEMARAH
Talmud, Mishna y Gemaraמִשְנָה וּגְמָרָא
MISHNAH UGMARA'
Canilla; Talón; Huellaעָקֵב
"AKEV
Canilla; Talónעָקֵב
"AKEV
Tamañoגוֹדֶל מִידָה
GODEL MIDAH
Tambaléese, Ondee, Tambaleeמָט
MAT
Tambaleoפִּיק
PIK
Además; Tambiénגַּם
GHAM
También Yoגֵּם אֳנִי
GHEM 'ANI
Tamborתוֹף
TOF
Tamboritaתוֹף מִרִיָם
TOF MIRIAM
Cernir; Cerner; Tamizarלְנֵפּוֹת לְהֵפרִיד לִבדוֹק הֵיטֵב
LENEPOT LEHEFRID LIVDOK HEITEV
Tammuz, Mesתַּמּוּז
THAMUZ
Tan; Tanto Advכָּל כָּךְ
KOL KAJ
Lectura; Convocación; Tanajמִקְרָא
MIKRA'
Tanaj; Bibliaתָנָך
TANAJ
Tan; Tanto Advכָּל כָּךְ
KOL KAJ
Tanzaniaטַנְזַנְיָה
TANZANYAH
Tarde; P.M., Pasado medio díaאַחֳרֵי הַצָּהֲרַיִם אַחֳרֵי הַּצָהָרָיִים
'AJAREI HATSAHORAYIM 'AJAREI HATSOHORAYIM
Tardeמִאֻחָר מֶפַזֵר
MI'UJAR MEFAZER
Tardeעֶרֶב
"EREV
Tarde, adv.מְאֻחָר
ME'UJAR
Tarde F, adjמְאֻחֶרֶת מְאֻחֶרֶת
ME'UJERET ME'UJERET
Tarde M, adjמְאֻחָר מְאוּחָר
ME'UJAR ME'UJAR
Tardesעֳרָבִים
"ARAVIM
Deber; Tarea para la casaשִעוּר בַּיִת
SHI"UR BAYIT
Deberes; Tareas para la casaשִעוּרֵי בַּיִת
SHI"UREI BAYIT
Tarifa de entradaדְמֵי כְּנִיסָה
DEMEI KENISAH
Tarifario; Lista de preciosתַעֳרִיף
TA"ARIF
Boleto; Tarjetaכַּרְטִיס
KARTIS
Tarjeta de créditoכַּרטִיס אַשרַאי
KARTIS 'ASHRA'Y
Tarjeta de créditoכַּרְטִיס אַשְרַאי
KARTIS 'AShRA'Y
Postal; Tarjeta postalגְלוּיָה
GELUYAH
Postales; Tarjetas postalesגְלוּיוֹת
GELUYOT
Tartaכִּיסָן נַקָר
KISAN NAKOR
Tasa; Copaסֶפֶל
SEFEL
Tasa de Interésרִיבִּית רִבִּית
RIBIT RIBIT
Tasa de Interésשִיעוּר הָרִיכִּית
SHI"UR HARIKIT
Tatetíאִיקְס מִיקְס דְּרִיקס
'IKS MIKS DHERIKS
Tavת תָו
T TAV
Taxiטַקסי
TAKSY
Taxiמוֹנִית
MONIT
Taxisמוֹנִיּוֹת
MONIOT
Tazón de cervezaכוֹס שֶל בִירָה
JOS ShEL VIRAH
Tazón de rociar, bíblicoמִזְרָק
MIZRAK
תֵּה
THEH
Té de hiervasתֵּה צְמָחִים
THEH TSEMAJIM
Te presento, Por favor conoceנָא לְהַכִּיר
NA' LEHAKIR
Teatroתֵּאַטְרוֹן גֵּיא חִזָּיוֹן
THE'ATRON GHEI' JIZAYON
Techoגַּג
GHAG
Techoתִּקְרָה
THIKRAH
Techosגַּגוֹת
GHAGOT
Tecla, de Pianoמַכּוֹש
MAKOSH
Tecla, de tecladoקָלִיד
KALID
Tecla suprimirמַקָש מְחִיקָה
MAKASH MEJIKAH
Tecladoמִקְלֶדֶת לוּחַ מַקָשִים
MIKLEDET LUAJ MAKASHIM
Teclas, de Pianoמַכּוֹשִים
MAKOSHIM
Teclas, de tecladoקְלִידִים
KELIDIM
Tejerאַרַג טָוַה שָלַר קֵלע רָקָם
'ARAG TAVAH SHALAR KEL" RAKAM
Tejerסָרַג
SARAG
Tel Avivתֵל אָבִיב
TEL 'AVIV
Cortina; Tela de carpa; Sabanaיְרִיעָה
YERI"AH
Telarañaקוּרַי עַכָּבִיש
KURAY "AKAVISH
Telefonearלִטַלְפֵּן
LITALPEN
Teléfonoטֶלֶפוֹן
TELEFON
Teléfono Públicoטֶּלֶפוֹן צִבּוּרִי
TELEFON TSIBURI
Cablegrama; Telegramaמִבְרָק
MIVRAK
Telescopioטֶלֶסקוֹף
TELESKOF
Televisiónטֶלֶוִיזְיָה טלוויזיה
TELEVIZYAH TLVVYZYH
Fondo; Telón de Fondoיְסוֹד רֶקַע תַּדְרִיךְ
YESOD REKA" THADRIJ
Tema; Asuntoנוֹשֵא
NOSE'
Asuntos; Temasנוֹשֵאִים
NOSE'IM
Temblar; Vibrar, Hacerהִרְטִיט לְהִרטִיט
HIRTIT LEHIRTIT
Agitarse; Temblar; Estremecerרָגַז לִרגוֹז
RAGAZ LIRGOZ
Temblar; Ansiar; Preocuparחָרַד
JARAD
Sacudir; Temblarרָחַף
RAJAF
Temblarרָעַש
RA"ASH
Temblar; Terremotoרָעַד
RA"AD
Movimiento; Temblorנִיד
NID
Temblor; Terremotoרְעָדָה רַעַד
RE"ADAH RA"AD
Tembloresרוֹעֵד
RO"ED
Asustar; Temerפָּחַד לִפְחד
PAJAD LIFJD
Asustar; Espantar; Temerעָרַץ
"ARATS
Temer; Tener Miedoחָשַש
JASHASH
Preocupar; Temerדָאַג לִדאוֹג
DA'AG LID'OG
Asustar; Temerפָּחַד
PAJAD
Aborrecer; Temerקָץ קוץ
KOTS KVTS
Temerosoיָרֵא
YARE'
Temor; Miedoיִרְאָה
YIR'AH
Miedo; Temorפַּחַד
PAJAD
Temor, Reverencia, Admiraciónיִרְאָה
YIR'AH
Temores Nפְּחָדִים
PEJADIM
Temperaturaטֶמְפֵּרָטוּרָה
TEMPERATURAH
Fiebre; Temperaturaחֹם חוֹם אֳבָבִית
JOM JOM 'AVAVIT
Santuario; Temploמִקְדָּש
MIKDHASH
Palacio; Temploהֵיכָל
HEIJAL
Templo de Jerusalénבֵּית הַמִקדָש
BEIT HAMIKDASH
Temporadaעוֹנָה תְּקוּפָה
"ONAH THEKUFAH
Temporada de Calorחַמְסִין
JAMSIN
Tempranoבְּהַשְכָּמָה בְּהֶקְדַּם
BEHASHKAMAH BEHEKDHAM
Tempranoמֻקְדָּם מוּקְדָּם
MUKDHAM MUKDHAM
Tempranoמֻקְדָם קָדִים מַשְכִים
MUKDAM KADIM MASHJIM
Temprano en la Mañanaהַשְכֵּם
HASHKEM
Temprano F Adjמֻקְדֶּמֶת
MUKDHEMET
Temprano M Adjמֻקְדָּם
MUKDHAM
Alicates; Tenazasמַלקַחַת פְליֶיר
MALKAJAT FELYEYR
Dirección; Tendenciaתַּפְנִית
THAFNIT
Extender; Tenderשָטַח
SHATAJ
Tenderoחֶנְוָנִי
JENVANI
Tendón; Nervio; Peneגיִד
GYID
Tenedorמָזְלֵג
MAZLEG
Tenedoresמִזְלָגוֹת
MIZLAGOT
Temer; Tener Miedoחָשַש
JASHASH
Tener Pesuñas Partidasהִפְרִיס
HIFRIS
Haber que...; Tener que...הָיָה לְ
HAYAH LE
Tener tosהִשְתַּעֳל
HISHTHA"AL
Tenga Cuidado; Cuidarנִזְהַר
NIZHAR
Tengo ganasבָּא לִי
BA' LI
Tengo hambreאֳנִי רָעֵב
'ANI RO"EV
Tengo sedאֵנִי צָמֵא
'ENI TSAME'
Presión; Tensión; Opresión Sלַחַץ
LAJATS
Inclinar; Seducir; Tentarהִטָּה
HITAH
Gusano; Teñido Escarlataתּוּלָע
THULA"
Tercera Comidaסְעוּדָה שְלִישִית
SE"UDAH SHELIShIT
Tercera Fשְלִישִית
SHELISHIT
Tercero Mשְלִישִי
SHELISHI
Terminación anormalסִיוּם חָרִיג
SIUM JARIG
Terminadoגֶּמֶר גְּמֶר
GHEMER GHEMER
Completo; Terminadoגָּמוּר
GHAMUR
Concluido; Terminado, Serהִסְתִּיֵּם
HISTHIEM
Terminarנִגְמַר להִגָּמֵר להיגמר
NIGMAR LHIGHAMER LHYGMR
Terminar; Completar; Destruirתָּם
THAM
Completarse; Terminarseשָלַּם
SHALAM
Terneroאֵגֶל
'EGEL
Compasión; Ternura; Amor Tenerרָחַם
RAJAM
Temblor; Terremotoרְעָדָה רַעַד
RE"ADAH RA"AD
Temblar; Terremotoרָעַד
RA"AD
Terremoto, Temblor de Tierraרְעִידַת אֳדָמָה
RE"IDAT 'ADAMAH
Tierra; Terreno; Sueloאֳדָמָה
'ADAMAH
Terreno Bajo; Círculo Tráficoכִּכָּר
KIKAR
Horrible; Terrible Fאֳיֻמָּה
'AYUMAH
Horrible; Terrible Mאָיֹם אָיוֹם
'AYOM 'AYOM
Terrorמוֹרָא
MORA'
Terroristaאִימְתָן
'IMTAN
Valor; Tesoroסְגֻלָּה סְגוּלָּה
SEGULAH SEGULAH
Tesoroאוֹצָר
'OTSAR
Dar Evidencia; Testificarהֵעִיד
HE"ID
Testigo ocultarעֵד רְאִיָיה
"ED RE'IAYH
Testimonioעֵדוּת
"EDUT
Tetט טֵית
T TEIT
Teteraתֵּיוֹן
THEION
Tevet, Mesטֵבֵת
TEVET
Textoטֶקְסְט
TEKSET
Tíaדּוֹדָה
DHODAH
Tía, de Elדּוֹדָתוֹ
DHODATO
Tía, de Ellaדּוֹדָתָהּ
DHODATAH
Tía, de Ellasדּוֹדָתָן
DHODATAN
Tía, de Ellosדּוֹדָתָם
DHODATAM
Tía, Míaדּוֹדָתִי
DHODATI
Tía, Nuestraדּוֹדָתֵנוּ
DHODATENU
Tía, Tuya Fדּוֹדָתֵךְ
DHODATEJ
Tía, Tuya Mדּוֹדָתְךָ
DHODATJA
Tía, Vuestraדּוֹדַתְכֶן
DHODATJEN
Tía, Vuestra Mדּוֹדַתְכֶם
DHODATJEM
Tías, de Elדּוֹדוֹתָיו
DHODOTAYV
Tías, de Ellaדּוֹדוֹתֶיהָ
DHODOTEYHA
Tías, de Ellasדּוֹדוֹתֵיהֶן
DHODOTEIHEN
Tías, de Ellosדּוֹדוֹתֵיהֶם
DHODOTEIHEM
Tías, Míasדּוֹדוֹתַי
DHODOTAY
Tías, Nuestrasדּוֹדוֹתֵינוּ
DHODOTEINU
Tías, Tuyas Fדּוֹדוֹתַיךְ
DHODOTAYJ
Tías, Tuyas Mדּוֹדוֹתֶיךָ
DHODOTEYJA
Tías, Vuestras Fדּוֹדוֹתֵיכֶן
DHODOTEIJEN
Tías, Vuestras Mדּוֹדוֹתֵיכֶם
DHODOTEIJEM
Tiburónכָּרִיש
KARISH
Clima; Tiempoאֳוִיר מֶזֶג אֳווִיר אַקְלִים
'AVIR MEZEG 'AVVIR 'AKLIM
Numerador; Tiempoמוֹנֶה
MONEH
Tiempoעֵת
"ET
Tiempo, Eraזְמָן
ZEMAN
Tiempo Libreפְּנַי פְּנַאי
PENAY PENA'Y
Tiemposעִתים
"ITYM
Tiemposזְמַנִּים
ZEMANIM
Tiendaחֳנוּת
JANUT
Tiendaחַנּוּת
JANUT
Carpa; Tiendaאֹהֶל
'OHEL
Tienda de Abarrotes; Almacénמַכּוֹלֶת מַכֹּלֶת
MAKOLET MAKOLET
Tienda de Abarrotes; Almacénחַנּוּת מַכּוֹלֶת חַנּוּת מַכֹּלֶת
JANUT MAKOLET JANUT MAKOLET
Tienda de departamentosכּוֹלבּוֹ
KOLBO
Tienda de departamentosחֳנוּת כוֹלבּוֹ חֳנוּת כָּלְבּוֹ
JANUT JOLBO JANUT KOLBO
Juguetería; Tienda de Juguetesחֳנוּת צֵעֳצוּעִים
JANUT TSE"ATSU"IM
Librería; Tienda de librosחֳנוּת סֶפָרִים
JANUT SEFARIM
Tiendasחַנֻּיוֹת חַנּוִּיוֹת
JANUYOT JANVIOT
Carpas; Tiendasאֳהָלִים
'AHALIM
Tiene que; Necesitaצָרִיךְ ל
TSARIJ L
Tienes...? Fיֵש לָךְ
YESH LAJ
Tienes...? Mיֵש לְךָ
YESH LEJA
Tienes Teléfono? Fיֵש לָךְ טֶלֶפוֹן
YESH LAJ TELEFON
Tienes Teléfono? Mיֵש לְךָ טֶלֶפוֹן
YESH LEJA TELEFON
Suave; Tímida; Tierna; Delicadרַכָה
RAJAH
Suave; Tímido; Tierno; Delicadרַךְ
RAJ
Tierra; Abajoקַרְקַע
KARKA"
Tierra; Terreno; Sueloאֳדָמָה
'ADAMAH
País; Tierraאֶרֶץ
'ERETS
Tierra Arida; Lugar Desoladoחָרְבָּה
JARBAH
Tierra Baldíaשְמָמָה
SHEMAMAH
Tierra de Aramאֳרָם
'ARAM
Tierra de Canaánכְּנַעַן
KENA"AN
Tierra de Israelאֶרֶץ יִשרָאֵל
'ERETS YISRA'EL
Tierra nuestraאָרְצֵנוּ
'ARTSENU
Tierra que fluye leche y mielאֶרְץ זָבַת חָלָב וּדְבַש
'ERTS ZAVAT JALAV UDVASH
Tierra Santaאֶרֶץ הַקֹּדֶש יִשְרָאֵל
'ERETS HAKODESH YISRA'EL
Continente; Tierra Secaיַבָּשָה יַבֶּשֶת
YABASHAH YABESHET
Tierras; Paísesאֳרָצוֹת
'ARATSOT
Tigreטִיגְרִיס
TIGRIS
Tijerasמִספָּרַיִים
MISPARAYIM
Sello; Marca; Timbreבּוּל
BUL
Timbreפַּעֳמוֹן הַדֶּלֶת
PA"AMON HADHELET
Suave; Tímida; Tierna; Delicadרַכָה
RAJAH
Suave; Tímido; Tierno; Delicadרַךְ
RAJ
Tinaחֳלוּק רַחצָה
JALUK RAJTSAH
Tinaכִיוֹר
JIOR
Tintaדְּיוֹ
DHEYO
Colorante; Tinteצְבִיעָה
TSEVI"AH
Color; Pintura; Tinteצֶבַע גָוֶן גָווֶן
TSEVA" GAVEN GAVVEN
Tíoדּוֹד
DHOD
Tío; Amado; Queridoדּוֹד
DHOD
Tío, de Elדּוֹדוֹ
DHODO
Tío, de Ellaדּוֹדָהּ
DHODAH
Tío, de Ellasדּוֹדָן
DHODAN
Tío, de Ellosדּוֹדָם
DHODAM
Tío, de Ustedes Fדּוֹדְכֶן
DHODJEN
Tío, de Ustedes Mדּוֹדְכֶם
DHODJEM
Tío, Míoדּוֹדִי
DHODI
Tío, Nuestroדּוֹדֵנוּ
DHODENU
Tío, Tuyo Fדּוֹדֵךְ
DHODEJ
Tío ,Tuyo Mדּוֹדְךָ
DHODJA
Tíos, de Elדּוֹדָיו
DHODAYV
Tíos, de Ellaדּוֹדֶיהָ
DHODEYHA
Tíos, de Ellasדּוֹדֵיהֶן
DHODEIHEN
Tíos, de Ellosדּוֹדֵיהֶם
DHODEIHEM
Tíos, Míosדּוֹדַי
DHODAY
Tíos, Nuestrosדּוֹדֵינוּ
DHODEINU
Tíos, Tuyos Fדּוֹדֶיִךְ
DHODEYIJ
Tíos, Tuyos Mדּוֹדֶיךָ
DHODEYJA
Tíos, Vuestros Fדּוֹדֵיכֶן
DHODEIJEN
Tíos, Vuestros Mדּוֹדֵיכֶם
DHODEIJEM
Clase; Tipoמִין
MIN
Tipo de letraסְגְנוֹן גוּפָן
SEGENON GUFAN
Clases de; Tipos deמִינֵי
MINEI
Tirabuzónמַחְלֵץ
MAJLETS
Tirar, Echar; Lanzar; Vaciarשָלַךְ
SHALAJ
Dispare; Tireיָרָה
YARAH
Tishri, Mesתִּשרֵי
THISHREI
Dudar; Titubearפֶּן
PEN
Nombrar; Titularכִּנָּה
KINAH
Nombre; Título; Valuaciónשוּם
SHUM
Tizaגִּיר
GHIR
Toallaמַגֶבֶת
MAGEVET
Tobilloקַרְסוֹל
KARSOL
Tocarנָגַע לִנְגּעַ
NAGA" LINGHA"
Cantar; Tocar musicaזִמֵּר
ZIMER
Tocar Violínכִּנֵּר
KINER
Toda clase deכָּל מִינֵי
KOL MINEI
Todas y cada una estatuasכָּל פֶּסֶל וּפֶּסֶל
KOL PESEL UPESEL
Aún; Todavíaדּוֹמֵם מַחֳשֶה שוֹתֵק שוֹקֵט
DHOMEM MAJASHEH SHOTEK SHOKET
Todavía; Aúnעַדַיִן עַדַיִין עוֹד
"ADAYIN "ADAYIN "OD
Totalidad; Entero; Todoכֹּל כָּל
KOL KOL
Todoהַכֹּל
HAKOL
Todo Bienנוּ טוֹב
NU TOV
Todo en orden; Todo bienהַכֹּל בְּסֵדֶר
HAKOL BESEDER
Todo el díaכָּל הַיּוֹם
KOL HAYOM
Todo en orden; Todo bienהַכֹּל בְּסֵדֶר
HAKOL BESEDER
Todo es para bienהַכֹּל לְטוֹבָה
HAKOL LETOVAH
Todo eso queכָּל מַה שֶ
KOL MAH SHE
Todos; Cada; Cualquierכָּל
KOL
Todosכֻּלָּם
KULAM
Todosכּוּלָם
KULAM
Todosכָּל אֶחָד
KOL 'EJAD
Todos los juramentosכָּל נִדְרֵי
KOL NIDREI
Tofú, Queso de leche de soyaטוֹפוּ גְבִינָה עָשוּי מִחַלַב מִסוֹיה
TOFU GEVINAH "OSUY MIJALAV MISOYH
Dosel; Toldo de matrimonioחוּפַּה
JUPAH
Toleranciaחָס
JAS
Sufrido; Toleróסָבַל לִסְבּל
SAVAL LISBL
Toma, Compromiso Sלְקִיחָה
LEKIJAH
Beber; Tomarשָתַה לִשְתּוֹת
SHATAH LISHTHOT
Tomar; Aceptarלָקַח
LAKAJ
Tomarלוֹקֵחַ
LOKEAJ
Tomarקָח קוֹח
KOJ KOJ
Jurar; Tomar Juramentoנִשְבַע
NISHVA"
Bañarse; Tomar un bañoהִתְרַחֵץ לְהִתְרַחֵץ
HITRAJETS LEHITRAJETS
Tomateעַגְבָנִיָה
"AGVANIAH
Tomates rellenosעַגְבָנִיוֹת מְמוּלָאוֹת
"AGVANIOT MEMULA'OT
Herede; Tome Posesión; Poseaיָרַש
YARASH
Tomilloצֶתֶר
TSETER
Toneladaטוֹן
TON
Tongaקְבוּצַת אִיֵיּ טוֹנְגָה
KEVUTSAT 'IEI TONGAH
Tontaאִלֶּמֶת
'ILEMET
Estupidez; Tonteríaכְּסִילוּת
KESILUT
Tonteríasשְטוּיוֹת
SHETUYOT
Tontoאִלֵּם
'ILEM
Topacioפִּטְדָה
PITDAH
Contacto; Toqueמַגָּע
MAGHA"
Toráתּוֹרָה
THORAH
Mecha; Torcidaפְּתִילָה
PETILAH
Torcidoעָקוֹם עָקוּם
"AKOM "AKUM
Torcidoעָקֹם מְעֻקָּל
"AKOM ME"UKAL
Corriente; Tormenta; Arroyoזֶרֶם
ZEREM
Tormenta de Arenaסוּפָת חוֹל
SUFAT JOL
Tormenta de Nieveסוּפֵה שֶלֶג
SUFEH SHELEG
Tormenta Eléctricaסוּפֵה רְעַמִים
SUFEH RE"AMIM
Tormenta eléctrica fuerteסוּפַת רְעַמִים עַזָת
SUFAT RE"AMIM "AZAT
Tormenta Fסְעָרָה
SE"ARAH
Tormenta Mסַעַר
SA"AR
Tormenta Tropicalסוּפֵה טְרוֹפִּית
SUFEH TEROPIT
Tornilloבוֹרֵג
VOREG
Toroשוֹר
SHOR
Toro jovenפַּר
PAR
Torpe; Inconvenienteגִּמְלוֹנִי שְלוּמִיאֵלִי
GHIMLONI SHELUMI'ELI
Torreמִגְדָּל
MIGDHAL
Torre, ajedrezצְרִיחַ
TSERIAJ
Torre de Vigilanciaמִצְפֶּה
MITSPEH
Bizcocho; Queque; Tortaעוּגָה
"UGAH
Torta de chocolateעוּגַת שוֹקוֹלָד
"UGAT SHOKOLAD
Torta de quesoעוּגַת גְּבִינָה
"UGAT GHEVINAH
Bizcochos; Queques; Tortasעוּגוֹת
"UGOT
Tortugaצָב
TSAV
Tortugasצַבִּים
TSABIM
Tosefta, Suplemento de Mishnaתּוֹסֶפְתָּא
THOSEFTHA'
Toser; Escupirכָּח כוֹח
KOJ JOJ
Tostarטוֹסְט
TOST
Totalidad; Entero; Todoכֹּל כָּל
KOL KOL
Trabajador; Peónפּוֹעֵל
PO"EL
Empleado; Trabajadorעוֹבֵּד
"OBED
Trabajadores; Peonesפּוֹעֳלִים
PO"ALIM
Trabajar; Servirעָבַד
"AVAD
Trabajar; Estar en Problemasהִתְלַבֵּט
HITLABET
Trabajarלַעֳבד
LA"AVD
Trabajar; Servirעָבַד לַעֳבד לעבוד
"AVAD LA"AVD L"VVD
Laborar; Trabajarעָמַל לְעַמוֹל
"AMAL LE"AMOL
Negocio; Trabajoמְלָאכָה
MELA'JAH
Trabajo; Servicio; Reverenciaעֳבוֹדָה
"AVODAH
Trabajoעֳבוֹדָה
"AVODAH
Trabajoמַעֳשֶה
MA"ASEH
Trabajosעֳבוֹדוֹת
"AVODOT
Tractorטְרַקְטוֹר
TERAKTOR
Tradiciónמָסֹרֶת מָסוֹרֶת
MASORET MASORET
Tradiciónמוֹרֶשֶת
MORESHET
Tradicionalמָסוֹרְתִּי
MASORTHI
Traducciónתַּרְגּוּם
THARGHUM
Traduccionesתַּרְגּוּמִים
THARGHUMIM
Traduciendoתִּרְגּוּם
THIRGHUM
Traducirתִּרְגַּם תירגם לתרגם
THIRGHAM TYRGM LTRGM
Copiar; Traducir; Removerהֶעְתִּיק
HE"THIK
Traerהֵבִיא
HEVI'
Movimiento; Tráficoתְּנוּעָה
THENU"AH
Beber; Tragarגָּמַע גָּמָא
GHAMA" GHAMA'
Tragarבָּלַע
BALA"
Traición; Malversaciónמַעַל
MA"AL
Traicionarבָּגַד לִבְגּוֹד
BAGAD LIVGHOD
Malversar; Traicione; Defraudaמָעַל
MA"AL
Traidorasבּגְדוֹת
BGDOT
Traje; Atuendoחֳלִיפָה
JALIFAH
Vestido; Trajeלְבוּש
LEVUSH
Traje de Bañoבֶּגֶד יָם
BEGED YAM
Trampaמַלְכֹּדֶת
MALKODET
Trans Jordaniaעֶבֶר הַיַּרְדֵּן
"EVER HAYARDHEN
Transeúnteעוֹבֵר חוֹלֵף
"OVER JOLEF
Transmitir; Transferirמָסַר למסור
MASAR LMSVR
Transformadorשֵנַאי
SENA'Y
Cambiar; Transformarסִבֵּב
SIBEV
Transgredir; Rebelarseפָּשַע
PASHA"
Transiciónשִנּוּי מַעֳבָר
SHINUY MA"AVAR
Tránsitoהַעֳבָרָה
HA"AVORAH
Transliteraciónתַּעְתִּיק לִעוּז
THA"THIK LI"UZ
Transliterarלִעֵז
LI"EZ
Transmitir; Transferirמָסַר למסור
MASAR LMSVR
Transmitirשִדֵּר
SHIDHER
Transportar; Levantarהִסָעַה
HISA"AH
Transporteתַּחְבוֹרָה
THAJVORAH
Transporteתּוֹבָלָה
THOVALAH
Trapecioמִשְּוֶרֶת טְרַפֵּז
MIShVERET TERAPEZ
Trasgresor; Culpableרָשָע
RASHA"
Trasgresorעֳבַרְיָן
"AVARYAN
Traspasadorמַסִיג גְבוּל
MASIG GEVUL
Invadir; Traspasarפָּלַש
PALASH
Girar; Cambiar; Trastornarהָפַךְ
HAFAJ
Ciclo; Circuito; Trastornoמַחֳזוֹר
MAJAZOR
Tratado de Principiosפִּרְקֵי אָבוֹת
PIRKEI 'AVOT
Tratamiento; Cuidado; Atenciónטִיפּוּל טִפּוּל
TIPUL TIPUL
Trayendoהֳבָאָה
HAVA'AH
Trébolתלְתָּן שִלָּשוֹן
TLTHAN SHILOSHON
Trece Fשָלוֹש עֶשְרֵה
SHALOSH "ESREH
Trece Mשְלוֹשָה עָשָר
SHELOSHAH "ASAR
Treintaשְלֹשִים שְלוֹשִים
SHELOSHIM SHELOSHIM
Treinta y tres día del Omerלַג בָּעוֹמֶר
LAG BA"OMER
Trenרַכֶּבֶת
RAKEVET
Trenesרַכָּבוֹת
RAKAVOT
Trenzaמִשְזָר
MISHZOR
Trenzaמִקְלָעָה
MIKLA"AH
Tres Fשָלוֹש
SHALOSH
Tres Fשָלֹש
SHALOSH
Tres Mשְלוֹשָה
SHELOSHAH
Tres Milשְלוֹשֶת אֳלָפִים
SHELOSHET 'ALAFIM
Tres milשְלשֶת אֳלָפִים
SHELSHET 'ALAFIM
Tres toques cortos del Shofarשְבַרִים
SHEVARIM
Trescientosשלוֹש מֵאוֹת
SHLOSH ME'OT
Trescientosשְלש מֵאוֹת
SHELSH ME'OT
Trianguloמְשוּלָש
MESHULASH
Tribunal Rabínicoבֵּית דִין רַבָּנִי
BEIT DIN RABANI
Tribunal Rabínicoבֵּית דִין רַבָּנִי בֵּית דִין צֶדֶק
BEIT DIN RABANI BEIT DIN TSEDEK
Ofrenda; Tributoמִנְחָה
MINJAH
Carga, Gravamen; Tributoמַשָּא
MASA'
Regalo; Tributo; Presenteשַי
SHAY
Tributoתְּרוּמָה
THERUMAH
Tridimensionalתְּלַת מְמַדִי
THELAT MEMADI
Horquilla, Horca; Trincheקִלשוֹן
KILSHON
Trinidad y Tobagoטְרִינִידַד וְטוֹבָּגוֹ
TERINIDAD VETOBAGO
Triste; Deprimidoעָנוּם
"ANUM
Triste; Deprimidaעֳנוּמָה
"ANUMAH
Triste Fעֳצוּבָה
"ATSUVAH
Triste Mעָצוּב
"ATSUV
Moler; Triturarקָמַח
KAMAJ
Prevalecer; Triunfarנִצַּח לנַצֵּחַ
NITSAJ LNATSEAJ
Triunfar; Prosperarצָלַח
TSALAJ
Coagulo; Trombosisפַּקֶקֶת
PAKEKET
Trompetaחֳצוֹצִרָה
JATSOTSIRAH
Fallar; Tropezarנִכְשַל
NIJSHAL
Tropezarמָעַד לִמעוֹד
MA"AD LIM"OD
Tropiezo; Obstrucciónפּוּקָה
PUKAH
Tropiezoנִתְקַל
NITKAL
Tropiezoמִכְשוֹל
MIJSHOL
Tropiezoכָּשַל
KASHAL
Trueque; Convenio; Pactoהִתְמַקֵּחַ
HITMAKEAJ
Tsádiצ צֵדִי ץ
TS TSEDI TS
Tsfatצְפָת
TSEFAT
Tsiri Jaser, E largaצִירִי חָסֵר
TSIRI JASER
Tsiri Male, AE largaי צִירִי מָלֵא
EI TSIRI MALE'
Tu F; Usted Fאַתְּ
'ATH
Tu F, Acusativo Definidoאוֹתָךְ
'OTAJ
Tu M; Usted Mאַתָּה
'ATHAH
Tu M, Acusativo Definidoאוֹתְךָ
'OTJA
Tulipán Mצִבְעוֹנִי
TSIV"ONI
Tulipanes Mצִבְעוֹנִים
TSIV"ONIM
Tumba; Infiernoשְאוֹל
SHE'OL
Sepultura; Tumbaקֶבֶר
KEVER
Orificio; Túnelנִקְבָּה נְקָבוֹת
NIKBAH NEKAVOT
Tunisiaטוּנִיסְיָה
TUNISYAH
Turbanteמִתנֶפֶת
MITNEFET
Turismoתַּיָּרוּת
THAYARUT
Turistaתַּיֶּרֶת
THAYERET
Turistaתַּיָּר
THAYAR
Turista Fתַּיֶרֶת תיירת
THAYERET TYYRT
Turista Mתַּיָּר תייר
THAYAR TYYR
Turistas Fתַּיָּרוֹת
THAYAROT
Turistas Mתַּיָּרים
THAYARYM
Turquíaטוּרְקְיָיּה
TURKEYAYH
Tuyo F; Tuya Fשֶלַךְ
SHELAJ
Tuyo M; Tuya Mשֶלְךָ
SHELJA
Tuyo F; Tuya Fשֶלַךְ
SHELAJ
Tuyo M; Tuya Mשֶלְךָ
SHELJA
Ucraniaאוּקְרַייְנָה
'UKRAYYNAH
Ugandaאוּגַנְדָה
'UGANDAH
Ayer de Noche; Ultima Nocheאֶמֶש
'EMESH
Ultima oportunidadהִזְדֶּמְּנוּת אַחֳרוֹנָה
HIZDHEMNUT 'AJARONAH
Ultimamenteמִקָּרוֹב
MIKAROV
Ultimoאַחֳרוֹן
'AJARON
Ultimoאַחֳרוֹן
'AJARON
Ultimo pero no menos importantאַחֳרוֹן אַחֳרוֹן חָבִיב
'AJARON 'AJARON JAVIV
Un gran milagro sucedió allíנֵס גָּדוֹל הָיָה שָם
NES GHADOL HAYAH SHAM
Un momentoרַק רֶגַע
RAK REGA"
Un poco aquí un poco allá.זְעֵיר פֹּה זְעִיר שָם
ZE"EIR POH ZE"IR ShAM
Un poco de pacienciaקְצָת סַבְלָנוּת
KETSAT SAVLANUT
Un toque largo del shofarתְּקִיעָה
THEKI"AH
Una Fאַחַת
'AJAT
Una verdadera pesadillaמַמַּש סִיוּט
MAMASH SIUT
Una vez más; Otra vezעוֹד פַּעַם
"OD PA"AM
Una víaחַד סִטרִי
JAD SITRI
Unánimementeפֶּה אֶחָד
PEH 'EJAD
Undécima F; Decimaprimeraהָאַחַת עֶשְרֵה
HA'AJAT "ESREH
Undécimo M; Decimoprimeroהָאַחַד עָשָר
HA'AJAD "ASAR
Ungido; Mesíasמָשִיחַ
MASHIAJ
Unguentoמִשְחָה
MISHJAH
Unica oportunidadהִזְדֶּמְּנוּת פָּז
HIZDHEMNUT PAZ
Unicamente; Seguramenteאַךְ
'AJ
Medida; Uniformeמַד
MAD
Uniforme, para la escuelaתִּלבֹּשֶת אֳחִידָה
THILBOShET 'AJIDAH
Unir; Ordenarרָצַף
RATSAF
Unir; Combinarתָאַם לִתאוֹם
TA'AM LIT'OM
Unirלִיכֵּד לְלֵכֵּד
LIKED LELEKED
Unir; Adjuntarהִצְטָרַף
HITSTARAF
Combinar; Fundir; Unirצָרָף
TSARAF
Pegar; Adherir; Unirדָּבַק
DHAVAK
Adherir; Adjuntar; Unirסִפַּח
SIPAJ
Amarrar; Unirאָסַר
'ASAR
Unir intransitivoהִצְטָרֵף להצטרף
HITSTAREF LHTSTRF
Unirseשִתֵּף
SHITHEF
Unirse; Adherirseנִסְרַךְ סרך
NISRAJ SRJ
Unirse, Juntarseהִצְטַרֵף
HITSTAREF
Universidadאוּנִיבֶרסִיטָה
'UNIVERSITAH
Universidadesאוּנִיבֶרְסִיטָאוֹת
'UNIVERSITA'OT
Siempre; Mundo; Universoעוֹלָם
"OLAM
Mundo; Eternidad; Universoעוֹלָם
"OLAM
Uno Mאֶחָד
'EJAD
Untar; Embarrar; Lubricarמָשַח
MASHAJ
Uñaצִיפּוֹרֶן
TSIPOREN
Uña; Clavoמַסמֵר
MASMER
Uranoאוֹרֶנְס
'ORENS
Urgenteדּוֹחֵק מֵאִיץ תָּכוּף
DHOJEK ME'ITS THOJUF
Urgente Fדְּחוּפָה
DHEJUFAH
Urgente Mדָּחוּף
DHAJUF
Presionar; Urgirנָחַץ
NAJATS
Rehusar; Urgirסֵרַב
SERAV
Uruguayאוּרוּגְוַוי
'URUGVAVY
Usarהִשְתַּמֵּש להשתמש
HIShTHAMESh LHShTMSh
Usar; Hacer Usoהִשְתַּמֵּש
HISHTHAMESH
Rodillo; Usleroמַעֳרוֹךְ
MA"AROJ
Uso de Letras como Númerosגִּימַטְרִיָּה גַּמַטְרִיָּה
GHIMATRIAH GHAMATRIAH
Tu F; Usted Fאַתְּ
'ATH
Tu M; Usted Mאַתָּה
'ATHAH
Ustedes F; Vosotrasאַתֶּן
'ATHEN
Ustedes F; Vosotrasאֶתְכֶן
'ETJEN
Ustedes M; Vosotrosאַתֶּם
'ATHEM
Ustedes M; Vosotrosאֶתְכֶם
'ETJEM
Usuraרִיבִּית קְצוּצָה
RIBIT KETSUTSAH
Vajilla; Plato; Utensilioכְּלִי
KELI
Vasijas; Platos; Utensiliosכֵּלִים
KELIM
Abdomen; vientre; útero; matriבֶּטֶן
BETEN
Uvaעֵנָב עֵינָב
"ENAV "EINAV
Uva; Baya, Granoעֵנָבָה
"ENAVAH
Uvasעֳנָבִים
"ANAVIM
Va; Caminaהוֹלֵךְ
HOLEJ
Vacaפָּרָה
PARAH
Vacacionesחַגִּים
JAGHIM
Vacíaרֵיקָה
REIKAH
Vaciar; Derramarשָפַךְ
SHAFAJ
Vaciar; Removerפִּנָה
PINAH
Tirar, Echar; Lanzar; Vaciarשָלַךְ
SHALAJ
Vaciarהֵרִיק
HERIK
Dudar; Vacilarהִיסֵּס הִסֵּס
HISES HISES
Vacío; Vanoסְרָק
SERAK
Mover; Vagarנָע
NA"
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק
VAGINAH NARTIK
Vaginaוָגִינָה נָרְתִיק קֲבָה בֵּית הָרֶחֶם
VAGINAH NARTIK KOVAH BEIT HAREJEM
Vagón, Coche de Trenקָרוֹן
KARON
Vajilla; Plato; Utensilioכְּלִי
KELI
Vajillaחַרְסִינָה
JARSINAH
Fuerza; Validezתֹּקֶף
THOKEF
Valioso; Mereciendoכְּדַאי כְּדַי
KEDA'Y KEDAY
Valleבִּקְעָה
BIK"AH
Valleעֵמֶק
"EMEK
Valleגֵּיְא גֵי
GHEI' GEI
Valle de la sombra de la muertגֵּיא צַלְמָוֶת
GHEI' TSALMAVET
Castigo; Valle de Lamentosגֵּהִנּוֹם
GHEHINOM
Valorמְחִיר עֵרֶךְ שֹוִי
MEJIR "EREJ SHOVI
Valor; Tesoroסְגֻלָּה סְגוּלָּה
SEGULAH SEGULAH
Nombre; Título; Valuaciónשוּם
SHUM
Valuadoרַב עֵרֶךְ יָקָר
RAV "EREJ YAKAR
Inutilidad; Vanidadשָוְא
SHAV'
Vacío; Vanoסְרָק
SERAK
Vanuatuוָנְוּאַטוּ
VANU'ATU
Vapor; Evaporarאִדָּה לְאִדּוּת
'IDHAH LE'IDHUT
Humo de Incienso; Vaporizaciónקִטּוּר
KITUR
Vaquerosמִכְנְסֵי גִינְס
MIJNESEI GINS
Clima Variable; Variableשַבְשֶבֶת
SHAVSHEVET
Varicelaאַבַעְבֻּעת אַבַעְבּוּעוֹת
'AVA"BU"T 'AVA"BU"OT
Vasija, artículo preciosoכְּלִי יָקָר
KELI YAKAR
Vasijas; Platos; Utensiliosכֵּלִים
KELIM
Vasoכּוֹס קוֹס
KOS KOS
Vasosכּוֹסוֹת
KOSOT
Vavו וָו
V VAV
Vaya directamenteהישיר
HYSHYR
Levítico; Vaykra, Y llamóוַיִּקְרָא
VAYIKRA'
Vea, mireחָזָה
JAZAH
Instancias; Ocasiones; Vecesפְּעָמִים
PE"AMIM
Vecindarioסְבִיבָה שְכֵנוּת
SEVIVAH SHEJENUT
Vecinoשָכֵן
SHAJEN
Flora; Vegetaciónצִמְחִיָּה
TSIMJIAH
Vegetarianoצִמְחוֹנִי
TSIMJONI
Veinteעֶשְרִים
"ESRIM
Veintiuno Fעֶשְרִים וְאַחַת
"ESRIM VE'AJAT
Veintiuno Mעֶשְרִים וְאֶחָד
"ESRIM VE'EJAD
Vejigaשַלפּוּחִית הַשֶתֶן
SHALPUJIT HASHETEN
Velaנֵר
NER
Velaנֶר
NER
Vela, Luzנֵר
NER
Vela de Habdalaנֵר הַבדָלָה
NER HAVDALAH
Vela sirvienteשַמַש
SHAMASH
Velasנֵרוֹת
NEROT
Velas de Shabatנֶרוֹת שַבָּת
NEROT SHABAT
Veloצָעִיף הִנּוּמָה רְעָלָה מַסְוֶע
TSA"IF HINUMAH RE"ALAH MASVE"
Veloצָעִיף
TSA"IF
Chal; Velo, Cortinaרְדִיד
REDID
Velocidad del Vientoמְכִירוּת הָרוּחַ
MEJIRUT HARUAJ
Velocidad Máxima Permitidaמְהִירוּת מַקסִימַלִית מוּתֶרֶת
MEHIRUT MAKSIMALIT MUTERET
Venaוָרִיד
VARID
Venado Fצְבִיָה
TSEVIAH
Venado Mצְבִי
TSEVI
Vendaje; Vendaחָבַש
JAVASH
Vendaje; Vendaחָבַש
JAVASH
Vendajeתַּחבּוֹשֶת תַּחבֹּשֶת
THAJBOSHET THAJBOSHET
Vendedorאִיש מְכִירוֹת
'ISh MEJIROT
Vendedor Ambulanteרוֹכֵל
ROJEL
Vendedoraאֵשֶת מְכִירוֹת
'EShET MEJIROT
Venderמָכַר
MAJAR
Venderזִבֵּן
ZIBEN
Venderמָכַר לִמְכּוֹר
MAJAR LIMKOR
Hacer Fraccionar; Vender Granoהִשְבִיר
HISHVIR
Vender hasta...תַאֳרִיךְ אַחֳרוֹן לְשִיווּק
TA'ARIJ 'AJARON LEShIVUK
Venderseנִמְחַר
NIMJAR
Venderseהִתְמַכֵּר
HITMAKER
Vendido, Ser Vendidoהִזְדַּבֵּן
HIZDHABEN
Vendimia; Cosecha de uvaבָצִיר
VATSIR
Vendita; Curitaאֶגֶד מִידַּבֵּק
'EGED MIDHABEK
Venenoרַעַל
RA"AL
Venenoרוֹש רֹאש
ROSH RO'SH
Venezuelaוֶנֶזוּאֶלָה
VENEZU'ELAH
Vengan; Hagamosהָבָה
HAVAH
Venganzaנְקָמָה נָקָם
NEKAMAH NAKAM
Venganzaנָקָם
NAKOM
Vengarנָקַם
NAKAM
Venirבָּא לָבוֹא
BA' LAVO'
Venir; Arribar; Entrarבּוֹא
BO'
Ventaמְכִירָה
MEJIRAH
Venta; Mercaderíaמִמְכָּר
MIMKAR
Ventaja; Paga; Gananciaיִתְרוֹן
YITRON
Ventanaחַלּוֹן
JALON
Ventana de Exhibiciónחַלּוֹן רַאֳוֶה
JALON RA'AVEH
Ventanasחַלּוֹנּוֹת
JALONOT
Ventanasחַלּוֹנִּים
JALONIM
Ventiladorמְאַוְרֵר
ME'AVRER
Ventisca, Nieve y Vientoסְעָרַת שֶלֶג
SE"ARAT SHELEG
Ventosaכָּרַיש
KARAYSH
Venusנוֹגָה
NOGAH
Ver; Percibir; Considerarרָאָה לִרְאוֹת
RA'AH LIR'OT
Verרוֹאֶה
RO'EH
Ver alguien; Encontrar alguienהִתְרָאָה עִם לְהִתְרָאוֹת עִם
HITRA'AH "IM LEHITRA'OT "IM
Veranear, Pasar el Veranoקָץ קיץ
KATS KYTS
Veranoקַיִץ קַיִיץ
KAYITS KAYITS
Verboפֹּעַל פּוֹעַל
PO"AL PO"AL
Hifil; Verbo Causativo Activoהִפְעִיל
HIF"IL
Hofal; Verbo Causativo Pasivoהָפְעַל
HOF"AL
Verbo Infinitivoשֵּם הַפֹּעַל
ShEM HAPO"AL
Piel; Verbo Intensivo Activoפִּעֵל
PI"EL
Pual; Verbo Intensivo Pasivoפֻּעַל
PU"AL
Verbo Intransitivoפֹּעַל עוֹמֵד
PO"AL "OMED
Hitpael; Verbo Reflexivoהִתְפַּעֵל
HITPA"EL
Paal; Kal; Verbo Simple Activoפָּעַל קַל
PA"AL KAL
Nifal; Verbo Simple Pasivoנִפְעַל
NIF"AL
Verbo Transitivoפֹּעַל יוֹצֵא פֹּעַל עוֹבֵר
PO"AL YOTSE' PO"AL "OVER
Verbosפְּעָלִים
PE"ALIM
Verdadאֶמֶת
'EMET
Verdaderamente; Realmenteאָמְנָה
'AMNAH
Firme F; Verdadero Fיֵצִּיבָה
YETSIVAH
Firme M; Verdadero Mיֵצִּיב
YETSIV
Verde, Verdor, Verdurasיֶרֶק יְּרוּקָה וּצמָחִים
YEREK YERUKAH UTSMAJIM
Verde Fיְרֻקָּה
YERUKAH
Verde Mיַרוֹק
YAROK
Verduraיֶרֶק
YEREK
Verdurasיְרָקוֹת
YERAKOT
Senda; Veredaנָתִיב
NATIV
Verguenza; Reprocheחֶרְפָּה
JERPAH
Verguenza; Insultoכְּלִימָה כְּלִמָּה כְּלִמּוֹת
KELIMAH KELIMAH KELIMOT
Verguenzaבּשֶת
BSHET
Verguenzaבּוּשָה
BUSHAH
Verguenzaכְּלִימָּה
KELIMAH
Clarificar; Verificarבָּרֵר לְבַרֵר
BARER LEVARER
Versículo bíblicoפָּסוּק
PASUK
Versículos bíblicosפְּסוּקִים
PESUKIM
Versoמַחֳרֹזֶת
MAJAROZET
Derramar; Verterהִגִּיר מָזַג
HIGHIR MAZAG
Verter; Echarיָצַק
YATSAK
Verter; Espolvorearשָפַך מָגַז הִגִּיר יָצַק
ShAFAJ MAGAZ HIGHIR YATSAK
Verticalאֳנָךְ מְאֻנָּךְ זָקוּף קָדְקֱדִי
'ANAJ ME'UNAJ ZAKUF KADKEDI
Vertido, Serנִמְזַג
NIMZAG
Vértigoסְחַרְּחֹרֶת
SEJARJORET
Vestí, Me Yo mismo mismaהִתְלַבַּשְתִּי אֳנִי
HITLABASHTHI 'ANI
Pasillo; Vestíbuloאוּלָם
'ULAM
Pasillos; Vestíbulosאוּלַמִּים
'ULAMIM
Vestidoלָבוּש
LAVUSH
Vestido; Trajeלְבוּש
LEVUSH
Vestidoשִמְלָה
SIMLAH
Vestidorחֳדַר אֳרוֹנוֹת
JADAR 'ARONOT
Vestidor; Cuarto de vestirחֳדַר הַלבָּשָה
JADAR HALBASHAH
Ropas; Vestimentaבְּגָדִים מַלְּבּוּש
BEGADIM MALBUSH
Vestimentaלְבִישָה
LEVISHAH
Ropa; Vestimentaבֶּגֶד
BEGED
Vestimenta Realלֶבוּש מַלְכוּת
LEVUSH MALJUT
Vestimos, Nos Uds.Ellas seמִתְלַבְּשוֹת אֳנַחְנוּ אַתֶּן הֵן
MITLABSHOT 'ANAJNU 'ATHEN HEN
Vestimos, Nos Uds.Ellos Pasadoהִתְלַבַּשְנוּ אֳנַחְנוּ
HITLABASHNU 'ANAJNU
Vestimos, Nos Uds.Ellos seמִתְלַבֵּשִים אֳנַחְנוּ אַתֶּם הֵם
MITLABESHIM 'ANAJNU 'ATHEM HEM
Vestirלָבֵש
LAVESH
Vestirá, El mismoיִתְלַבֵּש הוּא
YITLABESH HU'
Vestirá, Ella mismaתִּתְלַבֵּש הִיא
THITLABESH HI'
Vestirán, Ellas seתִּתְלַבֵּשְנָה הֵן
THITLABESHNAH HEN
Vestirán, Ellos mismosיִתְלַבְּשוּ הֵם
YITLABSHU HEM
Vestirán, Ustedes se Fתִּתְלַבֵּשְנָה אַתֶּן
THITLABESHNAH 'ATHEN
Vestirán, Ustedes se Mתִתְלַבְּשוּ אַתֶּם
TITLABSHU 'ATHEM
Vestirás, Tu mismaתִּתְלַבְּשִי אַתְּ
THITLABSHI 'ATH
Vestirás, Tu mismoתִּתְלַבֵּש אַתָּה
THITLABESH 'ATHAH
Vestiré, Me Yo mismo mismaאֶתְלַבֵּש אֳנִי
'ETLABESH 'ANI
Vestiremos, Nos Uds Ellos Ellaנִתְלַבֵּש אֳנַחְנוּ
NITLABESH 'ANAJNU
Vestirseהִתְלַבֵּש לְהִתְלַבֵּש
HITLABESh LEHITLABESH
Vestirse; Arreglarseהִתְגַּנְדֵּר
HITGHANDHER
Vestiste, Te Tu mismoהִתְלַבַּשְתָּ אַתָּה
HITLABASHTHA 'ATHAH
Vestiste, Tu mismaהִתְלַבַּשְתְּ אָתְּ
HITLABASHTH 'ATH
Bet; Vetב בֵית
V VEIT
Veterinarioרוֹפֵא בְּהֵמוֹת
ROFE' BEHEMOT
Vez; Instanciaפַּעַם
PA"AM
Camino; Víaדֶּרֶךְ
DHEREJ
Riel; Linea Ferrea; Vía Férreaמְסִלַּת בַּרְזֶל
MESILAT BARZEL
Vía Lácteaנְתִיב הֶחָלָב
NETIV HEJALAV
Viajarנָסַע לִנסוֹעַ
NASA" LINSOA"
Viajeנְסִיעָה
NESI"AH
Viaje; Etapaמַסַּע
MASA"
Viaje; Visitaטִיוּל
TIUL
Viajeroנוֹסֵעַ
NOSEA"
Caminos; Víasדְּרָכִים
DHERAJIM
Líneas Férreas; Vías Férreasפַּסֵּי הָרַכֶּבֶת
PASEI HARAKEVET
Vibraciónתְּנּוּדָה זַעְזוּעַ רִטּוּט
THENUDAH ZA"ZUA" RITUT
Temblar; Vibrar, Hacerהִרְטִיט לְהִרטִיט
HIRTIT LEHIRTIT
Victoriaנִצָּחוֹן יֵשַע
NITSAJON YESHA"
Victoria; Redenciónיְשוּעָה
YESHU"AH
Vid; Parral; Enredadera de Uvaגֶּפֶן
GHEFEN
Vida; Vivirחַי לִחְיוֹת
JAY LIJYOT
Vidaחַיִּים
JAYIM
Vidaחַיָּה
JAYAH
Videnteחזֶה
JZEH
Vides; Parrales; Enredaderasגְּפָנִים
GHEFANIM
Vidrioזְכוּכִית
ZEJUJIT
Viejaזְקֵנָה
ZEKENAH
Vieja; Somnolientaמְיֻשָּנֶתֶ מְיוּשֶּנֶת
MEYUSHANETE MEYUSHENET
Crecido; Viejoמְבֻגָּר מבוגר
MEVUGHAR MVVGR
Viejoזָקֵן
ZAKEN
Viejo; Somnolientoמְיֻשָּן מְיוּשָּן
MEYUSHAN MEYUSHAN
Viejo Inanimadoיָשָן
YAShAN
Viento; Espíritu; Alientoרוּחַ
RUAJ
Vientos N F Mרוּחוֹת
RUJOT
Abdomen; vientre; útero; matriבֶּטֶן
BETEN
Víspera del Sábado; Viernesעֶרֶב שַבָּת
"EREV SHABAT
Viernesיוֹם שִישִי
YOM SHISHI
Vietnamוֶיֶיט נָם
VEYEYT NAM
Vigilanteמִצַפֶּה
MITSAPEH
Aldea; Villaכְּפָר כֹּפֶר
KEFAR KOFER
Vinagre; Acidoחוֹמֶץ
JOMETS
Vinoיַיִן
YAYIN
Vinoיַיֶן
YAYEN
Vino blancoיַיִן לָבָן
YAYIN LAVAN
Vino dulceיַיִן מָתוֹק
YAYIN MATOK
Vino medio secoיַיִן חֳצִי יָבֵש
YAYIN JATSI YAVESH
Jugo de Uva; Vino Nuevoתִּירוֹש
THIROSH
Vino rojoיַיִן אָדוֹם
YAYIN 'ADOM
Vino secoיַיִן יָבֵש
YAYIN YAVESh
Vinosיֵינוֹת
YEINOT
Viñaכֶּרֶם
KEREM
Viñedo; Campoשְדַמָה
SHEDAMAH
Viñedo; Camposשְדַמוֹת
SHEDAMOT
Violación; Saqueoאוֹנֶס
'ONES
Violar; Forzarאָנַס
'ANAS
Interrumpir; Violar; Anularהֵפֵר
HEFER
Violenciaחָמָס
JAMAS
Robo; Violencia; Devastaciónשוֹד שֹד
SHOD SHOD
Violeta Fסְגֻלָה
SEGULAH
Violeta F, Florסְגָלִית
SEGOLIT
Violeta Mסָגוֹל
SAGOL
Violeta M, Florסֶגֶל
SEGEL
Violín; Liraכִּינוֹר
KINOR
Virgenבְּתוּלָה
BETULAH
Virusוִירוּס
VIRUS
Viscosoצָמִיג
TSAMIG
Vista; Visiónרַאֳוָה
RA'AVAH
Espejo; Visiónמַרְאָה
MAR'AH
Visión; Presentaciónחִזָּיוֹן
JIZAYON
Profecía; Visiónחָזוֹן
JAZON
Investigación; Visitaבִּיקּוּר בִּקּוּר
BIKUR BIKUR
Viaje; Visitaטִיוּל
TIUL
Visita Los Enfermosבִּיקוּר חוֹלִים
BIKUR JOLIM
Visitarבִּקֵּר בִּיקַּר לְבִקַר
BIKER BIKAR LEVIKAR
Comandar; Designar; Visitarפָּקַד
PAKAD
Víspera del Sábado; Viernesעֶרֶב שַבָּת
"EREV SHABAT
Vistaמַרְאֶה
MAR'EH
Vista; Visiónרַאֳוָה
RA'AVAH
Vístanse, Ustedes mismasהִתְלַבְּשְנָה אַתֶּן
HITLABSHENAH 'ATHEN
Vístanse, Ustedes mismosהִתְלַבְּשוּ אַתֶּם
HITLABSHU 'ATHEM
Vístete, Tu mismaהִתְלַבְּשִי אַתְּ
HITLABSHI 'ATH
Vístete, Tu mismo Mהִתְלַבֵּש אַתָּה
HITLABESH 'ATHAH
Vistieron, Ellos Ellas seהִתְלַבְּשוּ הֵם הֵן
HITLABSHU HEM HEN
Vistieron, Ustedes se Fהִתְלַבַּשְתֶּן אַתֶּן
HITLABASHTHEN 'ATHEN
Vistieron, Ustedes se Mהִתְלַבַּשְתֶּם אַתֶּם
HITLABASHTHEM 'ATHEM
Vistió, El mismoהִתְלַבֵּש הוּא
HITLABESH HU'
Vistió, Ella mismaהִתְלַבֵּשָה הִיא
HITLABESHAH HI'
Visto, Me Tu El mismoמִתְלַבֶּש אֳנִי אַתָּה הוּא
MITLABESH 'ANI 'ATHAH HU'
Visto, Me Tu Ella mismaמִתְלַבֶּשֶת אֳנִי אָתְּ הִיא
MITLABESHET 'ANI 'ATH HI'
Visto a travéz; Reflejado, Serהִשְתַּקַּף
HISHTHAKAF
Visual Fרְאוּתִית
RE'UTIT
Visual Mרְאוּתִי
RE'UTI
Vitrinaמִגְנוֹן וִיטְרִינָה
MIGNON VITRINAH
Viudaאַלְמָנָה
'ALMANAH
Viudasאַלְמָנוֹת
'ALMANOT
Viudezאַלְמָנוּת
'ALMANUT
Viudoאַלְמָן
'ALMAN
Viveחַי חַיָּה
JAY JAYAH
Vivenחַיִּים חַיּוֹת
JAYIM JAYOT
Despierto; Vívidoעֵר
"ER
Vivirחַי
JAY
Vida; Vivirחַי לִחְיוֹת
JAY LIJYOT
Vivir; Residir; Morarגָּר לָגוּר
GHAR LAGUR
Morar; Vivir en; Residirישב
YSHV
Diccionario; Vocabularioאֶגְרוֹן
'EGRON
Vocacionalמְקצוֹי
MEKTSOY
Vocalתְּנוּעָה אוֹת קוֹלִית
THENU"AH 'OT KOLIT
Movimiento; Vocalתִּנוּעָה
THINU"AH
Vocalesתְּנוּעוֹת
THENU"OT
Voces; Sonidosקוֹלוֹת
KOLOT
Vodkaווֹדקָה
VODKAH
Volar; Partirנָס
NAS
Voló; Volarיְעָף
YE"AF
Volarהֵטִיס
HETIS
Volarהֵעִיף
HE"IF
Volar, en aviónטָס לטוּס
TAS LTUS
Volar, Rotarעָף עוֹף
"OF "OF
Volcánהַר אֵש גַּעַש
HAR 'ESH GHA"ASH
Volcar; Invertirהָפַךְ
HAFAJ
Volcar paginas; Hojearדִפְדַף
DIFDAF
Voleibolכַּדּוּר אָף
KADHUR 'AF
Voló; Volarיְעָף
YE"AF
Voltear; Rodear; Circundarסָבַב
SAVAV
Girar; Voltearפָּנָה
PANAH
Voltear; Conjugarנָטָה
NATAH
Voluble; Inconstanteהֳפַכְפְּכָן
HAFAJPEJAN
Voluntad; Deseo; Favorרָצוֹן
RATSON
Voluntariaמִתְנַדֶבֶת
MITNADEVET
Voluntarioמִתְנַדֵּב
MITNADHEV
Volver; Regresarשָב שוב
SHAV SHVV
Volver; Retornarשָב לָשוּב
SHAV LASHUV
Vomitarקִיא קָא
KI' KA'
Vomitarהֵקִיא
HEKI'
Vomitoקִיאָה קִא
KI'AH KI'
Ustedes F; Vosotrasאֶתְכֶן
'ETJEN
Ustedes F; Vosotrasאַתֶּן
'ATHEN
Ustedes M; Vosotrosאַתֶּם
'ATHEM
Ustedes M; Vosotrosאֶתְכֶם
'ETJEM
Votarנָדַר
NADAR
Votoהַצפָּעָה
HATSPA"AH
Sonido; Vozקוֹל
KOL
Vuelta en Uפְּנִיַיּת פַּרסָה
PENIAYT PARSAH
Vuestro; Vuestra Fשֶלַכֶן
SHELAJEN
Vuestro; Vuestra Mשֶלַכֶם
SHELAJEM
Vuestro; Vuestra Fשֶלַכֶן
SHELAJEN
Vuestro; Vuestra Mשֶלַכֶם
SHELAJEM
Washingtonוַושִינְגְטוֹן
VAVSHINGETON
Xilófono; Xilofónמַכּוֹשִית
MAKOSHIT
Xilófono; Xilofónמַכּוֹשִית
MAKOSHIT
Yוְ וּ וַ
VE U VA
Y a donde estas yendo?וּלְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ
UL'AN 'ATHAH HOLEJ
Y después de aquíלְאַחַר מִכַּאן
LE'AJAR MIKA'N
Y Nos Ordenóוְצִוָּנוּ
VETSIVANU
Yaכְּבָר
KEVAR
Yardaיַרְד
YARD
Yarda Cuadradaיַרְד מְרֻבָּע
YARD MERUBA"
Kipá; Yarmulkeכִּיפָּה
KIPAH
Yavnéיבנה
YVNH
Yeguaסוּסָה
SUSAH
Yegua, de Elסוּסָתוֹ
SUSATO
Yegua, de Ellaסוּסָתָהּ
SUSATAH
Yegua, de Ellasסוּסָתָן
SUSATAN
Yegua, de Ellosסוּסָתָם
SUSATAM
Yegua, Míaסוּסָתִי
SUSATI
Yegua, Nuestraסוּסָתֵנוּ
SUSATENU
Yegua, Tuya Fסוּסָתֵךְ
SUSATEJ
Yegua, Tuya Mסוּסָתְךָ
SUSATJA
Yegua, Vuestra Fסוּסַתְכֶן
SUSATJEN
Yegua, Vuestra Mסוּסַתְכֶם
SUSATJEM
Yeguas, de Elסוּסוֹתָיו
SUSOTAYV
Yeguas, de Ellaסוּסוֹתֶיהָ
SUSOTEYHA
Yeguas, de Ellasסוּסוֹתֵיהֶן
SUSOTEIHEN
Yeguas, de Ellosסוּסוֹתֵיהֶם
SUSOTEIHEM
Yeguas, Míasסוּסוֹתַי
SUSOTAY
Yeguas, Nuestrasסוּסוֹתֵינוּ
SUSOTEINU
Yeguas, Tuyas Fסוּסוֹתַיךְ
SUSOTAYJ
Yeguas, Tuyas Mסוּסוֹתֶיךָ
SUSOTEYJA
Yeguas, Vuestras Fסוּסוֹתֵיכֶן
SUSOTEIJEN
Yeguas, Vuestras Mסוּסוֹתֵיכֶם
SUSOTEIJEM
Ezequiel; Yejezkelסֶפֶר יְחֶזְקֵאל
SEFER YEJEZKE'L
Yema, Amarillo del Huevoחֶלְמוֹן
JELMON
Yemenתֵּימָן
THEIMAN
Yendo a la Sinagogaחוֹלְכִים לְבֵית הַכְּנֶסֶת
JOLJIM LEVEIT HAKNESET
Yeshiva; Academiaיְשִיבָה
YESHIVAH
Yeshivas; Academiasיְשִיבוֹת
YESHIVOT
Yesoגֶבֶס
GEVES
Yoאֳנִי
'ANI
Yo, Bíblicoאֳנֹכִי
'ANOJI
Yo no entiendo Fאֳנִי לֹא מְבִינָה
'ANI LO' MEVINAH
Yo no entiendo Mאֳנִי לֹא מֵבִין
'ANI LO' MEVIN
Yo no estoy de acuerdo Mאֳנִי לֹא מַסְכִּים
'ANI LO' MASKIM
Yo puedoיְכוֹלנֵי יְכוֹל אֳנִי
YEJOLNEI YEJOL 'ANI
Yo te amo F a Mאֳנִי אוֹהֶבֶת אוֹתְךָ
'ANI 'OHEVET 'OTJA
Yo te amo M a Fאֳנִי אוֹהֵב אוֹתָךְ
'ANI 'OHEV 'OTAJ
Yodי יוּד
Y YUD
Yodoיוֹד
YOD
Yogurtיוֹגוּרְט
YOGURT
Yugoעוֹל עֹל
"OL "OL
Yugoslaviaיוּגוֹסְלַבְיָה
YUGOSLAVYAH
Yunta, opresiónמוֹטָה
MOTAH
Zabulonזְבֻלוּן
ZEVULUN
Zacaríasזֶכַרִיָהוּ
ZEJARIAHU
Zacarías, Recordación de D osזֶכַרִיְה
ZEJARIH
Zafiroסַפִּיר
SAPIR
Záinז זַיִן
Z ZAYIN
Zambiaזַמְבִּיָיּה
ZAMBIAYH
Zanahoriaגֶּזֶר
GHEZER
Zumbador; Zánganoנְחִילָה
NEJILAH
Zapateroסַנְדְּלָר רַצְעָן
SANDHELAR RATS"AN
Zapatos de Lona; Zapatillasנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALEI HIT"AMLUT
Zapatos de Lona; Zapatillasנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALEI HIT"AMLUT
Zapatillasנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALEI HIT"AMLUT
Zapatoנַעַל
NA"AL
Zapatosנַעֳלַיִם נַעֳלַיִים
NA"ALAYIM NA"ALAYIM
Zapatos de Lona; Zapatillasנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALEI HIT"AMLUT
Zapatos de Lona; Zapatillasנַעֳלֵי הִתְעַמְלוּת
NA"ALEI HIT"AMLUT
Zimbabweזִימְבַּבְּוֶוה
ZIMBABVEVH
Zoologíaזוֹאוֹלוֹגְיָה
ZO'OLOGYAH
Zoológicoגַּן חַיּוֹת
GHAN JAYOT
Zorroשוּעָל
SHU"AL
Zumbador; Zánganoנְחִילָה
NEJILAH

Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

[Previo] Volver a la pagina principal